Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • Hususî bir otomobilin yaptığı kaza ftvvelki gece Harbiyede bir çocuğu çiğneyen ve bir kadın tarafından kullanılan araba yaralı ile birlikte kayboldu Savcılık ve emniyet makamları evvelki gece saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • Muzaffer Kayalıbayın ö lümündeki sır perdesi Dün Haldun Tandoğan,1945 te suçlu olduğu bildirilen Muraîyan,Çankayada ınotörcü ustası ismail,hâdise gecesi vaka yerinden geçen ğoför Şaban ve Haydarın ifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • HEDİYE MÜSABAKAMIZ to"~* Gazetemizin baslığında neşrettiğimiz hediye kuponlarını muntazam olarak 1 numaradan 45 numaraya kadar)toplayan okuyucularımızdan 2000 kişiye noter huzurunda çekilecek kur'a ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • Hükümetin yeni icraatı Askerî hizmet Bu hususta Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan tasarı Büyük Millet Meclisine verildi.Yedek Subaylık müddetini indirmek içinde Hükümete salâhiyet veriliyor fe Ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • ağıldılar!Halk Partisi kurultayı münasebetiyle—Halk Partisinin Kurultayı perşembe,cuma,cumartesi günleri üç toplantı yaptıktan sonra dün dağıldı.Bu Kurultay günün siyasî şartlan içinde iştirak edenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • C.H.V.Kongresinde bir delege:idcap ederse silâha srw j)dedi.Gazeteler)den Rctlcıı kriz geçiriyor?Beyiii üetü düşmeden.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • r irmesi Askerî Lisesini bitirenler Kuleli Lises'nl Kuleli Askerî Lisesinin 105.cı yıldönümü ve 1949-50 ders yıl1 diploma tevzi töreni,ciün saat 17 de Çengelköyündeki okul b.nasmda kutlanmıştır.Törend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • Teknik Üniversite Rektörü dün gazetecilere izahat verirken Üniversite e-idare ihtilâfı Rektör dün gazetecilerle uzun bir görüşme yaparak talebelerin isteğine uygun olan ve olınıyaıı noktaları açıkladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • PCT Yeniden C.H.P.Genel Başkanlığına seçilen înönü gazeteciler arasında nönü tekrar C.H.P.G^eJ^şkmseçüdi İki defa tekrarlanan seçimden sonrada Kasım Gülek Genel Sekreter oldu Ankara 3.Milliyet)C.H.P.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • Kore harbi Amerikan itibarını sarsıyor Kızıl kuvvetlerin ileri hareketini durdurmak için atom istimalini zarurî görenler artıyor Tokyo,3 A.A.Mac Art-nülerinde Young Po hava aia nm fevkalâde muvaffak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • Tüccar Derneğinin toplantısı Dün gümrük tarifelerinin ağırlığından ğikâyet edildi İstanbul Tüccar Derneği,dün saat 16 da liman lokantasında aylık toplantısını yapmıştır.Toplantıda,Ekonomi ve Ticaret B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1950
  • Dünkü Meclis müzakereleri Varlık vergisinin hesabı soruldu ı I Maliye Bakanı bu vergiyi «Hicabâver* olarak vasıflandırdı Ankara 3.Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat on beşte Başkan vekillerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • i sta nbul Serg sinde LUXOR Radyolarının paviyonlarını günde 40 bin kişi ziyaret ediyor ve bu arada Lu-ior ses alma cihazında ziyaretçilerin sesleri parasız alınmak tadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Eski devirlerdeki Ramazanların en bârız hususiyeti ve fevkalâdeliği iftar sofraları idi.İftar sofralarında yemek çeşidi aq u bile geçerdi Ayrıca tatlı ve böreğin çeşidi de kabarık bir yekûn tutara)Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • KISA HABERLER İt Haydarpaşa Kadıköy Köprü arasında dolmuş yapan motürlerin Haliç iskelesinden kalkmaları tesbit edildiği halde hâla Kadıköy iskelesinden yolcu aldıkları görülmüş,bunun men'i için alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Formalite yüzünden Bir isçinin karisi işçi Ha*tahanesiııe alınmadı,lakult bundan sonra böyle bir ğey yapthnıtması temin edilmiş!Bakırköy bez fabrikası ı^:Li« rinden Yaşaı* Aksunun,gen,aynı fabrika işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Duhuliye ücretlerinin do 25 kurumlan on kuruşa indirilmesi için halk Valinin emrini bekliyor ve bu hususta gazetemizin tavassutunu rica ediyor dır.Sergiyi dolaşanların oturup bir müddet istirahat edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Belediyede:İhtikâr yapan lokantalar temhir edilecek Belediye,bütün gayretine rağmen lokantalarda yemeklerin pahalı satılmasını önliyemcmektedir.Dünkü kontrollerde alakart yemek satışlarında fazla para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Adliyede Sipahi Ocağı yerinde keşif yapıldı Sipahi Ocağı yangını tahkikatına Sarıyer savcılığınca dün de devam edilmiştir.Bir elektrik ve bir kimya mühendisinin de iştirakiyle dün mahallinde bir keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Melek Suilan yazı geçirmek üzere cehrimize geldi Kıral Fuattan evvel Mısır hükümdarlığım yapmış olan merhum Hüseyin Kâmil Paşanın refikası Melek Sultan dün limanımıza gelen Adana vapuru ile şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Yunanlılar Türk öğretmenlerini davet ediyorlar nizin yalnız güzellikleriyle değil,tanışmak zevkini tattığımız vatandaşlarınız tarafından gördüğümüz nezaket eserleriyle dahi ayrıca mütehassis kaldık Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Bir gazinoda karılı arbede Gazino sahibi Çakır başta olmak üzere 10 kişi lıiç yüzünden muhtelif surette yaralandı Evvelki gece,saat 24 sırala rında Çakırın gazinosunda kanlı bir arbede olmuş,ağır ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Tedavüldeki para bu hatta 15 mJyon lîra daha eks idi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının neşrettiği en son bültene nazaran tedavüldeki paramızın miktarı geçen haftaya nazaran 15)milyon daha noksanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Günün notlan Yetimin ahi!yle bir devirdeyiz ki» jC^j)şehirlisinden köylüsüne,zengininden fakirine kadar herkes,kendine göre mühim gördüğü aksaklığın hemen düzeltilmesini isteyip duruyor.Doğrusu,hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • DİPLOMA TÖRENÎ 1949 1950 ders yılında Taksim Lisesinden mezun olanlara dün sa at 17 de Beyoğlu Halkevinde tören le diplomaları verilmiştir.Eski mezunlar.Maarif mensupları ve talebe velilerinin hazır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Emel Âktan Annen kaya hareket etti Geçen sene olduğu gibi,bu yıl da,Amerika hükümeti memleketimizden biri kız olmak üzere iki lise talebesinin Amerikaya gönderilmesini istemişti Bunun üzerine kız tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • HALKIN SESİ Mahalle arasında imalâthane!Bir okuyucumuzdan bir mahalle arasında açılan ima* lâthane hakkında aldığımız şikâyet;aynen neşrediyoruz:«Beşiktaş,Yıldız caddesi,Muhfar-i evvel sokağında bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • stm m® TROÇKIYI öyle Tefrika No 45 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Pencereler ve kapılar derhal zırhlanmıştı Sorgu yargıcının emri üzerine 30 ağustosta öğleye doğru,Jackson-Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Peyk elçi ve konsolosları Polonya Başkonsolosu Valiye veda etti Rus Başkonsolosunu almak için de vapur geliyor Son zamanlarda Rusyanm hi mayesi altmda bulunan devletlerin konsolos ve elçileri teicer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1950
  • Ilindistaııla kültür münasebetlerimiz Şehrimizde bulunan Hindis tan sefiri dün sabah saat 10.31 da vilâyete giderek Vali ve Be lediye reisi Prof.Dr.Gökay'ı ziyaret etmiştir.Hindistan sefiri,Vali ile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Anadolu ve Avrupaya gidecek talebe Teknik Üniversite Talebe Birliği,bu seneki yaz devresinden bilistifade bazı komşu memleketlere tetkik gezileri tertip etmiş bulunmaktadırlar.Öğrendiğimize gore döviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Müthiş bir otobüs kazası Bourg en Bresse Fransa)3 A.P.Bugün Bourg en Bresse civarında bir trenin demiryolu geçidinde bir tenezzüh otobüsüne çarpıp parçalaması ne ticesinde 23 kişi ölmüş ve iki kişi ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Üz kardeşlerine tecavüz eden kardeşler Fınnıyel makamları çok çirkin ve feci bir iddianın tahkikatına bağlamıştırürtaköyde,Dcreboyunda oturan Hacer isminde bir kızın iddiasına göre,üç ay kadar önce öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Hâlen Ankarada bulunan Tümgeneral Ağa Mehmet Baza Cumhurbaşkanı Celâl Bayar tarafından kabul edilmiştir.Kabul resminde Pakistan Büyük Elçisi Mian Beşir Ahmet ve Milli Savunma Bakanı Refik Şevket İnce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Marshall yardımı idaresi için şehrimizde de bir şube açılıyor Marshall yardımı idaresinin muamelâtı gittikçe genişlediği gözönünde tutularak bu idarenin İstanbulda da bir büro açmasına karar verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • i Anayasa buhranı u sekiz büyük se-e bebin bir araya gel-meşinden bir Ana-e yasa Teşkilât ı esâ-e siy ye/Kanun ı esasî)I buhranı zuhur etmiştir:E 1 1940 da neşredilen S muaddel Teşkilât ı e-ğ' sâsiyye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Bir çok kadınların güzelleşmek,süslenmek için başvurdukları sahte vasıtalardan,korse,yelek gibi şeylerden hiç hoşlanmam,dedi.Elbiseyi tutacak ve utanmadan gösterecek bir göğsüm ve dekoltem olduktan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Uzakdoğuda yiyecek sıkıntısı fazlalaştı irinç,dünya siyaseti oynayacağa benziyor fs^s/sy^A-w Şimal Doğu ve Orta Cindeki kıtlık bugüne kadar misli görülmemiş bir şekil almıştır.Kusya,bu vaziyet karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Görülmemiş bir bahis Pariste halise giren bir adam nehre girip boğuldu Paris,3 Nafen)Fransız polisi şimdiye kadar eşine ender rastlanan bir «müşterek bahis» meselesi üzerinde durmaktadır.Öğrenildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Harici kısa haberler FRANSADA •jjr Geçenlerde Basra körfezine düşen iki Fransız yolcu uçağında bulunan iki mühim diplomatik valizin esrarengiz bir şekilde kaybolduğu öğrenilmiştir.Bu husustaki tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Ilk İsrail Elçimiz itimatnamesini verdi Tel Aviv 3 A.A Türkiyenin ilk İsrail Elçisi Seyfullah Esin,Başkan Weismann'a Recho-VOth'daki ikametgâhında itimadnâmesini takdim etmiştir.Esin,verdiği kısa beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Tahsildar düşmanlığı 50 kadın bir tahsildar erııpunu tasa tııltıı Lucknow\3 Nafen)Bu daun eyaletinde kalabalık biı tahsildar grupu polis refakatin de vergi alırlarken 50 kadar kadının hücumuna uğramış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Mısır İsrail münasebetleu çok gergin Kahire,3 A.P.Mısır askerî kuvvetlerine,bundan böyle İsrail birliklerinin Filistin mü tarekesiyle tanınan hatlara karşı taarruz etmeleri halinde der hal ateş açmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Avrupanın en büyük çelik köprüsü Duisbourg 3 A.A.Avrupa ve Aşyanın en büyük çelik kemerli köprüsü bugün merasimle seyrüsefere açılmıştır.Bu köprü Ren nehri üzerinde Duisbourg ile Rheihausen arasında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Fransada irenle çarpışan otobüste 25 kişi öldü Dijon 3 A.A.Bir geçitte sürat katarı ile bir otobüs arasında vukua gelen çarpışmada şimdiki halde 25 kişinin öldüğü bildirilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Fransız Kabinesi Henri Queuille bugün de Mebuslar Meclisinden güven oyu istiyecek Paris 3 A.A.Fransanın yeni Başbakanı kabinesini yarın öğleden sonra meclise takdim decektir.Bu hükümet,Fransa'nın kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Maç yapılırken düşen yıldırım 1 kişiyi öldürdü Helena Montana 3 A.A Pazar günü beyzbol maçı yapılmakta olan sahaya yıldırım düşmüş,oyunculardan biri ölmüş,7 si yaralanmıştır.12 seyirci de yerlere cerı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Almanya ile y olan sulh anlaşması Amerikan,İngiliz ve Fransız uzmanları dün toplantılarına başladılar Londra,3 A.A.Amerikan,İngiliz ve Fransız uzman lan bugün İngiltere Dışişleri Ba kanlığında toplana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1950
  • Doktor tayinleri Sağlık Bakanlığı ıııiitehasııs tâ)inlerinde müsabaka usulünün konacağını bildiriyor Ankara 3 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Başta Ankara,İstanbul ve İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.07.1950
  • SOLDAN SAĞ/1 Tatbikat.2 Bir nevi imtihan;avuç içi.3 Bir ha mur tatlısı;hudut bekçisi.4 İsimler eski dilde)5 Gzce güneşi.6 Bir ilimizin kısalulmış şekli.7 Su Arapça)tersi bir av vasıtası.8 Ait;Başına S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1950
  • Hicrî 18 Ramazan 1369 4 TEMMUZ 19 5 0 Sah R umı 21 Haziran 1366 VAKİT Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı îmsâk VASATİ EZANİ 5.32 13.19 17.19 20.44 22.46 3.16 8.47 4.34 8.34 12.00 2.02 6.32 Beyoğlu ALKAZAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1950
  • mml*\FATIH m$ •Aîüâm.Sultan Mehmet Tefrika No.63 Zabit güneş vuran göğsünü eli ile siperledi Neden?Neden olacak?Cerrah katolik papazlarından da ondan.insan değil mi?İnsan olmasına insan ama,k6ndi mezh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1950
  • Bir kaç dakika sonra Caliaghan,yazı makinesinin tnşına oturdu ve bir kâğıt geçirerek iki parmakla yazmağa başladı:«Azizim Gringall,Bana lanet etmeğe başlamanız,dan korkuyorum.Çünkü sizden gizleyip,Ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1950
  • Sevdiğim kız Sevişiyor muyduk,pek bilmiyo rum,amma hergün ilk işimiz pen cerelere geçmek ve saatlerce bakışıp işaretleşmekti.Gerçi o güne kadar cinsî mânada daha geniş bir fırsata nail olmuş değildim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 28,100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.3 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasadu DÖVİZLER Dolar takas 386 Sterli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1950
  • ARSA ÎSTİYENLERE MÜJDE 30 evlik arsa 6 bin liraya Üsküdar Altunizade Koşu yolu yakınında iki yerinde içilir suyu bulunan 10574 M2 arazi M2 1.57 kuruştan acele satılıktır.Muntazam haritası mevcut olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • İnönü tekrar C.H.Partisi Başkanı seçildi Baştarafı 1 incide)rey almıştır.Bu bir tek oyu da "bizzat İsmet İnönünün vermiş olması kuvvetle muhtemeldir.Yeni tüzük mucibince Kurultay tarafından seçilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Varlık vergisi Baştarafı 1 incide)Bundan sonra,Seyhan Müstakil Milletvekili Sinan Tekelioğlunun.Varlık Vergisinin tarhında yapılan yolsuzluklar hakkındaki sözlü sorusu üzerine izahatta bulu nan Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Hususi bir otomobil »Bas tarafı 1 incide] met Işıker,otomobilin birden fren yapmasından çıkan boğuk sesi,çocuğun ve bayan şoförün çığlığını işitmiş ve arabayı durdurarak imdada koşmuştur.Vatman Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Muzaffer Kayalıbay Bastarafı 1 incide)Dün eski Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'ın oğlu Haldun Tandoğan tekrar Savcılığa cel bedilerek bazı hususlarda yeni den malûmatına müracaat odilmiş ve bu arada da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Kuleli Askeıî Lisesi |Bag tarafı 1 incide] rece ile mezun olan talebelyı muhtelif hediyelerle taltif eaıl mislerdir.İsimlerini bildiriyoruz:Muzaffer Özdağ Kol saati Mustafa Gökçek Kol saaü Fuat Yetik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Bir sabıka ı anasını ö dürcü Evvelki gece sabaha karşı şeh rimizde feci bir cinayet iskanı iş ve katil suçundan sabıkalı Niyazi Turalı adında bir genç 60 yaşındaki hasta annesini döve dove öldürmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • GÜMRÜK TARİFESİ İNDİRİLMİYOR Gümrük tarifelerinde indiıiıo yapılacağına dair bazı gazetelerde çıkan haber üzerine Gümrük ve Tekel Bakanımız Nuri Özs^n,aşağıdaki beyanatta bulunmuş tur;«Gümrük tarifele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Uzakdoğud sıkıntısı TBaş tarafı S üncü sayfada] tir.Andreyev bu ihtarı bilâiti raz kabul etmiş,ve 16 martta Sovyet hükümeti tarafından çı kanlan bir kararname ziraî mahsul seviyesinin harpöncesî dev r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Tüccar Derneği toplantısı Baştarafı 1 inci sayfada)Toplanada,şehrimizin tanın mış birçok ithalât,ihracat tacirleri ile sanayicileri,liberalizes yon ve gümrük tarifeleri etrafın da tenkitlerde bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Kore harbi ve Amerika Baştarafı 1 incide)kaldığını bildirmişlerdir.Uzak Doğudaki diğer hava birlikleri de aynı ânda faaliyete geçmiş lerdir.Taşıt uçakları Kore cumhuriyetinde sivil ve askerlerin manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Oturdular,konuştular,dağıldılar!I Başmakaleden devam";Kimse anasından,babasından ne milletvekili,ne bakan,ne de cumhurbaşkanı doğmamıştır.Bunlar dünya mansaplandır.Gelirler,sürerler,geçerler.Kalacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Teknik Üniversite Ba,tarafı 1 incide)Teknik Üniversitesindeki çalışma ders ve imtihanlar normal seyrinde devam etmektedir.Üniversite öğretim heyeti ile talebe arasında bir anlaşmazlık olduğunu gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • Askeri hizmet müddeti azalıyor Ankara,3 Milliyet)Adnan Menderes hükümeti iş başına geçtiği vakit ilk önce eij alacağı işier arasında asKeıiık müddetinin indirilmesi meselesi buıuııuyordu.Bu hususun te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1950
  • İngiltere İspanya maçının tafsilâtı Oyun birinci devrede 0 ikîncî devrede attıkları Rio de Janeiro,3 A.A.Dünya futbol kupası dömıfinal karşılaşmalarından en önemlisi 50.000 seyirci önünde ve italyan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.07.1950
  • "ESKİ riANSA LLOYD,Avrupa karöserili,tam kapalı şoför mahalil ve şoför mahaissz şasi kamyonetleri İNIZE AMADEDı EVSAFI Motor cinsi 4 zamanlı,benzio Beygir kuvveti 48,HP Silindir çapı 72 mm Piston yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • Istanbul.2r •ayın Mfhmal Kavala VOLVO Acentesi Tahlr Mar tiaiata •to y32 mod«n 401S4 «wisi numaralı vo 30373 motor numaralı 339i Jfelaka sayılı VOLVO kamyonu sahibiyim.1936 senealnatenbarl nakliye 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • büdkusi «1UUIUI mmi\JLmm h BOSTANCIDA:g X 'OsUtC-JlUUU UKX 7 Temmuz 1950 aksamına kadar 150 liralık bir hesap açtırmakla bu parayı 29 Ağustos 1950 akşamına kadar çekmemek lâzımdır.Her 150 lira için ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • HEOTORK'â IN KISA S AS,1 iskandinavya Hava Yol/arı'nın «Uçan Yataklı Vagonlar» diye anılan DC-6 uçakları,Cuma sabahı saat 9.40 da îizi Yeşilköy'den alır ye Cumartesi sabahı saat 9 da Nevfork'a bırakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • Beş Sanat Beş Sanat dergisinin 4 üncü temmuz sayısı ilave forma ile birlikle satışa çıkmıştır.j sayıda değerli imzaların etüu,şiir,sanat ve fikir yazıları iîe ressam Seurat'm tabloları vardır.Bu kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • w.1 4 p-ur^ p T ^*ll j jf^ 1/Jk TO tsR J-W*v^ Ş| V 1?II w 11/v:Ertesin jffaffatoliA radi\okr\ORION radyoları,yüksek kalite/zarif görünü*!ve bilhassa ehven fiat ve tediye şartları1 •dolay isiyle,en çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • ZAYİ Hukuk Fakültesinden aldığım şebekemi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.2432 Haldun Serim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • Sayın Çiftçi ve l arım Aleti eri Mütehassıs arının Dikkat Nazarına Dünyaca tanınmış Mc CORMİCK INTERNATIONAL HAR-VESTER traktör ve araçların,mütehassıs elemanlar tarafından 5 7.&50 tarihinde Halkalı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • İstanbul Belediyesinden 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun verdiği yetkiye istinaden Genel Meclisçe kabul edilip evvelce 31/7/1948,1-2-3/8/1948 ve 2-3/3/1949 günlü gazetelerle ilân edilmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • KLAN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığınc'an 1 1950/1951 öğrenim yılı iğin agağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • JFtitHuet ABONE FÎATLERÎ Senelik 28 Liradıı 6 Ayhk 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler içi» iki mislidir.İLÂN F1ATLERİ Başlık 20 iu-ö 2 nci sayfa santimi 4 Lirf 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfalan santimi '2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • Dr.lafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye frıütehassısı Pazardan bc&«â& ^er gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul üivanyolu No.İU4_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.07.1950
  • Elâzığ Bayındırlık müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konan iş:Palu ilçesi ilkokul inşaatı 2 Keşif bedeli:91388.24)ura dm 3 Eksiltme 19.7.950 Çarşamba günü saat 11 de Bayındırlık Müdürlüğü eksiltme odasında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan