Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Memurlara borç para 15 haziranda veri Emekli Sandığı,kimlere para verileceğini tespit etti Ankara 12,Milliyet)Emekli Sandığının ahp ta tekrar memuriyet alanların bu parayı ödememurlara yapacağı para y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Arapça Ezan hakkındaki kanun Ramazana yetişiyor D.P.Meclis grupu bugün hükümetin teklifi hakkında bir prensip karan verecek ve bu husustaki takriri müzakere edecek Ankara 12.Milliyet)D.P.Meclis Grupu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • I MİLLİYETİN MÜSABAKASI Milliyetin okuyucularına vereceği 2000 hediyenin en kıymetlisi yukarıda gördüğünüz Skoda markalı otomobildir.Müsabakamıza iştirak şartları ve dağıtacağımız hediyeler hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Milletvekili tutanakları Hatay,Trabzon ve Erzincan milletvekillerinin tutanaklarına vâki itirazlar ehemmiyetli görülüyor Ankara 12 Milliyet)Millet Vekilleri tutanaklarını incelemek üzere 30 kişiden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • İdarî makamlarda değişiklik Onbeş vali daha tekaüt ediliyor Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında yeni listeyi hazırladı.Tarafsız olmıyan kaymakamların durumu bugün görüşülecek Ankara 12 Milliyet)D.Pikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • İstanbul 1951 de suya kavuşacakmıs 1)Leylâ ile mecnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Eskişehirde 1000 ev yapılıyor İki gündür Eskişehirde tetkiklerde bulunan Bayındırlık Bakanı,halkın arzularının yerine getirileceğini söylüyor Eskişehir mıntakasında tetkiklerde bulunan Bayındırlık Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Şişli güzelinin Fahîrenin erkek kardeşi hâdisenin aydınlatılması için Anka raya gitti Şigli güzeli namiyle maruf Fahire ismindeki kadının Ankarada esrarlı bir şekilde ölmesi etrafın da yapılan dedikod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Köprülünün tuttuğu doğru yol f azeteler,Demokrat Parti J^3] uükûmetinin yedi elçiyi birden değiştirmek kararanla olduğunu haber verdiler.Bit memlekette 14 mayıs seçim değişikliğinin ifade ettiği derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Fuat Köprülü Ankaraya döndü tuat KÇprUlü dün sabah Ankara garında kendisini karşılıyanlar arasında Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Dün Meclis kapısında kısa süren bir hâdise Feyzi Boz tepe ile Yusuf Ziya Ortaç arasında çıkan münakaşa Abidin Potuöğlunun müdahalesiyle yatıştırıldı Ankara 12 Milliyet)Mecli-C.H.P.li milletvekili Yusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Ticanîlerin yeni marifetleri Tarikatçılar mahkeme salonunda salâvat getirip ağladılar Ankara 12 Milliyet)Bundan bir müddet önce Ticanî tarikatı şeyhi olduğu söylenen Kemal Pilâvoğlunun Üçüncü Asliye C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1950
  • Bulgarların sınırımızdaki yeni cinayeti Bir gazete muhabiri pusuya düşürülerek alçakça öldürüldü.Edirne 12 Milliyet)Öğrendiğime göre bugün Bulgar hududunda feci bir hâdise cereyan etmiş ve Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Belediyede:Dükkânların kapanma saatleri meselesi inceleniyor Mağaza ve dükkân sahipieri Belediyeye müracaat ederek duk kânlarını akşamları saat 19 yerine 20 de kapatmalarına müsaade edilmesini istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • KISA HABERLER ir Kazanç Vergisi taksitlerinin bu ay sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir,y-ksi halde bu vergi ler yüzde 10 cezalı olarak tahsil edilecektirir Dünya piyasasında çinko fiatları yükselmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • HALKIN SESİ Beyoğlun da dilenen kızlar Geceleri saat 18 den sonra geç vakitlere kadar İstiklâl caddesinde sinema,lokanta ve bilhassa içkili gazino kapılarında çıplak ayaklı,yırtık entarili 5-12 yaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • İçki va kumara tutulan kadınlar Allah kimseyi fazla içki ile fazla kumara düşürmesin!Hele kadınları hiç düşürmesin!Bir kadın içkiye,hele kumara tutuldu mu,yaratılışı itibariyle hiç olmazsa erkek kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Günün notları KORKMAMAK!Mensup oldukları teşkilâtın ma hiyeti,ekserisine bir «dokunulmaz insan» süsü verdirir.Onlar için her fert.bir kaç satırlık raporla dize gelen insanlar dır.İstediklerini işinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Gelecek uçaklar 9.45 D.H.Y.Türk)Bursadan 9.50 D.H.Y.Türk)İzmirden 14.15 D.H.Y.Türk)Gaziantep,Adana,Konya ve Afyondan 15.00 D.II.Y.Türk)Van,Diyarbakır,Elâzığ,Sivas ve Ankaradan 15.35 D.H.Y.Türk)İskende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Üniversitede:İmtihanlar bu ay sonu bitmiş olacak İstanbul Üniversitesinde ün ilhanlar devam etmektedir.Yazılı mahiyette olan imtihanlar kısmen sona ermiş olup neticeleri yakında ilân edilecektir.Söz l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Bulgaristanda açlık ve zulüm Şehrimize gelen 9 mülteci ırkdaşlarımızın çektiği sıkıntıları anlatıyor Bulgaristan ve Rumanyadan kaçmaya muvaffak olabilen ırkduşlarımız hergün gruplar haiin de şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Genç arkadaşiyle beraber sandal gezmesine çıkan Karakiuin cesedi bulundu istediği kıaı alaıuıyan bir adara müstakbel kainpederini yaraladı.Evvelki gün akşam üzeri Y eni kapı açıklarında bir erkek cese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • TROCKIYİ Böyle öldürdüler!Tefrika No:24 Yazan t General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Staline yazı mücadelesi açmıştı Onun aianlan.yalnız kazanç imkânları veya sergüzeşt is tekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • if ihtiyarlara mahsus hayır cemiyetinin Düşkünlere vi)senelik umumî heyet toplantısı 15 hazi ran perşembe günü saat 17 de Har biyedeki cemiyet merkezinde yapılacaktırir İçel Yardımlaşma Derneği 17hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Leo Hochstetter Parise gitti Uzak Şarkta bir vazifeye tayin edilmiş olan Marshall yar dim plânı basın temsilcisi Mr.Leo Hochstetter dün uçakla şeh fimizden Parise müteveccihen hareket etmigthrr,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Tekelde:Kaçakçılığa karşı esaslı tedbirler alınıyor Tekel idaresi,tütün bölgele rinde ve şarap imal eden merkezlerde kaçakçılığa mani olm^ık için esaslı tedbirler almaktadır.Kaçakçıları takip eden me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Altın fi atları Fransa dış ticaretini daha ziyade kuvvetlendirmek ve dahil,de pahalılığı gidermek gayei.vie frangı tekrar yükseltmek k ı,urında olduğunu Fransa banka* sı direktörülsğü ilâh etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Toprak ofisde teftişleri Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen Muzaffer Akbıyık ve yardımcısı Tarık Sesyılmaz tarafından Toprak Mahsulleri Ofisinin İstanbul bölgesinde esaslı suretle teftişlere başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • BİR SABIKALININ MARİFETİ Defterdarda halkı heyecana düşüren heyecanlı bir hâdise olmuştur.Vapur iskelesi önüncie nöbet bekliyen polis memuru Ce lâl Demirsan,Eyüplü Süha namiyle maruf bir sabıkalının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1950
  • Jandarmaları aldatan suçlu Eroinci lokantada yemek yerken kaçtı ve etrafı telâşa verdi Dün Sirkeci muhitini heyecana düşüren bir hâdise olmuş ve adliyeye getirilmiş olan bir sabıkalı kaçmıştır.Adam öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Denizlerde vukua gelen mühim yangınlar Son zamanlarda yanan vapurların haddi hesabı yok Buna sebep vapurların yanacak şekilde inşa edilmeleridir.Halbuki yanınıyacak şekilde yapılan inşaat dalıa ucuza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Nehru'nun yeni nutku Bandung 12 A.A.Javayı ziyaret etmekte olan Hindistan Başbakanı Nehru,dün şu demeçte bulunmuştur:«Ben bir sosyalistim.Sosyalizm hakkında,sosyalist vecizeler yayan kimselerin çoğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Uçan dairelerin sırrı İndiannapolis 12 A.P)Birinci Cihan Harbinde Amerikan havacıları arasında kendisine dehşetli bir şöhret yapmış olan yüzbaşı Eddıe Rickenbacker,uçan dairelere inanmaktadır.Yüzbaşıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Yugoslav millî takımı Isviçreyi 4-0 yendi Berne,12.A.P.Dün burada yapılan bir maçta,Yugoslav millî futbol takımı,İsviçre takımını 4-0 mağlûp etmiştir.17.000 kişi tarafından takip edilmiş olan bu maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • B*r banka soygunu Aynı biinkada geçenlerde bir soygun filmi çevrilmiş bulunuyordu Southburry Connecticut)12 A.P)Bundan dokuz ay evvel mahallî polis Woodburry Bankasında bir soygunculuk filmi çekilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Başbakanlık Kupası maçı Her sene,Millî Eğitim şampiyonu ile Türkiye birincisi arasın da yapılan Başbakanlık Kupası maçı,bu sene de 18 haziranda Ankarada yapılacaktır.Milli Eğitim şampiyonu Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Amerika Japonya ile sulh yapmağa hazırlanıyor Savunma Bakanı İle Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Tokyoya gidiyorlar Vaşington 12,A.A.Güvenilir kaynaklar Birleşik Amerikanın gelecek ocak ayı içinde Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • SİY ASI VAZİYET Peyklerde mukavemet us peyki devletler arası utla moda haline gelen «beş senelik kalkınma plânı» diğerlerinde olduğu gibi Macaristanda da aksamağa başlamıştır.Bunun sebebi şu İki esasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Denizcilik bayramı hazırlığı 1 Temmuz denizcilik bayramı hazırlıklarına başlanmıştır.Ulaştırma Bakanlığı bu hususta bir tamim göndererek şehrimizde yapılacak törenlerin ana hatlarını bildirmiştir.Vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Neredesin?Söyle Alîa haşkına.Bilemezsin» beyhude Lafanı yorma.Mektubumu aidm nıı?Aldım,teşekkür ederim,ama mektubunu değil,ben j.e ni istiyorum.Söyle nerede olduğunu da hemen geleyim.Kadın bir kahkaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • İngiliz Hassa ordusunun meşhur bando kıtasını İngiltere Kralının 54 Unctt doğum yıldönümü mili asfc* tiyle yapılan merasimde görüyorsunuz Foto:A.3 E.1/jfe Cağaloğlu Akşam Kız Sanat Enstitüsünde sene s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • s iki muvaffakiyet] azetelerin birinde bir resim dikkatimi çek f ti.Tanınmış Fransız tiyatro aktörü Lucien liou bgrt'in bir resmi.Ve al.tında iri puntolarla bir başlık:«Fransız artistin den,Türk muhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Sayın Doktorlara ı Sobering Berlin Müstahzarları CORTIRON 5 mğ.4 Amp.CORTIRON 10 mg.4 Amp.Yeniden gelmiş,Eczanelere dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Sağlık servislerine mensup beş Amerikan memurunun sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele etmek için Çin Hindine gidecekleri bildirilmiştir.ALMANYADA Müttefik makamları ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Sicilyalı haydut bugün „gıyid cu yargılanıyor Vitergo İtalya)12 A.P)Sicilyalı haydutlar kiralı Giuliano,1947 senesi mayısında 12 kişij'i makneli tüfekle katletmiş olmaktan dolayı yarın gıyaben muhakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Sovyet Yüksek Şûrası Moskova 12 A.A.Yeni seçilen Sovyet Yüksek Şûrası ilk toplantısını bugün Moskovada yapacaktır.Rusyada seçimler yapılalı üç ay olmuştur.Halbuki Yüksek Şûra,normal,olarak seçimlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Fransadâki hava festivali Pilotlar dünyanın en cüretkâraııe hünerlerini gösterdiler Paris 12.A.A.Fransada Şimdiye kadar yapılmamış ölçüde büyük milli hava festivalinde yüz den fazla tepkili uçak dün Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Aydında yıldırım 2 kişiyi öldürdü Aydın 12 A.A.Yatağan ilçesine bağlı Hisararkası köyüne dün çok şiddetli yağmur yağ-'hnştır.Bu sırada tütün tarlasında çalışan işçiler arasına yıldırım düşmesi netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Türkiyeye yardım Marshall Plânından bize yeniden 249000 dolar ayrıldı Vaşington 12.A.A.Marshall Plânı Bürosunun bildirdiğine göre,altı batı Avrupa memleketine yeniden 8.217.000 dolar tahsisat verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1950
  • Bir tepkili uçak dün Ankaraya geldi Ankara 12 A.A.Şehrimi-2e gelmesi beklenen İngiliz Wikors müessesesine ait tepkili bir uçak bugün saat 14,25 te Etimesut askerî hava alanına inmiş ve İngiliz Hava At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.06.1950
  • TAKVİM 13 Haziran 1950 SALI Rumî;Mayıs 31 1366 Hicri;Şabari 27 1369 Gün 5.26 8.45 öğle 13.14 4.33 İkindi 17.16 8.34 Akşam 20.41 12.00 Yatsı 22.43 2.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1950
  • ANKARA 7.30 M.S.Ayarı,7.31 Müzik,7.45 Haberler,8.00 Saz eserleri pl.8.15 Müzik,8.25 Günün programı ve hava raporu,8.30 Müzik,9.00 Kapanış.12.28 Açılış ve program,12.30 M S.Ayarı,12.30 Şarkılar,13.00 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1950
  • Şampiyonanın sürpriz fa' ımı Bo'ivyadır.Brezilya,Uruguay,İsveç,İfa yan,İspanyol,Yugoslav,Fransız takımlarının nkü kadrolarını veriyoruz bug Jules-Rimet Dünya kupası futbol maçlarının başlamasına 2 haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1950
  • Yerinden kalkmıştı.Pencereye doğru gitti,dışarıyı seyrederek devam etti:İngiliz kanunları gayet açıktır madam Riverton.Bu memlekette asılan bir adam asılmayı haketmiş demektir.Vaka hakkmdaKİ bütün tef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1950
  • Aşk bir belâdır İlhan ENGİN Bir liseli kız tanırım,anket derdine tutulmuştu.Bunun için bir de hususî ve yaldızlı bir defter almıştı.Önüne gelenden kendisi için meçhul olan bir kaç suale cevap istiyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1950
  • Göztepe Türkiye şampiyonu oldu İzmir 11 Hususi)Türkiye Futbol birincilikilerinin son müsabakalanna bugün Alsancak stadyumunda devam edilmiş ve Göztepe Kâğıt Sporu 3-0,Gençlerbirliği Beşiktaşı 2-1 mağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1950
  • SOLDAN SAĞ*.1 Ruhî bir hastalık.2 Bir deniz,bir tarikat.3 Oradan atılsa,bacadan girer mış;tersi bir spor.4 Tersi yuva;bir nida.5 Bitirme.6 Ba şma bir harf ilâvesile Yıldırın.Beyazıdın zaferiyle sona e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1950
  • FATİH Sultan Mehmet ti Tefrika No.42 Artık sarı kanaryacığâ fetihte kavuşursun Karsıdan sırmalı «üsküflü» al falvarlı üç beş haseki geliyordu.Enli,kıvrak kılıçları,orta tabakhaneler.Dışı sarı telâfind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Denizlerde vukua gelen mühim yangınlar [Baş tarafı 3 üncü sayfada] tik kovuma sistemi de yoktu.Fakat,bundan 5 yıl önce kader ona bir ihtarda bulunmuştu.Beş sene evvel,Hamonic adındaki aynı cinsten bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Galatasaray Ingiltereye gidiyor Galatasaray takımı,Ağustos ayının başında,şehrimizde dört maç yapan Sunderland takım nın davetlisi olarak Ingilteveya gidecektir.Orada,2-3 maç yapacak olan Galatasarayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Fenerbahçenin Akdeniz turnesi Fenerbahçe takımı,4 Temmuz da «Grresun» vapuru ile,bir Akdeniz turnesine çıkacaktır.Fenerbahçenin 20 gün kadar sürecek olan bu seyahatinde,sıra siyle,Beyrut,İskenderiye,P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • 1 Sterlin 787 100 Dolar 280.50 100 Fransız Fr.0.80 100 Lltet 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.80 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudca 0.7890 Serbest Pivorsada DÖVİZLER Dolar takas 372 Sterlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Doğulu Milletvekilleri Ulus'un bir haberi tekzip ediliyor Ankara 12 Milliyet)Ulus gazetesi,bundan bir kaç gün evvel Doğu illeri D.P.milletvekilierinin,hükümet programında Doğu illen kalkınmasına lâzım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • ismail îlakkt Çevik ekspreste vefat etti Ankara 12.Milliyet)D.P.Es kişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik Ankara ekspresinde vefat et mşitir.Dün akşam Istanbuldan Ankara ya müteveccihen hareket eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Yunanlı talebeler dun de şehrimizi gezdi Yaz tatilinden istüade ederek şehrimize,Dedeağaç Öğretmen Okuluna mensup 50 kız talebe gelmiş ve Çapa Kız Lisesinde misafir edilmiştir.Şehrimizde bulunan Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • •Türkiye imar bankas!Sermayesi:1.500.000 T.L.Kuruluşu 1928 Yenipostahane arkasmda Aşir efendi Cadd*ai Na 35 37 Vâdemiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 7° 6 Faiz veru-ve vadeli mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • DoSmabahçede iki kamyon çarpıştı,beş k şı yaralandı Bir adam da hâmile olan karısının hasma halta indirerek ağır surette yaraladı Evvelki gün şehrimizde 5 kişinin ağır surette yaralanmasiyle neti cele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Emniyet memurlarının kıyafetleri değiştiriliyor Emniyet memurlarının kıyafet nizamnamesinde bir değişildik yapılması mevzuunu İçişleri Ba kanlığı önümüzdeki günler içinde tekrar ele alacaktır.Bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • İstanbul Tenis birincilikleri Dün Dağcılık Kulübünde İstanbul tema şampiyonasının tek erkekler finali oynanmış ve Suzan Gürel,Behbut Cevnaşiri 6/1,6/3,ö/3 yenmiştir.Tek kadılnar finalinde Muallâ Grode
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Solucanlara ders veren bir âlim New York 12,Nafen)Cor nel Üniversitesi Psikolojik Araştır malar Kürsüsü asistanı Dr.John S.Robinson bir solucanın dönmesini öğrenmek üzere ne kadar akıl lıca hareket ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Köprülünün tuttuğu doğru yol I Başmakaleden devam] bir ananesi olarak devam etti,Acaip tecellilerden biri de ju dur ki,HrJk Partisi şeflerinin ya taltif için,ya tekdir için dışarıya elçi ve büyük elç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Yeni turistik seferler ihdas edildi Hiristiyanlık mukaddes y lı münasebetiyle temmuz,ağustos ve eylülde Amerika,Kanada,irlanda ve diğer memleketlerden,tahminen 2 milyon turist Avrupa ve Akdeniz memİ3k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Arapça ezan I Baş tarafı 1 incide)tasarıyı hazırlamaya başlıyacaktır.Tasarının hazırlanması uzun ı.alış malara ihtiyaç göstermiyeceği mu hakkak olduğundan önümüzdeki günlerde Meclise sevkedikneai kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Milletvekili tutanakları Bcr.tarafı 1 incide] ren çalışmalarına devam eden ihzavi komisyonlardan bir haber sızmamak la beraber,Hatay,Trab zon ve Erzincan milletvekilleri tutanaklarına yapılan itirazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Fuat Köp:ü.ü Ankaraya lömü Ankara 12.AA Paris'de toplanan iktisadi İşbirliği idaresi Dışişleri Bakanlar Konseyinde memleketimizi temsil eden Dışişle ri Bakanı Fuat Köprülü bu sabahki Ankara ekspresiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Meclis kapısında bir hâdise Baştarah 1 inci sayfada)Sözlü sorularınızda bile hâlâ sabık iktidarın beceriksizliklerinden bahsediyorsunuz.Yazıktır,artık bizlere dokunmayın.Esasen Karadeniz ve Orduda açb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Silahsızlanma için bir rapor neşredildi Amerikalı 16 âlim Rusyanm da,Amerikanın da bu işe esaslı surette sarılmadıklarını ileri sürüyorlar Vaşington 12.A.A.Mecburî Askerlik Aleyhtarı Millî Konseyin hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Rusyanın bugünkü harp gücü son haddini buldu Sovyet ordusunda 30 milyon asker 100 bin tank var New York 12 Nafen)United Nations World dergisi haziran nüs hasında mütehassıs Alman harp teknisyenlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Şişli gze.i Bay aidi 1 auâdm\an bu mevzu üzerinde İsrarla dur makta ve münakaşalar yapılmak-U.aır.Kadının ölümüne sebep olan tabancanın kendisine ait okluğu yo lunda b.r şayia çıkmışsa da Fahireyı sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Tıcanilerin yeni marifeti I Bas tarafı 1 incide] ni evvelce bildirmiştimbanların yargılanmasına bugün saat 14 te Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.Hüviyet tesbitini müteakip,hâdise günü a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Filmciler bir zenci arıyorlar Roma 12 A.P)İtalyada «Quo vadis» filmini çevirmeğe hazırlanan Metro Goldwyn Mayer şirketi en az 1.90 boyunda,120 İriloluk,25 ilâ 35 yaş arasında iri yarı bir zenci aramak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • Eski şehirde yapılan 1Û00 ev Baş tarafı 1 incide} min ettim.Vatandaşlarımın değer li mütalaalarından mülhem olarak teknik ve malî takatımızla ahenkli birçok kararlar aldık.Bütün çıplaklığile ortaya,ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1950
  • eşiktaş,İngiliz takum yaptığı maçta yenildi 2-1 mağlûp ola.ı fakımın golünü,birinci devrede sakafianan Şukru penaîfrdan yapfı Kearny New Jersey 12.A.A.İngiliz Manchester untied Futbol takımı dün Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.06.1950
  • İLÂ M.5.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığınc'ar.1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda İsimleri ve bulun ukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mnv.s 950 den itibaren başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.06.1950
  • 200 MİL ESBB&mzraa ıaezztjt&n rrSEH32K33iBSaHHKBHIK:25.000 LİRALIK HEDiY Okuyucularımıza vereceğimiz hediyelerin tam listesi 1 SKODA marka 1950 modeli otomobil |Türk "Toto.Firmasından] 1 mm JAWA marka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.06.1950
  • uatra mal fi/Südürlücj linden 5639 sayılı kanunun şümulü haricinde kalıp devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve balık tutulmasına elverişli olan Bafra balık göllerinin üç senelik avlama hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.06.1950
  • Deylet Denizyolları ilânları J.Haliç Fabrika ve Havuzlar sahasında 20,camialtı atoıye snde 10 ton ki,ceman 2»9 ton hurda pirinç talaşı açık arttırma usuliyle satılacaktır.1.Arttırma 29/6/1950 perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.06.1950
  • batıa malmüüüıiugünüen 5G39 sayılı kanunun şumuıü dışında kalıp devletin hüküm ve ten uufu altında bulunan Kızılırmak ağzmın üç yıllık avlamna hakkı 0/6/950 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.06.1950
  • *3WW VOLVO Kamyonlarının Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimi» en elverlgll tiple1 irini sayın müşterilerimize arzediyoruz.Model Fabrika tonajı 7 Motor cinsi Hususiyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.06.1950
  • Senelik 28 Liradır I ABONE FÎATLEItf 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FİATLERt Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 f İlân sayfalan santimi 2 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.06.1950
  • Dr.hafız Cemal LOKMAN HEKİM İDaniliye Mütehassısı Pazardan L-i.jjka her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.06.1950
  • HigBiroMiırı iraiwwin 11 ist* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları ¦HI 2000 TON NAKLİYAT Bandırmadan Geliboluya ve sitli eşya ve kömür nakil 23/6/950 Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla eksi mı 7 lira 50 kuruş ve Gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.re A.N.K,gazetecilik kollektü şirketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan