Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.09.1950
  • Samet Ağaoğlunuıı gazetemize beyanatı "Seçimlerde halken sesi hakkın sesi olmuştur Alınan neticeye göre,istanbul şehri Halk Partisini son belediye seçimleri ile kendi sinesinde tasfiye etmiştir istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1950
  • Tczax günkü Belediye seçimleri esnasında içişleri Bakanı Rükneddin Nasuhoğlu seçim kurullarını teftiş ediyor Ankarada Belediye seçimlerinin neticesi belli oldu her yerde ezici bir zafer kazandı Sinop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1950
  • Milliyet'in tenis müsabakası Dün turnuvanın sona ermesinden sonra çekilen kıır'a neticesinde koyduğumuz tenis raketini B.Mihailidis kazandı Istanbul Milletlerarası 5 inci Tenis Turnuvasındaki şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1950
  • Almanya ve Türkiye münasebeti Hiel,4 A.A.D.P.Milletvekillerinden Enver Adakan bugün Kielde beyanatta bulunarak Türkiyenin,memie ketinde batı Almanya konsolosluklarının tekrar açılmasına memnun olacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1950
  • Tenis turnuvası sona erdi J.Harper H.Weiss,çift erkek şampiyonu oldu Çift kadınlarda M.Weis E.Head,Karışıklarda da Tuckey Dorfmann birinciliği elde ettiler ingiliz Tuckey ile birlikte muhtelit şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1950
  • Londra Büyük Elçisi Cevat Açıkalın CAçıkalın Bevinle goruştu Mülakatta Atlantik Paktına girmemiz bahis mevzuu oldu Londra 4 A.P.Büyük Britanya Dışişleri Bakanı Ernest Bevin bugün,Türkiyenin Kuzey Atla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1950
  • Kongrede,Millî Eğitim Bakam Maarif siyasetimize dair mühim konuşma yaptı DUn toplanan «İkinci Terbiye Kongresi» Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri',nin bir konuşmasiyle açılmış ve mesaisine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1950
  • MILLET H VE «Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Belediye seçimleri için vatandaşlanmıza fikirlerimizi saygı ile arzedeceğim.Her şeyden evvel şunu söyliyeyim ki Belediye seçimleri,içinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Kaya 11 bay hâdisesi Tahkikat dosyasını tetkik eden savcı mütalâasını ve iddianamesini hazırladı Muzaffer Kayahbayın ölümü hâdisesine ait dosya bir müddet önce tamamlanmış ve Cumhuriyet Savcılığına ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • HALKINSESİ Evkaf idaresi ve camilerimiz Cuma günü Eyüp Sultan türbesinin açılışında hazır bulunan Diyanet İşleri Reisi Hamdi Aksekili öğle namazını Eyüp camiinde kılmıştır.Namazdan sonra camii gezen D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Ij/ek iplik fiatJarı yükseldi Yeni ithalât listesine aıinmıyan orta kalınlıktaki 60 numara kaba denye ipek iplik fiatlan 17 liradan birdenbire 30 liraya yükselmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Ticaret Bakanı Istanbııla gelecek Bir müddettenberi Ege böl gesinde tetkiklerde bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe beraberinde Teşkilâtlandırma ve Küçük Sanatlar Umum Müdürü Menimi Yiğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • A];m fiatları düşüyor Borsa haricinde altın fiatları dün bir miktar daha düşmüştür.Cumhuriyet altını 32.50,Gulden 30.25,Reşat 3G.00,İngiliz aJtım 43.50;külçe de 483 kuıuştan muamele görmüştür.Fiatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Belediye Emlâk ve istimlâk Müdürlükleri birleştirildi Belediye Emlâk ve İstim lâk Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkındaki Şehiı Meclisi kararı,İçişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmiştir.Yeni