Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • Radyoda dün çok mühim bir konuşma yapan Amerika Cumhurbaşkanı Truman Truman dünkü nutkunda dedi ki:Kore de dünya harbine gitmek istemiyoruz!Koredeki askerlerimiz barış için döğüşüyor.Çin harbine karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • Atlantik Paktına dahil olduğu takdirde bu paktı teşkil eden devletlerin kuvvetlerine katılacak olan kahraman ve sanlı Türk ordusunun son sistem motorize kuvvetlerinden bir tank alay geçit resminde Atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • Suriyede silâhlı kaynaşma Samda çıkan bir kargaşalıkta polisin üstüne bomba atıldı Adana,2 Milliyet)Son günlerde Suriyenin bazı yerlerinde ve bilhassa Şam ve fDevaını Sa:7 Sii:2 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • eıliye seçimi bugün yapılıyor Belediye Meclisi seçimi bugün yapılacaktır.Seçim tam saat sekizde başlıyacak ve fasılasız olarak 17 ye kadar seçmenler reylerini kayıtlı oldukları mahallelerde kullanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • AAA/Tek erkeklerde bugün Cucelli ile finali tfyYıryacak olan Amerikalı Kovaleski dün Gardini'yi yenerken m m m ı v.ı Dün havanın sararması sebebiyle yarıda kalan fiermsen Linck çifti ile Migliori Cuce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • Bayar Ankarada Reisicumhur dün akşam 17.10 da İzmirden Ankaraya müteveccihen hareket etti îzmir,2 A.A.Saat 14 te Çeşme ılıcalarından ayrılan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Alaçatı,Uzun Kuyu,Urla,Kızılbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • Demirciye yapılacak yardımlar Ankara,2 Milliyet)De-1 lâfi etmek ve Demircinin imircide büyük yangın âfeti-1 man için hükümet çaltşmaianin sebep olduğu zararları t2-|Devamı Sa:7 Sü:4 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • MBa*?rj?ı,ı mar.}k Orta Avrupa,Almanya ve c,bilhassa Bulgaristandan memleketimize mülteci akını devam ediyor.Yukarıdaki resimde yıllarca Orta Avrupada kamplarda sürünen ırkdağlarımızın memleketimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • Pakistanlı Bakanın toplanissı Şehrimizde bulunan Pakistan Maliye Bakanı âlin bir basın toplantısı yapmıştır.Yukarıdaki resimde bu toplantı görülmektedir.Buna ait tafsilât ikinci sahifemizdedır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • Edinbourg DUkti Eşi İngiliz Veliahdı Prenses Elizabeth ile birlikte Edinburg dükü,14 eylülde geliyor Yazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1950
  • TİLER İMLER Vüz yıllardanberi milletçe idareye değil de.idare edilmeğe alıştığımız için olacak,bütün dikkat ve alâkamızı hükümetler üzerine teksif ederiz.As'.olan millet her zaman ikinci plânda,gelip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • istâfli Meninde Kanh Hâdiselere Sebep Ota HÂSİMÎ-EMEVÎ Eekabeti TEFRÎA No.46 Yazan Ziya SAKİR z.Ayşe Talha Artık,ha f zla Hazreti Ali)dasabıcdemedi.MecUndcki Esbabı kiram)ı tophyarak onlara vaziyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Bu gün yeni dış Ticaret rejimi etrafında piyasada bir çok mütalâalar serdedilmckte,çeşitli fikirler ortaya atıl maktadır.Bundan anlıyoruz ki,ticaret erbabı yeni ticaret jerimini incelemiş,müstakbel ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Tersane duvarları kirlenmekten kurtuldu Tepebaşı ile Şişhane yokuşu arasındaki Tersane duvarlarının apteshane halinden kurtanmlası için Belediye,du varlar' boyatmış ve tel çek* tirmiştir.Şehrin en işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Bir kızı iğfal etmişler Kasımpaşada Kardeşler sokağında oturan Sadi isminde biri,zabıtaya müracaat ederek,reşit olmıyan kızı Yüksel'in ayni semtte oturan Kad ri isminde bir genç tarafından iğfal edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Dün altı yankesici yakalandı Peri/inat ve Dilber ismin de iki kadın yankesici.Hara-gümrük Sirkeci otobüsünde seyahat,eden Zihni Arı ismin de bir şahsın 215 lirasını çarp mış ve otobüsten inmek isterke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Amelenin parasını vermeyen müteahhit Sular idaresi fe vazı'yet Kısırmandua ile Karabayır arasında boru tefrişi ve hafriyat işinde çalışan amelenin Sular İdaresi müteahhidinin ortadan yok olması üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • aıabaşa TEFRİKA NO:45 'Vazon:John UPTON B Burada gece gündüz 5000 kişi sırhlı kapılar içinde Çalışıyor ve bütün Rusya'ya idare ediyor Moskovada geçirdiğim birkaç günde gördüklerimi bundan önce yazmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Çirkin bîr zorbalık Giirogçi Ali Yücel ile Servel Meriç bir kadını ölümle tehdit ettiler Evvelki gece Taksimde milli güreş takımımızdan iki güreşçi,mizin sebebiyet verdiği çirkin bir hâdise olmuştur G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Kıskançlık yüzünden 2 kişi bıçaklandı Dolapdere Hacıahmct mahallesinde oturan Aposlol met resi Marika ile kıskançlık yüzünden kavgaya tutuşmuş ve eline geçirdiği ekmek bıçağiy le metresini yaralamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Kamyon altında kaldılar Erkman Arslan sminde bir şoför muavini 4377 plâkalı kamyonla Samatyada istasyon altından geçerken,babasiyle gitmekte olan 6 yaşlarında Tümürşah isminde bir kız çocuğuna çarpmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Diyanet İşleri Reisi Mudanyaya gidiyor Diyanet İşleri Reisi Haindi Aksekili yarm sabah saat 9 da Mudanya.yolu ile Bürsaya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Bir ay içinde 1268 köpek itlaf edildi Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü başı boş köpekler le mücadeleyi hızlandırmış tır.Son bir ay içinde 1268 köpek toplanmış ve Himayei Hayvanat Cemiyetine teslim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • HALKINSESİ ııın u Beşiktaş Belediye sili hat teşkilâtı,ilçenin ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır.Bu gün 65.000 kişiyi sinesinde barındıran bu birinci sınıf kazada umuma mahsus hamam,sinema,lokanta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Demiryolları Traky;hattında tenzilât Yolcu biletleri yüzde elli,navlun tarifesi üçte bir nisbetinde ucuzlatıldı Devlet Demiryolları Trakya bölgesini kalkındırmak,ticarî naklivatı çoğaltmak gayesiyle T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Pakistan Maliye Bakanı bir basın toplantısı yaptı Şehrimizde bulunan Pakistan Maliye Bakanı Ekselans Ghulam Mohammed dün bir basın toplantısı yapmıştır.Bu toplantıda Pakistanla Hin distan arasında iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Sağlık Kongresi JDoğu Akdeniz Saflık Teşkilâtı toplantısı varın sabah başlıyor Yarın şehrimizde yapılacak olan Birleşmiş Milletler Doğu Akdeniz Sağlık Teşkilâtı için yapılan hazırlıklar bilmiştir.Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Fındık Tarım Satış kooperatifinde tasfiyelere başlandı Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği,tasarruf fikriyle istihsal bölgelerinde ve istanbulda bulunan şubelerin de geniş bir tasfiye hareketine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Adada susuzluk başgösteıdi Sular İdaresi evvelce Adalara 2000 ton su verirken,aldığı yeni bir kararla,dünden itibaren 700 ton su ver meğe başlamıştır.Bu durum karşısında su sıkıntısı çekmeğe başlıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Ermeni Kardinali Ankara vapuriyle gitti Ankara vapuru dün saat 12 de 335 yolcu ve 41 ton yükle Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Gidenler arasında Romada tütün kongresine iş tirâk edecek olan Milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • Gününü bulutlar arasında geçiren havacı,okul sıralarında göz nuru dökerek çalışan modelci.göklerden süzülerek yere inen paraşütçü,atölyelerde alın teri döken uçak mühendisi,hep Türk-vatandaşının memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1950
  • k Anadoluhisarı Gençlik Kulübü saha ve ol.ali dün saat 18 de.Vali ve Belediye reis Gökay tarafından törenle açıl mıştır.KONGRE Muallimler Birlisinin ter tiplediği ikinci terbiye kongresi yarın Millî E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • EYÜP SULTAN Dinimiz gibi tarihi-mizle sanatirru^m da en mukaddes âbidelerinden olan Eyüp türbesi nihayet açıldı:Fa tihiıı emriyle lstanbulda yapılan ilk cami ve ilk türbe işte budurismi Hâlid ibnü Zey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Tefrika No:61 Nakleden:BAYBURDLÜOGLU Çünkü siz gene başkalarının düşüncelerini okumaya başladınız.Halbuki benim dü şüncelerimle kendi düşüncelerinizi karıştıracak zaman değil şimdi.Evet,hemen içmeliyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Pakistan Büyük Elçlsr.şehrimizde bulunan Pakistan Maliye Bakam Ghuiam Mohammet refine dün bir akşam ziyafeti vermiştir.Kesimde Maliye Bakanı.Pakistan Büyüıe Elçisinin e$i Prof.Fahrettin Kerim Gökay gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Lorıdraya hareket Linguafon Enstitüsü Türkiye umumî mümessili Vitalis B.Bilen,tetkiklerde bulunmak üzere dün Ankara vapuru ile Paris ve Condraya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Lübnan Elçisinin basın toplantısı Lübnann Türkiye Sefiri ekselans İbrahim Ahdep dün aat 17 de Lübnan konsoloshanesinde bir basın toplantısı tertibederek,Güvenlik Konseyine âza seçimi meselesinde memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Amerika'nın İngiltere elçisi vazifesine dönüyor Vaşington,2 A.A(AFP)Amerikanın İngiltere Büyük Elçisi Douglas,Başkan Tru man ile yarım saat görüştükten ve Atlantik Paktı üyesi Dışişleri Bakanlarının N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • raklarına cavüz eden bir çete Bunların Polonya'da yetiştirilerek Arnavutluğa gönderildiği,oradan da 29 ağustos akşamı Yunan topraklarına sokulduğu yakalanan çeteciler tarafından bizzat itiraf edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Seyriscfei tasarısının İncelenmesi Ankara,2 Ankara Ajansı)Ankara Şoförler Cemiyeti,karayolları seyrisefer tasarısı üzerinde görüşmek için menileketin her tarafındaki cemiyetlerden temsilciler çağırini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Truman'a verilen yetki Vasington,2 AP)Birleşik Amerika Kongresi dün,Başkan Truman'a fiat,ücret ve stratejik emtiayı murakabe salâhiyetini veren bir kanunu Beyaz Saray'a göndermiştir.Gerek Ayan ve gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Talî komisyonun i,bir raporu Vaşington,2 AP)Birleşik Amerika Ayan Meclisinin Dışişleri Komisyonunun tâli komisyonlarından biri,cuma günü sabahı,Yakın Şark e Asya Müdafaa Andlaşmalarının müzakeresi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Dünyaya hayatiyet veren bîr yıldız Güneşi Güneşin vaktinden evvel ihtiyarlattığı sinema artistlerinden Edwin Booth r icabı deruhte ettiği bir filmi ormanlarda ve güneş allında çevirip ikmal eder] bu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Sayfiyede bulunanlara kolaylık D.P.Istanbul İl İdare Kurulu Başkanlığından tebliğ edilmiştir:3 Eylül Pazar günü Belediye seçimleri münasebeüle Sayfiyede bulunan Vatandaşlarımızın,şehir içindeki sandık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • 3 EV-3 TALİHLİ İkramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerine 1950 yılında l edijre edilecek 7 evden Çiftehavuzlar'da 2 ve Ankarada 1 bahçeli EVİN TALİHLİLERİ Çiftehavuzlar'daki 86 No.lı evi kazanan Şevkiye Çeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Trieste'nîn durumu Torino,2 AP)Gazette del Popolo tarafından bildirildiğine göre,Triestenin üç işgal bölgesinin birleştirilmesine pek yakın bir zamanda baş lanacaktır.Gazete Yugoslavya'nın bu birlik p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Vagon fabrikası Ankara,2 Ankara Ajansı)Adapazarında inşa edilmekte olan vagon fabrikası 1951 yılında faaliyete geçecek ve Devlet Demiryollarının vagon ihtiyacını geniş ölçüde karşılayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Igııliz Maliye Bakanı hastalandı Londra,2 A.A Reuter)İngiltere Maliye Bakanı Sir Stafford Cripps'e üç ay müddetle tam istirahat tavsiye edilmiştir.Cripps,kabinenin yarın yapacağı mühim toplantıya işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1950
  • Yunanlılar ve Kore Atina,2 AP)İnanılır kaynaklardan dün verilmiş olan malûmata göre,Yunan kabinesi,Kore'ye bir tugay göndermeye karar vermiş ve bu kararını Birleşmiş Milletlere de bildirmiştir.Tafsilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.09.1950
