Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • En Rahat ve En ucuz HAC SEFERLERİ^ 4 dtv vsokloflo I 5 T A N S U l C I 0 0 E 699 Liraya G i d i ş Gf e I i v™.f TÜRK-EKSPRES fBSİ&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Kız 11 la rint yeni manevrası arların bize verdikleri nota Bulgar hükümetinin 250.000 ırkdaşımızı mecburî tehcire tabi tutmak istediği anlaşılıyor.Sofya Elçimize verilen nota henüz Ankaraya gelmedi An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Devlet ticaret yapar amma böyle yapar Devlet ticaret yapamaz!diyenlere «İktisadi ve ticarî birer âbide olan muazzam fabrikaları senelerce işlettik.Devletin lüzum hâsıl oldukça mükemmel tüccar da olabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • M.Kayalibayın ölümü için dinlenen şahitler Düu Olga ile anne ve babası ve Hasan Alinin annesinin ifadeleri alındı Teknik Üniversite Pansiyon âmiri Muzaffer Kayalibayın ölümü hadisesiyle ilgili olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • mĞsM.Kavun ve karpuz sergilerinin sahipleri Hâl idaresinden âer?yanmaktadırlar.Karpuzcular bu şikâyeti karpuzlarının üzerine yazarak belirtmişlerdir.Bu meseleye ait tafsilât 2 inci sayfamızda.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Koreye gidecek birlik İzmit ve îzmirdeıı de birer kıt'a ayrıldı izmir,11 Milliyet)Kareye gönderilecek savaş birliğine şehrimizden de bir mik tar asker katılacağım dün bil dirmiştim.Bu haber bugün resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Dün yeni vazifesine başlıyan Ulaştırma Bakanı Seyii Krr«bel Yeni Umum Müdürler Ankara 11 Milliyet)Necati Topçuoğlundan boşalan Toprak Mahsulleri Ofisi U mum Müdürlüğüne Mümtaz Rek,Petrol Ofis Umum Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Yeni ticaret rejimi Fiyatlar düşüyor Karar piyasada çok müsait tesir bıraktı Ekonomi ve Ticaret Bakanının yeni dış ticaret rejimi etrafındaki beyanatı şehrimizin iktisadî,ticarî mehafilinde geniş akis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Komünistlerle mücadele esaslarını tesbite çalışan komisyon dünkü toplantısında Kızıl tahriklerle mücadele Komünizm vatan hiyaneti sayılıyor Adalet Bakanının riyasetinde yapılan toplantıda mühim kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Müsabakamıza iştir âk* edenler Pazartesi gününden itibaren kupon numaralarını ve sahiplerinin isimlerini neşre başlıyoruz-Hediye müsabakamıza iştirak ederek kuponlarını posta ile göndermiş olan karile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Korede çok şiddetli savaşlar başladı Kuzeyliler,Amerikan iaşe ve ikmal üssü olan bir şehri dün zaptetti ler Tokyo,11 AP.Güney Korenin önemli limanlarından Pohang bugün kızıl kıtaların eline düşmüş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Avrupa Ordusu kuruluyor Churchill'in teklifi kabul edildi Strasbourg 11 Radyo)Avrupa Konseyinin bugünkü top lantısında Vinston Churchill son yılların en mühim nutkunu söylemiştir.İkinci Dünya Har-bini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • Avrupa utun iniği Strasbourg,11 A.A.Bugün Strasbourg'da Avrupa konseyine tütün için bir Schuınan plânı teklif edilmiş,tir.Fikri,bir Avrupa tütün inhisarı kurulmasını derpiş e-[Devamı:Sa:5 Sü 8 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1950
  • işletme ve Çalışma Bakanlarının demeci iş kanununa bağlı bazı kanunlar değişiyor Eylülde bir kongre toplanıyor İşçi ücretleri az Grev meselesi ele alınıyo r—Devlet mamulleri ucuzlayacak Fabrikaların d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Klakson çalanlardan 50 lira ceza alınacak Son günlerde şehirde klakson sesi oldukça hafiflemiş ise de el'an birçok kimselerin lüzumsuz yere klâson çaldıkları,bazı arabaların da çifl klâksonlu olduğu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • K^Q^-Baştanbaşa w* BUTUN DÜNYA 1 l'azuu;jonn Utt'l'W Soğuk;karanlık,can sıkıntısı c Rusya.İçinde cıı korkuncu komünistlerdir.Rusya ile denizler arasın,daki bu küçük,fakat cesuı memleketin başşehri ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Mahrukat tanzim satışları yapılacak.E.T.T.ye kömür stoku yaptırılacak Ucuz mesken işi bir hükümet meselesi olarak ele alınacak Anadolu yakasının su ihtiyacını temin için bir bend inşa edilecek Vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Serg çilerin dilekleri Kavmjı ve karpuzcular Belediyeye Hâl idaresinden şikâyet eden bir istida verdiler istanbul kavun ve karpuz sergileri sahipleri,Hâl idaresinin haciz yoluyla işgaliye resmi tahsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • W.A.Y.îcra heyeti toplantıları dün bitti W.A.Y.icra heyeti toplantısı dün sona ermiştir.Yarın toplanacak olan büyük konse yi Başbakan Adnan Menderes açacak ve konseyde,icra heyetinin bir senelik faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Kartal cinayeti dâvasına dün başlandı Bir müddet önce Kartalda bir cinayet işlenmiş ve aslen Keşanlı olan Necdet isminde bir genç,kendisine ihanet ettiğini öğrendiği karısı Fatmayı bir kuyuya atarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • HALKINSESİ Beşiktaş iskelesi Rumeli'nin Anadolu ile irtibatını temin eden Beşiktaş iskelesinin durumu yüz kızartıcıdır.Bekleme salonları,hiç tozu alın' mıyan kanapelerin altlan sigara izmaritleri,kedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Cemiyet KIR BALOSU •ir Bu akşam sabaha kadar Bebek Belediye Bahçesinde Karamanlılar büyük bir kır ba loşu tertip etmişlerdir.Ankarada bulunan Konya millî saz ve oyun ekipi davet edilmiştir.Ayrıca şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Fındık fiatktn dün birdenbire yükseldi Fındık fiatları dün,Zahire ve Ticaret Borsasında şimdiye kadar görülmemiş bir nis bette yükselmiştir.Düne kadar borsada ve piyasada Giresun,Ordu,Trabzon iç torn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Partiler Belediye meclisi için namzetlerini tesbit ediyor Belediye meclisi seçimlerine iştirake karar vermiş bulu nan partilerden M.P.adaylarını tesbit etmiştir.D.P.ve C.H.P.nin adayları yarın belli o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Balıkçılığın inkişafı Marshall yardımından yapılacak yardırılın şekli değişti.Yardım doğrudan doğruya ihtiyaç sahiplerine olacak Eski iktidar zamanında balıkçılık sanayiinin kalkındırılması hakkında h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Warn tart* Kart Hâdiselere Sebep Olan HASIMI-EMEV1 Rekabeti TEFHÎIA NO:24 Yazan Ziya ŞAIİR Hz.Muhammed hayır işlerine de önem veri O,böylece cemaat)işlerinde de temayüz etmeye başlamıstı.O sırada vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1950
  • Korede muhtemel bir Amerikan harekât plânı,şu ana esaslar dahilinde çerçevelenebilir:1 Seoul Pusan mihveri istikametinde,bilhassa hava üs tünlüğüne dayanarak kati netlceli bir meydan muharebe sine gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • İspanyanın yeni isfoği ispanya Amerikadan 70 milyonluk kredi istiyor Vaşington.11 AA.Vaşingtondaki resmî çevrelerden bildirildiğine göre,İspanyol hü kûmeti Amerikan hükümetinden takriben 70 milyon dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • Size minnettarım,dedi,ricalarımı benim beklediğimden iazla yerine getiriyorsunuz.Buna rağmen.Durdu ve sesi düğümlendi.Ağlıyacak gibi bir hali vardı.Yüzüne keder gölgeleri doldu.Faruğa açmaktan çekindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • İhtiyar bir baba tie kızının maceraları Atlantikte fırtınaya göğüs geren baba kız!Ijiak bir yelkenli ile Cenubî ikaya gitmek üzere Hamburg'um hareket e« den bu baba kız,denizlerde aylarca kaldıktan,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • Siiitlı kaçakçılığını önliyecek tedbirler Vaşington 11 A.A.«United press» Ticaret Bakanlığın dan bildirildiğine göre,strate jik ehemmiyeti haiz malzeme nin Japonyadan demir perde arkasındaki memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • Yeni atom casusluğu ingiliz polisi geçen gün kaybolan çantayı buldu Londra,11 A.P.Scotland Yard bugün,İkmal Bakanlığı resmî memurlarından birinden çalınan atom hakkın da gizli dokümanları ihtiva eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • C.H.P.d@ değişiklik Pnrtiliin Mersin teşkilâtı baştanbaşa değiştirildi Adana,11 Milliyet)C.H.P.Genel kurul üyelerinden doktor Cemal Kazancıoğlu müfettiş ünvaniyle Mersine gelmiştir.Kazancıoğlu'nun av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • Rvis!ara verilen Fransız notası Paris.11 A.A.Dışişleri Bakanlığı.Moskovadaki *Fran sız büyük elçisi Yves Chataigneau'nun 8 ağustosta Sovyet hükümetine tevdi ettiği nota yi yayınlamıştır.Bu nota 29 ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • İngilterede askerlik Kabinenin hizmet müddetini arttırması bekleniyor Londra 11 A.A.Kabine bugün Başbakanlıkta fevkalâde Lir içtima yapacaktır.Daiiy Telegraph gazetesinin bu buruştaki kanaatine göre.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • irhcâın envâı Gazetelere akseden a bıta vukuatı içinde falcılığın da takibata uğradığını gösteren havadislere tesadüf ediliyor:Bizde falcılığın yasak olması,bir nevi irtica sayılmasındandır;halbu ki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • Denizyollarındaki yolsuzluk iddiaları İki gün önce Denizyollarına ait gemilerin Haliç ve İstinyede tamir için sıra beklediğini,ikiTevazım arasındaki anlaşamamazlığm bu işde mü him rol oynadığını yazmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • Almanyada komünistler Hamburg,11 A.A.Reuter)Batı Almanya İçişleri Bakanı komünist faaliyete karşı ciddî tedbirler almağa karar vermiştir.İlk olarak Fransız bölgesindeki Renanya eyâleti pazar günü Main
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • Senato,Kral Leopold saltanatına son verdi lelç-ka senatosu kararı büyük ekseriyetle verdi Brüksel 11 A.P.Belçika Senatosu dün akşam kraliyet salâhiyetlerine müteallik kanun tasalısını kabul etmiş ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • Almanyada iki gazete kapatıldı Dusseldorf,11 A.A.İngiliz makamları,batı Almanyada komünist partisi merke:organı olan Freie Volk ile Kolonya da manalı organ Volk Stimme gazetelerini,tarafgirâne haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1950
  • Güllün Resimleri 15 memlekete mensup gençler Vasingtonda ilk mfiletleraras* Dünya Çiftlik Gençleri Konferansına katılmışlardır.Konferansta çekilen bu resimde Soldan saga)Vasingtonda Tarım Bakanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.08.1950
  • Bu derece şuursuz bir hareket Alman polisinin elini kolunu bağlamış bulunuyor.Augsbourg polisi «Öldüren» romanın kurbanı olmuştur.Leonove sigarasını söndürdü ve;«Çok rica ederim.Anlatın.Merak ediyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.45 Saz eserleri ve oyun havaları 13.45 Küme saz heyeti konseri 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Serbest saat 14.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)Fantoma Tekmili birden)AR 44394)1 Rakiber.2 Olimpiyatlar Türkçe Renkli)ATLAS 44460)1 On üç numaralı araba.2 Korkunç yıllar.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1 Kara şeytan 2 Aptal âşık.ELHAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1950
  • IG R f I DESMH £2?Ca{erthiç.soz söylemedi'c Hemen atına atladı ve at üstünde duran bir düşman zırhlı süvarisini elçi sanıp kendisi ile savaşmağa zorlayıp hemen temiz leyi verdi.Esâr:Nizamettin Nazif Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1950
  • Soldan Sağa:1 Yazı parası Eski 1e r;nw 2 Arkadaş,Aydınlık.3 ifeter sayıda olmak;Yan.4 Lâhza,Bir harfin okunuşu.5 Churchill birinci i?mi,Ter si)bir gıda madde.ı Veraset,Vücudumuzdaki an boru lan.7 Ab.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1950
  • FUT yicr.Tr.AV ıı I hlu mm İmparator,büyük ku Almana mücevherli haçı Tefrika No.102 eyi yakan m verm ştl D iğ kuleninı hendeğe yanaştığını gördüler.Akşam olinak üzereydi.«Güneş batınca,ağaçlar ardında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1950
  • Hie.12 AĞUSTOS 19 5 0 Cumartesi Ru.28 Şevva 1369 30 Temin 1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.04 8.42 Öğle 13.19 4.01 İkindi 17.10 8.56 Akşam 20.13 12.00 Yatsı 21.56 1.43 İmsak 4.12 7.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Komünizm vatan hayini sayılıyor Baştarafı 1 incide)leketin emniyet ve bütünlüğü nü tehlikeye koyacak bu gTOi cereyanlara kafiyen müsama ha edilmiyeceği ilân edilmişti.İşte bu vadin bir neticesi olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Devlet ticaret yapar amma böyle yapar F Başmakaleden devam kat'iyetle anlaşılan mallar da vardır Bu tuhaflıkları bir tüccar yapar mı,yaptunr mı?Devlet İktisadî teşekkülleri veya bünyeleri itibariyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Kayalıbayın I Q olumu •Bas t ar afi l incide)karşı yüzün ü_mavi bir eşarpla kapıyan Olganm annesi de:«Ben de,güzelliğimi bu şekilde sakhyacağım.demiştir.Şahitlerden hiç birisi hâdise hakkında bir şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Mülteciler teşkilâtı mü ediyor Emniyet memurları,memleketimizden kaçmak istiyen beş siyasi Bulgar mültecisini suçüstü yakalamış ve kendilei rini adalete teslim etmiştir.Bir bucuk ay kadar önce Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Avrupa iütün birler 'Baş tarafı 1 incide)den bir teklif yapan eski Yunan Başbakanı Çaldans ileri sürmüştür.Bu plân gereğin,ce tütün sanayiinin Avrupa tütün kontrolü inhisarı adı altında merkezi Parist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • OUZEL C Bu resmi emir üzerine Ali büyük bir cesaretle barın üzerinden eğilerek Ahmet Yılmazın burnunu yakalayıverdi.Gene adam elinde votka kadehi iki tarafına 3allanarak çek uobtum çek diyordu.Şaka bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • PRAVDANIN İDDÎASI Moskova,11 AP.Pravda gazetesi bugünkü sayısında,güney Korelilerin mikrop ar'k' rfkpacaklanna dair bir v.sikanın ele geçirildiğini yaz maktadır.Pravda ele geçen vesikanın,bütün plânın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Türkiye imar Bank as1 SERMAYESİ 1.500.000 T.LJ KURULUŞU 1928 Yenipostane arkasında Aşirefendi Caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına %4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına %6 Faiz verir ve vadeli mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • İşletme ve Çalışma akanlarının demeci Bas tarafı 1 incide)r.ı tesbit ettik.Mevzuatın tâdiline ait hazırlıklarımızı Büyük Millet Meclisinin kış devresine kadar bitirerek kanun tasarılarını Büyük Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Bulgarların bize verdikleri nota '^aştarafı 1 incide)1925 tarihli muhaceret mukavelenamesine uygun olarak Türk iyeye hicret arzusunu izhar eımektc olan 250 bin kadar Türk asıllı Bulgar tebaası na vize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Yeni Ticaret rejimi FBaş iarafı 1 incide 1 Sürüşlerini naklediyoruz:ihracatçı ve ithalât taciri Faik Üstar ne diyor?Eski hükümet ile yeni hükümetin dış ticaret rejimi arasında mühim bâzı farklar vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Fırtınaya göğüs geren baba ile kızı TBas tarafı 3 üncü sayfada] Bu haber üzerine,en kötümserler bile,«Deli Almanın» muvaffak olacağına inanmaya başladılar.«Berlin» Kanarya adalarına varınca,bu intiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Koreye gidecek birlik [Baş ta.afi 1 incide] edilmiş bulunmaktadır.Bugün görüştüğüm Bergamadaki 65 inci tümen kurmay başkanı Binbaşı Niyazi Polatsü,65 inci tümenden de bir miktar er,erbaş ve subay seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Z A Y î İstanbul Hukuk Fakültesinden almış olduğum şebekemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.4253 Erol Büyükgurel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Korede çok şiddetli savaş başladı I fitn tarafı 1 incide lere mensup bafka memleketlerin böyle bir tugayın kuıul ması hususunda istişarelerde bulunmakta oldukları söylen mekte ve bunun hâlen Mac Artur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1950
  • Avrupa ordusu Baş tarafı 1 incide Churchill,Alman delegelerinin Konseye iştirakini hararetle selâmlamış,ve Almanyaya garanti verilmesini talep etmiştir.Ruslarla anlaşmak için silâhlı ve çok kuvvetli o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • Is lsj S A,Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün.ve saatlerde ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko da görülür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 Açık eksiltme suretiyle levazım amirliğinde mahfuz numunelerden 250 şer adet ûperatris enstrüman parçası alınacaktır.2 Tahmin bedeli 2850.00 geçici güvenmesi 213.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 1.Eylül 1950 tarihine' kadar içkisiz gazino ve kahvehanelerin saat bire kadar açık kalmasına izin verilmesine daimî komisyonun 7.8.950 tarihli toplantısında karar verilmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • ^«SAYIN DOKTOR ^E ECZACILARA Çekoslovakyadan ithal ettiğimiz «Birleşmiş Müstahzarat Fabrikaları Birliği» müstahzarlarından adları aşağıda gösterilen ilâçların bütün ecza depolarına ve' eczahajaelere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • İKRAMİYESİ Eminönü yağcıları sokağı karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • JlUUhjet ABONE FlATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FlATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 Hân sayfası santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • Türk Atletleri Londrada f. Kaputt gitmiş olari atlefrerlhi bu resimde Victoria garında görüyorsunuz.Atletlerimizin bugün Lovfcfrda Yarışmaları beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN fiilen idare eden:N.Baytok gazetecilik koRektif şirketi Ebüzziya Bu nüshada yazı işlerini Dizildiği yer;N.A.ve A.N Kmatbaası Basıldıârı yer:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • Kulüpler ar oyuncu Eu sene tescil edilen yeni kulüpler-Şiikrü'nün İtalya'ya gitme meselesi Salâhattin,Bülent ve Gaibin durumları G.S.ın İngiltere seyahati Galatasaraydan Vefaya geçen tsfendiyar Yaz me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Tahmin bedeli Lira Kuruş 6310 00 ilk teminatı Lira Kuruş 473 25 2880 2342 00 05 216 175 00 65 Yol ve mecari şubesi işçileri ile on bir ilçe dahilindeki süıekli onarım işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6