m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Türk Ocağı teşkilâtını genişletiyor Türk Ocağı Merkez İdare Heycli,Erzurum ve Denizli Ocaklarının faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları bitirmiştir.Erzurum Türk Ocağı Erzurum Numune Hast.Başh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • TOPLANTI Sinemacılar ve Filmciler Cemiyetinin mutad senelik toplantısı 15 eylül cuma günü saat 10.30 da Sümer sinemasında yapılacaktır.KONGRE Filarmoni Demeği kongre,si 9 eylülde saat 17.30 da Cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • fcisn faninde Kanlı Hâdiselere Stop OUR HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.*8 Tozan Ziya Ş AKlB Hz.AIL sür'atle Artık Hazreti Ali,Basraya harekete karar Verdi.Oraya harben değil;sulh ve müsalemetle gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Memleket Meseleleri rzıncanlıları 99 «e erdi Korkunç bir felâkete uğrayan ve 11 senedenken normal bir hayattan mahrum bulunan Erzincanhlar son aylarda kurulan 670 kurma evin tevziatına ballanacağı şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • KISA HABERLER it Diyanet İşleri Reisi Hamdı Aksekil;dün sabah saat 9 da Mudanya yolu Bursaya gitmek üzere şehrimizden ayrılmıştır.İt Karısı Melâhatı.Kadıköy.de içkili bir lokantada et satırı ile öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Plajlarda hırsızlıklar arttı Deniz mevsimi sona ermek tilere olduğu şu günlerde plaj iardaki hırsızlık hâdiseleri çoğalmıştır,Pazar günü Flor yadaki Fay lay f plajında Adnan Kaya isminde bir şahısla e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Meram ettiler devlet kuşu.u da yakaladılar Millî Piyangonun 30 ağustos çekilişinde 341542 numaralı tam bilet ile 100.000 lira kazanan Albcr Behar ve İlya Yafe ikramiyelerini İstanbul Bürosundan almışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Tekel idaresi Hususî müesseseler iein imâl etliği sigaraların fialını %30 nisbetinde artırdı Tekel idaresi aldığı yeni bir kararla,hususî müesseseler için imâl ettiği sigaralarım ıiatmı yüzde 30 nisbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Yaralı Niko lıastalıanede öldü Birkaç gün önce Beyoğlunda kanlı bir hâdise olmuş ve Mehmet isminde biri eski nişanlısı Perihan'la yanında bu lunan Niko ismindeki bir erkeği tabanca ile yaralamıştı.Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • 9 yasında bir çocuk iraruvay altında kaldı Dün sabah saat 8.40 da Fatihte,Nail isminde 9 yaşlarında bir çocuk Fatih Beşikcaş tramvayına atlamak istemişse de muvazenesini kaybederek düşmüştür.Muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • MiS Baştanbaşa TEFRİKA No. 7 Yatan;John UPTON Hindistanda onbin ]fâlâ oradaki servet ve debdebe biz Avrupalıları hayrette bırakacak derecededir Hindistanda zengin düğünü,prens düğünü ne demek olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1950
  • Teşkilât başkanı «Hükümetler lıalk tabakalarının bağlığını teininle mükelleftirler» dedi.Orta Şark Sağlık Teşkilâtının senelik kongresi dün sabah Yıldızdaki Şale köşkünde,teşkilât başkanı Luça Paşanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • y?