Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.06.1950
  • i MİLLİYETİ 25.000 liralık hediyeleri Milliyet)5 haziran önümüzdeki pazartesiden itibaren büyük bir müsabaka tertip etmiştir.Bu müsabaka sonunda 2000 Milliyet okuyucusuna 25.000 liralık hediye verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1950
  • İsraiiin Hapoel takımı dün geldi Israıluı Hapoel takımı dün şehrimize gelmiştir.Misafir takım ilk maçım bugün Fenerbahçe ile yapacaktır.Kesimde Hapoellileri Yeşilköy hava alanında karşılayı cilarile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1950
  • ŞAHANE BLÖF!Halk Partililerin dünkü meclîs oturumunu grup halinde terk etmeleri münasebetile ir kere rahmetli Recep I Ö Peker'in psikopat kelime-1 sini kullanması üzerine,J bir kere de,galiba evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1950
  • Kabine programı hakkındaki müzakere bitti Hükümet ittifakla güven Menderes dün tenkitlere cevap verdi Halk Partililer kendilerine söz verilmediği bahanesiyle grup halinde oturumu terkettiler Adnan Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1950
  • Dünkü Mecliste Halk Partililerle çatışma incedayının iddiası Rey satın alma meselesi Tekelioğlunun ittihamı-Bir "Men dakkd dukkası,vakası Ankara 2 Milliyet)Meclisin bugünkü toplantısında söz alan bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1950
  • l^s^C^f&si Bîr Damla Ali Ce ngız oyunu içinde yaşadığımız için pek iarkında değiliz ama,müthiş bir devir idrâk ediyoruz.Aman Yarabbi,neler değişmedi ki.Meselâ Celâl Bayar.Dün «Kümünist» idi.«Cahil» di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1950
  • Açheson' un beyanatı Türkıyeye yardım zaruridir Yapılan askerî yardım son derece müessir olmuştur Vaşington 2 AP)Dışişleri Bakanı Dean Acheson,askerî yardımın devamını sağlayacak [Devamı:Sa:5 SU 8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Dünya Gençlik Birliği Daimî Kon s-ey toplantısı Dünya Gençlik Birliği WAY)teşkilâtı daimî konsey toplantısının 13 ağustos 1950 tarihinde îstanbulda yapılması kararlaştırılmıştır.Bu toplantıyı organize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • k ve Şark kültürüne ait yayınlar Prof.Zeki Ye!idî Yogan Amerikada Baltimore'da John Hopkins Üniversitesine bağlı «Byenlemilel münasebelter mek tebi» nin müdürü Owen Lattımore'ün yazıları bahis mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • fiwaiiBj-riMBwaw TÜKK TİCARET BANKASI Kadıköy Ajansı Yakında açılıyor.Kadıköy Altıyolağzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • TROCKIYI Böyle öldürdüler!Tefrika Not 14 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Ben yokken mühim bir şey olmamış Herreranın kız kardeşlerin den birinin ahbabım olduğunu söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Tufeyliler yine Hükümet kapılarını aşındırmıya başladı!«Bir adam yüksek bir makama geçince,odası,yazıhanesi,koltuklan,dostlariyle beraber mizacı da değişir!derler.Vecize az çok doğrudur ama adamları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • HALKIN SESİ "Eski,"yeni,dâvası 1.1.1950 den itibaren meriyete giren 5434 sayılı Emek.11 Sandığı Kanununda eski yetimler hiç düşünülmemiştir.5434 sayılı kanunun 75 inci maddesi söyle demektedir.«Kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Yiyecekler imha ediliyor Soğuk hava deposu yokluğu fiatların düşmesine de mâni oluyor öğrendiğimize göre.istanbul Be lediyesi ucuzluk için gayret sarfederken.Halde,soğuk hava deposunun olmamasından is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • 6 senedir aranan bir tacir dün tevkif edildi Sahte primlerle Avrupadao mal ithal eden ve bunları fatu rasız olarak fahiş fiatla satan Mehmet Selim isminde bir tacir hakkında 6 sene ünce Milli Korunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Belediye murakabesi İstanbul Belediyesi İktisat MÜ düdüğü mürakipleri dün de şelı rin muhtelif yerlerinde kontroilara devam etmişlerdir.Bu ko ıtrol esnasında 57 kasap,81 manav,87 sebzeci,44 lokanta,55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Karadenize ilâve vapur kaldırıldı Karadeniz bölgesinden îstanbula gelecek yolcuları bir ân evvel getirmek maksadiyle Karade niz'e ilâve olarak bir vapur daha kaldırılmıştır.Bu suretle yolcu kesafeti h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Dün iki kavgada 3 kid yaralandı Seyyar elbisecilik yapan Yasuf Ortaç isminde biri,yine seyyar elbisecilik yapan Rasim İncesu ile dün Kapalıçarşıda küçük bir mesele yüzünden kavga ya tutuşmuş ve netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Galatasaraylıların pilâvı Galatasaraylıların ananevi pilâv toplantısı 4 haziran pazaı günü mektep binasında yapılacaktır.O gün sabahleyin mekt3 bin bahçesinde toplanacak Gala tasaraylılar 10.30 da kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Tarsus vapuru dün New York*a vardı Amerikaya «Hasret kavuşturan» seferini yapan «Tarsus» va puru dün mahalli saatla il de New York'a varmıştır.Gemide bugün büyük bir resmi kabul tertip edilecek,yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Ufckiidar Kız Kolejinin senelik müsameresi Üsküdar Kız" Kolejinin senelik müsameresi bugün saat 15 de Kadıköyü Halkevinde verilecektir.9 ve 10 uncu sınıf talebelerinin hazırladığı müsamerede İngi lizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Yurtta hava vaziyeti Devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü Göztepe rasat istasyonundan öğrendiğimize göre son 24 saat içinde yurdumuzda hava,Ai ideniz,Doğu ve Güney Doğu Anadoluda,Karadenızın Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Bir kız talebe Halit Faitri'ye tehdit 'telgrafı gönderdi Şair Halit Fahri Ozansoy'a bir tehdit telgrafı gönderilmiştir.«Ummadığın taş baş yarar» diye başlıyan bu tehdit ve tahkir dolu telgrafın,halen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Sergi hazırlıkları İstanbul Vali ve Belediye Reisi Gökay,dün bir Temmuzda açı lacak olan sergi yerini gezerek hazırlıkları gözden geçirmiştir.Bu yıl,Şeker Şirketi,Ulaştır ma,ve Tekel Bakanlığı da serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Konservatuvar hakiuda ihbar 80 bin liralık bütçe niçin 300 bin liraya çıkarıldı Vali ve Belediye Başkanı Farrettin Kerim Gökay'a İstanbul Belediyesinin Şehir Orkestrası na ayırdığı 300.000 liranın sui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1950
  • Verem tekâmül kursı ilk devresini tamamlat İkinci devreye Yakınşarktan gelecek doktorlar iştirak ececek Bir müddet,evvel,Beynelmilel Sağlık Teşkilâtı tarafından şehri,mizde açılan Verem Tekâmül kursun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Arnavutluk hadiseleri Balkan yarım adasının küçük ve talihsiz milletlerinden biri de muhakkak ki Arnavutluktur.İkinci dünya harbinin başlamasından yıllarca evvel huzurunu kaybetmiş oian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Yeni kalb ameliyatları Londra'da iki dokttor iyi neticeler alıyor Londra 2 A(A.Üç orta yaşlı doktorun dün gece bildiklerine göre,Londradaki Guys hastahanesinde cerrahi tarihin de ilk defa olarak büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Atom bombasının kanun dışı olmasını istiyenler Stockholm beyann milyon tara Londra;2 A.A.ingiliz profesörü Bernal,Dünya Barış Komitesi toplantısı münasebetiyle yaptığı bir basın konferansında,atom bom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Hapishanede isyan çıktı Bai'aclon lıapislıanesindeki 150 mahkûm kaçmağa muvaffak oldu Caracas 2 A.A.Muhtelif suçlardan dolayı Eorselon hapishanesinde bulunan 150 mahkûm,suç ortaklarından mürekkep bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Japonyada nümayişler Komünistler memleketin her yanında faaliyete geçtiler Tokyo 2 A.A')Komünist Japonların,bütün memlekette ve bilhassa Tokyo şehrinde siyasî faaliyete geçtikleri görülmektedir.Otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Batı Avrupasının müdafaası meselesi Fransız zimamdarları,bu hususta ne düşünüyorlar Alman silâhlı kuvvetlerini kullanabilmek,Batı Avrupasının lehine,menfaatine olacak,hattâ bir harbi kazanıp kaybet me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Lomlrada taksi şoförleri grev yaptı LDondra 2 A.A.Londralı 400 taksi şoförü patronları ile komisyoncular yüzünden çıkan bir anlaşmazlık yüzünden dün gece yarısından itibaren grev yapmağa karar vermişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Amerika Hollandaya iki destroyer verdi Boston 2 A.P)Hollanda,müşterek müdafaa plânı gereğince yabancı bir devlete yapılmış olan ilk askerî yardımı almıştıriki' dostroyere refakat gemisi,Bostonda,yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Amerikada yeni bir askerlik kanunu Washington 2 A.P)Birleşik Amerika,Müdafaa Bakanı Louis Johnson,dün Senatonun,Başkan Truman'a fevkalâde bir hal altında otomatik olarak askere alma salâhiyeti vermesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Feci bir uçak kazası New York 2 A.A.Bir Neptün bombardıman uçağının Atlantik kıyısındaki Rhodo Island üssüne alevler içinde düşmesi neticesinde 9 kişi yanarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Tarık sesini çıkarmadı.Sadece kapıyı açarak,onu usulca içeri sokmakla iktifa etti:Hol,her zamankinden daha ka ranlıktı.Lâmbayı yakmadan evvel genç kızı kendine çekerek,kulağına fısıldadı:Canım benim.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Almanya da yakalanan kaçakçı şebekesi Berlin 2 Nafen)Alman polisi ile işbirliği yapan ingiliz makamları Doğu Almanya ile Rus peyklerine gizli mal kaçıran bir kaçakçı şebekesini yakalamağa muvaffak olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • i Su!Su!1 E İstanbulun su derdini ya-ğş H kında halledeceğini söyliyen g Belediye Reisimiz,sözlerinin I E umduğu ferahlığı uyanhrma 9 E dığına elbette ki dikkat et-1 mistir.Bunda kendilerinin s şahsî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Avustralyada demir madeni aranıyor Kanberra 2 l\Tafen Gayet hassas mıknatıslı uçaklar Avustralyada boş arazilerin üzerinde uçarak demir madenlerin mevkilerini tesbite çalışacaklardır.Avustralya hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Bugün LALE SİNEMASINDA 1 ALTIN KÜPELER TÜRKÇE)MARLENE DtETRİCH RAY MILLAND Z SARAY GÖZDELERİ Türkçe)Bob Hopa AR SİNEMASINDA 1-ÖLÜM MELODİSİ JOAN GRAWFORD JOHN GARFİELD 2 HÜRRİYET SAVAŞI Stewart Grange
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA •fc Hava Tüm Generali William Kepner dün Başkan Truman tarafından Korgeneral rütbesiyle Alaskadaki bütün silâhlı kuvvetlerin komutanlığına tâyin edilmiştir.Kepner'in 8 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • BUGÜN Kadıköy SÜREYYA Sinemasında 1 BEŞ PARMAKLI CANAVAR PETER LORRE)2 DÖKÜLEN YAPRAKLAR SUSAN HAYWARDV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • İki fil bir geliri altüst etliler Beverungen Almanya 2 A.A.10 hafta evvel Hindistandan getirilen 4 yaşındaki iki fil Beverungen d e trenden indirilirken sirkten kaçmışlardır.Filler tekrar yakalanıncay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Yüzen sinema ve tiyatro Yeni Delhi GHH Yeryüzünde ilk defa olarak Bombayda su üzerinde sâbih bir sinema ve tiyatro salonu inşa edilecektir.Bombayda meşhur Choopatty plajı ilerisinde denizin üzerine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1950
  • Mc.Arthur'a suikast ihbarı Generale bundan evvel de suikast ihbarlarında bulunuldu Tokyo 2 A.Amerikan îşgâl Kuvvetleri Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Charles Willoughby bugün gazetecilere v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.06.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Çek Cumhurbaşkanlarında.2 Sünepe;Çamaşırda kullanılan bir madde.3 Sonuna bir harf ilâvesile,tiryakisi pek çoktur halk dilinde)bir ağaç.4 Bir nehrimiz;sonuna bir harf ilâvesile yol olur e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1950
  • Radyo ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler.13.15 Şarkı ve türküler pl.13.30 Dans müziği pl.13.45 Saz eserleri şarkı ve türküler,okuyan;Ekrem K o n g a r,14.30 Caz müziği pl.15.00 Atom ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1950
  • FA i EH AYHAN Sultan Mehmet A Tefrika No.32 Ya haşmetli enişteniz bizi gizlice gözetliyorduysa Vasıl gözlerini büyülttü:Bu kâğıdı kim götürecek?Sen Vasil!Götürmekle yüz yüze söylemek arasında Despina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1950
  • Dün gece saat yarımda San Pedro'ya gittiğim zaman gemide çarpışma bitmişti.Ama,ne zamandanberi bilmiyorum.Hükümet doktorunun verdiği rapor da da bunu tamamı tamamına tesbit edememiş olduğuna eminim.Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1950
  • Yücel YÜCEL Fikir ve Sanal Dot gisi YÜCEL'in Haziran 1950 sayısı nefis bir baskı ve seçki a ya zılarla bugün çıktı.On altı yâ,danberi,gerek yazıları,gerek tertibi bakımından memleket öl çüsünde daima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1950
  • MENDİL Zeynep o zaman on yedi yaşlarındaydı.Sevgi ve gönül işleri hak kında,okuduğu ıomanlaıdaki aşk maceralarından ve arkadaşlarının hatıra defterlerindeki müphem ve sisli ifadelerden başka bir şey b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1950
  • Hindi Çinide yerli hükümet ve Fransız kuvvetleri Japonyanın mağlûbivetindenberi çarpışma halindedir Fransa hükümeti,meşhur «Yabancılar alayı» ismi verilen ve dünyanın her milletine mensup macerape" re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.06.1950
  • Köprülü Pariste müstesna bir kabule mazhar oldu Fransız Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanımız,iktisadî işbirliği konseyinin iki toplantısına da katıldı.Çarşamba günü dönüyor Paris,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1950
  • ieclisie Halk Partililerle çatışma Bas tarafı 1 incide i geçen celsede verilen Kifayeti mü I zakere tahriri bugün okundu fakat evvelâ reddedildi.Söz alanların miktarı gittikçe yükseliyor ve 49 a çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1950
  • I Bas tarafı 1 incide] Böylece muhalefete atfetmekte olduğumuz ehemmiyet ve mev kii de belirtmiş olacağımızı sanıyoruz.Bu suretle hareketi aynı zamanda umumî efkâra gösterilmesi lâzım gelen saygının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1950
  • yayınlar î l ka-Baştarafı 2 ncide edecektir.Amerika o güne dar işi ele almış bulunmalıdır.Müellif kitabının beşinci babında s.75-104)Rusyanın sınır ülkeleri,Özbekistan,Kazakistan ve dış Moğolistan min
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1950
  • Şahane Blöf![Başmakaleden devam] hitabetlerinin sönük,müdafaalarının cılız,kendilerinin ise maalesef tamamen biçare halde kaldıklarını görünce,galiba zevahiri kurtarmak için sanki söyliyecek bir çok s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1950
  • Achesonun beyanatı Baş tarafı 1 incide)tahsisatı isterken,kongre huzu,runda Türkiye için demiştir Icij «Türkiyeye yardım yapılması na devam da zaruridir.Türkiye,deki başarı mükemmel bir başı rıdır.Şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1950
  • Ankara:2.A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Başkan vekillerinden Bursa milletvekili Hulusi Köymen'ın başkanlığında toplanarak hükümet programının müzakeresine devam etmiştir.Bu mevzuda söz alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • fiu bofko ayrıca 10.000 lira büyök vd.10 adat 1000 llrolık kOçUk Ikromly» vardır^ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • ıj t J |JP ü I çekler' 1 Sterlin 791 100 Dolar 280.75 100 Fransız Fi.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr,64.03 100 Belçika Fr.t 0.60 100 Drahmi Fr,01.376 100 Escudo3 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • BU ÇEKİLİŞE 9.6.1950 AKŞAMINA KADAR EN AZ 100 LİRA YATIRANLAR DAHİL OLURLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • AlSON^ FIATLERİ Senelik 28 Lirada 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FIATLERİ Başlık 2Ü Jiıa 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan santimi 2 Doğum,Nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKtM Dahiliye Mütehassısı Pazardan 'ougka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • ivk CAfcJAWA-CZ,En üstün Evsaftı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada Kendi sınıflarında dainıa birinciliği muhafaza etmektedir.Türkiyenin büyük vilâyetlerindeki acentelerimizden iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • s 1st* Lv.Amirliği As,Kıtaat ilânları 2000 TON NAKLİYAT Bandırmadan Geliboluya ve Çanakkale deniz vpsıtalarile çeşitli eşya ve kömür nakli 9,3/6/950 fünü saat 17 de Gelibolu As Sa.Al.Ko.d& kîıjjalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • Devıet Orman işletmesi Çoiiın Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Hatila bölgesi hudutları içerisinde bulunan Hatila deresinin yatağında uzun bir zamandan beri müterakim ve döküntü halinde bulunan taşların lâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • Bir yürüyüş rekoru Londra 1 Nafen)26 yaşında Avustralyalı M.William McGlinchey 50.000 mil yolu yürüyerek katederek Londraya gelmiştir.Tekrar 40.000 millik bir mesafe giderek Noel.ayında Sydney şehrin^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • Hapoel takımı dün geldf e,bugün ilk karşılaşmayı yapıyor Dün şehrimize gelen ve bugün i Ik maçını Fenerbahçe ile yapacak olan Hapoel takımı Israilin Hapoel takımı dün saat 11,15 te hususî bir EL AL uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • Bugünkü maçın muhtemel neticesi Fenerbahçenin davetlisi olarak ve iadei ziyaret maksadile şehrimize gelen Hapoel,bugün ilk maçım inönü Stadında Fenerbahçe ile yapacaktır.Bizim Demirspor kulüplerimiz g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • Fr ansız boksörleri geliyor lioks ihtisas kulübü Fransa,dan bir muhtelit takım getirt inek üzere anlaşma yapmıştır.Fransa Boks Federasyonundan bildirildiğine göre,gönderi lecek olan boksörler,bizzat l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • tkouthampton Danimarkada berabere kaldı Kopenhag 2 A.P)ingiliz birinci likme mensup olan «Sout hampton« futbol takımı,dün,karma bir Kopenhag takımı ile 1-1 berabere kalmıştır.İlk devre 1-0 In&ihz takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • TAKVİM 3 Haziran 1950 cumartesi Rumî:Mayıs 21 1366 Hicrî:Şaban 17 1369 Gün 5.29 8.54 Öğle 13.12 4.37 İkindi 17.12 8.37 Yatsı 22.35 2.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgrai Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6