Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.08.1950
  • Bayar,yeni tersanenin plâ nlarını tetkik ediyor Keisicunuitir ve refakatindeki zevat Gölcük'te karşılanıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • Yunan kabinesi çekildi Yeni kabineyi kurmaya liberal parti başkanı Venizelos memur edildi Atina,18 AP)Yunan kralı bu akşam Plastras kabinesinin istifasını kabul etmiş ve derhal Liberal Parti lideri Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • Amerika Genelkurmay Bâşkanîyle deniz ve kara kuvvetleri kurmay başkanları Tokyoya gidiyor Batı Almanya Başbakanı,Almanyanm sîiah* lanması şart olduğunu söyledi.Vaşington,18 Radyo)Birleşmik Milletler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • r-Hedîye müsabakamıza iştirak edenlerin adları ve kura numaraları 5 inci sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • Memlekette komünizme karşı şiddetli bir savaşın başlamak üzere olduğu teeyyüd etmektedir.Anlaşılıyor ki Menderes hükümeti devlet istihbaratının önüne serdiği vaziyetleri dikkat •le inceledikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • Koreye yardım Amerika,kararımızı memnuniyet ve minnettarlıkla kabul etti Vagington,18 AP)Birleşik Amerika bugün Türkiyenin Kore'ye 4500 kişilik bir savaş gücü göndermek hususundaki teklifini kabul etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • Türkîyedekî vazifesinden uzun beyanatında Amer ticelerden sonra Türk ayrılmakta olan General,matbuata yaptığı ika yardımından ve Türkiyede elde edilen neordusu hakkındaki hayr anlığından bahsetti.Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • Hürriyet kahramanlarından Eyüp Sabıi dün toprağa verilmiştir,tafsilâtını 2 nci sayfamızda bulacaksınız Yukarıdaki resimde cenaze merasimi görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • Amerika atom kullanacak Vaşington,18 A.A.Reuter)Ayan meclisindeki demokratların lideri ayan üyesi Scott Lucas,komünistle:Atlantik paktına dahil memleketlerden birine taarruz ettikleri takdirde Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • *%şfi r ^eTHAVA YOLLW'fgaX v~ t s iff Adnan Menderes Yeşilköy hava meydanında Ankara'ya gitmek üzero Bu hasbıhalden anlaşıldığına göre vaziyet ciddîdir,fakat vahamet yoktur.Sinir harbi sadece karabors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • W *n «Til ı C.Bayar Ankarada Ankara,18 A.A.Cum huıbaşkanı Celâl Bayar bu sabah saat 9 da Ankara ekspresine bağlanan özel vagonla İzmitten şehrimize gelmişlerdir.Cumhurbaşkanımız.Gazi Orman çiftliği is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • maske İnfilâkla başlayan yangın sonunda fabrikanın bir kısmı yandı Ankara,18 MİLLİYET)Bu sabah saat 8.30 da Hamaktaki Maske fabrikasının kimya laboratuvarmdan müthiş bir infilâkla başlayan yangın çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • Izmir D.P.ii Başkanının mühim ifşaatı "Millî Şef" propagandası yapanlar hakkında tahkikat Tahsisatı mesture nasıl ve nerelere kullanılmış?izmir,18 MİLLİYET)Ankarada hükümet mahfilleri nezdinde temasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
  • 19.08.1950
  • Emekli sandığı Memurlara borç para tevziatına devam ediycr Ankara,18 MİLLİYET)Emekli Sandığı,memurların ihtiyaçlarının derecesini göz önünde tutarak borç para tevziatına devam etmektedir.Bu güne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1, İlan
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • fsfâm Afoninde Kanh Hâdiselere Sebep Olan Görülüyor ki artık Hâsımı Emevî rekabeti)sadece Resulüllah Efendimizin üzer ride toplanmıştı.Emevîler,bu şahsî ve ailevî husumeti dirilerine karsı hakaret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Millet Partisi Kariye semt ocağının açılış töreni bugün sa at 17 de Edirnekapı,Fevzipaşa caddesindeki parti binasında yapılacaktır.Şair Tevfik Fikretin ölüm yıldönümü münasebetiyle bugün Beşiktaş Halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Sarkıntı!ik yapaniâr Mücadele ekiplerinin sayısı çoğaltılıyor.Boya sıkan tabancaların kullanılacağı ve halka dağıtılacağı haberi yalanlanıyor Emniyet Müdürlüğünün şehrin asayişini bozanlara ve bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • W.A.Y.çalışmaları devam ediyor W.A.Y.Dünya Gençlik Teşkilâtının ikinci kongresi toplantısı dün sabah yapılmıştır.Komisyonda,«WAY Forum» adındaki W.A.Y.organının yayınlanmasına karar verilmiştir.Toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Denizyollarındaki yolsuzluk Denizyollarındaki yolsuz luk iddiaları başlıklı yazımızda «vazifesinden uzaklaştırılmış olanlar» arasında Adnan Aldora'nm da ismi geçmekte idi.Kendisinden aldığımız mektupt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • HALKINSES Bo kanlardan C.II.P.hükümeti zamanında D.P.li diye isine son verdirilenlerden biri de benim.Dört sene evvel emniyet müdürünün ifadesi ve bir doktor raporu ile işime nihayet verildi ve Halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • hararetli Kauçuk,buğday fiatları düşüyor.Dünya kahve piyasasında i'iatlar düşerken bizde yükseliyor.Çinko ve iç fındık fialları yüksek Bu hafta kahve fiatları bir miktar yükselmiştir.3 numara kahve 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Almanya'ya sipariş edilen vagonlar Devlet Demiryolları,Ankara istanbul ve izmir istanbul hatlarında kullanmak üzere Ausbur^-Nurenberg firmasına on altı vagon sipariş etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Eyüp Sabrinin cenazesi törenle defnedildi îtthad Terakki Fırkasının başlıca simaları arasında bulunan Cumhuriyetin ilânından sonra da muhtelif devrelerde Milletvekilliği yapmış elan inkılâp ve hürriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Kayalıbay hâdisesi tahkikatı Muzaffer Kayalıbay hâdisesinin tahkikatına dün de devam edilmiş e yeni şahitlerden Zihni Sezen 3 üneü sorgu yargıçlığına telbedilerek ifadesi alınmışta-Bugün de bazı şahit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Öğretmen kadroları Emekliye sevkedilecek öğretmenlere ait muameleler tamamlandı.Dosyalar bu gün Bakanlığa sunulmak üzere Ankaraya gönderilecek tstanbuldan emekliye şevke,dileeek öğretmenlere ait mu am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • A=Tam konforlu köyevleri ve uçsuz bucaksız kısır toprakların ortasında sıcak sulu koca bir havuz ve Avrupalım kuzeyinde dünyadan uzak Avrupaya bağlı ve Avrupanın gözünde dünyadan uzak bir ada:imlânda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Bu seneki inşaat faaliyeti ]950 yılının ilk 6 ayı içinde Belediye tarafından ev inşaatı için 479} apartman inşaatı için 426 ve diğer binalar için 11 ruhsat verilmiş«tir.Geçen yılın ise ilk 6 ayı içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Kmar'ın cezanesi defnedildi Türk Tiyatrosunun ve Darülbedayinicn eski ve kıymetli sanatkârlarından olan ve 'ki gün evvel vefat eden Bayan Kınar'm cenazesi dün saat 16.30 da Kadıköy Ermeni kilisesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Umumî menfaatlere hadim cemiyetler Ankara,18 A.A.İstanbulun Beş yüzüncü ve Müteakip fetih yıllarını Kutlama Derneği,Kırşehir Verem Savaş Derneği,Gelibolu V?ıem Savaş Derneği ile İzmir Memleket hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • KISA H AB ERLER Acıbadem sakinlerinden bir heyet,yol ve otobüs ihtiyaçlarını mahallinde tetkik etmesi için dün vilâyete gelerek vali ve belediye reisi Dr Fahrettin Gökayı Acıbademe davet etmişlerdi/fc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1950
  • Bir United Press haberi,Vaşingtondaki milletler arası gayri resmî fakat iyi haber alan çevrelerde hâkim olan bir kanaati açıklamıştır.Bu kanaata göre,Sovyetler Kuzey Korenin Güney Koreyi işgal etmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • İçişleri Bakanlığında yeni tâyin ve tebeddüller Ankara,18 A.A.İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına Giresun valisi Osman Şahinbaş'm,İçişleri Bakanlığı tetkik kurulu başkanlığına ayni Bakanlık eski nüfus i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Tarihimizin güzelliği Dün teceddütcülükte taassup derecesine varmış bir dostumun mazi düşmanlığı vesilesiyle «vatan» mefhumunun memleket,tarih ve milli mukaddesattan mürekkep bir halita şeklindeki ilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Vücudlarımız değilse bile kalb lerimiz birbirine kavuşacaktı.Fakat senin buna da tahammül edemediğini gördüm.Bu akşam tatbik etmek istediğiniz o çocukça karar işte bun W dan.Fakat haksızsın Nevzat.Jüe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Balkan devletleri Yunan Yugoslav münasebetleri daha ziyade düzeliyor,İngiliz Hariciye müsteşarı Belgrade gidiyor Atina,18 A.P.İngiliz Dışişleri Bakan Yardımcısı Ernest Davies,dün,burada,müstakbel Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Amerikada mühim bir kanun Vaşington,18 A.A.Bütün komünistlerle komünist temayüllü teşekküllerin kaydını mecburî kılan Mac Caıren'in kanun tasarısını,ayan meclisi adalet komisyonu 3 e karşı dokuz oyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Genelkurmay Başkanları içtimai Vaşington,18 A.A.Kuzey Atlantik mıntakasi gru pu genelkurmay başkanları komitesi yakın bir gelecekte karşılıklı savunma plânı hakkında cereyan eden iki günlük müzakerele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Avrupa asamblesinde Ürgüplünün demeci Delegemiz ekonomik çalışmaya dair beyanatta bulıucu Strasbourg 18 A.A.Av rupa asamblesi dün Guy Mo.İlet tarafından sunulan umumi meseleler komisyonu ra porunun mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Hale Krroğlu ile Kenan Artım nişanlandılar.17.8.1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Bir eroinci mahkûm oldu Sabıkalı eroincilerden Abdullah dün 5 inci asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşmasında 1 sene hapse,2 sene sürgüne ve 600 lira para cezasına mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • yerli film yapanlar cemiyeti—MUHTEŞEM GECESİ Açık Hava Tiyatrosunda Bu akşam saat 21.30 da t,s.odMÜNİR NURETTİN SELÇUK ve arkadaşlarının iştirakiyle Müzeyyen Senar IŞIL Mefharet YILDIRIM S uzan YAKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Mısır Kralınınseyahati Deauville,18 A.F.Fransa iğinde iki gün süren bir seyahatten sonra Mısır Kralı Faruk,dün gece Deauville'e muvasalat etmiştir.Kral Körfez oteline inmiştir Kendisi otelin kapısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Atlantik hazinesi Fransa böyle bir teklifte bulundu.Genelkurmay Başkanları da mühim kararlar verdi Paris,18 AJP.Fransa dün akşam,Batı dünyasının,silâhlanma işlerini idare etmek için bir «Atlantik Hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Hollywood âleminde n sineması bir buhran geçiriyor 'ootl sinema prodüktörleri telâş içindedirler.Buhranı önlemek için durmadan,çareler arıyorlar.Bunların başında çocuk dacbliğj geliyor.Amerikan kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Muhtar seçiminde Tavşanlıda bir kişi öldürüldü Tavşanlı,16 Milliyet)İlçemizde muhtar seçimleri sona ermiş ve bütün köylerden neticeler alınmıştır.Son rakamlara göre 37 köy de C.H.P.93 köyde de D.P.a,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1950
  • Milletlerarası İmar Bankası beUfibaah limanların geliştirilmesi ve hububat deposile ilgili kolaylıkların inşaatı için Türkiyeye 16,400,000 dolarlık iki ikraz yapmıştır Vesaikin imzalandığı Milletlerar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.08.1950
  • Tefrika No.109 Faflh ekseriya kiralıyla Bizans erlerinin ok menziline kadar sokuSu Boğa adam yılıştı:«Meryem'ın öz vekili ve Sen Rumen hamiyesi yanımızda duruyor!diye derin bir reverans yuptı.Öndeki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Ha berler 13.15 Dans müziği Pl.13.45-Saz eserleri ve oyun havaları;Çalanlar;Haydar Tatlıyay ve arkadaşları 13.45 Saz eserleri ve oyun havaları 14.00 Radyo salon orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Işaretf ününe gelen kelimenin mânâsını menfi yapan bir edat.2 Alev,Asker.3 Bir Türk kavmi,Baston.4 Tersi)Türk musikisi,Ic'üz yüze gelme.5 Tahkir makamına kullanılan bir söz,Bir nota.6 Ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1950
  • Hie.19 Ru.5 AĞUSTOS 6 Zilkad 19 5 0 Ağust[ 1369 Cumartesi 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.11 10.07 Öğle 13.18 5.13 İkindi 17.06 90.1 Akşam 20.03 12.00 Yatsı 20.43 1.40 İmsak 4.23 8.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1950
  • I I i il Oeyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kafkas Kartalı,2 Cennet Perisi Türkçe)3 Haydudun çocuğu AR:44394' 1 Gökler senfonisi.2 ölüm gemisi.ATLAS 4446(T Şampiyon avı 2 Aşk ve kıskançlık BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1950
  • Callaghan çakmağının ışığı altında,elektrik düğmesini aradı.Merdivenin istikametini görecek kadar,çakmağını kaldırdı.Sonra ışığı söndürdü.Merdiveni çıkmaya başladı.İki dakika sonra.Doria Varette'in ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1950
  • Eser:Nizam ettin Nazif Çizen:Golîp-Mehmet ı1^ ^s &u cevaba sevmen ^arenç erleri arap kupalarını kaldırdılar:ftramızdaki talihli damadın şerefinel Vovannis bunu duyanca kimbılir nasıl küplere kiner?sî?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Korede Müttefikler taarruza geçtiler Komünist kuvvetlerini Rus subayiars idare ediyor Tokyo,18 Â.P.Kore harp cephesinden alınan son haberlere göre,tank,uçak ve topçu ile desteklenen mütte fik kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Güvenlik Konseyine 1 ürkiyenîn namzetliği Vaşington,18 A.P.Amei'ika Dışişleri Bakanlığının tebliğinde ezcümle şunları be yan edilmiştir:Amerika,Türkiyenin Güvenlik konseyi hareketini des teklemek gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • iaske fabrikası yandı Baş tarafı 1 incide)tahkikata göre,yangın ilk defa laboratuvarın sağ köşesinde ve içersinde filim,barut ve havagazı bulunan odadan çıkmış ve infilâki müteakip diğer dairelere sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Şişli Laborant Okulunda dün diploma tevzii töreni yapılmıştır.Yukarıdaki resimde diploma alan kızlarımız görülmektedir^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • İzmir D.P.İl Başkanının ifşaatı fB-fS tarafı 1 incide parti ve devlet adamlarımızla görüştük.Bu son seyahatim esnasında yakın alâkalılardan işittiğim enteresan bir hâdiseyi söylemek isterim.Adnan Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Sahibi:1.N.K A R A C A II Bu nüshcda yazt işlerini filte?i idare eden;E.Karacan-Dizildiği yer:N A.ve A.N.5 gazete rilik IcoHc'tHf şirketi matbaası Baiîlci'j:y:r:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Celâl Bayar Ânkarada Baş tarafı 1 incide)rimlzde bulunan Bakanlar,Genelkurmay Birinci v€ ikinci baş kanlan,milletvekilleri.Başbakanlık müsteşarı.Dışişleri Bakanlığı umumî kâtibi.Milli Savunma ve Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Tevfik İleri Samsuna fi iti i Ankara,18 A.A.Millî Eğitini Bakanı Tevfik İleri tetkiklerde bulunmak üzere bugün saat 12.20 de uçakla Samsuna hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Ticaret Bakanı İzmire hareket etti Ankara,18 A.A.LO ağustos 1950 pazar günü İzmir Enternasyonal Fuarını hükümet adına açacak olan Ekono mi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe beraberinde dış tica ret dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Başbakan ve dış bakan Baş tarafı 1 incide)diselcr etrafında basın mensuplar iyle geniş ölçüde hasbıhalde bulunmuştur.Bu hasbıhalden edindiğimiz intiba şudurı—Dünyanın bugünkü nazik durumu Hükümetle ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Yalanlanan bir harita Vatikan,18 A.P.Bir harp vukuunda Vatikan'ın Kebok'e nakledileceği hususunda verilmiş olan haberleri tefsir eden bir sözcü dün,bunların tamamen hcyalî olduklarım belirttikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • ZAYİ Nüfus tzkeromie askerî vesikamı kaybettiril.Yenilerini alacağımdan eski lerinin hükmü yoklur.İbrahim oğlu 1338 doğumlu Ömer Çıvgan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • umwL ECur'cs numaralarıyle bu numaraian cary is^nnszin ısım vesoyaciSarenı £fc| ıeş f ^VS/5V&& Hediyeli müsabakamıza iştirak eden okuyucularımızdan kuponlarını matbaam î/a bizzat getirenlere birer kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Mac Arthur'e göre Boştarafı 1 incide* kanı refakatinde Kara ve Deniz Kurmay Başkanları olduğu halde uçakla Tokyo'ya hareket etmişlerdir.Tokyo'da Mae Aıthur'la mühim bir görüşme j'apılacaktır.Bu görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • Katı Almanya Başbakanının mühim beyanatı Bon,18 Radyo)Batı Almanya Başbakanı Adenoir,Batı Almanya'nın Sovyet nüfuzuna tâbi olan doğu Alman,yanın tıpkı Kore'de olduğu gib:Batı Aimanyaya yakın yeraltıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1950
  • GLMc [Bas tarafı 1 incidel imkânını sağladı.Bugün Amerikan Askerî Yardım Kurulunun Türk Askerî makamlarile yapmış olduğu müşterek çalışmaların neticelerinden bahsetmek istiyorum.Benim şahsî kanaatima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • Türk folklor araştırmaları:Bu aylık halk bilgisi dergisi bir yıllık neşriyatını bitirdikten sonra ikinci yıl neşriyatının birinci sayısı olan 13 üncü nüshasını da neşretmiştiriçinde memleketimizin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • ZAYİ Kasımpaşa nüfus memurluğundan,aldığım nüfus kâğıdımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.316 Sabri oğlu Mehmet Ekrem Telci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • Sayın doktorlarımızla biiûmum Hasîahaneisnrnszin nazarı dikkatine En »on teknik evsah va malzeme üstünlüğünü haiz.avın zamanda rakiuderi anısında en ucuz Unit,Fotöy7 Diş Röntgeni ire diğer bilûmum Diş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • ı-yr.r.j.iuj»i,i»j.i.ira,r-a^^T^g-a»iB^p.v.i.iv;1.Ti^-ii:i.Bi«iit¦ .mirgan I Eminönü yağcılar sokağı karşısında I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • W5ra^~~rrar^?t^ i r Bfl r,J 99 DÜNYANIN EN MEŞHUR DÎESEL TRAKTÖRLERİ ELEKTROJEN GRUPLARI SABİT ve DENİZ MOTÖRLERİ I OL İAŞESİ Ç/Y İl/O.TÖfi GREDER BULDOZER SCRAPER MAKİNELERİ 65 75 Beygir kuvvetinde D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Çekoslovakya'dan ithal ettiğimiz «Birleşmiş Müstahzarat Fabrikaları Birliği" müstahzarlarından adları aşağıda gösterilen ilâçların bütün ecza depolarına ve c tzahanelere bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • anbul Belediyesi ilânları Ahşap köprü yaptırılacak Kudıköyde Kurbalıdere üzerindeki ahşap köprü yeniden »çık eksiltme suretile yaptırılacaktır.Kefif bedeli 9122,04 lira ve ilk teminatı 684,15 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • I I İMİ Hatun Cebel'I geçebilirini?Neşriyat ve ikazımız handikapörler tarafından makul karşılanmış bu yüzden de mükemmel handikap vermişlerdir.Tebrik ederiz fi inci hafta yarışları program bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1950
  • İstanbul Levazım AYnirliği Askerî Kıtaat İlanları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin saatlerde Yassıviran 106 No.lı As.Sa.Al.Ko,Taliplerin belli gün ve saatlerde komisyona pazarlıkla eksiltmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6