Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.06.1950
  • Üçüncü dünya harbi ihtimalleri artıyor uman Amerikan Birliklerine Kore Komünist ve Amerikan uçakları arasında çarpışmaların başladığı bildiriliyor Trıjmıan diyor ki Bu saldırma komünizmin hür memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1950
  • Ömerinönünün adının arıştığı ölüm hâdisesi Haldun Tandoğan,Omerle hiçbir zaman arkadaşlık etmediğini ve iddiaların asılsız olduğunu söylüyor Güzel OSganın macera içinde geçen hayatı Beş sene kadar önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1950
  • Yeni idarî değişiklikler Kemal Aygün istanbul Emniyet Müdür Vekili oldu,Voliler hakkında yeni bir kararname çıkıyor Ankara 27 Milliyet)Aldığım malûmata güre İstanbul Em niyet MücTürü Cemal Göktanın İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1950
  • Eskişehiri su bastı_Bazı evlerin bodrum katları su ile doldu,iki işçi yıldırımdan öldü Eskişehir 27 Türk Ajansı)Şehrimizde dün gecedenberi müt hiş bir fırtına ile şiddetli yağmurlar yağmaktadır.Sağana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1950
  • Yunanlıların Kıbrıs için mitingi Plastiras mitingler için evvelce verdiği yasak kararını değiştirdi Atina 27 A.A.Yunan Başbakanı Plastiras,Kibrisin Yunanistan ile birleşmesini desteklemek gayesiyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1950
  • Taşlıkta Evkaftan satın alınan arsalarda yapılan Ömer ÎnönUnUn Birind bina)ve Cumnurbaşkanligi eski Genel Sekreteri Kemal Gedeleçin İkinci bina)evleri Taşlığa yapılan 1 milyonluk asma yol fiyatlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1950
  • Yamyamlarla alakalı iki kişi daha tevjri^dildi^ Bunların,Sivrihisarda Hazinenin mezarından cesedini kaçırmak istedikleri iddia ediliyor Hazine isminde:I gene kızı bir âyinde kesip yedikleri iddia olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1950
  • Allah beterinden esirgesin Bir kötü adam,bir kötü idare,kötülükleri bilindiği için nihayet fertçe ve milletçe karşılarında tedbirli ve uyanık davranılan felâketlerdir ve bu bakımdan hattâ bir istibdat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Haliç Gençlik Klübünün sene lik kongresi 5 temmuz çarşamba günü saat 21 de C.H.P.Fener Bucak binası salonunda yapılacaktır.SERGİ İstanbul Ermeni Eseyan İlk okulu talebesinin hazırladığı resim ve elişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • s r y-w i Kirli çamaşırlar sokaklara dökülmeğe başladı İlâ Maşallah eski rejimin,daha doğn.u eski iktidarın kirli çamaşııV.rı sokak ortalarında,mahalle iplerine serilmeğe bag landı.Eski kapalı kutu id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Şekerdeki ucuzlama Belediye İktisat Müdürlüğü şekerli maddelerin fiatlannı da tesbite bağladı Şeker Hatlarında yapılan indirmeden sonra Belediye İktisat Müdürlüğü şehrimizdeki perakende satış fiatlann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Belediyede:Belediye murakıplarının dünkü kontrolleri Belediye İktisat murakıplarından 24 kişilik bir grup dün sabah Belediye merkez Haliyle Küçükpazar ve Şişli pazarlarını,öğleden sonra da şehrin 11 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Cankurtaran merkezi Sağlık Bakanlığınca Belediye-«V-n satın alınan eski Beyoğlu hastahanesinin bir kısmının âcil vakalar için cankurtarma ve kan verme istasyonu haline getirilmesi kararlaştırılmıştı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Piyasada Ingillereden ithalât için sterling verilmeğe başlandı İngiltereden itha^t yapmak için tacirlere tiraj)hakkından dün Sterling)verilmeğe başlanmıştır.Verilecek sterlingin miktarı 9)milyon lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • HALKIN SESİ Balkan memleketlerindeki ırkdaşlarımız Balkan memleketlcı indeki ırkdaşlarımızın ana vatana gelebilmeleri için bulundukları hükümetler ıcabcden muameleleri ikmal etmekte ise de ilgili hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Dün iıki feci kaza oldu Bir gedikli çuvuş kamyondan düşerek öldü,bir genci de taksi çiğnedi Dün şehrimizde feci iki otomobil kazası olmuştur.Yeşilköyden Bakırköye gelmekte olan bir kamyonun kenarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Üniversitede:Rektör ve yeni Dekanlar dün Aııkaraya gittiler Millî Eğitim Bakanlığının daveti üzerine İstanbul Üniversitesi Rektör ve yeni Dekanları,beraberlerinde Üniversite Saymanlık Müdürü de bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Belediye İmar Müdürlüğü bu idarenin ihmali yüzünden üçüncü 5 senelik plânı tanıaınlıyamadı w v* vr-w m.j-o.Belediye İmar Müdürlüğü hazırlamakta olduğu üçüncü 5 yıl-lık programına şehrin seyrüsefer işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • KISA HABERLER Dün,limanımıza ilk seferini yapan «Vingiland» İsveç şilepinde,basın mensupları ve armotörlere bir kokteyl parti verilmiştirif Dünya Gençlik Birliği İstanbul Konseyi Türk Tertip Komitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Uludağ vapuru geldi Devlet Denizyollarının Kalyada,AnsaJdo tezgâhlarında yaptırdığı Marmara tipi gemilerden Uludağ dün saat İG da limanımıza gelmişti;Uludağ" bir hafta sonra İstanbul Bandırma ve Mudan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Adliyede Radyoevi hâdisesi Mareşal Fevzi Çakmak'm ölümünün ikinci günü,gece saat 24 sıralarında Taksimde ve Radyoevi önünde hâdise çıkarmaktan sanık 72 gencin duruşmasına dün sahalı saat 10 da 10 uncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • ski Ramazanlarda smanEı zamparalığı Ramazan münasebetiyle eski devirlerdeki Ramazan hayatlarının muhtelif sahnelerini canlandıran seri makalelerimizden bugün de erkeklerin kadınlara nüsü söz attıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Adliyece tayinler Ankara 27,Milliyeti Adalet Bakanlığına mensup yerel n;idür ve yargıçlara ait bir kaır.r ıume bugün Bakanrar Kurulünaaa çıkmış ve tebliğ edilmek Iteeıte dalet Bakanlığına gönderiîmi\w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • Sendika içtimai Ankara 27 A.A.Ekmek,simit ve unlu maddeler,motorlu taşıt vasıtaları ve lokanta,otel ve eğlence yerleri İşçileri Sendikasının fevkalâde toplantısı bugün öğ leden sonra Ankara Halkevi bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1950
  • TROÇKITI jltegyja öldürdüler!i Tefrika No 39 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Çabuk gel!Jacson yi yaraladı.Onun üzerine,Hansen onu yumruklamaya başladı.Öyle ki,vura vura eli ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • vŞaıtuia bir suikast 3am 27 A.A.Saat 23.30 da,Parlâmentoya bir el bombası atılmıştır.Civardaki mağazalarda Hasar meydana gelmişse de yaralanan olmamıştır.Bombanın Parlâmento önünden süratle geçen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Tito,Ştaline ve Rıısyaya hücum ediyor Belgrad 27 Nafen)Dün Yugoslav Me elisin in toplantısında konuşan Mareşal Tito,Sovyet Rusya ile Staline şiddetli hücumlarda bulunmuş ve bu memleketi zorbalığa başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Geçen haftaki kaza Saint Joseph Michigan)27 A.A.Gc.çen cuma gecesi Michigan golü üzerinde vukua gelen hava faciasının elde edilen son bilgilere göre yıldırım yüzünden olduğu sanılmaktadır.Filhakika uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • ıııi!iıi!I En tehlikeli temel sakatlığı «Hukuk-ı-Esâsiyye» de E devletin üç kuvvetten mü-rekkep sayıldığını herkes bi-E lir:Bunlardan «Teşri» yâui E kanun yapma kuvveti Parla* ğ mentoda,«İcra» yâni Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Bulgar kızılları Chervenko,eski arkadaşlarını temizlemek üzere tedbir alıyor Londra 27 Nafen)Sofya dan gelen haberlere göre,eski başbakan yardımcılarından ve komünistlerin ileri gelenlerinden Anton Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Ingilterede kürkçüleri telâşa düşüren ilân Londra 27 Nafcn)İngilteredeki kürkçüler Times gazetesinde çıkan bir ilândan endişe duymağa başlamışlardır.Bu ilânda şöyle denilmektedir:«Kürk giyme.Unutma ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Yugoslav Metropolidi tevkif edildi Belgrad 27 A.P)Resmî Yugoslav kaynakları dün gece,Sırp Ortodoks Kilisesinin Metropolidi Josif in,eski Kıral Pierre'in tahta avdeti ile alâkalı bir tertibe dahil oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Schuman Plânı için ngilîerede ç Mr.Fden,İşçi hLkümelini komünistlere yardımla itham ediyor Londra 2?AP)Anthony Eden,İşçi Partisini,Schuman plânı hakkında Pariste yapılmak ta olan konuşmalara katılma m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Crippt'in sözleri Londra 27 A.A.Maliye Bakanı Sir Stafford Cripps,dün akşam Avam Kamarasında,mesuliyet sahibi herhangi bir İngiliz hükümetinin Schuman plânına karşı,bu yoldaki müzakerelerde alınmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Ingrid Bergman'ın inadı Paris 27 Nafen)«Jan d'Arc» filmini çeviren İngrid Bergman'ın makiyaj yapmamış olduğu bildirilmektedir.Filmin renkli olmasına rağmen artist makiyaj yapmıyacağmı,çünkü temsil etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Honduras'ta feyezan Managua 27 A.A.Atlantik sahilinde Alami Camba bölgesinde nehir taşmış ve normal seviyesinden 18 metre yükselmiştir.Evlerin hemen hemen hepsi su altında kalmıştır.Hasar çok mühimdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Yunanistanda 3 ayda 2877 kişi idama mahkûm oldu Atina 27 A.A.Yunan Adalet Bakanlığının bugün açıkladığına güre,bu senenin ilk üç ayı içinde 2877 sanık idama mahkûm edilmiştir.İlâve edildiğine göre bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Misafir denizcilere dün bir ziyafet verildi İstanbul Deniz Komutanı tuğamiral Fuat Uzgören tarafından limanımızda misafir bulunan İngiliz muhrip filotillası subayları şerefine dün saat 13 te Tarabya K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Yolların inşası Amerika bu iş için yeniden 3 milyon dolarlık tahsisat verdi Ankara 27 A.A.İktisadî işbirliği idaresi Türkiye icra komitesi başkanı muavini Orren R.Mojunks bugün basına beyanatta buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Kadın onu kandırmak isteı gibi sesine tatlı,alaycı bir mâna vererek tekrar konuştu:İsterseniz bana pantalonunuzu verin,giyip öyle çıkayım?Ahmet Yılmaz ona doğru gayri ihtiyari kaçamak bir bakış fırlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Totaliter idarelerde başvurulan çareler Almanyada kurulan arın bilançosu Sovyeller,kamp sakinlerini Naziler gibi,metodla öldürmüyorlar,başka bir yolla aynı neticeye varıyorlar.Bu da bakımsızlık netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Yeni Iran kabinesi Tahran 27 A.P)Yeni Başbakan General Ali Razmara dün kabinesini Şah'a takdim etmiştir.İki istisna ile,hükümet evvelce hiç bakanlık etmemiş kimselerden teşkil edilmiştir.Ali Razmara p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Macaristanda papazlara karşı açılan mücadele Roma 27 Nafen)Macaristanda papazlara karşı amansız bir mücadele açılmış olduğu teyid edilmektedir.920 kadar papazın manastırlardan alınarak «hapishane» hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Papağan için çıkan dâva Bir gemici,papağanına kötü lâflar öğrettiği için mahkemeye verildi Londra 27 Nafen)7alparaiso'da hayvanları koruma ce miyeti ile bir gemici arasında ga yet orijinal bir dâva ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Son harpte del'render Bunların sayısı Birinci Dünya Harbine nazaran bir misli fazla Nevyork 27 Nafen)İstatistiklere göre,İkinci Cihan tlaıbı yüzünden delirenlerin sayısı aynı sebepten 1914 1918 de del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Bir uçak kozası daha Avııstralyada 26 kişi öldü kazadan 1 kişi kurtuldu Porth Avusturalya)27 AP)İ-'ndo.27 kişi bul^nar bir Avustralya yolcu uçağının aun fertn cıvarıııaa düşmesi uzerine yolculardan 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • Yalovada bir köylü kaza kurşuniyle öldü Yalova 27 Milliyet)Bugün ilçemizde bir köylünün ölümü ile neticelenen bir kaza olmuştur.Jandarma erlerinden Kadir Fışkın vazii'e ile gittiği Ak köyde kahvede ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • 30 yeni okul yapılıyor Belediyenin,bu sene inşasına başlanacak olan 30 ilkokul binası için 4,5 milyon lira ayırdığı malûmdur.30 ilkokul binasının keşfinde,Beicdiye ile Bayındırlık Müdürlüğü aı asında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1950
  • îtalyada yaptırılmış olan Uludag yolcu gemisi dün limanımıza gelmiştir.Bandırma ve Mudanya hattına isleyecek olan bu yeni geminin resmini yukarda görüyorsunuz.Vasington'daki Milli Güzel Sanat Galerisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.06.1950
  • Capon Ahmet sürgünde Söyler dururdu ya,benim aklımda kalmamış;galiba altı uy olacak.Altı ay sürgün,fakat sa dece hükmü dinlerken,Capon Ahmede,bir ömür demektir gibi geLmişti:Sanki bu,bir ölüş ve yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1950
  • Doğu Almanyada kurul [Bas tarafı 3 üncü sayfada| taniye de yoktu.Açlık ve soğuk tan başka,barsak iltihabı,istiska ve verem büyük ölçüde telefata sebep oluyordu.Ocak ayındaki kurtuluşs General Tschuiko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1950
  • Slim,can adamsın vallahij Binlerce teşekkür.Bir f iki im var.Charleston yarın gece işleriyle meşgul olacağı için beni verbest bırakacak.Beraber yemek yemeye ne dersin?Konuşuruz da.Bu son yemeğimiz ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1950
  • i:hsf-f f*.T-jaurrm.r.'ıT^YjaifnrıTi xwvn uatacrjn!irr.Hicrî Ramazan 12 1369 19 5 0 HAZİRAN Çarşamba Haziran 15 1366 VAKİT Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı îmsâk VASATI EZANİ 5.29 13.17 17.18 20.44 22.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1950
  • m Tlk« j& FATİH ^"«"Hfe Tefrika No.57 Ey ahmaklar iki ay sürmez topraklarımız elden gidecek Az bekle öyleyse.Sırtını dut ağacına vererek hareketsiz duran kızıl sakallı arka* dadına sokuldu;«Bu herif ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • Dünya Kupası Futbol açlarında son durum Brezilya Yugoslavya,İngiltere ispanya,Uruguay Bolivya maçları grup şampiyon İsveç-Paraguay ve larını fâyin edecek Aylardır etrafında müteaddit yazılar yazılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • Deniz sporları mevsimi başladı Bu seneki başlangıç pek de ümit verici görünmüyor Moda vapur iskelesi ile Büyük ada vcpur iskelesi arasındaki yüz me yarışını 6 saat 59 dakikada bitiren Aydın Kent Cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • Alyansları Milliyetteki ilk yazıma Adalı)ile başlıyacağımdan dolayı memnunum.Türklerde 3 şey m uğuru denenmiştir:At,kadın,silâh.Adalı kelimenin tam mânasıy-le uğurlu bir attır.İlk sahibine Gazi,Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • İnönü söylentilere iftira diyor Baştarafı 1 incide)neşrolunan vesikalar gösteriyor ki,hâdise Adalet cihazında bütün derecelerden geçerek katî şekliyle meydana çıkmıştır.Bütün hâkimlerin kararlarına gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • D.P,Grupunda Ankara 27 Milliyet)D.P.Meclis Grupunun bugünkü içtimamdan sızan haberlere göre,müzakereler sırasında Sinan Tej kelicğlunun takririnde 'bahsettiği Anıt Kabir ve Büyük Millet Meclisi arsala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • İstnbuida s tdan arsalar Bar;tarafı 1 incide)Saraçoğlu da bir beyanatında aynı arsaları sattığı f'ata geri almağa hazır bulunduğunu söylemişti.Diğer arsaların da satış fiatlarının bugünkü rayice göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • Ye,i idarî değişiklikler Baçtarafı 1 incide)rar verilmiş ve İstanbul Emniyet Müdür Muavini Kemal Aygun vekâleten Emniyet Müdüriügü ne tayin edilmiştir.Bu tayin me muriyet mahalline tebliğ edilmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • Yamyamlarla alakalı iki kişi daha tevkif edildi Eskişehir 27.Milliyet)Günlerdir bütün memlekette geniş bir alâka ve merak uyandıran Kocaeli yamyamları hâdisesi bugün yeni bir safhaya girmiş bulunmak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • Allah beterinden esirgesin I Başmakaleden devam] olanlarm,bir gün,«Devlet idare ediyoruz!palavrası gerisinde bir çiftlik idaresi kurdukları parmaklıkların etrafına polisi dizerek içeride har vurup har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • Bastarah 1 incide)tatbik edilmesi için Birleşmiş Milletler üyelerinin her türlü yardımda bulunmalarını istemiş-Güvenlik Konseyi bu kararın tir.İşte bundan dolayıdır ki Birleşik Amerika hava ve deniz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1950
  • mer İnönü Baştarah 1 incide)zaffer Kayalıbayı öldürmekle itham etmesi,vatandaşlar arasında umumî bir alâka yaratmıştır.Şu anda hemen herkes,günün hâdisesi olan bu mevzu üzerinde durmakta ve neticesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • u İsiaiitiul iwilil tgiim Müdürlüğünden 1 Yapı enstitülerinin 1,sınıflarına 1950 1951 öğretim yılı için yalnız ilk okul mezunlarından seçme imtihanı ile Millî Eğitim Bakanlığı hesabına öğrenci alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idare eden:N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A,N.Kgazetecilik kollektif şirketi:matbaası Basıldığı yer:Son Telgraı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • milliyet ABONE FlATLERl Senelik ^28 Liradu 6 Aylık lj 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FJATLERİ Başlık 20 iua 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü »2.5 liârı saytaiaıı suniıını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • Yaş Sebze alınacak Sümer bank Defterdar ve Bünyan Yünlü Fabrikaları Müessesesi WİUdUriUğUnîie» Müessesemizin yaş sebze ihtiyası pazarlık yolu ile satın almaca» tır.i Temin etmek arzusunda olanların şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Malzeme Alım Şubesinden 1 Mevcut şartnamesi mucibince 18 ton kırmızı fosfor pa* zariıkla satın alınacaktır.'2 Pazarlık,21.7.950 Cuma günü saat 10 da Kabataşta G«nel Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • ftaüttaa iMawwrwr f ^t mrın,n.ımı imi h» iw.w—m^—1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları İ Gösterilecek Li' mahalde bir bina inşası kapalı sarfla 5.temmuz.950 günü saat 11 de Balıkesir As.Sa.Al.Ko.da eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • İNŞAAT İLANI Bolu İİevîet Orman İşletmesi İüdürliiğünden 1 Bolu Orman isletme Müdürlüğünün Orman Okulu ve işletme Karacasu müdüriyet merkezinde yaptırdığı binaları İkmal inşaatı işinin taahhüt eden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • ISTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Haber ler 13.15 Orkestra eserleri Pl.Franz Liszt «Les Preludes» Poem Senfonik:Çalan;Eugen Ormandy id.Philaodelphia ork.Fredrik Flotow.«Martha» uvertürü galan:Leo pold R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • SOLDAN SAG/I Bir ay.2 Yemek;Biı tahsil derecesi.3 Satılması mevzuubahs bir gemimiz.4 Hicap duygusu,Nota,5 İnsan yavrusu;Sonuna bir harf ilâvesiyle,Bir erkek isminin kısaltılmışı.6 ilçe.7 Konferansiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 281.50 100 Fransız Fr.0.88-100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar takas 376 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • Kayıp aranıyor Yakın akrabamız olan Çankırı Vilâyetinin iki Çam köyü oturanlarından olup Çankırı nüfus kütüğünün hane 23,cilt 22,sahife 85 İnde kayıtlı Fatmadan doğma,Osmandan olma 1308 doğumlu Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • frixtvaiiHmjMwiuamKmuiwuvmsM Dr.hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan L'r.şka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul üivanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • Kapalı zarf ıısulile satış)İstanbul Defler*,ar.ı&ındart Muhammen bedeli Teminatı Lira L;ra K.G65 12* i)ü Zırhlı ve Motorlu Park Müdürlüğünde bulunan tahminen 4500)kilo kurşun hurdası ile tahminen 3000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • SÜPÜRGE:345 lira peşin 375 lira taksith 75 peşin,ayda 30 lira 10 ay taksit)M AT AŞ Galata,Tahir han Tel:44996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • Ku a Sulh Hukuk Mahkemesinoen Davalı;Kulanın Kızılkâya mahallesinden Topal Mehmet kızi Ayşe Çubuklu oğlu.Halen nerede oturduğu belli değildir.Kulanın Seyilali mahallelinden Mustafa Sandallı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • Milliyetin 2000 kariine 25000 liralık hediyesi Müsabakamızın numaralı hediyesi 4 kapılı,1950 modeli.S K O DA marka bir otomobildir.Bu arabayı ve dig^r hediyelerimizi ka zanmak için hala vakit vardır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.06.1950
  • İstanbul Defterdarlığından Mükellefin adi ve soyadı Bilinen adresi Verginin nevi Kaz.F.Z.Bi.li.Mak.Kira Ceza İbrahim Topçu A.Kirkor Altunyan Ragıp Güden I Rasih Güvenir.K.keş Gümrük S.No.9 a ıı Karakö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6