Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Kerede kızılların ilerlemesi üzerine inanları artırıyor Komünistlerin "Kum,nehrini geçtikten sonra yaptıkları taarruzlar püskürtüldü.Başkan Truman sanayiin harp ihtiyaçlarını karşılayacak duruma girme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Kore için uzlaşma en Stalin Nelırıınun mektubuna dün cevap verdi Moskova 16 A.A.Hindistan Büyük Elçiliğinden tebliğ edilmiştir:«Büyük Elçi Sarvapali Radhakrishnan Dışişleri Bakanlığına davet edilmiş,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Atom bombasının korkunç tahribatı Hiroşima Valisi 1945 te 200.00ü kişinin öldüğünü söylüyor Paris 16 A.P)iliroşima valisi Shingo Hamai Patiste verdiği bir demeçte Hiroşima ya atılan atom bombasında 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Demokrat Partide dün gizli toplantı yapıldı Başbakan,ilçe idare k başkanlarına yapı Dün öğleden sonra Demokrat Parti İl merkezinde Başbakan ve Parti Genel Başkanı Adnan Menderes'in riyaseti altında mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Dünya futbol kupası maçlarında Uruguay şampiyon oldu!Rio de Janeiro,16 A.A.V Dünya futbol şampiyonluğu maçlarının bugün burada 150 bin seyirci önünde yapılan kar gılaşmalarında Uruguay,Ere Devamı Sa:5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Affın kıymetini bilmeyenler Ankara 16 Milliyet)Dün tahliye edilen mahkûmlardan üç kâğıtçı Cemil ve diğer iki arkadaşı dün akşam Maltepede An.'t-kabir inşaatında çalışan bir amelenin şemsiyecilik suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Bayram neşe içinde geçiyor l Bayramın birinci alinü,havamn çok sıcak olmasına rağmen neşe içinde geçmiştir.Bayramın tadı bilhassa küçükler tarafından çıkarılmaktadır.Yukarda bayram yerinde eğlenen yav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Battal Gazi destana Eser:Nizamettin Nazif Kora Davud ve Deli Derya» lı gibi okuyucu kütlelerini yülardanberi coşturan kahramanlık destanlarının yaratıcısı Nizameddin Nazif «Battal Gazi.yi Milliyet iei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Yukandcflti resim dünyanın en garip ve feci otomobil kazasını tesbit etmektedir.Bu kaza fotoğrafı hâdiseden hemen sonra çekilmiştir.Aşağı Pyrenee'de Orthez'den Navarreux* ye giden yol üzerinde bir hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1950
  • Halk niçin seviniyor?Celâl Bayar'ın İstanbul ziyaretini çerçeveliyen tezahürler her hangi bir Devlet Besine karşı yapılması usulden olan resmî istikbal töreni hadlerini pek çok aşarak geniş b-r halk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • ¦jr Türk Pehlivanları Derneğinin genf* toplantısı 30.7.950 günü saat 10 da Samatya Halkevi salonunda yapılacaktır.KIR BALOSU 17.7.950 Pazartesi günü akşamı saat 20 den sabaha kadar Halkevi Sosyal Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Zabıta Hapishaneden çıkan İSiyazi fazla içki yüzünden öldü Katil suçundan mahkûm o lup Sultanahmet Cezaevinden yeni tahliye edilmiş olan Niyazi sevincinden dolayı fazla mik tarda rakı içmiş ve bu yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • TROCKİYS IBS IlA Böyle' öldürdüler i Tefrika No 58 Genera!Sanchez SazaSar Eski Meksika Millî Kmniyet Amin Bu sözicrı söylerken,CastılJünun mâkul davranıp hakikati söyleyeceğine kanaat getirdim.Nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Teşyi ve istikbal hastalığı.Halk Partisinin marifetlerinden biri yirmi beş yıldan beri memleket idaresi mekanizmasına bir âdet olarak aşıladığı teşyi ve istikbal hastalığı idi.Evvelâ memur,sonra mebus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Müteferrik işletmeler Bakanı geldi işletmeler Bakanı Prof.M.Ete dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Bakanın bayramı şehrimizde geçirdikten sonra birkaç gün kalarak Bakanlığını ilgilend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Tekef ingiltere piyasasındaki Tekel sigaraları Tekel idaresinin İngiliz piya salarında imal ettirerek sattırdığı «Clifton» tipindeki sigaranın satığı gittikçe yükselerek,senede 200.QQD kiloyu bulmuş-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Belediye Gürültü ile mücadele Belediye gürültü ile mücadeleye büyük bir ehemmiyet vermektedir.Otomobillerle diğer motorlu nakil vasıtalarının Çift klaksonlardan birisinin sök türüleıek diğerinin de çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • lutun işçileri sendikası Iş.iziiğin önüne geçilmesi hususunda bir beyanname neşretti İstanbul Tütün İşçileri Sendikası,tütün işçilerinin işsizliği etrafında bir beyanname yayınlamıştır.Beyannamede,işs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • NALKİN SESİ!okkanı arayan biledi 5.5.050 tarihinde E.T.T.İdaresi tarafından haksız olarak ijten çıkarıldım.Hakkımın aranılması için en salahiyetli makam olan Çalışma Bölge Müdürlüğüne müracaat ettiğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Mecliste uydurma di,işi tekrar ele alınacak Bu husutta avukat Burhan Apaydının verdiği dilekçe izmir milletvekili Halide Edib Adıvarın bir takririyle Meclisin yaz tatilinden sonra ruznameye alınarak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Liman Selçuk motörü bir sandalı parçaladı Trabzon'a ticaret eşyası götürmekte olan Sürmene limanına bağlı «Selçuk» motörü dün akşam üzeri Büyükdereden kalktığı sırada sahilden 200 metre açıkta demirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Unlu,şekerli maddeler Bazı esnaf tesbit edilen yeni fiatlara riayet etmiyor Börek,çörek,tatlı,yufka,baklava,simit gibi unlu maddeleri imalâtçıları ile belediye yeni fiatları müştereken tesbit ve ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Bayram konuşması ayramlaraa Hırdı?Eski Bayramların nasıl geçirildiği,nasıl karşılandığım anlatan yazılarımıza devam ediyoruz.Bugüyıkü makalemizde de eski Bayramlarda eğlence hayatını bulacaksınız,Bayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • KISA HABERLER Bayram arifesinde şehrin birçok semtlerinde sular kesilmiştir.Bu yüzden birçok aileler gerekli bayram temizliğini yapmakta oldukça güçlük çek mislerdir.Limanımızdaki fındık muhafaza depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1950
  • Bayram neş Dün Şeker Bayramının birinci günü idi.Sabahleyin bayram namazında bütün ca-T.iler,diğer yıllara nisbetle daha kalabalık bir cemaatle dulup taşmıştır.Hava güzel ve sıcak olduğundan günün erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • '•ımmıiHiımıımı.mutiiiiiwiminimnmtiiw* Türkçe ezan kanunu-ş nuu kaldırılması ve oy-E dıırm» dilin Mecliste b»r 1 takım münakaşalara yol E S açması bâzı gazetelerde 5 E bir Gerileme modası» E p sekimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Moskova radyosu gene Mareşal Titoya çattı Londra,16 Nafen)Sovyet Rusya Yugoslavyaya karsı sinir harbine bütün şiddetiyle devam etmektedir.Dün aksanı,Moskova radyosu Yugoslavian kuzey Koreliler gibi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Haydut Giuliano'nıın serveti umulduğu kadar çıkmadı Roma 16 Nafen)Geçenlerde öldürülen meşhur Si cilyalı haydut Salvatore Guili anodan tahmin dilen servet kalmamıştır,Annesi ve kız kardeşi ikamet etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Vıetnom ordusu Fransa Çin Hindinde 120.000 kişilik birkuv vet bulunduruyor Saygon 16 'A.A.Saygon,da ki Fransa asker] kaynakla rı buradaki 120.000 kişilik Fran su:ordusunun güney doğu Asya da hatılı en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Rusların Türkistanda güttükleri siyaset Türkistan ittihadı Mil î komitesi bk bey3nname neşretti Cenevre 16 Nafen1 Türkistan ittihadı Milli Komitesi Birleşmiş Milletler,Batı demok rasileri ve bazı yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • IMaySoraa b ırcsk-b Çıktı Iıııriliz sanayicileri daha İyi bir madde buldular Londra,16 INafenl ingiliz sanayi birliği sentetik yeni bir madde ile meşgul olmaktadır.Bu yeni madde Nylon yerine geçebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Gaüiee bölgesinde 5000 dönüm yer yandı Galilee 16 «A.P.Geçen hafta Galilee bölgesinde çıka bir yangın 5Ü00 dcnümiük eki] miş arazi,çayır,orman ve mey va bahçesini harap etmiştir.Yangını söndürmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Milâttan 1200 yi] evvel apılınif 1 »ir tablo Paris 10 Nafen)Milâttan evvel 1200 senelerinde yaşamış bir adamın portresi halen Pariste bir müzede teşhir edil nüktedir.Bu portre bugünekadar elde mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Ayvacıkta lıaşeratla 20 gün süren mücadele Ayvacık 16 A.A.Ayvacık ilçesinin Arıkh,Ahmctçe,Demirci,Kayalar,Sazlı,Kozlu büyük Hüsün,Behram köy İcri zeytinliklerine arız olan ve mahsulâtı yok eden rhynch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Nakleden:BAYBURDLUOGLU işte burada aldanıyorsunuz.Elinden geleni yaptığını sanıyorsunuz öyle mi?Ondan nefret ediyorum.Bunu kendili de pekâlâ biliyor.Fakat karımın kıymetlisi,Her gece yatmadan evvel on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Pakistan büyük elçisi Mian Beşir bayram namazını Süleymaniye camiinde kılmıştır.Üstteki resim elçi ve sefaret erkânı müslüman kardeşleriyle namazdan sonra camiin kapısında iken alınmıştır.Geçenlerde K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Karasu ormanlarmdaki yamyamlıktan sonra Afrika birliğini eden bir hâdise Boğulup kafası kesilen bir zenci çocuğu yüzünden koca bir taht sarsılmaktadır.Cap ve havalisi büyük heyecan ve Londra da telâş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Yugoslavya askerî U'ûLirler alıyor Trieste,16 Naferp Peyk memleketlerin 'askerlerinin Yugoslav hudutlarında tahdidat yaptıklarına dair gelen raporlara istinaden mareşal Tito'nun gizli bir seferberlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Müthiş bir su baskını Cinde J2 milyon donum ekili arazi tehlikeye girdi Hongkongh,16 A.AJ Komünistlerden bugün alınan haberlere güre Cinde sulan yükselmiş olan nehirlerin taşarak 12 milyon dönün":ekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Hanca kısa haberler RUSYADA •jt Moskova civarındaki Tuthino hava meydanımda havacılık günü münasebetiyle hava geçid resmini tertiplemeğe memur devlet komisyonu bir tebliğ yayınlayarak yapılması mu kaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Rusya ile komünist Çinin gizli anlaşması New York.16 A.A.Amerikan Çin siyasi birliği,dün elinde Sovyet Rusya ile komünist Çın arasında yapılan gizli bir anlaşmanın kopyesı bulunduğunu bildirmiş tir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1950
  • Aftan istifade 1 Aydında 160,Çanakkalede de 69 kişi aitan istifade etti Aydın:16 A.A.Cumhuriyet Savcılığı tarafından evvel den alınan tertibat üzerine dün af kanunu tebliğ edilince sav cı ve yardımcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.07.1950
  • mm,Sultan Meî Tefrika No.76 "Durma,diyerek kofunu kabıya doğru uzattı Şimdi ne yaparız?Kolay,hiç düşünme.A fağa kalktı)Geleni tepeler,jmardan sura,oradan aşağıya atlarız!t Aşağısının on kulaç derinlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1950
  • İglîlllS^ tef f i 11.}k^f/Baki kalemi elinden attı ve derin bir oh çekti.Nihayet bitirmişti.Şu uzun ve meşakkatli mektup tam üç saatuu almıştı.Masası üzerinde duran sayfalara bir da ha göz gezdirdi.Ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1950
  • tında zi sesine ı Bugüne kadar sağlık sahasındaki işler bir plân dahilinde sıraya konmamış,bir gün sıtma işine ehemmiyet* verilir gibi olmuş,başka bir gün verem işi iistiaıkörü ele alınmıştır.Dr.Opera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1950
  • 1 8 9496789 1 Günün siyasî ve askerî mevzuu 2 Uğursuz telâkki edilen bir rakam,tersi)Fran şada bir bölge 3 Yalan,başına K)gelirse kötü düşünceler o niyetle yapılır 4 Ağa,namaz kılmak için yapılan temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1950
  • FAYDALI BİLGİLER HİC.2 Şevva 1369 17 TEMMUZ 19 5 0 Pazartesi Ru.4 Teram 1366 VAX:T "ASATl EZANİ Güneş 5.10 9 Öğle 13 20 4.40 ikindi 17.19 8.39 Ak ara 20.39 12.00 İTatsı 2236 1.57 İmsak 3.30 G.50 Üsküd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • ladenlerin ıslah işi Kış başında Amerikadan gelen yeni makinelerle istihsale başlanıyor Ankara 16 A.A.Ma den mühendisi Gürbüz Fındıklıgil ile Marshall plânı kömür uzmanı olan ve 13 aydanberi memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Orman Ge el Mjcürü BaLkesirde Balıkesir,16 A.A.Or man Genel Müdürü,beraberinde Genel Mtidür yardımcısı olduğu halde bugün şehrimize gelmiştir.Orman istetmesi binasında teşkilâtın teknik elemanlariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Atom bombasıaın f&hrihati I Bu?ia jIi î incide zünden ölenlerin sayısını 78,150 olarak göstermiş sonradan radyo aktivite yüzünden ölü sayismn lüü.OOO e çık tığını bildirmişti.Hamai Muhafazakâr La Mond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Affın kıymetini bilmiye lir Basiarafı 1 incide* OTişlardır.Bu sırada dolandırıldığım anlayan amele parasın geri isteyince üç tavcı da adamcağızın üzerine saldırıp ağzrni burnunu kırmışlardı.Affa mazha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Eski bayramlar Başlarafi 2 incide)susamcüar,ellerini koltukla,rmm altına sokarak:Brov.RRook sana Brav.Rook sana Hampirrr!Hampırrr Diye bağıran ve koltuklarını bırtlatan çingene çocukları,elektrikli su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Ankara Istanbul boks maçları Ankara 16 A.A.Bugün öğleden sonra saat 18 den itibaren Ankara ve İstanbul boks takımları arasında hususî boks karşılaşmaları yapılmıştır.Maçların neticeleri aşağıdadır:51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Kırkçeşme suları ihya edilmeli 'S+J,jS,*S,S,*S,WA VA* içilmesi mahzurlu i.^c halka hunu bildirmek kâfidir.Fakat küçük hir himmetle hu da giderilebilir.Ancak hu çeşmelerin ihyasiyle istanbulini Kerbelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Güney Afrika b"rl ğ'ni a'füst eden bîr hâdise Baştarafı incide)bir Almandır.Ve vahşetle dolu olan bu hikâye şudur:Swaziland kiralı II Sophusa gayet iyi bir kiraldir.Tebası tarafından son derece saygı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • ÇEKL&fi 1 Sterlin 787 ıuu üular 28125 loo Harisiz Fr.080-030 ıuu I.ıu't U44.128 10Ü la V 1,1»!Kr.Ü4 tt ıuu Belçika Kr U riU IOU ura iımı Fr.01.37Ü ıuu t&cudoı 9.789Ü Serbest Pi\ asadj DÖVİZLER olar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • H kaya Sevgiliye Bas tarafı 4 üncüde» derece güzeldi.Her hareke tinde,ayrı bir cazibe,her sözünde r.yn bir tatlılık vard;Onu öpmek,b;ğnna basma.arzusu iîe yeniden çırpınmağa başladı.Bütün bu zaman za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Baştarafı 1 incide* göre,Komünistler Kum nehri ni güney sahillerindeki köpı Libasını biraz daha genişletmeye muvaffak olmuşlardır.Bu köprübaşmın şimdi 24 kilometre genişlikte olduğu bil dirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Dünya futbol kupası 'Bastarafı 1 incide)zilyayı 2 1 mağlûp etmiş ve bu suretle 1950 dünya futbol gampiyonu olmuştur. Not:Bu maça ait daha evvel gelen bir tahmin yazıyı son sayfarmzdadır)Sao Paola,lfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Zahir Törümkiiney a 'yo müdürü oldu İstanbul radyosu müdürlüğü ile basın yayın İstanbul temsilciliğinde çalışma ve hizmetlerin birbirini tamamlayıcı vasıfları gözönünde tutularak basın yayın ve turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • Kore için uzkş.ııa teklifi ı t 5 Oı afi I ıncırte Paris 16 A.A.İngilterenin iviosKova büyükelçisi tara 1'mJan yap.lan sondajlardan sonra,Sovyet Rusya'nın Kuzey Korelileri desteklemekten vazgeçmesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • ramn yeni tedbirleri Sınırlardaki nöbetçiler takviye edildi ve tarassud sistemi sıkılaştırıldı Tahran,16 A.A.Baş kan Razmara'nm yakını bir an kerî şahsiyet bugün Afpt muhabirine verdiği demeçte ezcümi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • İkinci d nya harbinin sırları Scvyeilerin ve Japonyanm feslim favassuf iekl fini k e d i menfaatleri için Amerikalıfala bil irmecikleri ö re «i i c i Norfolk,16 A.A.Tokyo| harp suçluları mahkemelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1950
  • jynscu yüzme müsGuSokösı Akdeniz yüzme müsabakaları dün saat 10,30 da Lıdo yüzme havuzunda yapıldı.Müsabakaların teknik neticelerini vermeden müsabakaların havasından,organizasyonun dan ve Avrupa şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • Brezilyanın şampiyon olması muhakkak görülüyor Rio de Janair® 16 Nafen Nihayet bu akşam dünya futbol şampiyonu belli olacaktır.Brezilya onbirinin şampiyon olacağı kuvvetle tahmin edilmektedir.Spor muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • orsadaki maçlar Bursa,16 A.A.Bugün şehrimize uçakla gelen Be şiktaş takımı Bursa şampiyonu Akınspor ile yaptığı maçı 3 e karşı 4 golle kazanmıştır.Diğer taraftan İzmir şampiyonu Göztepe takımı da Çeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • 0 Bugün 43 üncü kuponu;nesrethk,Müsabakanın b tmesine 2 gün kaldı Aziz okuyucularımızın hediye müsabakamız hakkındaki bazı sorularına faydalı cevaplar Okuyucularımıza vereceği SKODA Marka «Milliyet» a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • Dün af yarışları m j a araK veroıg ndı İngiliz handikapındaki favorimiz Eliyeşil ekürisi mevsimin en güzel koşusunu yaptı atların bıfinci ayak koşmadan I temenni ederiz.Ankara son hafta yarışlarında A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • 510 YEŞİL İPEKLİ Kart ve kâğıt Afelyeler için en üsfjndür fi W Sİ 508 ÇELERE Memleketimizde yapılan tecrübelerde JEN İYİ ALAMİNÜT KAĞIDI Olduğu anlaşıldı AKmams:r^Ki^sr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • İstanbtıHBeledİyesi ilefpi Ramide İslâmbeye kadar dört yan sokak ile açıkta akan bir kısım mecraların inşasına ait olup esası 24490 lira ve ilâvesiyle birlikte 29387,98 lira bedel ile müteahhidine.iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • 1 Eyl I 950 farihinde yapılacak çekilişe aif fasarruf hesaplan ikramiye PLÂNI Kızıltoprağın deniz gören mutena bir yerinde,567,5 metre karelik 1 0.000.i*ra değdrinde bir aı:sa.Ayrıca nakit olarak:Tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • SAinAT AıNüıKijOi^ıiıjj idi 15 inci fasikül)Celâl Esat Arseven'in hazırladığı ve Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamakta olduğu «Sanat Ansiklopedisi» nin XV inci fasikülü ekmiştir.Ansiklopedinin bu fas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • Pek iyi derece ile Lise mezunu ve Üniversite müdavimi BİR BAYAN Orta okul ve Lise kız talebesini ikmale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretlerle hazırlar.l.H.rumuzlyle 1st.176.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik koUektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • İ.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 20157,25 lira olan Şişli camii avlusunda yeniden inşa edilecek 1 No.lu muhavvile merkezi işi pazarlık suretiyle ihaleye vazedilecektir.2 Bu işe ait şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • r;ggB«aWffiff'^yBiltK^ Türkiye Kömür Safış ve Tevzi lüessesesi jx İstanbul Şubesinden Devam eden tevziata ait haftalık izahat:1)SATIŞ YERLERİ:Adresleri Fatih Eminönü şimdilik)Kadıköy Üsküdar Kozlucaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • kiai-en belediyesinden 1 Maden Belediyesi tarafından çimento harçlı kârgir iki katlı 37839 lira 15 kuruş keşif bedelli bir belediye binası yaptırılacaktır.2 Şartname,model,plân ve diğer evrak bedelsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.07.1950
  • MvNA 21 10JİSE C£S2!er nciö irmcl Gelen ÇEKOSLOVAI Halen piyasamız.'a en ucuz satılan KOIO İKLETL.RIJIR BOL YEDEK AKSAM Türkiye Genel Mümessili.EHMET KAVALA Galata Talıir Han Tel:40430-42673 Telgraf:L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6