Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Dün tekrar Halk Partisi Genel Başkanlığına seçilen ve Kore harbi hakkındaki fikirlerini söyliyen İNÖNÜ t ı ısırıerı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Askerî mahkemeler kaldırılıyor Memlekette,askerî ve sivil iki türlü kaza sisteminin bulunması adalet prensiplerine uygun görülmüyor Ankara,2 Türk Ajansı)Adalet Bakanlığındaki salınmalara muvazi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • oredeki çarpışma ve Amerikan siyaseti Sovyetler tarafından desteklenen kızı!kuvvetlerin başarı derecesi,Birle şik Devletlere mensup diplomatların hesaplarında yanıldığına delil addediliyor 3 İS Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Hint delegesinin teklifi Lake Success,2 A.A.Radyo ile yayınlanan bir beyanatında güvenlik konseyindeki Hindistan temsilcisi Sir Benegal Kan,barışa doğru ilk merhaleyi teşkil etmek üzere bir Amerikan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • 5 Komünist korveti batırıldı Tokyo 2 Nafen)Kore sahillerinde cereyan eden bir deniz [Devamı Sa:5 SU:2 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • îstanbulda Kore için gönüllüler Bir genç dünden itibaren harekete geçti İstanbul milletvekili Senihi Yürütenin oğlu Tevfik Yürüten Korede kızliara kargı fiilen savaşmak için »Tecavüze uğrayan hür mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Kep giyen yeni laborantlar 1949 1950 ders yılının sona ermesi münasebetiyle Şişli Hemşire Okuluhda,kep giyme töreni yapılmıştır.Törende,bu yıl mezun olan genç öğrencilere diplomaları verilmiştir,Yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Yeni Af Kanunu tasarısının metni Mecliste önümüzdeki günlerde çörjşülece'' lâhiyanm esaslarını bildiriyoruz Ankara 2 Milliyet)Dün Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,na verilmiş olan yeni af tasarısının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • vv-"Milliyet,in müsabakası «Milliyet» ir hazırladığı zen gin hediyeli müsabaka,tahminimizin fevkinde bir alâka ile karşılanmıştır.Okuyucularımızdan hergün eksik kuponlarım tama.ıılumak veyahut anluşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • CH.P.Kurultay müzakereleri Partisi ayan istiyor Dün tüzük ve münakaşalar programda değişiklikler yapılması için oldu.Genel Başkan bugün seçiliyor Ankara 2 Milliyet)C.B.P.sekizinci kurultayı bu sabah s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • ehid gazeteci Dün Edirnede muazzam bir cenaze töreni yapıldı Edirne,2 Milliyet)Bundan bir müddet önce Bulgar hududunda,Bulgar askerî bir likleri tarafından tuzağa düşü-Devamı Sa:5 SU 1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Eski Cumhurbaşkanı bu hadiseyi üçüncü dünya harbinin başlangıcı sayıyor Ankara 2 Milliyet)Haik Partisi Genel Başkanı İsmet L nönü bugün 8 inci kurultayı takip etmek üzere gelmiş bulunan basın mensupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Finlerle dün geceki güreşlerin neticesi Türk takımı,üçü tuşla olmak üzere altı galibiyet kazandı Finlandiya ile istanbul Güreş Kulübü ekipi arasındaki ikinci müsabakalar dün akşam Şeref sta dırida yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Günün dedikodusu IK» Ben bu isi kimin yaptığını biliyorum,biliyorum amma i*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Muzaffer Kayalıbayın ölümü Dün şahitlerden bazısı yüzleştirildi Bu hâdise ile Nevzat Tandocann ölümünde münasebet bulanlar var Vak'anın en mühim görgü sahi di,ölen Muzafferin karısı Olga İstanbul Tekn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1950
  • Dünya kupası ispanya*]ngiltereyi,italya Paraguayı,Uruguay Bolivyayı,isviçre Meksikayı yendi Rio de Janeiro 2 A.P)Pazar günü yapılan maçlardan sonra İsveç,Uruguay,İspanya ve Brezilya Dünya kupası için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • TROCKITI e öldürdülegg j Tefrika No 44 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Bartolonun Gepeu ajanı olduğu muhakkak idi Daha veni tanıştığı ve vazifesi tabanca temininden ibaret ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • KISA HABERLER ¦fcBasın,Yayın ve Turizm Genel Müdürü Ahmet Şükrü Esmer in hafta ortasaında lstanbula gelmesi beklenmektedirif Fatihte Ağızlık sokağı 4 Noda oturan Mehmedin 4 yaşındaki evlatlığı Saime,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • HALKIN SESİ Sivil memurların baremi 20 İmza ile aldığımız bir mektupta,sivil memurların baremine temas edilmekte ve bunlara da zam yapılması istenmektedir.Okuyucularımızın bu dileğini Hükümetin dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • t i£d Eski Ramazanlar,memleketinüzdc gpce hayâtının timsali idi.Başka aylarda gece hayatı âdeta yok gibiydi.Fakat Türk camiası uman,i neşe ve nişve ancak Ramazanlarda faydalanır ve bu isteği tatmin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Takınıp fir Narlı apartimani önünde beş yıl evvel bir gece Muzaffer Kayalıbay mıdır,Kayalıbal mıdır,genç bir pansiyon âmirinin olürniyle neticelendi hâdişe ingiliz zabıta muharririrneş hur Agathe Chri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Sağlık İşleri:Sahte verem doktoru yine sahnede Bundun bir kaç sene evvel,Hamdi Yılmaz adındaki bir şahı^,kendi icadı olan bazı haplarla verem hastalığını tedavi ettiğini iddia ederek Aksaraydaki evind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Gemi mürettebatının iş saatleri iyi tanzim edilmiyor Devlet Denizyolları gemilerinde çalışan tayfaların pek çoğu gittikleri Avrupa ve Amerika limanlarında vapurlarından ayrılarak bir daha dönmemektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • KUTLAMA ir Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Bedia Statzerin 25 inci sanat yıldönümü 26 ağustos cumartesi günü kutlanacak ve bu münasebetle merasim yapılacaktır.YAEIŞ ir 9 temmuz pazar günü Kanatlılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Tramvaydan atlarken kamyonun altımla kaldılar Üsküdarda feci bir kamyon kazası olrnu^ ve bir çocuk parçalanarak ölmüştür.Üsküdar Gülbali sokak 55 numarada oturan Nevzat Gulpınar ile Mu:'ıala Tokses ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Müteferrik Sarayların durumunu tetkik eden heyet bn^ün Ankaraya giıliyor Milli sarayların halka açılmasını tetkik etmek üzere bir müddet evvel şehrimize gelmiş olan B.M.M.heyeti İstanbuldaki çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Denizyolları memurları Yedek subaylık devresinde geçen müddetin terfi süresine eklenmeyişi yüzünden idareden gikâyeçi Memleketimizdeki bütün resmî ve hususî müesseseler,askerliğin normal müddetten faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Yeni programın tan/iminde için en ehemmiyetli olan ca çulların genişlet »ilmesi işine verilmiştir.İstanbullu!ikinci 5 yıllık imâr programının müddeti 12 mart 195Ü tarihinde sona ermiştir Bu suretle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Dim tek sitil,sanayi isçileri sendikasının kongesı yapıldı Tekstil Sanayi işçileri Sendikasının yıllık kongresi dün saat 11 de Karagümrük «Aysu» sinemasın da yapılmıştır.6 mensucat şubesinin katılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Ekmekte tenzilât Fiatları tesbit için Belediye iktisat Müdürü hükümetin daveti üzerine Ankaraya gitti Ticaret Bakanlığı,ekmeklerin yeni maliyet ve satış fiyatlarını hesaplamak,değirmencilerle fırıncıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1950
  • Günün notlar» Kazık!İstanbul Sergisi'ni,İstanbulda bulunanlar akuı akm ziyaret ediyorlariyi.Gitsinler ve görsünler.Ama zinhar başka bir şey yapmaya kalkmasınlar.Yani biz,şu kısacık tavsiye* de bulunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • I Milliyet oku I Halk Partisinin mahut Altı Ok)unu herkes E bilir.Devlet idaresinin e İ ana prensipleri diye parti e ğ programından sonra Ana e 1 yasaya bü& geçiriliveren E bu mütenakız umdelerin E mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Zavallı kızcağız!Halbuki ondan ne kadar hoşlanıyor onu nasıl seviyordu!Ama işte acaip bir hale uğramıştı.İstemediği hareketler yapıyor,hâdiselerin içine âdeta elinde olma dan sürükleniyordu.Tıpkı büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Teksas petrol boruları yeniden infilâk etti Beallsville,2 A.A.Texas Neftini Amerikanın kuzey doğu kıyılarına nakleden 2000 kilomet re uzunluğundaki boru,Beallsviile civarında infilâk etmiştir ICO metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Aşçılık öğrenen âmâlar Londra 2 Nafen)Güney îngilterede Brixton şehrinde körlere «aşçılık» öğretilmektedir.Bunların bilhassa sesten istifade edilerek yemek pişirme dersleri gördükleri ilâve edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Ingilterede feci bir kaza Londra,2 A A.Durham çelik fabrikasında dün geçe geç vakit vukua gelen kazada 11 kişi ölmüş,32 kişi yaralanmıştır.Kazanın sebepleri henüz meçhul ise de «News of the World» gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • En rahat hırsızlık Yeni Zelandada 12 ev soyan bir adamın bir senedir hapishanede yatttığı anlaşıldı Londra,2 Nafen)Yeni Ze landada İncervergill'de son bir kaç ay içinde 12 ev soyulmuş,fakat polis bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Batılı devletler Almanya ile sulha hazırlanıyor Eylülde üçlerin Am toplantıca kat'î bi Londra,2 Nafen)Batı Almanya işgal statüsünün değiştirilmesi için «teknik görüşmelere» başlanmaktadır.Bu göıüşmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Belçika Kralı Kıral Leopold'un önümüzdeki hafta memleketine dönmesi ihtimali kuvvetlendi Brüksel,2 Nafen)Bu hafta Kral Leopold meselesinin kö künden halledileceği iddia edilmektedir.Cumartesi günü yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Midede çıkan hurma ağacı Pariste yapılan bir mide ameliyatının sonunda çok garip bir vakaya rastlandı Nafen Ajansı dün Paristen p;k de inanılır gibi olmıyan 5u haberi vermiştir:Monceau Les Minas'dan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Amerika yardımı Hür milletler için istenen yeni tahsisatın kabul edileceği muhakkak görülüyor Nevyork,2 Nafen)ilgili çevrelerde belirtildiğine gore,Başkan Truman tarafından hür milletlere yapılması is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Peri masallarında olduğu gibi.te misli rtip edildi ISapoJyonun evlenme merasiminden beri Fransada eşi görülmemiş olup 8 saat sürecek olan büyük gece şenliği için 50 kiği gece gündüz durmadan çalışıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • İstanbul sergisi münasebetile İspanyadan getirtilen Montemar revüsü Açıkhava tiyatrosunda temsillere başlamıştır.Resimde ilk temsil münasebetile kendilerine verilen buketlerle görüyorsunuz.Kore harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • 8000 sene evvel Mısırda yaşayan insanlar Kahire 2 Nafen)Kahire yakınlarmda yapılmakta olan arkeolojik araştırmalar esnasında 8 000 sene evvel ölmıiş bazı hayvanlarla insanların iskeletleri bulunmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Yeni bir taksit usulü Şikago 2 Nafen)Bir otomobil firması yeni bir «taksitle satış USUİÜ« icat etmiş ve bu sayede satışını üç misli arttırmıştır.Otomobil ister eski,ister yeni olsun satıldığı vakit,al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • unanisianda genel af Atina 2 A A.Af kanununu hazırlamakla vazifeli olan parlâmento komisyonu dün gece yaptığı toplantıda iki ay zarfında adiiye veya polis makamlarına müracaat ettikleri takdirde tehli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Harici kıs AMEKÎKADA Amerikan ordusundan bildirildiğine göre ordu hava müdafaa birlikleri hava kontrolüne verilecektir.Hâlen altı generalin komutası altında bulunan bu birlikler,general Williand VV.Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • Portatif kayıklarla Calais'yi geçen gençler Calais 2 A.A.Dört İngiliz genci dün akşam portatif kayıklarla Calais boğazını geçerek Calais'ye gelmişlerdir.8 saatlik yol culuktan scnra hiç de yorgun görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1950
  • İtalyaıîa deniz işçileri greve haşladılar Roma 2 A.A İtalyan ticaret filosuna mensup bütün gemiler,denizciler tekaüt sandığına dair kanun tasarısını protesto maksadiyle grev yapmışlardır.Deniz işçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.07.1950
  • FATİH ^««ya^g Bl^lSultan Mehmet Tefrika No.62 Jan Loğusun emir eri:yaralılar!diye bağırdı.w Çıkan kısımların hülâsası İstanbulun etra/mı kuşatan asker artık sabırsızlanıyordu.Sırbiyeden celbedilen lâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1950
  • Callaghan gülümsiyerek cevap verdi:Bir takım makul ihtimallerden çıkan netice.Ayağa kalkmıştı.Mösyö Seiuy dedi,biliyorum gayet müşkül bir vaziyette bılunuyorsunuz.Herkesin iyıığinı düşünerek elinizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1950
  • JtliUhpt ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık lj 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.ÎLÂN FÎATLERİ Başlık 20 lüa 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfalan suntımi 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1950
  • Tövbeler töv Ali Bayraktaroğlü M Günlerden bir gün,dünya yüzündeki mevcut kadınlardan bir tanesi,her kadın gibi,oturmakta olduğu şehrin gezi yerlerinden bi risir.de geziyordu.Bunu böyle söylerken sakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1950
  • SJLDAN SAG*.1 Neşe ve sevinç 2 İşsiz güçsüz;sonuna bir harf ilâvesiyle,inatçı,çok da mazlum bir hayvan 3 Yazılı rehber;bir renk.4 Tersi,pek bayağı.5 Japon imparatorunun isimlerinden.6 Eski bir Türk ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1950
  • Hicrî 17 Ramazan 1369 3 TEMMUZ 19 5 0 Pazartesi Rumi 20 Haziran 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Beyoğlu ALXAZAE 42562».1 Zoronun kara kamçısı 25 kısım tamamen)AR 44394 .1 Ümitsiz Aşk,2 Gece yarışı,Renkli)ATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Hoffman Türkiyeye geliyor Trumanın hususî müşavirliğine seçilen Marshall plânı Avrupa idarecisi Avercll Harriman in yerine tâyin edilen Paul Hoifman,bu plâna dahil bulunan memleketlerden bazılarını zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Baştctrafı 1 incide)rülüp şehit edilen gazeteci Arif Necip Kaskatının cenazesi bu gün on binlerce Edirnelinin gözyaşları arasında ebedî istiranatgâhına bırakılmıştır.Cenaze merasiminde vali ınuvini Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Isfan'culda Kore için gönüllüler Baştarafı 1 incide)tanbul milletvekili Senihi Yürütenin oğlu Tevfik Yürütenin Küredeki iıarbe katılmak üzere Türk gönüllüleri toplamak için giriştiği teşebbüsle alâkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Koşulardaki sürpriz Sürpriz olarak gösferdiğimiz Uğur II,önüne e birirci gelince ikili bahis 188.95 lira verdi Sedat EVRENOS Yukarıdaki resimler sıra ile;1 Civelek Seyyarenin önünde r irind gelirken;2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Askerî mahkemeler Baş ic.ciı 1 uuödm] askerî mahkemeler ordu mensuplarını da tatmin etmemekte ve «Amiri Adlî» usulü bu mahkemelerin tarafsızlığını ihlâl edici mahiyette görülmekledir.Ayn zamanda bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Pariste misli görülmemiş enlik tertip edildi Baş tarafı 3 üncü savfada| Hollywood adlı Amerikan revüsü gösteriler yapacaktır.60 dansöz Amerikadan gelmiştir Ayrıca Deanna Durbin,İngrid Bergman,Errol İr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Yeni Af kanunu tasarısı Bastarafı 1 incide)işlenmiş suçlara şâmil olmak üzere ve bu tarihe kadar işlenmiş bütün cürümlerden dolayı dâva açılmış olsun olmasın veya adliyeye intikal etmiş bulunsun bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Ordular arasındaki maçlar Ankara.2 A.A.Ordulararası 1950 yılı futbol şampiyonasına bugün 19 mayıs stadyomu 3 numaralı çim sahada törenle başlamıştır.İlk karşılaşma kara kuvvetleri ile jandarma kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Koredeki Amerikan komutanı değiştirildi Tokyo 2 AA.Resmî kaynaklardan bildirildiğine göre,general William F.Dean,general Jean H.Church'un yerine Koredeki Amerikan kuvvetleri başkomutanlığına tâyin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Koredeki çarpışma,Amerikan yardımı Baştarafı 1 incide)savaşında İngiliz ve Amerikan harp gemilerinin 5 komünist korvetini batırmağa muvaffak oldukları bildirilmektedir Ankara 2 A.A.Kore hâdiseleri dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • İnönünün tefsirleri Başturafı 1 incide)İnönü basın mensupiar'mi)hangi gazeteyi temsil ettiklerim,isim ve soyadlarını ayrı ayrı sor muş ve ayak üzeri 20 dakika ki dar konuşmuşturinönü gazetecilerle yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Kaiii.öy Va,ıf.ar midJrlüğünden Muhammen İlk teırakıymeti natı L.K.L.K.Kınalıadada eski Bağhamamı ye-1427 00 107 Oö ni-Sakıbey sokağında eski 34,yeni 17 kapı sayılı ahşap evin beşte bir hissesi.Yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Eski ramazanlarda tiyatro hareketleri Baştarafı 2 incide)di.Kavuklu rolüne meşhur küçük İsmail çıkardı.Kadrosunda şu sanatkârlar vardı:Küçük Asım,Terzi Salih,Arap Ahmet,Sepetçi Ali Rıza,Zenne Tev fik,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Amerikadan dönen «Tarsus» vapurunun yolcuları arasında Nusret Coşkun isminde bir kamarot da bulunmakta idi.Bu genç.Devlet Denizyollarının «Yozgat» şile^ binde kamarot olarak çalışırken,gemisini terked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • CHP.kurultay müzaKereten Bas ta ü i incide Feridun Fikri Düşünsel de bu mühim tâdil teklifinin butiadar kısa bir müddet içinde müzakere edilemıyeceğini,yapılacak,tadilâtın 1951 de toplanacak olan kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Muzaffer Kaya 11 bayın ••Poo olumu I Bar,tarafı 1 incide] tın seyri hakkında Başsavcı ve Haldun Tandoğan birşey söylememişlerdir.Hâdise haKkında tahkikata bugün de devam ediie çektir.Muzaffer hadisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Dün geceki güreşler Boş tarafı 1 incide dilmiş ve Türk takımının 6-2 galibiyetiyle sona ermiştir Fin ekipi gelecek karşılaşmasını önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri İstanbul ve Ankara muhteliti iie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1950
  • Seyhaııda yeşil kurt mücadelesi Adana 2 A-A.Seyhan bölgesi pamuklarının en önemli düşmanı olan Yeşil kurda karşı helikopterle mücadele denemesi bu sabah saat 5 te İkizler çiftliğinde 400 dönümlük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • Atletizm Üçüncü küme Türkiye b r.nank er\dün yapıldı l nçö küme Türkiye a tie t birincilikleri dün saat lö u inönü stadında yapüro^^vt n flar alınmıştır,i tre;Ü^Ui ır'.B.2)Nazmi ^G.I metre:r)Uğur F.B.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • Herkesi ilgilendiren bir haber Eminönü meydanı otobüs duracında,dürüstlüğü İle maruf BÜYÜK BAKLACIOGLU.radyoda işiteceğini* toptan flatlere,perakende erzak satıyor.Bazı flatleri:Taze filoek Urfa 600,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • 1st* Lv.Amiriîği As.Kıtaat ilânları I irtrniMr-v-m^ a-f^fifflll^1*' 6000 ton buğdaydan bulgur ima üyesi kapalı zarfla 10/temmuz/95Ü günü saat 15 de Ankara M.S.B.1 No.lu Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini fiilen İdare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi;matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 280.25 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsvigre Fr.64.03 100 Belçika Fr 0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Plvasada DÖVİZLER Dolar takas 379 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • Kok kömürü tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbui Şubesinden Devam eden tevziata ait haftank izahat 1)SATIŞ YERLERÎ:Adresleri FATİH Büyük Karaman Caddesi No.8/66 EMİNDİN'Ü Şimdilik)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • BUZ DOLAPLARI SERVEL'in aylık gaz yağı sarfiyatı 20 litredir.O SERVEL kompresör ve motorsuz çalıştığından bozulur,yıpranır aksamı yoktur.O SERVEL katiyen ses çikarmadan ve koku vermeden çalışır SERVEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • Dün yapılan yüzme teşvik müsabakaları Is'.unbul yüzme teşvik müsabakalarına,dün Lidu yüzme havuzunda devam edilmiştir.Ge-«j q hafta yazdığımız gibi artık girildiği haide yarışift.eden kulüp ve yüadedı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • Dünkü maçta Vefa ampiyonu Racingi7-Çok az bir seyirci önünde oynanan maç fazla gollü olmasına rağmen zevkli geçti Lübnan şampiyonu Racing ta kimi son maçını dün Vefa stadında Vefa takımı ile yaptı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1950
  • in uunya Yosıannaa Her Zcsman Birinci Gelen ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ en piyasamızda en ucuz satılan motosikletlerdir İBOL YEDEK AKS AMî Türkive Genel M messili MEHMET KAVA rr Tel:40430 42673 Galata l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6