Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • İstanbul gazeteciler Cemiyetinin yaptığı müracaat üzerine Başbakan Basın hürriyeti için teminat veriyor Adnan Menderes "Basın hürriyetinin demokratik bir rejime yaraşacak şekil} j de teminat altında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Avrupa tediye Birliği için anlaşmaya varıldı Marshall planına dahil memleketler 15 gün içinde ticaretlerinin o\°60 serbest bırakacak i ar Paris 8 A.P)Marshall Plânına dahil 18 memleket Afe rupa Tediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • DUn geceki müsabakada tuşla galip gelen Yasar ve Celâl Dün gece yapılan güreşleri 5-3 kazandık Yamı 7 inci şayiada]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Hükümetin tatbikini düşündüğü güleryüzlü idare sisu*»* nin neticesi:Dairelerde iş galiplerine iyi le edilecek.Gazetelerden J DÜN BUGÜN Halk-Buyurun Beyefendi!Memur Büyürün Beyetendı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Yeni af kanunu Meclis Adalet Komisyonu dün de çalışmalarına devam etti Ankara 8 Milliyet)Bugün Adalet Komisyonunda Af kanunu müzakerelerine devam edilmiştir.Evvelce de bildirdiğim gibi ikinci maddenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Hususî tren halka tahsis ediliyor Tren 15 temmuzda Ankaradan yolcularla îıareket edecek Ankara 8 Milliyet)Memnuniyetle haber aldığımıza göre Cumhurbaşkanlığına sit beyaz tren Bayram günlerinde halkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Tarihte ilk defa vaki olan hâdise Komünistlere karşı çarpışan birlikler Birleşmiş Milletler Bayrağını kullanacak Mac Arthur Başkomutan oldu.Amerikan kuvvetleri geri çekilmeğe devam ediyorlar VLADIVOST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Üçüncü bir dünya harbi çıkar mı?Korede başlayan yangın ha söndü,ha sönüyor elerken yeniden şiddetlenmeğe başladı.Ruslar,Amoiikabların sert çıkışlarına anırış etmediler ve Kore kavgasının Birleşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Milliyetin hediye müsabakası Gazetemizin ballığında neşrettiğimiz hediye kuponlarını muntazam olarak 1 numaradan 45 numaraya kadar)toplayan okuyucularımızdan 2000 kişiye noter huzurunda çekilecek kur'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Köy muhtar seçimi 6 ağustos,3 aralık,Belediye meclisleri yapılıyor mahalle muhtar seçimi seçimi de 3 eylülde İstanbul vilâyetinden bildirildiğine göre,köy muhtar ve ihtiyar heyetleri seçirai 6 ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Sul ar ic'aresi müdürünün izahatı Susuz kalmamak için duadan başka çare yok Sular idaresi müdürü İhsan Göze,eski galeride vukua geleo çöküntü münasebetiyle,dün vaka mahallindeki tamirat ve 1950 yılı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • İzmire gideceği resmen bildirilen Cumhurbaşkanı Bayar C.Bayar izmire gidiyor Cumhurbaşkanı oradan donanma ile Istanbula dönecek ingiliz Elçisiyle Deniz Ataşesi de Marnı arise gittiler Ankara 8 A.A.Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1950
  • Yugoslavya hududunda Rus tahşidatı Altı Sovyet tümeni Yugoslav Rumen hududunda emir bekliyor Berlin 8 A.A.Fransız kontrolü altında çıkan «Kurier» gazetesi tarafından bildirildiğine göre,içlerinde mühi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Eski Ramazanları anlatırken o devrin her Ramazanında erkeklerin de i/eni bir kıyajet modası ihdas etliklerini ve bunun şehirde rnühmi akisler bıraktığını vnutmamak lâzımdır.Bugünkü yazınımda moda bahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Fitrelerimizi Türk Hava Kurumu'na bağışlamaüla,en verimsiz köyden en varlıklı şehre kadar bütün Türk vatanının ortaklaşa emeğinaen doğmuş olan millî havacılığımıza kuvvet vermiş ola cağız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Pakistan generalinin dünkü ziyaret ve temasları Birkaç gündür memleketimizde bulunan Pakistan ordusu komutanlarından tümgeneral Mehmet Raza dün Yıldız Harp Akademisini gezmiştir,öğleyin İngiliz sefiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Fotoğraf müsabakası Türkiye Millî Taleb.Federasyonu Turizm Komiyonu tarafından tprtip edilen fotoğraf müsabakası neticeleri belli olmuştur.Bu müsabakayr.iştirak eden 35 fotoğraf,jüri arafından beğenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • *v.Ana ycilsat Belediyece yapılacak,Iıeiâlar in^a edilecek—Eleklrik tesisatı genişletilecek Yeniden gecekondu yaptırılmayacak ama mevcutlara asla ilişilmeyecek Valiye büyük tezahürat yapıldı Vali ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Sağiik İşleri:Bakırköy Hastahanesi için yapılan ihbar Bakırköy Akıl hastahanesinde demirci ustası olarak çalışan Enver Çelpeş isminde biri savcılığa bir ihbarda bulunmuştur.Muhbirin iddiasına göre has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • İmtihan talimatnamesi B-u laliraatnamelerle Üniversiteye giriş şartlarını değiştirmek üzere tetkikler yapılıyor Millî Eğitim Bakanlığı önü müzdeki tedris yılı iğin değişiklikler yapmak için imtihan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • İstanbul şehrinde seyrüsefer rezaleti!Istanbuldaki seyrüsefer ren letine ne buyurulur?Nevyork gibi Londra gibi,Paris gibi milyonlarla insanın sokakları ve büyük caddeleri doldurduğu şehirlerde yüz bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • ^STROGKİTİ igkâBövle öldürdüler* Tefrika No 50 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Troçki'nin katilini görmeğe gittim Az sonra,İspanya Cumhuriyetti hükümeti gönüllü Tony Baoıch'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Günün notlare Eğlence.«Aman Allahım ne eğlendik,ne eğlendik!Her tatil gününün sonunda,güneşten burunları kıpkırmızı olmuş,yüzleri yanmış bir sürü genç kız ve delikanlıdan,tramvayda,vapurda veya iş yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Baro heyeti dün gitti Ankara vapuriyle 34 talebe ve ba*ı profesörler de dün Avrııpaya bareket ettiler 19 temmuzda Londrada toplanacak olan Milletlerarası Barolar Kongresine İstanbul Barosunu temsilcn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Adana vapuru kaçakçıları Adliyeye verildi Bir kaç gün önce Batı Akdeniz seferinden dönen Adana vapurunda bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkarılmış ve I r şebeke halinde çalıştıkları iddia olunan gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Adliye Kürtaj kurbanına dün otopsi yapıldı Savcılığın.Serhat Yalınay isminde gen»;bir kadının ölümüyle neticelenen bir kürtaj hâdisesine elkoyduğunu yazmıştık.Adalet doktorluğunca morga kaldırtılan ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • «Ankara» dün gitti Ankara vapuru dün 528 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Gemi ile gidenler arasında Ord.Prof.Mazhar Osman Uzman ile Mustafa Reşid de bulunmakta idi.Ayrıca 34 kişilik bir tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • HALKIN SESİ Terhis mudmelelerindeki aksaklıklar Birkaç gün önce bu sütunlarda «Terhis muamelelerindeki aksaklıklar» başlıklı yakıya karşılık.Millî Savunma Bakanı Refik Şevket ince imzası ile,aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • Askerî Ortaokullara talebe alınmayacak Millî Savunma Bakanlığının aldığı bir kararla Konyadaki Kuleli Askeıî Ortaokulu lağvedilmiştir.Bu okulun 6 ve 7 nci sınıfları Çengelköydeki Kuleli Askerî JLisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1950
  • if Türk Hind.&tan Kültüı Derneği 11 temmuz salı günü saat 17.30 da Eminönü halkevi salonunda bir kültür toplantısı tertip etmiştir.Toplantıda Hint şâiri Togar hakkında bir konuşma yapılacak ve Hindist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Vichinsky kayıp!Sovyet Dışişleri Bakanının nerede olduğu belli değil!Londrr.8 Nafen)Moskovada,bütün elçilerle temasların Dış işleri Bakanı yardımcısı Gromyko tarafından yapılması,Birleşmiş Milletlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • o Ingılterede şoför grevi 3U.000 kamyon şoförü islerini bıraktı Londra 8 A.A.30.000 kamyon şoförü dün gece Londrada umumî grev ilân etmişlerdir.Grev semin bütün nakliyatına tesir etmektedir.İşçi temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • T 8/«1 dill ¥M m\îM\iiiuutfi Kurumun iki fabrikasındaki işçiler ücretlerini alamıyor Ankara 8 Milliyet)Türk Hava Kurumu Genel Merkez kurulu bugün saat 10 da Sinop milletvekili Cevdet Kerim Incedayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Harici kısa haberler AMEKİKADA İç Amerikan hükümeti,harp zamanındaki kauçuk fabrikalar r:tdan üçünün tekrar kauçuk iitıhsaline başlıyacaklarını Diktirmişür.Bunuan maksat senttik kauçuk istihsalini sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Acı bir kayıp Emekli Su baylar Derneği kıymetli bir üyesini kay betti.Emekli Albay Aziz Hüdai Akdemir cumartesi günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Merhum 1318 senesinde Harbiye mektebinden birincilikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Tabiî mesudum.Bu sualde ısrar edecek ne var bilemiyo rum!diye,mırıldandı.Sende sabit bir fikir olmuş bu küçüğüm» Genç kız yüzünü buruşturmuştu: Aı1ık bana «küçüğüm' de me,küçük olmaktan çoktan çıktım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Dünya sporcularını alâkalandıran mesele etirilmesi isteniyor Spor olarak boks,her şeyden önce,bir yumruk eskrimidir.Boksör bir düellorudur* Boksörün bütün hareketlerini buna göre tanzim etmesi ve bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • E i!ll!JI!lli:illimil!l!I1 imi AA 1 f&l 'p?TX^ 1 IP^î-s Miliî tarih takvimimizin ayarsızlu ı İstanbul fethinin beş E yüzüncü yıl dönümü için ğ yapılan hazırlıklar ara-sı-ğ ra gazellere aksediyor ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Şükrü Hânın vazifesine iade ediliyor Sabık iktida-ın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Kemali Bayazıt'ın emekliye sevkettiği doktorlardan Şükrü Hazım ve Ali Şükrü Savlı haklarındaki kararın bozulma sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Ruslardan kaçan Alman halk polisleri Eerlin 3 A.A.Temmuz aymın ilk haftasında B.erlinin Sov yet kesimindeki halk polis teşkilâtının 23 üyesi Berlinin Batı kesimine iltica etmiştir.Haziran ayında bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Acaip bîr reklam şekli Bir Amerikalı su altındaki odada yaçaınağa başladı New York 8 Nafen)Paul Abbot isminde 28 yaşında bir genç vergi ödemekten kurtulmak için suyun altında yaşamağa karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Trumamn kararı Grev yapan demiryolu işçileri yerine askerler çalışacak Washington 8 A.P)Cumhurbaşkanı Truman,bugün,grev yüzünden felce uğrayan Rock island demiryolu işletmelerine elkonulmasmı emretmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1950
  • Yt_o.ki resimde,Ordu Do;uı.Okulundaki birlik ikmal I;rsundan mezun olan 12 subay,Vürk ve Amerikalı öğretmenleriyle birlikte görülmektedir.Amerikan Askeri Yardım Kurulunca tertip edilmis olan bu üç 07l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.07.1950
  • Paçavra ihraç ediliyor Alman fiı maları son günlerde ğehrimiz piyasasında mühim hareketler yaratmaktadır.Bu defa bir kaç Alman firması,yünlü paçavra ve eski çorap almak için bazı tacirlerimize müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1950
  • israil gazetecileri dün gelirimizde tetkiklerde bulundular Şehrimizde bulunan İsrail gazetecileri dün grup halinde tetkiklerde bulunmuşlardır.Bu arada sabah saat 10 da Radyoevini gezen gazeteciler öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1950
  • SOLDAN SAĞ/1 Açıklık 2 Lâtife;bir deniz vasıtası 3 Ay,rüzgâr 4 Etrafa duyur,bir edat 5 İstirham l Tersi sıfat takısı,cümlenin unsurlarından 7 Büyük 8 Ek,Rumelilinin dilinin pelesengidir 9 Sıfat takıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1950
  • FAYDALI ER Hicrî 9 TEMMUZ 19 5 0 Pazar Rumî 23 Ramazan 1369 26 Haziran 1366 VAK Gün Öğle ikindi Aksar Yats îmsâ tT yASAl S 5.34 13.19 17.19 n 20.43 22.43 k L.20 'I EZANI 8.51 4.35.8.35 12.00 2.00 6.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1950
  • Bu iş bittikten sonra River tonun kapsül dolu silâhını geminin penceresinden dışarı fırlattın.Ba rın bulunduğu küçük salona geçe rek orada bulduğun bir robdöşambrı giydin.Ben bu robdöşam brı bulduğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1950
  • As"11» 1 îFATIH e»ft» l! gfc^Sultan Mehmet Tafrllca No.68 Boğazlanan boğalarınkine benzeyen horlayışı vardı Ser.dehyerekten pencere u**vne gidip bir şarkı mırıldanmağa başladı.Kale divan parçası üze r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1950
  • Bırakın Gülten'i.Tarık BUĞRA GOlten rıhtımdan ayrılmaz,ayrılamaz;Rüzgâr Gültenin saçlarını dalgalandırır,yüzünü okşar,kirpiklerini titretir.ve dalgalar Gülten'in ayakları dibinde,hırçın,şımarık,canlı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.07.1950
  • 8 Li Uean Marraîs ile film fa ^çevirecek olan güzel yıldız Sylvana Pampanininin bilmediği şey yok Resimde gördürünüz bu güzel İtalyan artisti yalnız yüzünün,vücûdunun tenasübü ile değil,daha bir çok h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1950
  • Clark C kopyası Hollywood'da her sene bir takım artistler meşhur yıldızları taldit ederek şöhret elde etmeye çalışırlar.İşte bunlardan sonuncusu Clark Gable'ı taklit eden Don CasÜe'dir.Her yerde kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1950
  • Greta Gârbonun aşk hayatı aunce rbirine nasıl a Uzun zaman sonra Greta Garbo ne zaman,bu hâdiseyi hatırlasa hemen gözlerinde yaşlar parlardı.Onun itiraf ettiğine göre a-Bil meslek hayatına yol açan bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1950
  • ita Hayworth ve iki çocuğu Ali Hanın karısı model anne olmak istiyor Yeni prenseslerden Rita Hayworth Ali Hanla evlendikten sonra Hollywood'daki eski hayatım unutarak model bir anne olmaya çalışmak,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • zgL2£iur~:3C3Cİ2Iİ Milliyetin 7000 karime 25000 liralık Müsabakamızın bir numaralı hediyes?4 kapılı,1950 modeli S K O D A ırabayı ve diğ«r hediyelerimizi ka zanmak için Tttkit vardır.Eksik kuponlar ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • e Bütün Istanbul balkını coşturan sürekli alkışlar toplayan •^MONTEMAR İspanyol revüsü AçıkHava Tiyatrosunda ber gece saat 9.45 te Tahminin ve ümitlerin fevkinde muvaffakiyetler kazanmaktadır.Bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • Dr.hafız Cemal L LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan 'oı.ska her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu No.1U4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • JlUUtyet ABONE FÎATLERt Senelik 28 Liradır 6 Aylık İJ 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir,İLAN FIATLEIi!Bağlık 20 iua 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 ilân i 2 b Doğum,Nikâh,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • Eski Ramazanlarda erkek modası salgını Baştarafı 2 incide)«Her Ramazan bir nevi tuvalet icadı mukarrerdir.Bu senenin,kini öğrenmek istiyenler şu listeye başvurabilirler 1 Sıfır numara kalıp fes,siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • ffl W%$9$ 9»ilTF W7Wm İH Wm WL«j ÇEKLER 1 Sterlin 785-784.50 100 Dolar 282.2 5282.52 100 Fransız Fr.0.80 100 Üret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • [Baş tarafı 3 üncü sayfada] çalışmaları meydana çıkarmıştır.Bu,beyin iltihabıdır.Adına Punch Drunk da diyorlar.Bu hastalık,profesyonellere ârız olan bir hastalıktır.Önce bok t söre bir hantallık arız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • Ankaı a-îsîat bul artısında bayramı seferleri Ankara 8 A.A.Haber verildiğine göre,Bayram dolayısiyle trenlerde vukuu muhtemel izdihamı hafifletmek maksadiyle 13/7/950 cumartesi günü Ankaradan sabah s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • Dilencilerin topls türılması join ttedbir alındı Son günlerde şehrimize diğer vilayetlerden dilenmek maksadı ile gelenlerin sayısı pek ziyade artmıştrr.Bâzı kimseler de iş bulmak maksadı ile gelmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • Amerikada tahsilde bulunan Anthony Edgar Sale isminde bir İngiliz talebesi,keıuli işlerini gördürecek bir robot adam yapmağa muvaffak olmuştur.Uzun çalışmalardan sonra ini âl edilen bu robot telsizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1950
  • Birleşmiş Milletlerin okullar arası resim sergisi miis Memleketimiz adma bu müsabakaya katılacaklar için açdan müsabakada jüri,Vezneciler ilkokulu talebesinden 12 yağında Rifat Uıeyen'i seçti.Küçük sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Rüyadan sonra islâm olan bir mahkûm Bursa 8 Milliyet)Şehrimiz cezaevinde bulunan Koço Kostantinidis adında bir mahkûm,gördüğü bir rüya üzerine müslüman olmak istemiştir.Koço sünnet olmuş,gereken dinî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Bunaltıcı sıcaklar Bir kaç gündenberi istanbulluları bunaltan sıcaklar devam etmektedir.Dün sühunet derecesi gölgede 32 derece idi.Sıcaklardan bunalan halk dün de selâmeti say fiye yerlerine gitmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Yugoslavya I Bas tarafı 1 incide] az zamandanberi Rumen Yugoslav hududunda toplanmış bulunmaktadır.Tümenler aracında bulunan 211 ve 214 üncü zırhlı muhafız tümenleri Macaristan hududu civarında,4 piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Cefâ!Bayar izmire gidiyor Baştarah 1 inci sayfada)Anadolu Ajansının aldığı malûmata göre,Cumhurbaşkanı 13 temmuzda uçakla İzmire hareket edecekler ve Akdenizden dönmekte olan donanma ile birlikte İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • fMoiEi Moran İfaiyaya gitti Atletizm federasyonu başkanı Nailî Moran dün Ankara vapuriyle İtalyaya gitmiştir.Nailî Moran giderken gazetecilere demiştir ki;a—Romada toplanacak uluslararası dünya kronom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Af Kanunu Bas iarafı 1 incide] met ve irtikâp suçlularının aftan istifade etmelerine karar verilmiştir.C bendinde yazılı olan 452 nci madde suçlularına da aftan istifade ettirilmeleri uygun görülmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Muhtelif piyasa hareketleri Mazı piyasası Mazı piyasası çok durgundur.Dış piyasalardan hiç talep yoktur.Fiatlar 75 kuruşa Kadar düşmüştür.Diğer taraftan bu seneki mazı rekoltesinin çok düşük olduğu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Cam ve şişe sanayii müşkül durumca Cam fiatlarnun damping neti» cesüıde düşmesi cam ve şişe sanayicilerini telâşa düşürmüştür.Cam ve şişe sanayii ile alâkadar olanlar,imalâtçılar ve sanayiciler müstac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Kalay ansızın yükselmeğe bağladı Koredek.savaşların cihanşümul bir mahiyet arzetmesi dünya piyasalarını altüst etmiştir.Bilhassa dünya metal piyasası yükselmeğe başlamıştır.Bu arada kalay fiatiarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • yapılan Gül Kupası yarışmaları Dereceler umumiyetle pek düşük Gül Kupası atletizm yarışmalarına dün İnönü stadında başlandı.Çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakaların teknik sonuçla1'!şunlardır:4.Küme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • AT YAKIŞLARI Marmara koşusu Bugünkü koşuların içersinde en mühimi 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Marmara yarışıdır.Koşu;S yaşlı şampiyonlardan bir kaç tanerinin y\r almamasına rağmen,küçük mikyasta bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Toprak kanunu da eğiştiriliyor Çiftçi ortaklığını önleyen ve toprak dâvasına zararlı olan kısımlar kaldırılacak Ankara 8 Milliyet)Çukurova bölgesinde uzun bir tetkik gezisine çıkmış olan Tarım Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • irSeşmiş Milletler fiilen harbe girdi Baştarafı 1 incide)Arthurün genel karargâhı adan yayınlanan sun tebliğde,Kuzey Küreli komünist kuvvetlerin iki gündenberi giriştikleri taarruzun bütün kesimlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Küçükler ve ortalar yüzrna teşvik müsabakaları dün Lidoda yapılmış ve şu sonuçlar alınmıştır:KÜÇÜKLER 66 m.Sırtüstü:1 Ergin Y.İht.1.10.6/10 66 m.serbest:1 Dinçer D.S)1.05.6 2 İlhan Y,iht.1.12.5/10 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Dün geceki güreşler Finlandiya muhteliti ile İstan,bul Güreş Kulübü arasındaki ü-I çüncü müsabaka dün gece Şeref stadında yapıldı ve takımımızın 5-3 galibiyetiyle sona erdi.52 kilo serbestte Fehmi Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Susuz kalmamak için Bastarafı 1 incide)lık ve sarp bir mahalde bulundu ğundan derhal gelen ameleden yüzü o civardaki fundalıkları ke sip tamirat için celbedilen malzemenin naklini temin edersen 120 am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • Meclisten çıkan ilk red kararı S Atamanın tutanağı reddedildi İstanbul Vilâyetinden bildirildiğine göre,köy muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi 6 ağustos pazar,genel meclis seçimi 13 ağustos pazar,Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1950
  • r 2nd Hafta Programs 9 7 950 BİRİNCİ KOŞU SAAT:15.30 A» grupuna mensup koşu kazanmamış dört ve daha yukarı yaşlı Araplara mahsustur.İkramiyesi I 1200 liradır.Sıklet 57 60 k'lodur.Mesafesi:2000 metredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.07.1950
  • w ¦y.*K IJfes^ SAATLERI:ve^^#İ MüCEVHERLERy 4 e£uli Brai^ Saat mağazaları Ankara Yurd sokalr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1950
  • Donanma Komutan I ıs irs dan 9 14.temmuzu 15 temmuza bağlayan gece Marmara Ereğllsinin cenup kesiminde arz 40°,33.40 43 ile tul 27° 50 ve 28°.40 daireleri orasında kalan sahada su üstü top atığı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yan iğlerini fiilen idare eden:N.Baytok DizUdiâi yer:N.A.to A.N.Kgazetecilik kollektii şirketi matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1950
  • Istanbul.Bayın Bay7 Mehmet Kavala" VOLVO Acente»!Tahlr Han Galata İKtfös/i 9SO P32 modeli 40164 şasi numaralı ve 30372 motor numaralı 3399 plaka sayılı VOLVO kamyonu sahibiyim.1936 seneslndenberi nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1950
  • Gömlek demek SÜRPRİZ demektir Çunku Bir SÜRPRİZ GÖMLEĞİ bir otomobil ve değerli hediyeler kazandırır İstanbul Sergisinde SÜRPRİZ'in vereceği SKODA marka otomobili görünüz lo 1 ArtDUL ^tlfuloliıUCril a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1950
  • Linyit Kömürleri Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Satışı serbest olan Linyit kömürlerinin şube depolarında alıcılara perakende tesliminden başka Tavşanlı ve Değirmisazdan Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1950
  • Teşvikiyede acele satılık arsa Teşvikiyenin iyi bir yerinde,tramvaya üç dakika me-saf ede çift daireli bir apartman yapmağa veya ayrı ayrı I iki apartman inşasına elverişli bİr arsanın tamamı ve-g ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1950
  • Ali Muhittin Hacı Bekir TİCARETHANESİNDEN:Akide şekeri 200,karışık Eiayram çekeri 280,Akidesiz karışık şeker 320,Badem ezmesi 300,iki kavrulmuş badeın şekeri 320,Fıstıklı lokum 300,Sade lokum 180,karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan