Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • En Rahat ve En ucü HAC SEFERLERİ^ woıW«i\ m aMİiıfa'iiSTA'İİVu* CİOOI r' v Gidiş G e II ş Ötif'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • fi uyurun güzelini.l)îr votka îçeîîm?Utemcm,kokteyl daha cüze!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Askerî birliğimiz hazırlanıyor idecek Türk kuvvetleri Dün Ankarada topçu taburu erlerinin sağlık muayenesi yapıldı,Piyade alayını da Ayaş halkı tezahüratla uğurladı.Subay ve erler sevinç içindeler Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Menderesin beyanatı hayırlı olmuştur Başbakan Menderes'in dış politikamız hakkındaki sorularımıza verdiği cevaplar içte ve dışta büyük bir alâka uyandırdı Her cümlesi dikkatle tartılarak söylenen,yekû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Balıkesir 8 Milliyet)Dündenberi şehrimizde misafir bulunan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bugün saat ıo da yangın yerini gezmiş ve felâketzedelerle bir bir görüşmüştür.Bir saat süren bu tetkiklerden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Dün iki solcu daha tevkif edildi Şehrimizde yayınlanan solcu gazete ve dergiler hakkında savcılıkça yapılmakta olan tah kikata devam olunmaktadır.Millî menfaatlere aykırı neşriyat yapmak suçundan sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Güvenlik Konseyine adaylığımız israil Turkiyenin namzetliğini destekliyor Kudüs.8 A.P.İsran il'ın Vaşıngton Büyük Elçisi ve Birleşmiş Milletlerdekı baş delegesi Aubrey Eban,dün bir yahudi toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Amerikalıların flöredeki taarruzu gittikçe genişliyor Bir habere göre de Komünistler,Amerikan hatları gerisine sarktılar Tokyo,8 A.P.General Mac Arth'ur'ım karargâhından bugün bildirildiğine göre,Güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Güler Maıışı geçemedi Murat Güler Frar«har.n C-pw»ı sahilinde evvelki girmeden evvel gün denize Cap-Gris-Nez,8 AA.Mural Güler yüzmeğe başladıktan 21 saat sonra Manşı gı çme teşebbüsünü terket mistir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Tütün kongresi Toplantılara Yarın Ankarada başlanıyor Ankara.8 A.A.10 Ağustos perşembe günü toplanacak oian Türkiye tüt.ün kongremi hakkında Türkiye tütün kongresi umumî kâtibi Ekonomi ve Ticaret Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Amerikan askerî yardım başkanı Amerika Askeri Yardım Ku rulu Türkiye başkanlığına tâ-•yin edilmiş olan General William H.Arnold bugünlerde memleketimize gelecektir.Ya karıda resmini gördüğünüz general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Devlet fabrikaları satılıyor Sümerbankta müdürler bu meseleyi görüşüyorlar Sümerbank alım ve satım müessesesinde,mevcut Sümerbank fabrikaları müdür leri üç gündür mahiyeti henüz açıklanmıyan fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1950
  • Fuat Köprülü Strasbourg'da îrlanda Dışişleri Bakanı Mc Bride ve Paris Büyük Elçimiz Numouı Menemencioğlu ile konuşurken Köprülü yurda dönüyor Atlantik Paktına girmek için yaptığımız teşebbüs Teklifimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Denizyollarındak çalışma ahenksizi!Uınum Müdürlük Levazım Dairesi ile Fabrika ve Havuzlar Levazım Dairesi arasında devam eden ahenksizlik yüzünden hâlen 19 gemi tamirde bulunuyor Denizyolları İdaresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • 1 bref Klüplerde oyuncu alışverişi Dünyanın futbol oynanan her yerinde senenin muayyen bir ayında futbolcu alışverişi yapılır.Bizde de «Transfer ayı .adı verilen ve temmuza rastlıyan bir klüp değiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Ticaret filomuza katıla» demi Memleketimizin tanınmıg bir armatörü tarafından Amerikadan satın alınan 9000 ten» luk «Karşıyaka» vapuru,dün muhtelif ticarî eşya yüklü olduğu halde limanımıza gel* rmşlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • ris t/Sir—Baştanbaşa sffe »Up Nüfusu ancak J 100 kigi olan bu ınenıieketiıı halkı hiçbir vergi vermez,hepsi isçidir e herkes kendi kevfiııdodir.İtalya'nın Adriyatik sahilinden geçerken Avrupa'nın en k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Asayişin temini Emniyet Müdürlüğünde yapılan bir toplantıda bir çok.kararlar alındı Dün Emniyet Müdürü Kemal Aygün'ün başkanlığında,şube müdürleri ve Emniyet âmirlerinin iştirakiyle mühim bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Aşk yüzünden intihar etmek istedi Samatyada oturan 18 yağlarında Şerafettin isminde bir genç intihar etmek maksadiy le 20 asprin içmiş ve baygın bir halde Cerrahpaşa hastaha nesine kaldırılmıştır.Kaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • W.A.Y.delegeleri gelmeğe Önümüzdeki pazar günü şehrimizde toplanacak olan •Dünya Gençlik Birliği» konseyine iştirak edecek olan delegeler peyderpey gelmeğe başlamışlardır,italya,Amerika ve İsveç deleg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • HALKINSESİ İki dilek,iki cevap Bu sütunda 14.7.950 tünü «Plaj ücretleri neden arttı?başlıklı yazıya fktisat Müdürlüğü şu cevabı göndermiştir:^Gazete maktuasında bunsedilen fiat artışı 5237 sayılı 1.7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Kâğıthane cinayetinin duruşmasına başlandı Bir müddet önce Kâğıthanede bir cinayet işlenmiş vl Elbistanlı Hasan isminde biri,kızını kendisine vermiyen Se her isminde bir kadmı öldürdükten sonra cesedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • 11 Ağustosta Ömer înönünün istinabe voliyle ifadesi alınacak An^jradan,üçüncü sorgu ya pçiığına verilen malûma.I e,Teknik okul pansiyon âmiri Iviuzeffer Kayahbay'ın ölümü hâdisesinde suçu oldu ğu iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Millet Partis;Fener Bucağı toplantısı M:P.Fener Bucağı lokalinde dün saat 16 da siyasi bir toplantı tertip edilmi.jtir.Toplantıda partinin Genel Başkam Hikmet Bay ur,Genel Kurul abalarından Sadık Aldo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Dünkü uçak kazası Havada arıza yapan uçağı soğukkanlılıkla idare i it pilot muhtelif yerlerinden yaralandı Dün sabah Yeşilköyde bir uçak kazası olmuş ve uçağı idare eden pilotun soğukkanlılığını kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Ista faıafc but Hâtoderc StDe?Ota HASIMI E ME VI Rekabeti TEFRİKA NO:21 Yoran Ziya ŞAKIR Muhammet,Hz Hatice tarafından karşılandı Fakat o tarihlerde kırk yalını U\üz etmiş olan bu asil ve zengin Mekke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • JÜBİLE Havanın muhalefeti yü zünden tehir edilen Sadi Tek jübilesi 12 ağustos cumartesi akşamı Açık Hava Tiyatrosunda yapılacaktır.TÎYATRO BAYRAMI ¦fr Sahne Sanatkârları Derneği tarafından tertiplenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • KİSA HABERLER Bir müddet ten beri cebri mizde misafir olarak bulunan Jran Ziraat Fakültesi talebeleri dün müzeleri ve tarihi âbideleri gezmişlerdir.Misafirler daha bir müddet şehrimizde kala caklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Mezarlıkta tecavüze uğrayan nişanlılar Erenköyde çirkin bir tecavüz hâdisesi olmuştur.Muzaf fer isminde bir genç nişanlısı Aytenle bir kabri ziyaret için mezarlığa giderken isimleri henüz bilinmiyen 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Ulaştırma Bakanının temasları Şehrimizde bulunan Ulaştırma Bakanı Tevfik îleri,dün adliyeye gelerek savcj Hail Özkan ve savcı baş yardımcısı Hicabi Dinç'i ziyaret etmiştir.Bakan,bilâhare Üni versite T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Buoak müdürleri arasında nakiller İstanbul Bucak müdürleri arasında bazı değişiklikler ya pılmıştır.Aşağıya aldığımız,bu değişikliklere göre:Galata Bucak Müdürü Key beliada Bucağına,Fatih merkez Bucak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Seyrüsefer işlerini düzenlemek için yapılan toplantı Şehirde seyrüsefer işlerini düzenlemek için toplanan komisvon Boğazkesen ve Defter dar yokuşu yollarının tamiri;işinin ihaleye konulmasına,viraj ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1950
  • Millî Talebe federasyonu toplantısı Türkiye Millî Talebe federasyonu Genel İdare kurulu,dün Teknik Üniversitedeki Ta lebe Birliği merkezinde biı toplantı tertip etmiştir.Toplantıda W.A.Y.konseyi hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Yasak bölge Dün yapılan törenle resmen kaldırıldı Kalan 8 A.A.Yasak bölgelerden olup son kanunla bu yasak kaldırılan Koç ve Kalan bölgeleri,milletvekillerini?Hasan Remzi Kulu ve Aydın Hıdır'ın iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Haricî kısa haberler AMERÎKADA ir Kesmen tevid edildiğine göre.Dominik Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler üyelerinin İspanya ile münasebetleri meselesinin gelecek asamble gündemine alınmasını talep etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Avrupalım savunması Vaşington,8 A.A.7 Av rıipa memleketinin savunma plânı bu sırada Vaşington'da tetkik edilmektedir.Bahis ko nusu plânlar,İngiltere.Fransa,Danimarka,Norveç,Belçika,Hollanda ve Lüksem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Tevfik Rüştü Aras'ın demeci Amman,8 A.A.Tür kiye Eski Dışişleri Bakanı ve Filistin Arabulma Komisyonu üyesi Tevfik Rüştü Araş,Kral Abdullah tarafından kabul edildikten sonra bugün Amman'dan İsrail'e h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Fethin 500 üncü yılını kutlama Hazırlıkları îstanbulun fethinin 500 ün cü yılının kutlama hazırlıkları derneği dün Vali ve Belediye reisi Prof.Gökay'ın başkanlığında toplanmıştır.Toplantıda Millî Eğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Belgrad ormanındaki vangin söndürüldü Evvelki gün saat 17.45 te Belgrad ormanlarında,Kirazlı bent e Burunsuz mevkiinde çıkajı yangın bir hayli geniş îahribat yaptıktan sonra saat 1.17 ae itfaiye ve as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • AŞKA ve ÖLÜME GİDENLER TEFRİKA NO:22 Yazan:Server BEDÎ Evet.dedi,Perran ne diyor?Nazire kaşlarını kaldırdı ve sustu.Narvik mırıldandı:Her halde sizin fikrinizde değil.Nazire ağır ağır başını sallayara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • 8 Yeni Yen çerilik ğ izmirde bir postu müvezzii müdüre müracaatla mensup olduğu şubeden merkeze naklini istemiş;zavallı müdür kendisine usulen istida ıie müracaat etmesi lazım geldiğini söyleyince muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • htanbttlda toplanacak olan Dünya Gençlik Birliğinin delegeleri birer ikişer şehrimize gelmeğe başlamışlardır.Yukarıdaki resimde dün gelen İsveç ve İtalyan delegelerini görüyorsunuz.Diğer delegeler de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Eski krallar,servetleri ııı mı»».m ı ve bu günkü vaziyetleri italyan hanedanının 40 milyarlık serveti Dünyanın en güzel,fakat eıı bedbaht çifti olan ve Krallık tahtından indirilen Prens Umberto ile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Hiüddçim'de esir mübadelesi Saygon 8 A.A.Çin Hin dindeki Fransız başkumandanı general Marcel Carpenlier esirlerin mübadelesi meselesini görüşmek maksadiyle bir toplantının yapılması için Vietrniuh âsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Venezüellada zelzele Caracas 8 A.P.Caracas' in İ5U mil cenubu garbisinde bulunan El Baul'da dün vukubulan zelzele ağır hasara sebebiyet vermiştir.Fakat şimdiye kadar insanca kayıp olduğuna dair haberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Almanyanm silahlanması Balı Almanya Başbakan ardımcısı bunun aleyhinde bulunuyor Bonn 8 A.P.Batı Almanya Başbakan Yardımcısı Franz Bluecher dün,Almanyalım yeniden silâhlanmak is-Lerijtdiğini söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Kolonrbiyamn yeni Cumhurbaşkanı Bogota 8 A.P.61 yaşında bulunan Dr.Laureano Gomez Castro,dün Kolombiyalın 48 inci başkanlığına geçmiştir.Liberaller seçimlere hile karıştırıldığı iddiasiyle meraemie iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Seçim hazırlıkları İl seçim Kurulu üyeleri bugün Adliyede bir toplantı yapacak ve seçimlerde vazifelerini kanun ve vicdanlarının emrettiği şekilde yapa cakları hususunda yemin ede çeklerdir.Diğer tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Çekoslovakya kauçuk alıyor Singapur 8 A.A.Çekoslovakya Singapur piyasasından külliyetli miktarda kauçuk satın almaktadır.Geçen ay zarlıııda 6000 ton Malezya kauçuğu satın alınmıştır.Halbuki geçen 6 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Nev^orkım yağmurcusu Profesör HoWcil l u iş için günde 100 dolar alıyor New York 8 A.P.Ne'v York şehı-inin günde 100 dolar ücret alan yağmur yağdıı ıcısı Dr.Wallace E;Howell,şehrin depolarını hacimleı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • etleri arttı Komünist.partisi üyeleri hüviyetlerini saklıyarak {^izli emeller peşinde koşuyorlar.Washington 8 A.A.Federal Tahkikat Bürosu Direktörü Edgar Hoover «U,S.Novs.dergisine verdiği bir mülakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • zmır Bu yıl Fuara kısa dalgalı bir radyo istasyonu kuruluyor İzmir 8 Milliyet)İzmir Enternasyonal fuarına bir kığa cnılça radyo istasyonu kurulması için bir müddet evvel İzmit bejediyesi tarafındım ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1950
  • Temizlik işlerine önem veriliyor Vuli ve Belediye Başkanı Prof.Gökay dün Temizlik İşleri Müdürlüğüne giderek,şenrın temizliği hususunda yeni direktifler vermiştir.Bu mt-yandr.dükkân ve mağazaların önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.08.1950
  • i^&vZl An 7ı v Tefrika No.99 Ak Şemseîtln Efendi bubasının ordinal st^ah namazı kıamago gıösyor i liman basilen' Venedik-Atına atlıyarak kuş gibi uçmuştu.Yağız hünkâr:«Bre tiz ve;diye bağırarak yerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık ha fif öğle müziği Pl.13.4?Şarkılar;Okuyan Arif Coşku nay,Çalanlar:Cevdet Çağla,Ercüment Batanay,Yorgo Bacanos 14.20 Serbest saat 14.45 Orkestra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1950
  • TEFRİKA NO;22 Sonra aheste aheste ıssız sokaktan geçerek Welbeck sokağına gitti.Ay yükselmişti.Ve otomobille gezinti pek hoştu.Letnore Wilbery,kendisini kapının önünde bekliyordu.Üzerinde şâhâne bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1950
  • i i Hic.9 AĞUSTOS Ru.25 27 ı Şerra 1 9 5 0 Temm 1369 Ç° rşamba 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 5.01 9.42 Öğle 13.20 4.01 İkindi 17.12 8.53 Yatsı 42.03 1.45 Akşam 2018 12.00 İmsak 4.05 7.46 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1950
  • r^^r&r&ı usan ukl-k.Un zaman Battal,h Eskâr'in doru sar:|b r nayvdnla koklaşmakla i orducunu gördü 6u bir üds man oncusu olduğu anlatılan jJamın ah idi.öir dakika sonra atına binince herif haykırdı &i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1950
  • Soldan Sa'ja:1 Bu yakınlarda memleketimizi ziyaret edecek bir dost hükümet naiÖi.2 Mısıra hayat veren su.Bir peygamber.3 İstikbal.Temizle,4 Co cuklar ellerini burunlarına kryup öyle söylerler 5 Hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)Fanto-1 ma Tekmili birden)AR 44394)1 Yanlış numara 2 Beş parmaklı canavar.ATLAS 44460)1 On üç numaralı araba.2 Korkunç yıllar.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1 Kara şeytan 2 Aptal âsık EL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • Bursada da askerî bir uçak düştü Evli ve ir çocuk ı-ahibi olan pilot gelıit oldu 1 Bursa Milliyet)Dün ce askni 'ilandan havalanan bir avcı ucaği ile soce talimine çıkan ü;ı.çavujj Tenic» Aitınısık Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • Maliye bakanının Balıkesir demeci Yancından zarar görenlere hükümet cjeıiş sureife yardım yo lan araştırıyor Balıkesir,S A.A.Cam hurbaj hânının refaifetlerir.de Babkesh'e gelmiş olan ftffauye Bakanı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • KIZILAYIN YENİ YARDIMI Ankara,8 A.A.Öğrendiğimize göre,Kızılay Genci Merkezi tarafından Balıkcsirde yangın felâketine uğrayan vatandaşların âcil ihtiyaçlarının karşılanması için evvelce gönderilmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • Devlet fabrikaları satılıyor 'Bastın afi 1 incide)da,Üniversite profesörlerinin ve salahiyetli kimselerle Siiınerbankın görüşleri tezekkür edilmekledir.Bu içiimalarda kesin bir karara varılarak en caz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • tBaştarafı 1 incide)rı görülüyordu.Kırılmaz azmin yegâne mümessili olan bu Türk arslanları daha şimdiden zafer yolunda yüzüyormuş gibi kendilerinden emin görünüyorlardı.Erkek bakışlarının arkasında,in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • SİZ biraz içki içınelisiniz.dedi.Belki de bu rahatsızlığınız^ vücudunuzun alkole olan ihtiyacından ileri gelmektedir,Arada sırada şöyıc bir iki kadeh rakı,hiç de fena olmaz.Başanızı salla,mayın,nen ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • Güvenlik Konseyine IBas tarafı 1 incide 1 keyfiyetine son verilmiş olacaktır.Eban aynı zamanda,İsrail' in Birleşmiş Milletlerdeki temsilcileri sayısını arttıracağı ve iktisadî,kültürel ve sosyal münak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • Menderes'in beyantı I Başmakaleden devam] gibi sözünü ve silâhının eri bir devleti Atlantik müdafaa çemberi içine girmek gibi emniyetli bir vaziyetten malırum etmek,Amerikanın değil,ancak Amerikanın v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • Tütün kongresi Baştarafı 1 incide)Hatip,izahlarına devamla,kongrenin Türk tütüncülüğünün inkişafına faydalı olacak kararlar vereceğine emin olduğunu ilâve etmiştir.Şehrimizdeki hazırlık İstanbul Tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • Feci bir takazası Bir oyuncakçı Florya treni altında parçalandı Dün akşam Floryadan gelen banliyö treninde feci bir hâdise olmuş ve bir satıcı tren altındîi can vermiştir.Mustafa Cantürk isminde bir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • Koreye ilk çıkan Amerikan as kerleri gemiden inerlerken Amerikalıların Koredeki taarruzu genişliyor 5 Bar.tarafı 1 incide!Amerikan birliklerine komuta eden Tümgeneral John Church hava kararmadan,köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • iim bir şahsiyet İthan ENGİN J Mühim bir şahsiyet olmak bet kula nasıp olmaz.Faival nasip oldu mu da insan kenuini ne kadar bilirse bilsin mühim bir şahsiyet oluyor.Benim mühim bir şahsiyet ulusum han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • Köprülü yurtfa dörüyor Baş tarafı 1 incide* Bu talep,pek yakında.İngiıtcre hükümeti ile Atlantik Paktın:imzalayan 11 mom leket u asında görüş teatilerine yol açacaktır.Yetkili' İngiliz çevrelı ı ine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1950
  • 50 Ton Bitüm satın alınacaktır I.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 15.000.lira olan yukarıda cins v« miktarı yazılı malzeme 11.8.950 cuma günü saat 10.45 te pazar,lığa konmuştur.2 Muvakkat temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.08.1950
  • Yenî millt takım antrenörü Millî futbol' takımımızı çalıştırmak * ve ayrıca bölgeler de teknik müşavir olarak çalışmak üzere ingiltere federasyo nu tarafından tavsiye edilen Mr.Mac Cormick Beden Terbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Hakemler için kurs öğrendiğimize göre îngiltereden salahiyetli bir futbol mü tehassıs getirtilerek bu şahsın hocalığı altında hakemler için bir kurs açılacaktır.Nazarî ve amelî olmak üzere iki cephesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok.Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.gazetecilik kollektif şirketi matbaası.Basıldığı yer:Ebüzziva Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Kayıp Şahsıma ait İstanbul Emniyet Müdürlüğünden almış olduğum tanınma karnosiııi zayi ettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Asım Güç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Bütün Dünya Yollarında Her Zaman Birinci Gelen C-r.ıs.OÎ5lLOV AK.MOTOSİKLETLERİ İ Halen piyasamızaa en ucuz satılan g MOTOSİKLETLERİDİR fi BOL YEDEK AKSAM I Türkive Genel Mümessili?I MEHMET KAVALI ı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Kapalı zarfla 500 adet çelik şerit metre satın alınacaktır.Beher adedi 32 lira 50 kuruş olup teminatı 1218 lira 75 kuruşturihalesi 21/8/950 günü'saat 11 de Ankara M.S.B.2 No,lı Sa Al.İO,da yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • ZAYİ Beyoğlu Erkek Lisesinden İÎJ47 48 yılı sonunda aldığım ÜT layılı olgunluk diplomamı zayi ettim.Yenisini alrcağım üan eskisinin hükmü yo':'ur.Osman Oz.'mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 100 Dolar 282.25 100 Fransız Fr.080-Ü80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.63.03 100 Belçika Fr 0.60 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Pivaıada DÖVİZLER Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Bir anla;ma yaparak dün İtalya ya gitmiş olan Beşiktaş ve millî tanım sol açıyı Şükrü bir maç esnasında Beşiktaşlı Şükrü Italyaya gitti Kıyımili futbolcumuz.Lazio takımında oymyacak Eir mûddettenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • MÜMtjet ABONE FlATLAHI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FlATLAHI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Mesut bir doğum Gazetemiz makinistlerinden Zekerlya Değerli ve eşi Hatice Dejferlİnin bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.Ana ve babayı tebrik eder,Nevzada uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • DOĞUM Gazetemiz muharrirlerinden Sail bündar Demiroğlunun dün bir kızı dünyaya gelmiştir.Cent;ana ve babayı tebrik edeı nevzada U2un ömürler dileri/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Manşı yüzerek geçecek Türk 1 Murad Gürer Fransadaki Cap Nez burnundan denize girmek üzere yağlanıyor.Duvr,ingiltere 8 A.P.21 yaşında bir Türk talebesi.Murat Güler,dün Greenwich âyariyle saat 15,30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • TEKEL GENEL MüDURLUGU İLÂNLARI Malzeme Alım Komisyonundan Cinsf Mikdarl Güvenme Parası Tarihi İhale Günü Soar.Pamuk ipliği ince 300 Kilo kalır.300 Bir sene zarfında yaptırılaca-ğı tahmin edilen 80,000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • n,Fransız,İsrail ve Mısır millî takımlariyle yakında mamız muhtemel Millî futbol takımımızın önü müzdeki mevsimde birçok mallar yapması için şimdiden gerekli hazırlıklara başlanmış tır.Bu arada ekim a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Karagümrük klübününyenisahası îstanbulun eski klüplerin den Karagümrük uzun zaman danberi sahasızlık yüzünden büyük müşkülâtla karşılaşmak taydı.Haber aldığımıza' göre Şehir Meclisi vermiş olduğu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • 450 çift tahta fotin 550 kundura Satın alınacaktır I.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 4005.lira oları yukarıda cins ve mik tarlan yazılı malzeme 11.8.950 cuma günü saat 10,30 da pazarlığa konmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1950
  • Fııdbol tertip komi terleri seçildi Yeni mevsim futbol tertip komiteleri seçimi yapılmış ve birinci küme tertip komitesine şu şahıslar seçilmişlerdir:Remzi Tosyalıoğlu Beşiktaş)Remzi Tatari Vefa)Hayru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor