Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • Köprülü Plastiras mülakatı T ü r k Yun an münasebetlerine ait müşterek bir tebliğ neşredildi Pâriste görüşen ikî devlet âdâmı,memleketlerimiz arasındaki dostluğun ve ticarî menfaatlerin takviye edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • SON DAKKA Af kanunu Bakanlar kurulunda 2« Ankara 6 Milliyet)y Af Kanunu-Tasarısı bugün Bakanlar Kuruluna verilmiştir.Tasarı birkaç gün içinde Meclise sevkedilecektixv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • Fevzi Bozer Yargıtay Başkanı oldu Ankara 6 Milliyet)Halil Özyörüğün İzmir Milletvekilliğine seçilmesi dolayısiyle boşalan farg.tay Birinci Bas.i-au.ut-u Yarfî''£3 dördüncü HjI v\Dairesi Başkanı Fevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • Tutanaklarına itiraz edilen milletvekilleri Ankara 6 Milliyet)Seçim tutanaklarına itiraz edilen millet vekillerinin mazbtalarım inceleyen komisyon dün Büyük Millet Meclisindeki çalışmalarına devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • Ordu takımımız Komadan döndü Ordulararası futbol şampiyonasına katılmak üzere Romaya giden ire İtalyan ordu takımına 3 0 mağlûp olan takımımız dün şehrimize dönmüştür.Takımı teşkil eden gençlerimizi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • Atatürk'ün ruhu Arapça ezan meselesi hak kındaki şahsî anlayışım izah ederken.Sayın Menderes,Atatürk inkılâplarının her suretle korunacağını,esasen bu inkılâpların millete mal olduklarını söylemek-sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • finin liyor Genel Kurmay Başkanından sonra Hava ve deniz Komutanları vazifelerinden alındılar Orgeneral Nuri Yamut Genelkurmay Başkanı oldu Değişen Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Nafiz Gürman Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • Yakalanan komünist şebekesi 30 kişi nezaret altına alındı Tahkikat devamedıyor Emniyet Teşkilâtı,memleketin bir yok bölgelerinde geniş faaliyet sahaları bulunan ve sisrenılı bir şekilde çalıştıkları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • S.Ağaoğlu Başbakan muavini oldu Ankara 6 A.A.Başbakan yardımcılığı göreviyle Devlet Bakanlığına Manisa Milletvekili Samet Ağaoğlunun tayini yük* I sek tasdika iktiran etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • DUn öbidye çelenk koymak üzere giden Teknik Üniversite talebeleri 1 TT T ı 1 e 1 JŞ diinkü^ protesto mitingi Gençler tedris sistemindeki aksaklıkların düzeltilmesini istiyorlar İstanbul Teknik Ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • IYI6S©I@Sİ eniş akisler uyandırdı Halk Partili çevreler hücuma geçti,münevver zümre ikiye ayrıldı,halk memnun görünüyor Ankara 6 Milliyet' Başbakan Adnan Menderes'in Arapça ezan hakkında evvelki gün v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • Bayar İzmire gidiyor Izmir 6 Hususî)Öğrendiğime göre,Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,temmuz ayı içinde Büyük Millet Meclisinin yapacağı tatili müteakip İzmire gelecek ve Çeşmedeki evinde bir müddet istiraha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • 25000 liralık hediye müsabakamız çok piş bir alâka uyandırdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1950
  • Bir Damla İstim geldi İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar,14 mavisin Demokrasi Bavramı olarak kabul edilmesini istivor.İvi.güzel.14 mavıs bu memleket tarihitıde.elbette büyük bir mevki kazanmıştır.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Yaz vapur seferleri Adalar,Anadolu,Boğaz ve Haliç için yaz tarifesi başladı Şehir hatları yaz tarifesinin tatbikine bu sabahtan itibaren başlanılmıştır.Tarifeye 7.05 te Pendik Heybeli Köprü,8,05 te Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • italyadan ithal edilen pamuk iplikleri Ticaret Bakanlığının son gttn?lerde İtalyadan ithal edilmek i uzere pamuk ipliği lisansı vermişolması piyasada alâkadar îabıı katörler arasında endişe yaraç^ zru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Ucuz şeker,ucuz sigara!Rahmetli Refik Saydam'ın Allah taksiratını affetsin,hazret bir akşam radyonun başına geçerek şekere zam yapılacağı haberlerini sıkılmadan tekzip etmiş ve tu tekzibin üzerinden d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • TROÇKİYİ Böyle öldürdüler!Tefrika No t 18 Yazan t General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Julia her şeyi olduğu gibi anlatmıştı!Bu is günlerce uzadı.Bu ara,memleket basını tahkikatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • HALKIN SESİ Caddelerin tozu Senelerdir yaz aylarında İstanbul'un muayyen caddeleri hariç diğerleri toz buluru altındadır.Buraları da ancak yağmurlarda su yiizil görmektedir.Meselâ her sabah sula* nan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Radyoevi önündeki hâdisenin duruşması Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün eıtesi günü Radyoevi önünde hâdise çıkarmaktan sanık olarak mahkemeye verilen 72 gencin duruşmasına dün sabah Onuncu Asliye Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • KONGRE İc Türkiye Eczacıları Yardımlaşma Derneğinin ilk kongresi 10 Ha zirun Cumartesi günü saat 15 de Çağaloğlundaki Etıbba odasında yapilacâktîr.j.ie Demokrat Partllhkilâp Oca.Sının kongresi 10 Hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Dün S otomobil kazası oldu,6 kişi yaralandı Dün şehrin muhtelif semtlerinde 3 otomobil kazası olmuştur.Şoför İbrahimin idaresindeki taksi,Yedikule,İmrahor caddesinde hızla giderken Fatma Engin ismimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Anadohidan gelen yiyecek maddeleri Geçen hafta içinde Anadolu ve Trakyanın muhtelif istihsal bolgelerinden şehrimize,15 ton arpa,104 ton buğday,45 ton çavdar,105 ton mısır,108 ton pirinç,6 ton fasulya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Belediye kontrolleri Belediye murakıpları tarafından dün şehirde yapılan teftişte 55 manav,45 kasap,42 bakkal,1 tatlıcı,13 lokanta,55 fırın,36 sebzeci,30 kahvehane,7 pastahane,8 mahallebici,2 sakatçı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Biletçi,vatman ve şoförler memur cayılmıyorlar."On sene ew£l Yar^tayjca alınan bir içtihat kararınca,kanun nazarında lâalettâyin şahıs sayılan tramvay ve otobüslerin çpför,vatman ve bijetçileri memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Piyasadaki durgunluk had safhaya girdi Ortada bazı tacirlerin iflâs etmeV üzere oldgk^fına dair |ayialar dolaşıyor V ^Seçimlerden' evvel toaşlry an piyasa daki durgunduk vhâlâ devam 'etmekt'fedîr;Bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Marshall plânı afiş müsabakasında beginciliği kazandık Memleketimizde açılan Marshall plânı afiş müsabakasını kazanan Güzel Sanatlar Akademisi süsle şefi Kenan Temizkan dün Par isten şehrimize dönmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Japonyaya pamuk ihracına çalışılıyor Pamuklarımızın Japonyaya ihracı için son.günlerde bu devlet ııezdinde teşebbüslere geçilmiştir.Osmanlı Bankası,Londradaki şubesi vasıtasiyle bazı Japon firmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Et fiyatları gene yükselmeğe başladı 180 200 kuruş üzerinden satılmakta olan kuzu eti fiyatları yeniden 240 270 kuruşa çıkmıştır.Son günlerde yavaş ya vaş düşen et fiyatlarının böyle birden bire 60 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Bir Fransız firmasının ihracatçılara müracaatı Henry Aubry Aurieoürt Paris)firması «Memleketimizin pamuk,ipek,kuru yemiş,zey'.fri yağı,fındık,ceviz ve kuru' üzüm terinin Fransa ve Şimalî Af rikada sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Bir adam karısını 17 yerinden vurdu Evvelki gece sabaha karşı saat 4,30 sıralarında Ramide bir aile faciası elmuş,ve bir adam karısını bıçakla 17 yerinden yaralamıştır.Ramide Yenimahalle,Hüseyin efend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Sebze ve meyva fiyatları düşüyor Sebze ve meyva fiyatları gititikçe düşmektedir.Sebze Ve mey va Halinde dünvsabalıki 'toptan satış ortalama ffyatlari şöyledir:Domates 70,Ayşe kadın fasulya;25,kabak'20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • HAFTA SOHBETİ htısas işlerimizle Tekelin alım satım işleri Memleketteki ihtisas kıymetlerimizi hakki yle öğrenmek,bilmek,bunlardan yerlerinde istifade etmek,hariçten mii« tehassıs getirmeden evvel teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • ihracatçılar Birliği bugün toplantı yapıyor Yeni ihracat kampanyasının başlamak üzere,olması dolayasiyle Ekonomi ve.Ticaret.Bakanlığı tarafından her senş olduğu gibi,bu,yıl da hazırlanması muhteme]L b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1950
  • Demiryolu anlaşmaları Galip Gür an,Berne'de Terilen kararları anlatıyor Batı Akdeniz seferini yapan Ankara vapuru dün saat 14 te 356 yolcu,187 ton yük,19 otomobille limanımıza gelmiştir.Ankara ile gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Peltedeki Fransız atagemiliteri hudut dıgına çıkarıldı Budapeşte 6 A.A.Macaristan hükümeti,Fransız ataşamiliteri binbaşı Georges de Lanmurien'i Macaristandan çıkartmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Avrupa briç şampiyonası Londra 6 A.A)Brighton,da yapılan Avrupa briç şampiyo nasında alman ilk neticelere göre Fransa,^inlandiyayı İL,izlanda,''TJânlmarkayV' 18,İngiltere,tsveçi 38,Belçika,Irlandayı 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Sulh için yegâne şart Kanada Dışişleri Bakanı bunun dünya birliğini kurmakla mümkün olacağmı söylüyor Ottawa 6 A.A)Dışişleri Bakanı Pearson,batı dünyasının ellerinde bulunan savunma kaynakları bakımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Türkiyede Televizyon Bir Amerikan ayan âzası Rus propagandasiyle mücadele için bu çareyi tavsiye ediyor Vağington 6 A.A.Ame rikalı bir ayan üyesi,Birleşik Amerikanın Sovyet propagandasını mağlûp edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Propaganda savağı Vaşington,6 AP)Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Edward Barrett,Batının,Rus yanın,«âdeta panik halinde o lan» propagandasına karşı bir «hakikat kampanyası» açmak için anlaşmış old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Annapolis Deniz Akademisini bitirip Amerikan Donanmasına katılan yeni subaylar diploma terzil merasiminden sonra eski bir âdete uyarak şapkalarını haraya zırlatıyorlar.Foto;A,P.Şehrimizdeki Hapoel tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • I Sİ YASİ VAZİYET Âvrupaya yeniden yardım Birleşik Amerikanın Avru.paya yapmakta olduğu askerî yardım,bir takım itirazlara sebep oluyor.Ayan Meclisi Dışişleri komisyonunda feeçen tartışmalar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • 80 yaşında bir kadın 47 yaşındaki kocasından boşanıyor Nevyork,6 A.A)Ella Halsey adında ve 80 yaşında bir kadın,47 yaşındaki kocasmdan b•)sanmak için dün mahkemeye başvurmuşum-Bayan Ella Halsey,Nevyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Dünyanın en garip hırsızlık vakaları Ev,köprü,kaldırım taşı ve heykel çalan hırsızlar Bütün bu garip hâdiseler,diğerlerinde olduğu gibi,Amer ikada geçiyor.Bu arada hırsızları haber veren düdükleri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • bette ki mühim bir î mesele değildir.Fakat ikti-I İ dara yeni gelmiş bir parti ilk î iş olarak bu meseleyi ele aldı î i mı;derhal mühim olur.O zaman bütün memleket İ I münevverleri şöyle düşün,i mekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Haricî kısa haberler İNGİLTEREDE ir Hemen hemen bütün Avrupa da müthiş bir sıcak dalgası,hüküm sürmektedir.Sühunet derecesi 33 dür ve tahmin edildiğine gö re de bu hal devam edecektir.ARJANTİN'DE ic H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • r demokrasi gülleri »Oiutı:BEDİİ FAİK MİLLİ ROMAN Restoran tenha idi.Garsonıın gösterdiği bir masaya verleserek.etrafına bakındı ve yüzünü buruşturdu.Garson gülümsedi:Votka,değil mi?Tank,^hayretle ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Avusturyalı açlık rekortmeni Innsbruck 6 A.A)250 saat 5 metre derinlikte gömülü olarak yaşayan ve bu sahada dün ya rekorunu kıran Avusturyalı Lehner daha ziyade fakir Ben Amalfo namiyle tanınmaktadır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Amerikada zencilere insan hakları tanınıyor Vaşington 6 AP)Ali mahkeme dün,Texas Hukuk Mektebine bir zenci talebenin kabul edilmesini emretmiştir.Mektepte şimdiye kadar beyazlar tahsil görüyordu.Karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • Japonyada kızıllarla mücadele başladı General Mac Arthur k lünist partisi merkez edilmesini bildirdi Mac Arthur'ün kararı hakkında beyanatta bulunan Japon hükû met söfccüsü,tasfiye tedbirlerinin komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1950
  • İki büyük kaza oldu Amerikada 65 yolcu götüren bir uçak denize düşlü,Ingilterede de 83 kişi yaralandı Nevyork 6 A.A)Sahil muhafızlarının bildirdiklerine göre,bir yolcu uçağı Florida açıklarında denize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve Programlar,13.00 Haberler,13.15 Orkestra eserleri pl.14.00 Şarkı ve Türküler,14.20 Serbest saat,14.30 Şarkı ve Tür küler pl.14.50 Banco ile caz par çaları pl.15.00 Programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • TAKVİM 7 Haziran 1950 ÇAR ş A M B A Rumî:Mayıs 25 1366 Hicrî;Şabaa 21 1369 Gün 5.27 8.50 Öğle 13.13 4.35 İkindi 17.13 8.35 Aksan;19.38 12.00 Yatsı 22.39 2.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Tersi cins;Fıansada bir su şehri.2 Şimdi teki bile çok pahalı;Günler eski dilde)3 Bir vapurumuz.4 Bir nevi tatlı.5 Bir mabut;Tersi komşu milletlerden bir fert.6 Boş çekilmez;Tersi cüz'î.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • Atletizme el uzatmak lâzımdır Geçen hafta,Ankarada 19 Mayıs Stadında yapılan atletizm seçmeleri,her zaman olduğu gibi büyük bir sessizlik içinde cereyan etmiş,atletizm meraklıları müstesna,en ufak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • Denizyolları Kooperatifinin satıg pavyonları Denizyolları Kooperatifi ile işçi sendikası tarafından Haliç Fabrika ve Havuzlarında açılan yiyecek maddeleri satış pavyonu işçiler tarafından büyük alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • Millî piyango bugün çekiliyor Millî piyangonun 7 haziran çekilişi bugün saat 13 te Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosiyle bu gece 23 te yayınlanacaktır.Bugün saat 13 ten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • Atletizm mevsimine girdik Hem bizde,hem de dünyada a ilk neticeler ümit vericidi Bütün dünya memleketlerinde atletler piste çıktılar.Bu sezon ba şı çalışmalarında ve teşvik müsabakalarında elde edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • TOPUKLAR "Krfdin topuklarına ""düşkünüm.Baharın gelmesiyle içimde bir kay naşmadır başlaı.Çıplak topuklar göreceğime sevinirim.Bu merak bende,arka kısımları açık ayakka bıların salgın moda haline gel'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • FATIH «p Sultan Mehmet Tefrika No.36 Mazgallara üşüşen kâfirlere dikkat ediyor musun efendi iyi bildin,ortağımız!Yalnız ©na *Nikfor» adını vermez,«TirvandafiL» selâm etti:Ben büyük tele bin misafiriyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1950
  • I] I—HI i JMUBHOK r i ^p—W Tam bu sırada ise Raffanj'nun dolandırdığı parlarla kaçıp gitmek üzere olduğunu haber alıyor.Bunun üezrine bir an tereddüt etmeden derhal'gidip adamla hesaplaşmağa karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 282.25 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.3 10U Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas 378 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Tutanaklarına itiraz edilen Milletvekilleri Baş ta fi i incide nedsiz olduğu neticesine varmıştır.Bugün tetkik edilen itirazlar arasında yalnız Zonguldak Milletvekilliğine seçilen Sebatî Ataman hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Amt-Kabir inşaatı Ankara 6 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün beraberinde Başbakan Adnan Menderes,Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Samet Ağaoğ lu ve Bayındırlık Bakanı Gene rai Fahri Belen o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Yakalanan komünist şebekesi Baş tarafı 1 incide 1 Aldığımız malûmata göre,îstanbulda yakalanıp Ankaraya gi5nderilen sanıklardan birinin evinde ele geçen ev-ji{ rak arasında «Görgi» imzalı J bir de me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Teknik Üniversiteliler Bas tarafı 1 incide] Bizde talebe ile hoca ayrı iki kutup gibidir.Bizim hocalara yaklaştığımız kadar,onlar da bize yakınlık gosterselerdi,bu gün dışarıya arzedecek hiçbir derdim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • ¦ESAERraoBSKaBcaut 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat İlânları H ı Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddeleıin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.AL Ko.da yapılacaktır T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • İstanbul Asliye Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:Dosya No:846 949 Tebliğ olunacak taraf;Vitali Beo:Balıkpazarı Yağcılar Sokak Kostantinidis Han.Müvekkili İsrail Levinin Vita li Beoya ifa ettiği ve ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • BU ÇEKİLİŞE 9.6.1950 AKŞAMINA KADAR EN AZ 100 LİRA YATIRANLAR DAHİL OLURLAR EMl_AK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi SÜİU&UrlU.ünden Muhammen Geçici llı.ı i e Cinsi Miktarı bedeli Teminatı Senli Portatif Etüv Odası 3 19500 Lira liG2£ Lira Kapalı zarf Yukarıda miktarı muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Tekirdağ Belediye Başkanlığından 1 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre açık eksiltme usuliyle 400 metre içi kauçuk kaplı hortum alınacaktır.2 Hortumun yassı itil m iş genişliği 110 m/m olacaktır.3 Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • ı Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yan islerini fiilen İdare eden:M.Baytok Dİ2Üdi$i yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik koüektif «irketiı matbaası Basıldığı yer:Soa Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Yapı işleri ilânı:bayındırlık Bakanlığından 1)İsteklisi tarafından yapıla n tenzilât haddi lâyik görülmi/cn Türkiye B.M.M.yeni yapışma ait boru ve kanal yatakların ve askılar için deliklerin açılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Eskiğekirde bir yaralama vakası Eskişehir 6 Milliyet)Dün gece şehrimizin kıyı gazinosunda hiç yüzünden bir kavga çıkmış,ve Mahir Aksu ismindeki bir şahıs onbir yerinden bıçakla yaralanmıştır.Kıyı ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Yeni Atlantik ordusu fikri Washington.6 A.A.Birîeşik Amerika askerî ve siyasî çevrelerinde,mesleği askerlik olanlardan müteşekkil bir Atlantik ordusunun ihdası fikri lehin de terakkiler müşahede edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Hidrojen bombası iki taraf iç n de tehlikelidir Bir Amerikan mecmuası,bombanın zehirli gaz gibi kullanılamıyacağını yazdı Londra i Nafen)«Atomic Scientists News» mecmuasında intişar etmiş olan bir yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Ordu komufanlannın hepsi deöişfiriliyor Bas tarafı 1 İncide] tî komuta vazifelerinde de mühim değişiklikler beklenmektedir.Diğer taraftan Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Kurlcebe Noyan'ın tâyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Arapça ezan Bas tarafı 1 incide] Grupunda da kıyametler koparacağını yazmaktadırlar.Üniversiteli gençlerin de bu meseleyi aralarında konuştukları görülmektedir.Bu cümleden olarak Hukuk Fakültesine men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • unyanın en garip hırsızlık vakaları [Baş tarafı 3 üncü şayiada] ti.Miaınide de bir silindir makinesi sırra kadem basmıştır.Bu türlü,nevi kendine malı sus hırsızlar insanı hayrete düşüren işler becerme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Bayındırlık Bakanlığından Ereğlide mevcut 50 tonluk D errick vincin yüzer vinç haline getirilmesi için yaptırılacak pontonun inşası,teçhizi,boyanması ve ponton üzerine mezkûr elli tonluk Derrick vinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları lev*ziin Alım E ojıîsyorundan)1 Aşağıda yazılı vasıtalar ayrı ayrı açık arttırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.Arttırma 26/6/9 50 pazartesi günü hizalarında gösterilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • batra Malmüdürlüğünden 5639 sayıl kanunun şümulü haricinde kalıp devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve balık tutulmasına elverişli olan Bafra balık göllerinin üç senelik avlama hakkı 5/6/950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1950
  • Türk-Yunan münasebetleri I Bas tarafı 1 incide Köprülü bugün öğleden sonra Türkiye Büyük Elçiliğinde Fran ce Presse ajansı muhabirine şu beyanatı vermiştir;«Türkiye Dışişleri Bakanı sıf?tiyle yaptığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.06.1950
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğü 1 İşletmemiz Hatila bölgesi hudutları içerisinde bulunan Hatıla deresinin yatağında uzun bir zamandan beri-müterakim ve döküntü halinde bulunan taşların lâğımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1950
  • Sizinde,w?İfcK4 "almanız zamanı gelmiştir!Tam ftvarîasiyıai mûkemmef birjmotosJklaft» sahip.olmantri zevkin} siz^ oncdk^İbM^ verebilip Mukavemet sağlamlık ve rekabet siz tıaîiar *İfrftf motosikletinim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1950
  • Bafra EVlalmüdUrlüğUnaen 5639 sayılı kanunun şümulü dışında kalıp devletin hüküm ve tasarrufu altında buluttan Kızılır mak ağzının üç yıllık avlamna hakkı 5/6/950 tarihinden itibaren 15 gün müddetle a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1950
  • tapılan anketler Varker «51» fo Öünyadâ~en çok ]stek celbeden dolma,kalem\o\Ğuğunupgöstermiştir* Onun ince zerafeti ve'parlak güzelliği en müşkülpesentleri dahi tatmin edecek,her görenin.takdU rine ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1950
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksilene Komisyonundan Şişli Çocuk Hastahanesi Oıtopedî ve Üroloji servisi için Wferruatiyle birlikte Sterilizasyon cihazı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1950
  • 4.4.4.4 4 4.4 4 4 4 4.4 4 4 4.4 4 4 4 4.4^ 4.4 4 4 4 4.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.1 f q.q Ag j/^ftÇ MİLLİYET' MÜSABAKASI Hediyeli müsabakamız büyük alâka uyandırdı «Milliyet» İn 2.000 okuyucusuna 25.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6