Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • Korkunç bir âfet alıkesir başta aşa yanıy Halk şehirden kaçıyor.Ateşi önlemek için Ankaradan uçakla tahrib bombası gönderilmesi istendi.Çanakkale,Bursa ve Manisa itfaiyesi yardıma çağırıldı.Balıkesir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • 4 senelik bu boykottan sonra Amerika tarafınaan destekleneceği anlaşılan General Franco Portekiz devlet reisiyle bir arada İspanya da Mars planına dahil ediliyor Bu hususta kongre ile Acheson arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • E yi ğer akılları olsaydı.ğer Halk Partisini idare edenlerin akılları olsaydı,Menderes hükümeti tarafından Güvenlik Konseyinin dâvetine icabet ederek verilen Kore cephesine silâhlı kuvvetle iştirak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • istanbul dün mevsimin en sıcak gününü yaşadı Hararet gölgede 39 dereceyi buldu;yalnız Florya plajında 60-63 bin kişi vardı Sıcaklarla beraber susuzluktan yanan Istanbulda,Vali de suyun ehemmiyetini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • Feci bir uçaldiazası Erdek civarında bir tayyaremiz düştü,bir üst çavuş şehit oldu Balıkesir 3 Milliyet)Bu gün Erdek civarında feci bir uçak kazası vukua gelmiş ve genç bir askerî pilot şehit olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • Misafir Amiralin Ânkaradaki temasları Amerikan filosu komutanı Aukarada Millî Savun-ma Bakanı ve komutanlarla görüşlü.Visamiral Ballentine bir kıt'amızı selâmlıyor Ankara 3 A.A.Birkaç güridenberi İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • F.Köprülü Strasburgda Dışişleri Bakanı Avrupa Konseyi toplantısında bulunacak Palis 3 A.A.Dışişleri Ba kanı Prof.Fuat Köprülü,AviDovomı S«:5 SU 1 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • Yargıtay kararı ile I ^Bunlar geçen ağustosta^ sebepsiz yere albay olamamışlardı o Ankara 3 Milliyet)Geçen 30 Ağustosta,terli X sürelerini doldurdukları ve ö iyi sicil aldıkları halde ter-S fi edemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • MLS W Güvenlik Konseyi toplantı halinde Güvenlik Konseyinde Sovyet bozgunculuğu Rus delegesi,önce komünist Çinin Konseye kaini i ünü istedi;Amerikan,ingiliz,Fransız ve Norveç temsilcileri evvelâ Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • Amerikalılar Korede son müdafaa mevziine çekildi Güney Kore kuvvetleri Amerikan donanmasının himayesinde yaptıkları taarruzda Yongdon şehrini geri aldılar Sekizinci Amerikan Kore birlikleri bugün,harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • I Müsabakamıza iştirak I eden okuyucularımızdan I biriktirdikleri kuponları posta ile idarehanemize göndermig olanların şu hususlara dikkat etmelerini bilhassa rica ederiz:1 45 kuponu eksiksiz olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • w*IMf m fkk ı ıs y h H/ütD Okudun mu,kalay fiatları yükselmiş!Bana ne azizim,onu muhalifler düşünsün.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1950
  • f-^i^s Mi iTT 1 il^H Dünyanın en büyük patronlu el i^ işi ve Model mecmuası 100 sa-IVlŞ* hife No.359 Çıktı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • DENÎZ GEZİNTİSİ Yardımsevenler derneği Fa tih şubesinin tertip ettiği deniz gezintisi 2 eylül cumartesi aksamı yapılacaktır.VEFALILAR GECESİ Vefalılar 19 temmuz cumartesi akşamı Bebek Belediye bahçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • Matbuat suçlarına bakacak mahkemeler Üsküdar,Kadıköy ve İstanbul bölgelerinde olmak üzere üç toplu basın mahkemesi teş kiline karar verilmiştir.Buna ait kadrolar Adalet Encümenine gönderilmiştir.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • İslâm Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan Emmvi fe% Rekabeti_TEFRİKA NO:17 Yazan Ziya SAKİR Oda tıpkı babası Abdülmuttaiip gibi,sevgili yeğenini bir an bile yanından ayırmıyordu.Davetli olduğu ziyafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • 13 Eylüldeki muhtar seçimleri!14 mayıs seçimleri Demokratların zaferiyle rjitti,şimdi 13 eylülde bütün memleketin muhtar seçimleri yapılacaktır.Muhtaı seçimleri?Vatandaş Halk Fartjsi devrinde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • WAY hâtıra pulları hazırlanıyor WAY Istanbul Konseyi do layısiyle hâtıra olarak-hazırlanan WAY pullan P.T.T.Ida resince 12 ağustostan itibaren piyasaya çıkarılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • Sınaî Kalkınma Bankasının toplantısı Yeni kurulmakta olan Türkiye Sınaî Kalkınma Bankafnın Galata Rıhtım caddesi Anadolu Sigorta Hanındaki merkebinde bugün saat 18 de bir basın toplantısı yapılacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • Şehirde çeşmeler çoğaltılacak Kuledibindeki tarihî çeşme ye dün 12 de merasimle su verilmiştir.Törende Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,Sular İdaresi Müdürü,Beyoğlu Kaymakamı ve kala balık bir halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • 152 öğretmenin durumu hâlâ günün mevzuu halinde Muallimler Birliği dün,bir toplantı yapmıştır.Bu toplan tının esas mevzuunu,geçen 3*il İstanbuldan taşraya tâyin edilen 152 ilkokul öğretmenin durumu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • Akademi binası Ilk tahsisat geldi,projeler hazırlanıyor,inşaata pek yakında haşlanacak Güzel Sanatlar Akademisi bi naşının inşası nihayet katiyet kespetmiştir.Bu maksatla Akademide dün iki mühim topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • îv te& ¦aşıasiföaşa TEFRİKA NO;1G Yazan;John UPTON B W A Tahrandan Hicaza tayyare ife on saatte gidiliyor Hacı olmak müsaadesi ve 35 polis Yalnız Türk gazetelerinde değil,bütün Müslüman memleketleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • ¦je Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından bugün saat 16 da Marmara lokalinde komünizmi tel'in maksadiyle bir toplantı tertip edilmiştir.Toplantı münasebetiyle on bin adet beyanname dağıtılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • Küçükçiftlik parkında bir tecavüz hâdisesi Evvelce bir Siirtliyi öldürmüş olup af kanunundan istifade ile Cezaevinden çıkan Beyaz Nuri isminde bir sabıkalı evvelki gece arkadaşı To pal Şükrü,Güreşçi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • İl Seçim Kurulu dün faaliyete geçti İl Seçim Kurulu,kurul baş kanlığına yeni tâyin edilen bir toplantı yaparak,muhtaı seçimleri hakkında alınmış olan tedbir ve hazırlıkları incelemiştir.Heyet,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • Milletlerarası «Kıyı» emnl yet ve fenerler kongresi Pariste toplanan Milletlerarası Fenerler kongresine iştirak eden Kıyı.Emniyet Müdürü Şemsi Almak kongrenin mesaisi hakkında şu izahatı vermiştir:Hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • Hububat geliyor Anadolu ve Trakyadan getrimize devamlı şevkiyat başladı,fiatlar gevremeğe yüz tuttu Şehrimize,Trakyadan ve Anadoludan devamlı şekilde hububat sevkıyatı başlamıştır.Piyasada her nevi Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • HALKINSESİf onunun yanlış tatbiki «Ben E.T.T.İdaresinin Beşiktaş deposunda bir biletçiyim.100 liralık bir borç yüzünden 4 üncü icra taralından aylığıma haciz konuldu.E.T.T.idaresinin haciz memuru elim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1950
  • Türk müziği biraz dalıa fa zl al aştırıl di.Müzik neşriyatı yapan kollar ıslah edildi.Halk ve Türk müziği neşripallarında yenilikler yapıldı.Temsillerin de düzene konulması için tetkiklere başlandıist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • TEFRİKA NO:17 Yazan:Server BED!Nasuh Faruğun yüzüne endişe ile baktı:İşte o gok fena olur,dedi.Nevzat şimdi yaralı,ruhan yaralı.Çok alıngan oldu.Müteessir olur.Fena halde.Faruk omuzlarını kaldırarak:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Kâbeyi su bastı Haeılar âdeta yüzerek tavaf ediyorlar Kahire S AP)Tufanâsa yağmurlar,Kabe'yi sular altında bırakmıştır.Ana Arap Haberler Ajansı tarafından bildirildiğine göre Kabe'nin etrafında sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Tevfik Rüştü Araş yeni vazifesine dün gitti Birleşmiş Milletler» Filistin arabulucu komisyonunda Türkiyeyi temsil edecek olan Tevfik Rüştü Araş dün sabah uçakla Beyruta gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Fransamn Âmerikadan yapacağı istikraz Paris,3 AA.Fransız Millî Meclisi dün gece yarısın dan sonraya kadar devam eden bir toplantı sonunda Fran sa bankasındaki altın stokunun dolara nazaran olan kıy me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • llilimUIIIIHIIIİIIK:i['IIIIHIinflll»ll!IUUHIUr I Memleketimizde millî g hastalık seklini alan ve-I remden muztarip bir g terzi Istanouida bir ya-1 tak bulmak hulyasiyie ğ Ankaradan gelip bağlık I İYl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Meçhul şahit Kore harbi hakkında mühim malûmat verecek Vaşington,3 A.A.Hüviyeti yalnız Maryland ayan üyesi ve ayan meclisi silâhlı kuvvetler komisyonu başkanı tarafından bilinen esrarengiz bir şahit b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Kusyadaki Musevilerin lsraile nakli işi Kudüs,3 A.A.Parla mento Dısişlerv Komisyonu Baş kanı Ahronowiiz,mezkûr ko misyonun Rus yahudilerinin İs raile muhaceretine izin vermesi için Sovyet Rusya nezdin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • ALTINLAR BULUNDU Timming,3 A.A.Dun akşam Timming civarındaki bir bankanın kasasından çalınan 100.000 dolar kıymetinde ki üç çubuk altın 7 saat sonra TJnıming'in 25.kilometre doğusunda yanmış bir otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • han Çalımın kardeşi dün gitti Bir müddettenberi şehrimizde bulunan İran Şahmın karde şf Prens Gulam Rıza,eşi,validesi ve akrabalarından gazeteci,dün sabaha karşı Ordu vapuriyle Trabzona hareket etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Aydın'd a kuraklık Menderes nehri bir çok kısımlarda kurudu,mahsul tehlikede Aydın,3 A.A.Havaların kurak gitmesinden ve nen re konulan çok fazla sayıda su motörlerinin pamuk tarlalarına arasız su çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Balı Avrupada müşterek manevralar yapılıyor Londra,3 A.A.İngiltere,Fransa,Belçika,Hollanda ve Lüksemburg ordularının kara,deniz ve hava kuvvetlerine mensup subaylar ba ti Avrupa limanlarından birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • İran Şahının kardeşi Taiıran'da evlendi Tahran,3 AP.İran Şahmın biraderi Prens Abdülrıza Pehlevî,dün akşam,İran Bankasının müdürü İbrahim Zani'.in kerimesi Pari Sima Zand ile evlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • irfan Kuraner Demiryolları Umum Müdürü öldü Ankara,3 A.A.Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme genel müdürlüğünü bir buçuk aydanberi vekâleten yapmakta olan yüksek mühen dis îrfan Kuranerin bu göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Amerika Türkiye arasında îelebe mübadelesi Amerika ile Türkiye arasında talebe ve profesör mübadelesini temin etmek için bir büro kurulmuştur.«"Full Bride» is mini alan bu büronun Ankara şubesi müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Tavşanlı'da tifo vak'ası görüldü Tavşanlı,3 Milliyet)İl çemizde on kişide tifo vak'ası görülmüş,Sağlık Yurdu hekimi Mehmet Sönmez hastalarla alâkalanmış ve hastaları tecrit etmiş kanlarını da tahlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Dünya ahvali karışıyor iran,Kore'nin akıbetine mi maruz kalacak?frS3^S*»S*S reaooo—o+ooo—ocu İranlı milyoner İngilterede iniş esnasında hain komşumuz olan iran'ın iç ve dış durumu devamlı bulıran hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • İni Will İ İM Marshall yardım planı idaresinin istanbul bürosunun açılması dolayısiyle dün saat 18.30 da,teşkilâtın yeni merkezinde gazetecilere bir kokteyl parti verilmiştir.Türk Hara Kuvvetlerine me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Truman bir seçim denemesini kaybetti Chicago 3 A.A.Missouri Batı Virginia,Kansas ve Virginiada yapılan başkanlık aday seçimlerinde Başkan Trumanın kaybettiği dün bildirilmiştir.Truman Missouri'de kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Bulgaristan ve Yunanislandaıı gelen mülteciler Çanakkale,3 Milliyet)Bugün şehrimizde Yunanistan ve Bulgaristandan 75 Türk mültecisi gelmiştir.Komünist mezaliminden ka çan ırktaşlarımız Gümülcıne den b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Ormanların ıslahı için yeni tedbirler alınıyor I F-ir çok formaliteler yürürlükten kaldırı di.Halka,tüccara ko'aylık gösteriliyor Ankara,3 A.A.Aldığımız malûmata göre,hükümet halk ile orman idaresi ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1950
  • Amerikada soygunculuk Bir bankanın kasasından IOU.000 dolarlık altın çalındı Ottava,3 A.A.Takriben yüz bin dolar kıymetinde olan üç çubuk altın çarşamba akşamı Timmins'de bir bankanın kasalarından hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.08.1950
  • Soldan Sağa:1 Deniz kumandanlığı.2 Bakır tencereleri onunla cilalarlar.Birdenbire.3 Avuçiçi.Yemin.4 Tersi)bir hayvan.5 Keder.Bir millet,6 Kökü tababette kullanı lir Dört duvar arası.7 Bildiri,Mektep,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1950
  • Hie.4 AĞUSTOS Ru.j 20 22 Ş«rra 19 5 0 Temm I 1369 Cuma 1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.56 Öğle 13.20 İkindi 17.14 Yatsı 22.23 Akşam 20.29 îmsâk 3.59 9.33 4.56 8.51 1.47 12.00 7.35 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1950
  • ÎSTANB UL 12.57-Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkı ve türküler Okuyan:Muallâ Yakar Çalanlar;Sadi Işılay İzzeddin ökte,Yorgo Bacanos 14.20 Konuşma 14.30 Şarkı ve türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1950
  • Yasan Tefrika No.94 Hendeği aşmağa cür'oî ©d©nSer Sura götüren yolda çatırdayen siyah dumanlı meşalelerin şevkleri oynaşıyordu.Sed yelerle geçirilen yaralılara bakmadan hayvanının başını Senronıe-n ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1950
  • Kadir,tereddütlü tereddütlü bardağı dudaklarına götürdü.Başka tarafa bakıyor gibi gözüken Callaghan,onu göz ucuyîa tetkik ediyordu.Miss Wilbery bir içişte kokteyli bitirdi.Callaghan kadının dudaklarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kılıçların Gölgesinde,2 Kabadayılar Kiralı.AR 44394)1 Yanlış numara 2 Beş parmaklı canavar.ATLAS 1 44460)1 Sinemacılar kralı 2 Monte Kristonun mirası.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Bursaya gelen yabancı talebeler Bursa 3 Milliyet)Şehrimize gelmeleri beklenen Irak üniversite talebelerinin buradaki ikamet ve tetkikleri için bir program hazırlanmıştır.Bursaya gelecekleri bildirilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Amerikalıların Korede son müdafaa hattı TBaş tarafı 1 incide] me hareketine girişmişlerdir.Cephe hattından gelen haberler çekilmenin plân dahiünde ve intizamla devam etmiş olduğunu bildirmektedir.Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • arışsever emeğinin sanıkları Bellice Boran ve altı arkadaşının sorgusu dün yapıldı Ankara 3 Milliyet)Millî menfaatlere aykırı broşür yayınlayıp halk efkârını bulandırmaktan sank «Sulhseverler Derneği*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Türkiyenin Kore harbine iştirakinin yeni akisleri Amerikada Türk ordusunun manıvra'arma ait filrn'er gösteriliyor tıklan zaman,biz Türkiyeya silâh yardımında bulunmuştuk.Doğu Avrupadaki komünist tehdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Eğer akılları alsaydı.[Başmakaleden devam 1 iştirak kararını Demokrat Parti hükümetine nasip etmişse,buna gıpta ederiz.Fakat vatanperver bir parti vazifemiz bize şunu emreder:Demokrat Parti hükümeti K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Tahtakale cinayeti davası Fuiçtesini öldüren Rahmi j ji'.A yargılanmasına dün başlandı Evvelki gün Tahtakalede bir cinayet işlenmiş ve Rahmi isminde bir camcı oski ortağı ve akrabası Mel:met Şevket Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • F.Köprülü Strasburgda Bas taralı 1 incide)rupa Konseyi Bakanlar komitesinde Türkiyeyi temsil et rı ı k üzere,refakatinde özel kalem müdürü Sadi Eldem olduğu halde bu sabah trenle Strasbourg'a hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Ne işler,ne işler!Onun ateşi ne kadar sevdiğini düşünüyorum da!Parlak fıkır doğrusu!Yakıp,küllerini havaya ravurmak!Ama yok,istemem.Ben karımı iyi tanırı-n,kiınbilir güzel canlı bir ateşin içinde ne h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Dünya ahvali karışıyor I Baş tarafı 3 üncü sayfada] derece enerjik bir adamdır.Aldığı kararların bir çoğunun tesir bakımından ümit verici olduğu sanılıyor.İç plânda hükümet kanuna riayete büyük bir eh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • isanlı Kız Adnan iskleye gldiği zaman,vücüdündeki enerji dağıldı,adımları kendiliğinden gevşedi.Kadıköy vapuru kalkmıştı.Bir gazete aldı.sigara dumanı ve ter kokusiyle ısınmış bek leme odasına girdi.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Balıkesir yanıyor Boştarafı 1 incide Saat 23.30 dan sonra yangın mahallelere de sirayet etmiş ve bir çok ev ayni anda ateş almıştır.Şehir itfaiyesi ateşin başlamasını müteakip derhal faaliyete geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Misafir Amiral Baştcrrafı 1 incide)falar İzmiri ve Ltanbulu ziyaret ettiğini söylemiş,bu defa ilk olarak Ankarayı ziyaret cdebilmek fırsatını bulduğun dan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtmiştir.Bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • Istanbulda sıcaklar Baştarafı 1 incide)galarından kurtulmak için plajlara iltica etmekten başka çare göremiyen istanbullular,denizin bile faydalı olmadığını gör müşlerdir.Eskilerin «Eyyamı Bahur» dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • İLK TEFSİR Madrit 3 A.A.Ayan meclisinde 15 e karşı 65 oyla İspanyaya Export import Bank ası vasıtasıylo 100 milyon dolarlık kredi açılmasının kabulü İspanyol siyasî çevrelerinde iyi karşılanmakla bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1950
  • ispanya Marshall plânına dahil ediliyor Baş tarafı 1 incide)vetli bir cereyan haber veraskerî yardım lehinde kuvdıkleri bu sıralarda Dean Acheson,batı camiası üyelerinin tasvibini zarurî kılan ted bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • Neşriyat AV ve DENİZ SPORLARI 1G ma sayısı gıktı)Çok kıymetli yazı ve resimlerle birlikte zengin hediyeli Avcılar piyangosunun kuponların-da ihtiva eden bu sayıyı av cı ve denizcilere hararetle tavsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • Sa in Doktorlarımızla bilûmum,Haslahanelerimizin nazarı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz.aynı zamanda rahipleri arasında en ucuz Unit,Fotöy,Diş Röntgeni ve diğer bilûmum Diş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • VADESİZ TASARRUF HESAPLARI â İKRAMİYELER^ BU 2 EV AYRICA 15adet 1000 LİRA PARA İKRAMİYESİ VARDIR EYIÖI 3 Odo 1 H Ol 19^0 ÇEKİLİŞİNDE BÂ KIR KÖY ÜNDE 'daıart/rzaÂ.Zacustos.1950 Akşamina kadar Bankaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok.Dizildiği yer;N A.ve A.N.K.gazetecilik kollektif şirketi matbaası.Basıldığı ver-Fbüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığından Dosya No.49/515 Katerina Nikolof Vs.vekili avukat Üb^yt Üner tarafından Harbiye Çayır sokak 15 sayı da mukim Şadan Gür ve Asmalımesçit Tütüncü çıkmazı No.9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • Satılık Emlâk)Istanbul Defiercarlığındart Dosya No,Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 511—292 512—2365 5 W—2107 512—2108 512—2106 512—2104 513—1592 514—1002 515—12221 516—651 616-16838 510-3271 517—1942
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 733.50 İOU Dolar 282.25 100 Fransız Fr.080-030 100 Liret U44.128 100 İsviçre b'r.63.03 100 Belçika Fr O.tiO 100 îşveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Pivasada DÖVİZLE* Dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • İş jilette değîL.Sabundadır Hiçbir traş sabunu,hattâ Amerikan/n en mükemmel ve en pahalı traş sabuna dahi PURO Traş Sabunu kadar bol ve sönmiyen köpüğe sah i d de q ildir.TRAŞ SABUNU FiÂm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • BALAST alınacak Devlet Demiryolları Erzurum İşletme Komisyonundan Cinsi Mevkii Miktarı Muh.Bed.İlk Tem.İhale günü Saah Lira Kr.Lira Kr.1 Ocak balas-Normal hat 2900 m3 19323.00 1494.25 21.8.950 15.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • Istanbul Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı ama eKSiltmelerl hizalarında yazılı gür.saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • Fransızca'yı kın bilen genç,Fransız Liseleri talebesini ikmale kaldıkları veya zayii bulundukları derslerden lil ücretle hazırlar.Lütfen A.C.rumuziyle İstanbul 176 posta kutusuna yazılması rica olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • Kiralık boş ev Üniversiteye çok yakın,talebe pansiyonu yapmağal î,müstakil üç daireli] mlu,ev toptan veya daire kiraya verile çektir.Müracaat.Tel.23203 23483
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1950
  • iuş P.T.T.^lüdürlütjünden 1 Yaz kış haftada karşılıklı iki sefer yapmak yazın bir kamyon,kışın ikisi Bulanıkta ikisi Muşta olmak üzere 4 hayvan kullanmak,kışın hayvan islemediği zamanlarda nakliyatı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6