Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • BUGÜN 2 İNCİDE;Hâşimî Emevî rekabeti Baştanbaşa bütün dünya 3 ÜNCÜDE:Kore harbi Üçüncü Dünya Harbini doğurabilir mi?4 ÜNCÜDE:Fatih Sultan Mehmet'in romanı 5 ÎNCÎDE:Sinema haberleri Hikâye 6 NCIDA:Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • Mensucat işçilerinin içinde bulunduktan feci durum İşçiler dün Çalışma ve İşletmeler Batanlarından tek işçi çalıştıran yer" lerîn de İş Kanununa tâbi tutulmasını istediler.İstanbul Basın Teknisyenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • Sofya Elçimizin verdiği beyanat Bulgar notası Bu!garis+anda 250 bin değil 850000 Türk var Ankara 12 Milliyet)I Şehrimizde bulunan Sofya Elçimiz Şefkati İstinyeli bugün öğle üzeri Ankara Palasta kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • iiaaiv8fW t "L;Kciede çarpışmaların cereyan ettiği ve Amerikanın taarruz rst ikametlerini gösterir harita edeki harb boğaz boğaza Çarpışmalarla devam ediyor Pohangda sokak muharebeleri oluyor.Şehrin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • MHIiyete yapılan haksızSık g s Cenup bölgesine gönderilmek üzere Yeşilköye gönderilen gazetelerimiz uçağa alınmıyor Cenup bölgesine gönderilecek Milliyet gazeteleri,diğer arkadaşlarımızın yaptığı gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • Bir solcu dün tevkif edildi İsparta da yakalanan bir öğretmen de Bakanlık emrine alındı Komünizm propagandası mahiyetinde neşriyat yapan mecmua ve gazeteler hakkında İstanbul savc'lığınca açılmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • Bir eroin fabrikası basıldı Zabıta 24 kiio saf eroin ele geçirdi Emniyet Müdürlüğü Kaçak çılık bürosunun 12 gündenberi takip ve tarassudu ve aldığı tertibat neticesinde dün bir eroin fabrikası meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • Ucuz evlerin inşasına başlanıyor V^H ve Belediye reisi Prof.Dr.Fahrettin İlerim Gökay dün BüyuSSer'e fidanlığında bir basın toplantısı yapmıştır.Gökay gazetecilerin sorduğu çeşitli sualleri aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • ougunku muhtar seçimleri Bugün,13 Ağustos,bütün j Türkiyedc muhtar seçim-I leri yapılacaktır.İstanbul,ÎTimir,Ankara gibi büyük şahitlerde tamamen öyle olmasa biie Anadoluda muhtar demek herşey demekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • SC©münizmle mücadele Millî Eğitimde tasfiye Dün şehrimize gelen yeni Millî Eğitim Bakanı solcuların idareden temizleneceğini bildirerek,Üniversitelilerin siyasetle uğraşmasına taraftar olmadığını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • Başbakan şehrimizde A.Menderes dün gece motörle Yalovaya gitti Başbakan Adnan Menderes dün naat 19 da beraberinde lizol kalem müdürü Basri Aktaş olduğu halde uçakla Anke radarı şehrimize gelmiştir.Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • üsabakamıza iştirak eden okuyucularımız Hediye müsabakamıza iştirak ederek kuponlarını posta ile göndermiş olan karilerimizin yolladıkla,ri mektupların idarehanemizde tasnifine devam olu amaktadır 0 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1950
  • v,SSS Kore savaşına katılacak Tüt:birliğine keihuta edeceği söyle* nen Tuğgeneral Tahsin Yazıcı Türk askerleri Koreye et için hazırlanıyor Gidecek olan Tugaya Tuğgeneral Tahsin Yazıcının komuta edeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • Ödenmiyen iyiliğin karşılığı Büyük iyiliklerin;çok za man.düşmanlık tohumları fil:^Iedi«i,umumiyetle pek sık rastlanan hakikatlerdendir,öy leşine hakikatler ki.inanmakta olduğu ibi.basitliğine ragmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • islâm Âleminde M Hâdiselere Sebep Olan Rekabeti TEFRİKA NO:25 Yazan Ziya ŞAKÎR Hz.Muhammet Hzinu iri hak dinine aldı ğ İnsanlar;hiç bir şeriki ve Ünazlrj olmayan bu-bir tek A!lalı)a ibadette bulunmalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • Talebe arasındaki ihtilâf yeniden alevlendi Bir müddet evvel talebeler arasında zuhur eden ihtilâfın iki gün evvel halledildiği ha tırlardadır.Dün eski ihtilâl ye niden başgöstermiştir.W.A.Y.kongresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • KISA HABERLER Tarsus dün gece saat 24 te turistik sefere çıkmıştır.İki gün evvel aynı vapurla gelen 94 seyyah ta dönmüştür.fr Dün sabahki Semplon Ekspresiyle bir müddet evvel memleketlerine giden Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • HALKINSESİ Çöpçü,ins Biz tanzifat ameleleri gece gündüz çalışıyoruz ve ayda 47,5 lira aylık alıyoruz.Koğuşlarımız bakımsız,kışın da buz gibi soğuktur.Yemeklerimizde kuvvet yoktur.Gece saat 4 te kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • Bir ana kızını yaraladı Hâdiseye,kızın eve geç gelmesi ve annesine karşılık vermesi sebebiyet verdi Kasımpaşada,eşine ender rastlanan kanlı bir hâdise olmuştur.Kasımpaşada.Kalaycı Yusuf sokacında otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • 132 öğretmenden 23 i tekrar şehrimize tâyin edildi Kadro fazlası oldukları için geçen ders yılı başında basjka iller emrine verilmiş olan ]52 öğretmenden 25 i tekrar Istanbula tâyin edilmiştir.Bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • Kavun karpuz sergileri sahipleri evvelâ sevinip sonra üzüldüler tan vaziyeti öğrenmiş ve sergi sahipleri mümessillerini ka bul ederek isteklerinin yerine getirileceğni Belediye reis muavinleriyle Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • Bahriyelilerimiz yarın Amerikaya hareket ediyor Amerikanın bize verdiği son sistem yeni iki denizaltı gemisini tesellüm etmeye memur edilen 155 er ve 20 deniz subayından mürekkep kafile:miz yarın saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • ¦ff/jW-baştanbaşa ¦m-^m S5 TEFRİKA NÜ:25 Yazan:John UPTON FinSandanın sırtın saplanacak kam Pencereleri kepenklerle örtülü,kapıları kilitli bir umaçı trende Sovyet tahkimatı arasından geçiş.Harbin üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • Ulaştırma ve Millî Eğitim Bakanlarının tâyini yüksek tasdikten çıktı Ankara 12 A.A.Millî Eğitim Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Samsun milletvekili Tevfik İleri'nin,Ulaştırma Bakanlığına Ankara milletvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • Kayalıbay hâdisesi için iki doktor dinlendi Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalibay'in ölümü hâdisesinin tahkikatına devam olunmaktadır.Dün sabah 3 ün cü sorgu yargıçlığına celbedi len Haydarpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • verem savaş kursu Dün bu kursu bitiren hemşirelere merasimle diplomaları verildi ve bir hitabede bulunuldu Verem Savaş ve Tekâmüi kursunu bitiren 25 hemşirenin kurs diplomaları dün törenle Vali ve Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • AKŞAM YEMEĞİ Yardımsevenler Derneği Beyoğlu şubesi tarafından tertiplenen müzikli akşam yemeği dün akşam saat 21 de Tak sim Belediye gazinosunda verilmiştir.KIR BALOSU Hilâl Gençlik kulübü.5 eylül cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1950
  • Savcılık iro hakkında tahkikata başladı Bu teşkilât mensuplarının mültecileri tahrik ettikleri anlaşılırsa haklarında derhal kanunî muameleye tevessül olunarak tecziye edileceklerdir.Bir müddet evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Atom casusluğu ile alâkalı bir kadın tevkif edildi Washington 12 A.A.Federal Tahkikat Bürosu Fuch'dan.evvel yapılan tevkiflere mebde teşkil eden atom casusluğu işiyle alâkalı yedinci bir tevkif daha y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • r yangın yen ilecek Bu husustaki hazırlıklar bitmek üzere yeni çarşının plânları hazırlandı Balıkesir.12 A.A.Şeh rimizde vukubulan yangın sahasındaki enkazın kaldırılması na muhtelit müesseselerden gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • lııgilleredeki Polonya ordusu harbe hazır Londra 12 A.P.Eski Polonya generallerinden Wladislav Anders tarafından dün bildirildiğine göre,İngilterede bulunan yüz bin Polonyalı asker,herhangi bir harp v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • İngilterenin savunması Hükümet,Parlâmentoyu 12 eylülde toplantıya çağırdı Londra,12 A.A.Bu sabahki bütün Londra gazeteleri,savunma meselesini müzakere için hâlen tatilde bulunan par lâmentonun 12 eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Bir yara ve bir yaralama Bir kaç gece evvel Müslüman bir bar kadınının çapkın bir Ermeni genci tarafından bıçaklandığını gazetelerde gördüm.Osmanlı kanunu Türk kadınının fuhşunu kabul etmediği için,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Belçika kralı Yeni kabineyi kurmak için Sosyal Hıristiyanlara müracaat etti Brüksel 12 A.A.Dün Belçika Kralı olarak yemin etmiş olan Prens Baudoin,bugün ilk Başbakanını tayin edecektir.Dün Prens Baudo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Amerikaıla gelir vergisi yüzde JO-20 arttırılıyor Washington 12 A.A.Ayan Meclisi Maliye Komisyonu Kore harbine paraca yardım edilmesi maksadiyle bir ekimden itibaren gelir ver gisindc yüzde on ilâ yir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Aydında incir rekoltesi çok iyi Aydın 12 A.A.On gündür devam eden lodos rüzgârı incir mahsulüne çok iyi tesir etmiş,mahsulün hem daha nefis,hem de rekoltenin bol olmasını sağlamıştır.Son tahminler rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • HERKESİN DOSTU AKBONK Emrinizdedir.Yenlpostane Caddesi No.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Evet.Bu biraz gülünç.FaKûl imkânsız mı?Hakemliği şansa bırakalım.Bir kur'a çekeriz.Sonra?Aradan çıkması lâzım gelen hangimizse,o.üstüne düşen vazifeyi yapar.Seyahate mi çıkar?Nevzat ağır bir sesle:Eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Fransatta Venedee civarında bir çekilmest onnıış ve resmini gördüğünüz muazzam bir balina karaya vurmuştur.Balinanın boyu 9 metre 25 santim,ağırlığı da 20ÖÛ kilodurîno-'Hfc.ov.c moTörlo germterde de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Kuzey Korelilerin askerî Ancak Kore harbi Amerikalıalrı Asyada harekete geçmeğe mecbur ettiği jıibi 1kinci Cihan Harbinde Almanlar nasıl Amerikanın harp sanayiine hız vermek han tasını isledilerse bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Brüksel komünist partisinde bomba patladı Brüksel 12 A.A.Dün gece saat 0.30 da Brükselde gar civarında komünist partisi merkezinde bir bomba patlamıştır.Bomba bir pencere pervazına yerleştirilmişti.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Amerika ile ticaretimiz Amerikada muhtelif ticaret büroları açmamız muhtemel Şikago.12 A.A.Türkiye hükümeti temsilcisi Nail Artuner cuma günü verdiği beyanatta,milletlerarası ticaret fuarının çok alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • HAC SEFERLERİNDE EN BÜYÜK TENZİLÂT Dört motorlu Amerikan Dev Uçaklariyle rahat koltuklarda oturarak m saafte İsfanbul Cidd e Gidiş Geliğ 699 Lira Müracaat yeri:İstanbul,Galatasaray Meydanı ESKİ ANT AŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Hakikat savaşı Aelıeson Kongreden tahsisatın süratle kabulünü istedi Vaşington,12 A.A.Dışişleri Bakanı Acheson kongreye hitapla «Hakikat savaşı» için lâzım olan tahsisatımı süratle kabulünü istemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1950
  • Batı Almanyadaki komünist gazeteler Dusseldorf 12 A.A.Yük sek Müttefik Komisyonu dün gece de Batı Almanyada iki komünist gazetesini 90 gün müdde'ije kapatarak son 8 gün içinde Batı Almanya komünist ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.08.1950
  • Tefrika No.103 Çocukluğundanberi Kostanîîniyede rehine olan Orhan Çe!Sabah güneşi avludaki tulumba ve sundurmaya vur-mağa başlamıştı.Kurbağa gü.lü rahibe kırıtarak geçti.Merdiven başına çömelerek birk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1950
  • Leonore lâkayd bir edâ ile:»Özür dilerim,bay Callaghan,canınızı sıktım.«Özürlerinizi kabul ediyorum.Ama,bu sondur.Leonore cevap vermek için ağzını açtı.Fakat sadece yılan ıslığını andıran bir ses çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1950
  • İSTANBUL 12.57 Programlar.13.00 Haberler 13.15 öğle konseri PI.G.Rossinin operalarından fragmanlar 13.45 Saz eserleri ve oyun havalan.Ça lanlar:Haydar Tatlıyay ve arkadaşları 14.30 Şarkılar,Okuyan;Mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1950
  • FAYDALI BİLGİLER Beyoğlu ALKAZAR 42562)Fantoma Tekmili birden)AR 44394)1 Rakiber.2 Olimpiyatlar Türkçe Renkli)ATLAS 44460)1 On üç numaralı araba.2 Korkunç yıllar.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1 Kara şeytan 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1950
  • Soldan Sağa:1 Tuhaflık.2 İnilti Kanun ve nizam vazeden.3 Tersi)Kedinin sövlenmesı,Ke lime 4 Tekaüt,Nihayet kastederken kullandığımız söz.5 Maksat.6 Hane,Ziya ve sesin aksetmesi.7 Herkes.8 Bir isim,İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1950
  • Hie.13 AĞUSTOS 19 5 0 Pazar Ru.29 Şevva 1369 31 Temin 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 5.05 9.53 Öğle 13.19 5.06 İkindi 17.10 8.57 Akşam 20.12 12.00 Yatsı 21.55 1.43 îmsak 4.13 800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1950
  • mmUtUğ^ ittmğitt0i^ h&\Güneş şimdi epey yukse.lm.Vi.^cjarkî Roma lejyonu île Malatya cenk çileri iki zırhh ve canlı duvar halinde karşılıklı iki saf olmuşlardıilk önce biıans elcisi atını surdu Eser:N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.08.1950
  • Kadın azmanları balosu Hollywood'da her sene fakir ve muhtaç artistler menfaatine verilen balo bu sene pek eğlenceli geçmiştir.115.000 dolarlık yardım temin eden bu baloya birçok erkek artist kadın kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1950
  • Rita Hayworth şöhretini kaybetmekten korkuyor!Şu Rita Hayworth çok gösterişçi oldu!Hele Ali Han' la evleneli büsbütün.Nereye gitse peşinde bir sürü insan,süslenip püsleniyor,bir takım pozlar,kırıtmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1950
  • I I I I I I II I Mi Hık lU EJ k El "pBl i i jjjİF a 1 Muazzam masraflara ma olan bir film:"Quo Vadis?Robert Taylor ve Deborah Kerr bu filmi çevirirken birbirlerine fazla yaklaştılar.Dudaklarda yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1950
  • Dünya Hazinelerini koruyan yeni tip kasalar Yazan:A.K.Astbury Dünya hazinelerinden bâzılarının içerisinde muhafaza edildiği son model kasalar veya kasa dairelerine dair teferruat,bunları okuyanlar içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1950
  • Durmayalım düşeriz Üçü de Köprü altının birin,ci kemerinden geçerek Haliç iskelesine doğru yürüdüler.Beldeme salonunun kapısını yokladılar,kilitliydi.Dubaların kenarına oturdular ve ayaklarını boşlukt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.08.1950
  • Eu seyahate Galatasaraylı Beşiktaşm hayli muvaffakiyetli geçen Amerika seyahatini müteakip,Galatasaray takımı da,Sunderland'm davetlisi olarak İngiltercye gidiyor.Eylül ayının başlarında yapılması kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1950
  • Kürek yarışı 13.8.950 Pazar günü saat 13 te Euyiikdexe Bebek arasında yapılacak merhale kü rek yarışlarında aşağıda isimleri yazılı hakem arkadaşların belirli satte yarış yerinde bulunmaları rica olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1950
  • Şarpiler Bölge bo *i h w srıncılrgı Şarpiler bölge birinciliği yarışları 14,15 ve 16/8/950 günleri Modada saat 15 de yapılacaktır.Yarışlara katılacak teknelerin yarış günü saat 14 te Moda iskelesi önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1950
  • Yüzücülerimiz bugün Viyanaya gidiyorlar ibrahim Sulu ile Yüksel Alp şampiyonada arkadaşlaıuua nazaran daha şanslı görülüyor 400 metrede ümltvai olduğumuz rıymetli «jampıyonumuz Moda Sporlu ibrahim Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1950
  • Adanada cereyan eden korkunç bir hadise Kıymet,Şe baskısı altında Şebab Zileğin meçhul kalmış cinayetlerinden bîri daha nasıl anlaşıldı?Pazarcıktı genç bir tüccar nasıl ortadan kayboldu ve Antebde gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • GÜZEL CAD EL CAD Nakleduı:BAYBUKDLUOGLU Kısım XIV Ahmet Yılmaz içkileri içtikten sonra gene tamamen ki vanuna gelmiş ve yatağında kalkıp oturmuştu.Eli derhal telefona gitti.Genç kızı barda da sarhoşlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • İskenderun gemisi dün geldi Italyada Ansaldo tezgâhla rınria inşa edilen «iskenderun» yolcu gemisi dün 18,30 da limanımıza gelmiştir.Gemi Denizyolları Umum Müdürü Cemil Parman,umum müdür muavini Behçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • Atletlerimiz dün İngilizlere yenildi Londra,12 A.A.Dünyanın en iyi atletlerinin iş lirak ettiği ve iki maçı ihtiva eden atletizm müsabaka lan bugün Londra White City stadyomunda başlamış tır.Esas karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • ÖLEN GAZETECİLER Lake Success,12 AF.Birleşmiş Milletlere bugün •bildirildiğine göre,Kore cephesinde bulunan iki İngiliz gazetecisi,bugün öldürülmüşlerdir.Daily Telegraph muhabir» Christopher Barkley i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • POHANG'DA SOKAK MUHAREBELERİ Kore eepesi,12 AP.Dün şiddetli savaşların huküm sürdüğü Pohang limanı,bugün yarısı kızılların elinde olmak üzere henüz tam mânasiyle düşmüş değildir.Amerikan subayları,hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • Türk askeri Bas tarafı 1 incide)bu kıt'a bütün teşkilâtiyle bir tugay evsafını haiz olacaktır.Birlik Ankarada.hareket gününe kadar bu teşkilâtın icap ettirdiği talimlerle meşgul olacaktır Bugün haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • İSPARTADA Ankara,12 A.A.Milli Eğitim Bakanlığından bildiril mjKir:İsparta ortaokulunda görevli olup İsparta kitaplığında çalışan Süleyman Şahin kar komünistlikten dolayı İspartada tevkif edilmiş ve Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • Bîr solcu tevkif edildi Bos tarafı 1 incide)Kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye ve Suriyeye kaçmaya çalıştığı anlaşılan Yeni Baştan mecmuasının sahip ve yazı işleri müdürü Mustafa Sami henüz bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • 'Baş tarafı 1 incide)selmes:için wsayip çalışacak ve icabında bu memleket uğrunda göz kırpmadan ecdadımız gibi seve seve ölecek insanlar yetiştirmekle yapılacak tır.Kısaca şunu süyîiyeyim ki,bütün içl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • Mensucat işçilerinin içinde bulundukları feci durum Baştarafı 1 incide)erkânı ile yaptığı temaslar etrai'ında umumî heyete izahat vermek ve iki ayrı teşekkül ha linde kurulmuş olan Sendika Birliklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • Ucuz evler inşası fBaş tarafı 1 incide 1 bulunuyor.Yeni mahalleler sıhhî konfora ve estetik şartlara tâbi olacaktır.İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İmar Müdürlüğünün ıslahı işi gayet mühimdir.Selefimden aldığım çetref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • Bugünkü mu I Başmakaleden devam bir muhtara nasıl oluyor da bu kadar salâhiyet verildiğine şaşmamalıdır.Muhtarların vazife ve salâhiyetleri.Meşrutiyetten beri devam edegelen çeşitli kanunlarla boyuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • Dünya Gençlik Kongresi bugün Yıldızda toplanıyor W.A.Y.Dünya Gençlik kongresi bugün saat 15 te YU dizda,Lâle köşkünde Başbakan Adnan Menderes taralından açılacaktır.Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • AT Tufan ve Mercan sürpriz yaptılar 7 nci hafta yarışları,recimler dolay isiyle cumartesi günü yapıldı.Bu yüzden kalabalık bir parça azdı.24 saattir yağan yağmurlar ünden pist pek ziyade ağırlaşmıştı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1950
  • Korede boğaz boğaza harp Baş tarafı 1 incide)Kızıl hareketi,nehrin bati sahilinde çamurlar iç i n de mevzilenmiş tanklar tarar fından takviye edilmiştir.Muharebenin şiddetli olmasına rağmen,hücum eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • lif—«W,0 f CLCUrLOLSlf m rrhınofnKL-TAHİR HAN MI A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • UMUlD i rfifmtf'i 1 r M I MI *f I il' II Ü j mm^z^ısm 24 SAATE 20 KR$.SARflVATI OLAN VE GAZLA İSLEVEN VEGANS BUZdOUBlwT J M/ş x\i'it tu i u 1 KULLANIŞLI Servet Vürklyenin her yerinde kullan slabllir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 790 100 Dolar 282.25 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret U44.128 100 İsviçre Fr.6403 100 Belçika Fr 0.60 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • PARA KADAR İNSANLIĞI DA SEVEN EV SAHİPLERİNE:Beg nüfuslu bir devlet memuruyum.Sıhhatim icabı İstanbul taraflarında biraz havadar münasip teşkilâtlı asgari iki odaya şiddetle ihtiyacım vardır.En çok 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • İNÖNÜ ANSİKLOPEDİSİ 30 Fasikül)İnönü Ansiklopedisinin 30 uncu fasikülü de çıkmıştır.Ansiklopedinin bu fasikülunde Ayrupa)maddesi ne devam olunarak Avrupa Dilleri)maddesi incelenmekte ve Avusturalya)Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • ABONE FÎATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FlATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • ti*"'mil iîi» m J Dünyaca meşhur Fotoğraf Fabrikası Fotoğrafçılığın en son tekniğine göre hazırlamış olduğu hassas hakikî 30 ŞAYNERLIK 1952 VADELİ EMSALSİZ ROLL FİLMLERİNİN bilûmum eb'adları yeni gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • cem 2SÖccm Büti'-n Dünya Yollarında Her Zaman Birinci Gelen MOTOSİKLETLERİ Halen piyasamızda en ucuz satılan MOTOSİKLETLERİDİR BOL YEDEK AKS/M Türkiye Genel Mümessili!IMEHMET KAVALA Tel:40430-42673 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • Sahibi;A.N.KARACAN Bu nüshada yazı idlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N Kaazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • İ.E.T.T.İşletmelerinden 1 idaremiz ihtiyacı için:200 adet iç ve 200 dış otobüs lâstiği alınacaktır.2 Şartnamesi Beyoğlu,Metrohan 4 cü kat narlci levazım servisinden bedelsiz olarak verilmektedir.3 Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Talip lerin kanunî vesikalariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8