Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • eker yarından sonra ucuzluyor Bu husustaki kararname dün Bakanlar Kurulundan çıktı,yüksek tasdika verildi Ankara 24 Milliyet)Sekerin ucuzlaması bir kanun meselesi değil,bir kararname mevzuu olarak kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Halk Partisini diritlmek istiyorlarsa.Halk Partisinin iktidarı güler yüzle demokratik rejime intikal ettirdiği bir masaldır.Hakikat şudur ki,Halk Partisi seçimleri kaybedeceğine asla ihtimal vermemekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Üçüncü Muhrip filotillası kamutam Albay Durlackeer'in komutasında Saat 16 da bir basın toplantısı yapan Albay Durlacker TÜrkiyeyi bulunan Ingilterenin Akdeniz filosuna mensup Saintes,Vigo,Armada I üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Çankaya köşkü dün halka açıldı Ankara 24 Milliyet)Yerinde,bir kararla bugün,saat 15 den itibaren Çankaya köşkü ve Etnografya müzesindeki,Atatürkün muvakkat kabri balkın ziyaretine açılmıştır.Bugün bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Ankara gar gazinosu için yapılan ihbar Ayda 50 liraya kiraya verilen bina için idare sene 24 bin lira ödüyormuş.Ankara 24 Milliyet)Bugün bazı kimseler tarafından Ulaştırma Bakanlığına bir ihbarda [Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Düşmüş!Şeker mi Arifçiğim?Hayır,Ulus» un tirajı!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • 2000 okuyucumuza 25000 liralık hediye müsabakamıza ait tafsilât 6 inci s ay fam izdadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Prenses Margaretin yeni aşkı Bu mesele Ingilterede günün dedikodusu haline geldi Londra,24 A.P.Prenses Margaret,çay masalarında dedikodu mevzuu olmaya başlayan bir aşk macerasının kahramanı haline gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Arsalar meselesi için gensoru geri bırakıfdı Muhtar,Belediye,Özel İdare seçim kanunları değişiyor Ankara 23 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu dün saat 15 te Ekrem Hayri Üstündağın başkanlığında top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Galatasaray Racing i 4-1 mağlûp etti Üç maç yapmak Üzere cuma günü şehrimize gelen,Beyrut gam piyonu Racing kulübü,dün ilk karşılaşmasını,Fenerbahçe stadında Galatasarayla yaptı.Muayyen saatte,orta ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Fransada kabine düştü Millî Meclis Bidaultya istediği güven oyunu vermedi Paris 24 AP)Fransız Millî Meclisi bugün mutedil Bidault Kabinesini devirmiştir.Baş» bakan Bidault Meclisten güveu oyu istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Yamyamların esrarı işehirde çözülüyor Dün gece Sivrihisar ormanlarında Hazineye ait olduğu sanılan bir ceset bulundu îzmit 24 Milliyet)Günlerdir üzerinde çeşitli söylenti ve tahminlerin toplandığı «Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Sağlık Bakanı Dr Nihad Reşad Belger Memurlar hakkındaki ijıbajllaı^ Sağlık Bakanlığı ihbarda bulunan vatandaşlara hitap ediyor "Hiç bir esasa dayanmıyan ihbarlar hazineyi zarara sokmaktan başka bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Hudutta öldürülen vatandaşımız Bulgaristana sert bir cevap verdik Bulgar hudut memurlarının düşmanca hareketleri protesto edildi.Ölen vatandaşımız için tazminat istiyoruz Ankara,24 A.A.Türk Bulgar hud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1950
  • Şükrü Saraçoğlu geçen sene C.H.P.kabinesi erkânı ile Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret ederken ¦sı*-Şükrü Saraçoğlu 150.000 liraya sallığı yeri memnuniyetle aynı paraya geri alacağını,Renda da sallı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • HALKIN SESİ 4 aydır maaş aEamıyan bir P.T.T.memuru P.T.T.İdaresinin 17 yıllık emektar bir memuru vazifesinde rahatsızlanmış,tedavisi için de daire doktoru izin vermiş.Bilindiği gibi her memurun kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Ramazan münasebetiyle okuyucularımtza eski devirdeki Ramazanları anlatan yazılarımıza bugün de devam ediyoruz.Bugünkü makale ile karilerimize eski Ramazanlar daki çeşitli eğlen,ce yerlerinde halkın na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Her yerde açıkhava tiyatrosu vardır amma Dünyanın her tarafında Açıkhava Tiyatroları vardır ama bizimki kadar münasebetsizi sanıyoruz ki,bir tanedir.Evvelâ bu Açıkhava Tiyatrosunun kış için mânâsı yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • TROCKIYI e öldürdüler Tefrika No 36 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Âmiri Beni cinayete sevkeden sebepleri söyieyeceğ 1938 de,Pariste Sylvia Agelof ile tanıştı.Bu kadının siyasî bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • ANMA TÖRENÎ:fc D.P.İstanbul eski il başkaı nı Abdurrahman Münibin birinci ölüm yıldönümü dolayısiyle dün saat 15 te Nişantaşındaki evinde bir ihtifal yapılmış ve mevlût okutulmu.ştur.KONGRE:İstanbul s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Tedavüldeki paramız azaldı Hükümet,milletlerarası Sergiye ehemmiyet veriyor Halılarımıza müşteri çıktı Ticaret veEkonomi Bakanlığı,dig ticaretimi/hakkında yeni bir kararname hazırlamaktadır.Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Pakistan,Izmir fuarına iştirak ediyor Pakistan bu yıl İzmir milletler arası fuarına iştirake karar ver mistir.Temmuz ayı içinde îstanbula geleceği bildirilen yarı resmî Pakistan ticaret heyeti şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Tedavüldeki para miktarı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının neşrettiği en son bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı geçen haftaya nazaran 11)milyon lira n/sanlasın ıştır.Bu suretle para miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Birleşmiş Milletler fuarına ehemmiyetle katılacağız Birleşmiş milletler Uluslararası birinci ticaret fuarı İçin hazırlıklara devam edilmektedir Hükümet çe bu fuara fazla önem verildiğinden eksiksiz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Halılarımıza rağbet başladı Amerika ve Almanya memleketimizden geniş mikyasta halı ithaline karar vermiş ve bu hususta ihracatçılarımızla temasa geçilmiştir.Halı piyasası son günlerde pek durgun gitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Perihanın esrarlı ölümü Perihanın sevdiği kaleni arkadaşı için borca girdiği ve ona yardım ettiği anlaşılıyor Beyoğlu Belediye Hekimliği kadrosunda memur olarak çalıgan Perihan Öçalmazın anî ölümü etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Doktorlar arasında Hiikûraet tabib ve hastahane mütehassısları arasındaki yeni tâyinleri bildiriyoruz Hükümet tabibleri ve hasta hane mütehassısları arasında yeniden bazı nâkil ve tâyinler yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Damştaya başvuran doktorlar Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Kemali Bayazıt zamanında,sebepsiz olarak emekliye sevkedilen asabiye mütehassıslarımızdan Dr.Şükrü Hazım hakkındaki kararın Danıstayc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Dört yaralama vakası Dün şehrin muhtelif semtlerinde dört yaralama hâdisesi olmuştur.Galatada seyyar satıcı lık yapan Hasan Abaş küçük bir mesele yüzünden kavga ettiği Durmuşu eline geçirdiği makasla,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • KISA HABERLER *k Kuzguncukta denize giren Malatyalı İsmail Işık isminde biri akıntıya kapılarak boğulmuştur.Adalet doktoru cesedin gömülmesine izin vermiştir.Memleketimizin iktisadî kalkın ması hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1950
  • Günün notları Sululuk!Sululuğun da çeşidi vardır.Meselâ adam,karısını alıp sokağa çıkar,yolda giderken eski bir tanıdığına tesadüf eder.Bu eski tamdık evvelâ selâm verir* sonra el verir,arkasından baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Müteferrik Ofisteki yolsuzluklara dair yeni bir ihbar yapıldı Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk iddiaları hakkında müfettişler taliki kata devam etmektedir.Bu arada ofise yeni ima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Avuetralyada kızılların kanun dışı edilmesi Paris 24 A.A.Avustralya Başkanı Menzies cuma akşamı Avusiralya radyosu tarafından yayınlanan demecinde,komünist partisinin Kanun dışı edilmesine dair hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Güvertesi dümdüz bir uçuk gemisi Washing:on 24 A.P)Birle,şik Amerika donanması,gelecek sene temmuz ayından sonra,«güvertesi baştan kıça kadar dümdüz olan» bir muazzam uçak gemisi inşasına başlıyacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • D.D.Yolları 8.inci işletme Müdürü vazifesinden alındı İzmir 24 Milliyet)Görülen lüzum üzerine Devlet Demiryolları 8 inci İşletme Müdürü Nureddin Zorluoğlu Umum Müdürlük emrinde çalıştırılmak üzere Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Mısırda muhalif partiler Parlamentoyu boykot ediyor Kahire 24 A.A.Muhalif,Liberal,Saadist ve Milliyetçi partileri müştereken neşrettikleri bir beyannamede Mısır halkı,na hitapla,ayan meclisinin teşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Adliyede Komünisti suçluları Istanbula iade edildi Mayıs ayı başlarında şehrimiz de komünizm propagandası yap maya çalışan ve bir şebeke ha ünde çalıştıkları iddia olunan 6 kişinin yakalandığını ve gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • iımunumuııımımmııı Haricî siyasefin menfisiyle müsbeti Haricî siyasetimizin eski g müsbet şeklinden şimdiki E menfi mâhiyetine intikali Ü Osmanlı inhitatiyle başla-İ nuştır:Bâb-ı-Ali)nin «Ta-1 mâmiyye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Sarayda bir hırsızlık ingiliz Ana Kraliçesinin sarayına giren bir hırsız yakalandı Londra 24 A.A.İrlandalı bir şahıs Kıralçie Mary'nin ikamet ettiği Malbrough House'ı soyarken yakalanmıştır.Başından v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Çıkan kısımların hulâsası Yılmaz sigorta şirketinin sahip ve ınüdürü Ahmet Yılmaz,bahası öldükten sonra hu vazifeye geçmiş,büyük haşarılar göstermiş,sâkiu,mahcup,çirkin denil,meyecek genç hir erkekti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • skeri yardım Amerikan Ayan Meclisi milyarlık teklifin müzakeresine başladı Washington 24 A.P)Dün,Amerikan Ayan Meclisinde 1.222.500.000 dolarlık yabancı devletlere askerî yardım tahsisatı hakkındaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • California Üniversitesinde çalıgan komünistler Los Angeles 24 A.P)California Üniversitesi dün,komünist aleyhtarı bir beyannameyi imzadan imtina etmiş olan 157 memurunu işden çıkarmağa karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Folonyadan sonra Çeklerle müzakerelere başlandı Londra 24 Nafen)Sovyetlerin «Doğu ıbloku» nu teşkil için yeni bir adım attığı bildirilmektedir.Bu adım dün Doğu Almanya İle Çekoslovakya arasında varılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • İpnotizma iie tedavi Dig ağrısından sarhoşluğa kadar her şeye tatbik çaresi bulunuyor Londra 24 Nafen)Newa Chronicle muhabirinin bildirdiğine göre,ipnotizma ile tedavi usulleri gitgide çoğalmaktadır B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Haricî kısa haberler M—Mi—M Mİ ft AMERIKADA if Amerika'da bulunan Rumen diplomatlarının hareket serbestilerinin tahdidine aid alınan tedbirlere karşı Romanya hükümetinin yaptığı itirazları Amerika hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Yeni suni ciğerler Bunlarla veremin daha kolay tedavi edildiği bildiriliyor San Francisko 24 A.A.Akciğer hastalıkları mütehassısları kongresinde konuşan Dr.Alvasch,yeni bir tedavi usulü keşfettiğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • General Mihailoviçin 11 adamı yakalandı Londra 24 A.P)Yugoslavya,dün akşam,Mareşal Titonun rakibi general Mihailoviç'in adamlanndan oldukları iddia edilen 11 kişinin tevkif edilmiş olduğunu bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Belediyede:Vali,Runıelihisarında teltikler yaptı Vali ve Belediye Keisi dün Rumelihisanna giderek halkın dileklerini dinlemiş,gençlerin spor sahası hakkında serdettık leri ihtiyaçları yerinde incelemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Üniversitede:Bir kısım talebe yine mağdur olduğunu iddia ediyor Talimatnamedeki,aksaklık ha scbiyle talebenin çektiği sıkıntıyı belirtmek maksadiyle Teknik Üniversitelilerin yaptığı toplantının akisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1950
  • Her sene başımıza musallat olan bir haşere r numara'ı ara sinek Güzel mevsim boyunca beşeriyete musallat olan bu hayvan,koleranın,tifonun,trahomun,veremin ve çocuk ishalinin başlıca âmilidirğîripençen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.06.1950
  • mııı ı FATİH toMn,AYHfl,i Sultan Mehmet a Tefrika No.54 Sevgili imparatorumuz işini bilir.Daha size yardımcı kuvvetler gönderilmedi mi?Asaletli şövalyelerimiz imparatorluk meclisine revnak ver meğe mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1950
  • Kendi kendime bir şeyler yup mak lâzım geldiğine karar verdim.Ayni akşam Joe Martinellinin jimnastikhanesine gittiği.n de Lonney ile bir arabın boks maçı vardı.Orada Raianonun mu ça hile karıştırmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1950
  • 19 haziran 950 günü Üçus Okulunu bitiren genç teğmenlerimiz,kendilerine diplomalarım veren ve Harp Pilotluğu sembolü olan kanatlarını takan Hava Kuvvetleri Komutanı korgeneral Muzaffer Göksenin'le bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1950
  • t i »J gu fil fi 3 T SOLDAN SAG/1 Bir nakil vasıtası 2 Efrenci sene;kâinat 3 Biraz açu ver;ilk doktorumuz 4 Ara nağme 5 Bayram;bir uzvumuz 6 Birlerden sonra gelen rakam;kapkalının tersi 7 Yemekler ons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1950
  • ISTANBUL 12.57 Programlar,13.00 Haberler,13.15 Karışık hafif müzik Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.50 Serbest saat,14.00 Saz eserleri şarkı ve türküler.Okuyan Mustafa Çağlar;Çalanlar;Sadi Işılay,Izzeddin ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.06.1950
  • W»W1 U»M»MI.IMWIMIW "PETTY" KIZI J.Caulfield Yeni filminde modellik ediyor.Sinema meraklılarının iyi tandığı,renkli filimler kraliçesi Joan Caulfield,Robert Cummings'le beraber,Columbia stüdyoları hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1950
  • Sporcu yildiz Janis Carter Resmini gördüğünüz Holly wood'un en güzel gözlü artisti Janis Carter yalnız güzelliği ile değil aynı zamanda sporculuğu ile de meşhurdur.Genç yıldız henüz orta mektep talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1950
  • ilâhi kadın n Bu satırların gazetelerde çıkacağı anda belki de en kıymetli bir çocukluk ve gençlik arkada ğıını kaybetmiş olacağım.Çünkü ğinıdi bütün dünyanın hayranlıkla bakmakta olduğu bu büyük arti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.06.1950
  • Acı bir ölüm İzmir tüccarlarından Nihat Üzümcünün ve Güner Yenerin ba* bası,Mes'ude Üzümcünün zevci,Ahmet Ragıp Üzümcünün ağabeı yisi.Yeni Asır gazetesi muhar rirlerinden Jerfi Yenerin kayınpederi.Vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1950
  • I Milliyet ABONE FIATLEKİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık İJ 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLERİ Başlık 20 iua 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfalan suntımı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1950
  • *w Istanbul Sergisi Gazetesi 1950 1st.Sergisinin acık olduğu her gün sergi gazetesi neşredilecektir.Bu gazele ile reklâm yaptırmak istiyenlerin sergi ve spv ı sarayın,da gazete memurluğuna veyahut Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1950
  • Türk işçileri ve emeğiyle ilk olarak 5;5&5$$5!Î$$S Müteşebbis bir Türk mühendisi,sergide her bakımdım tamamiyle yerli malı olan bir telsiz istasyonu kuracak Memleketimizde yapılan bir alıcı cihazı Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1950
  • Şarap şişeleri ve •DEM» isimli bu meyhanede,mızmız sesim ve garson külüs tür Agop'a,boyuna;lütfen diyiğım,siz diyişim yüzünden beni,uzun müddet bir züppe olarak tanıdılar.Fakat,geç de olsa,nihayet ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1950
  • ¦¦İlli».I IH IHIMI iriTT Milliyetin 20 25000 liralık hediyesi Müsabakamızın bir numaıah nedıyesi 4 kapılı,1950 modeli,S K O D A marka bir otomobildir.Bn arabayı ve diğ^r hediyelerimizi kazanmak için h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1950
  • NİKÂH Dr.Operatör Ekrem Köner kıa İnci KÖNER ile gazeteci arkadaşlarımızdan Faruk Fenik'in evlenme törenleri dün Kadıköy evlen* me memurluğunda icra edilmiştir.Genç evlileri tebrik eder saadetler dile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1950
  • KÜf jîi ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 280.50 100 Fransız Fr.0.88 100 Liret 044.128 100 İsviçre Frt 64.03 100 Eelçika Fr O.tiO 100 Drahmi Fr* 01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Dünya futbol asları çarpışıyor İlk maçın neticesi Rio de Janeiro,24 A.A.Reuter)Dünya futbol kupası karşılaşmaları bugün dünyada futbola en meraklı memleket olan Brezilyanın başşehri yeni tamamlanan mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Saraçoğlu ve Abtuihalik Renda Baş taralı ı inciao bazı tezahürlere vesile olmuş tu.Şükrü Saraçoğlu bu mevzu hakkında şu açıklamayı yapmış tır:Yeni Meclis binası bahçesi ve Anıt Kabir için yapılmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Yamyam Baştarafı 1 incide)desi sanıkların aleyhine olarak biraz aralanmışsa da sanıkların ve bütün Dürzi aşiretinin bu meseleyi inkâr etmekte gösterdikleri sonsuz inat,ümitleri Eskişehire çevirmişi ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Çankaya Köşkü Bar,tarafı 1 incide)de bulunan büyük bir sandık bütün Ankaralıların nazarıdik katini çekmiştir.Öğrenildiğine göre bu sandığın içinde 7 sene ünce köşkün bahçesine dikilmek üzere heykeltr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Tatsız iş hâlâ sürüp gidiyor ICıbrıs Atina,24 A.A.Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesini destek lemek üzere 6 temmuzda yapılma sı dügünülen mitinge Yunan hükümeti müsade etmemiştir.Patrik Psimates Piri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Başbakanın Demokrat Parts grupundakı sözleri Baş ta ^fı I incide dak milletvekili Muammer Alakant,Sinan Tekelioğlu tarafından Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilip geçen Meclisin oturumunda Bayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • JÎHf r.vrw-HMt.1 Hicrî 19 5 0 HAZİRAN Rumî Ramazan Haziran 9 25 12 1369 Pazar 1366 VAK İT »1 VASATİ EZANI Gün(5.28 8.43 öğle 13.1G 4.32 İkindi 17.17 8.33 Aksam 20.45 12.00 Yatsı 22.48 2.04 Imsâk 3.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Ha He Partisini diriltmek istiyorlarsa.Başmakaleden devam ıak neticeler gene halkın gözleri önünde ilân edilgi zaman artık iktidarı bırakmamak iyin herhangi bir tedbir almağa maddeten imkân kalmamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Ankara gar gazinosu Baş'carafı 1 incide)bulunulmuştur.İhbara esas olan mesele Ankara garı yanında bulunan Gar gazinosudur.Bu gazinonun senelerden beri ayda 50 lira gibi ufak bir bedelle kiraya verildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Ticaret Ofisi lâğvedildi Ankara,24 Milliyet)Ticaret ofisi bugün bir kararname ile lağvedilmiştir.Ofiste bulunan memurlar iki yerde vazife gördükleri için mağdur olmıyacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Fransada Kc bine düştü Baştarafı l incide)larak bir Başbakana güven oyu vermekten imtina etmiş olmakta dır.Şimdiye kadar Mecliste muhtelif kabineler tarafından 21 güven oyu istenilmiş ve nepsi verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Eski Ramazanlarda eğlence yerleri »Bagtarafı 2 ncide)Meydana bir Yeni dünya)kurulurdu.Bunun önünde,meydan,da dolaşa dolaşa,Kavuklu)ile Pişekâr)nüktedanlık ederler,cinaslı sözler söyleyip birbirlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Galatasaray Raciügi 4-1 yendi Baştarctfı 1 incide)Galatasaraylılar,Racing kalesinde daimî bir baskı kurdular.Ve bunun haklı neticesi olarak Reha,Halûktan aldığı pası hiç durdutmadan sol bir sütle Raci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Racing bugün ikinci karşılaşmasını Fenerbahçe ile yapıyor Dün yaptıkları maçta,Galatasaraya 4-1 mağlûp olan Racing,bugün İkinci karşılaşmasını,yine ayni stadda Fenerbahçe İle yapacaktır.Fener takımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Memurlar hakkındaki ihbarlar İBa.ş taralı 1 incide] Bundan başka,bir esasa istinat etmiyen bu gibi ihbarlar yüzünden devlet daireleri lüzumsuz yere meg gul edilmekte ve bu yüzden devlet hazinesi mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • Hikâye Şarap şişeleri Vd Kitaplar Laştarafı c ı^-cıdal üşüştürccğini sanırlardı.İşte aradan yıllar geçti ve ben bu arada Dem'den de,İstanbuldan da uzaklarda yaşadım.Ka derin hoş bir cilvesi olacak,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1950
  • reıses rticrgaretin yesi aşkı Baştarafı 1 incide)Margaret ile beraber büyümüş tür ve Kıral ailesi ile.Gloucester dükünün eşi tarafından bir karabeti vardır.Tam olarak ismi Walter Francis John Montagu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.06.1950
  • İLAN M.5.B.Kara Kuvvetlen Komufanhğıncan 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimlen ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1950
  • HER YERDE.HER BUZ DOLAPLARI SATIŞ YERLERİ Türkiye Umumî mümessilliği ŞEREFETTİN ALEMDAR ve KARDEŞLERİ İstanbul,BahçekapuT Kutlu-han-Telgraf Alemdar-Tel:22481 Rıdvan Uma* Sirkeci Tramvay durağı Havagaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1950
  • K—j Gittikçe gelişen yol şebekemirdGı ağır tonajlı kamyonlar,daha şimdiden rekabeti temin etmiştir.Çünkü,aynı masrafla dana fazla yük taşıyabilirsiniz.VOLVO onlarının Kamy Türklyeae arazi ve yol vazıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketimatbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1950
  • Amerikanın meşhur ati eft:Matâvas 1948 yılında Amerikan ekipiylc olimniyatlara iştirak ederek milletlerarası dekatlon şampiyonluğunu kazanmış olan Bob Mathias bir seneden beri Kalilorniyada yer alan L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1950
  • Vehoi Emrenin beyanatı Dünya güreş revanş kar anm\jt Amsterdam'da yapılan millet lerarası güreş federasyonu toplantılarından dönen,milletlerarası güreğ federasyonu ikinci başkanı ve güreş federasyonum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1950
  • Atletizm Day ramı Birinciliklerin finalleri bugün İnönü Stadında yapılıyor Yeni bir Türkiye rekoru kazandırabilecek mahiyette olan 1500 metre yarışında,Cahit Önel Osman Coşgül mücadelesi,günün en güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8