Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Dünyanın en büyük patronlu el işi ve model mecmuası 116 sahife No 360 çıktı.100 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Tokyo,16 A.P.Uzak Doğu'daki Amerikan hava kuvvetleri genel karargâhından Japonya saatiyle 17.20 de yayınlanan son tebliğde şunlar kaydedilmiştir:Uzak Doğudaki Amerikan hava kuvvetlerine mensup B-29 üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Koreye gitmeîc üzere Izmfrden geîmiş erlerden bir grup Ankara carında Cümlesinin yüzün den neş'e akıyor ve hepsi de böyle şe' J refli bir vazifeden gurur duyuyorlar Ankara,16 MİLLİ-YET)Kore'ye gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • îzmitten 3 kişi D.P.den ihraç edildi İzmit 16 Milliyet)Seçim ler sırasında D.P.aleyhinde propaganda yapan D.P.Merkez ilçesi idare kurulu başkanı avukat Nihat Özbek ve iki arkadaşı hakkında İl haysiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • hazalar.u akşam hastayım,38.8 [ÇIÖ ateşim var.Bir muharrir 38,8 ateşle yazı yazar mı'-Elli yaşından sonra,bu akğam,işte gazeteciliğin bu tecrübesini yapacağım.Düşünüyorum;Ne yazayım?Muhtar seçimlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • man ceeer P.P.11 Başkanı,bu seçimlerin siyasî bir ehemmiyet taşımaması ve iştirak nisbetinin az olması itibarile bugüukü vaziyetin meydana geldiğini beyan ediyor.D.P.İl Başkartt munrar seçimleri hakxi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Mirgün iskelesindeki esrarengiz hâdise Gece saat 3 de denizden yükselen imdat sesleri Boğulurken kurtanlan sevgililer 2kadın hastanede Evvelki gece saat 3,00 sıralarında Emirgân'da mahiyeti henüz anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Müsabakamıza katılan karilerimizin isimlerîle kendilerine verilen kur'a numaralarını havi listeleri hergün gazetemizde bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Devlet ormanları istihsal ve satışları rasyonel şekilde yapmak için bir kanım tasarısı hazırlandı Ankara,16 MİLLİYET)Tarım Bakanlığı,devlet ormanlarında istihsal ve satışlan lasyonel bir şekilde yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Marsha!yardımı etrafında müzakere Mister Dorr Reisicumhur ve Başbakanla temaslarını bitirip Ankaraya Jöndü Ankara,İG MİLLİYET)Bir müdciettenberi Yalova'da bulunan Marshall Yardım Kolu Başkanı Mister D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Uf m ¦JS'.*y 4* «asbakan ve Dışişleri Bakanı Vilâyette gazetecilere Bulgar notası hakkında izahat veriyorlar.Bulgaristandaki Türkler oroşme i Bu müzakereler devam ederken ırkdaşlarımızın memleketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Tulün kongresine iştirar edenlerden bir grup n Kongresinde çok iyi neticeler alındı Fazla miktar istihsal yerine daha iyi kalite tütün yetiştirilmesi,tütünlerin dığ pazarların talebine uygun şekilde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1950
  • Müşterek Avrupa Ordusu münakaşalara yol açtı Mister Churchill:Strazburg'dan Londraya dönerken Fransanm Nancy şehrinde böyle karşılanmıştır.Yazısı 5 ncide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • tetâın Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan EVİ TEFRİKA No:29 Yazan Ziya ŞAKÎR Hz.Muhammede karşı tecavüzler artmıştı Itesüiûllah efendimiz müslümaniardan bazılarına Habeşistana hicret etmelerini tavs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • it Romancı Mahmut Yesa rinin ölümünün 5 inci yıldpnümü münasebetiyle dün saat 17 de merhumun Çamlıca,Çakalte pedekl mezarı başında bir ihtifal yapılmıştır TÖREN:it Arjantin,Şili ve Perunun kurtarıcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Diyanet işleri Reisinin tetkikleri Şehrimizde bulunan Diyanet İşleri Reisi Hamdi Aksekili dün sabah İstanbul Müftülüğünde teşkilâtın:ilgilendiren işlerle meşgul olmuştur.Saat ıü da ViJâycCe gelen Diya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Parasızlık yüzünden Elektrik,Tramvay ve Tünel otobüslerinin alımı gecikecek E.T.T.idaresi tarafından satın alınması kararlaştırılmış lan 50 otobüs meselesi etrafında,kendisiyle görüşen bir arkadaşımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Kayalıbay'ın ölümü etrafındaki tahkikat İstanbul 3 üncü Sorgu Yargıçlığının,Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbay'ın ölümü hâdisesi etrafında açmış olduğu 'tahkikata devam olunmaktadır.Bugün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Claude Farrere şerefine verilen ziyafeti Cehrimizde misafir bulunan Fransız akademisi üyelerin den Claude Farrere şerefine dün Ünyon Fransez'de bir öğle yemeği verilmiştir.Yemekte Fransız Büyük Elçisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Altın fiatlan ti ün de düştü Altm fiatlan serbest altın piyasasında dün de bir miktar düşmüştür.Reşat 36.20,Cumhuriyet 33.10,İngiliz 43.25yerli külçe de 490 kuruştan alıcı aramıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • HAL KİMSESİ Ölülerimize yapılan sayggsız!ık9ar Gazetenizin 3 ağuctos günkü nüshasında Halkın sesi)sütununda «Sokakta kalan cenaze-başlıklı yazıda bir misal verilerek Be led İve Mezarlıklar Müdürlüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • İşverenlere işçilerine iyi muamele edilmesini tavsiye eden Bakanlar,devlet elindeki fabrikalardan büyük bir kısmının önümüzdeki günlerde hususî teşebbüse devredileceğini bildirdiler.Bir müddettenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Teşekkür Kızım İsmet Zeynep'in doğumunda yakın alâka ve ihtimamlarını gördüğüm Zeynep Kâmil hastahanesi Başhekimi Eyüp Aksoy,doğum uzmanı Fuat Özbay,asistan Ferizat Selçukkan ve Burhan Üstüne!ile ebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Ofisin pirinç satışı ıııüftbet netice verdi Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı pirinç müdahale satış,lan.piyasada spekülatif hareketler yaratmak isteyen stokçuları ellerindeki malları piyasaya sürmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Adliyede eşine ender rastlanır bir hâdise Genç ve yakışıklı bir erkek icra dairesinden çıkmakta olan gayet şık bir kadının özerine atılarak:«Bu kadın hırsızdır.Polise haber verin» diye haykırdı.Dün öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Yargıcı tahkir eden sanık Cfirmümeşhut mahkemesine verilerek tevkif edildi Dün sabah adliyede bir hâdise olmuş ve A^op isminde bir Ermeni,hâkimi makamında tahkir etmeye yeltenmiştir.Bir icra dâvasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Baştanbaşa TEFRİKA No:28 Yazan:John UPTON "Esrarjn esrarı Fi istin,Ürdün çöllerinden Mısıra ve bütün şarkd esrar kaçıran kervanlar,kabileler arasında bir iki gün Her gün bir çok beyaz zehir kaçakçısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1950
  • Tekniğin ilerlemesi ve yaşama şartlarının değişmesi insanları birçok kazalarla kargı karşıya getirmiştir.Bu kazaların mühim bir kısmı ölümü mucip olacak kanamalar tevlid çimektedir.Bunlardan başka har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • Komünistler Beri i ne yürüyüşe hazırlanıyor Berlin 16 A.A.Reuter)Doğu Almanya komünist gençliği 3 Eylülde Berimde bir yürüyüş hazırlamaktadır Bir İngiliz sözücüsünün bildirdiğine göre,icap eden bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • sldhat tiryakiliği Komünizme karşı hamdolsun açılan ve çok geç kalan zarurî mü cadelenin maarifte yeni bir kadro tensikine ve belki de o vesile ile bazı ıslahata yol açacağı anlaşılıyor:Halk Partisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • TEFRİKA NO;30 Yazan:Server BEDl Onlar kaybolduktan sonra geriye döndü.Eve geldi.Hizmetçiye bir kahve emretti.Yavaş yavaş,içinde kaynağı anlatılmayan bir heyecan duyuyordu.Bu,ölüm korkusu olamazdı.Hayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • İngiliz Veliahdinin kocası terfi etti Londra 16 A.A.Edin burg Dükü İngiliz bahriyesin de binbaşılığa terfi etmiştir,bu haber dün akşam Londaıa resmî gazetesi tarafından prenses Elizabeth ile Dükün iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • 13 milyon köle işçi ingiliz murahhası Sovyet Rusyadaki işçilerden bahsederken,oradaki 3 milyon Türkün de kamplara sürüldüğünü söyledi Cenevre.16 A.A.Birleşmiş Milletler İktisadî ve Sosyal Konseyindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • Üniversiteliler Suriye ve Lübnana gidiyor Kilis 16 A.A.Tatil münasebetiyle gelmiş bulunan Üniveristenin muhtelif şube İcrine mensup onbeş Kilisli öğrenci vâki davet üzerine Suriye ve Lübnan'da tetkikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • Rus İran dostluğu Rusya evvelce aldığı esirleri iade ediyor ve Amerikan yardımım ön lemek için İrana hoş görünecek çarelere baş vuruyor_Tahran,16 AP)Başbakan Itazmara dün,bundan yedi ay evvel Hazer de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • Kızıl Çin ile Molotof arasındaki anlaşma Bu anlaşmaya göre Kızıl Çin,Koreye 150.000 kişilik bir kuvvet gönderecek,Formoza adası Kızıl Çin tarafından işgal olunacak Hongkong,16 a.a.AFP)Forrnozu'daki mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • Arap liderleri toplantısı Arap dünyasının müşterek meseleleriyle Kore harbin,deki Arap siyasetini tâyin etmek için görüşme oluyor İskenderiye,16 AP)Arap liderleri dün,Arap dünyasmın müşterek meseleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • Almanya ile sulh yapılması isteniyor Strasborug,16 A.A.Reuter)Avrupa istişare mec lisindeki Fransız delegesi Jacquos Bardoux bugün bir öncrge vererek Avrupa konseyi Bakanlar komitesinin batı h devletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • Amerikan yardımı Türkiyeve 340.000 dolar ayrıldı.162.000 dolar ile elektrik malzemesi verilecek Vaşington,16 A.A.Beş batı Avrupa memleket',iv.Marshall plânı yardım fonun,dan yeniden 14.329.000 dolar,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • Mısır Kralı tngiltereyi ziyaret etmek istiyor Londra,16 A.P)Bağım sız ve İmparatorluk taraftar ingiliz gazetesi Londra Daily Express bugün yayınladığı bir Başyazısında,Hâlen Fransada bulunan Mısır Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • W.A.Y.çalışmaları devam ediyor Pazar günü şehrimizde başhyan W.A.Y.Konseyi çalışmalarina dün de devam edilmiştir.Dün sabah konsey toplandı,ğı zaman ilk olarak icra komitesi reisi olan Maurice Sauve 't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • H^HS—ppf Eorede Simalliler iler ledikce Cenup Koreliler mütemadiyen ric'at etmektedir.Yukarıdaki re simde kızıl zulmünden kaçan binlerce sivil eüney Koreli ateşler içinde yanan Kuncon şehrinden kaçarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1950
  • Bütün yüzücüleri meşgul eden mesele ı ı ı ı ı—mm Manş denizinde geçen iiyük,mühim maceraları Her yıl birkaç defa bu işe teşebbüs edenlerin yanında iden motürlerin sahibi sevimli deniz kurdu yüzücülerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.08.1950
  • Kübalının suratına öyle bir yumruk yapıştırda ki,bir demirci çekici indiği demir üzerinde bu kadar tesirli olamazdı.Santos'un ayaklan yerden kesildi ve havalanıp dikenlerin içme tepetaklak yuvarlandı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar.13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan;Afife Ediboğlu.Çalanlar.Hakkı Derman.Şerif İçli.Şükrü Tunar.14.20 Ser best saat Konuşma veya müzik)14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1950
  • H)moöUKd sonra avnidıfcları »tul—ffy tf»ai AS6*""?»M İJujfda VW umumî bîr h^rei gnı s turmas» Cöjerle kılıç tokuşbir oldu.Ve şu kısa konuşndan a%an kimse duvmadı «^05 Battal [^herlerini ¦asa vermez Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Dayanıklı.2 Faiz,Yuva.3 Takip muamelesi.4 Tersi)Küçük baraka,Ermenice ahpar.5 Olmamış;Yabancılık.6 İsim,Bir Türk kavmi.7 Meşhur bir garp müzik dâhisi,tersi)Edat.8 Şüphe,tersi)Tarih.9 Fâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1950
  • Hie.I 17 Ru.I 3 AĞUSTOS 4 i 19 5 0 Agustl 1369 Perşembe 136öJ VAXlT VASATI EZANI j Güneş 5.05 Öğle 13.19 İkindi-17.10 Akşam 20.12 Yatsı 21.55 İmsak 4.13 9.53 5.06 8.57 12.00 1.43 8.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kafkns Kartalı,2 Cennet Perisi Türkçe)3 Haydudun çocuğu AR:44394)1 Gökler senfonisi.2 ölüm gemici.ATLAS 44460)Şampiyon avı 2 Aşk ve kıskançlık BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82000 1 Esir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1950
  • FATİH Mm Beşiklenerek hareket ettiler.İmparatorun kardinal «İzidor» şerefine verdimi hususî ziyafette hazır bulunmak zorunda kalan prenses Marya dairosinde yoktu.Gece yarısına doğru odasına »ekliği za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • 1 to)ton Kaiatat ustüpsü pazarlıklı satın aîınacaktn.2 Pazarlık 24 8/1950 perşembe günü saat 15 de Tophanede Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır.3 Tasarlanmış değeri mevcut olmıyan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Istanbul Levazım Amirliği Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin acık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün.ve saatlerde ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Maden Belediyesinden 1 Maden belediyesi tarafından çimento harçlı kagir iki katlı 37839 lira 15 kuruş keşif bedelli bir belediye binası yaptırılacaktır.2 Şartname,model,plân,vesair evrak bedelsiz olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Şehir suyu tesisatı yaptırılacaktır ILLTR BANKASINDAN 1 Aşağıda isimleri,kesil bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu inşaatı yaptırılacaktı!Kasaba adı Keşif ledeli_Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Yerli film yapanlar cemiyetinin!MUHTEŞEM GECESİ Açık Hava Tiyatrosunda 19 AĞUSTOS CUMARTESİ 21.30 da «htadMÜNİR NURETTİN SELÇUK "e arkadaşlarının iştirakiyle Müzeyyen Senar İŞIL Perihan ALTINDAĞ Mefha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Bulgaristan* Baş tarafı 1 incide)Bakanı Fuat Köprülü olduğu halde Vilâyete giderek Vali ve Belediye Reisi Dr.Fahrettin Kerim ile görüşmüştür.Başbakân'ua bu ziyaretinde İstanbul'u ilgilendiren bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Devlet ormanları Baş tarafı 1 incide)hazırlamıştır.Bu tasarıya göre mahallin hususiyetlerine ve ormaniaıın kuruluşunun hususiyetlerine,kültür ve amanojman esaslarına,kıymetlen direne icap ve zaruretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Başbakanlara ait fikir ve mülâhazalar I Başmakaleden devam 1 Eğer o tarihte,totaliteT bir rejimde,Atatürk gibi dünya çapında şöhret sahibi bir adamın emrinde hizmet için Başvekili bugünkü demokratik ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Mirgündeki hâdise Bastarafı 1 İncide)işftilmiştir.Sahile koşanlar denizden beyazlar giymiş genç bir kadını arkasından da uzun boylu bir erkeği çıkarmışlardır.Zabıta muharririmizin yaptığı incelemeye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Korede müthiş hava akınları »Bcrştarafı 1 incide)müştür.Bu. 4Ün bu bombardıman akınları neticesinde 60.000 mcv cutlu komünist kuvvetlerinin bulunduğu bir kesim tama miyle tahrip edilmiştir.Bu ke simde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • D.P.den ihraç Bas tarafı 1 incidir letvekili İsmail Aşkın ve D.P.müfettişi Cemal Tüzün tah kikatlarını ikmal ederek hazır kadjkları raporu merkez idare heyetine göndermişlerdir.Bjgün öğrendiğime göre;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • istanbul'dan iltilıak edeceklerin muayenesi Kore'ye gidecek askerî birliğimize iltihak etmek üzere İstanbul'dan ayrılan erlerin sıhhî muayenelerine dün de Kasımpaşa Deniz Hastahane,Bİnde devam edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Koreye gidecek erler [Bas tarafı 1 in-idei Bir bayram yerine gelir gibi bir anda garı dolduruvercn erlerin yüzünde neş'e akıyor ve adetâ böyle şerefli bir vazife için Ankara'ya gelmekten gurur duyuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Müşterek Avrupa ordusu Strasbourg,16 A.A.Avrupa istişare asamblesi umumi işler komisyonu bu gün Georges Bidault'nun başkanımda uzun süren ve mü nakaşalı geçen bir toplantı yapmıştır.Komisyon,Avrupanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • uhtar seçimleri Baş tarafı 1 incide)muştur.İtirazlar âzâmî bir hafta içinde neticeye bağlanacak tır.C.II.P.il başkanı Avukat İlham i Sancar seçimler hakkında demiştir ki:Muhtar seçimlerinde üstünlük g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1950
  • Tütün kongresinde iyi neticeler alındı Baştctrafı 1 incide)Komisyonların mesaisi devamlı surette üç gün devam etmiştir.Bu müddet zarfında her komisyon kendisine tevdi olunan konuyu uzun uzun incelemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.08.1950
  • Bütün Dünya Yollarında Her Zaman Birinci Gelen ÇEKOSLOVAK I Halen piyasamızda en ucuz satılan MOTOSİKLETLERİDİR BOL YEDEK AKSAM Türkiye Genel Mümessili!MEHMET KAVALA Galata Tahir Han Tel:40430-42673 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 790.50 İUO Dolar 180.25 100 Fransız Fr.080-080 100 I lret 044.128 100 isviçre Fr.6403 100 Belçika Fr 0.60 100 Işveç Kronu 54.12.50 100 fcscudos fl.73.90 Serbest Pivasada dövizler Dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1950
  • IMMİIII i.7 ABONE FÎATLAR1 Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler içiniki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok.Dizildiği yer:N A.ve A.N.K gazetecilik kollektif şirketi matbaası.Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1950
  • Kur'a numaraüariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Hediyeli müsabakamıza iştirak eden okuyucularımızdan,kuponlarını matbaamıza bizzat getirenlere bire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1950
  • İLAM Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiylc Öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları askerlik şube* lerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.08.1950
  • Memleketimizde ötedenberi çok iyi tanınan Siemens fabrikaları,harpten önceki kudret ve vüsatini iktisap ederek tekrar faaliyete başlamıştır Burada arzedilen birkaç resim ve kısmi liste,Siemens'in vüsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6