  • M* İSTANBUL 12 57 Açılış,ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle Pl.13.45 Saz eserleri Oyun havalan 14.00 Serbest saat 14.10 Xavier Cugat ve Vinconte Lopez orkontralarından dans müziği pl.ı 14.30 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1950
  • ABONE FfATLARI Senelik 28 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler iğin iki mislidir.İLAN FİATLAHI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 Hân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1950
  • Hie.20 Zilkad 1369 3 EYLÜL 19 5 0 Pazar Ru.21 Ağust!1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.18 10.25 Öğle 13.16 5.22 Ik indi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1950
  • S fi M Yor.on Tefrika No.124 Müslümanlar vicdan ve itikada hürmet ve riayet ederler!poksa hem dişi hem erkek mi veyahut hiç biri değil mi,mesele:ini aydmlatsınlar da öyle" al Ortodoks kilisesiyle birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1950
  • Acele aceie ve sinirli sinirli yürüyordu.Odasına varmadan önce,iki defa çantasını yere düşürdü,odasına girer girmez,Callaghan gidip Kapısini çaldı.Sert bir ses:«Kimdir?diye sordu.«Callaghan'.Kapının a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1950
  • üsa baka miza iştira okuyucularımız Kura numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Dirnkii listeden devam 0601 Mustafa Yeşiltaş.Kayseri 9602 Nsuret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 San'alkârın acemisi:2 Yemek,El,Onu 51k bildirmek için kullanırız;3 Karılarına aman vermiyen erkeğe öyle derler;4 İçten bağlılık;5 Ecdat,Bu sıcaklarda vücudumuzdan onu fazlasiyle ifraz ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1950
  • İşçilerin setimi yapılamadı İş mahkemelerinde vazife görecek işçilerin seçimi için dün Şehir Tiyatrosu Dram kısmında bir toplantı yapılmış ise de toplantının uzun sürmesi üzerine işçilerden bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.09.1950
  • I Eski molar karılarını ddstlariyle paylaşırlar!Şimalde yaşayan Eskimoların birçok garip âdetlerinden en başta geleni birbirlerinin karılarını paylaşmalarıdır.Belki coğrafya ve tarih kitaplarında okun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1950
  • Çeşitli dünya haberleri San zamanlarda Amerika d a muhtelif derecelerde egrıiir bükülür şekilde yeni plâstiKlerin inkişaf ettirildiği bildirilmektedir.Bu plastikler gayet hafif ve yüksek hararete büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1950
  • nyanm en i bacaklı yi 20 th Century Fox stüdyosu yıldızlarından ve meşhur orkestra şefi Harry Janıos'in eşi Betty Grable iki yetişmiş Çocuğuna ve senelerin geçmesine rağmen resminden de Jşikâr olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1950
  • Yeni gelen komşu Semahat GENÇER f—J Kavakların ve yeşilliklerin içine gömülmüş olan kasabanın kenar mahallelerinden birinde oturuyordum.Evimizin tam karşısında,sıvalan dö külnıüş,tek katlı,kerpiç bi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • ünün klâsik koşularını n ve Yeşim kazandı Arap Arda 1600 metrede yenî bîr rekor yaparken,İngiliz Arda da buna imrenmiş ve 2.32,1/2 İuk müthiş bîr derece ile 2400 metreyi kazanmıştır.10 uncu hal'ta yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • İsveç futbolcuları profesyonel oluyor Birçok îsveç futbolcusu Fransız ve îtalyan klüplerinin parlak tekliflerine dayanamıya rak profesyonel olmaktadırlar.Bu şekilde bugüne kadar profesyonel olarak İsv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • 2 parti 198 ton balyah kuru ot kapalı zarfla 16/9/95Û günü 1 ci parti saat 10.30 da 2.ci parti 11 de Trabzon As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Tutarı 21,780 Lira olup teminatı 1633 Lira 60 kuruttur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • Levazım Alım Komisyonundan 1 Polonya F.I.A.T.marka bir adet müstamel su tankeri pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 400 lira olup geçici teminatı 30 liradır.3 Pazarlık 13.9.^50 Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • DÜNYANIN EN MEŞHUR DIESEL TRAKTÖRLERİ ELEKTROJEN GRUPLARI SABİT ve DENİZMOTÖRLERİ YOL İNŞASI İÇİN MO-TOR GREDER BULDOZER SCRAPER MAKİNELERİ 65 75 Beygir kuvvetinde D 6 traktör D 8 kablo ve 70 Beygir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • ûr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr,Lûtfi Müftüler Hcrroki Hastahanesi Bas hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane:Türbe,Divan:olu.No.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • iKF*fp-*raPT;¦¦IIMttl ecsn İBütün Dünya Yollarında [Her Zaman Birinci Gelen ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ Halen piyasamızda «n ucuz satılan MOTOSİKLETLERDİR BOL YEDEK AKSAM İZMİR FUARINDAKİ paviyomımuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • İstanbul Belediyesinden:Kış yaklaşmaktadır.Mevsim itıbarile kar yağması ve yerlerin donması bu yüzden de münakalâtın durması ve hasar,yaralama ve can kaybı ile neticelenecek seyrüsefer kazalarının önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • p^l—mrrıııniıinnıı-iOT-HHi«ı»w«ııwıı »in ı m tr-z-T.C.Vadesiz Tasarruf Hesapları İkramiyeleri 28 Ekim 1950 Çekiligindte »I «I ¦¦¦IH.1|.ımrt ANKARA'DA Ayrıca,1 Aded 10.000,20 Aded 1.000 liralık Para ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • Aşağıda cins ve miktun yaülı maddelerin,kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün.9aat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da vapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanuni vesikalariyle tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • 788 280 080-080 044.128 64.03 5.60 736140 5.73.90 ÇEKLER 1 Sterlin 100 Dolar 100 Fransız Fr,100 Liret 100 isviçre Fr.100 Belçika Fr.100 Işveç Kronu 100 Escudos Serbest Pivasada dövizler Dolar takas 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACA N Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Türk parasını koruma kararında değişiklikler Ankara 2 Ankara Ajnası)Yeni itiıal rejimiyle alâkalı olarak Türk parasını koruma kararnamesinde yeni bazı değisiklik ve ilâveler yapılmıştır.Yeni kararın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Orta şark Sağlık Kongresi Yarın başlryacak olan Orta Şark Sağlık Teşkilâtı kongresinde hazır bulunmak üzer dün saat 20 de hususî bir uçakla Şuşa Paşa ve 14 delege şehrimize gelmişlerdir.Orta Şarl.Sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Suriyede kaynaşma «Baştarafı 1 incide)Humusla yeni nümayişler olmuştur.Yeni anayasa ve yeni rejim aleyhinde bulunan muhtelif partiler aralarına bir takım komünistlerin de karışması ile kanlı nümayişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Teke i Bakanı Muğla'da Köyceğiz,2 A.A.Teke' Bakanı Nuri Özsan.MuğU Milletvekili Yavuz Başar 't Vali muavini ile beraber kasabamıza gelmiştir.Bir saat kadar hemşerileriyle konuşan Tekel Bakanı,Koreye a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Demirciye yardımlar ıBaştarafı 1 incide)rina devam etmektedir.Demircinin yeni imar plânı üzerinde üç şehircilik mütehassısı mühendis çalışmalara başlamışlardır.Plânlar çok kısa bir zamanda hazırlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Atlantik pakt Bas tarafı incide» mak basebile ikinci isteğinde çok haklıdır ve Türkiyenin bu isteğinin İngiltere ve Birleşik Amerika da dahil bazı büyük devletler tarafından desteklenmesi kuvvetle muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Celâl Bayar Ankarada iBaştarafı 1 incide)lan Cumhurbaşkanı 17.10 da Gaziemîrdeki askerî uçak a lanına gelmiş ve biraz sonra bir askerî nakliye uçağıyle Ankaraya hareket etmiştir.Hava alanında Devlet B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Güzlepe takımının Timtfttaki muvaffakiyeti Tunus,2 A.A(Özel muhabirimizden)İzmirin Göztepe takımı Kuzey Afrikada yaptığı ilk maçta Tunus Spor Birliği takımını 6-2 mağlûp etmiştir.Göztepeliler İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • MmmİMk tâ 1 20 Eylülden sonra kura çekilecek 2000 okuyucumuza verilecek 25.000 liralık hediye müsabakasına iştirak etmiş olan binlerce okuyucumuzun adlarını ve kura numaralarını» gazetemizin iç sayfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Şehirdeki parklar bakımsız bir haldedir Belediye Bahçeler ve Parklar Müdürlüğünün alâkasızlığı yüzünden şehrin bir çok yerlerinde meydana getirilen parklar ve bahçeler kurumaya yüz tutmuştur Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Trumamn nutku Bog tarcfı I incide)tıncı tesmiye edilecek bir tarikti.Sovyet,1930 senesinin tarihi bize birşeyler öğretti ise bu,yatıştırma siyasetinin diktatörleri harbe sevkettiğidir.Sovyet Kore teca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Güreş seçmeleri Amerika milli takımiyle yapılacak g&ref karşılaşmalarına çıkacak lakımı ayırmak üzere riün.iea itibaren soçnitioıc başlanmıştır Kasımpaşa kulübünde yap:11 n IJnkii seçmelere 11 Irolübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Dünkü kürek yarışları Dün Paşabahçe ile Beykoz arasında yapılan kürek yarışlarında şu sonuçlar alınmıştır;Bayanlar:Tek çifte;1 İlken G.S.2 Havva Sümerspoı)İki çifte;1 G.S.2 Sumerspor Dört tek:1 G.S.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Koreye Amerikalılar taraimüan gönderilen harp malzemesi Kısımlara ayrılıyor ve cepheye se^ kedilmek üzere kumyonlara yuîcleniyor.Bu resim radyofoto ile gönderilmiştir.Icuzey Koreden gelen komünist kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Belediye seçimi Bas tarafı 1 incide)cek herhangi bir sebep yoktur.İstanbullu hemşerilerimin tam bir anlayış ve olgunluk içinde geniş bir iştirak nispeti ölçüsüyle reylerini kullanacaklar.ndan eminim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Bulgaristandan müitsci akını Bas tarafı 1 incid l Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü ile Kızılay gelen göç menlerin yiyeceklerini temin etmek maksadıyle muhtelif mahallere aşocaklan açmışlardır.Eldeki aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Edinburg Dükü Dük ayni gün lımirden Yalovaya geçerek Bayarlc görüşecek İngiltere Veliahtı Prenses E-Jizabeth'in kocası Edimburr Dükü J-i eylülde İzmire vasıl olacak ve aynı gün uçak İr Yalovaya gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Ziraat makineleri için verilecek krediler Ankara,2 Ankara Ajans;Şimdiye kadar Ziraat Bankası memleketimize Marshall yardımından gelen ziraat âlet h'i'ini çiftçiye 5 yıl vadeli kredi ile dağıtmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • ingiliz kabinesi bu devleti etmesine müzahir olduğu bakanını destek Londra,2 A.A(United Press)Mr.Attlee'nin Batı Almanya Başbakanı Konrad Adenautr'iıı Almanyada bir emniyet kuvvetinin ihdası ile.mütte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1950
  • Kaymakamlar arasında nakil ve tâyinler İstanbul kaymakamları arasında yapılan nakil ve tâyinler dün içişleri Bakanlığından Vilâyete bildirilmiştir.Emniyet Genel Müdürlüğü şube müdürlerinden Ali Rıza F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.09.1950
  • Milli Yüzme takımı Avusturyadan döndü Yüzücülerimiz italya 'daki müsabakaları 5-3 kazandılar 20 Ağustosta Viyanada ya pılan Avrupa yüzme birinciliğine iştirak eden yüzme milli takımımız dün memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1950
  • Tenis turnuvasında heyecanlı günler Kovaleski ile Cucelli bugün tek erkek finalini oynuyorlar Dün Cucelli ile çetin bir maç yaptıktan sonra Avustralyalı Harper elimine olan Maria Weiss Dorothy Head ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1950
  • Fenerbahçenin çıkardığı iki takımdan biri Istan:bulsporu 2-1 yendi,diğeri ise Adalete 3-2 yenildi;Bugün F.Bahçe ile Vefa karşılaşıyor Dün Fenerbahçe stadında Fenerbahçe kulübünün çıkardığı iki takım A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1950
  • Kaçakçılık futbol işlerin de girdi!C;müddet evvel defterdarlığa yapılan bir ihbarda Şavl Farvana isminde aslen Kurtuluşlu,İngiliz:tebaalı fansın Galatasaray Kulübü Beis;Millet Partisi eski vekillerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1950
  • Amerikan güreşçileri geliyor Amerika güreş ekibinin kuvvet derecesi nedir Amerika serbest Millî gü reş ekibi,üç karşılaşma yap mak üzere Eylül ayının yirmisine doğru şehrimize gele çektir.Olimpiyatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor