Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • KöprüSünün yaptığı teklif ürkiye Atlantik Türk Dış İşleri Bakam Fuat Köprülü Bevinve Schuman'a Türkiyenin arzusunu resmen bildirdi """Strasbourg,5 A.A.Bevin bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanı Fuat K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Dün Cumhurbaşkanı tarafından kaoul edilen Visamiral Ballentine Amerika Büyült Elçisi,Millt Savunma Bakan Vekili ve Deniz Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Cumhurbaşkanının huzurunda Cumhurbaşkanı,Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Ziraat Bankası köylüye geniş kredi açıyor Ziraat aleti almak fçjn yüzde 80 borç verilecek Ankara.5 Milliyet)Çift çinin istihsal gücünü arttır nıak için Tarım Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasındaki mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Sahipsiz çocuk Henüz 3,5 yaşında olan ve sokakta bulunan Emel adındaki çocuğa sahip çıkan yok!Anası,babası meçHul,Tcîmln nesi olduğu bilinemiyen Emel iste budur Yazısı ikk,ci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Datçada ormanlar yandı Datça 5 A.A.Beş gün evvel ilçemizin 800 metre yük-sekliğinaeki Enecik dağında çı-I kan yangın yüzünden şimdiye [kadar 400 hektar orman ve bal [Devamı Sa:9 SU:d tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Kızılların oldurduğu diplomat Bir Yugoslav hariciye memuru trende öldürüldü Viyana.5 A.P.Viyana Belgrat ekspresinde bir Yugos lav diplomatını katletmek suçundan 5 silâhlı şahıs tevkif edilmiştir.Bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Ceza sistemi ıslah ediliyor iş esasına dayanan cezaevleri daha ziyade genişletilecek.Ziraî faaliyetler arttırılacak.Imralı'da bir sanatoryum kurulacak.Ankara.5 A.A.Yeni cezaevlerinde tatbik edilecek,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Atlantik Paktına g rmemiz meselesi JS\tlantik paktına girmedik mi.almadılar mı.Atlantik paktının akdi sıralarında basının mütemadiyen irad ettiği bu sual o tarihte cevapsız kaldı.Zamanla hükümet adaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Susuz îstanbulda suyun ehemmiyetini takdir eden Vali bir çeşmenin açılısını'yapt*.Gazetelerde)Üstad,neden ötekiler 200.500 de öu tablo beş bin?Siz takdir edersiniz beve fendi.Akar cesme resmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • ingiltere 3 bin uçak ısmarladı.Amerika askerî hizmet süresini uzattı.Almanya ve Japon-J ya yeniden silâhlan" dinliyor Londra 5 A.P.îşçi i hükümetine taraftar olan «Daily Herald» gazetesi bu sabah hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Feci bir yol kazası Bir Otobüs uçurumdan düştü yolculardan ikisi öldü Balıkesir,5 Milliyet)Bugün Bursadan şehrimize gelmekte olan şoför Muştalanın idaresindeki 71 numaralı kamyon Susırlığı'n Demirkapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Korede kızıl kuvvetler nihaî taarruz hareketine başladı Son müdafaa hattı olan Naktong nehri de birkaç noktadan yarıldı Uzak Şarkın müdafaa mes'uliyetini omuzlarına alntu olan geneVal Mac Arthur Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1950
  • Salikesirdeki yangın sahasını söndürmeye çalışan hortumlu itfaiye teşkilâtı alı kesir yangınının Kızılayın gönderdiği 5000 lira az Balıkesir,5 Milliyet)Şehrimizin uğradığı müthiş yangın faciasının uya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • İslâm Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan Bekabeti TEFRÎKA NO;*9 Yazan Ziya SAKİR Hz.Muhammet!halkın Bu muharebeye,Hazreti Muhammed)de iştirak etmişti.Ve o zaman henüz,on yedi yaşında idi.Kendisi,muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • FENERBAHÇENİN BAYRAMI ir Fenerbahçe kulübünün mu tad senelik bayramı bugün sa at 16 da Fener stadında yapılacaktır.İSTANBUL ŞENLİKLERİ ir Eminönü Halkevi tara fından tertiplenen İstanbul sen likleri 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Bir Öğretmenler Bankası teşkili meselesi Zaman,zaman ortaya çıkan ve bir türlü tatbik mevkiine sokulamıyan Öğretmenler Bankası» meselesi son günlerde yine üzerinde durulur bir şekil almıştır.Bu mevzud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Adliyede bir tâyin Kıymetli mesaisiyle adliye muhitinde temayüz etmiş bulunan genç hukukçularımızdan Nurettin Durmaz,Uşak C.Savcılığına tâyin olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Teknik Üniversiteliler,bursların kesilmesine itiraz ediyorlar Teknik Üniversitesi Talebe Birliği,Teknik Üniversitedeki burslu talebelerin bir çoğunun burslarının kesilmesi üzerine Danıştaya başvurmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • T.ffîik ve yapağımız Çeyrek asırdanberi dış memleketlerden görmediği rağbete mazhar oldu,alâkadarlar memnun Dış memleketlerden teftik ve yapağılarımıza,çeyrek asırdır görülmemiş bir rağbet vardır.Başt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • HALKINSESIl asım I Istanbulda halledilemeyen da-Q vâların başında bir yol meselesi vardır ki bu işe her nedense lâ-Ç yik olduğu ehemmiyet bir türlü verilememiştir.Şehrin kıyı köşe 5 semtlerinde öyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Şehrimize gelen Tahran Üniversitesi Ziraat Fakültesi talebesiyle beraber buraya gelen profesör Türk Iran dostluğunun da takviyesi lüzumundan bahsediyor Tahran Üniversitesi Ziraat Fa kültesi talebeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Bisikletle dünya turuna çıkan İsviçreliler Schumancer ve Ernest isim li iki İsviçreli dün bisikletle şehrimize gelmiştir.Dünya turuna çıkmış olan bu iki şahıs,İsviçreden itibaren Balkanları bisikletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Kıbnsı Koruma Cemiyeti kuruldu Şehrimizde Kıbnsı Koruma Cemiyeti adiyle bir cemiyet kurularak faaliyete geçmiştir.Cemiyetin gayesi Kıbrıs Türk lerinin siyasî hak ve hürriyet lerini korumayı,komünizmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • 200 şişe viski parasını zimmetine geçirmiş!Sirkecideki Tekel Satıg deposunda bir yolsuzluk hadise si meydana çıkarılmış ve satış ambar memurlarından Ahmet Karaoglunun 200 şişe vis kiyi satarak tutarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Dayaktan öldüğü iddia edilen kadın Şehremininde oturan Feride isminde yaşlı bir kadın evinin helasında ölü olarak bu lunmuştur.Hâdise polise bildirilmiş ve Feridenin kızı Fik ret,annesini iki gün evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Bir jip,Çekmece köprüsünden aşağı yuvarlandı Küçükçekmeccdc feci bir otomobil kazası olmuş ve askerî bir jip arabası,bir otobüsle çarpışmamak için direk siyon kırdığı sırada Küçükçek meçe köprüsünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Sahipsiz çocuk Henüz 3,5 yaşında olan ve sokakta bulunan Emel adındaki çocuğa sahip çıkan yok!Fatih ve Çarşamba bölgesinde oturan vatandaşlar bir kaç günden beri küçük bir kızın ma cerasından bahsetme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • KISA HABERLER it Mahallebiciler Derneği Va li ve Belediye Reisi Gökay'a gönderdikleri bir mektupta fiatların arttırılmaması yolunda belediyenin aldığı kararı protesto etmişlerdir.Vali fiatların arttır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Pantere odunla hücum eden kahramanlar çalar saatin zilini işitince hemen oradan savuşurlar.Bugün Tibetliler içinde kapılarına gelen tehlikeden haberi olan kaç kişi vardır?iler halde pek az.Komünistler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1950
  • Mahut mecmuaların telkin bombardımanı Son günlerde artık maskelerini takmağa da lüzum görmüyorlardı.Başyazılarından son yazılarına kadar,makale,fıkra,tercüme şiir,hikâye,desen,karikatür,sütunlarında n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Son zamanlarda Colorado'da Lowry hava üssündeki ikmâl kursundan mezun olan TUrk Hava Kuvvetlerine mensup öğrencilere bir veda ziyafeti verilmiştir.Yukardaki resimde,soldan sağa.Bas Çavug.M.Green,Yüzba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Haricî kısa haberler AMERÎKADA Deniz kuvvetlerine mensup cephane yüklü C.47 uçağı Tiner hava meydanı civarında yere düşerek parçalanmış ve bütün bölgeyi saran ve ışık içinde bırakan infilâklara sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Böyle her çarpık ve neticesiz aşkın drama doğru istikamet alması mukadder gibi bir şeydir.Behzadın tehdidi bir blöf bile olsa,Penanın melankolisi,Nevzadın buhranları,kendisinin derin ve tükenmez keder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Churchill'e bağlananümit Bir i^çi mcLııs koalisyon kabinesi kurulmasını istiyor Londra 5 A.A.Avam Kamarası İşçi saylavlarından Reyuauld Blackburn cuma günü İşçi Partisinden istifa etmiş ve İkinci Düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Dünya üzerinde ideoloji çarpışmaları Beynelmilel gerginliğe uyarak dab ilen ve fjizli şekilde ihtilâl hazırlamakla olan Fransız komünistlerinin eaas maksadı Fransayı Batı blokundan çıkarıp Doğu blokun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Venezüella zelzelesi Kiliseler ve hastahaneler de yıkıldı.Hükümet 5 günlük matem ilân etti Carracas Venezüella)5 A.A.Dün Tocuya kasabasında vukua gelen yer sarsın,tısı neticesinde yaralananlar kasaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • îskenderunda bir havacılık kulübü kuruldu İskenderun 5 A.A.Türk Hava Kurumunun faaliyetleline yardım etmek ve gençlik arasında havacılığı teşvik etmek ve yaymak maksadiyle şehrimizde kurulan havacılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Alınan âlimleri atoma çare arıyorlar Bonn 5 A.P.Alman ilim adamları,Almanyayı atorn taarruzundan koruma metodları üzerinde çalışmalarına devam etmektedirler.Buna,Profesör Heisenbergerin idaresinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Kalyada kar yağıyor Havalar birdenbire söğüdü,yüksek yerler karlarla örtüldü Roma 5 A.A.Bütün İtalyada sıcaklık derecesinin düşmesi neticesi yarımadanın bir çoi:noktalarına kar yağdığı göıülmüştür.Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Fransada yanan ormanlar Toulon 5 A.P.Sainte Maxime ve Cavalaire bölgelennın deniz kısımlarını tehdit etmekte olan orman yangınının dün akşam kontrol al ima alınabilmiş olduğu bildirilmektedir.Rüzgâr y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Rp I filolarının kudreti Rus donanmasında bilhassa denizaltı mevcudu fazla Londra 5 A.A.Yüksek rütbeli bir deniz subayının ifadesine göre,İngiliz donanmasmdaki çeşitli gemi mevcutları denizaltılar müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Tibetteki komünistler Pakistan hududunda da faaliyet başladığı haber veriliyor Londra 5 A.A.Londraya gelen haberler Batı Cinde Sinkiang eyaletindeki komünist kuvvetlerinin Tibet civarında Hindistanm K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • «Ankara»,Batı Akdeniz seferine dün çıktı Batı Akdeniz seferini yapan Ankara vapuru dün 430 yolcu ve 64 ton yükle hareket etmiştir.Gemi ile gidenler arasında istanbul milletvekili Salomon Adatto.eski B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • Maliye Bakanının Jttursadaki tetkikleri Bursa 5 A.A.Şehrimizde bulunan Maliye Bakanı Halil Ayan bugün Meclis Başkarıvekillerinden Hulusi Köymen ve bazı milletvekilleri ile Orhaneli ilçesine giderek ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1950
  • il j 1 Kıssadan hisse ğ Balıkesir yangınının E tahribat yekûnu hakkın E da neşredilip duran ra-kamlar birbirini tutmu-e yor:400,500,517 ve hat j tâ 772 dükkânla bir otel e iki fırın,altı ev.bir ec-e z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.08.1950
  • Sinema dünyasının dedikodu yazarıL.Parsons diyor ki:kabahat Hollywood'da boşanan çift» lere neden ayrıldıklarını sorarsanız:Gazeteler bizi rahat bı rakmadı;diye dert yanarlar.Bu tabiî ki gayet!komik v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1950
  • Hollywood'da her sene «En fotojenik artist» müsabakası yapılır.Fotoğrafçıların jüriliğini yaptğı bu müsabakayı her sene resimlerini gördüğünüz Gene Tierney,Paulette Goddard,Clark Gable ve Spencer Trac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1950
  • Uzun Mehmet katil katın ahıra sokarken besmele çekti.Katırın nereli olduğunu kimse bilmiyordu.Kimisi Van'dan,kimisi Kars'tan geldiğini soyuyordu.Ortada tek bir hakikat vardı:Bu katır,altı kişinin kanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1950
  • HtiUiuet ABONE FÎATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İlan fîatlari Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 Hân sayfası santimi 2 Uo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.08.1950
  • Joe Louis tekror ringe dönüyor Nâmağlûp ağır sıklet şampiyonu Paraya olan ihtiyacı dolayısiyle tekrar rings dönen Joe Louisin ağır sıklet boks kategorisinin bugünkü kısır durumunu göz ö üne alarak har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1950
  • Boğaziçi koşusunu Adalı mı,Citadel mi kazanabilir Apaş'ın en aşağı 3 misli üzerine koyması birdenbire terazinin kefesini Atman ekiirisine çevirmiş görünmektedir.Yalnız Yeşim gibi bir tayın kolay kolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1950
  • Tüyier ürpertici hakîkî bîr macera Bismilde Dicle sularının sahile attığı iki başsız ve meçhul cesed o»»e»0O4 Bismil Yargıçlığının bu esrarengiz ve korkunç cinayette yanılması üzerine Cemal Oziolap,Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.08.1950
  • F&T Vatan t if®.3?NW AiMî:Tefrika No.96 ii Petro suruna bu geceden kuvvetler gönderilecekmiş Yerlerinden ve artık kimsenin dinliyemiyeceğinden emin oldukları için serbest serbest konuşmağa başladılar:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1950
  • Taksi Welbeck sokağında miss Wilbery'nin evi önünde durdu.Callaghan taksi ücretini verdi.Miss Wilbery kaldırımda bekliyordu.Elini otomobjiin kapısına dayamıştı,mes'ut görünüyordu.Callaghan o'omobilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kı-2 Kabalıçların Gölgesinde,dayılar Kiralı.AR 44394» 1 Yanlış numara 2 Beş parmaklı canavar.ATLAS 1 44460)1 Sinemacılar kralı 2 Monte Kristonun mirası.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ;82900)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1950
  • Eser:Nizam ettin Nazif Çizen:Galip-Mebmefr p Ve*nameyi süratle alıp yavaş yavaş parçalıyarak homurdandı burada hükmeden benim 73 l 5)BaHal Cafer hemen düşman murahhasını davet" ettirdi ve parmağını bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1950
  • I Hie.6 AĞUSTOS 19 5 0 Pazar Ru.24 Temro 1366 22 Şerra 1369 VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.56 9.33 Öğle 13.20 4.56 İkindi 17.14 8.51 Yatsı 22.23 1.47 Akşam 20.29 12.00 İmsak 3.59 7.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri «Pl.Eski Viyanadan melodiler ve valsler 13.45 Saz eserleri,oyun havala rı.Çalanlar:Haydar Tatlıyay ve arkadaşları.14.00 Ko nuşma 14.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1950
  • Soldan Sağa:1 ilenimizi bugünlerde bu naltan,TTiJe karışık olmavan.2 Körler,Sonuna ilâvesiyle tren yolu 3 Yemeklerin iştah vereni.4 Tersi)Uyurken yaşarlığımız hayat.Ke yif.5 Tersi)Bir nevi kumaş.6—Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Atlantik Paktına girmemiz meselesi TBaşnıakaleden devamı seyahatinde Halk Paresi Dışişleri Bakanının ortaya sürmek istediği bu fikir ve telkin de,devletler tarafından «Henüz zamanı değil.yahut «ilerid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Cumhurbaşkanı Baştarafı 1 incide)Dünkü ziyafet Limanımızda misafir bulunan Amerikan donanması komutanı Visamiral Ballentine ile 15 subay şerefine saat 13.30 da Amerikan Büyük Elçisi Ivîr.Wadsworth İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Tüyler ürpertici hakikî bir macera Kaştarafı 5 incide emniyet müdürlüğüne böyle bir mektup yazarken,kanaat ve tahminlerinde aldanmamışti.Nitekim aradan 15-20 gün germişti ki,Cemal Özdoiap'ı Adanada sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Korede kızıl kuvvetler Amerika Sekizinci ordu karargâhından bildiriliyor:5,AP.Komünist kuvvetleri Naktong nehrini bazı noktalardan geçmeye muvaffak olr muşlardır.KOMÜNİSTLERİN TEBLİĞİ Tokyo,5 AP.Komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Köylüye geniş kredi Baçtctrafı 1 incide)Bu hususta bugün malû malına müracaat ettiğim Ziraat Bankası umum müdürü şunları söylemiştir:Ziraat Bankası köylülere yapılacak aletli yardımı ön plâna almıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Almanya ve Japonyayı silâhlandırma temayülü Washington 5 A.A.Ay;n Meclisinde Cumhuriyetçi okluğu kadar demokrat üyeleıe,dün Alman ve Japonların müstakbel bir komünist taarruzuna karşı koyacak hale get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Kızılların Tibet üzerinde emelleri Kong Kong 5 A.P.Ki Zil betsin tarafından bugün bildirildiğine güre ikinci komünist sahra ordusunun komutanı general Liu Poçeng,kızılların yakında Tibet üzerine yürüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Dünyada harb hazırlığı Baştarah 1 incide)ilindi Çini'de capisan menfaatler Saygon 5 A.P.Kilit mevkiinde olan Hindî-Çini' nin kontrolü uğruna komünist Çin ve Birleşik Amerika bütün ağırlıklarını ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Köprülünün yaptığı teklif I Sır,tarafı 1 incide] TÜRKİYENİN TEKLİFİ VA-ŞlNGTONDA ANLAYIŞLA KARŞILANIYOR Vaşington,5 A.A.Bu sabahki New-York Herald Tıi bune Türkiyenin Atlantik pak tına girmek üzere gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Datçada ormanlar yandı Bas iaTctfı 1 incide» talik yanmıştır.Zarar tahminî olarak bir milyon lira raddesindedir.angini söndürmek için ilçe merkez ve köylerinden gece gündüz durmadan Belediye kamyonu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • I Dr.Ha^z Cemal LOKMAN HEKİM 3 Dahili hastalıklar mütehas-K'j sisi.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye M kadar H İstanbul Divanyolu N 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Tefrika No:43 Nakleden:BAYBUKÜLUOGLÜ Ya tekrar marifetlerine başlayıp,işlerini yoluna koymağa hazırlandığı esnada herşeyi mahv ve perişan etmeğe kalkarsa?Kafası uykusuzluk,açlık ve bu kötü dügünceîerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Bütün Dünya Yollarında mer Zaman Birinci Gelen!ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ Halen piyasamızda en ucuz satılan MOTOSİKLETLERİDİR BOL YEDEK AKSAM Türkiye Genel Mümessili" MEHMET KAVALA Galata Tahir Han Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • İstanbul Levazım Amirliği Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda miktarı yazılı nakliyatın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Balıkesir yangını Baştctrafı 1 incide)Bu sabahtan itibaren bütün sigorta şirketlerinin mümessilleri şehrimize gelerek kendi yönlerinden faaliyete başla m ıslardır.Bugün öğleden sonra,Nikâh salonunda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Yeşilköy şosesinde bomba bulunmamış Dünkü gazetelerden ikisi Yeşilköy hava alanı şosesinde bir bomba bulunduğunu,zabıtanın îıldiseye el koyduğunu ve iki kişinin nezaret altına almdığjnı yazmıştır.Alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1950
  • Ceza sistemi Bastnrafi 1 inci rsayf-Jda» ğimiz infaz tecrübelerini geni şleteceğİ£.Mahkumun manen kıymetlendirilmesi ve kendisinin şerefli e müstahsil bir fert olarak camiaya iadesi için de ceza evler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • iiiipi|",i,i,I] İMİİjjijjiİİİ I ^lİİiİİ'iJİM'Kıfiİ iil'l i!1!Mm 1 24 SAATE 20 KR$.SAfflVATI OLAN VE GAZLA İSLEYEN VEGAN t BUZ DOLABIMIZ 1 KULLANIŞLI Servel TOrklyenln her yerinde kuManüablıir. Elektr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • Muş P.T.T.Lüüilrlipnden 1 Yaz ki?haftada karşılıklı iki sefer yapmak yazın u.ı kamyon,kışın ikisi Bulanıkta ikisi Muşta olmak üzere 4 hayvan kullanmak,kışın hayvan işlemediği zamanlarda nakliyatı arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 Aç-ik eksiltme suretiyle levazım amirliğinde mahfuz numunelerden 250 şer adet operairis enstrüman parçası alınacaktır.2 Tahmin bedeli 2850.00 geçici güvenmesi 213.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K,gazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebiizziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • m r 1 n t' M yetiştirilen nane filiz yapraklarının imbikten geçirilmiş ve imbiğin yalnız orta kısmından çıkan.Dünyaca meşhur nane esansıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • Bitlis PTT.Müdürlüğünden 1 Bitlis Baykan Kurtalan arası 950/953 üç senelik yedibin iki yüz altmış lira aylık muhammen bedelli ve altı bin lira idarî kefaletli onbir bin ikiyüz onıki lira muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • Kiralık boş ev Üniversiteye çok yakın,talebe pansiyonu yapmağa müsait,müstakil üç daireli telefonlu,ev toptan veya daire daire kiraya verilecektir.Müracaat.Tel.23203 23483 tetffflJCMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • 'i.^jıSBBaKatmBSss3i^misım:jıssss?3 rasısızca'yı Bihakkın bilen genç,Fransız Liseleri talebesini ikmale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretle hazırlar.Lütfen A.C.rumuziyle ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • Muhtelif eb'atta demir ve galvaniz boru satın alınacaktır L E.T.T.İşletmelerinden:1 Muhammen bedeli 250Ü0.lira olan yukarda mahiyet' yazılı iş 11.8.950 cuma günü saat 10 da pazarlığa konmuştur.2 Muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • ÇEKLEB 1 Sterlin 788.50 100 Dolar 282.52 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.03.03 100 Belçika Fr 0 60 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Pivasada dövizler Dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • ¦ixmmNnwxamâi ANTALYA UMUMÎ NAKLİYAT T.A.Ş r.f,rt.f.J Devirt Hava Yolları UÇAKLARİYLE TÜRKİY ENİN HER MEYDANINDAN 2.Büyük Ecnebi:YOLCU UÇAKLARİYLE İSTANBULDAN Şama da Uğrayarak CİDDE'YE GİDİP GELME 9Û
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.08.1950
  • ni-^sAlruiİArL ıha,nIn±rLh,silpMjr aj2Jjzrt ^mh^TAHİR S^,li Galata Tel:U996 ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8