Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • 30 Aqustosfan sonra ubaylar iliyor 928 ve 929 doğumlu eratın 1 Ekimde terhis edilmeleri için gerekli formalitenin yapılmasına başlandı Ankara,17 MİLLİYET)Birkaç gün önce yedek subayların,Millî Savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • Reisicumhur Bayar C.Bayar Gölcük tesislerini gezdi Reisicumhur Gölcükten Izmite geçti ve oradan Ankaraya hareket etti İzmit,17 Milliyet)Cum hurbaşkanı Celâl Bayar bugün saat 17.20 de beraberinde amira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • üm hâdisesi Gece saat ikide hâdise mahallinde Ömer İnönü ve diğer alâkalıların huzuru ile temsilî bir keşif yapıldı Alâkalılar dün de yüzleştirildi Teknik Okul Pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbay'ın ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • Bozgunculuk hareketleri Kore'ye gidecek Tugay'a katılmak üzere İzmir'deki ordu birliklerinden ayrılan askerle-ınizin muazzam tezahürler rasında uğurlanması sırasın,da,askerlerin bindiği vagonlara.«Yas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • m 11 3 8 Ir^âaM Çalışma ve İş Bakanları dün Emi nönü Halkevinde işçilerin dert lerıni dinliyor ve Ca ertlerini dinledile İşçiler bilhassa içtimaî sigortaların ağır mükellefiyetinden şikayet ettiler İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • Radyo servisleri ıslahediliyor Basın Yayın ve Turizm Müdürü radyo ve turizm sahasında yapılacak ıslahatı anlattı Basın-Yaym ve Turizm Genel Müdürü Dr.Halim Alyot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • Yamyamlar haklı çıkıyor Yamyamlar tarafından yendiği söylenen Rıfat bulundu Karasu 17 Milliyet)Bir müddettenberi matbuatı ve efkârı umumiyeyi alâkadar eden yamyamlık hâdisesinin 1 1 Devamı Sa;5 Sü;4 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • ingiltere Kore harbi doıayısiyle saatte 20 km.yapan 48 tonluk tanklar yapmıştır.Bunıaruaa bir kaçının geçişi görülmektedir Amerikan hava 3 komünist tümeni cephenin merkez esiminde taarruza aecti Vaşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • Sağlık Bakanı Dr.Nilıat Reşa\Belger.istanbul Sağlık Müdürü Faik Yargıcı ile beraber gazeteciler arasında Sağlık Bakanının BEYANATI Tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelen Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • teşkilâtı değişiyor Hâkim olmayan subaylar kazaî vazife göremiyecek.Askerî temyiz yargıtaya bağlanıyor.Yargıçlar ödenek alacak Ankara,17 MİLLİYET)Milli Savun,ma Bakanlığında,askerî kaza usulünü bırakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1950
  • Hediye müsabakamıza iştirak edenlerin adlan ve kura numaraları son sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Kadın yüzünden bir kişi daha öldürüldü Beyoğlunda kanlı bir hâdise olmuş ve Balıkpazarı caddesinde oturan 30 yaşlarında Niya~i Kalkavan,arkadaşı Fikret isminde bir gençle bir kadın meselesi yüzünden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • tefâm Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Otan TEFRİKA No:30 Yazan Ziya ŞAXîR Medine,Hicazdan tecrit edilmiş gi Resulûllah Efendimiz,bu tüyler ürpertici tecavüzler karşısında,yalnız Allah)a sığınmakla ikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • ic Demokrat Parti Adalar ilçesinin senelik Balosu yarın akşam Büyükadada Anadolu kulübünde verilecektir.TÖREN Şair Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümü münasebetiyle yarın saat 21.30 da Beşiktaş Halk evind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Beş kişi 15 yaşındaki bir kızın ırzına geçti Evvelki gece Gülhane parkında çirkin bir hâdise olmuş ve Şehremininde oturan Hasan isminde biri yeni tanıştığı 15 yaşlarında Perihan Abak isminde genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Emniyet Müdürü Ankara dan döndü Ankaraya gitmiş olan Emniyet Müdürü Kemal Aygün dün sabah şehrimize dönmüş ve gazetecilere demiştir ki:Ankarada İçişleri Bakam ve Emniyet Genel Müdürü ile şehrimizin em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Altın fiatları düşüyor Serbest altın piyasasında fi atlar gün geçtikçe düşmektedir.Dün de,Borsa harici iiatlar bir miktar düşmüştür.Gulden 32.00,Cumhuriyet altını,32.20,Reşat 36.50,İngiliz 43.25,külçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Yeni ticaret rejimi 8 cii ihraç listesine ayrılan maddelerin fiatları yükseliyor Yeni Dış ticaret rejiminin piyasadaki akisleri devam etmek tedir.Bazı maddelerde de ehem miytli bir yükslme başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Savcılığa yapılan bir ihbar Haseki hastahancsinde tedavi edilmekte olan Zeynep Çırçır adındaki bir kadın dün vefat etmiştir.Defin muamelesi yapılacağı sırada,ihtiyar kadının yakınları savcılığa müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • HALKINSESİ Hali berbat bir sokak Galatada Yemişçi Hasan sokağı diye bir yer vardır.Karakoy'ün en işlek yerinde bulunan bu Kokağa hava kararmaya başlayınca her cinsten çöp akını başlar.Bu sokakta bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Okullarda ders yi hazırlıkları ba Bütünleme imtihanlarına 21 Ağustosta,derslere Ekim ip*ida*3t da haşlanacak.Tafraya gönderilmiş rkın 152 liklerden 20 öğretmen daha iade edildi.Okulların güz dönemi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Yalovada bir tecavüz vak'ası Yalovada cereyan eden çirkin ve cürctkârane bir taarruz hâdisesi dün şehrimiz adliyesine intikal etmiştir.Hadi senin mahiyeti şudur;Ermenek ilçesi ağırceza yar gıcınm eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • 152 likierden 20 öğretmen iade edildi Geçen ders yıh taşraya gön derilmiş olan 152 öğretmenden yirmi tanesi daha İstanbula iade edilmiştir.İstanbul vilâyeti emrine verilen bu öğ retmcnlerin isimleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • YERLİ FİLM YAPANLAR CEMİYETİ MUHTEŞEM GECESİ Açık Hava Tiyatrosunda 19 AĞUSTOS CUMARTESİ 21.30 da üs.adMÜNİR NURETTİN SELÇUK ve arkadaşlarının iştirakiyle Müzeyyen Senar IŞIL Mefharet YILDIRIM Snzan Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Bakanlık» Belediye îmar iş lerinin düzene konmasını istedi Belediye îmar işlerinde uzun zamandanberi devam eden huzursuzluk ve şikâyetler üzerine,Bayındırlık Ba,kanlığından Vilâyete gelen bir yazıda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • istihlâk kooperatifi Büıün kooperatiflerin birleşmesi yolunda teşebbüse geçildi istanbul'da mevcut bulunan bilumum memur,esnaf ve İşçi istihlâk kooperatifleri bir birlik halinde birleşmek üzere teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • Baştanbaşa BÜTÜN DÜNYA TEFRİKA No;£9 Yazan:John UPTON ezinde bir Kuveyt'te ne su vardır ne ağaç!Fakat on'ar yelkenli yaparak ihraç eder.Kuveyt neresi.Basra körfezinin en başında bir Arap şehri.Burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1950
  • kT Si3Sl ı göre partilere isalı istanbul'da yapılmış olan muhtar seçimlerinin kat'î neticesi alınmıştır.İlgililerden aldığımız malûmata göre 95 mahalle ve 150 köyde Demokrat Parti,1G2 mahalle ve 92 kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Varlığımızın temeli Halk Partisine mensubiyetini hâlâ bütün taassubiyle muhafaza eden eski bir dostumla dün aksanı sohbet ederken,beni mazi hayranligiyle ve bütün yazılarımda ona karşı.za'fimi gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • İyi bir fırsat verdin.Sesimi Çıkarmadım ve bu geceyi bekledim.Kendisine hayretle bakmağa devam eden iki erkekten gözlerim kaçırarak gülümsedi.Fakat rengi uçuktu.Ağır Ve derin bir nefes aldıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Japonya ile barış Amerika ile Japonya arasındaki sulh muzakereleri kat'i safhaya girdi Vaşington,17 A.A.Ja ponya ile imzalanacak banş andlaşması müzakerelerine iş tirâk eden Amerikan şahsiyet ler:müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Amcrikadan memleketlerine dönmiyen Polonyalılar Washington 17 A.A.Washington'daki Polonya büyük elçiliğine mensup yüksek rütbeli üç memur,Polonyaya geri çağırılmalaıı üzerine hükümete karşı gelerek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Yunanistanda siyasî buhran baş gösteriyor Atına 17 A.A.Reu ter)Başbakan general Plastras'in eski âsilere karşı takip ettiği mülayim siyasete diğer partilerin mâni olduğunu söylemesi üzerine liberal pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Strasburg'da Türk heyetinin faaliyeti I—I MI 11 I II IIHWM^II III I II II »HI I ¦Hill Bütün komisyonlara delegelerimiz katıldı ve güzel bir ziyafet verildi Strasburg.17 A.A.afp)Türk murahhasları çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Westerling hudut harici ediliyor Singapur,17 AP)Bu aksanı Singapur hükümeti eski Hollandalı yüzbaşı Westerling m yakın bir gelecekte Singapur'dan hudut harici editeceğini bildirmiştir.Batı Java'da ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Evlenme töreni Deniz yarbaylarından Küs nü Köni'nin kızı Süheylâ ile deniz âmirallığından emekii Mustafa Sağlamın oğlu yüzba şı Muzafferin nikâh töreni dün Beşiktaş Evlenme dairesinde seçkin ve çok ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • KISA HABER LER Veli ve Belediye Reisi Prof.Gökay akşam Kocamustafa paşa semtini teftiş etmiş bu semtte bulunan bir çok sokakların yol.ışık ve su ihtiyaçlarını mahallinde tesbit ederek ilgilileri vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Ingilterede askerlik Hizmet müddeti 18 avdan iki seneye çıkarılıyor Londra,17 A.A.Umumiyetle iyi haber alan çevrelerden bildirildiğine göre,dün öğleden sonra Başbakanlıkta toplanan kabine konseyinde İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • AMERİKADA Vaşington,17 A.A.Savunma Bakanı Louis Johnson ayan ve temsilciler meclisinden,mecburî askerlik kanununu derhal tasvip etmelerini istemiştir.Bu suretle Baş kan Truman lüzumlu gördüğü zaman bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Ruslar Tibete yürüyor Taipei Formoza)17 A.P.Milliyetçi Çin sözcülerinden biri,bugün istihbarat ser vislerinden aldıkları malûma ta göre,iki komünist Çin ordusunun şark ve şimalden Tibet üzerine yürüme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Hükümdarların hayatları II l III I I Kralların bazılar sıkıntısı çekerler Bunların içinde ingiliz hükümdarı bir istisna teşkil etmekledir.Çünkü ingiliz parlamentosu ona senede 450 milyon frank tahsisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • HMımmHMTTIlHıTI M Dün sabah saat 10 da Selımiyedeki Teknik kursları bitiren 135 gedikli erin diplomaları merasimle tevzi edilmiştir.San'at enstitüleri mezunu olan bu 135 genç Selımiyedeki teknik kursl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1950
  • Hac için yolcu biletlerinde bütün piyasada geçen seneye nazaran büyük tenzilât sağlamış olmakla TÜRK EKSPRES Çok bahtiyardır.'JEn lüks koltuklarda oturarak 4 motorlu en büyük Amerman uçaklarile doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.08.1950
  • j^\Yazan:llm:ii^Ljamm^^X Bsaşa Tefrika No.108 Bzans sarayından/muh&sqra ©rdusy nun yaktığı meşaleler Hakkınız var.Yıllardanberi pek içli dışlı oldukları muhakkak!Acaba baban Franzes,o sefihin bir Pad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1950
  • İSTANBUL 12.57 Programlar.13.00 Haberler.13.15 Hafif Sololar Pl.13.45 Şarkılar Okuyan;Lütfi Güneri Çalanlar:Emin On gan.Yorgo Bacanos,Ercüment Batanay 14.20 Serbest Saat.14.30 Yesari Asımdan Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Gizli bir maksat peşinde koşan cemiyet.Birli 2 Baba,Semeri.3 İşkence,Vasıta.4 Cüzî,Eski bir gazetenin adı,Bilekin yarısı.5 Bir şey hakkında umıımi söz söyleme,Tersi)Meşhur bir artistin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1950
  • Hie.4 Zillcad 1369 VAISÎT VASATI EZANI Güneş 5 05 9.53 II Öğle 13.19 5.06 jj İkindi 17.10 8.57 I Akşam 20.12 12.00 J Yatsı 21.55 1.43 j İmsak 4.13 8.00 I I ı J m AĞUSTOS 19 5 0 Cuma Ru.5 Açjust 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1950
  • ffiŞ)Malatya kad«&-ile zırhlı atlılar başbuğu,Caferi başkomutanı ile konuşa konuşa cenk yerinden aynim det etmişlerdi Kad* Böylesme it «nal «demeyiz „dc3!I hab gari'nin yenne ir ge^melivrsiz Ütmen hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1950
  • Cailaghan kartvizitleri,pasaportu cebine koydu ve heladan çıkarak içki odasına gitti.Fin istedi.Yudum yudum içti.Kendine geldi.Bir sigara yaktı ve bir ikinci fin daha istedi.Durmadan Doria Varetle'i d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 142562)1 Kafkas Kartalı,2 Cennet Perisi Türkçe)3 Haydudun çocuğu AR:44394)1 Gökler senfonisi.2 ölüm gemisi.ATLAS 444601 Şampiyon avı 2 Aşk ve kıskançlık.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900» 1 Esir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • KAYIP Fener Nüfus me murluğundan aldığım ve içinde askerlik durumum yazılı bulunan hüviyetimi kayb?ttim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoklur.340 doğumlu Hilmi Akkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Iş'etmeler ve Çalı;ma Bakanı I Ba-m afi 1 incide i tıklarını beySı etmiş,sigorta primlerinin işçinin omuzların la varlık vergisi gibi büyük lir ağırlık teşkil ettiğini tebarüz ettirmiştir.Müteakiben M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Askerî mahkeme feşkilâh değişiyor Baş tarafı 1 incide)erkine tamamen zıttır.Çünkü yargılama yetkisi kanunun tayin ettiği mercilere verilmiştir.Millî Savunma Bakanı Refik Şevket İnce Bakanlık makamı,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Bozgunculuk hareketleri [Başmakaleden devam] gözünü açması ve İzmir'de vagonlara levhalar astıranların kimler olduğunu,Erzincan'da beyannameler attıran Şükrü Sökmeasüerden sorması çünkü hareketin komb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Dr.Haf'Z Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar Istanbul Divanvolu N 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Yamyamlar Baş tarafı 1 incide)mahiyeti anlaşılmıştır.Yamyamlar tarafından öldürülerek yenildiği iddia edilen Rifal Dalar,İstanbulda Beyazıttnki Üniversite lokantasında bulun muş ve ailesine teslim edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Korede hava akınları 'Bastarafx 1 incide)muşlardır.Bu kesimde yollar Güney Koreli müttefik kuvvetlerin kontrolü altındadır.Bu yeni hat boyunca kızıllarla müttefik kuvvetler arasında tabii engeller yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Hükümdarların hayatları Bas tarafı 3 üncü sayfada] muşlardır.Meselâ,Arnavutluk kiralı Zogo'nun.tahttan indiği zaman,iki yüz bin franklık bir sermayesi vardı.Halbuki,senede 4 milyon gibi ufak bir para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Belediye Seçimi Münasebeti e Sayın Adaylara İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 3.Eylûl.9öO tarihinde yapılacak Belediye seçiminde adayların nutuk soyliyecekleri yerlerle propaganda için reklâm asa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • İstanbul Levazım Amirliği Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüsbadc yazı işlerini fiilen idare eden:E.Karacan-Dmldiği yer:N A.ve A.N.K gazetecilik kolloktif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Belki de genç kadının ilk düşüncesi Mercan kalfanın vüvUdur.a saklanmaktı.î'akat bacı o sırada mezarlıktan henüz dönmediği için hizmetçiler,aşçı ve şoför evde bulunmadığı için Süzan ümitsizlik içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • M.Kayalıbayın esrarı Baş tarafı 1 incide)sonra içeriye hâdisenin en mü him şahitlerinden vetömer Xnönünü sanık olarak iddia edenlerden şoför Şaban çağırıl mıştu*.Kısa bir yaman sonra içeriye yine Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Son dakika İlk olarak Ömer înonü ile Şaban dışarıya çıkarıldı.Barkı apartımanmın 10 metre sol gerisine kamyon getirildi,pro jektörler yakıldı,içine Şaban oturtuldu.Apartımanın 10 metre sağına otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Sağlık Bakanının beyanatı Baş tarafı 1 incide)Tıp Fakültesine alınacak talebeler Tıp Fakültesinin elinde bulunan hastahfnelerdeki yatakj adedi çok azdır.Fakülteye fazla miktarda talebe alındığı takdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Radyo servisleri İslah ediliyor Baştarafı 1 incide)suallere aşağıdaki cevapları vermiştir:Vazifeye başladığım tarihin üzerinden henüz bir buçuk ay geçmiştir.Bu müddet zarfında radyolarımızda müzik pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1950
  • Celal Bayar I Bar,tarafı 1 incide)Altmcan,bu sabah özel bir uçakla Ankaradan Gölcûk'e gelen Amerikan askerî yardım heyeti deniz kısmı başka nı amiral Ginder,tuğamiral Nuri Günege,tuğamiral Tarık Ersun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.08.1950
  • miza iştir G Kur'a numaralariySe bu numa alam karilerimizin isim'vesoyadEesrınE havi h'sfeieri neşrediyoruz Ilediyeli müsabakamıza iştirak eden okuyucularımızdan kuponlarını matbaamıza bizzat getirenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.08.1950
  • 2 sına* w*U1UI um İZMİR FUARINDAKİ Pavivonumuzda teshir edilmekle olan Kamyonlarınım ve Otomobillerimizi görerek kaı arınızı veriniz.I Türkiye Genel Mümessili MEHMET' KA Tahir Han Galata Telefon:40430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.08.1950
  • ABONE FİATLAR1 Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 S 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.08.1950
  • ke!Genel Müdürlüğü ilânları Üvezin Âlını Komisyo«îundaa 1 İdaremize ait Ş.21 numaralı ve Kelvin marka motorls mücehhez bir adet motorbotun açık arttırma usulüyle satışına talip çıkmadığından ötürü 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.08.1950
  • ¦Mr H mm Al w u 0i;*j #Ws^ ^W EMNİYETLİ YOLCULUK İÇİN Arazi için Arazi içil» Transmisyon lâstikler lâstikler' kayısı Transpor kayışları Duz ve V İr jz ve V Irans-t ı •misyon kay.lar,*LİM *OlU İLE HİZM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.08.1950
  • Elektrikti ^«maş(4^7Ha4^W^ MATAŞ Tahir Han GalaYc» Telefon 44996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.08.1950
  • Kuru Gürgen Odunu Satın Alınacaktır İstanbul Defferdarlıçı dan Defterdarlık ve istanbul,Beyoğlu,Üsküdar,Kadıköy cihetlerindeki Maliye Şubeleri için gösterilecek yere teslim ve istfif edilmek ş-af tiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.08.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları imar Müdürlüğünce düzenlenen i/2000 ölçekli Yedikule r Silivrikapı arasında yapılacak Halk tipi evlere ait imar plânı Genel Meclisin 10/6/950 günlü kararin Belde ihtiyaçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.08.1950
  • Vol yaptırılacak Kakjvköy İlçesi dahilindeki muhtelif yolların inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştu;Keşif bedeli 372.53ü)lira '93)ku.ru;ve ilk teminatı 13652)lira 48)kuruştur.Müteahhit,taa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan