Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Kore hadisesinin neticeleri Kore hâdisesinin bugüne kadar verdiği su üç netice üzerinde ehemmiyctle durmak lâzımgelir.1 Amerikalıların bu Umdukları cenubî Kore parçası topraklarına sımsıkı yapışmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Türk Yunan hudut komisyonunun faaliyeti Meriç nehrinin taşmasından dolayı.çıkan hudut değişikliklerini ö.lemek için tedbirler alınıyor Marshall yardım plânı Türkiye idarecisi orta elçi Mr.Russell Dorr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • I-Milliyetin müsabaka şartlan Kuponlarımızı toplıyan okuyucularımızın dikkat idecekleri hususları bildiriyoruz «MİLLİYET1» in 25.000 liralık büyük hediye müsabakasına katılmağı temin eden kuponların n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Kore harbini sulh yoliyle halletmek için Stalin ve Trumana müracaat eden,fakat bu müracaatı neticesiz kalan Hindistan Başbakanı Nehru'nun Trumanla çekilmiş resmi liyet arttı Amerika beyaz kitap çıkard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Darda kalanlara yetişen yardım:Karıcığım.Suçluların affa nail oldukları.şu mübarek günlerde.sen de bir insanlık eseri gösteriver!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Celâl Bayar bugün îstanbula geliyor Yalova'da istirahat etmekte olan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün şehrimize gelecek ve gece Moda Deniz Kulübünde verilecek olan baloda hazır bulunacaktır.Bayar'ın ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Ruslar tarafından öldürülen muhtar Dün bildirdiğimiz vaka hakkında ajans resmî malûmat veriyor Türk Rus hududunda bir muhtarımızın Sovyet askerleri tarafından yaralandığını ve bundan sonra kaçırılıp,ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Dış ticaretin tanzimi i alınan yeni kararlar ithalâtın yüzde altmış nisbetinde serbest bırakılmasına dair kararname yakında yürürlüğe giriyor Ankara 2ü Milliyet)Yeni dîş ticaret kararnamesi üzerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Hacılara döviz veriliyor Maliye Bakanı,hükümetin bu mevzudaki çalışmalarını açıkladı Bursa 20 Milliyet)Maliye Bakanı Halil Ayan Bayram münasebetiyle şehrimize gelmiş ve bazı ilçelere Bursa'milletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • elçika Kralı tahta dönüyor Bu kararı lasvib e'meyen sosyalisfler karışıklık çıkaracaklarını bildirdiler İkinci Dünya harbinden sonra memleketinden ayrılan ve şimdi tekrar tahta dönen Leopold Brüksel 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Amerika ağır basmaya b Takviye edilen Birleşmiş Milletler kuvvetleri,taarruz edecek duruma geçiyorlar.Amerikalıların tanklara karşı yeni silâhları çok müessir oldu Koredeki Harekât,Ameri.I kan takviye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Askerî Şûra foplanfısmda Ordunun tensûTve takviyesi görüşüldü Ankara 20 Milliyet)Yüksek Askerî Şura bu sabah saat 10 da Millî Savunma Bakanı Refik Şevket İncenin Başkanlığında ve bütün Şûra üyerlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1950
  • Ziya Şakirin gazetemiz için yazdığı eser bugün ikincide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • İslâm Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan x*±ddi fi tai,u»_K,j,TEFRİKA No:3 Yazan Ziya ŞAKÎR naı Çilerin kısımların hulâsası Melekenin muhafızlığını kayınpederinden tevarüs eden Kusey,çok zeki,müdebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • Amerikan yardımı* Günün meselesi Amerikan yardımı da günün meselesi oldu.Amerikalıların ordumuz ve iktisadî gelişmemiz için yaptıkları yardım mıkdarı yardımdan matlup olan neticeleri sağlat mı sağlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • Sarhoşlarla edenler îcsl Vali ve Belediye Reisi Prof.Gök ay dün şehir işleri hakkında gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur:Şehri ilgilendiren bir kaç mesele etrafında hemşehrilerimin dikkatini çekmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • Yağlı lohum fiatları yükseliyor bugünlerde piyasada göze görünür bir hareket başlamıştır.Geçen hafta bazı asılsız haberlerle piyasada tamamen siıcısız kalan yağlı to-humlara bu hafta talepler çoğalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • it Davutpaşa Gençlik Kulübü nün yıllık kongresi 23 temmuz pazar günü saat 10 da Cerrahpaşa C.H.P.semt ocağında yapılacaktır.Türk Musikisi Yüksek Sanatkârları Cemiyetinin fevkalâde kongresi 21 temmuz c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • Kuyuya düşen kadın Kasımpaşada Ortaokul sokağoında oturan 80 yaşlarında Havvs isminde bir kadın,dün sabah evinin bahçesindeki kuyudan su çekerken muvazenesini kaybetmiş ve kuyuya düşmüştür.Güçlükle ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • Bu bakımdan Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne yeni bir şekil verilerek ve Müdürlük matbuat işlerine müdahale etmiyerek haber alma meselesiyle uğraşacak Basın Yayın ve Turizm yeni Umum Müdürü Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • Zabıta Afları istifade eden eski bir mahkûm vuruldu vuruldu Evvelki gece geç vakit Cihangirde kanlı bir hâdise olmuştur.Allan istifade ederek arefe günii Üsküdar Cezaevinden tahliye olunan katilden Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • ö.ErâösıûnysD S-ı Ti rv%,c» Tyı Sorgu hâkimliği dün bu hususta Ankara sorgu hâkimliğine lalimat Kon derdi Üçüncü sorgu yargıçlığı Muzaffer Kayalıbay hâdisesi-j ne ait dosya üzerindeki incele-melerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • il AL İki t s tok İL**EZ MJrgün de ölüm geçidi oldu,artık yaz mevsimle-rinde,her sene,orada bir iki otomobilin denize uç-rna^ı günlük vukuatı âdil ye v!hükmüne girdi.Ni-tekim bir kaç gün önce i yine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • Şoförlere verilen mühlet bitti,bugünden itibaren her tarafta sıkı bir kontrola başlanacak Şehirdeki gürültünün başlicasını teşkil eden klakson seslerinin azaltılması için şoförlere ve otomobil sahiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • Altın fiatları yeniden yükselmeğe başladı Kore harbi,bir çok maddelerin piyasasına tesir ettiği gibi allın piyasasının yükselmesine de müessir olmuştur.Dün akşam serbest altın borsasjnda altın fiyatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • KISA HABERLER •jr İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Hâmit Nazif Pamir,genel müdür salâhiyeti ile Maden Teknik ve Arama Enstitüsünün başına getirilmiş tir.Dün vazifesine başlamak üzere Ankaraya ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1950
  • 1 v W k& S a Genera!Sanchez Sazalar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri I n pi r' n a,3 ı-ı r ğf Ifejd illSfÜii Georges Sorel,Rus ihtilâlinin yarattığı mistiği göremedi.Keskin bir rasyonalist,iyi bir so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • k'niiPiHttHiıııma I halk Partisinin dil manevrası E Öz-Türkçe)denilen S Çirkin ve uydurma dil S taslağının Türkçe olma-5 E dığı hakk'nda Anayasa Ee encümeni tarafından ve ğ rilen tefsir lâyihasının ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • TEFltfKA No:3 Yazan;Server BEDİ Çıkan hısımların hulâsası Olasına çekilip koltuğuna oturduğu zaman bütün eski hatıraları birdenbire canlandi.Faruk henüz 45 yasında olmasına rağmen.kendisini çok.ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Dtin limanımıza dönen Tarsus vapuru ile şehrimize Cenovadan 38 Amerikalı ve îsveçli turist gelmiştir.Dört gün Istanbutda kalıp,şehrin görülmeye değer yerlerini ve tarihî eserlerini ziyaret edecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Zırhlı otomobil yüzünden zengin olan kardeşler mselerin zırh otomobî Otomobil imâl eden fabrikada ya pücrn işlsr gözden geçiriliyor Bü içle uğraşan müessese,yapılan siparişleri siyasî bir barometre te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Iran ve Rusya Şuh 1921 anlaşmasının yanlış tefsir edildiğini söylüyor Tahran,20 A.P.İran şahı,dün,Sovyetlerin 1921 tarihli İran Rus andlaşmasuı yanlış tefsir ettiklerini ileri sü:müştür.Filhakika,Rusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • halk Rita Hayworlh'u görmek için hücum etti Kapı i 2& A.P.Kapri adasının alt:kişiden müteşekkil polis kuvveti,dün,Rita Hayworth bazı giyim eşyası satın alırken,halkın artisti sıkıştırmaması için emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • israilde işsizlik ve huzursuzluk haşladı Kudüse hicref e enlerden büyük t irktsmı eski memleketlerine dönmek istiyorbr Amman,20 Nafen)Kudüs şehrinin İsrail mıntakasında muazzam bir krizin hüküm sürdüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • 1,5 milyonluk bir miras Amerikalı bir ihtiyar servetini Boston kütüphane* sine bıraktı New York 20 Nafen)John Deffari isminde 86 yaşında bir zengin evinde ölü ola rak bulunmuştur.Yanındaki va siyetnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Haydutlar kiralının cesedi doğduğu geline gömüldü Palermo 20 A.A.Giuliano'nun cesedi bir zırhlı otomobille haydudun polis tarafından vurulduğu Castelyetrano'dan doğduğu şehir o-İan Montelepre götürülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • İrakta kabinenin değişeceği söyleniyor Bagdad 20 A.A.Yakında bir kabine değişikliği olacağına dair şayialar ısrarla dolaşmaktadır.Havadis gazetesi Başbakanın yakınlarına bayramdan sonra istifa etmek n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Haricî kısa haberler AMERİKADA İf 1944 senesindenberi Birleşik Amerika bahriyesinin Alaskadaki petrol araştırmaları 36.500.000 dolara malolmuş ve şimdiye kadar hiçbir netice elde edilememiştirir İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Staliıı'in Karakteri Churchill kızıl şef için Anormal bir adamdır» diyor Londra,20 CNafen)Winston Churchill'in İkinci Dünya Harbi hakkında ittifaka isimli 3 üncü kitabı basilmiş bulunmaktadır.Churchil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Başbakan yardımcısının dünkü tetkikleri Başbakan yardımcısı Samet Ağaoğlu dün D.P.merkezinde,matbaacılar,mühendisler ve Milli Türk Talebe Birliği temsilcilerini kabul ederek kendileriyle muhtelif meşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Dışişleri Bakam gitti Dişişlcıi Bakanı Fuat Köprülü düıı sabah uçakla Ankaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Köpeklerin sigortası New York 20 Nafen)Birleşik Amer ikada Koiorado'da bir sigorta şirketi senelik 4 İngiliz lirası mukabilinde köpeklere sıhhat sigortası yapmağa başlamıştır.6 aylık,lan o yaşma kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Filietinde komünistler Kudüs 20 A.A.Son iki gün zarfında polis Ramallah' da gizli'komünist hücresi merkezlerinde araştırma yaparak içinde üyeler listesinin de bulunduğu vesikalar ele geçirmiştir.Jlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1950
  • Kıbrısta grev Eski sendikalar işleri 24 saat durdurdular Lefkoşe Kıbrıs)20 A.P.Komünist idaresinde oları «Eski sendikalar» tarafından siyasi gayelerle ilân edilmiş olan 24 saatlik grev cümlesinden ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.07.1950
  • aw bAtiA:1 En büyük asker.2 Bir hastalık,Yürüyerek gitme.3 Vahşi.4 Tersi)Baya'n memur,Araya E)harfi konursa bir millet.5 Daktilo veya zabıt kâtibine hitap,Dört duvar arası.6 Birinci,harften sonra A)il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1950
  • h*.21 6 TEMMUZ Şevva 19 5 0 1369 CUMA VAKÎT "ASATİ EZANI Cüneş 5.44 9.07 ÖKİe 13.20 4.44 İkindi 17.18 8.41 Akşam 20.36 12.00 I Yatsı 22.30 1.54 I İmsak 3.37 7.01 J Ru.8 Temm 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1950
  • FATEH AYHAN mass® n Tefrika No.80 Ycıra çadırda fefî h sûr©sî okuyan cç oğ'ancıklarfiaım sesleri gediyordu Müjdeler!Padişahım.Ya efendi nerede?Şüheda Seyyidı eba Eyüp efendimiz rnerkadı şerifi ¦başınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1950
  • Çıkan hısımların hulâsası Callaghan zemin katı barın,da yapayalnızdı.Beyaz ipek gömlek ve smokin giymişti.Barman ise peykesine dönraüş oir konyak şişesi açmışti.Başmüfettiş G r i n g a l-1 yağmur altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1950
  • FAYDALI BİLGİLER ALKAZAR 42562)1 Kaplan kadın 25 kısım,2 Üç ahbap çavuşlar t;sus peşinde AR 44394)1 Rio aşkları Renkli)2 Gönülden gönüle.ATLAS 40835)1 Zoronun işareti Renkli.2 Büyük vals.BEŞÎKTAJŞ BAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1950
  • ISTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Ha berler.13.15 öğle konseri Pl.Çalan;Arturo Toscanini id.N.B.C.Senfoni orkestrası 13.45 Şarkı ve türküler Okuyan;Necdet Cici,Çalanlar Sadi Işılay,lzzeddin Ökte,Yorgo B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1950
  • GaSip-Mehmet 9 Bağdat 1sarayı Bizansla h'dkam süren Vasilco* Leon%a bir darbe vurmak i sûmiş bir Ukanjdâ)hdzırlanrnışH.Biza n stakî büyük Aya-sofya kilisesinin •murassa salibi çaldırfı lacaktı vebunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Faaliyet Siyasî 1 Baş tarafı 1 incide)memleketini seferberliğe davet eden beyanatta bulunarak mütecavizle anlaşma yoluna ghmiyeceğini açıkça belirtmiştir.Amerika Dışişleri Bakanlığı da dün bir beyaz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Türk-Yunan faaliyeti Bas tarafı 1 incide)hususî daveti üzerine müzakerelerde bulunmak üzere tstanbula gelmiştir.Du toplantıda Marshall plânı Yunanistan idarecisi Mr.Paul R.Porter ile ben de hazır bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • öldürülen Muhtar Baştarafı 1 incide çevirmek üzere iken yanlışlıkla hududu geçerek Sovyet toprak larına girdiğini gören Sovyet devriye erleri tarafından atılan kurşunla öldürülmüş ve cenaze si Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Komünist Çinliler Tibete giriyorlar Kalküta 20 A.A.Hindistanın Sikkim eyaleti merkezi Gangtok'tan gelen haberlere göre komünist Çin kuvvetleri Tibetin Çin hudutları civarında bulunan Kuzey doğu eyalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Hint komünistleri usul değiştiriyorlar Bombay 20 A.A.Hindistan komünist partisinin dün açıkladığına göre,parti şimdiye kadar gütmekte olduğu şiddet ve sabotaj siyasetinden vazgeçmiş ve onun yerine Cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Bisiklet yarışları Bugün saat 18 de İncirli ile Bakırköy arasındaki asfaltta bir kilometre üzerinde Türkiye bisiklet sürat birinciliği yapılacaktır.Pazar günü sabah 8,30 da Silivri ile Topkapı arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Çocuk ishali vak'aları önleniyor Yaz aylarında çocuklar lazerinde vefiyata sebep olan «Yaz ishali-ne bu sene şehrimizde tutulanların sayısı 491 i bulmuştur.Bunların hepsi yapılan müdahale ile iyileşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Köylerde sağlık durumu Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcı bir ekiple Çatalca köy lerinin sıhhi durumunu tetkik etmiştir.Yapılan sıhhi taramada bir böbrek hastası ile bir veremliye tesadüf edilmiş her iki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • TEFRİKA No:3 Yazan:John UPTON Bu herkesin karşısına çırılçıplak çıkan kızlar dürüst ve ahlâklı,aile kadınlarıdır,çoğu çoluk çocuk sahibidir,aza çarı beş yüz liradır.Fakat az gelir.Şimdi Parise gecelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Alay mı ediyorsun!diye gürledi.Haydi işine bak,beni müdürün dairesine götüreceksin.Hangi müdürün?Hay budala!Hangi müdürün olacak,müze müdürünün değil herhalde,nolis müdürünün dairesine.İzmirli şaşkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Belçika Kralı Baş tarafı 1 incide)lar,bu arzularına nail olacaklardır» demiş ve kralın takip c-deecği yol ve geleceği gün ve saatin 48 saat evvelinden bildiı ilmesini talep etmiş ve Sos yalisi;partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Askerî Şûra I Sır,taralı 1 incide olunan çeşitli silâhların,aradan geren zaman ve kaydedldilen terakki muvacehesinde,ne dereceye kadar faydalı olabilecekleri meselesi de örü şülmüş ve zamanın icablarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Köre hâdisesinin neticeleri Başmakaleden devam] Milletleri kendi aleyhlerine kaldırarak hepsine karşı harp açabileceğini» harP açmak deliliğini göstereceğini ummak Çok güç bir keyfiyettir ve ancak muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Sedat EVRENOS İstanbul dördüncü hafta yarışlarının programında Arap atlarının koşularına fazla yer ayrılmışta-Bunların ikisinin B grupu atlarına mahsus bulunması programda ikili bahislerin bire)inmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Ayvalıkta halk ekmek sıkıntısı çekiyor Ayvalık 19 Milliyet)Şehrimizde büyük bir ekmek buhranı vardır.Fırıncılar bayramın ikinci gününden beri Ayvalığı ekmeksiz bırakmışlardır.Yeni kararın tatbikinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1950
  • Dış ticaretimiz Bagtarafı 1 incide)ret kararnamesine konan hükümler sor.defa Ticaret ve Ekonomi Bakanlığında ithalât,ihracat ve sanayicilerin yapmış oldukları toplantılarda alınmış olan kararları ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • Sahibi:A.N.K A R A C A N.Bu nüshada Yazı islerini fiilen idare eden:N.BaytokDizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif eirketi matbaası Basıldığı yer:Ebiizzivor Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • Muhtelif marka kamyon ve otomobil malzemesi satılacaktır' Devlet orman işletmesi Dursunbey müdürlüğünden 1 İşletmemizin Dursunbey istasyonu garajında ve ambar^ larında bulunan muhtelif marka kamyon,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • CONCORDIA LINE Amerika Akdeniz ve Türkiye arasında 15 günde bir muntazam posta BOKEALIS vapuru 27-29 Temmuzda Istanbulda İNYHAUG 10-12 Ağustosta J 3ENGAZİ 26-28 INYHORN 8-10 Eylülde I fe Bu vapurlar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • Gençlik"ve*güzelliğinizi,teninizin kadife yumuşaklığını muhafaza için PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU TUVALET SABUNU 100 DE 100 SAFTIR.faaT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA Tahir Han Galata SSfeUT Teşhir ve satış yeri:Tepebaşı ALP Oleli allında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • Maden Belediyesinden 1 Maden beledi^eM taraûiıüaiı çimento haıçiı kârgîr fin katlı 37839 lira 15 kuruş keşif bedelli bir belediye binası yaptırılacaktır.2 Şartname,model,plân ve diğer evrak bedelsiz o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • tNdl VIKIUlo 510 YEŞİL İPEKLİ Kart ve kâğıt Afelyeler için en üstündür 508 ÇELERE Memleketimizde yapılan tecrübelerde EN İYİ ALAMİNÜT KAĞİDİ Olduğu anlaşıldı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • PSKS E3H li$Ik^^ STANDARD Modeli Fırınlanmış,ceviz ağacından yapılı mu' »ena bir kutu içinde,4 lambplı,Süperheterodin.Kısa,orta ve uzun 3 dalgalan,alır Gramofon prizi vardır.Eb'adı ı 26x40x 20 cm.et:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 100 Dolar 28252 ıuo Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.370 100 Escudoa Ü.7890 Serbest Pivctsada DÖVİZLER Dolar takas 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • KızJİ°Y Dergisi Bu derginin 3G inci sayısı olan haziran 1950 nüshası zengin münderecatla çıkmıştır.Adalet Dergisi Adalet Bakanlığı tarafından ayda bir kere neşredilen derginin haziran sayısı yayınlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • Kula Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/42 Davalı:Kulanın Mehamit ma hailesinden Ciğeroğıu Mehmet oğlu Mehmet Erbek Hâlen nerede olduğu belli değildir.Kulanın Mehamit mahalle sinden Mehmet oğlu Hasan Erbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • Pek iyi derece ile Lise mezunu ve Üniversite müdavimi BİR BAYAN Orta okul e Lise kız talebesini ik^ıale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretlerle hazırlar.I.H.rumuziyle 1st.176.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Yazı Makinesi Alınacak Istanbul Birleşik mahallî idaresine,bağlı müesseselere lüzumu olan 25 adet portatif,7 adet normal tip ve 2 adet uzun şaryolu yaxx makinesi kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • Satılık Belediye Malı Arsalar ilk Tahmin bedeli teminatı lira kuruş lira kuru?3396 GO 254 75 Beyazitta Tavşantaşı mahallesinin Dibekli Cami sokağında kadastronun 687 inci 'adasında 14 parsel No.lu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • J"-ist.Lv.Amirliği As.Kıtaat İlânları f Kapalı zarfla tamirhane iç su tesisatı ve şehir suyuna bağlanması işi yaptırılacaktır,ihalesi 26/7/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1950
  • CONTINENTAL LEVANT LINE HAMBURG ANVERS ve ŞARK LİMANLARI arasında muntazam posta 28 Temmuzda limanımızda beklenen Norveç bandıralı BREİDABLİK VAPURU İstanbul ve İzmirden ANVERS ROTTERDAM AMBURGI için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6