Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.08.1950
  • Mr.Bevin elçimizle goruştu Londra Büyük Elçisi Cevat Açıkalm Londra,22 A.A(Reuter)Dışişleri Bakanı Bevin bugün Türkiye Büyük Elçisi Cevat Açıkalın ile görüşmüştür.Bu görüşmede Türkiye'nin Atlantik Pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1950
  • Kore harbi hakkında açıklamada bulunan Amerika Millî Savunma Bakanı Johnson Kore harbi 1951 de sona x\merika hazırlığını buna gb e yapıyor.Kre'de Amerikalıların bombardımanları devam ediyor.Kore yarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1950
  • Russell Dorr'un İzmirde mühim bir beyanatı Türkiye'ye çok mal girmesi ve ^ok mal satılmasiyle Vefah temin edileceğini beyan eden Mr.Dorr,İzmir Fuarının ehemmiyetini ve roiünü belirtti.Russell Dorr.Izm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1950
  • de Türklerin malları emir vermiş!Kenyapılarak mallarından feragat ettiklerine daür ellerinden senetler alınıyor aSk telâş ve heyecan iç satın alınmasın diye hükû dilerine türlü tazyıklar Ankara,22 Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1950
  • Eşine ender rastlanan bir şantaj hadisesi Kendisine Birinci Şube Komiseri süsü vererek bir çok din adamlarını dolandıran birisi yakalandı Emniyet Müdürlüğü Birin-ci şube memurları eşine ender tesadüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1950
  • Manşı geçme rekoru Mısırlı H.Abdurrahim 10 saat 52 dakikada Manğ'ı geçerek 1 birinci oldu Duvr,22 AP)Mısır or-ı duşu subaylarından 41 yaşın.da teğmen Hasan Abdurra-1 him Manş denizini «tarihte di.I ğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1950
  • uSgaristanın verdiği nota meselesi çisinin mülakatı Çohanof,Hariciye umumî katibinin yanından çıkarken,daha ciddî,daha asık suratlı idi.Gazetecilere hiçbir şey söyliyemiyeceğini beyanetti 1 Cevabî not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1950
  • «jh f Ü» 'Ç/f-w c_J# JSM Birleşmiş Milletler Toplantısında bir Sovyet tekim reye Konulurken S.Sorper'in B.Milletlerdeki demeci i Selim Sarper,Atlantik Paktına kabul edildiğimiz takdirde 2 milyonluk bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1950
  • 3T Mısır Kralı Faruk'un Deauville de geçirmekte olduğu günler bü„ tün Fransada alâka toplamaktadır.Aşağıdaki resimde genç kralın huzurunda «Nil şarkısı» adlı eserini lanse eden tanınmış dansöz Tamia G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Adalet Sarayı Inğaat mahallinin tesviyesi icuı yapılan kazılarda Bizansa ait bir muvakkıthane bulundu inşa edilecek Adliye Sarayı için tesviyesi yapılmakta olan &nhanuı kazısına devam •dilmektedir.Ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı müteşebbisler taralından işletilebilecek olan madenleri tesbit etti CHP hükümetlerinin yanlış ve sakat bir madencilik politikası yüzünden,âtıl vaziyette bırakılan yeraltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Hamivet Yüceses tehdit edilmiş Söylendiğine göre ses sa natkarlanndan Hamiyet Yüce ses'e iki gün önce meçhul bir şahıs tarafından kurşunkalem le yazılın.ş bir tehdit mektubu gönderilmiştir İddiaya gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • KISA HABERLER ir Şehrin bütün ilçelerinde bu yıl yapılacak olan yollara ait keşifler tamamlanarak daimi komisyona verilmeğe başlanılmıştır.Bu yolların inşaatına eylül ortalarında başlanacaktırir Şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • halkı sevmiyordu Hazreti Ali'nin teklifine boyun ekmekten başka çare geremedi.Kalkıp umumi meydana gitti:Yâ eyyühen-nâs!Diye seslendi.Halk,derhal etrafına birikti.O zaman Ebu Süfyan,sesinin bü tün yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Kayahbay hâdisesi tahkikatı Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbay'm ölümü tahkikatına devam edilmektedir.3 üncü sorgu yargıçlığı tarafından isimleri yani ortaya atılan 3 şahide dün davetiye gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Polise bıçak çeken azılı kendini vurdu» Bakırköyde oturan ve muhtelif suçlardan sabıkalı bulunan Muammer Kara ovvelki gece sarhoş bir halde ve elinde bıçağı olduğu halde Samatyada ona buna sarkıntılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Ankara Radyosu bu sabah çalışmayacak Öğrendiğimize göre,Ankara radyo istasyonu bir revizyona tâbi tutulacağından bu sabah uzun dalga neşriyatı yapmıyacak ve yerine İstanbul radyosu çalışacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Şehrin temizliğine riayet etmeyen 50 kişi cezalandirıdı Belediye Temizlik işleri Müdürliığü şehri kirletenlerle mücadeleyi hızlandırmıştır.Son 48 saat içinde muhtelif semtlerde kapı önlerine çöp döken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • TOPLANTI ¦if Eminönü kazası Kumkapı û l\bucağında bugün saat 20.30 da bir toplantı yapılacak ve hatipler Belediye seçimleri etrafında konulacaklardır,GEZİ if Beyrut Müslüman Kız I.i Ees!memleketimi/de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Muhtar seçimlerinin âdeta bir sürpriz yaratması iktidar partisiyle C.H.P.yi,beled'^foseçimleri için çok daha gayretli ve dikkatli çalışmaya sev ketmiş.Yarından itibaren rad yoda propaganda konuşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Sular idaresi veznedarımın ihti.âsı İstanbul Belediyesi Su'ar Idaresi veznedarının tahminen 350 bin lira tutarında bir parayı zimmetine geçirdikten sonra intihar ettiğini evvelce yazmıştık.Bu mühim ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Karaborsada dolar fi atları Resmî rayici olan 282 kuruşa kadar düşeceği »ulaşılıyor.Borsa harici alim fiatları da düzüyor Piyasadaki dolar karaborsasınan bir "özülme başlamıştır Eskidenberi karaborsad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • HALKINSESİ Yerine gefiriSemiyer» karar Ûriaköy Cavitağa camisinin imamı hakkında 30.40 imzalı bir mazbata tanzim edilerek Beyoğlu mıntıkası Vakıflar Müdürlüğüne müracaat edildi.Mazbata hakkında ismi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Baştanbaşa TEFRİKA NO;34 Yazan;John UPTON Orada da sinema var.bar var.Hattâ idamı bile medenilcfitirmek islediler.Habeşistan,Italyaya hâkim olan Mussolini'nin memleketine iüluhat yüzü gös'lermek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Alemdar Nahiye Müdürünü dövmek isteyen satıcı Belediye nizamlarına riayet etmediği için cezaya çarptırılan Sadık Cingöz adında bir seyyar satıcı evvelki gün ak.Şii m üzeri hiddetle Alemdar Nahiye Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Ölümle biten iki kaza Dün şehrimizde ölümle neticelenen iki fecî kaza olmuştur.Büyükadada oturan Asanas Araboros isminde biri saat 12 de Çekmeceden Floryaya hareket eden makinist Salâhattin Okçunun id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Meçhul ve yaralı bir hırsız aranıyor Evvelki gece Sultanahmette enteresan bir hâdise cereyan etmiştir.Devriye gezer emniyet memurları,Sultanahmette Cankurtaran caddesinde Zonguldaklı bir tacirin e vin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • İsveçli gemici,kaçakçılıktan sanık olarak» tevkif edildi.Bir müddettenberi limanımızda bulunan Bernhard Engelson adlı îsveç şilebi tayfalarından Anderson,Mangesr son ve Eric Olaf,geminin hareketinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1950
  • Claude Farrer şerefine verilen çay Şehrimizde misafireteu bu,lunmakta olan Fransa Akademisi azalarından maruf Türk dostu Claude Farrer şerefine Vali ve Belediye Reisi tarafından Emirgân korusunda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • s Eskİ ağızda yeni İ I I 8 çeşni Bundan altı yedi sene evvel bir gece İzmir civarında görülen esrâren giz bir cisim günLerce herkesi kahkahalarla güldüren bir t ahıra resmî beyanata stbep olmuştu:O ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • BAKANLILAR SÖZCÜLERÎ Ankara 22 Ankara Ajansı)Her Bakanlık kendi faaliyetine ait radvo konuşmalarını yapmak üzere birer sözcü seçecektir.Bu sözcüler daha önce Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile temasa geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Perran birdenbire ayağa kalktı ve bağırdı:Bu kadın kim?Ben miyim?Ben mı sizinle oynuyorum?Sen Bana.Hakaret ediyorsun!Nevzat boğuk bir sesle:Hiç böyle bir şey düşünmedim,dedi,öyle zannediyorsan,özür dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Fuarın açılması münasebetiyle izmire gitmiş olan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velibeşe dün Demokrat Parti merkezini ziyaret etmiş ve partililerle hasbıhallerde bulunmuştur.Resimde Ticaret Bakanı D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Aşk ve para yüzünden.ur boksör krar sa Dünyanın en pahalı adamı muhakkak ki Ezzard Charles'dir.Charles Amerikanın,ağır sıklet zenci boksörüdür.Geçen sene Bombardmıaııcı Joe diye anılan Joe Louis yenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • îngilterenin silâhlanma faaliyeti Londra,22 A.A.Hükümet resmî çevrelerinden dün öğrenildiğine göre,Büyük Bvi tanyanm silâhlanması programı gereğince askerî teçhizat ve silâhlan bir an evvel teslim içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • arid kısa haberler ALMANYADA ¦jr Amerikan yüksek komisyonunun gazetesi olan «Neue ZeL tung» a göre Sovyet bölgesindeki deniz polisi hususî birlikleri haftalardanberi tek kişilik denizaltılar!kullanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • İsrail elçisinin beyanatı Ankara,22 Ankara Ajansı)İsrail elçilerinin toplan tısma iştirak eden İsrailin Ankara elçisi şehrimize dönmüş ve gazetecilerin sordukları suallere şu cevabı verîniş tir:Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Bir İzelenin bilançosu Dibgruggar,Assam)22 A.A.Hali hazırda Brahamaputra nehrinin geçtiği sahada havadan tetkiklerde bulunan jeoloji uzmanlarının bildirdiklerine göre,geçen hafta yu karı Assam'da vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Yeni Yunan kabinesi cnizelos esas kabineyi kurmak için Amerika'da bulunan parti liderlerini bekliyor Atina 22 A.A.Basbakar Venizelos kabinesinin and İçme merasiminden sonra şu de meçte bulunmuştur:«He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Artvin'de bir otobüs uyuruma yuvarlandı Artvin,22 A.A.«Hopa 131" plâkalı bir yolcu otobüsü dün «Karanlık meşe mevkiinde içindeki yolcularla birlikte derin bir uçuruma yuvarlanmıştır.Yolculardan ikibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • W^terling Hollanda'ya gidiyor Singapur,22 A.A.AFP)Endonezya asîlerine elebaşılık etmiş olan Hollandalı sabık yüzbaşı Wcsterling bu sabah uçakla Hollanda'ya hareket etmiştir.Westerling,per gembe günü H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Avrupaya silah yardımı Ameiika,Avrupa'da bir ordu kurulduktan sonra silâh yardımı yapacak Vnşington,22 AP)Mütekabil yardım bürosu direk,türü Tümgeneral Lyman L.Lominlzer,kuzey Atlantik Paktı devletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • italya Sovyetlerin ithamlarını red ediyor İtalya sulh andlaşmasını ihlâl etmemiştir Roma 22 AA.Yarı resmî bir İtalyan notası dün lîalyanın atom araştırmalarında bulunarak sulh andlaşmasını ihlâl ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Genişleyen grevler_Kanada'da 1 5 l in demir yolu işçimi grev yaptı.Rus inallarına boykot devanı ediyor Montreal 22 A.A.17 demiryolu işçi sendikasına mensup 125.000 isçinin bu sabah saat ulr,oa başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Ölüm Mermer tüccarı Salih Sabri ve Kadir Karagözoğlunun valL deleri ASÎYE KARAGÖZOĞLU kısa bir hastalıktan sonra 22/8/950 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 23/8/950 çarşamba 'bugün)günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Güney doğu Asya'da savunma faaliyetleri Singapur,22 AP)Büyük Britanya'nın güney-doğu Asya ba^komiseri Malcolm Mc Donald bugün ingiltere'nin bu bölgedeki müstemleke valileri,ileri gelen idareci ve silâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Takdir kazanan bir müellifimiz Londra,22 A.A)işçi Daily Herald gazetesi,irfan Orga tarafından yazılmış cilan »Bir Türk ailesinin tasviri» adlı kitabın tenkidini yayınlamakta ve şunları yazmaktadır:Kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Anadolu Oymağının «rezisi Ankara,22 Ankara Ajansı)Dört yıldır Dumlupınar yü rüyüşüne katılan Türkiye Anadolu oymağının Ankara,Eskişehh'j Afyon ve Kütahya şubelerine mensup gençler,düşmanın geri püskür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Kızıl Çinin yeni hazırlığı T'.bet hududundaki askerî faaliyetler arttırıldı Taipeh 22 A.A.Taipeh' deki askerî bir kaynak,Çin milliyetçilerinin istihbarat raporlarına dayanarak Tibetin müdafaa tesisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1950
  • Belçika'nın Kore'ye yardımı Va;ington,22 A.A)Resn.î kaynaklardan dün bildirildiğine göre,Belçika hükümeti Kore'ye bir piyade taburu gönderme imkânlarını süratle tetkik etmektedirinanılır kaynaklardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.08.1950
  • FAYDALI BİLGİLER Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Dağlar kralı 25 kısım)2 Ali Baba ve kırk haramiler Türkçe)AR:44394' 1 Gökler senfonisi.2 ölüm gemisi.ATLAS 44460)1 Sihirli bahçe Renkli)2 Güzel dost.BEŞİKTAŞ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1950
  • "Pcki;gidip annemi görecek misiniz,görmiyecek misiniz?«Pek zannetmiyorum.Eğer araştırmalarda bulunmama karar verirse,belki.Biliyorsunuz ya,benim müşterim var.«Miss Varette mi?¦Evet,tâ kendisi.«Çok mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1950
  • Yeni yükselen güneş,daha ortalığı iyice ışıtmamıştı.Bu saatte Köprübaşı kahvesinde,buranın müdavimlerinden bir kaç yaşlı tekaüt memurla,işi icabı vakit geçirmek istiyen veya birisini bekliyen üç,dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1950
  • Belediye meclisi seçimi hazırlıkları 3 Eylülde yapılacak Şehir Meclisi seçimi için D.P.II Idarc Kurulu gerekli hazırlıkları tamamlamig ve çalışmalarına hız vermiştir.Gerek II idare kurulu,gerekse part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1950
  • Hie.23 AĞUSTOS 19 5 0 Çarşamba Ru.9 Zilkad 1369 10 Ağust 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.15 10.17 Öğle 13.17 5.18 İkindi 17.03 9.04 Akşam 20.03 12.00 Yatsı 21.36 1.39 İmsak 4.29 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Dağ tepesi,şikâr 2 Değnek,hediyeler 3 Allah,başlıbaşına mânası olmıyan kelime 4 isim,yol.işte 5 Gündüz,insanların iman yolu 6 Anıt 7 Bayındır,dâhi 8 Bir renk,iki adetli olan 9 Yüksek,erl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1950
  • k v tK Tefrika No.113 İmparator gizli yoldan mahkeme binasına doğru yollandı Müthiş!Müthiş ya.Muhakeme edilecek zavallı!Bütün şüphelerimi büyüyeceğim.Onu kurlaracağım.Kızınız işkenceye çekiünce her şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1950
  • ISTANB UL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 15.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan Melek Erdik,Çalanlar:Sadi Işılay.Izzeddin Ökte.Yorgo Bacanos 14.20 Serbest saat 14.30 Oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • ulgar Elçisi Bactarafı 1 incide)Çobanof,Akdur'un odasından çıkarken yüzünün,gelişine nispetle daha aşık,daha ciddileşmiş olduğu gözden kaçmamıştır.Faik Zihni Akdur Bulgar elçisi gelmeden evvel Fuat Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Bir şantaj hâdisesi I Sus tarafı 1 incide)Kıziltonrakta oturan ve camide müezzinlik yapan Hoca İsmail Erdemliye musallat olmuştur.Kendisini müezzine,Emniyet Müdürlüğü 1 inci şube komiserlerinden olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • ore harbi Baş tarcfı 1 incide)yalnız 38 inci arz dairesine kadar geri sürmek hakkında Başkumandanlığın plânlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde,Kore sa.Vcşırıın 1951 senesine doğru son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Manşı geçme rekoru Baş tarafı 1 incide)yarışına Abdürrahim'den başka 23 yüzücü girmişti,iri yarı,takriben 1.80 boyunda,110 kiloluk Mısırlı Manşı 10 saal 52 dakikada yüzmüştür.Yarışı kendisinden birka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Batı Avrupa iBostarafı 1 incide)ümit etmektedir.Sarper,Türkiyenin,Çanakkale boğazının paylaşılması hakkındaki Rus tekliflerini hiçbir zaman kabul etmiycceğini açıkça ifade temış ve Ttusyanın Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • litearistandakl Türkler Bc$ tarcıı 1 incıd°korku yaratmıştır.Bu meha-İıle mensup bir zat Ankara Ajansmm bir muhabirine şun lan söylemiştir;Bulgaristandaki Türkler Bulgaristanın işgali irs beraber tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Ayşe kapıyı yavaşça vurmuştu amma iki adam tıkırtıyı duymamışlardı.Ancak kapı kapandığî zaman Ahmet Yılmaz yüzüstü yattığı geniş karyolada şöyle bir başını kaldırarak baktı:Ne var Ayşe?dedi.Doktoi Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Batı Avrupa devletleri manevrası Fontainebleau,22 AP)ingiltere,Fransa,Belçika ve Hollanda'nın müşterek kuvvetlen,bu hafta bir taarruz karşısında Avrupa'nın nasıl bir müdafaa şemsiyesinin altına sığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Kore'ye gidecek savaş birliği şehrimize staja geliyor Aftkanr,22 Ankara Ajansı)Kore'ye gönderilecek birliğimizin istihkâm kıtasının 2Û günlük bir staj devresi için istanbul'da Halıcıoğluna gönderilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Anavatan seferberliği Yasington 22 A.P.Bir leşik Amerika ayan meclisi dün 3 muhalife karşı 84 rey ile,Başkan Trınnan'a her zaman,fiat ve ücret konuolü imkânını veren bir anavatan cephesi seferberliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Yugoslavya şikâyette bulundu Londra 22 A.P.Yugoslavya,Sovyetler tarafından idare edilen kominform te?kilâtına kargı giriştiği mücadelede Batının kendisine daha fazla yardım etmemesini Büyük Britanyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Son dakika Almanlar bir ordu kuruyor Bonn,22 A.A.United Press)Bonn hükümeti pculâmento liderleri Rus tecavüzüne karşı bir batı Almanya ordusu kurulmasını bugün ittifakla kararlaştırmışlardır.Bu yolda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • Russell Dorun beyanatı Izmir 22 A.A.Marshall Plânı Türkiye İcra Komitesi Başkanı Russell Dorr bugün saat 16.30 da İzmir Enternasyonal fuarındaki Marshall Plânı pav„ yonunda verilen ve Ekonomi ve Ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1950
  • a i el* 1A 11II r A m Ki i 11 eden ök^^ Kur'a numaralariyle bu numaraları aSan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Hediyeli müsabakamıza iştirak eden okuyucularımızdan,kuponl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.08.1950
  • FERLERİ Âvni Nuri Meserr müessesesine a w İ VAPURU Evvelce ilân edildiği gibi tam gününde 24 Ağustos Perşembe sabahı Istanbuldan hareketle izmire ve Lazkıyeye uğrayarak Ciddeye gidecektir Sayın Hacı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • Askeri K.taat İlânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Talip,lerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • İLAN Gnkur,Ordonat.D.ihtiyacı için mayi karbon di Oksit gv istihsal ve doldurma tesisatı satın alınacak.Saatde 15 Kğ.mayi karbon dioksit gazi istihsal ve doldur,ma tesisatı satın alınacaktır.Bu tesisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • Malzeme Aim ŞııUesinüen 1 Mevcut şartnamesi mucibince 200 metre bira ve şarap hortumu müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık,29/8/950 salı günü saat 10.15 de Kabataş'ta Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Ankara'da bulunan Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okulu,na aşağıdaki nitelikleri haiz öğrenci aLnacaktır.Kaydı kabul müracaatı 15/ığustoş/95Q den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin J91 100 Dolar 280 100 Ki ansız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 İÜO Belçika Fr 5.60 100 îşveç Kronu 73.68.40 100 Escudos 9.73.90 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • Afiyet Gazetesi Çıktı:No.62 Etine dolgun vücutlar da moda oldu.Soya fasulyesinden neler yapılır.Ağız kokusu için çareler;Liynet ve amel veren yiyecekler,Saçlar artık beyazlanacak.Sigara içenlerin başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • HUlthjet ABONE FlATLARI Senelik 28 Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FlATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası sa-ntimi 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane:Türbe,Divanyolu.No.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:E.Karacan-Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.gazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • 2 Pazarlık 25/8/1950 cuma günü saat 15 de Tophanede Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır.3 Tamamının tasarlanmış dtğeıi 10495 lira 35 kuruş güvenmesi de 1575 liradır.4 isteklilerin,paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Bo u iüdürlüğünden 1 işletmemizin fabrika isK.i£ yerinde mevcut 2 parti muhteviyatı 14385 adede denk 4-1.35/M3.çam ve köknar yumurta sandıkhğı iie 601 bağ dengi 23.908 M3.köknar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.08.1950
  • Sessiz ve senkronize vites Motor takati 2000 devirde 80 beygir fren beygir kuvveti)silindir kutru 110 seyir uzunluğu 150 silindir hacmi 51.700 Lanova sistemi yanma odaları hususî hafif madenden piston
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan