Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Hummalı bir faaliyet Mecliste dün soru rekoru kırıldı 22 sözlü sorudan 15 i bakanlar tarafından cevaplandırıldı bu arada Sağlık Bakanı N.Reşat Belger 60 mütehassısın haksız olarak emekliye ayrıldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Kore cephesinde AmerikalıTr^rtn kullandığı bir tank defi topunun Radyo Foto ile gelen resmi ir basm Hava akmlari komünistlerin harekâtını felce uğratıyor.Kızıllar da halâ ilerlediklerini iddia ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Dünkü güreşlerde 7-1 galip geldik Ali Yücel,Servet Meriç Celâl Atik ve Ali Ûzdemir tuşla galip geldiler.Finlandiye muhteliti İle Istan-I da yapıldı.Kalabalık bir seyirci bul Güre» Klübü arasındaki son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • r Âmerikaya davet edilen Türk talebesi Âmerikaya davet edilen 21 memleket öğrencileri arasmda bulunan Türk talebesi Emel Aktan Âmerikaya varmıştır.Kendisini bu resimde Birleşmiş Milletler merkezindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Mehmet Taşkesen dünkü duruşmasında öğretmenini öldüren talebenin duruşması Taşkesenin yeni iddiası Kaatil talebe hâdisede taammiiü olmadığım ve doçentin kendisinden Maraştaki tanıdıklarını kötiileyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Dün akşcam Rami'de üç ev yandı Dün akşam saat 18 de Ramide Cuma mahallesi,Hüseyin efendi sokak 6 numaralı evin yanında bulunan samanlıktan çıkan yangın neticesinde 6,8 ve 10 numaralı ikişer katlı 3 ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Tekel Bakanının beyanatı Tekel maddeleri ucuzlatamıyor Nuri Ozsan gümrüklerin iyi işlemediğinden de bahsetti Cehrimizde tetkiklerde bulu-t—Tekel mevzuları üzerinde nan Tekel Bakanı Nuri Özsan hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Patates harbi!Çekoslovakya Danimarkaya dün iki nota verdi Prag 10 A.A.Çekoslovak hükümeti kendi topraklarında Amerikan işgal bölgesi yakınındaki kısımlarda Dorifor patates kurdu)istilâsı hakkında bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • DUn bir soru üzerine Meclisi terkeden Milli Eğitim Bakanı Avni Başman Mecliste Bir soruya kızan Millî Eğitim Bakanı Meclisi terkefti Ankarada,Cakanın istifa edeceği şayiaları dolaşmağa başladı Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Af Kanunu çarşamba günü Meclisten çıkıyor idam cezaları 30 sene hapse indiriliyor,adi katil suçlarının cezaları da üçte bir azalacak Ankara 10,Milliyet)Bugün sabahtan aksamın geç vaktine kadar mesaisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Yedeksubaykanunu bugün görüşülüyor Büyük Millet Meclisi önümüzdeki cuma gününden itibaren yaz tatiline girecek Ankara 10.Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarın sabah saat 10 da toplanacaktır.Yarınki günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Radyolarımızı ıslah için girişilen teşebbüsler Haber,müzik ve temsil servisleri ıslah ediliyor bir okul radyosu ihdas edilecek Ankara 10,Milliyet)Radyo Yayınları Danışma Kurulu bu sabah saat 10 da rad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • Istaııbulun telefon derdi halledilecekmiğ!«Gazeteler» Deli mî!Herhalde doktot Ley,leletoo knu&eeînclea çıkarken yakaladım»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1950
  • S Gazetemizin başlığında neşrettiğimiz hediye kupon* ı' larını muntazam olarak 1 11 numaradan 45 numaraya ka-S dar)toplayan okuyucularımız-Ji dan 2000 kişiye noter huzu-runda çekilecek kur'a netice.si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Düzcede bir genç kütükler altında ezildi Düzce İÜ Milliyet)İlçemizin Nsret köyünde 24 yaşında bir gencin ölümile neticelenen bir kaza cereyan etmiştir.Muoxnu ilçesinin Karataş kö yünden İsmail Aşçı is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Diizcede bir kaynana damadını yaraladı!Düzce 10 Milliyet)Bir genç,karısı ve kayın valideki ta rafından dövülerek fena halflte yaralanmıştır.Şehrimizin Camii Kebir Mahallesinde kurabiyecilil.yapmak ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • E mazaniar oyunu te Dünkü yazımızda Ortaoyunundan uzun uzadıya bahsetmiştik.Bugünkü makalemizle de Ortaoyununun meşhur tekerlemeleri ve bu uyunun güldürücü vasıfları hakkında malûmat verece^ yiz.Bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Belediye ile Vilâyetin syrılmas ıişi İçişleri Bakanı Rükneddin Nasuhoğlu İstanbul Vilâyeti ile BeJ tediyesinin ayrılışı ve bunlara ait seçimlerin ne şekilde yapılacağı hususundaki bir soruyu da şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Adliye Komünizm propagandası* yajıan J ir jrı*ıı ;tevkif edildi İstanbul Hukuk Fakültesine devam eden Galip Erdem isminde bir talebe komünizm propagandası yapmak ve duvarlara bu mealde beyannameler ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • W.A.Y.in toplantısı Dünya Gençlik Kongresi 13 ağustosta Şale Köşkünde açılıyor Dün saat 17 de Teknik Üniversite Lokal binasında yapılan basın toplantısında Orhan Anman 13 ağustosta Şale Köşkünde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Şehir Tiyatrosu meselesi İçişleri Kakanı bundan-aonru Şehir Tiyatro.su nizamnajmesuv dekj aksaklıklar etrafında sorulan bir sûalc şu cevabi vermiştir:Mem'efcetirnizde tiyatro mevzuunu şahsan alaka ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • aK oan seçimler Ieisleri Uukanı dün ir asm toplamını yaptı.Merkez valiliklerinin lâğv edileceğini yalanladı.Ermeni Patriği meselesini irmeni cemaatine la.dlûk eden Lir iğ olarak vasıflandırdı.İçişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Seyyar halıcılara tahsis etliiien yerler Mahımıipa.adaki seyyar esnaf dün V ye%e gelerek hayranın,yaklaştığı su günlerde Belediye zabıtası ve Mahmutpasadcki duk kân sahipJf n tarafından kendilerine sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Kesat Nuri Güntekın istanbul Maarif Müfettişi oldu Eski milletvekillerinden romancı Reşat Nuri Güntekin'in İVMiî Eğitim Bakanlığınca İstanbul bölgesi Maarif Müfettişliğine tâyin edildiği öğrenilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Ckîveraiçliler ololnis tenzilâtı sona erdi ¦Üniversite talebesinin Belediye otübüslerindc tenzilâtlı seyahat etmeleri dünden itibaren sona ermiştir.Şehir Meclisi üyelerinden bir kaçının talebenin yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • if Istanbul Ziraat odası 13 tem muz çarşamba günü saat 10 da Vilâyet Meclisi salonunda toplana çaktır.Toplantıda Vali ve Belediye Reisi Dr.Fahrettin Kerim Gökay da hazır bulunacaktırif «Radyo Yayınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Müteferrik Fatih'in îiirLc-i öııiimiizdi'ki cuma gsmvi acılıyor Evvelee verilen bir kararla tarihî âbide ve türbeler peyderpey açılmakladır.Bu meyanda Fatih Sultan Meh'medin türbesi de önümüzdeki 13 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Basın ne zaman tazyiki en kurfruiacak Memlekette hükümet düşer,hükümet kalkar,htrşey gelir,nihayet yine kabak gazetecilerin başına patlar,Her nedense gazeieıerle gazetecileri,muvafık olsun,muhalif ols
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Bir baba,karısı bakmadığı için çocuğunun öldüğünü iddia ediyor Savcılık gaıip bir iddia ve ihbarın tahkikatına başlamıştır.Pat inle oturan Nihat İkinci isminde birinin beyanına göre karısı Semih a 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Sağlık İşleri' Roc.kfd 1er müessesesinin Orifl gark temsilcisi geliyor Rockfeller Sağlık Müessesesinin Ortaşark mümessili Mr.Ceymis 13 temmuzda Ankaraya varacaktır.On gün müddetle hükümet merkezimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • Ucuz ekmek satışları Perşembeden itibaren 575 gram ekmek 20 kuruş oluyor Yeni tip ekmeğin fiat ve gramajını tesbit için Belediye daimî encümeni dün Vali Dr,Fahreddin Kerim Gökay'm başkanlığında toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • H A L KI N S E Sİ Geciktirilen aylıklar İstanbul sıtma savaş mücadelesinde yevmiyeli müstahdem olarak memur muav.zi)namı altında 200 e yakin personel çalıştırılmak ta ve bir bu kadar da amele istihdam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1950
  • TROÇKIYI Böyle öldürdüler Tefrika No 52 General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri 0 zaman Stalinie Hitler sarmaş dolaştılar Ya bu işi yapacaktır,yahut da ölüme razı olacaktır;ya kendini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Vali tarafından dün gazetecilere ucuz evler inşaatının ma ketleri gösterilmiş ve bu münasebetle bir de ziyafet verilmiştirtngilMrede 1951 yılında açılacak olan yeni sergi içiıı sim diden hazırlıklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • ııımıııııııııımıımımıııi":Varlık hakkı Halk Partisinin balo* lar,festivaller ve her türlü alafranga eğ-lencelerle müvâzi baskılar ve tedhişler iğinde geçen otuz yıllık keyfî idaresi,On-sekizinci asrın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Japonya ile sulh Amerika da barış şartları için Mac Arthur'le anlaşmaya varıldı New York 10.A.A.New York Times gazetesinin Washington diplomatik muhabirine göre Birleşik Amerika Hükümeti,Kore'deki hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Amerikada Mavi nehir taştı,binlerce kişi evsiz kaldı Omaha Nebraska)10 A.A.Middle West'de yağan şiddetli yağmurlar Omaha bölgesinde vahim feyezanlara sebep olmuştur.Mavi nehrin taşması neticesi binler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Kocaelide bereketli yağmurlar yağıyor İzmit 10 A.A.Kocaelide çiftçinin sabırsızlıkla beklediği bereketli yağmurlar dün başlamış ve fasılalarla bütün gece devam etmiştir.Sabaha kadar yağan yağmurun mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Çekoslovakyada yeni bir casusluk dâvası Prag 10 A.A.Haber alındığına göre Doğu Bohemyad»ı Pardibiu mahkemesinde mühim bir vatana ihanet dâvası görülmektedir.Sanıkların sayısı bilinmemekle beraber,aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Dünya Gençlik Birliği toplantısının hazırlıkları Ankara 10 A.A.Way Dünya Gençlik Birliği)Konseyi Türk tertip komitesi başkar/Vedat Özsan,gereken makamlarla temaslarda bulunmak ve son hazırlıklarla meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Bağdatta gazete grevi Basın kanununu protesto için gazeteler üç gün çıkmıyor Bağdat 10.A.P.Bağdat'ta çıkmakta olan on iki kadar gazete,tasvip edilmek üzere Irak Par lftmentosuna sunulan bir basın ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Müthiş bir zelzele oldu Kolombiya Venezüella hududunda 200 kişi öldü Bogota 10,A.A.Kolombiya Venezüella hudut bölgesinde husule gelen deprem neticesi 200 kigi ölmüştür.Bu depremden en fazla mütees sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Alman komünistlerinin Stalin aleyhtarlığı Doğudan kaçanlar yeni bir parti kurmağa karar verdiler Dusseldorf 10.A.A.Doğu Almanya'da tasfiyeye tâbi tutulan ve gayri memnun vaziyette bu lunan Alman komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Harici kısa haberler İSVÎÇREDE Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu ağustosta Cenevre'de bir toplantı yapacaktır.Komisyon uyuşturucu mad deler istihsali sahasında kaydedilen ilerlemeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Belçikada Kıral aleyhtarları Brüksel 10 A.A.Sosyalist kontrolü altındaki Birleşik İş Federasyonu,menfada bulunan Belçika Kiralının memlekete dönmesini protesto maksadiyle çarşamba günü Valonyada umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Atmadaki Amerikan Koleji talebesi Valiyi ziyaret etti Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Atina'daki Amerikan koleji talebeleri dün akşam Vali Dr.Fahrettin Kerim Gökay'ı makamın da ziyaret etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Casusluk ve mukabil casusluk faaliyetleri Amerikanın en kuvvetli v verimli müessesesi:G-Men Almanlar ajanlarını denizaltılar vasıtasiyle Amerikaya göndermeğe muvaffak olmuşlardı.Fakat mukabil casusluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • Sonra şakacı bir tavırla Demek burada çalışıyorsunuz öyle mi?dedi.Ahmet Yılmaz alaylı bir tavırla:Hayır,çalışmıyoruz,top oynuyuıuz,diye mırıldandı.Karasının anide gelişine sinirlenmişti.Nuranın solgun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • YAPI ve KREDİ BANKASI'nın Amerika ve Ingiltereden getirttiği öğretici ve eğlendirici kültür filmleriyle ilk Çocuk Sineması rUı cumartesinden itibaren tatil box unca her Cumartesi günü 10.39 11.3ü ATLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • îsrail gazetecileri bugün Ankaraya gidiyor Şehrimizde bulunan İsrail gazetecileri bugün Ankaraya gidecek lerdir.Ankarada bir kaç gün kalacak olan misafir gazeteciler dönüşte şehrimizde iki gün daha ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1950
  • İranda endişe Rusların hududa asker yığdığı yolundaki haberler tahakkuk etmedi Tahran 10.A.A.İran'da bu lunan bir çak diplomat ailelerinin memleketi terke hazırlandıklarına dair ecnebî kaynaklardan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.07.1950
  • KISIM XV Cuma'-Bundun daha şaşırtıct şeyler yorulmuştur.Otomobilin motörii neş'e ile homurdanıyor ve Callaghan bu sese kulak vererek gaza basıyordu.Yalnız bazan küçük bir hırıltı,herhalde bir kaç küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1950
  • Yetiş Haydar,yetiş!Semahat GENCER Güneş Gediz ovasını baştan başa kaplayan bağlar üzerine son ışıklarını serpmekte,yeşil asma yaprakları arasında kırmızımsı bir parıltı ile yanıp sönmekte idi.Akşamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1950
  • Hicrî 11 TEMMUZ Rumî 25 28 Ramazan 1 9 5 0 Haziran 1369 Şalı 1366 VAK ÎT VASAT 5.36 'I EZANÎ Güne 'S 8.54 Öğle 13.19 4.36 İkindi 17.19 8.37 Akşam 20.42 12.00 Yatsı 22.41 1.59 îmsâk 3.24 6.41 sus peşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1950
  • mığfr.FATİH mu^0â IwOTKa M.ı_İ52E31 Tefrika No.70 Elinde küçük b'r su sürahisi ile Damar geliyordu Küçük nedime mi ağzından kaçırdı?Precapie manastırından gelen kurbağa gözlü ihtiyar rahibeye fısıldar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1950
  • SOLDAN SAĞ/1 Baş muharririmizin soyadı.2 Bir cihaz.3 Beyaz,vü cuttaki lekelerden,bir nota.4—Bir nevi kılıç,bir meyva.5 Şef,eski devrin hâkimi.6 Rüstemin babası,pişmemiş.7 Bir renk,hayvan ayakkabısı,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Moskova Elçimiz geldi Rus sefiri dönmedikçe bizim elçimizin de vazifesi başına dönmiyeceği söyleniyor Moskova Büyük Elçimiz Ali Muzaffer Göker yanında eşi olduğu halde dün saat 16 da uçakla ve Roma ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • eter ucuzlafılcsm Baş tarafı 1 incide)sip kararlarını almak üzere lüzumlu teshillerin yapılmasına bütün kuvvetimizle çalışmaktayız.Bir taraftan bu çalışmalar yapılırken bu idarelerin bugunicü çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • k\itai.uuu çarşaiiiiıa güiiü Çi.jyor Baçtarafı 1 incide)müebbet hapsin ise 20 sene indiril meşine karar verilmiştir.Komisyonda,ellerinden ruhsatiyeleri alınmış bütün avukatların da bu cezalarının kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Meclisteki soru rekoru «Baştarafı 1 incide)olan arkadaşları yerlerine iade et mektir.Sözlerinden anlaşılacağı üzere tıp talebesinin adedi çoktur.Bunların hastahanelerdeki arkadaşlarının yanlarına gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Okiivü gareşier Bas taralı 1 incide)zevkli ve heyecanlı geçti.52 kiloda Ali Yücel fevkalâde bir hamle ile altına aldığı hasmı Hakola'yı 58 saniyede tuşla yendi.57 kiloda ISIasuh Akar rakibi Johansson'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Bursada feci bir otobüskazasî Bursa 10 Milliyet)Bugün İznik'ten gelmekte olan koza yüklü bir otobüs bir köprüden geçtiği sırada şoförün önüne çıkan bir kadına çarpmamak için direksiyonu kırması üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Bt gemide 60 kadsn doğuran Jawiden Hollanda)10,A.P.İngiliz bandıralı «Atlantis» vapurunun Jakarta'dan Amsterdam's yaptığı son seferde,gemide 60 bebek doğmuştur.Gemi Hollandalı aileleri Endonezya'dan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Sendikalar arassndcıki anlaşmazlık Pazar günü yaptığı bir kongre ile İstanbul Tekstil Sendikasından ayrılarak Beyoğlu Mensucat İsçileri Sendikası ismiyle kurulan Sendikada ihtilâf başgösterimiştir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Kayalıbay tahkikatı sana erdi Muzafier Kayalıbay'm ölümü hâdisesi hakkında İstanbul savcı-lığmca açılmış olan tahkikat dun sona ermiştir.Bir müddet,önce Muzafferin babası Halil Kayalıbay taralından İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Öğretmenini öldüren talebenin duruşması Baş tcu-alı 1 incide)mıştı.Her hangi bir hâdiseye veya kaıgaşaiığa meydan ver.ne mek için emniyet kuvvetleri ge reKen tertibatı almış bulunuyor du.Üaruşmaya usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Mecliste garip bir hadise Baş tarafı 1 incide)kan bu arada yapılan inşaatı,saricdilcn paraları da izah etmiştir.Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen soru sahibi Kâzım Arar Bakanın izahatını tatminkâr b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • iiizın ısladı Baş tarafı 1 incide)tesbit etmeliyiz.Radyo programlarınm tesbiünde terbiye etme ve yetiştirme vasimin da güzönünde tutulması icabeder.Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmeği hedef tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Ucuz evler projesi yakında tahakkuk edecek Vali ve Belediye Reisi Dr.Fahreddin Kerim Gökay dün saat 12 de Sergideki Belediye Pavyonunda İstanbul gazetelerinin yazı işleri müdürlerini kabul ederek Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • lî «i i ııljrina Istanbul yolculuk müddeti kısaltıldı İstanbul Bandırma seferlerine ait program yeniden değiştirilecektir.Hazırlanan tarifeye göre haftada 6 gün Bandırma ile İstanbul arasında vapur is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Amerikan kuvvetleri çaklar Kuzey Koreli kara birliklerine muazzam zayiat verdirmişlerdir.İddialar hilâfına tepki,li uçaklar,kara birliklerini desteklemek gibi hareketler iç'uı iazla süratli değildir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Yetiş Haydar,yetiş.ıE aş tarafı 4 üncüde)Neden?Aman ne çok soruyorsun,Müzeyyen.Ne bileyin ben?Duymuşum işte!Eski kadınlar rüzgâr islediler mi,«Es Haydar,es!derler,rüzgârı çağırırlar.Görmüyor musun yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1950
  • Casusluk ve mukabil casusluk faaliyetleri |Bas tarafı i üncü şayiada] Parmak izi odasında 10 milyon fiş.vardır.Hususî bir âlet vasitasiyle ufak bir düğmeye basmak suretiyle,aranılan dosya bir kaç daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.07.1950
  • fen* tene benzinle 520 önden çek\ş\sââlâm,2âKf ve daı/anıMı Û9MNUZ DYNA PAN HARD ORTA ŞARK TİCARET T.A.Ş.Beyoğlu Mtfrutift cad.No:40 Ul.43410
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • Milliyetin 2000 kariine 25000 liralık hediyesi Müsabakamıza iştirak şartları hakkında malûmat Milliyet 2000 okuyucusuna ye.cûnu 25.000 liradan fazla değerde hediye takdim edecektirtu nedi/elerin liste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.to A.N.K.Gazetecilik ve Kollektif Şirketi Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • Otel,lokanta ve gazino İşletenlerin nazarı Dikkatine Vatandaşların lokanta,gazino v.s.umuma mahsus eğlence ve istirahat yerlerinde fiatlardan malûmattar olmalarını temin için Zabıtai Belediye Talimatn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • İLÂN M.5.B.Kara Kuvvetleri Komufanlığıno'an 1 1950/1951 öğrenim yılı İçin aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • MÜŞTERİLERİMİZE^ HER AY BİNLERCE.LİRA İKRAMİYE DAĞITIYORUZmam ÇUkö&4:28 Temmum i950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • ZAYİ İstanbul Teknik Üniversitesinden aldığım şebekemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.No.2235 H.Fehmi Varlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • ZAYİ İstanbul Giriş Gümrüğünün 9636 sayılı beyannamesine ait 43644 sayı,5.6.950 günlü depozito makbuzunu zayi ettik.Yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.Serattar İthalât İhracat T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • i—Sayın Doktorlarımızia Bilûmum Hastahaneleriniizin Nazarı Dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,ayni zamanda rakipleri arasında en ucuz ÇEKOSLOVAK MAMULATI Unit,Fotöy,Diş Röntgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • Teşvjkiyetıeacelesafrlık arsa B Tegvikiyeain iyi bir yerinde,tramvaya üç dakika me-gaf ede çift daireii bir apartman yaproağ?veya ayrı ayrı iki apartman inhasına elverişli bir arsanın tamamı veya yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • 1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilanları Açık eksiltme ile Yedek subay okulunda kurulacak su tasfiye cihazı mevcut Vcbolit cihazının onarı!ması ve montajı yaptırılacaktır.İhalesi 14/7/950 günü saat 10,30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • W2&lpillp ^IPIIİI {mm f 11 Bs ÇEKLER 1 Sterlin 7i 35 784 100 Dolar 2ÖJ 282.52 İUU branşız Fr.U.8U İUU Liret 044.128 İUU İsviçre Fr.64.'J3 İUU Belyıka i?r.U.6U İUU Drahmi Fr.01.376 İUU b'scudos 9.789U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • Sahtecilikler ve gizli mürekkep,yazılar ve arama yolları Adlî Tıp İşleri Kimyahane Müdürü doktor Celâl Tahsin Boran bu nam altında şimdiye kadar memleketimizde eşi neşredilmemiş olan yeni,orijinal ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • VADESİZ TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYELERİ 1950 r-HAZİRAN AYINDAN YIL SONUNA KADAR *o milium iuiLV G)HCR ÇEKİLİŞTE AYRICA PARA İKRAMİYELERİ ÇEKİLİŞİ' HA BAKIRKÖYÜNDE 4 O d o,G a r a i Ayrıcaydı 1 adet 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • Tekel Paşabahçe İspirto Fabrikası iütiüriüyünden 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı şaraphane malzemeleri açık arttırma ile satılacaktır.2 Arttırma 20.7.950 perşembe günü saat 15 de fabrikada yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.07.1950
  • SÜPÜRGE:345 lira peşin 375 lira taksiti 75 peşin,ayda 30 "lira 10 4y r,ksit)A T A Ş Galata,Tahir han Tel:44996 lX8B)0VttUK&&-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan