Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • Son dakika Bulgar hükümetinin şiddetli bir notası 250.000 Bulgar tebaah Türk'ün üç ay zarfında Türkiyeye nakli isteniyor Paris,10 A.A.Bulgar Dışişleri Bakanı tarafından Sofyada Türkiye elçiliği maslah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • Harb kızılların aleyhine döndü Kuzeyliler ricat ediyor Bir köprü başındaki kızıllar imha edildi.Beşinci tümen 20 kilo metre içeri girdi Birleşmiş kuvvetlerin en mühim ikmal üssü olan Pusan limanı ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • Takib edİBen solcular Fransaya kaçan ressam Kemal geri isteniyor.Yeni Baştan mecmuasının sahibinin de Suriyeye kaçmak istediği anlaşılıyor Komünizm propagandası mahiyetinde neşriyat yapan Yeni Baştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • Tütüncüler kongresi dün toplandı Dün toplanan tütüncüler kongresine iştirak edenler.Ankara 10 Milliyet)Türkiye tütüncüler kongresi bu gün.Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velibeşe'nin başkanlığında çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • Komünizmle mücadele Adalet Bakanlığında toplantılar yapılıyor Ankara 10 Milliyet)Bugün saat 36 da Adalet Bakanı Halil Özyörüğün başkanlığında komünizme karşı tedbirler almması hususunda bir top lantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • İzmirlilerin C.Bayan daveti Bir heyet fuarı Cumhurbaşkanının açması için Yalova'ya gidiyor İzmir 10 Milliyet)Belediye Başkanının da dahil bulunduğu 4 kişilik bir heyet iki gün sonra Yalovaya giderek C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • s/V^ı*VS/s/s V\VV VV Ar/WvV /Yeni rejimi Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe karama" menin esaslarını anlatıyor Takas sistemi tarihe karıştı Ankara 10 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • Muhalefetin acâlp şekilleri l£S^ elki de demokratik haya-|l ta yeni girdiğimiz ve demokratik ananeleri henüz memlekette tesis edemediğimiz için.bilhassa son günlerde siyasi muhalefetin sanki sokakta t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • Kurşuna dizilen 33 vatandaşımız Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın duruşması dün yeniden yüksek askerî mahkemede başladı Yazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • Ömer İnönü Ankara adliye sinde sorgusu yapılmak üzere merdivenleri çıkıyor Ömer Inönünün sorgusn yapıldı Ömer "Hâdise ile hiç bir alâkam yoktur,eliyor Ankara 10 Milliyet)Tek-I layısiyle zan' altında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • Kayseriden geien uçaksavar birliği Ankara gannaa Koreye gidecek savaş birliğimiz Hazırlıklar devam ediyor.Birlikler Ankarada toplanmağa başladı Ankara,10 Miiliyet)Koreye gidecek Ayaş piyade alayının A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1950
  • İSTANBUL AT İARIŞLARI Seçim dolayısiyle cumartesi saat 16 da yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • islam Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan M!e.TEFRİKA NO;23 Yazan Ziya ŞAKIR izdivaç,büyük hâdise merhale îe Eğer servet sahibi,asîl,ve ierefli bir kadın karsına çıkar.ve bütün o masrafları da eninle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • JÜBİLE Sanatkâr Sadi Tek jübilesi yarın akşam saat 21 de Açık Hava tiyatrosunda yapılacak ve sabaha kadar devam edecektir.TİYATRO BAYRAMI if Sahne Sanatkârları Derneği tarafından tertip edilen ti yatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • Bir eroinci yakalandı Linç mezunu genç,yakışıklı ve şık bir dolandırıcı da dün yakayı ele verdi «Arap» namiyle maruf sabıkalı eroincilerden Zeki Özaktaş dün suçüstü yakalanmıştır.Beyaz zehir ticareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • MEKANİK KONGRESİ HAZIRLIKLARI 1952 senesinde îstanbulda toplanacak olan dünya Mekanik kongresinin hazırlıklarını tamamlamak için Alman profesörlerinden Theodore Carlman dün şehrimize gelmiştir.Profesö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • HAL KİMSESİ Yi EZ CO inin Eeşiktaş Yıldız caddesi bir kay sene önce yarısına kadar asfalt yapıldığı hulde kaldırımlarına el sürülmedi.Beşiktaş tramvay deposunun yan tarafı bu caddeye yüz elli mcre kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • Her türlü propaganda ve neşriyat sona erdi.Pazar günü seçim esnasında içkili yerlerde içki satışı,silâh taşınması yasaktır.13 Ağustos pazar günü yapılacak mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • ŞEHİR MECLİSİ ADAYLARI TESBİT EDİLDİ Şehir Meclisi seçimi için D.P.tarafından gösterilecek namzetlerin tam listesi Demokrat Parti İl İdare kuruluna tevdi edilmiştir.İl İdare kurulu bu adaylar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • Kalay fiatları düşmeğe yüz tuttu Kalay piyasasında fiatlar son günlerde düşmeğe mütemayil görünmektedir.Buna da sebep piyasadaki para darlığı gösterilmektedir.Külçe kalay 9ö0,çubuk kalay da on liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • DENİZCİLERİMİZ MARAKAZ İLE PİREYE GİDECEK Amerikalıların bize verecekleri son sistem iki deniz altı gemisini almaya memur edilen denizciler önümüzdeki salı günü Pireye hususî surette tahrik edilecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • ruma Dernek,statükonun muhafazasını,aksi halde,Adanın tarihî sahibi olan Türkiycye iadesi icap edeceği hakkında Birleşmiş Milletlere ve Güvenlik Konseyine müracaat edecektir.Yeni kurulan «Kıbrıci Koru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • Sarkıntılığa karşı tedbir Bu k;i il harekette bulunanları takip etmek için kurulan sivil ekipler faaliyete geçti Kadınlara el ve dille sarkıntılık edenlerle mücadele için Emniyet Müdürlüğünce vazifele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • OYUNCAK FABRİKATÖRÜ-NÜN KEZZAP İÇEREK ÖL.DÜĞÜ ANLAŞILDI Hasköyde Muhibban sokağında otuıan oyuncak fabrikası sahibi Kirkor Zincil isminde bir Ermeninin fabrika daki odasında ölü olarak bulunduğunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • ı îi ı" rr fcf^ Baştanbaşa azan;oım vtı\jıi ve sev Liz baştanbaşa Amerika için ideal bir kızdır.İdeal nişanlıdır.Herkesin sevdiğidir.İJerkesin dilindedir,Sanki sevgilinin sevgilisi sevgilidir,deniliyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • lhti ycıç ve İtiyad meseleleri Zaruretin âleti yaratması gibi.İhtiyacın da itiyad ve alışkanlıkları hazırladığını,her gün rastlanan sayısız misaller le görmek mümkün oluyor.Birinci ve İkinci Duya Harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1950
  • Alemdağmda fundalık,ların tutuşmasiyle zuhur eden yongm köylü ve askerlerin yardımiyle söndürülmüştür.I Belgrat ormanlarında ve A lemdağmda arka arkaya çıkan yangınlar hakkında tahkikat yapılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • şuursuz uğu Tib Fakültesinde mühim bir kürsü isual eden mütehassıs bir doktor günün birinde birdenbire muayenehanesinden kaldırılıp istanbul Vali ligine getirildikten sonra,şimdi bir Erkânıharp mirala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Ben bu noktadan Celâl beyi haklı buluyorum,dedi.Hayır,hiç haklı değil.Perran babasının sözünden çıkamazdı.Öyle terbiye almış.Macera kızı değil ki isyan etsin de sevdiğine varsın.Celal dedi ki:Canım,se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • İtaiyada Ansoldo tezgâhlarında raga edilen İskenderun yolcu gemisi dün Cenovadan hareket etmiştir.Denizyollarının en lüks yolcu gemisi olan İskenderun,7000 tonluktur.Boyu 132 metre,eni 17 metre 30 san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • fl mm mm M mm f uçuncu dunya narbt I-II I i-j-mmm söylentileri karşısında I-I-I I i Amerika ile Rusyanın ne kadar uçağı var?Mütehassısların iddiasına s;ore Rusyanın 30 bini avoı olmak üzere J9 bin uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Zehir harbi Rusların bu hususta hazırlık yaptığı bildiriliyor Boston,10 AP.Yersiz kimse olarak dün Birleşik Amerikaya gelmiş olan bir Lit vanyalı âlim,Rusların biolojik harp hususunda çok ileri oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Balıkesirde küçük bir kız tren altında öldü Balıkesir 10 Milliyet)Dün Dursunbey ile Kazellidere istasyonları arasında feci bir kaza olmuştur.Kireç oca.Çından 12 yaşlarında Dilten anneliyle trene binmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • W.A.Y.delegeleri dün şehrimizi gezdiler Ağustosun 13 ü ile 23 ü arasında şehrimizde toplanacak olan Way toplantısına iştirak edecek delegelerden İstanbula vâsıl olanlar dün şehrin gezilmeğe değer yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Haricî kısa haberler AMERİKADA Stratosfer kruvazörü tipinde bir uçak içinde 103 yolcu ol duğu halde İngiltereye hareket etmiştir.Bu uçak Amerikan ordusu ta git servisleri tarafından kiralan mıştır.¦jf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Belediye seçimleri Eskideninle partiler evvelki gece adaylarını seçtiler Eskişehir,10 Milliyet)Belediye seçhni yoklamalarına şehrimizdeki partiler dün akşam 21.30 da başlamışlar ve çalışmalarına sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Amerikada mühin tedbirler alınıyor Cumhurbaşkanı salâhiyetler veren k Vaşington,10 AP.Baş kan Truman dün,kendisine Amerikan limanlarını sinsice yapılacak herhangi bir atom taarruzuna karşı koruyacak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Japönyada yeni polisler Hükümet mühim miktarda ihtiyat kuvvetler ilıdas ediyor Tokyo,10 A.A.î Muhafazakâr Yoshıda kabinesi daha evve Japon parlâmentosu ile istişare etmeksizin fasat Mac Arthur'un bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Japonyanın nüfusu artıyor Tokyo 10 A.A.Japonistatistik bakanlığının neşrettiği bir tebliğe göre,Japonya nın nüfusu son beş sene iğinde 11,5 milyon artarak halen 84 mily#hu bulmuştur.Tabiî artış 7 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Atoma karşı korunma hazırlıkları New York,10 A.P.New York sivil müdafaasının balkanı general Luius Clay bir atom bombası hücumu tehdidinin «Herkes için yeni bir hayat tarzı mânasına geldiğini» söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Sovyet gemileri Banlar Usakşarkta bir unumda toplanıyorlar Nevyork,10 AP.Amerikan armatörleri tarafından bildirildiğine göre,Ruslar,Kore'den 100 milden daha az bir mesafede bulunan Vladir vostok liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Panmıarkada kral Meclisi feshediyor Kopenhag 10 A.P.Hans Hetford Sosyalist kabinesinin dün sabah istifası üze rine Kral Frederik IX,4 Eylûl'de Parlamentoyu fesh edeceğini ve 5 Eylûl'de de seçim lerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1950
  • Suriye Maarif Müsteşarı Istanbuldan gitti Bir kaç gün evvel şehrimize gelmiş olan Suriye Maarif Müsteşarı dün Istanbuldan aynlmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 hafif öğle müziği «PD 13.45 şarkılar Okuyan;Melek Erdik Çalanlar;Sadi Işılay.îzzeddin ökte.Yorgo Bacanos 14.20 Serbest saat Konuşma veya müzik)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1950
  • Tefrika No.101 Havan toplarının gülle büyük syru Atlarından inince gerideki çadır gölgeli ağaçlar arasında ilerlediler.Güneş yeni doğuyordu.Ilık bir mayıs ortası sabahı vardı.Genç adam,yürürüken zorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1950
  • Hie 11 AĞUSTOS 19 5 0 Cumd Ruj 1 27 Şevra i 1369 1 29 Temin 1366 1 VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.01 9.42 Öğle 13.20 01 İkindi 17.12 8.53 Yatsı 22.03 1.45 Akşam 2018 12.00 İmsak 4.05 7.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1950
  • Soldan Sağa:1 Kasket.Bir renk.2 Baba.Anıt.3 Titreme.Bir çi" kolala markası.4 Bu sıralar da geceleri aydınlatıyor.Pus,Tersi)Bir uzvumuz.5 Sevgili.Başa giyeceklerden.6 işçi,7 Bir bölgemiz Bir ncta.3 Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1950
  • 1 Eser:Nizamettin Nazif 1~ ^9 Ca{er,bu netameli qecede daha {azla tek basına kalmanın doğru olmayacağını düşünerek hemen tskâr'ı onlardan yana sürdü Çok geçmeden em!r BaHal Abdülvehhab gazı de büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1950
  • «Onu ne göldüm,ne de karoeşımle seviştiğini duydum.i:«O halde Lionel hakkında bana söyliyeceğiniz ne kalıyor.Onun hakkında bir şey bilmiyorsunuz.Bir şeyler biliyorum sanıyorsunuz amma,bildiğiniz bu şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42582)Fantoma Tekmili birden)AR 44394)1 Rakiber.2 Olimpiyatlar Türkçe Renkli)ATLAS 44460)1 On üç numaralı araba.2 Korkunç yıllar.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1 Kara şeytan 2 Aptal âşık.ELHAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Koreye savaş b •Bagtarafı 1 incide)lilerin hediye etmiş oldukları bir buket bulunuyordu.Korede Türk ordusunu tem sil edecek bu erlerin gururları herkes tarafından haklı gö rülüyordu.Herkes onları ifti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • General Zekâi Okan 28 inci Tümeni ziyaret etti Ankara,10 Milliyet)Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Zekâi Okan,bugün sabah saat 9 da 28 inci piyade tümenine gitmiş ve tümen komutam Tümgeneral Salâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Muhalefetin acaip şekilleri [Başmakaleden devaml le ve aklımızca kendisine haddini bildirmek kastiyle tenkide kalkarsak o zaman bu muhalefet değil,olsa olsa memleket işlerini kendi küçük,miskin benlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Kurşuna dizilen 33 vatandaş Ankara 10 Milliyet)Bun dan 7 sene evvel Van vilâyetinin Özalp kazasında 33 vatandaşın kurşuna dizilmesiyle neticelenen hâdisede suçlu görünen emekli orgeneral Mustafa Muğla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Bergamadan îzmire gelen 300 ex-Izmir,10 Milliyet)Bu gün Bergamadan şehrimize nakledilen 300 kadar subay ve erle Güzel Yalıdaki 233 üncü alaya mensup bir miktar erin İzmir Askerî hastahanesinde muayene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Yeni ticaret rejimi Baş tarafı 1 incide)iarı mal bedellerini muhafaza edecekler ve umumî ithal listemizden olduğu kadar ayrıca döviz tahsis edilmiyecek olan talî ehemmiyetteki ithal mallarından da get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Ömer inönü «Bojtarafı 1 incide)adliyesi sorgu yargıçlığında istinabe suretiyle sorgusu yapılmıştır.Ömer İnönü bu münasebetle bugün saat 11 de adliyeye gelmiştir.Sorgu 35 dakika kadar devam etmig ve Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Ahmet Yılmaza gelince o tam keyif olmuştu.Bir zamandanberi etrafını bulanık seçmeye başlamış ve neşesi kıziştıkça kızışmıştı.Artık o her zamanki ciddî,hattâ biraz mahcup,çekingen adam dan eser kalmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Kuzeyliler ricat ediyor Baştarafı 1 incide)kuvvetleri ricat eden düşmanın müdafaa hatlarını delmeğe muvaffak olmuşlardır,unerikan devriyeleri ı\am gang'a gelmiş ve yolda mühim mikcarda teçhizat ele ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • «ff» I Sokağa dönüş Nevzat UCA Ali,sigarasından son bir nefes çekti,izmariti iki parmağı ile ezdi,uzağa fırlattı.Elle rini karnına bastırdı,öfkeli öfkeli söylendi.öf,bu açlık ne berbat şey tıkınacak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Takib edilen solcular rBac tarafı 1 incide] zekkeresı kesildiğini ve sanıklar)n yakalanması için Emniyet Müdürlüğünün harekete geçtiğini bildirmiştik.Yapılan araştırma sonunda ressam Kemal Sönmezerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Neşriyat l.n\JllU aivjiiY^Ol'liiUiui 30.Fasikül)İnönü Ansiklopedisinin 30 uncu fasikülü de çıkmıştır.Ansiklopedinin bu fasikülünde Avrupa)maddesine devam olunarak Avrupa Dilleri)maddesi incelenmekte v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1950
  • Komünizmle mücadele [Bas tarafı 1 incidel rem'in de bulunması icab ederken,bugünkü toplantıya mazeretlerine binaen iştirak edememişlerdir.Oturumu Adalet Bakanı bir konuşma ile açmış ve ezcümle D.P.hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları jd tauii bedeli Lira Kuruş teminatı Lira kuruş 6457 02 484 28 3500 00 2052 00 262 153 50 90 1994 79 149 61 Üsküdardaki itfaiye grupu binası müştemilâtından matbah,banyo ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • Devlet DenixypHon Hânları 1 ouuu w-u)Kuı.jafi bai^cıı pu/iiiiiKla satın alınacakta.2 Pazarlık 15.8.950 salı günü saat 15 te Tophanede Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır.3 Tasarlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • ALTIN EVLER İnşaat kollektîf şîrketînden:13 Ağustos 1950 pazar günü yapılacak muhtar seçimleri dolayısiyle,seçimlerde vazifeli veya rey kullanacak bir çok müşterilerimiz,ALTIN ŞEHÎR'de arsa seçimlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • Maden Belediye indan 1 Maden belediyesi tarafından' çimento harçlı kagir iki kath 37839 lira 15 kuruş keşif bedelli bir belediye binası yaptırılacaktır.2 Şartname,model,plân,vesair evrak bedelsiz olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • etsizHk7 Yarışları muasır bir şekilde yaptırmak için gayretler sarfedeıı sayın Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlundan üçlü handikapör usulünü kaldırarak koeulara yeni bir istikamet vermesini riea,ederiz.Uzun z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 790 100 Dolar 282.25 100 Fransız Fr.080-080 100 Üret 044.128 100 isviçre Ft.6403 100 Belçika Fr I 0.60 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 0.73.90 Serbest Piyasada DÖVİZLEB Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • m mm İm Te/T7e/sağ fam ofunca cfuruş c/fk görünüşcfc güze/o/ur.&&rn&rfe&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • Şehir suyu tesisatı yaptırılacaktır ILLrR BANKASI DAN 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu inşaatı yaptırılacaktır.Kasaba adı Keşif bedeli G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • Para kadar insanlığı da seven ev sahiplerine Beş nüfuslu bir devlet memuruyum.Sıhhatim icabı İstanbul taraflarında biraz havadar münasip teşkilâtlı asgarî iki odaya şiddetle ihtiyacım vardır.En çok 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok.Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.gazetecilik kollekiil şirketi matbaan.Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • Fransızca'yı Bihakkın bilen genç,Fransız Liseleri talebesini ikmale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretle hazırlar.Lütfen A.C.rumuziyle İstanbul 176 posta kutusuna yazılması ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • Çorlu Sulh Hukuk Mahkeme si.Sayı 950/39 İlân Çorlunun Şahpaz K.den Recep kızı Fatma tarafından açılan tescil dâvasının duruşması sırasında:Şahpaz köyü hududunda Çırpılı Bağırsak dere mevkiinde şark ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • Kiralık boş ev Üniversiteye çok yakın,talebe pansiyonu yapmağa müsait,müstakil üç daireli telefonlu,ev toptan veya daire daire kiraya verilecektir.Müracaat.Tel.23203 23483
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104 IMHM—MI Hlll I M 111)1 I I» II I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1950
  • İstanbul Levazım Askerî Kıtaat İlânlar.Bir Muş istimbotu agiK eksiltme ile tamir ettırıleceKtır,inaıesi 18/8/950 günü saat 15 de Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tutarı 5435 lira olup teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6