Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Siyası huzursuzluk artıyor alkanlardada hlike beliriyor Truman kısmî seferberlik yapılmasını,harp tahsisatı iç'n 10 milyar dolar verilmesini istedi.Kominform Pragda Vtchinsky'nin başkanlığında toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Yalova toplantısının manası Evvelki gün Yalovada,devlet reisinin başkanlığında,çok muinin bir siyası askeri toplantı yapıldı.Hükümetin belli başlı ve alâkalı erkân ile ordu komuta heyetinin ileri çele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Memurlara verilen borç arttırılıyor Bu suretle müracaatların bir kısmı karşılanacak Ankara,19 Milliyet)Haber aldığıma göre Emekli Sandığının memurlara ödünç olarak vermek üzere ayırdığı 3 milyon liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Af kanunu tatbikatı Bazı maddelerin tefsiri Yargıtayca yapılacak Ankara 19 Milliyet)Af kanunu yürürlüğe girdiği cumartesi günündonberi bütün yurttaki cezaevlerinden 700 e yakın mahkûm ve tutuklu tahli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • iki aile biri birine girdi Bir kişi öldü diğeri ağır yaralandı İzmit,19 Milliyet)Bay ramın üçüncü günü Karamürsel de iki ailenin biribirine girmesi ile fecî bir cinayet işlenmiş ve bir kişi ölmüş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Ekonomi,işletmeler,Adalet Bakanlarının demeçleri Karadeniz bö'gesin dâvası DevUt Şehrimizde bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile işletmeler Bakanı Muhlis Ele,dün sa at 1G da Gazeteciler Cemiyetini zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Demokratların ikinci gizli toplantısı dün yapıldı DUnkU toplantıda bulunanlardan bir kısmı Tazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • İ BUGÜN j Server Bedi'in gazetemiz v* için yazdığı Aşka ve Ülü-S me gidenler romanını 3 ÜNCÜ SAYFADA ğ Nizamettin Nazif in eseri »v olan Battal Gazinin re-v simler halindeki destanını a 4 ÜNCÜ SAYFADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Askeri Ş'era Başkanı Milli Savunma Başkanı Refik Şevket İnce Ankaradaki mühîm içtima Askerî Şûra toplantısı Bugün ordunun tensik ve takviyesi meselesi görüşülüyor.Toplantıda Birleşmiş milletlerin Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Sınırın öbür tarafından açılan ateşle yaralanan muhtar,Sovyet askerleri tarafından kaçırıldı ve öldükten sonra iade edildi.Kars,19 Milliyet)Türk Rus hududunda bir köy muhtarı Rus devriyeleri tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Amekika Koreye iki tümen gönderdi 30 bin kişi harbe katıldı.Komünist Kuvvetleri Rus subayları idare ediyor Kore cepnesinde çarpışan Amerikalılar Korede bir Amerikan köprü başı,AP)BirleşiK Amerika kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Reisicumhur tahsisatı azaltıldı İzmir 19 Milliyet)Hükümetin bütçede tasarrufu sağlamak gayesiyle almakta olduğu tedbirlere çok yakından vakıf olan bir çok şahsiyetten öğrendiğime göre Curn hurbaşkanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • Müsabakamıza katılanlara Dikkat edilmesi lâzımgeleıı;^noktaları bildiriyoruz;Eksiksiz,lekesiz ve yjrtıksız olarak 1 den 45 e kadar olan kuponlarını 21 Temmuz cuma gününden itibaren Nuruosmaniye Türbed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1950
  • r İslâm âleminde kanlı Hadiselere sahne olan HAŞiMi EMEVi rekabeti Ziya Şakirin gazetemiz için yazdığı eser bugün ikincide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • Islan Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan HÂSİNIÎ-EflJSEVÎ Rekabeti Yazan Ziya ŞAKÎR avga etmeden anlaştı ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Kusoy,Mckkenin muhafızlığına tâyin edilmişti.Bu onun Allahm en sevgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • Saraylardaki eşya ne halde?Millî saraylardaki eşya günün meselelerinden biri olmağa başladı.Malûmdur ki,saltanatın yıkılmasiyle beraber saraylar,millî saraylar adı verilerek,Büyük Millet Meclisine bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • İmrahdau 680 mahkûm dün gelirimizi.geldi İmralı Cezaevinden af dolayısiyle tahliye edüen 680 mahkûm dün Necat vapuriyle limanımıza gelmiştir.Aileleri ve dostları tarafından rıhtımda tezahüratla karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • if Mühüıdar kulübünün yıllık kongresi 29 temmuz cu martesi günü saat 15 te kulüp binasında yapılacaktırif Türkiye M.llî Talebe Federasyonu genel idare kurulu 22 temmuz cumartesi günü saat 10 da fevkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • Atıadohıhisarıntla bir cinayet ^nadoluhısarında Nişantaşı semtinde oturan ve arabacılık yapan Nusret Demirkiran,ayn:semtte oturan amcasının oğlu Esat Demirkıranla bir alacak yüzünden kavgaya tutuşmuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • Fransadaki komünist talebeler Bu hususta konuşma saJâhiyetini haiz değilim.Yalnız Dışişleri Bakanlığımızın Paris maarif müfettişimizin talebelerimizin durumryle yakinen alâkalı bulunduklarını talimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • Öğretmenlerin tekaüt iiik ve şark hizmeti Ilk Tedrisat Umum Müdürü bu hıiMi&ta verilen kararları izah etti.152 öğretmenin müstakbel durumları ve Yapı Sandığı vaziyetini de anlattı İlk tedrisat işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • TROÇHİYİ Böyle öldürdüler!Tefrika No 61 General Sanchez Sazalar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Hostoi Ipaquillo'ya vardığımız zaman,biraz dinlendik ve öğleden sonra saat beşte baş kente doğru yol al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • Muallim!er arasında Öğretmen Okullarını Bitirenler Cemiyeti ile birlenip birlenmemek meselesi ihtilâf doyurdu Son günlerde İstanbui Mualluruer camiasını yadından alâkadar eden bir mesele arlıya çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • KISA HABERLER ¦jç İçişleri Bakanlığından vilâyete gelen bir emire göre şehir ve kasaba köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri 13 ağustos pazar günü yapılacaktır.Seçmen listeleri yarın askıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • Mahkemeler yaz tatiline bugün başladı Adliye,yaz tatiline bu sabahtan itibaren başlamıştır.T.^til müddetince İstanbul Adliyesinde nöbetçi olarak çalıgacâk mahkemeler şunlardır:İkimi Agırceza,6 ve 7 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • İHALKIN SES il l Uçmak isteyen pilotlar Türk Hava Kuvvetleri rinden terhis olan pilotv^ 1ar muhakkak memleke-tin nazik bir zaman.nda gene pilot olarak vatana hizmet edeceklerdir.Curası da malûmdur ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1950
  • Fat hrs heykelli m m m m m m m t Şimdiye kadar ankete gelen cevaplara rağmen Dernek Başkanı da Rıınıclihisarını tercih ediyor İstanbulun beşyüzüncü ve müteakip Fetih yıllarını kutlama demeği yalışmaıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • fc'IIIHWWilUKUUl,imWUmiHUHtmHOWttB'^ erecesi Bugün bütün insanlı-Ki su müthiş sual işgal ğ ediyor:Üçüncü cihan harbi başladı mı.başlı-yacak mı,baslamıyacak mı?Yeryüzünde bu nıüz'-ic suale ancak iki ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Berlinde tevkifler Batı kesiminde atom bombası aleyhinde bulunan 1000 komünist yakalandı Berlin,19 A.P.İngiliz bildirdiklerine göre dün gece makamlarının bugün resmen batı Berlin Alman polisi atom bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Japonyada komünizm aleyhtarlığı arttı Ottawa 19 A.A.Kumanota kolejinde dün yapılan dünya öğretim birliğinin dördüncü senelik toplantısında süz alan bir Japon müşahidi şöyle demiştir:Komünizm memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Af kanunundan İstifade ede» İmralıdaki mahpuslar dün vapurla şehrimize gelmişlerdir.Resimbunlardan bir kısmı gemiden çıkarken altnmiftırîngilteredeki meşhur Wimbledon teras maçlarında Betty Hilton ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Milletlerarası hususî hukuk kongresi Roma 19 A.A.Romada toplantılarına devam eden milletlerarası hususî hukuk kongresinde komisyon çalışmaları ilerlemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Evlenmek istiyen kızlara 10 ögiît ca bulmak için yapma Amerikalı doktorun tavsiyesine İRa ederek Ölmek için erkeklere kendilerini iyi göstermeğe çalışan Amerikalı kızlardan bir grup Hâlen koca bulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Kalb hastalıklarına karşı yeni Lir ilâç New York 19 Nafen)New York üniversitesine bağlı Bellvue Medical doktorlarından üç tanesi uzun bir çalışma neticesinde kalb hastalıklarında görülen çarpıntılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Yunanlı suikastçılar Atina 19 A.A.Atina askeri mahkemesinde dün,suikastlar tertip veya bunlara iştirak etmekten sanık 61 komunistin muhakemesi başlamıştır.Bilhassa devlet bakanı Ladasın 1 Mayıs 1948 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Oııbeş Alınan idam edilecek Doğu Berlinde 193.3 senesi hâdiselerinden dolayı 69 kişi de hapse mahkûm oldu Berlin,19 A.A.Haziran 1933 te insaniyete karşı cürüm işlemiş olmakla suçlandırılan 84 eski nâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Tahran dan gelen misafir talebeler hır kazada yara-ananları tedavi ettiler Dojcu Bayazıt,19 CA.A.Ağır 11 plâka numaralı üç tonluk kamyon,ilçemizden hu duda giderken Sürbahan köyü civarında önüne anî o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Amerikan donanmasının Ciritteki manevraları Atina 19 A.A.Amiral Balentine'in komutasındaki Birleşik Amerika altıncı filotillasının Giridin kuzey batısında yapmakta olduğu manevralarda gece harekâtında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Portsmouthta sabotajcılar «Fort Roslie» gemisindeki infilâkın komünistler tarafından tertiplendiği anlaşıldı Londra,19 Nafen)Cuma günü Porthsmouth limanında vukubulan infilâkın komünistler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • azınlığına karşı teftiş Hududa yakın mmtakalarda oturanlar tevkii ediliyor Belgrat 19 A.A.Sırbistan halk cephesinin resmî gazetesi olan Glas» dün aksam «Romanyada Yugoslav azınlık,larına yapılan tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • ÇIKAN KISMIN HÜLÂSASI Çocukluğundanberi olduğu Sibi yine eski mermer merdiven arasındaki renkli camladın önünde durdu.Cama yüzücü dayadı.Mavi renkteki he-Vecanlann boş yere aradı.Simdi artık bu rengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Yunanistana yeni muhripler veriliyor Washington,19 A.A.Bir leşik Amerika hükümetinin as kerî yardım programı çerçeve si içinde Yunanistana yakında 5 muhrip ve iki denizaltı vereceğine dair Atina radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Ağustosta değişecek cilan Güvenlik Konseyi Başkanlığı sırası Sovyet Rusyada bulunmaktadır.Eğer bu zamana kadar Rusya temsilcisi Güven lik konseyine dönmezse alfabe tik s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Türkiyeye kredi Amerikan taşıt vasıtaları alınmak için 800.000 dolar tahsis edildi Washington,19 A.A.İktisadî işbirliği idaresi salı günü yeni krediler açmıştır.Bu krediden bilhassa faydalanan,Yu nani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1950
  • Emlonezyaıla yeniden karışıklıklar çıktı Jakarta 19 A.P.Endonezya Antara aberler ajansının bildiıdiğine göre,Pazartesi günü bir müfritler grupu tarafından Bandoeng'in 17 mil güney doğusunda bulunan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.07.1950
  • Tefrika No.79 imel'okadâ verâ'&m sözü bsîed ğ'n şeği yerine getirmeğe çaSıştım Bre Yusuf!Dimetokadadaki korsan kâfiri değil mi j?Odur padişahım.Oydu.Dimetokada: Git-Kostantinin safında kendini göster!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1950
  • ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Gallaghan zemin katı barında yapayalnızdı.Beyaz ipek gömlek ve smokin giymişti.Barman ise peykesine dönmüş bir konyak şişesi açmıştı.Bag müfettiş Gringafl yağmur altın da Bond St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1950
  • 16Ayrr ISTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PI.13.45 Şarkı ve türküler Okuyan:Suzan Güven Çalanlar;İsmail Şençalar,Hakkı Derman,Şerif İçli 14.20 Konuşma,14.30 Memleket türküleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1950
  • •OLDAN SAĞA-1 Dün tefrikasını neşre başladığımız tarihî romanlar müellifi Bir meyva veren 3 Efendim,ıslak 4 Başına M)gelince sahillerimize karşı olan bir kara parçası 5 Tersi)boş olanlara denir,bir ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1950
  • Hie.20 TEMMUZ Ru.5 7 Şevva 19 5 0 Tem m 1369 Perşembe 1366 VAKİT "ASATl EZANI Güne S 5.42 9.06 Öğle 13.20 4.43 İkind i 17.18 8.41 Aksa m 20.37 12.00 Yatsı 22.32 1.55 İmsa!c 3.36 6.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1950
  • FAYDÂL Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kaplan kadın 25 kısım,2 Üç ahbap çavuşlar casus peşinde AR 44394)1 Rio aşkları Renkli)2 Gönülden gönüle.ATLAS 40835)1 Zoronun işareti Renkli.2 Büyük vals BEŞİKTAŞ BAHÇES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1950
  • j^maaagı.o^ ğ)10 Yüzyıl JJnce »bir MalöVya kakii önünde bir g^nv sırtında zırhı başında tolgası düşünüyordu Bağdat'taki Konstantiniye'ye 'varamadığımıza niddelleniyor halbuki Konstantiniyeden gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • w47S£^ Baştanbaşa BUTUN DÜNYA TEFRİKA No:2 Yazan:John UPTON ew York diye bir şehir yoktu Gecesi olmayan şeh'r Dükkân'ar 24 saat açıkfır Yüz kah binalar ortasmJa iek katlılar Her adamın nehri 5)j lira.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Demokratların gizli to Dün saat 18 de D.P.İstanbul ocak bucak başicamariyle ilçe idare kurulları âzalarının iştirakiyle ses tiyatrosunda bir toplantı yapılmış tır.Başbakan Adnan Menderes,rahatsız oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Reisicu ıhu;tah isafı Baştaıai)1 incide den mühim indirmeler yapılmıştır.Cumhurbaşkanlığı maaşı yan yaı ıya indirilmiştir.Bayar,bütçede ayrılan maaşın yari|| olan 7.500 lirayı almak,tadır.Diğer yarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Asks î Şûra Bas tarafı 1 incide)naztepe,Orgeneral Zeki Doğan.Birinci Ordu Komutanı Örgene rai Şükrü Kanatlı,Korgeneral Ishak Avni Akdağ,Orgeneral Hasan Atakan,Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muzaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • i apu vs Kadastro Gı nal Eıdiirlü ü ı-en 1 5602 sayılı kanun gereğince arazi kadastrosu teknisyen' ve arazi kadastrosu teknisyen yardımcım yetiştirilmek üzere lb tanbul'da açılan kursa müsabaka ile 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Tciğlcesen!ifi duruşması Teknik Üniversite profesörü Feyyaz.Gürsaru öldürmekten sanık Mehmet Taşkesenin duruşmasına dün de devam olun mu?tur.Dünkü oturumda hâdirenin tek şahidi asistan SeL ma Soysal d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Bakanların bej a nal t iHır tarafı 1 incide)çilerle de görüşmüş ve şu beyanatta bulunmuştur Antidemokratik diye vasıflandırılan ve bünyemize asla uymayan kanunlar değiştirilecektir.Bu kabil kanunlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Yalova toplantısının inanası Başmakaleden devam neticelere varmak istiyor sak Amerikalılarla görüşert'K yardımı aavanın azamet ve ehcmmtyetiylc mütenasip şekillere koymak yolunu aran ak ve buutum Lazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Saraylarda kaybolan eşya 285000 parça eşyanın teker teker defterler deki kayıtlarla karşı!aşt ırılması lâzımgeiiycr.B.M.Meclisi hesapları inceleme komisyonu İstanbul milletvekili Salih Fuat Keçecinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Af Karıru Bas tarafı 1 incide nun 3 mühim noksanı olduğunu ve bunun güçlükler doğurduğu nu söylemiştir.Kanunun teknik noksanlıklarından birincisi 2 inci ve 5 inci maddeler arasındaki tenakuzdan doğmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • İki ails biri birine gidi «Başturafı 1 incidei gm bulundukları Hasan Karaca ve kardeşleri Ali Riza Osman ve Hüsnüye rastlamışlardır.Aralarında bir çekişme baş lamış ve münakaşa kısa bir zamanda kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Memurlara bo ç para Baş tarafı 1 incid« cak müraeatların yOzde 20 B« karşıla na bilmiştir.Bu duruma göre Emekli San dığı borç para fonunu 10 milyon liraya çıkarmak için.tetkikata başlamıştır.Borç par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • Bu esnada banyo kapısının «çat diye bu nuna kapand;ğ.nı ve içerde anahtarın kilitte döndüğünü duydu işte bu hareket bardağı taşıran son damla oldu.Ahmet Yılmaz hiddetten çıldırmış bir halde merdivenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • AmerüaKoreya 2 tün en gönderdi Baş tarafı 1 incide)dır.Kısa bir zaman zarfında Amerıkalılar karaya çıktıktan sonra beş ila yedi mil arasında bir ilerleme kaydetmişlerdir.Kore kuvvetlerine Mac Arthur k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1950
  • S».J lyası huzursuzluk B09 tarafı 1 incide' «Küre cumhuriyetinin mâruz kaldığı taarruz,enternasyonal komünist hareketin bakımsız devletleri fetlı için silâhlı isüiâ kullanmaca hazır olduğunda şüphe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • İLÂN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komufanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 Mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • İst.Lv.Amirliği As.Kıtaat lanlar Lja^-1 t iiniMMJWHMiwnw—sflBfa^ Kapalı zarfla 350 adet manevra sandığı 5.8.950 günü saat 11 de Ankaıa M.S.B.4 No,lı Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Beheri 50 liradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • ÇEKLEB 1 Sterlin 789 100 Dolar 28225 1U0 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr U.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar takas 392
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • ORION radyolan,yüksek kalite,zarif görünüş ve bilhassa ehven fiat ve tediye şartları dolayısiyle,en çok takdir kazanan radyolar olmuşrur.Sizinde bir radyo almağa niyetiniz varsa,en iyisini alınız.hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • Sayın Doktorlarımızla bilûmum Hastahaneleri mizin nazarı dîkaktine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakip-g leri arasında en ucuz Unit/Foîöy,Diş Röntgeni ve diğer bilû.ııu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • II a* İSTİKLÂL CADDESİ No.392 394.BEYOÛLU ISTANBUL Telgraf x TURKMOTOR Telefon 49244
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • KAYIP Büyükada Malmüdürlügünden almak'ja oldu Kum tekaüd maaşında kul landığım tatbik mühürümü kay bettim.Yenisini alacalımdan eskisinin hükmü yoktur.Polis emeklilerinden Mehmet Balkır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • KAYIP Gümrükler Genel Müdürlüğünden almış olduğum 126 sayılı «Gümrük komisyoncusu ma iyet memuru» na mahsus karnemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Boğos Arsenyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • Pek iyi derece ile Lise mezunu ve Üniversite müdavimi BİR BAYAN Orta okul e Lise kız talebesini ik-ıale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretlerle hazırlar.Î.H.rumuziyle 1st.176.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N,A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi mo+baası Basıldığı ver;Ebüzziya Matbr sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • P.T.T.işletme Gsnel w İh 1 îdare ihtiyacı için şartnamesine İlişkin fennî şartnamelerinde vasıfları yazılı beş adet bir fabrika,tonluk kapalı kamyonetle,akı adet 2,5 fabrika tonluk karoserin kamyon ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • CONTINENTAL LEVANT LINE HAMBURG ANVERS ve ŞARK LİMANLARI arasında muntazam posta 28 Temmuzda limanımızda beklenen Norveç bandıralı BREİDABLİK VAPURU İstanbul ve İzmirden ANVERS-ROTTERDAM-HAMBURG için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • AIM AN MAMULÂTg HERFORD YATIK AZ DEVİRLİ DİZEL MOTORLARİ 6-7.5,20,26,30,40,50,60,75,100 BEYGİR TAKATİNDE Depo mevcudundan müsait fiyatlarla derhal teslim edilir.Her takatte DİZEL,benzin ve Elektrik mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • KOREALIS vapuru 27-29 Temmuzda Istanbulda İNYHAUG 10-12 Ağustosta BENCAZİ 26-28 NYHORN 8-10 Eylülde Hu vapurlar İskenderun limanına da uğrayacaklar ve Pire Napoli Cenova New York Filadelfia ve Boston
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1950
  • ZAYÎ İstanbul Fındıklı Karma Ortaokulundan aldığım pasomu kaybettim.Yenisini ala cağımdan eskisinin hükmü yoktur.No.4181 M.Güvendenker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6