&XX?DÎYan definesi Bazı gazetelerde cok tuhaf yazılar Kördüm» Türk edebiyatının lanla ancak 25 30 sene evveline kadar dayanahiiirmiş,ondan evvelki •asırlar mukallitlikle eç miş!Maarifin bir mektep k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Nakleden:BAYBURDLUOGLU Öbürleri,Mercan kalfadan aşçıbaşı İsmail ağaya kadar hepsi merdivenlerden inen «Teyze hanımı kılığındaki bu korkunç şeyi gördükleri zaman efendilerini tanıyamadılar ve onlar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Yarın Akşam Emsali az D I If harikulade bit Sinemasında aşk ve macera şaheseri KAN DAVASI Türkçe sözlü.Baş Rollerde:LARRY PARKS BRE Wgnjuu maunum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Haricî kısa haberler MISIRDA İngilterenin Mısır Büyük Elçisi Sir Ralph Stevenson,dün Dışişleri Bakanı Ernest Bevin ile görüşmek üzere Londraya gelmiştir.Büyük Elçi resmî vnzife ile gelmiş olduğunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Satılacak Devlet fabrikaları meselesi Gemlik,4 A.A.Dün ilçemize gelen İşletmeler Bakanı Muhlis Ete,işçilerle temaslarda bulunmuş,kazanın elektrik meselesiyle alâkadar olmuştur.Bakan,yapmış olduğu konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Bir kamyon deveye yuvarlandı Artvin,4 A.A.Hopa 113 plâka numaralı bir kamyon,Buzhanlar mevkiinde içinde bulunan yolcularla birlikte dereye yuvarlanmıştır.İki kişi ölmüş,3 kişi de ağır surette yaralanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Söndürülen orman yangını Tavşanlı,4 A.A.Üç gündenheri Alabara ve civarılıda devam etmekte olan orman yangını Kütahyadan evkedilen asker ve Garp Linyit leri işçileri tarafından bin beş yüz hektar yandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Asyada karışıklıklar İranda çarpışmalar oluyor,Saygonda uygunsuzluk var Saygon.4 A.A.Görünüşe göre Saygon tedhişçilerinin en yeni silâhı infilâk eden sigaralar,şehrin başke başka yerlerinde iki Hindiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Mısır Kralı eğleniyor Fransada Krala daimî surette refakat eden genç ve güzel bir Amerikan kızı herkesin dik-kat nazarını çekiyor La Baule Fransa)4 A.P.Mısır Kralı Faruk'un son seyahatinde,kendisine,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • ıı ı|iAf arın hal çaresi İngiltere Hariciye Müsteşarı "bu maksatla mahallinde yaptığı inceleme seyahati ha kkındaki raporunu hükümete verdi Londra,4 A.A.İngiltere Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Ernest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Yurdun her tarafında olduğu gibi Izmirde de Belediye seçimlerine halk biiyük bir tehalükle i*tirak etmiştir.Resimde îımirlilerreylerini atarken görülmektedir.Başbakan Yardımcısı Samed Agoıoğlu dün Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Güzellik kraliçeliği 1 i ı ı Avrupa Kraliçeliğini ka zanacak olan güzel,gelecek yıl dünya güzellik kraliçeliği musabakasına da girebilecek Rimini İtalya)4 A.A.18 yaşındaki esmer güzeli Giovanna Pala d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1950
  • Uzakdoğuda yeni tehlikeler Birkaç haftadır.Hong-Konk'daıı gelen haberler,Çin halk ordusunun Tibet'e doğru yürümekte olduğunu bildiriyor.Bu haberler,son derece mühim olmakla beraber,birbirini tutmamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.09.1950
  • SAYFA:4 MİLLİYET 6 ETLÜL 195q m Sultmı tfpA*&+~r—"J ı-unu Wü«w—»»mı.Tefrika No.126 İmparator Fatihin Elçisine herşeye rağmen şehri müdafaa edeceğini bildirdi Telâşlı çan sesleri.Uzanarak halâ horuldıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.09.1950
  • 5 EYLÜL 1950 MİLLİYET SAYFA:S Yunanistan geneiseçime gidiyor Plo&Uras ve Tsuderos'un vVenixelosu desteklememesi buhran asebep oldu Atina 4 A.P.Yunanistandaki ileri ge\a^ siyasî partilerden ikisinin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.09.1950
  • SAYFA:0 MİLLİYET 5 EYLÜL 195q SPOR Milliyet'in tenis müsabakası 'Baştarafı i incide)en yakın tahminde bulunmuşlardır.Dün maçlardan sonra Tenis,Eskrim,Dağcılık Klübünde bir heyet huzurunda bu 11 kişi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6