Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • Değişen komutanlar Karsrname bugün resmî gazefede çıktı Ankara 8 AA.Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman'la Birinci Ordu Müfettişi Orgeneral Asım Tmaztepenin Askerî Şûra üyelikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • Orhan Sadi Kavur yanına bir polis verilirse bu işi bir ayda meydana çıkaracağını söylüyor Ankara 3 Telefonla)İsviçreden altın çıkarırken yakalanan Lahey elçiliğimiz kâtiplerinden Orhan Sadi Kavur'a ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • Basri Aktaş Başbakanlık Hususî Kalem Müdürü oldu Ankara 8 Telefonla)D.P.Genel Merkez Sekreteri Basri Aktaş Başbakanlık kalemi mahsus müdürlüğüne tâyin edilmiş ve bugün vazifesine başla mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • Pamuklu mensucat fiyatları indiriliyor İşletmeler Bakanı devlete bağlı iktisadî müesseselerin hususî şahıslara devri için lüzumlu olan şartları da anlattı Ankara 8 Milliyet)İşletmeler Bakanı' Prof.Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • i Güvenlik konseyinde adaylığımız Sonbaharda yapılacak ojj lan seçimlerde en kuvvetli adaylar arasında bulunuyoruz.Lake Success;8 A.P.Bu son baharda Birleşmiş Milletler Genel Kurlunda;Güvenlik Konseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • İktidarla muhalefetin •VS/paylaşamadığı mevzu Eski hesapların Halk Partisi Meclis Gurupunun yaptığı teklif Demokrat Partide siyasi bir manevra olarak vasıflandırılıyor Eski hesaplar Üzerinde nasıl bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • Hesaplar 14 Mayısta görülmüştür!alk Partisi coştu:O da hesap istiyor!İster a.Anlaşılıyor ki Nasredj^ din Kocanın namazı yarıda keserek cami avlusunda çeşme yalağına bağlı eşeğine dediği gibi,iş inada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • Kırkpınar güreşleri başlıyor Edirne 8 Milliyet)Kırkpınar güreşlerinin bütün hazırlıkları ikmal edilmiş\bu mey anda Hayrabolulu Süleyman ve Sındır gılı Şerif gibi tanınmış' başpehlivanlar bugün şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • v-s V/i,Dışişleri Bakanı;Fuad KöprliIU dlin Yeşilköyde mutadı hilafına birinci nevi sigara yerine bir yaprak sigarası içerek gazetecilere izahat veriyor.Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü dün alsam Pariste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • DUnyanın en korkunç yanardağı,Pasifik'in l denize dökülen lavları görüyorsunuz.Kilometcenneti sayılan Honolulu'dadır.Bu resimde 4 I relerce araziyi kaplayan lâvlar birçok köyü har ab haziranda indifaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • Valinin basın toplantısı Toptan ve perakende fiat farkları düzeltiliyor Vali âlin Emirgftn EöskUndt gazetecilere izahat verirken.Foto:Rüçhan Ankan)İstanbul Vali W Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1950
  • istanbuldan Amerikaya kaçırılan eroinler Amerikan Federal Polis teşkilatı Türk emniyet makamlariyle işbirliği yapacak Amerika Ayaja Meclisi Cumhuriyetçi ürelerinden Tobo/un Newyork» Filedelfiya ve Flb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Serbest ticaret rejimi ve piyasadaki kararsızlık bağlıyacak crlan yem züra için aktiflerini bekliyor İş adamları bir temmuzda hükümetin sarih dir Milletlerarası serbest ticaret rejimine doğru gidildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Istanbul un turistik bir haritası yaptırılıyor Türkiye Milli Talebe Federasyonunun Turizm Komisyonu memleketimizin turizm meseleleri üzerindeki çalışmalarına devam et mekte ve diğer turizm teşekkül le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Dünya Gençlik Birliğine bir halı hediye edilecek Türkiye Millî Talbee Federasyonu.Dünya Gençlik Birliği W.AY)başkanlık divanına bir Türk halısı hedyie edecektir.Halının motifleri;İstanbul Yüksek Okull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Arnavut köy ünde gece yarısı bir kadın kaçırma vakası Evvelki gece saat 12 sıralarında Arnavutköyünde bir kadın kaçırmaya teşebbüs-hâdisesi olmuştur.Arnavutköyünde Francala sokağında oturan Mehmet ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Milletvekilleri şehrin ihtiyacını incelediler Müstakiller Birliği ile Millî Kalkınma ve Toprak Partilerinin birleşme t cşebbüsü ilerliyor İstanbul Milletvekillerinden mühim bir kısmı,D.P.ü Hare kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Türkiyenn iktisadî durumu Bu hususla tetkiklerde bulunmak üzere Amerikadan 12 kişilik bir heyet geliyor Evvelki gün şehrimize gelen Amerikan Import "e Export bankası mümessili Mr.Mason,dün akçam şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • HALKIN SESİ Tuz gölü İstanbul'a 34,İzmit'e 57 kilometre mesafede 2 bin nüfuslu Tuzla köyüne yaya yarım saat mesafede bulunan Manastır köyü yanında büyük bir tuz gölü vardır.Gölden otuz sene evvel gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • KONGRE it Demokrat Parti tnkilâp ocağının kongresi yarın saat 8,30 da Üsküdar parti merkezinde yapılacaktır.İC Türkiye Eczacılar Yardımlaşma Derneğinin ilk kongresi yarın saat 15 te Etıbba odasında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • •i2ti Hafim İşcan Bursadan çekiliyor mu Gazetelerin verdiği haber doğru çıkarsa Demokrat Partinin ilk hükümeti,son beş,yıl zarfında Halk Partili olarak mimlediği bazı valileri,bu arada Hâğim İşcanı,Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • g& Faydalı bilgiler GELECEK UÇAKLAR 8 30 S.A.İsveç)Lydda'dan 9.35 D.H.Y.Türk)Ankara'dan 9.45 D.H.Y.Türk)Bursadan 9.50 D.H.Y.Türk)Izmirden 14.05 M.R.Mısır)Kahire ve Nikosyadan.15.0ü D.H.Y.Türk)Erzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • 4/TROÇKIYI Böyle öldürdüler D Tefrika No:20 Yazan t General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri çok üzgün ve halsiz görünüyordu Otto koşup gitti,istediğim «eylerle geri döndü «işte,Bob'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Fethin yılcönümjnd e Divan şiirimizde istanbulini tesirleri Sedat OK Süleyman Nazif,mütareke yıllarında,Piyer Loti için yapılan bir ihtjfalde,İstanbul fethini o pek meşhur parıltılı cümleleriyle şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • 100,000 liralık bir zarar!İşin vaktinde iyi organize edilmemesi yüzünden Amerikadaki eski vatandaşlarımız Tarsus'la gelemiyor Denizyollarının Tarsus vapuru,pazartesi günü New York'tan ha reket edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Tahlisiye vasıtaları noksan olan gemiler îtalyadan yeni gelen «Bandırma» vapurunun tahlisiye vasıtalarının iç tüzüğe uygun olmadığı ve yeter derecede bulunmadığı ta hakkuk etmiştir.Bu sebepten Dev let
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Galatada iki mezeci dükkânı soyuldu Galatada.mahiyet itibariyle pek enteresan iki hırsızlık olmuş ve hâdiseye el koyan zabıta memurları tahkikata başlamışlardır.Karaköyde «Yayla» isimli mezeci dükkânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1950
  • Hakları kaybolan Teknik okul talebesinin vaziyeti 948 949 ders yılı için Teknik okulun Mühendis Mimar kısmına imtihanla alman talebe,bilâhare cu şubenin lâğvedilmesi üzerine açıkta kalmış,talebenin al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Almanya Polonya anlaşması Polonya ile Doğu Almanya Hükümeti arasında hudut hattını tespit etmek üzere varılan anlaşma dün de belirttiğimiz gibi derhal [tepkiler uyandırmıştır.Gerek fBat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Dört esrar satıcısı yakalandı Zabıta memurları,Tophane ve Tarlabasında esrar satışı yapan Nurettin,Kâzım,Hulusi ve Namık isminde dört kişiyi yakalamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Türk italyan ticaret anlaşması Türk İtalyan Ticaret anlaş masının bu ayın sonunda nihayet bulacağı bildirilmektedir.Ayrıca,iki hükümetin yürürlükte bulu nan bütün anlaşmaları gözden gegirerek bir revi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Mardinde ilk arpa mahsulü piyasaya çıktı Mardin 8 A.A.Bu senenin ilk arpa mahsulü piyasaya getirilmiş,kilosu 14 kuruştan satılmıştır.Yeni mahsulün geçen seneye nazaran yüzde 40 fazla olduğu bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • 1938 e göre pahalılık 0on on iki yılda geçinme şartı İstanbul Ticaret ve Sanayi Cüdasının,1988 yılı esas tutularak neşrettiği bir geçinme indeksine göre son 12 sene iğinde hayat pahalılığı,Millî Korun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Mardinde kaçakçılarla yapılan çarpışma Mardin 8 A.A.Suriyeden topraklarımıza geçip Diyarbakır istikametine gitmekte olan silâhlı ve süvari bir kaçakçı kafilesi jandarma tarafından Savur ilçesinin Bern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Hastalıkların tek sebebi üzüntüdür Bir profesör mide,akıl ve diğer gayri tabiî hastalıklara kargı müessir bir ilâç tavsiye ediyor Londra 8 Nafen)Montreal Tıp Enstitüsü Profesör ve Bagkanı bulunan Dr.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Atlantik Paktı yüksek konseyinin toplantısı Heyet müdafaa fedbirlerile birlikte ikfisadî ve siyasî meselel Londra,8 AP)Atlantik Paktının yeni yüksek komuta heyetinin bir hafta kadar sonra Londrada top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Belçika kabinesi kuruldu Brüksel 8 A.P)Belçika kabinesini kurmağa memur edilmiş bulunan Jean Duvieusart dün,hükümetinin,Belçika kraliyet meselesini halletmek için ilk adım olarak,Kiralı derhal geri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Finlandiya Başbakanı dün Moskovaya gitti Helsinki 8 A.P)Finlandiya Başbakanı Dr.Urhe Kekkenen,bugün Rusya ile Finlandiya arasında mühim bir ticaret anla şması olacağı tahmin edilen bir anlaşmayı imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Bir genç,arkadaşını ağır surette yaraladı Dün sabah saat 6 sıralarında Nisantaşmda Meşrutiyet mahallesinde Akgermanlar sokağında kan lı bir hâdise olmuş ve Mehmet isminde bir genç bir kadın mesele sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • «Demol i i Gülleri» tefrikamın bugün oyamadık,okuyucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • 20 nci Asrın en mühim hadiseleri Amerikalı müverrih Arthur M.Schlesinger Sr.e göre,Birleşik Amerikanın dünya lideri olarak ortaya çıkması,1900 ile 1950 se« neleri arasında cihan tarihine sakil veren e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Başkan Truman,yapmış olduğu bir konuşmasında,ruhanî rüt be sahiplerinin,«herkesin inandığı ahlâk kaidelerine uygun bir barışın temin edilmesi için» gayret sarfetmelerinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Yeni bir uçak kazası La Haye 8 A.A.Hollanda sahilinde İjmuden radyosundan alınan bir mesajda Amerikan B.29 üstün uçarkalesinin çarşamba akşamı «Smiths Knoll» fenerinin 18 mil kuzeydoğusunda İngiliz sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Dünyanın en çok ı—m.ııw ı mı soyulan bankası Amerikada banka soyan gangsterlerle mücadele N^/S/Vy Amerikan Federal Polisi,sayıları pek çok olan banka soyguncularını avlıyabilıııek içit yeni yeni usûll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Pakistan Büyük Elçisi Eksealns Mian Beslr Ahmet Kızılcahamama gitmiş ve S günlük sıyyahati esnasın da kaplıcaları.Belediye Meclisini,Çamdere Orman idarelerini ve İlkokulu ziyaret etmiştir.H«simd« Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Kızılay'ın Irak'a yardımı Ankara 8 A.A.Kızılay Genel Merkezi Bagdatta sel felâketine uğrayanlara on bin lira bağışta bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Anthony Eden boşanıyor Bu hâdise eski Hariciye Nazırının siyasî hayatımı son veriyor Londra 8 A.P)Siyasî mücahitler,dün,Muhafazakâr Partinin Başkan vekili Anthony E den'in açmış olduğu boşanma dâvasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • Avrupa briç şampiyonası ingiltere,İsveç,Fransa,italya ve Hollanda rakipleri olan memleketleri yendiler Brighton 8 A.A.Avrupa Briç şampiyonasında dün gece alman neticeler şunlardır:İngiltere İzlandayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1950
  • ki kadın çete cinayetleri wzw*!Adana'da Millî Eğitiıtt memuru iken Gaziantebe giden ve orada levkif edilen Kıymet Işık'a korkunç suçlar isnad ediliyor ı Adana Hususî muhabirimiz Yusuf Ragıp bildiriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.06.1950
  • Savarona yatma bir Ingilİ2 firması talip!^ir İngiliz firması »Savarona» y\unn satış şartlanyle fotoğrafı a£i-rı istemiştir.Bu müracaat memLelfetimizde büyük biı alâka ile kanlanmış ve istenilen malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1950
  • Raffunoya ateş etmiş olduğunu kabul ediyor mu?Sizin kabul etmesini istediğiniz her şeyi kabul ve itiraf ediyor.Gemiye Raffano ile hesaplaşmaya gitmiş olduğunu,adamın aldığı tavır karşısında kendini ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1950
  • Atletizm hakemlerini davet B.T.İst,Bölgesi Müdürlüğünden:Bölge Atletizm Hakemleri 13.Haziran.950 salı günü saat 18 de Bölge merkezinde bir toplantı yapacaklardır.İlgili arkadaşların bu toplantıda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1950
  • JüiUiuet ABONE FİATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 lı 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FİATLEKİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 a İlân sayfalan santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1950
  • ANKARA 7.28 Açılış ve program.7.30 M.S.Ayarı.7.31 Haberler.8,00 Müzik;10 dakika salon orkestrası Pl.8.25 Günün programı ve hava raporu.8.30 Müzik:Çeşitli müzik Pl.9.00 Kapanış.12.23 Açılış ve program.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1950
  • Londradan spor haberleri:Arsenal'in kupayı almasında rol oynayan iki a Bu yıl Futbol Federasyonu Kupasını kazanan Arsenal ku lübünün kredisini arttırmağa hiz met eden iki sporcu vardır:Takımın kaptanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1950
  • Yazan:Zona Gals Çeviren:Halit Çakır Karısı öldüğü zaman Bili otu zunda,küçük kızı Minna dördünde idi.Evde yapyalnız kalan küçücük kızına daha yakın olmak için marangoz dükkânını evin avlusuna kurmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1950
  • SOLDAN SAĞA;1 Vang 2 Daimi 3 Şimalde bir bölgeli;bir soru 4 tersi ondan yapılan kumaş iyi olur Osmanlılarda bir sultanın is mi 5 Tok değil;ayrılık töreni 6 Ayıklamak 7 Kontrol;emir 8 Başına bL harf il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1950
  • mur^imA^m FATİH Sultan Mehmet Tefrika No.38 Patrik Padişahın hareketini fırsat sayıyordu Geldikleri gibi.hep Wrden yukarıya çıktılar.Kale dışındaki düz lüğü ve ardındaki dere ve tepeleri kaplayan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • F uat Adalı Orman genel Müdürü oldu Ankara 8 Telefonla)Aldığımız malûmata güre açık bu lunan Orman Genel Müdürlüğüne fen heyeti başkanı Fuat Adalı tâyin edilmiştir.Vekâleten genel müdürlük vazifesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Yaş sebze ve meyve ihracına izin veriidi Ankara 8 Telefonla)Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı deb lokay yoliyle ve anlaşmamız bulunmayan memleketlere takasla ihraç edilmekte olan yaş sebze ve meyvalaıın ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Dışişleri Bakanı Baş tarafı 1 incide 1 de malûmunuz olan müşterek beyanat yayınlandı.Kendisiyle Atinaya kadar beraber yolculuk yaptık.Atina hava meydanında gerek General Plastiras ve gerekse Yunan dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Sayın İstanbul halkına istanbul Su'ar İdaresinden!Her yıl yaz ayları yaklaştikça şehirde su akıntısından bahse dilmesi belki de haklı olarak,adet hükmüne girmiş bulunmaktadır.Cehrin tam mânasiyle bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • mifimum* mim hum bh Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları 130 ton sığır eti kapalı zarfla 21 haziran 950 günü saat 15 te Anadolukavagı As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Şartnamesi Komisyonda görülür.Temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Dünyanın en çok soyulan bankası Baş tarafı 3 üncü sayfada 1 Meselâ,«gece misafiri» bun lardan biridir.Bir bankadan külliyetli bir para aşırdıktan sonra,haydut Los Angeles'de bir polisin evine yemeğe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Eski hesaplar fB' taran 1 incide] Nitekim Başbakanın program nutkunda cia söylediği ve bugün bu münasebetle D.P.mahfillerinin de tekrar teyid ettikleri gibi Demokrat Parti bir «Devr-i sâ bık» yaratmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Mahkemeye Kaya Günapi'ın AU Rıza Türel'i itham eden bir mektubu veriL i Ankara '6 Telefonla)Bugün Birinci Aslrye Ceza Mahkemesinde Reşat Aydınlı dâvasına devam edilmiştir.Duruşmada hâkim Celil yoktu.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Hesaplar 14 Mayısta görülmüştür![Başmakaleden devam ri daha büyük bir çıkışıa mukabele etmek istemektedirler.Yayınlanan tebliğin başka mânası yoktur.Bu tebliğin hesap verinek istemekten ziyade hesap a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Demiryolları Umum Müdürlüğü Ankara 8 Telefonla)D.Demiryolları Genel Müdürü Galip Güranın istifa ettiğini dün bildirmiştik.Öğrendiğimize göre Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünü,şimdilik,vekâleten Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Başbakan R.Dorr'Ia 2 saat görüştü Ankara 8 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes bugün Amerika İktisadi İşbirliği Türkiye temsilcisi RusseU Donru makamında kabul ederek kendisiyle iki saat kadar görüşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Kaybolan dosya hakkında dun sorgusu yapılan Orhan Sadi Kavur mahkemede Dosya çalan adam [Bas taralı 1 incide] vurla yüzleştirilmişlerdir Şahitlerden İzzet,tip,ses ve elbise itibaviyle gördüğü şahsın K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Fericftjn Cemal Erkin meafrinen geliyor Washington 8 A.P.Türkiyenin Washington Büyük Eiçişi Feridun Cerm?l Erkin,tatil müddetini geçirmek üzere mem leketine müteveccihen buradan ayrılmadan evvel,Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Kaçırılan eroinler f Ba;tarafı 1 inddel vam etmekte ve iki büyük gebeke takip edilmektedir.Şehrlmizdeki Amerikan Konsolosluğu da,eroin kaçakçılığı işi ile yakından ilgilenmekte ve bizzat konsolos,daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • inin basın toplantısı J Bas ta afi 1 incide Slnda çok fark bulunduğunu gördüm.Bu.farkı yaratan âmiller den biri de veresiye muamele yap analarıdır.Her şeye rağmen bu iki fiyat arasındaki farkı normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1950
  • Mensucat Bas tarafı 1 incide programlarına göre imal edilip satışa çıkarılacak türlü pamuklu çeşitlerinin ve 1947 yılında ithal edilmiş bulunan ve bugün cüz'î bir kısmı elde kalma?olan İtalyan malı ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • I TtRl İLiUClUK TEL.294M ©GAIWAWA-CZ 350 cem 250 cem g 125 cem En Üstün Evsaflı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ dünyada Kendi sınıflarında daima birinciliği muharaza etmektedir,Türkiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • Sabah JxujcLecisi:J ı-A' E-e i t V t fi 7 ifij/Ku?utufUtî9f5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • Sahibi;A.N.KARACAN Bu nüshada yas iflerini fiilen idare eden t N.Bay tok Diıildigi yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik ve Kollektif Şirke Basıldığı yer» Son Telgraf Matbaan_etil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • batra IVlalmUtlUrlUğünüen 5639 sayılı kanunun şümulü dığında kalıp devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Kızılırmak ağzının üç yıllık avlanma hakkı 5/6/950 tarihinden itibaren 15 gün müddetle aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • Bafra iüjaimütiürlüğüntfen 5639,sayıl kanunun şümulü haricinde kalıp devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve balık tutulmasına elverişli olan Bafra balık göllerinin üç senelik avlama hakkı 5/6/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • Deviet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Hatila bölgesi hudutları içerisinde bulunan Hatila deresinin yatağında uzun bir zamandan beri müterakim ve döküntü halinde bulunan taşların lâğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • TAKVİM 9 Haziran 1950 Cuma Rumî:Mayıs 27 1366 Hicrî:Şaban 22 1369 Gün 5.27 8.48 Öğle 13.13 4.34 İkindi 17.13 8.34 Akşam 20.39 12.00 Yatsı 22.41 2.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • Dr.Hafız Cemal i LOKMAN HEKİM Dahiliye Iviütehassısı ti Pazardan btgka Iıer gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • iî llili 1 ffin3^.ÇEKLER 1 Sterlin 700.80 882.52 100 Dolar 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fi,64.03 100 Belçika Ft,100 Drahmi ST.0.60 01.876 9.7800 100 Eacudog Serbest Piyasada DÖVİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • 2000 Milliyet kariine 25.000 liralık hediye Müsabakamız geniş bîr okuyucu kütlesi arasında büyük alâka uyandırdı Hediye Kuponlarımızı Aziz okuyucularımıza «Milliy«tt in 2.000 okuyucusuna 25.000 liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1950
  • ISTANBUL SERGİS İştirak Eden Firmaların NAZARI DİKKATİNE Pâviyonlarınızı ve reklâm levhalarınızı BOL SA I VEYA YEŞİL MAVİ IŞIKLA Gayet ekonomik olarak aydınlatmak için PHILIPS SODYUM veya CIVA BUHARLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6