Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Kore harbinin tesirleri ı_Amerika ve ingiltere yeni tedbirler alıyor Her iki memleket ihtiyatları silâh altına çağırıyorlar Tokyo 24 A.A.Kuzey rındaki Amerikan müdafaa Kore komünistleri Taejon hattı ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Valinin değişeceği tahakkuk ediyor Yusuf Ziya Onîş'în îsmînî ihtiva eden karama menin bugünlerde çıkması bekleniyor Eski Denizbank Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş'in İstanbul Valiliğine tâyini tahakkuk ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Yamyamlardan biri suçunu itiraf etti Kocaelide yakalanan ve yamyamlık ettikleri iddia edilenlerin önünde şahitler dinleniyor.İzmit 24 Milliyet)Kara-1 gündür fasılasız olarak Kocasu Cumhuriyet Savcılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Lozanın 27nci yıldönümü Dün Üniversitede merasim yapıldı Lozan barışının 27 nci yıldönümü münasebetiyle dün saat 16 da Üniversite merkez binasında Hukuk Fakültesi salonunda bir kutlama töreni tertip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Devlete ait fabrikaların Ievri işi g şletmeler Bakanlığı-nın devlet fabrikalarını hususî sermayeye devr için geniş bir tetkike lüzum görmesini Halk Partisi mahfilleri hükümetin kararsızlığına veınıiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Cumhurbaşkanı dünkü bayramda gazeteciler arasında Bayar Patrik'i Cumhurbaşkanı gazteciler bayramında bulunduktan sonra Yalovaya döndü Dün 15.15 te Yalovadan Acar motörü ile ayrılan Cum hurbaşkanı Celâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Belçikada karışıklık başladı Brüksel 24 A.A.Dün akşam şehrin sokaklarında «Kral aşağıya»,Tahttan feragat etsin» avazeleriyle dolaşarak nümayişler yapanları dağıtmak için polis takviye kıtalarına ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Dün 4 casus tahliye edildi Ankara 24 Milliyet)İkinci Cihan Harbi içinde İngilizler aleyhine ve Almanlar lehine casusluk suçundan mah kûm bulunan 6 kişi için Büyük Millet Meclisi hususî bir af kanunu ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Kayalıbay işinde ihmali görülenler İstanbulini eski Emniyet Müdürü Ahmet Demir de bu hâdisede suçlu görülüyor.Fakat aradan beğ yd geçtiği için suç müruru zamana uğruyor Teknik Okul pansiyon âmiri döke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • İslâm Alemimle Kanlı Hâdiselere Sebep Olan HÂSİMÎ-EMEVE Rekabeti İkinci sayfamızda okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Dün yapılan aramada bîr ize tesadüf edilemedi.Çanakkale ve Kara-i deniz boğazı komutanlarına dikkatli bulunmaları emredildi.Şehrimizde İsrarla söylendiğine göre dün »öğle üzeri Marmara denizinde Yalov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • Ankaradan dün gece yarısı gelen haber Kabinenin fevkalâde toplantısı Cumhurbaşkanı,Başbakan ve Bakanlar Ankaraya dönüyor Ankara,24 Milliyet)Bu gece geç vakit haber aldığımıza göre bir müddettenberi îs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • B ıi!nın tecavüze karşı savunması için tedbir Alman ordusu kuruluyor Bonn 24 A.A.Geçen cuma günü Federal Konsey tarafından incelenmiş olan Batı Avrupa müdafaasının âhenklcştirilmesi zaviyesinden Batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • |Mr.Cain'in!Ankaradal i i temasları Amerikalı Senatör,Dış işleri ve Savunma Ba-kanı ile,komutanlarla S görüştü Ankara 24 A.A.Dün şehrimize gelmiş olan^ Amerikan Ayan Meclisi Silâhlı Kuvvetler Komis-^v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1950
  • «Milliyet» in 2.000 okuyucusuna vereceği 25.000 liralık hediye müsabakasının kuponları cuma gününden itiba ren okuyucularımız tarafından matbaamıza getirilmeğe ve ken dilerine kur'ava dahil olacak num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • Muhtar seçimleri Listcieı dün asıldı,Se» çimlere yalnız C-H.P.iic D.r.giriyor Köy ve mahalle muhtaıljn seçimlerine ait listeler dün sa bahtan itibaren her semtte a sjlmış ve vatandaşlar bunları tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • Taşıl kazaları son günlerde çoğaldı ı jn Aksarayda br taşıt kazası olmuş,şoför Hikmetin idaresindeki U*ksi İsmail isminde birine çarpmıştır.Ağır yaralı olan İsmal Gureba hastahanesine kaldırılmış,şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • Ziya Güıı'ün büstü Kurmuş olduğu kıymetli tesisleri Üniversiteye bırakmak suretiyle büyük bir yardımda bulunan Dr.Ziya Gün'ün büstü,dün saat 17 de Cerrahpaşa Hastahanesi göz kliniğinde yapılan kısa bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • MÎLLÎ OYUNLAR FSETÎVALÎ Türkiye Millî Talebe Federasyonunca hazırlanan,Mil lî oyunlar festivali 7 a^us tosta Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.TOPLANTI 1c Sanat Dostları Cemiyeti üyeleri yarın saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • Galatasaraylı Reha yeni bir hâdise çıkardı Evvelki gece saat 24 sıralarında Küçük Çiftlik parkında halkı heyecana düşüren bir kavga oimuş ve Galatasaraylı Reha Eken ile iki arkadaşı sarhoşlukla Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • İstanbul Valisi nihayet değişti!Bir şeyi kırk kere söylesek olurmuş,derler.İstanbul Valisi profesör doktor Fahrettin Kerim Gökayı da söyliye söyliye.fdüşecek mi,düşmiyecek mi?o diye sora sora,nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • Karısını öldüren Fikret Aktıılguh nm muhakemesi Karış:Melâhatı Kadıköyünde içkili bir lokantada başına et baltası ile vurarak öldüren Fikret Aktulgalinin duruşmasına dün devanı olunmuştur.Dünkü oturum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • Mr.Damon şerefine verilen kokteyl parti 1948 senesine kadar uzun müddet Amerikan Haberin* Büro?u Müdürlüğü ve Basın Ataşeliği yapmış olan G.Huntington Damon;o tarihte Ajnerikan Dışişleri Bakanlığın,da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • Gazeteci ik Enstitüsü i ki i sa t Fakültesine bağlamın »ıı Enstitünün hasına Prof Şükrü Baban getirildi Tesisine karar verilen gazetecilik enstitüsünün İktisat Fakültesine bağlanıl iğ] ve gelecek tedr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • r v vW WwW j HALKIN SESİ:Mukaveleye aykırı hareket isim ve adresleri bizde mahfuz üç kadın okuyucumuz matbaamıza müracaat ederek bize şu şikâyette bu tundular:Bundan bir müddet evvel Altınevler Koliek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • Kaza hastahanesi ilcin hâlâ açılamanı?Bir sene evvel İstanbul şeh-inin kaz?ve adli vak'alarımn çokluğu dolayısiyle Beyoğlu,Sıraselvilerdeki eski faastahace binası 300 bin liraya satın alınarak burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • bir hareket b Bazı ihraç mallarımızın İni seııeki rekoltelerinde 1 düşüklük var.Uzun zamandan heri ilk defa olarak buğday fiatlarında da çözülme görüldü.İstanbul piyasasında bu günlerde ehemmfyetli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • ithalât için bir milyon dolar döviz tahsisi yapıldı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Macaristandan yapılacak ithalât için yeniden bir milyon dolar döviz tahsisi yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • Altın fiatlarında dügüklük bağladı Dün serbest altın borsasında altın fiatlarında birdenbire bir düşüklük kaydedilmiştir.Yerli külçe 515 kuruşa yükselmişken 495 kuruşa düşmüştür.Piyasadaki alıcılar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • E.T.T.nin yeniden atacağı otobüsler tü.T.T.İdaresi yeniden elli otobüs almak maksadiyle bi tün dünya otobüs fabrikaları arasında bir münakaşa açı.'iişt:Yapılan tekliflere göre teknik şartların incelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • ti* ifam* Kastı Hâdiselere Sebep Olan HÂSIMI EMEVİ Rekabeti TEFRİKA No:7 Ycucn Ziya SAKİR Âbdiümuttalibe karşı enn mısın Habeş ordusu,cidden büyük bir heybet ve azamete ma likti.Hicaz güneşin-n gözlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1950
  • depolarının Jiıı depolarda memurlar ve kömür almak irin sıra beki iyen halk güneşin altında hastalanıyor.Bu ve bunun bu kabil eksiklerini tamamlamamasında kabahati Kömür Tevzi Müessesesi Denizyolların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Haydutlar kralının intikamı Palermo 24 A.A.Sicilyalı haydut Gaspere Pisciotta Palermo gazetesine gönderdi,ği mektubunda kuzeni Giuiıanoya Joiıhct ettiğine dair bazı gazetelerin yazdıkları haberleri re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Üç Bakan dün Eslrişehire Cİtti Ankara 24 A.A.Ulaştırma Bakanı Tevi'ik İlen,Çalışma Bakanı Hasan Pulat,kan ve İşletmeler Bakanı profesör Muhlis Ete bugün saat 14.45 de tetkiklerde oulunmak üzere Eskişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Bir Amerikan tarım heyeti İzmirde İzmit 24 A.A.Ameri,kan tarım uzmanlarından rnü leşekkii bir heyet Kocaeli'ye gelerek vilâyetin ziraat durumunu incelemiştir.Mütehassıslar İzmitte,Adapazarında ziraî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • £mi!Bir alâmet I K5 ir iki gün evvel i1—U Haliç tersanesin-ğ de küçük bir bay-rain oldu:valnız tekne-E si altı senede yapılıp e teçhizatının ne zaman ikmâl edileceği belli ol-E mayan Taşkızak)tan-E k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Stah'nin aieyhdarları Ratingon İngiliz kesimi 24 A.A.Moskova aleyhtarı 58 komünist dün burada toplanarak Doğudan,Batıdan,Stalin'den ve Tito'dan ayrı bir İşçi Partisi kurmak iyin müzakerelerde bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • laricî kısa haberler AMERİKADA İf Bataklığa düşen ve infilâk eden askeri nakliye uçağı kazası kurbanlarının sayısı kati olarak tespit edilmiştir.30 hava muhafız askeri ile mürettebatı teşkil eden dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Müessif bir vefat Eski gümrük mensuplarından merhum ismail Hakkı Beyin,oğlu Asliye Altıncı Ceza mahkemesi stajiyer üyesi İsmail Günverin ağaheyisi;Samsun ili bölge veterine müdürü Miim taz Ünal'ın yeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Yazan;Server BEDİ Ah,belki şimdi çıkar,z'ö rünür,fakat eskisi gibi gü iümser mi?Yedi senenin onun yüzü,bakışları ve Faruğa karşı hisleri üzerinde tesir leri nedir?Yıllardanberi her fcün kendi kendine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Besimde Amerikan yapısı bir Türk âenizaltısım Gölcük gemi tezgâhlarında suyu boşaltılmış olarak görüyorsunuz.Burada denizciler geminin yanlarına ve altına sokulabilmektedirler.Bu arada geminin içindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Fransada yeni bir canavar yakalandı Son elli yılın en müthiş hâdiselerinden biri olan bu vak'nva ait dosya tamamlanmış olup hâdise pek yakında mahkemeye intikal edecektir.Şahitler de dikkate savan mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Atom bombası Hiroşima Belediye Heim icabında bombanın kullanılması lüzumu* na işaret ediyor New York 24 A.A.Alalarında ikinci dünya narbin de atom bombalarıyla hara-b olan Hiroshima ve Nagasaki şehirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • u Almanya'dan Kaçanlar arasında Sovyet polis teşkilâtında çalışanlar başta geliyor Berlin 24 Nafen)Sovyetlerin durmadan silâhlandırmaya çalıştıkları Doğu Almanyadan Batı Almanyaya kaçanların sayısı he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • İrana karşı Rus baskısı Tahran 24 A.A.İran hududunda Sovyet kuvvetleri nin harekâtta bulunduklarına dair yabancı haberlerin İran gazetelerinde çıkması üzerine Başbakanlık dün bir tebliğ neşrederek dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1950
  • Polonya ordusu Kakossovski Kus ordusu tarafından kurtarılışının yıldönümü şerefine toplar attırdı Londra 24 A.A.Varşova radyosunun dün bildirdiğine göre halen Polonyanın Savunma Bakanı olan Sovyet mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.07.1950
  • SOLDAN SAĞA;Subay;şeffaf bir madde.2 Şart edatı;ihtiyarlıktan gelen bunaklık.3 Konya tarafında bir kaza;tersi iskambilde bir kâğıt.5 Biı harfin okunuşu;sonuna biı harf gelirse taharri edilen olur.6 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1950
  • J Hie.25 Ru.l 10 TEMMUZ 12 Şevva 19 5 0 Temm 1369 Salı 1366 1 l VAKİT "ASATl EZANI Gür eş 5.47 9.12 Öğl î 13.20 4.46 İkin di 17.18 8.43 Yatsı 22.26 1.54 Akşam 24.34 12.00 l!*ms ik 3.52 0.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1950
  • İSTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Ha herler 13.15 Dans müziği Pl.13.45 Şarkı ve türkü ler Okuyan:Perihan Altındağ Sozori Çalanlar;Hakkı Derman Şerif içli,Şükrü Tuna 14.20 Konuşma 1,4.30 Memleket türküle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1950
  • FATİH Mettraae Tefrika No.84 Kapıcıbaşı Hünkâr çadırı önünde baş kesti:Kâfirden elçi geldi padişahım!Otağı hümayun önüne vardıkları zaman öğleyi geçiyor du.Durup şair Ahmet Paşa kolundan fitillenen to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1950
  • Wilton Place'da zarif blı evim var.Çok uzak doğu.Sokakta bir taksi buldular ve bindiler.Mehtap bulutların arkasına gizlenmişti ve bütün şehir tam bir karanlı ğa bürünmüştü.Harp dolayısiyle hiç bir ışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kaplan kadın 25 kısım,2 Üç ahbap çavuşlar casus peşinde AR 44394)1 Rio aşkları Renkli)2 Gönülden gönülc\ATLAS 1 Vadiler hakimi 2 Altın Çekmece.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:1 Senfoniler diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1950
  • Eser;Nizam ettin Nazif Çizen:Galip-Mehmet to f^;'lifini;Y&:ÜL-imparatora hürmet edelim biraderi m.D iye söylendi.Fakat Bat îdi ona.dinlemedi.Bulundukları yerdenl Vasıleos'un kiliseye girişi kuî?bakı^ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Alman ordusu kuruluyor Bas taralı 1 incide lan bu toplantıda incelenecektir.Foderal Dışişleri bürosu bu hususta milletlerarası genel efkârm tepkisini müşahede etmektedir.Federal hükümet Londrada Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Sovyet Rusya ile Arap memleketlerinin münâsebeti New York 24 Nafen)Bazı Amerikan çevrelerinde hakim olan kanaate göre,Mı.Sırın Kore tecavüzü karşısında aldığı kararlar Rusya ile Arap memleketleri aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • 4 casus J Hi?tarafı 1 incide J velce tahliye edilmişlerdi.Dün de,İtalyan tebaalı Antonio Stosinpinadi,Alman tebaalı Prof.Vamber Hoftom,Franz Buher ve Kemal Usman tahliye edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Devlete ait fabrikaların devri işi Başmakaleden devam] fabrikalarına numune olaeak müesseseleri hiç yoktan ve devlete rağmen kurma-J ğa muvaffak olanları bu kadar kötülememeleri icap ederdi.Yine iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Baştanbaş ik'te bir ki Yaran:John UPTON Güvercin va dilere bol uğu Fiailarda değişiklik ve kazık-Masa.uza bir kadın geliyor,o uru/or Venedikte Sen Tşle Gondollar şehri,işte Venedik Fakat ne yağmur,ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Lozan y !dön'jmü Baa tarafı 1 incide)Jetler Hukuku Ord.Prof.Muammur Raşit Seviğ,günün ehcmmivetini ve tarihçesini belirterek demiştir ki:Lozan barışının 27 nci yılını Kutladığımız için bahtiyarız.Loza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Kayalıbay ta iti 3 îucid-ej hakkında savcılığın harekete geçtiğini evvelce bildirmiştik,İstanbul C.Savcılığınca bu hususta yapılan tahkikat dün neticelenmiş ve o zaman hâdisenin tahkikatını yalpan emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • ikada Baştarafı 1 incide)Liegc,Mons ve Namur şehirlerinde nümayişler yaparak,bayrakları yarıya indirmişler,Charleroi'da da sabotajcılar yüksek tevettürlü cereyan veren bir elektrik santra İma dinamit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Şöyle biı güzel kötek atıp kapıdan fırlatmak?Neye yarar?Kadm değil ki,şeytan!Vurduğu yerlerin izi kalmıyacak ve kapıdan çıkıp bacadan kolayca girebileceğine göre!Zehirlemek,evet bu bile aklına geldi.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Yamyamlar Baş ta rafı 1 incide)eli yamyamları meselesiyle meşgul olmaktadır.Bu-gür öğrendiğime göre bu aşirete mensup Kasrm Kuyum cu Eskisehirde öldürülen Hakirimin kaatili olduğunu itiraf etmiştir.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Kabinenin toplantısı Baştarerfı 1 incide)rın öğleden sonra Ankarada Cumhurbaşkanının riyasetinde mühim bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda görüşülecek mev zu henüz belli olmamakla be:raber,anî sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Yüzmede de bir rekor kırıldı Settle Washington 24 A.A.Yüzmf şampiyonu John Marshall,880 yardayı 9 dakika 37 s-aniye 5/10 da yüzerek Bili Smith'e ait olan dünya rekorunu U'rmjştır,Bill Smith aynı mesaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Mister Cain Baş tarafı 1 incide)rilmiştir.Amerika Ayan Meclisinde Vaşington eyaletine bağlı olan Tacoma'yi temsil eden Cumhuriyetçi Harry Pulliam Cain bugün Ankaradan şehrimize gele çektir.Tacoma şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Bayar Patrik'i dün kabul etti Baş tarafı 1 incide)de vilâyete gelmiştir.Saat 18 de Rum Ortodoks patriği Athenagoras,beraberin de Kadıköy metropolidi Tomas llipuolis metropolidi Ganuadios Konya metropo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Valinin değişeceği Baştarafı 1 incide* tâyin ve nakilleri etrafında hazırlanan bir listenin yüksek tasdika verilmek üzere Bakanlar Kuruluna tevdi edildigi bildirilmiş,fakat listedeki isimler açıklanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1950
  • Kore harbinin tesirleri Bas tarafı 1 incide| sevketrnektedirler.Bütün hücumlara ragmen Amerikan müdafaa hattı yerini muhafaza etmektedir.Birinci Amerikan süvari tümeninin tutmuş olduğu mevzie komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • OH ÇİFT DİFERANSİYELİ.lANi Arazi ve çiftlik arabaları İngiliz sanayiinin şaheseri* Çiftçilerdi,madencilerin,mühendis ve müteahhitlerin emektar dostudur.Çünkü.HER YERE GİDER.HER IŞI GÖRÜR.TEMMUZ AYINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • Müessif bir yangın Galatasaray Kulübü idare Heyeti Başkanlığından:Yuvamızı hemen hemen hara;bir vaziyette bırakan fecî yangın dolay isiyle uğradığımız maddî ve manevi gayri kabili telâfi felâket dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • Yeni Diks rekoru Roma,24 A.A.Italyada cereyan eden atletizm müsabakalarında olimpiyat dist atma çampiyonu Consolini yeni bir re kor tesis etmiştir.Consolini 55.47 metre atarak 1948 de tesis etmiş oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • İLAN 31.7.950 günü açık eksiltme ile Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko,da ihalesi yapılacağı ilân edilen isevi inşaatından vazgeçildiği ilân olunur.'3206—9979»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • Erzincan İlir.dsn 1 Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş iliç ilçesinde hükümet binası inşaatıdır.Açın tutan J55174.98 liradır.2 Eksiltme 3.8.950 perşembe günü saat lfl da Bayındırlık Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • SATILIK TAKSÎ Bebe saatli 4 lâstiği ni,beş kişilik işler vaziyette 39 model marka otomobil acele satılıktır.Talip olanların Balat Odun iskele sokak No:30 Kahveci Şevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • Dr.HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14.den 17 ye kadar istanbul Divanyolu N,104 «ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • Satılık ipekli salon fakımı Yedi parçadan ibaıet 1 kanape,6 koltuk)Şam ipekli kumaşiyle eski zarif stil,satılıyor.Mobilyacı kabul olunmaz.Büyûkada,Şehbal sokağı,21 numaraya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • t Milliyet ABONE FUTLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabana memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLARI B tık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira i üncö 4 4 üncö 2,5 İlân sayfası santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • tSayın Doktorlarımızla bilûmum,Hastahanelerimizin nazarı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakipleri arasında en ucuz pEKOSLOVAK MAMULATi Unit,Fotöy,Diş Röntgeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • HI l"lıj*m* mm im H in-r ui" 24 SAATE 20 KR$.SARFİYATI OLAN YE GAZLA İŞLEYEN YEGÂNE BUZOOlÂSmiÜ m f mü 1 KULLANIŞLI Servel Türklyenln her yerinde kullanılabilir.M Elektriğe ihtiyaç yoktur.W 2 EKONOMİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • Yüzünüzün,hususi surette cildiniz için hazırlanmış bir tuvalet sabununa ihtiyacı vardır.Cildinizi besleyecek ve ona bir kadife yumuşaklığı verecek olan.bol köpüklü nefis kokulu TUVALET SABUNUNU KULLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • Çuval satılacaktır Toprck Mahsulleri Ofisi Afyon Bölge Müdürlüğünden 1 Eskişehir ambarımızda mevcut 36594 adet muhtelif evsafta un çuvah açık arttırma suretiyle satılacaktır.2 AçLk arttırma 4.8.950 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • Amerikan un çuvalı satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüsünden 1 Bir kere kullanılmış takriben 150.000 Yüz elli bin)adet 45 kilo un istiap eden beyaz bez un açık arttırma suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • v.Amirliği As.Kıtaaf I ânları Açık eksiltme ile iş evi inşaatı yaptırılacaktır.Eksiltmesi 31/7/950 günü saat 16 da Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al,Ko.da yapılacaktır.Keşif tutarı depodan verilecek malzemed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • ÇEKLEB 1 Sterlin 788 IUO Dolar 28252 100 Fransız Fr,080-080 10ü Liret U44.128 0 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasadu DÖVİZLER Dolar takas 390-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1950
  • tluhtelif marka kamyon ve otomobil malzemesi satılacaktır Devlet orman işletmesi Dursunbey müdürlüğünden 1 İşletmemizin Dursunbey istasyonu garajında ve ambarlarında bulunan muhtelif marka kamyon,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6