Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Dayarın Şvernik'e cevabı Ankara 7 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,devlet reisliğine seçilmeleri dolayısiyle,Sovyetler Birliği yüksek şûrası başkam M.ğvernik'den aldığı tebrik telgrafına teşekkürü mutaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Bakî Meclisde bulunmayan mebuslar yemeğe çıkmışlarmış!mm Ya!pek erken defti w»9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Fuat Köprülü bugün uçakla yurda dönüyor Paris.7.A.A.A.f.P.Tür-j kiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprü,I 1ü bugün öğle üzeri bir İsviçre uça I ğı ile Paris'ten Cenevre'ye hareket I etmiştir.Bakan,hava meyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Başbakanın yeni demeci Rusya ile Türkiyenin münasebeti Memleketimize karşı bir Rus tazyikinin her zaman artması ihtimali olduğunu unutmamak lâzımdır.Londra 7 A.A)Daily Mail gazetesinin Ankara muhabiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Milliyetin 25.000 liralık hediye müsabakası Müsabakamızın birinci hediyesi yutarda görülen 1950 modeli,4 kapılı,SKODA marka otomobildir Gazetemizin tertip ettiği büyük hediye müsabakası okuyucularımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Orduda yapılan değişiklikler emokrat Pu.ti Hükümetinin Mecliste programını okuyarak güven oyu aldıktan hemen sonra ordu komutanları arasında yaptığ?değişiklikler memlekette alâka ile karşılandı.Asırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Yüksek Komuta heyetinde yapılan tadilâtın sebebi Bazı generallerin seçimlerden sonra Inönüye sivil kıyafetle yaptıkları bir!nezaket ziyareti nahoş söylentilere kapı açtı.s-Ankara 7 Milliyet)Genelkurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • 1 f y?M y I Anıt Kabir însaatının bir an eYvel tamamlanması I Bayar'ı ve Başbakcm'ı inşaat yerinde mühendisiçin harekete geçildiğini dün yasmıştık.Resimde I lerden isahat alırken görüyorsunuz.Foto:H.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • istiyor C.H.P.Meclis grupı dün çok mühim bir tebliğ neşretti Ankara 7 Milliyet)C.H.P.Meclis Grupu Başkanlığından tebliğ edilmiştir:Son zamanlarda Büyük Millet Meclisinde ve bazı gazetelerde 27 senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Gdlip Güran istifa etti Ankara 7.Milliyet)Haber aldığımıza göre Devlet Demir Yollan Genel Müdürü Galip Güran [Devamı Sa:5 SU 1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Savunma Bakanının demeci Askerlik Emirerleri hakkında yeni bir kanun hazırlanıyor.Bedel usulü konmayacak,yedek subaylık kanunu değişiyor.Subayların tayın bedeli maktu olarak verilecek.Ankara 7.Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1950
  • Halk Partili olarak adı ıkiîBiş valiler de v/olarak Haşim İşcan,Şefik Soyer ve Kemal Hadimimin isminden bahsediliyor Ankara 7 Milliyet)Haber aldığıma göre Hükümet ordunun yüksek kademelerinde yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Yumurta ucuzluyor Son günlerde yumurta fiyatlarında esaslı bir düşüklük göze çarpmaktadır.1440 adetlik talaşlı Zile mallarmm sandığı 76 ve Anadolu mallarının sandığı 82 liradır.Ufak malların sandığı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Yüncülerin toplantısı Dün saat 15 te Sanayi Birliğine mensup yüncüler Sanayi Birliğinde toplanarak piyasanın bugünkü durumunu gözden geçirmişlerdir.Son günlerde Amerika ve Suriyeye 600 ton yapağı satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Tedavüldeki para miktarı Merkez Bankasının son neşrettiği bültene gyre tedavüldeki paramızla miktarı 878,638,447 liradır.Aynı bültene göre dahilde 69,795,851,hariçte 67,278,634 kjlo olmak üzere 137,07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Denizyolları memurları zam istiyorlar 8 inci Büyük Millet Meclisi Demiryolları memurlarının hacmini arttırmış,Denizyolları baremi ise encümende kalmıştı.Bu defa Denizyolları memurları.Bakanlığa müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • ç edilecek olan arımıza suikast Memurlar tarafından muayene edilip mühürlenen sandıkların söküldüğü anlaşıldı Karadeniz merkezlerinden ihraç edilmek üzere hazırlanmış J olan büyük parti frndıklar,devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • r £3& Biz sıcaktan yanarken Artvine kar yağdı!Türkiye iklimi İsviçre gibi bir memleket oldu.Biz İstan,bulda sıcaklardan yana duralın)Artvine kış geldi,kar yağdı.İsviçrede de tıpkı böyledir.Mâmur şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Güneydoğu Akdeniz seferlerinin'3 aylık biletleri satıldı Denizyollarının Güneydoğu Akdeniz seferleri bu yıl büyük bir rağbet görmüştür.Bu arada İskenderiye Napoli arasındaki seferlere ait biletlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Y eni Karadeniz postaları Cumartesi gününden itibaren Karadeniz Giresun postaları Trabzona kadar uzatılmıştır.Tarifenin yeni şekline göre,Ünye,Fatsa,Sinop programdan çıkarılmış,buna mukabil Vakfıkebir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • WAY)toplantısı için yapılan hazırlıklar Dünya Gençlik Birliği Way)in İstanbul konsey toplantısı için yapılan hazırlıklar ilerlemek tedir.Bu münasebetle,Türkiye Millî Talebe Federasyonu ikinci baş kanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Bir kadın kaatilin beraati istendi Geçen sene Sultanahmette bir cinayet işlenmiş,Fikret Gülter isminde genç bir kadın hail rsizçje evine gelip,kendisine taarruza kalkışan eski dostu Ha lit ismindeki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Yankesici ortaklar mahkûm oldular Müşterek çalışmaya karar veren Fuat İhsan ve Agopyas Cava ros isminde sabıkalı iki yankesici evvelki gün Boğaziçins sefer yapan hususî ve belediye otobüslerinde faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Yapılacak olan yollar İstanbul Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yollarının onarılması işi için altı milyon lira tahsisat ayrıldığını bildirmiştik.Belediye seyrü sefer komisyonu yapılacak yollar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • iînç bir çocuğa saldırmak İyen adam tevkif edildi Yeşildirekte,bir handa yazı hanesi olan ve ticaretle iştigal eden Hüseyin Aytekin adında biri,tanıdığı genç bir çocuğu,iş bulmak vaidi ile yazıhanesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Teknik Üniversite Talebe Birliğinin beyannamesi İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği dün bir beyanname neşretmiştir.Beyannamede:Evvelki günkü toplantıda ileri sürülen iscek ler hulasa edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • ilkokulların eliği sergisi Eminönü ilçesi ilkokullarının resim ve elışleri sergisi,12 haziran pazartesi günü saat 18 de Beyazıt ilkokulunda törenle açılacaktır.Diğer ilçelerde de ilkpkulların sergiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • 2000.kişi Havuzlardan iş almak için başvurdu Son günlerde Denizyolları Fabrika ve Havuzlariyle İstinye Fabrika ve Havuzlarında çalışmak üzere müracaat edenlerin sayısı 2 bini aşmıştır.Ancak işçi kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Haç için hazırlıklar Devlet Denizyolları İdaresi şimdiden programım hazırlıyor Hacı seferlerinin tesbiti ve gerekli tedbirlerin şimdiden alın ması için dün Denizyollarmda bir toplantı yapılmıştır.Bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • KONFERANS Türkiye İktisatçılar Derneğinin tertip ettiği seri münakaşalı konferanslardan dördüncüsü doçent Dr.Orhan Tuna tarafından yarın saat 17 de İstanbul Ticaret ve Sanayi odasında İs ihtilâfları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • KISA HABERLER İstanbul vapurunun revizyonu sırasında,geminin kamaraların da tadilât yapılmış ve üst güverte ye bar ilâve edilmiştir.Yapılan ta dilden sonra ikinci mevki 10 kamar a arttırılmıştır.fc Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Zeylin mahsulü bol İstihsal bölgelerinden gelea haberlere göre bu sene zeytin mahsulünün çok bol olacağı anlaşılmaktadır.Diğer taraftan müstahsilin elinde daha geçen seneden kalma bir hayli zeytin sto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Memur kadrolarında tasarruf meselesi Asıl dâva bu illeti ortadan kaldırmak,kırtasiyecilikten memleketi kurtarmaktır.Ancak ondan sonra kadroların,işleri sekteye uğratmıyacak şekilde,daraltılması mümkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Bomontîdeki feci kaza Bir taksi parçalandı,iki tramvay,bir otobüs debagara uğradı Dün sabah Şişlide,Bomonti tramvay durağında feci bir otomobil kazası olmuştur.Şoför Nezihinin idaresindeki 5161 plâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • fW$ TBOÇKITI t İteABgvle öldürdüler!Tefrika No:19 Yazan General Sanchez Salazar Cinayetin işleniş şekil gittikçe aydınlanıyordu Alt kattaki odaları aramak için.asagıva indik.Aşağıda bir anbar vardı.Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • HALK İN S E Sİ Seyrüsefer Son günlerde seyrüsefer isleri gene bozulmuştur.Bütün uğraşmalara,kesilen cezalara rağmen yasaklara riayet edilmiyorönündeki tramvayı geçmek isteyen taksi,aksi istikametten y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1950
  • Kahve de ucuzluyor Kahve liyatlan günden güne düşmektedir.Piyasada 1 numaralı kauve 720,3 numaralı 680 ve 7 numaralı kahve üG5 kuruştan muamele görmektedir.Kahve liyatlaı inin önümüzdeki hafta içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Açlık yarışı Lille,7 AP)Otuz üç günden beri engereklerle beraber bir cam kutuda yatmakta oian Hintli Fakir Ajanah Burman dün,bu engereklerden birisi tarafından ısırılmış olmasına ıağmen kutudan çıkmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Hindistan Eğitim Bakanı Türkiyeye geliyor Yeni Delhi 7 GHH)Bugün resmen bildirildiğine göre Hindistan Millî Eğitim BaKam Mevlana Ebulkelâm Azad İran ve Türkiyeyi ziyaret edecektir.Bu dostluk ziyaretin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Türk Deniz Kuvvetlerindeki bazı modern gemiler ve yeni malzeme Amerikan Askeri Yardım Programı gereğince temin edilmişse de Türkiye,bu gemiler ve diğer teçhizat için lâzım olan bütün yedek parçaları A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Ankaradaki resim sergisi Marshall yardımı idarecisinin tertiplediği sergi açıldı Ankara 7 Milliyet)Marshall yardım idaresinin tertiplediği fotoğraf afiş ve çocuk resimleri sergisi bugün saat 16.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Korkunç bir cinayet Kütahya'da bir köylü kendi siyle beraber kardeşine de metreslik eden bir kadını öldürdü Kütahya Milliyet)Pazar günü şehrimizin Alanyurt köyünde feci bir cinayet işlenmiştir.Bir gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Bir casusun hatıratına 75000 dolar verildi Nevyork 7 Nafen)Amerikada geçen sene cereyan etvniş olan en mühim komünist Al^er His mahkemesinin kahramanlarından eski komünist ajanı ve kuriyesi Whittaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • VEFAT Elektrik İdaresi Müşteriler dairesi eski Reisi Bay Osman Kemal Görner'in refikası BAYAN EFSER GÖRENEK dün irtihal etmiştir.Cenazesi bugün ikindi namazını mütea kip Göztepe camiinden kaldırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Yeni bir çıban başı oğu Almanya ile Polonya arasında yapılan bir anlaşma Batılı devletler tarafından yeni itirazlar uyandı racak mahiyettedir.Bu anlaşmalar gereğince her iki devlet aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Denize düşen uçaktan 37 kişi kurtarıldı Miami Florida)7 AP)Dün Atlantik denizine düşmüş o lan uçak kazasından kurtulmuş olan 37 kişi,bir destroyere alınmışlardır.Sekiz ceset bulunmuş tur.Bir kişi de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Hediye müsabakamızdan sonra gazetemizi almağa başlayan bir kısım okuyucuları mız tefrikalarımızı takipte çüçiük çektiklerini bildirmiş-uir.Bu hulâsayı kendilerine bir kolaylık olmak üzere koyuyoruz;Çİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Dünyanın en garip teklifi Bir Mısırlı mebus zina için taşlama,sarhoş için de 80 sopa istiyor.Kahire 7 A.A.Şeyh Abdül Berteklinin meclise verdiği zina işleyen karı kocanm taşlan masını ve alkol kullana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Futbol Birincilikleri Müsabakalara dün de devam edildi İzmir 7 Milliyet)Türkiye Futbol birinciliklerine bugün Alsancak stadyumunda devam edilmiştir.İlk karşılaşmayı Gençlerbirligi iJe Kâğıtspor yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Yuncmisfamn Kayıpları Çete harpleri bu talihsiz millete ikinci Dünya Harbi kadar pahalıya mal oldu Atina 7 AP)Başbakan Yardımcısı Papandreu,dün,Yunan Meclisinde,Yunan ordusunun çete faaliyetine son ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Bir ihmal şaheseri Amerikadaki Elazığlıların hediye ettiği Röntgen makinesi tekrar geldiği yere gönderiliyor Elâzığ 7 Hususî muhabir.iniz Refik Eren bildiriyor)Bir kaç gün evvel Amerikadan Elâzığa gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Harici kısa haberler j—AMERİKADA Birleşik Amerika'nın Polonya Büyük Elçiliği memurları yarı yarıya indirilecektir.Salı günü bir guatr ameliyati geçiren Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han'ın sıhhî vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Prof.Reuter'in açıklamalar!I i Türkçe Batı Berlin Belediye Başkam Ernst Reuter,Türkiyeııin yabanıcısı değildir.Hiıler'in iktidara geçişini müteakip INazi idaresini protesto ederek,memleketten ayrılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Ingilterenin ticaret siyaseti değişiyor Harrinıann "yakında mühim gelişmeler bekleniyor dedi Vaşington 7 AP)Birleşik Amerikanın fevkalâde büyük elçisi Averell Harrimann dür.İngiliz ticaret siyasetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Uyuşturucu maddeler kaçakçılığı Aınerikaya yapılan ihracın merkezini İstanbulini teşkil elliği ileri sürülüyor Vaşington 7 AP)Ayan Meclisinin Cumhuriyetçi azalarından Tobey,dün,kapalı bir oturum esnas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1950
  • Yeni müdafaa silâhları Atomik mermiler batı savunmasında kullanılacak Londra 7 A.A.Washingtondaki muhabirlerin bildirdiklerine göre,Avrupayı müdafaa ve sulhu idame imkânları hususunda Amerikan idareci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.06.1950
  • »mm JllSultaıı Mehmet Tefrika No.37 Fatih Sultan Mehmet muhasaraya başlamıştı Despina pek ihtiyatsızlık ettiler.Ne gibi Vasll?Binlerce hamdolsun ki haşmetli imparator ve imparatoriçe köşedeki oda penc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1950
  • Callaghan cevap vermiyetek ayağa kalktı.Cebinden para çan tasını çıkararak içinden on tane yüzer liralık çıkardı ve paraları yazıhanenin köşesine bıraktı.İşte ücretiniz dedi.Bütün gayretiniz genç Rive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1950
  • NAYLON Havalar müsaade ettikçe,köprü başından sandalla karşıya geçerdim.Sıra gözeten kayıkçılar beni artık tanımıştı.Tenteyi kaldırarak buyur ederlerken hatır so raılar,uzattığım sigarayı kulaklarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1950
  • i.m nit n i«ii w ınniurınrrınmıırurrrM M—sampsyoniugu âu Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası evvelki gece Londrada yapılmış ve İngilizlerin şampiyonu Bruce Woodcock dördüncü raundda kaşı palla.gı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1950
  • SOLDAN SAĞA:Rehber;2 Basma bir harf ilâvesiyle,Büyük esnaf.Telâffuz;3 Ağzın tavanı,tersi ağaç kolu;4 Tersi çiçeklik,sonuna bir harf ilâvesiyle lisan;5 Kumarda haraç,mutemet;6 Tersi bir ilçemiz,sonun a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Dans müziği pl.13.45 Şarkı ve türküler.14.20 Ev kadını,14.30 Şarkı ve türküler pl.14.50 Caz şarkıları pl.15.00 Programlar ve kapanış.12.57 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1950
  • iki Amerikalı bankacı dün şehrimize geldi Amerikanın import ve Export bankasının Mason ve Troy isimli iki mümessili dün gece şehrimize gelmişlerdir.Bu iki mümessil İstanbulda bazı tetkikler yapacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1950
  • NECLA ÖZFERENDECÎ ile Yüksek Kimya Mühendisi İSMET DOĞRU Nişanlandılar Merzifon;2.6.1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1950
  • Kırkpınar güreşleri yarın sabah başlıyor Bir kifeim madrabazların oyunlariyle eski vakar ve ehemmiyetini kaybeden Kırkpınar)güreşlerinin organizasyonu,luı ene de pek ümit verici görünmüyor.Edirne Müii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • TAKVİM S Haziran 1950 Perşembe Bumi;Mayıs 26 1366 HİCSk 2Z 1369 Gün %Z1 Oftte 1341 435 İkiadi 17.13 835 Aksanr 20.39 12.66 Yata 22.40 2.02 N.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Malzeme Alım Şubesinden Cinsi Miktarı Güvenme parası İHALE Tarihi Günü Saat To Filitre teli Bir sene zarfında yaptırılacak olan üstüvane klişe işi Bobin halinde pargomen kâğıdı nam ve hesaba Torba muş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Yüksek komuta heyetinde yapılan tadilâtın sebebi [Baş iıurafı 1 incide] Kurulu Genel Sekreterliğine tâyin edilmişlerdir.Bunlardan başka İkinci Ordu Müfettişi Orgeneral Muzaffer Tuğsavui,Deniz Kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Askerlik müddeti Bag tarafı 1 incide] müddetin 2 seneye indirilmesi ve hattâ bu müddet içinde bile askerlere daha başka kolaylıklar gös terilmesinin kabil olduğu görülmektedir.Bu hususa ait çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Fuat Köprülü Ba?tarafı 1 incido Köprülü.General Plastiras İle Tür kiye ve Yunanistan Büyük Elçilikleri tarafından dün yayınlanan tebliğle ehemmiyeti belirtilmiş bu lunan uzun görüşmelerde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Berlininiyi Türkçe bilen meşhur Belediye Başkanı Bas tarafı 3 üncü sayfada teksizlikler geçirilmiş,nafile yere gevezelikler edilmiş bulun-maktadır.Hür insanların görüş,karar,cesaret sahibi bir elebaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Halk Partisi de hesap istiyor TBaş ta.ah 1 incide] icarca malûmdur.Bu durumu 6/6/950 tarihli toplantısında inceliyen C.H.P.Meclis Grupu Ge nel Kurulunun verdiği karara uyularak,aşağıdaki esaslar umumi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Trygve Lienin yaptığı sulh teşebbüsü Lake Success,7 A.P.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie,dün gece,teşkilât ta aza olan 59 devlete müracaatla,büyüklere arz «etmiş olduğu on maddelik progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Millî piyangodan kazananlar Millî Piyangonun 7 haziran 950 çekilişi dün Ankarada saat 13 te yapilmıştır.1G0.000 Lira:438775 20.000 lira:0CIJ329,157145 10.000 lira:102131,124287,149765,212056 5.UG0 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • &'59B&ffîw&w a tttıkM Dün lomontid» iki Uunwa» ve i ir otobüs arasına sıkışıp parçalanan taksi arabam.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Valiler değişiyor Bas tarafı 1 incide] Konya Valisi Şefik Soyer Bur 3a Valisi Haşim İşcan,Diyarbakır Valisi Kemal Hadımlı.Bu arada diğer bazı Vali ve idare âmirlerinin tekaüde şevke dileceği,bazıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Milliyet ABONE FİATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 m 1 3 Yabancı memleketler içiu iki mislidir.İLÂN HATLERt Bağlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2J t İlân sayfalan santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • BStt İH mnaiTtuM 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat İlânları mit^^^mM?inin hut-Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksUtmeleri hizalarmöa yazılı gün,saat j mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • İLAN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda İsimleri ve bulunduk* lan yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 95f den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Kütahya belediye başkaniı^ınuan 1 Belediyeye ait ve elektrik santral binasında bulunan ve 30.000 lira kıymet taktir olunan lokomobil ve teferruatı fcapulı zarf usulile şartnamesi veçhile satılığa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Malzeme Âlım Şubesinle Muhammen Güven:ütme Cinsj_Miktarı_bedeli_parası_j r^ Giyotin makinesi 1 adet 9.500 lira 712.50 10.15 Semaver tipi buhar kazanı 1 11.500 862.50 V :1# 1 Yukarda cins ve miktarı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • c Kanunların büyü!bir kısmı değişiyo Adalet Bakanı,evvelâ Ceza Kanununun ele alınacağını ve diğer antidemokratik kanunların da düzeltileceğini söylüyor.Ankara 7 A.A.Adalet Bakanı Halil Özyörük Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1950
  • Galip Gür an I Bas tavafı 1 incide] bugün öğleden sonra vazifesinden istifa etmiş ve istifanamesini Ulaş tırma Bakanlığına sunmuştur.Galip Güran'ın istifası derhal kabul edilmiştir.Galip Güranın son a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • Fatih 3 UncU Sulh Hukuk Yargıçlığından: Gayrimenkul Satış;23 Halûk Mutlu,Fahamet Gönültag ve Necmettin Gönültaş'm iştirak halinde mülkiyet olarak mutasarrıf oldukları 3800 lira muhammen kıymetli Süley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • Cildiniz çamaşır değildir;i Beyaz sabun yerme T *j m ti-İP $01 Kullanınız!İSI »i V-"fe-V f$8S İÜ VS «İÜ I,1 v';vv.ÜE.İli pup£ 1uva,et sabonu a\D»T v^at.Ji wn go*.wt U\eftei*" Bol Köpüklü Nefis Kokulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • 2000 Milliyet kariin 25.000 liralık Müsabakamız geniş bir okuyucu kütlesi arasında büyük alâka uyandırdı Hediye Kuponlarımızı v.y*K'?J^vs r$?w%.H^t,Aziz okuyucularımıza •Milliyeti in 2.000 okuyucusuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yan İğlerini lülen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Egazetecilik koUektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • BU ÇEKİLİŞE 9.6,1950 AKŞAMINA KADAR CNAZ 100 LİRA YATIRANLAR DAHİL OLURLAR EMLÂK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • w e,t«Kce dahaswağır tonal"!*a"Jv am,n etmiştircfden T.daha fa*l* ÇünKü.vavn.tmasrbiı|r9(ni& felfes Türklyede arazi ve yol vaziyeti gö^öııünde tutularak getirttiğimiz en rini sayın müşterilerimize arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 790.50 100 Dolar 282.52 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 İ00 Belçika Fr,0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar takas 86
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • v«fe.'jaıt*it&A-rfiü Dr.r-afız Cemal 1 LOKMAN HEKİM Dahiliye friütehassısı a i Pazardan bt.gka her gün saat I a 14 den 17 ye kadar Istanbul Dlvanyolu No.104 J_2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • Ucuz otomobil satışı 3 adet çalışır vaziyette Peugeot)otomobili ehven fiyatla acele satılıktır.Müracaat Salih Aktan Osmanbey Saman Yolu Sokak 5/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • FİLATELİST MECMUASI İstanbul «Filatelist» kulübü organı olarak Ali Kusret Pulhan tarafından çıkarılan aylık «Filatelist» mecmuasının 12 inci sayısı pulculuğa ait zengin münderecatla intişar etmiştir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • İstanbul Belediyesinden Ramide klâmbeye kadar dört yan sokakla açıkta akan bir kısım mecraların inşasına ait olup esası 24.490 lira ve ilâvesiyle birlikte 29.387.98 lira bedel ile müteahhidine ihale e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1950
  • Levîet Orman İşletmesi Levrek Müdürlüğünden 1*—İşletmemiz Karader^ Bölgesi &aradere mevkii istifyer;nde mevcut 1400;metreküp nayıh e meşje maden direğinin Bolusüyu Ue topyeri istifyerine nakil,ve ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6