Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • insan eti yiyenlerin esrarı hâlâ çözülemedi îzmit 22 Milliyet)Kocaeli-ı dmı bugün vaka yerinde yapıla* deki insan eti yeme hâdisesi kör-I keşifte gösterdi.Yalnız cesede a* düğüm halinden kurtulma isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Yeni bir esrarlı olum 22 yaşında memur bir kız,bir ask macerası sonunda aldığı ilâçtan öldü Şişli güzeli namiyle mâruf Fahire ismindeki genç ve güzel kadının ûlümü etrafında yapılan dedikodular henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Kadınları tasfiye edemeyiz Memleketimiz o kadar geridir ki,değil tamamlayıcı parçamız olan aziz Türk kadınından,bu topraklarda nele8 alan herhangi bir canlı mahlûkun yardımından onu hiçbir suretle mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Bak bir İcadın beşiz doğurmuş*!Aldırma,ğimdi bizde doku* doğuranlar var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Türk Ocakçılar 25 ı istiyor Dün kongrede hükümetle temas için bir heyet gönderilmesi kararlaştırıldı Türk Ocaklanmn Genel Başkanı Hamdullah Suphi Tannöver,bir seyahetten dönüşünde Ocakılar tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Dokuzuncu Millet Meclisinin en mühim sözlü sorusu Meclis binasının arsası kimden ve kaça alındı?Başbakan Adnan Menderes bugün,Sinan Tekelioğlunun sorusunu cevaplandırıyor Ankara,22 Milliyet)Dokuzuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Memurlara borç para yetişmiyor Emekli Sandığı Maliye Bakanlığından f ahs isaf istedi Ankara 22 Milliyet)Son gün lerde Emekli Sandığı hakkında bazı dedikodular çıkmış ve el altından tercih yapıldığı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • I Müsabakamızın uyandırdığı alâka «MiUiyet'in okuyucuları için M ehmet Kavala müessesesinden saton aldığı 1700 lira kıymetindeki Jawa marka motosiklet.Tepebaşında Alp Oteli altındaki mayazada teşhü ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Uydurma haberler Memurların tasfiye edileceği doğru değil Ankara 22 A.A.Son günlerde muhalefet gazetelerinde hiç bir esasa dayanmıyan haberler çıkmaktadır.Bu arada bir çok memurların tasfiye edilecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Bir canavarlık 40 lira için 13 yaşında bir çocuk kesiliyordu Çatalcaya bağlı Hoşdere köyünden 13 yaşında bir çocuk;sattğı yoğurdun patrasını alarak HadımkÖyünden dönerken parayı aldığını gören Rifat o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • son yılların temcit pilavı Hitler yaşıyor!Cannes.22 A.A.Ewelkj gece Cannes'de Hitler'in sabah erkenden bir yatla hareket et tiği yolunda bir rivayet çıkmıştır.8 mayısta Cannes'de demirlemiş olan 719 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Kadıköy cinayeti Mahkeme Antikacı Rızanın katilinin müşahede altına alınmasına karar verdi Kadıköyünde,Kurbağalıderede Antikacı Hiza Özerman ı tabanca ile öldüren Nuri Gökdelen dün adliyeye verilmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Herkesin beklediği netice Yeni Af Kanunu Af tasansını hazırlayan komisyonun tesbit ettiği esasları Bakanlar Kuruluna sevkeyliyen Adalet Bakanı Halil Özyörük Ankara 22 Türk Ajansı)Uzun müddettenberi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1950
  • Sulhu tehlikeye düşüren I t V JL Y Hoffman,korkak ve mütereddit kimselerin teşkil ettiği "altıncı kol„a karşı tedbirli olunmasını ihtar ediyor Atlantic City 22 A.P.Paul Hoffman dün.burada,ayrılık ya r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • TROCKİYİ V* Böyle öldürdüler!Tefrika No:34 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Evvelâ,katilin karakteri tahlil edilecekti «Fransız Yahudisi» daha jrüçlü kuvvetli,daha yaşlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • Hitler hortladı!Diyurlar ki Hitler Fransanın cenup kıyılarında,«Cannes,da,bir yatta gülünmüş!Hitleri görenler şaşırmışlar,telâşa düşmüşler,polise haber vermişler,bütün «Cote d'Azur» bu havadisle çalka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • ANMA TÖRENİ:¦ft D.P.İstanbul eski il başkanı Abdurrahman Münibin birinci ölüm yıldönümü dolayısiyle yana saat 15 te Nişantaşında,Şair Nigâr sokağında 38 numaralı evinde bir ihtifal yapılacak ve mev* l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • Üniversitede:Edebiyat Fakültesine yenî Dekan seçildi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu dün sabah saat 10,30 da toplanarak Fakülte Dekanlığına Coğrafya profesörü Ali Tevfik Tanoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • ardaki malların tehlikesi Sayın Cumhurbaşkanının iktisat Hakanlığında bu işlerin de ıslahı için bazı kararlar aluımıg ve teşebbüslere geçilinişli.Maalesef diğer bir çok işler gibi bu da olduğu yerde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • Et yakında ucuzlayacak ^aş sebze fiyatları mütemadiyen düşüyor,sadece yaş ıııeyva fiyatları inmiyor Bu sene kasaplık hayvan kesimince oıdugu gibi ijyatlarda da büyuK bu-oıdugu görül inekledir.Koyun et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • Dayaktan adama delilik kondurulmuş Savcılık,Taksim Emniyet Karakolunda cereyan ettiği bildirilen bir dövme ve işkence nâdisesi iddiasına el koymuş ve kahkıkata başlamıştırileri sürülen iddiaya göre,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • HALKIN SESİ Vazifesini yapmıyan belediye doktorları Beşiktaş,Belediye sıhhat teşkilâtı vazifesini yapma,makta acaba niçin ısrar etmektedir.Umuma mahsus hamam,sinema,lokanta gibi yerler ile gıda maddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • Buna sebep idarenin Anıerikaya gönderdiği kendi memurlarını kendi vapurlarında yahrdığı halde şimdi buıdardan yatak parası alması ve vapurlarda birer Gemi komiserliği)ihdas etmesidir.1949 da Amerikaci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • Valinin halka tamimi Narha tâbi maddelerle,fatura ve tarifeye tâbi olanlarda balkın yardımı isteniyor Vali Dr.Fahrettin Kerim Gök ay dün akşam istanbul radyo.su ile İstanbul halkına bir tamı m yayınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • Şehirde yapılan araştırma Emniyet müdürlüğü ekıplıu tarafından evvelki geceden dün sabaha kadar îstanbulun muhtelif yerlerinde yapılan arama ve taramalarda 5 bıçak 2 tabanca ele geçirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1950
  • KISA HABERLER if Yapı Kalfa okullariyle Akşam Erkek Sanat Okullarında imtihanlar sona ermiştir.Bu mekteplerdeki muvaffakiyet nisbeti yüzde kırka yakındır.Erkek Teknik öğretim Okullarındaki imtihanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Formoza savaşı Amerikanın bu adayı komünistlerin eline geçmekten koruması muhtemel Washington 22 A.A.Buradaki belirtilere göre Fgrmozanın komünist ellere geçmesine mâni olmak üzere Birleşik Amerikanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Okinawa'da Tokyo 22 A.A.Savunma Bakanı Louis Johnson ile general Omar Bradley,Okinawa adasını Birleşik Amerikanın daimî bir kalesi haline getirmek için yapılan faaliyeti tetkik etmek üzere bugün uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Kıbrıs komünistlerinin yeni grev teşebbüsleri Lefkoşe 22 AP)Kibrisin komünist idaresinde bulunan "Eski sendikalar» isimli işçi teşekkülü kendisine kayıtlı 12.000 âzası ile komünist olmıyan 3.000 işçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • İki Fransız generali emekliye ayrıldı Paris 22 A.P)İki,hattâ üç yüzlü bir ajan olduğu ileri sürülen bir adamla iş görmek suretiyle yetkilerini kötüye kullandıkları iddia edilmiş olan Fransız generalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Ayninur özgür ile Mehmet Can evlendiler Tekirdağ 15.6.1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • 2000 yılındaki talebeye şimdiden eser lıazrlanıyor Londra 22 Nafen)2.000 inci senesinde okuyacak talebele rin «atom asrında» geçen vak'aları daha iyi bir şekilde anlayabilmelerini temin için Reading Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Birleşmiş Milletlerin yeni Genel Kurul Başkanı Lake Success 22 A.A.İyi haber alan çevrelere göre,İran delegesi Nazirullah Entezam ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zafirullah Han Birleşmiş Milletler Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • iki garip havadis Kirazlarda inci,tavuklarda da alîm parçaları çıkıyor!Londra 22 Nafen)İtalya,dan getirtilmiş olan taze kirazlardan satın almış bulunan bir İngiliz kızı kirazların sapında gümüş tele g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Chicago sergisine biz de iştirak ediyoruz Türkiye 17 kısma ayrılan geniş bir saha kiraladı New York 22 Nafen)Ağustos ayı içinde Birleşik Amerikanm Chicago şehrinde açılacak olan uluslararası ticaret s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Irakta casusluk Bıızı hariciye memurlarının yabancı devletlere ajanlık yaptıkları iddia ediliyor.Bağdad 22 A.A.Bir aydan beri umumi efkârı heyecana sevkeden casusluk meselesi hakkında Dışişleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Salyangoz istilâsı Amerikada dev salyangozlara karşı yeni tedbirler alındı Washington 22 A.A.Tarım komitesi dün Tarım Sekreterliği,ne Doğudan gelen dev salyangoz istilâsını önlemek için yetki vermisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Beşizlerin annesi üçüz doğurmağa hazırlanıyor Callander 22 A.A.Callander'de dolaşan söylentilere göre,13 çocuk anası ve bu arada beşizlerin de annesi olan Evila Dionne yeni bir bebek beklemekte,dir.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Hindistaııdaki bîr hapishanede isyan çıktı Bombay 22 A.A.Altı ko münisLin ölüme mahkûm edilme sini protesto etmek üzere Güney Hindistanda Madura hapishane sindeki mahkûmların salı yünü yaptıkları nüma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • tl|l!HI|l!imUimiinmilWia i Elkap İnkılâbı 5 Dünkü yazımda «Öz-Tük-g E çeıı denilen çirkin ve uydur-E ma dilin şahsî ve resmî ün-E E van ve elkap sahasındaki 3 fena te'sirlerinden bahseder-E ş ken ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Çıkan kısımların hülâsası Bir cumartesi öğleden sonra,Yılmaz sigorta şirketindeki odalaldan birinden hıçkırıklarla karışık olarak bir genç kızın ağladığı duyuluyordu.Bu,şirket sahip ve müdürü Yılmazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • r tvt iwnww» Yukardaki resimde Buick fabrikasının br saatte yaptığı otomobilleri görüyorsunuz.Sıralanmış olan kamyonların her biri 4 otomobil almaktadır.Amerikada telefonla muhabere edenlerin bu konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA ic Birleşik Amerika Temsilciler Meclisi Amerika aleyhtarı hareket ler komisyonu,suallerini cevap landırmayı reddeden bütün şahidleri kongreye hakaretle suçlandırmaya kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Bütün dünya hükümetlerim işgal eden bir mesele Profesyonel kaçakçılarla nasıl mücadele ediliyor?Sakız çiğniyen kadının sakızın içine elmas koyduğu,gözü sağlara bir adamın gözlük takarak cam ve çerçeve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Eddy Cantor Kudüs'le Kudüs,22 AP)Sinema artisti Eddy Cantorun büyük gözleri dün,İsrailde,bir çocuk doğum evinin kendi ismine izafe edildiğini duyunca her zamankin den fazla açılmıştır.Yahudi Ajansının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1950
  • Yımanistanm yeni Amerika Elçisine yapılan gösteri New York 22 A.P)Yunanistanın yeni Washington Büyük Elçisi dün New York'a vardığı zaman,kendisini «Yunan temerküz kamplarında kullanmak için Amerikan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.06.1950
  • SCLDAN SAG/1 O sudan üstünü yoktur Terkip)2 Tersi)muvazi.3 Azâ yakın,Şimdi istanbulluların sıkıntısını çektiği.4 Sonuna Ni)gelirse meşhur mayo,Garbın sayılı bestekârlarından.5 Haykırmak,Teneffüs ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1950
  • 12.57 programlar,13.00 Haberler 13.15 Orkestra eserleri Pl.13.45 Şarkı ve türküler,Okuyan;Mustafa Kovancı,Çalanlar;Emin Ongan;Yorgo Bacanos;Ercümend Batanay.14.20 Serbest saat,14.30 Şarkılar ve türkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1950
  • jK3EÎW**8E8!KS Milliyetin 2000 kariine iralık Müsabakamızın bir numaıalı hediyesi 4 kapılı,1950 modeli.S K O D A marka bir otomobildir.Bu arabayı ve diğ«r hediyelerimizi kazanmak için hâlâ vakit vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1950
  • FATİH AYHANmmm yf^m Sultan Mehmet Tefrika No.52 Fatihin vezir ve elçileri altın saçarak giderler n Evet Ya Resuiâllah!dediler.Bunun üzerine mübarek başlarını kaldırıp:İşte bu Medine Lhak Aleyhisselâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1950
  • Hakikaten bu bir esrar.İTin içinde birşey var ama nedir bilmem.İlk zamanlar oldukça iyi bir apartmanda oturuyormuş.Dört ay sonra terketmiş.Mortimer caddesinde bir apartmana geçmiş.llaıtada üç lira ödü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1950
  • Ağız 11 k TEVFIK FUAT İhtiyar Kadir ağayı ne vakit hatırlasam,o değirmi sakalı,temiz yüzü,bol ve gür kaşlarının altındaki şefkat dolu mavi gözleri,kırmızı kuşağı,elifi şalvarı,paytak bacakları,uzun bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • At yarıştan Tamu Bakanlığının i murakabesi altınti# yarış j alları yetiştiricileri ve sahipleri cemiyeti tarafın dan idare edilen istanbul at yarışları 2 temmuz 3950 tarihinde başhyacak c 12.hafta dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Fatih 3 cU Sulh Hukuk Yargıçlığından;950/144 Hüseyin Gürgeç tarafından,Şadiye;Abdullah,Nesime ve Avni aleyhlerine açılan Fatih Hîrkai Şerif caddesi 10/1 numaralı gayrimenkulun şuyuunun izalesi hak kın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • ıı j SÖZÜN KISASI blkap inkılâbı ğ E Bcq taıaiı J uncu sayfada E belerde tesadüf edilir:Me-i 5 selâ Yardımcı Albay)in 'ti-ğ saltma sekli olduğundau hah E S scdilen Yarbay)unvanı bu S grupun en tuhaf ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • I Basmak,iaden Uevam| let dairelerini,fabrikaları,bankaları,kahveleri,tiyatroları,auela istila etmiştir,icaoa ısvii,rede,isveçte hemen bütün ka dıniar çalıştığına gole bunlar evlenmezler,doğurmazlar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • murıara borç para yetişmiyor Bas taı-iı 1 incide Hiç kimseye,hiç bir suretle tercih yapılamaz ve zaten tülimatname de buna müsait değildir.İkraz için 3 milyon lira tahsis edilmiş olup bu miktar ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Bursada feci bîr kaza oklu Bursa 22 Milliyet)Bu sabnh Merinos fabrikasında bir focia olmuş,santral dairelinde çalışan ikİ iççı feci şekilde ölmüştür.Sabahleyin saat 5,30 raddelerinde 20Ü0 derece harar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Kırfasiyeci'irimizin yeni bir azizliöi Filadelfiya 22 A.P)Türkiyeye gönderilecek 50 harp ütoku otobüs kırtasî muamele yüzün den Filadelfiyanın bir dokunda beklemektedir.Otobüsler 26 Ma yısta Türk «Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Bir canavarlık l Bas tarafı 1 incide tını kurtarmıştır.Haydut kısa bir zardan içinde yakalanmış,fakat karakolda bir kolayını bulup kaçmış ve çocuk Istanbula nakledilerek Gureba haptahanesi:ıe yatırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Generallerin parasını alan binbaşı Ankara 22 Milliyet)Bun dan bir müddet evvel askeri sura emir subayı binbaşı ismet Gürcebeııin Askerî Şûradaki generallerin maaşları olan 5000 lirayı alıp Yunanistana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Türk Ocakları 931 yılında,Türk Ocaklarının kendi kendini feshetmeğe mecbur bırakılması üzerine Türk Ocaklarına ait menkul ve gayrî menkuller de o zaman Halk Partisine devredilmişti.Türk Ocakları şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Hicrî 19 5 0 HAZRAN Rumî Haziran Ramazan I 7 23 10 1369 Cuma 1366 VAK Güne tT VASATI EZANI S 5.27 8.43 Öğle 13.1C 4.32 İkindi 17.17 8.33 Aksar a 20.45 12.00 Yatsı 22.48 2.04 İmsâ k.6.09 6.25 |l liHOGL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Af kanunu |3ag tarafı 1 ıncıdel nunu tasarısının Meclis umumi heyetine arzedilmesini müteakip en geç ramazanın onbeşine ka dar kanunlaşması beklenmekte dir.Bu şekilde tatbiki 15 gün sür mesi beklenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Bakanlar kurulu toplantısı Ankara 22 Milliyet)Bakanlar Kuıulu bugün Başbakan Adnan Menderesin başkanlığın,da toplanmış,içtimaa saat 16 dan 23 e kadar devam etmiştir.7 saat fasılasız olarak devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Profesyonel |£aş tarafı 3 üncü şayiada J nın canıekânına bakarken,tüccarın yüzündeki tuhaf hali keşfet ti.Tüccar Amsterdamdan dönerken,memur bir doktorla birlikte rıhtıma gitti.Gözlüğünü çıkar de dikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • ABONL FIATLEKİ Senelik 28 Liradıı i Ayhk 3 8 1 3 Yabancı memleketler içir iki mislidir.İLAN FIATLEKİ Başlık 2ü Uta 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 m 4 üncü 2,5 ilân sayl^iaıı sjntıını 2 N Doğum,Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • ıi;0/cikyjii t •iıı,taralı 1 mcide| 927 İslanbul dokumlu olup or ta tans i yaptığını ve işsiz bulunuugunu beyan eden Nuri,askerlİKie «muvazenesizlik» kaydıyle sakata ayrıldığını ve hâdisj hakkında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Hikâye Ağızlık I Baş tarafı 4 üacü sayfada] Elindekini bir daha iyice tetkik etti:Nefes deliği biraz genişçe amma zararı yok.Nerede buldun-diye sordu.Hemen boynuna athyarak sarıldım ve;Hiç sorma,buldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Sulhu tehlikeye düşüren Baş tarafı 1 incide] lontısında söz alan Hoifman,«al tıncı kolunu komünist beşinci kol değil kuvvetimizi halel dar etmesine kargı son derecede müteyakkız davranmalıyız» demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • Yeni bir esrarlı ölüm Baş ta.ah i incide] Beyoğlu Belediye doktorluğu kadrosunda memur olarak çalışan 22 yaşlarında Perihan Öçalmaz isminde güzel bir kız,cumar tesi günü öğleden sonra misafir olarak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1950
  • İnşân etî Baştarah 1 incide)it en ulak bir ize dahi tesadüf etmek kabil olmadı.Esasen Sakaryanın vaka yeri olan Hocaoğlu pınarı mevkiinden çok yakın geçmesi,maktul Rifatıa öldürüldükten sonra herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • Yakında gelecek Fin güreş ekibinin durumu 73 kilo Greko-Romen şampiyonu olan Simanain^n'in,Celâl Atikle yapacağı revanş karşılaşması,çok çetin ve cazip geçecektir Son yapılan Avrupa Greko aldıktan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • Beyrut şampiyonu Racing takımı bugün geliyor Cumartesi g nü Galatasarayla,pazar g^nu Fenerbahçe i e oir maç yapacak Fenerbahçe umumî kâtipliğinden verilen malûmata göre bugün uçakla şehrimize gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • 9000 tonluk 12 mil süratli,elektrik,soğuk hava;soğuk su,hoparlör,yatacak ranza tertibatmı haiz en yüksek sınıf şahadetnameli TANAR İstanbul,izmir,Iskenderunclan Vapuru için tahsis edilmiştir l&tapbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • istanbul Sıhhi Kurumlar Arttırma;ve Eksiltme Komisyonundan Bakırköy akliye hastahanesi deposunda bulunan İD ton dokmjş hurda ve demir" parçaları iJe 250.adefkırık delik boş saç vârij ve 500 kilo muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • iWW*.tüâmamutmmamk r^-"mtmim\fr]ıi^fiıaM\i hmj—BM—a 1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları İMİ 111 j—I I' Kapalı zarfla 657.000 cif-yün çorap 27/6/950 günü saat 15 de Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik ve Kollektif Şirketi Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • Münih'e 5 saatte varılır.Yolcu ve yük bakımından en kestirme havayolu budur,O Halen yalnız Lüks CONSTELLATION tipi Pan Amerikan uçakları îstanbuldan Münih'e doğru sefer yapmaktadır.Viyana yolcuları CL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • m i av/a cı 3£0 cc^ SÇO cem 125 cem En Üstün Evsaflı En Müfekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınıflarında birinciliği muhafaza etmektedir.Türkiyenin büyük vilâyetlerindeki acentel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • İLÂN M.5.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • Dr.hafız Cema!LOKMAN HEKÎM Dahiliye taütehassısı Pazardan L't.gka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.İU4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 790-791 100 Dolar 281.50 100 Fransız Fr.0.88 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.37ü 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasadj dövizler Dolar takas 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • Mısır Yunan maçı 2 2 berabere bitti Atina;22 A.A.Atina stadyumunda Mısır ve Yu ian futbol takımları arasında gece yapılan maç ty her iki takım da iki gol atarak berabere kalmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • Dünya Kupası [Maçların yapılacağı] yer ve hakemler belli oldu Rio de Janeiro,22 A.A.Jules Rimet kupası maçları için çekilen hakem kur'ası şu neticeleri vermiştir;26 Haziran Rio de Janeiroda yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1950
  • mm 'florma/guJa I kuvveh',kuvvette neşe ve huzuru sağ/ar.WapamarkuS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6