Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Dünkü meclis müzakereleri S@ÇİiTll@ Tadilat belediye,idarei umumiyei,vilâyat muhtarlar ve köy kanununda yapıldı.Meclis Milletvekilleri tutanaklarının müzakeresine sabaha kadar devametti Ankara 7,Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Ticaret rejiminde değişiklik Ankarada yapılan toplantılarda mühim kararlar verilmesi bekleniyor.Ankara 7.Milliyet)Ticaret rejimimizin ana hatlarını çizmek ve sanayiimizin inkişafını sağlamak üzere Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Gazetemizin başlığın" da neşrettiğimiz hediye kuponlarını muntazam olarak 1 numaradan 45 numaraya kadar)toplayan okuyucularımızdan 2000 kişiye noter huzurunda çekilecek kur'a neticesinde 25.000 lira d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Bir kalemde yüz binlerce lira tasarruf!fr-â üyük bir devlet dairesi-MSP nin umum müdürü Istanbulda bir tek işten yüz küsur bin lira tasarrul ettiğini iİtiharia söyledi,iiükûmean herşeyde mümkün olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • em susuz Buz karaborsada hararet gölgede 38 e çıktı,Vaiı su biriktirmeyi tavsiye ediyor Avrupa'nın bir çok şehirlerinde bilhassa Viyana,Şimalî italya,Çekoslovakya,isviçre,Macaristan gibi Orta Avrupa m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Donanmamızla Ege tatbikatı I I ingilizlerle müşterek manevra Evvelce tekzip olunan bu haber şimdi teeyyüd ediyor İzmir 7,Milliyet)Evvelce tekzip edilmiş olmasına rağmen Türk İngiliz donanmalarının Eğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Hidrojen bombası Amc'i ikada imalât için yeni tahsisat veriliyor Vaşington 7 A.A.Ayan meclisi tansisat tali komisyonu bir temmuzda başlamış bulunan mali yıl için 8.017.871.977 dolarlık bir tahsisat ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Korede esir edilen kızıllar Korede bir meydan savaşı bekleniyor Sovyet Rusya Amerikanın abluka kararını u Londra 7 Nafen)Koreutn bu akşam gelen haberlere göre,mühim Amerikan kuvvetlen üe büyük komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Muzaffer Kayalıbayın kardeşi anlatıyor "Hâdisenin aydınlanması için ne lazımsa yapacağım.Savcılığa verdiğim plâk vak'anm mühim bir kısmını anlatıyor.Savcılık,Muzaffer Kayahbay hâdisesinin tahkikatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Bir uçağımız düştü pilot şehit oldu Bursa 7 Milliyet)Bugün şehrimizde feci bir uçak kazası vukua gelmiş ve genç bir askerî pilot şehit olmuştur.Hava alanından kalkan bir filo,alan üzerinde uçarken üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • r Dün 14 İsrail gazetecisi geldi İsrail gazetecilerinden mürekkep 14 kişilik bir grup dün sabah 8.40 ta uçakla şehrimize gelmişlerdir.Heyet azaları,uçak meydanında kendileriyle görüşen gazetecilere,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Çifte cinayet Bir köylü kasatura ile kayınpederile kâymvaldesini Öldürdü Bursa 7 Milliyet)Bugün,merkez ilçemize bağlı Milâdi Yunus köyünde feci bir cinayet işlenmiş ve bir köylü kayın pederini ve kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1950
  • Yedek subay hizmet müddeti Asteğmenlik müddetinin kısaltılması için Bakanlar Kuruluna salâhiyet verildi.Ankara 7 Milliyet)Meclis Millî Savunma komisyonu bu gün de toplanarak yedek subayların kıt'a hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • r^r r^\Sıcaklar sıcak.ar!Susuzluk!susuzluk!Sıcaklar!Sıcaklar!Sıcaklar!Susuzluk!Susuzluk!Susuzluk!Bu uçaklarda susuzluğun ne demeli olduğunu anlamak iste yerde İstanbula gelmelidirk)llân.açallah,koca ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • TROCKİYİ ^»Böyle ö I J Tefrika No 49 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Jacson,garaj bekçisi ile ahbaptı Bizi kamp sahibi Shir ley karşıladı.Biz© var diği malûmat ve faciavı kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • KONGRE if Yeşilköy Fıkaraperver cemiyetinin yıılık 'ongresi yarın saat 11 de Yeşilköy,Kalemkâr sokak 8 No.da.Dernek blnasındf yapılacaktır.Teksstil Sendikası yarın saat 13 de 'Taksimdeki merkezinde to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Tramvay işçileri haksız yere cezalandırılıyor Istanbul E.T.T.işçileri,idarenin haklarında tatbik ettiği bir karardan şikâyet etmektedirler.Şikâyete mevzu olan bu karara göre,evleri tramvay güzergâhınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • DulgıennizJ tedavi eden Aıaerikalıya Lir nişan verildi Geçen sene 28 ekimde Üsküdar da 45 metre derinliğe daldığı esnada bir felç geçiren dalgıç Muharrem Coşkunu tedavi eden Amerikan ordusu bas gedikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Zabıta Mühim bir dolandırıcılık hâdisesi oldu Dün sabah Nuruosmaniye camii civimnda enteresan bir dolandırıcılık hâdisesi olmuştur.Mehmet Toprak isminde Samsunlu bir tacir Kapalıçarşıya doğru gitmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Kürtaj sonu olum iddiaya göre bir doktor bir kadına kürtaj yaparken bağırsağını delmiş.Bugün otopsi yapılacak Savcılık,sonu ölümle netice lenen feci bir kürtaj hâdisesine el koymuş ve tahkikata başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • HALKIN SESİ Emirgânlıların dertleri Emirgân halkının yaz aylarında geceleri iki büyük derdi vardır.Birincisi sivrisinekler,ikincisi de sabahlara kadar devam eden otomobil gürültüleri.Sivrisinekler İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • ^^0f\^tS*. tıvr\Bu suretle bugünküne naz,aran kiloda İ.75 nöbetinde ucuzlamış oîacak.Pazartesinden iliharcn şekerlemeler ve şekerden mânıul maddelerin de iiyalları indirilmiş olacak.Vali Dr.Fahrettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • VaN,Etyemez ve Davut paşayı teftiş etti Vıllaruanberi çöplük haline,getirilen hu ınıııtaka valinin temizlik idlerine verdiği haklı ve sert hir emirle ıslâh ediliyor.Vali ve Belediye Başkanı Dr.Fahrett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Diiıı cehrimizde yapılan arama tarama Motorlu vasıtalarla takviye edilen Emniyet Müdürlüğü arama ve tarama ekipleri dün şehrin muhte lif semtlerinde araştırma yapmış lardır.Bu aramada 4 kişi de tabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Ticaret ofisinin tasfiyesinde 30 memur vazifelendirildi Tasfiye edilmesine karar verilen Ticaret Ofisi haricî siparişlerini kesmiştir.Elinde bulunan kalay,kanaviçe ve tenekeyi de ihtiyaç sahibi esnafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Komünist propagandası yaran bir talebe İstanbul Hukuk Fakültesine devam eden Veysel Akbaş isminde bir genç.arkadaşları arasında komünizm yapmak t,uçu ile yakalanmıştır.Dün adliyeye teslim edilen Vey s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Savarona ser^i gemisi yapılmak isteniyor Ladislas Laran adında biri Denizyolları idaresino müracaat ederek Savarona yatını sergi gemisi olarak kullanmak istediğini ve kiralıyacağını bildirmiştir.Bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Hükümden sonra hâkimi tahkir etlen suçlu Altı c'y kadar önce Çemberli,taşta bir hâdise olmuş ve Mehmet Ali isminde biri Hacer is minde bir kadını öldürmek kastiyle pencereden aşağıya atmıştı Mehmet Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Günün notları Fark».Bizim,artık bütün dünyada bir mevzu olmaktan çıkmış öyle meselelerimiz var ki,biz o meselelerin hallinden ümidi kestiğimiz için olacak,onlara» bayağı bir «dünya dâvası» imiş gibi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • ski ramazanlarda ve kantocular Eski devrin eğlenceleri arasmdamüetesna bir yer işgal eden kanto,eski devir Ramazanlarıntn da başlıca alâka gören yerlerinden biri idi.Dünkü yazımızda o devrin bu mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1950
  • Kadıköy cinayeti Suçlu,karısını vurmakta haklı olduğunu bazı misallerle isbat etmeğe çalıştı İki çocuğunu bırakarak kağan ve hâmile olan karısı Melalıat'ı Kadıköyünde bir meyhanede yakalıyarak,balta i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • i Türkçe buhranı Jfl alk Partisinin otuz 1 UTy yıllık tahakküm dev ri millî bünyemizde H bir çok buhranlar bırak-E inakla neticelendi:Artık E alıştığımız için pek farkın-1 da olmuyoruz!Bu buhranla lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Ödeme Birliği İktisadi iş birliği teşkilâtına dahil memleketler arasında bir anlaşmaya varıldı Paris 7 A.A.Avrupa iktisadî işbirliği teşkilâtına üye devletler dün gece Avrupa ödeme birliği hakkında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Süveyş kanalı yüzünden çıkan ihtilâf Londra 7,A.A.Süveyş Kanalı Kumpanyasının geçiş resminde indirme yapmağı reddetmesi ne ticesl İngiliz Armatörleri Süveyş Kanalına boykot etmeğe karar ver mislerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • İzci Kampları geri kaldı Ankara 7,Türk Ajansı)14 temmuzda Mersin ve İzmit'te açılması kararlaştırılan Obalar İzci kampının açılışı bazı sebeplerden dolayı geri bırakılmıştır.Bu kamp ların 14 ağustosta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Bir imam tevkif edildi Samsun 7,Milliyet)Tepecik köyü imamı Mustafa Hilmi şehirde sarıkla gezdiği görülerek tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Yeni bir atom casusu Santa Fe Yeni Meksiko)7,A.P.Federal Büyük Jüri dün,28 yaşında bulunan David Greenglass t iki sahifelik bir iddianame ile,Ruslara atom sırlarını vermeğe teşebbüs etmiş olmakla suçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Haricî kısa haberler AMERİKADA iç Marsal Plânı Yeni Fevkalâde Büyük Elçisi Milton Katz dün resmen vazifesine başlamıştır.Bir haftalık grev ilân ekmiş bulunan 4000 tren makasçısı,işlerinin başına dönme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Samsunun yeni Belediye Başkanı seçildi Samsun 7,Milliyet)Samsun Belediye Reisliği seçimini eski Reis Vekili ismail Yurtsever ka zanmıgtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Otomobil eve doğru yol alırken tekrar Suzanı,onun güzel gözlerini,teshir edici tebessümünü,onunla geçirdiği aşk gecesini düşünmeğe üaşlamış,karanlık,korkulu oir zevk ürpertisi içinde kendisini yastıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Günün Resi İngilterede bir film çevrilirken bir boğanın yukarıdaki resimde gördüğünüz şekilde ortalığı kırıp geçirmesi icap etmiş ve boğa bu vazifeyi hakinle başarmıştır.Yandaki resim Kore harbinden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • İngilteredeki yabancılar 425778 yabancıdan 38903 ünü Ruslar teşkil ediyor Londra 7 A.P.İçişleri Bakanı Shuter Ede bugün Avam Kamarasında verdiği izahatta,halen Ingilterede 16 yaşından yu karı 425.778
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Bir kadının cinayeti Sarkıntılık yapan adam kadın tarafından öldürüldü Samsun 7 Milliyet)Geçen gün vilâyetimizin Çarşamba ilçesinde ölümle biten bir hâdise olmuştur.Çarşambada oturan de miryol makasçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Şimdiye kadar kömür almayanların durumu Ankara 7,Türk Ajansı)Şimdiye kadar hiç kömür tevziatından İstifade edememiş olanların da müracaatları halinde kömür alabilmeleri için,tevzi talimatnamesinde ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Muhaberede sür'at ve yenilikler yolunda.Elektroniklerin sağladığı hârikalar Muhabere sureti,medeniyet gelişmesini ifade eden bir ölçüdür.Sesin fevkinde bir süratle seyreden bir uçağın pilotu ile radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Akdeniz bölgesi sağlık kongresi Yıldızda toplanacak Şehrimize gelen Beynelmilel Sağ lık Teşkilât,Şarkî Akdeniz bölgesi temsilcisi Dr.Earl,D.Brooks kendisile görüşen bir arkadaşımıza demiştir ki;4 ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Almanyadaki Sovyet birliklerinin manevrası Rusların Doğu Almanyada 2000 tankları var Berlin 7 AP)Bugün öğrenildiğine göre,Ruslar,Doğu Almanyada normal yaz manevra larına başlamışlardır.Berlin ile Elbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • Atlantik kurmayı Birliklerin silahlandırılması için yeni plânlar hazırlanıyor Vaşington 7 A.A.Atlantik kuvvetleri teşkilâtının büyük bir kısmının bağlı olduğu Standing grupun toplantılarını takip edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1950
  • BİR CİNAYET DAHA Konya Aksaray 7 Milliyet)İlçemize bağlı Akhisar kö yünde bir kaç gün evvel feci bir cinayet işlenmiştir.Köy sakinlerinden iki evli 4 çocuk babası 35 yaşlarında Mustafa Söyler,aynı köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.07.1950
  • Wfâ AYHAN S FATİH ^Hİjgugtoji Mehmet*^ Tefrika No.67 Imperator sur duvarlarını dalgın dalgın seyrediyordu Sendeleyen kizkardeşinin iki birden tuttu:«Haydi na& metii eniştenize gidelim ve bil an evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1950
  • Aazelda'ya gidip de fikir danışmaya kalktığı zaman ise yapılacak iş gayet basitti.Azeida ona parasını geri almak için Faileton'a gidip San Pedro gemisinde Raffano'yu bularak hesaplaşmaktan başka çare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1950
  • Uçurtma TEVFiK FUAT Nisan ayına doğru mahallemizin çocuklarında uyanan uçurtma merakını ne kadar severdim.Zaten hepimize ilkbaharı onlar müjdelerdi.Semalarda uçurtmaların görünmesile i'imizde sanki üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1950
  • Muhaberede sürat ve yenilikler yotuücıa Baş tarafı 3 üncü sayfada)forlu bir hayat geğirmeğe hazırlamış değiliz.Elektornik devir için yeni bir öğretime ihtiyacımı/vardır.Talim ve terbiye için,anlaşılab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1950
  • 1 2 Î456769 k,sLıJi\Ll ÜAG/1 Bir harp sahası,yüz kuruş.2 Bişıboş,bir nevi demir.3 Evet,üye,sınılın bir yarısı.4 Çalışarak.5 Birisine eve gitmesi için hitab iki kelime)6 Telefonda bir şehrin en büyük m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1950
  • FAYDA L I M Hicrî 22 Ramazan 1369 8 TEMMUZ 19 5 0 Cumartesi R umı 25 Haziran 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.34 13.19 17.19 20.43 22.43 20 8.51 4.35 8.35 i 12.00 2.00 6.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Korede bir meydan savaşı bekleniyor Baştarafı 1 incide)ğır kruvazör ile 7 destroyer bugün Kaliforniyadaki üslerinden Pearl-IIarbour'a hareket etmişlerdir.Tokyo'dan gelen resmî haberler ise,Kuzey Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Yamyamlar Ankaralı bir çocuğu da öldürüp yemişler İzmit 7 Milliyet)Umumî efkârı günlerdir meşgul eden «Kandıralı yamyamlar» meselesi yeni biı safhaya intikal etmiştir.Ankara savcılığından şehrimiz sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Ticaret Odasında ihtilaf İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası memurları,Odaların hukukî ehliyetinin bulunmadığına,oda meclislerinin ve idare heyetlerinin temsil salâhiyeti olmadan içtimaiar yaparak keyfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • İstanbullular hem sıcaktan hem susuzluktan bunalıyor Baştctrcrfı 1 incide)Terkos suyunu istanbul cihetine veren eski galeri borularından birinin patlaması üzerine vukua gelen arıza,nihayet tamir edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Hidrojen bombası £aştarafı 1 incide)lini hızlandırmak ve daha kuv vetli bir hidrojen silâhı yapıl mas:tecrübelerini çabuklaştır trıak için kongreden 300 milyon dolar istemesinin beklendiğini bugün sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Pakistanlı general Şehrimizde bulunan Pakistanın en kıdemli generali Nevabzade Ağa Mehmet Raza dün bir basın toplantısı yapmıştır.General Pakistan ordusu hakkında şunları söylemiştir:Pakistan ordusu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • i.Kayaiıbayın kardeşi anlatıya/Bas îaıafı 1 mcicle arkadaşımız kendisini Modadaki evinde ziyaret etmiştir.Arkadaşımız ihtisaslarını söyle anlatıyor-Kapıyı Nesimî'nin nazik ve misafirperver eşi açtı.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idare eden:N.Bay t ok Dizildiği yer;N.A.re A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Ticaret rejiminde değişik ik Baştarafı 1 inci sayfada)bu maddelerin değiştirilmesi lâzım geldiği de ileri sürülmüştür İthalât ve ihracat komisyonlarında ise şu mevzular üzerinde durulmuştur:Devletin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • BİR DEH 4 KİŞİYİ VURDU BİRİNİ ÖLDÜRDÜ Maraş 7 Milliyet)Maraşın Köprüağzı istasyonunda bakkal* lık yapan Mustafanın oğlu Osman Gemici dün ani olarak asabi bir buhran geçirmiş ve bıçağını çekerek hiç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Çifte cinayet Baş tarafı 1 incide] yetten muğber olan Hamdi karısini almak üzere kayınpederinin evine gitmiştir.Kayınbabası ve kaynanası kendisini kapıda karşılamışlar ve kızlarını göndernıi yecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • ABONE FÎATLERI İ Senelik 28 Liradır 6 Aylık *3 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FIATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü ı 4 4 üncü 2.5 İlân 2 Doğum,Nikâh,Evlenme,Öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Eski Ramazanlarda kanto ve kantocular Baştarafı 2 incide)Ah ğu benim hâlim?kantolar:o devrin meşhur türkülerindendi.Kantocular Acem kantosu,Avcı kantosu,Çoban kantosu,İtfaiye kantosu,Çingene kantosu,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Beynelmilel üç fuar açılıyor önümüzdeki ağustos ve eylül ayları içinde İngilteer,Fransa ve İtalyanın üçbüyük şehirnde beynelmilel fuarlar açılacaktır.Bu fuarlardan Londrada açılacak olan gıda fuarıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 784 50 789 100 Dolar 282 21" 25 100 Fransız Ft 0.80 100 Liret JM4 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Yeni dış ticaret rejimi yakında iiân edilecek Yeni rejimde takasa yer verilmemiştir.Yalnız Istok mallar için takasa imkân verilecektir.Tediye muvazenesini temin için bazı formüller bul unınuştur.Şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Muhtelif piyci YUMURTA PİYASASI Ramazan ayı münasebetiyle ve ayni zamanda hasat mevsimi dolayısiyle yumurta mubayaası durmuştur.Müvaredatın azalmasından dolayı da fiyatlar oynamaktadır.Talagll sandıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Sön dakika Vaşington 7 A.P.Bugün Dünya Bankası Türkiye'ye caman 16.400.000 dolar tutarında borç vermeği kararlaştırmıştır.Bu para ile liman tesisleri yapılacak ve hububatı idhar tesisleri kurulacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Seçimle alâkalı 4 kanun değiştirildi Baştctrafı 1 incide)görüşülmesini teklif etmiş,bu teklif kabul olunmuştur.Bundan sonra kürsüye gelen İçişleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu şunları söylemiştir:Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1950
  • Millî Piyango Talihlilerin fam listesini veriyoruz Millî Piyangonun 7.Temmuz.050 çekilişi dün Ankara'da saat 13 de yapılmıştır.100.000 Lira kazanan 246498 20.000 Lira kazanan 097174 10.000 Lira kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Htkâye Uçurtma Bastarufı 4 üncüde)Bak bu aklımıza hiç gelmemişti.Varol ağabey!Ona bir oyun oynayalım da görsün o günüı.ıırtmasıni,sicimini de yağ ma n bana da uçurtmacı •r.Anamdan emdi I helâl olmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • 1st* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları aamEsafrHiTrin ¦ii„1J:il|.||^i|iv.M-w^ifc^w-w.^J6 tüi^ I Kapalı zarfla 42,000 Liralık 2 No.İzalatör fincanı ihalesi 12/Temmuz/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.2 N.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Tekel Paşabahçe İspirto Fabrikası Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı şaraphane malzemeleri açık arttırma ile satılacaktır.2 Arttırma 20.7.950 perşembe günü saat 15 de fabrikada yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Nane esansı ile hazırlanmış Ağızda fevkalâde köpürüi)hoş rayihalı bir serinlik pj.bırakır,en ekonomik ve fil en sıhhi diş macunudur 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • İLÂN M.5.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığın an 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimlen ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • ANKARA BÜrÜKDERfe PAN MADE)DÜNYANIN EN EKONOMİK OTOM&BfWlR ®RTA TİCARET T-A.Ş.Beyoğlu Meşrutiyet cad.No:40 Te/43610
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Dr.Kafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahiliye Ivıütehassısı Pazardan Iv.ıgka her gün saat 14 den 17 ye kadar îs-tanbul Divanyolu No.104 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • 8u akşam yapılacak güreş müsabakaları Finle.ie yapılacak son müsabakaya CeSâl vs Yaşar da katılacak istanbul Güreş Klübünün davetlisi olarak dört müsabaka yap ı gelen Finlandiya muhtaliın karşılaşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Temmuz sayısı Yahya Kemalin bir karikatürü ile çıkmıştır.Tavsiye ederken bazı imzaları sayalım:Attilâ İlhan,İbrahim Zeki Zafer Hüsnü Eliçin fıkran Yurdakul,Kenan Harun.YEŞİLAY Aylık kültür ve sağlık d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • ZAYİ Hukuk Fakültesinden aldığım şebekemi zayi ottim.Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.1792 ı Erdoğan MengU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • i.E.T.T.İşletmeleri Umun Müdürlüğünden Avrupa fabrikalarmda imâl ettirilecek olan 15,20,25 milimetre eninde pamuklu ve merserize gerit mubayaa edilecektir.Bu konuya ait şartname Metro Han 4 üncü katta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Levazım Alım Komisyonundan 1 Erzincan İdate binasının ikmali ve anbar ilâvesi iği kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 101624.44 lira olup geçici teminatı 6331 liradır.3 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Tahmin bedeli Lira Kuruş İlk teminatı Lira Kuruş 4250ü 00 «187 50 İstanbul Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü için lüzumu olan ve beherine gümrüksüz 13.500 lira fiat tahmin olunan üç adet pompasız şasi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • ¦m—t-Sayın Doktorlarımızla Bilûmum I Hastahanelerîmizin Nazarı Dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,ayni zamanda rakipleri arasında en ucuz ÇEKOSLOVA Unit,Fotöy,Diş Röntgeni ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Linyit Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Satışı serbest olan Linyit kömürlerinin şube depolarında alıcılara perakende tesliminden başka Tavşanlı ve Değirmisazdan Fob satış da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Yarış atlarının haftalık çalışmaları Salı günündenberi,muntazam bir şekilde çalışmakta olan atların en büyük derdi,pistin vaziyetidir,Çok ağır ve o nisbette de yumuşak olan sahada,bütün antrenörler at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1950
  • Haftanın spor hareketleri Bugfin ve Pazar günü gerilimizde çeşitli spor hareketleri olacaktır.Bugün 15 de İnönü stadında Gül Kupası atletizm müsabakaları,16 da Lidoda yüzme teşviic müsabakaları yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6