Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • Hükümet bugün güven oyu istiyor Halk Partisi sözcülerinin şiddetli tenkitlerde bulunacağı söyleniyor Ankara 30 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarınki toplantı sında,pazartesi günkü birleşimde bizzat Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • Bir devir kapandı,bir devir açılıyor Tarih bir daha göstermiştir ki ne bir adamın,ne bir zümrenin,hiçbir tahakküm zihniyetinin herhangi bir milletin kaderile keyfine göre,istediği gibi,bir ömrün sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • Aydınlı davası Müdahil avukatlar,dünkü duruşmayı terkettiler Ankara 30 Milliyet)Suikast ihbarı iftirasından sanık Reşat,Aydınlı aleyhine açılan dâvaya dün öğleden sonra Birinci Asliye Ceza Mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü dün Ankaradan geldikten sonra Eminönüne doğru köprüden geçerken Foto:Rüçhan AnkanV,yAkdeniz Paktına taraftarım,diyor Köprülü,Dış Bakanları konferansına katılmak üzere uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • Yeni bir barış plânı jAcheson komünizm [tehlikesinin önlene-i ceğini söyiüyor Vaşington,30 A.A)Başkan Truman ve Dışişleri Bakanı Dean Acheson dün Trygve Lie'nin Batı ile Doğu arasındaki münasebetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • Milliyet in büyük müsabakası 5 Haziran Pazartesi günü başhyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • Amerika ayanında Türk 14 mayıs seçimlerinin verdiği netice,lehimizde çok büyük bir tesir yarattı Vaşington 30 A.A)Türlt seçimleri,Amerikan ayanında müzakere mevzuu olmuştur.Âyan âzasından Fulbright,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • I Okuyucularımıza 25000 liralık hediye «I 88 r Burada resimlerini gördüğünüz Leg kıymetli hediye de sizin olabilir Dağıtacağımız hediyelerin tam listesi Skoda marka otomobil Jawa marka motosiklet Frij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • *5559 Bir Damla Cıva daki mızrak Doğrusu aferin Fazlı Güleç e!Açık açık:«Ben Halk Partisinin valisiyim.dedi ve parti düşer düşmez,istifayı dayadı.Ama gelin gürün ki,diğerleri pişkin pişkin oturuyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1950
  • jj M.A Aybar 2 yıl 8 ay Ij jj ceza yedi jj Dünkü duruşmada oku-ıj duğu müdafaaname bir y ideoloji propagandası 5 mahiyetinde görüldü Ankara 30 Milliyet» Eski Cumhurbaşkanı ismet Inönüya neşren hakaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • TROÇKITI n Böyle öldürdtilef!Tefrika No 11 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Son derece kıymetli iki delil daha bulunuyor Ajanların gittiği ev kira evi idi.Kapıcısı,Nestor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Denizyolları ve Tekel'de tasarruf Yeni hükümetin ehemmiyetle üzerinde durduğu tasarruf mevzuu üzerinde Denizyolları ve Tekel idaresi çalışmalara başlamışlardır,ilk olarak her iki idare,kadroları dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Ne ala hükümet 1 Ne güzel idare!Menderes,programını Mecliste okudu.Programın birinci kısmına bakarak,Halk Partiamin memleketi nasıl idare etmiş olduğunu öğrenimce,insanın ftde» ta,bir kâbustan uyanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • HAFTA SOHBETİ Hayatı ucuzlatmanın başta gelen çaresi Hayatı ucuzlatma bahsinde tarife veya tarifeler mevzuunu büyük çapta ele almak gerekiyor.Şebirleriçi veya şehirlerarası seyrüsefer kazaları yine al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Belediye kontrolleri Son 24 saat zarfında istanbul Belediyesi murakıpları tarafından 65 kasap,78 manav,28 sebzeci,18 ekmek bayii,16 fırın,64 bakkal,6 otel,33 lokanta,22 mahallebici,22 sakatçı ve 25 pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Okulların yaz tatili Lise ve Yüksek Okular yarın,ilkokullar da bugün taliJc başlıyorlar Yarın bütün okullarda ve Üniversitede haziran dönemi imti hanlarına başlanacaktır,imtihanlar 30 haziran cuma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Bur.ln öğrenciler hakkında bir tavzih Millî Eğitim Bakanlığı istanbul Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdları Müdürlüğünden aşağıdaki mektubu aldık:«30 mayıs 950 gün ve 28 sayılı gazetenizin 2 nci sayfasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Şeker yerine zehir yiyen bir çocuk öldü Galatada,Lüleci Hendek sokanında oturan ve hâlen İngiliz tâbiiyetinde bulunan Lonatos isminde bir kadının 2 yaşlarındaki kızı Jozeiin,annesinin çantasını karışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Bir yaralama daha Dün sabah,saat 10 sıralarında Ortaköyde kanlı bir hâdise olmuş ve bir adam ağır surette ya ralanmıştır.Bir mandırada çalışan Edip Eroğlu ile mehmet Kara'nın araları uzun zamandan ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Kavun,karpuz sergileri Hâl civarındaki kavun,kar puz sergileri Belediye tarafından geçen sene kapatılmıştı.Bu yıl,açıkta kalan sergi sahiplerine,Hâl ile Unkapanı ara sındaki saha tahsis edilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Karısını kesmek isüyeıı bir adanı yakalandı Şehıemininde oturan Abdulah isminde biri karısı Selma ile kavga etmıç ve sinir buhranına kapılarak eline geçirdiği bir bıçak)a kadını yatırıp kesmeğe kalkış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Çaldığı çekleri tahsil iç vaîila y?pan levfik,Emniyet memurları,122 sjbıkası olan cüretkâr bir yankesiciyi 123 ncü suçunu işlerken yakalamış ve savcılığa teslim et mislerdir.Yankesici Tevfik üç gün ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • HALKIN SESİ Unutulan yeğniler 1931 senesinde vefat eden babamdan 1683 sayılı kanunun hükümlerine göre 17 lira yetim maaşı almakta iken 25 inci yasımı ikmal ettiğim tarihle 2,5 senelik maaşım ikra.niye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Yapılacak oian yollar Belediye bütçesinden ınuhlelii kazalara 6 milyon lira tahsis edildi Şehrimizin mühim dâvalarından biri olan yol ve kanalizasyon meselesini ciddî bir şekilde ele alan istanbul Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Verem Tekâmül Kursuna gelecek olan yabancılar Uluslararası Sağlık Teşkilâtı tarafından şehrimizde açılan Verem Tekâmül kurslarına iştirak eden doktorlarımızın staj müd deti 3 haziranda bitecektir.Bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Uludağ vapuruna bayrağımız çekildi Devlet Denizyollarının Italyada inşa ettirdiği Marmara tipi gemilerden ikincisi olan «Uludağ" vapuruna Napolide törenle bayrağımız çekilmiştir.Bu mü-nasebetle yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Bir F'akislanlı gazetecinin Türkiye için söyledikleri Bir kaç gün evvel şehrimize* gelen Hindıstahın Sakal gazetesi sahibi Mr.Narayan Perulekar dün kendisiyle görüşen gazetecilere şunları söylemiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • iki kiği boğuldu Deniz mevsiminin gelmiş olması münasebetiyle boğulma hâdiseleri de başlamıştır.Hüviyeti henüz tesbit edilemiyen bir adam Sarayburnunda denize girmiş ve boğulmuştur.Cesedi yapılan araş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Kan verine İstasyonu için tahsisat istendi Şehrimizin mühim eksikliklerinden biri olan kan verme i.i tasyonu için,İstanbul Sağlık Mü dürlüğü.Bakanlıktan tahsisat istemiştir.Bu hususta harekete geçen B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1950
  • Allın fiyatları Paris borsasında ve diğer borsalarda altın fiyatları iki gün evveline nazaran beşbin trank daha düştüğü halde piyasamız da dazı sarafların birleşerek altın üzerinde bir takım propu gan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Orduda açlık var Feyzi Boztepe Meclise ilk sual takririni verdi Ankara 30 Milliyet)Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe tarafından Meclis Başkanlığına aşağıdaki takrir verilmiştir;Türkiye Büyük Millet Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Örnek bir belediye reisi Londra 30 Nafen)Utrecht eyaletinde Noordeloos kasabasının Belediye Başkanı,bölgesinde mesken buhranı henüz halledilememiş olduğundan yeni yapılan belediye binasına geçmeyi kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Küçük icatların büyük kazançları iğne deliğinden milyonlar bir Fransız genci II.Kaiser;Mesele bir fikir sahibi olmakta değil,onu kullanıp ıueyvalarını toplamaktadır.der.I u yazıda da küçük icatlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Kudüs hakkındaki tasarıiar raii hükümeti tarafından Bir leşmiş Milletlere sunulan Kudüs hakkındaki tasarıyı sağ ve sol muhalefet partileri müttefikan tenkit etmişlerdir.Bu partilerin temsilcileri Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Büfeden iki kadeh çıkaran Suat,sordu:Bir şey içelim değil mi?Bizimkiler erkek ağırlamasını hiç bilmezler.Hem kimbilir belki de sofrada pek resmî kalıveririz.Bayarla tanışır mısın?Tank,ılık konyağı baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Mülteci çocuklara verilen terbiye Floransa 30 A.A.Genel konferansa verdiği bir karar suretinde Irak hükümeti Unesco'nun Filistin Arap mülteci çocuklarına terbiyevî sahada yardımını arttırmasını istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Mesleği tlıırsızlık)olan adam!Stokholm 30 Nafen)isveç polisi arka arkaya 100 defa hırsızlık yapmış ve bir türlü yakalanamamış olan mâruf bir hırsızı nihayet ele geçirmeğe muvaffak olmuştur.Muhabirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Irak içişleri Bakanı Bağda ta döndü Bağdad 30 A.A.Irak içişleri Bakanı Salâh Jobr bir Irak askerî uçağı ile Beyruttan Bağdada gelmiştir.Bilindiği gibi Urdünün ordu günü münasebetiyle Ammana giden Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Trieste meselesi Belgrad,30 A.P.Italyanın Triyeste'yi geri almak yolun,daki iddiaları,dün.resmî Yugoslav basını tarafından «oldukça garip» şekilde vasıflandırılmıştır.Hükümetin tasvibine maruz kaldıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Mareşal Rokosovskynin Polonyadaki marifetleri Yahudiler bilinmeyen yerlere sürülüyorlar Londra,30 Nafen)Varşovadan gelen haberlere göre,Ki zılordu mareşali Rokosovsky'nin Polonya Komünist Politbürosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Filistindeki arab ihtilâfı Jfo^ rap Filistiniıı Ürdün ta-rafından resmen ilhak edilmesi üzerine Arap Birliği memleketleri arasında çı kan ihtilaf,henüz halledilmiş aeğildir.Bilindiği gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Bir komünist düzenbazlığı Berlin 30 A.P)«Amerikalı ve ingilizler,şayet Batı bölgelerine girecek olursanız size zehirli muzlar ve portakallar verecekler ve infilâk maddesi ile dolu sigaralar ikram edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Yarım milyon üniversite mezunu New York 30 Nafen Birleşik Amerika üniversitelerinden bu ders sonunda yarım milyon talebenin mezun olmasına intizar edilmektedir.Bu,yeni bir rekor teşkil edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Bir günde 300 ©Ey New York,30 A.P.Amerikanın harp şehitlerini anma gününe tesadüf aden hafta sonu tatilinde,bütün Amerikada kaza neticesinde ölenlerin sayısı 300 ü geçmiştir.Bunların 212 si yol kazala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Bîr 'Bezsin» adam aramvor Londra 30 A.F} ipek bir çorapla boğulmuş olan 22 yaşındaki Agnes Mary Walsh'in katli esrarını çözmek için,ingiliz polisi dün,«bezgin ve sefil» ifadeli bir adamı aramıştır.Pic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Şarap içenlerin sayısı artıyor Paris 30 Nafen Dünyada şarap içenlerin fazlalaştığı istatistiklerden anlaşılmaktadır.Son istatistiklere göre,son elli sene içinde dünya şarap istihlâki 30 milyon hektol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • X.II.ğ Program S Ik Demokrat Parti S I hükümetinin,evvelki S gün Millet Meclisin-e S de okunan programı,ondört S mayıs seçimlerindeki isabe.İ ti,bir defa daha belirtmiş oi-i a du.Ve biz,bunca yılın bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • HaricTkısa haberler iiuıın,K.cu$ı o.ooı ıtzyıe su^u gtsçen karar ittihaz edilmiştir,AMERİKADA Bugün savunma bakanlığından teyid edildiğine göre,Çin Hindine gönderilmek için mühim miktar da Amerikan as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1950
  • Yeni Bulgar Savunma Bakanı Bclgrad 30 A.P)Resmî Yugoslav basını,dün,Bulgar basınına ati'en vermiş olduğu haberlerde,yeni Bulgar Millî Müdafaa Vekilini,Rusyada yetiştirilmiş bir asker olarak tasvir etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.05.1950
  • ¦pprrnfâtih AYHM im Xv#^ Sultan Mehmet 5^:It las Tefrika No.29 Ulubatli Hasan muhafızlar arasında zindana aötürüidü İstavroz çıkararak gözlerini kara rık taşlı tavana kaldırdı.Öteki kızardı,zabitler z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1950
  • POLİS ROMANI 29 Yazan:PETEK CHEYtvE* Callaghan telefonu kapaya rak hemen stüdyoya dödnü.Acık telefonu yakalayarak:Şimdi konuşabiliriz decii.S:ze suylıyeeeğım çok şey var Fakat telefonda anlatılacak şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1950
  • İki yaraSam" vakası Beyoğlunda kanlı bir hfl olmuş ve Şehremininde ot"1",Raşit Karabıyık isminde biıl velki gece saat 24 e kadar tir^ telif meyhanelerde içtikten t ra Şişhane civarında Kadi'" J minde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1950
  • NAZAR.İrfan Kıbrıslıoğlu Evinn uaaana yaptırmak istediğimi söyler söylemez arkadaşım bana Şakir ustayı tavsiye etti.Baba adam ve müslüman bir adamcağızmış.Şahsından bana ne.dedim,işi iyi olsun da ötes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1950
  • 1 9 S 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 ¦ı 8 9 b*/LUAM SAGA:Meşhur Donjuan,2 Eski bir Türk kavmi' öz 3 Dinleme âleti,4 Başına bir harf ilâvesiyle sinede açılan;kokulu bir ot,5 Uzunluk ölçüsü;bir tarihçimiz 6 Başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler 13.15 Orkestra eserleri Pl.13.45 Saikı ve t ülküler 14.20 Serbest saat Konuşma veya müzik» 14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.50 Vincent Lo pez orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1950
  • Karaköy köprüsünün tamiri Karaköy küplüsünün her iki cihette karaya oturan dubaları,nın tamirine başlandığını bildirmiştik.Bu isin süratle ikmaline çalışılmaktadır.Bu meyanda,mutad olarak 4,30 da açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1950
  • Mısır Prensesi Fethiye,San Francisco'da kocası Riad Gali ile imam nikâhından sonra dansediyorlar.Foto:A.P.Fita Kayworth hâlen Londvada bulunuyor.Kendisini meşhur Lerijy cL yamlarır.o giderken otomûiTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Triyeste meselesi ele alındı Amerika,İngiltere ve Fransa arasında mühim müzakereler cereyan ediyor Washington 30 A.A.Resmî çevrelerden alınan malûmata göre,Birleşik Amerika,ingiltere ve Fransa arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Dışişleri Bakanı 1 Baş tarafı 1 incide] şöyle demiştir:Akdeniz paktına,dünya emniyet sistemini kuvvetlendirmek bakımından taraftarım.Bizim siyasetimizin gayesi,dünya sulhunu,dünya emniyetini temin yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Kovboy {ilimlerine merak salan küçük hırsız Emniyet memurları şehremi ninde bir manav dükkânına girerle para çekmecesini kırmaya çalışan ve dükkân sahibinin gelmesi üzerine kendisini toplu bir "tabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • İki adam aynı silâhla birbirlerini vurdular t Beykozda,«ski bir husumet yüzünden kanlı bir hâdise cereyan etmiş ve iki kişi ağır suıette yaralanmıştır.Beykozda fidanlıkta koruculuk yapan Maksut Avcı,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • İranda bir gazeteciyi öldüren adam yakalandı Londra 30 Nafen)Tahrandan bildirildiğine göre.Tamun Musavver gazetesinin başmunar ririnı ö1 dürmüş olan şahıs uün yakalanmıştır.Bunun Hasiun Cafari isminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Amerikanın Uzakdoğu işlerine yakın alâkası Acheson'un son Avrupa seyahatinde bu hususta mühim kararlara varıldı Londra 30 Nafen)Amerika Dışişleri Bakanı Achesonun son Avrupa seyahatinde bilhassa Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Amerika ayanında Türk seçimleri görüşüldü Bas tarafı 1 incide] Cumhurbaşkanı olan İnönü tanı bir heyelan sayılabilecek şekilde mağlûp olmuştur.Fakat kanaatimce bu mağlûbiyeti sırasın da kendisinin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • General Mî zaferden Vaşington 30 A.P)Eski Dış işleri Bakanı ve Birleşik Amerikanın harp devri Genelkurmay Başkanı General George Marshall Harp Ölülerini Anma Günü münasebetiyle başkentin banliyösündek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Kavalalı M.Ali Paşanın hayatı filme alınıyor Filmde Mehmed Ali Paşa rolünü Douglas Fairbanks Jr.oynayacak Kahrie 30 A.A)Holly,wood'un tanınmış senaryo yazar larından Gene Markey,Kavalalı Mehmed Ali Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • YENİ SURİYE BAŞBAKANI KİM OLACAK?Şam 30 Nafen)Suriyede yeni bir hükümet kurmak için faaliyetlere devam edilmektedir.Eski Başbakan Halid El Azemin bazı siyasî liderler ile istişa relerde bulunduğu bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Wallace'in hezeyanları Nevyork 30 AP)Birleşik Amerika Terakkiperverlerinin li deri Henry Wallace dün akşam,«soğuk harbin,gerek Amerikayı gerekse Busyayı harabiye götürecek olan şeytan pençesi olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Hükümet güven oyu istiyor tarafı 1 incide] noktai nazarını belirteceği ve program üzerindeki tenkidlcrini yapacağı anlaşılmaktadır.Yine alâkalı mahfillerden sızan haberlere göre program esas itibariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • M.A.Aybar 2 yıl 8 ay ceza yedi [Baş tarafı 1 incide] mistir.Bilindiği gibi sanık Aybar bundan bir müddet evvel «istanbul Valisine açık mektup» isimli bir broşür neşretmiş ve bu broşürde Inönüyü irtica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Bursada bir komünist taslağı tutuldu Barsa 30 Milliyet)Bundan bir müddet evvel şehrimizde b;ı komünist taslağı yakalanmış ve sorgusunu müteakip tevkif ediimigti:Öğrendiğimize göre Abdurrahman Kızılağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Avrupada işsizlik ço tehlikeli bir hal alıyor Gunnar Myrdal'a ihracat seviyesi Cenevre 30 A.A.Avrupa iktisadî Komisyonu icra Sekreteri Gunnar Myrdal,Avrupada iktisadî durum hakkındaki rapora yaptığı ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Yeni bir b Bas tarafı 1 incide] Barış muhtırasının diğer maddeleri,atom silâhları ve klâsik silâhların konjpoıu,Birleşmiş Milletler tararından alınan ka rarların tatbikini mümkün kıl mak için milletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Aydınlı dâvası fBas taralı 1 incide] vekili avukat Emin Akyüz de savcının talebine iştirak ettiklerini bildirmişlerdir.Bu şuada söz alan müdahil vekili Sedat Akpmar ve Nureddin Ardıçoğlu ise Cumhurbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Mültecilerin maneviyatı nasıl bozuluyor?Londra 30 Naf en)Komünistlerin,hür memleketlere iltica edenleri rahat bırakmamak ve bunların maneviyatlarım zedele,mek için faaliyet gösterdikleri bildirilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • İhsan Soyak izin istedi Ereğli kömürleri işletmesi genel müdürünü n istifa edeceği anlaşılıyor Ankara 30 Milliyet)Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürü ihsan Soyak Etibank Müdürlüğü vasıtasiyle işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Milletlerarası çocuklara yardım teşkilâtı Lake Success,30 A.A.Afp)Milletlerarası çocuklara yar dim fonuna Pakistanm verdiği para ile setin alınan 4.000 ton buğday,yakında orta doğudaki mülteci anne ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • israil Araplarla Anlaşıyor Türkiye ile İranın bu yeni devleti tanıması işbirliğini kolaylaştırdı New York 30 AP)Israilin Washington Büyük Elçisi Eliahu Elath,dün bir toplantıda yapmış olduğu konuşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1950
  • Prof.Gabriel'e fahri profesör unvanı verildi Ankara 30 A.A.istanbul Fransız Arekeoloji Ensitüsü Müdürü ve College de France profesörlerinden Albert Gabriel'o Ankara Üniversitesi tarafından «fahrî prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • lÂnkara-Tahran temsiiî futbol maçı Pazar günü iranlılarla yaptığımız millî maçın,Istanbulda gördüğü alâkasızlığı ve dolayısiyle hasılat düşüklüğünü gözününde bulunduran Futbol Federasyonu,çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • Dünya Kupası futbol maçları programı Rio de Janeiro,30 A.A)Brezilya futbol federasyonu,dünya futbol birinciliği mü*a bakalan için aşağıdaki programı yayınlamıştır;24 haziran,Brezilya Meksika,25 hazira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 280.50 100 Fransa Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbett Piyasada DÖVİZLER Dolar takas 385 St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • D r.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan bfcfka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • TAKVİM 31 Mayıs 1950 ÇAŞAMBA Rumi;Mayı» 18 1366 Şatmc 14 1369 a 5.30 8.57 ö*le 13.12 4.39 İkindi 17.11 8.39 Yatsı 20.33 22.32 12.00 1.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • I MÜTEAHHİLJ/tŞAAT SAH/PIERİNİ» L| HAlfikİ D/KKATİHEı BANYOiAk,İAVABOIAR,xe2eri/uaria*,KareFayanslar* BotR sUtS(TMACfoAUAlU)Helalar alaturka-alatrancai İLİ Her büyüklükte celİk KAdYATORaû re CELİKt2 Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • Mefsuh İstanbul Rıhtım,Dok ve Antrepo Şirketi tahvilâtının 1950 keşidesi Beyoğlu 6 ncı Noter huzurunda 22/5/1950 tarihinde İdaremiz Liman Muhasebesinde yapılmıştır.Bu keşidede itfa olunan 504 adet tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik ve Kollektif Şirketi Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 10,000 ton buğday üğütülmesi 1/6/950 günü saat| 11 de Mersin As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Buğdaylar va„ purla çuvallı geldiğine göre tutarı 4497
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • ZİRAAT ALETİ SATICILARINA «PRIMA EXTRA» «Kadeh» markalı cesidli PULLUK UÇLARI «LÜLE» markalı çeşıdli YEDEK AKSAMI KOOP,AKSAY,Mc Cormick,D Werke.Eckert "KADEH» markalı SP 6 modeli çeşidli PULLUK TAHTAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • Neşriyat Fransız ihtilâlinin dığ ve içyüzü Beyoğlu Erkek Lisesi ve Gazetecilik Okulu tarih öğretmeni Memduh Seydal tarafından yazılan «Fransız ihtilâlinin dış ve ij yüzü» isimli kitap,«Sosyal Bilimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • Admira Bordeauxya yenildi Berlin.30 A.P.Harpten beri Berlin'de yapılan ilk mil letlerarası futbol maçında,Bor deaux'nun Les Girondins takımı Viyana'nın Admira takımını 4-0 mağlûp etmiştir.25.000 kişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • Futbol Millî takımımıza antranör getirtiliyor Futbol Federasyonu,gelecek mevsim İtalya ve Fransa ile yapacağımız millî maçlarda takımımızı teşkil edecek olan futbolcuları çalıştırmak ve daimî olarak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • Herkesi iigilendiren bir haber Sayın valimizin gayretine uyarak,toptan fiyatına perakende erzak satışı yapan Eminönü Otobüs durağında BÜYÜK BAKLACIOGLU'nun bazı fiyatları;Hakikî çiçek Urfa 540,taze fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • PİS KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gtkönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşterilerimize arzediyor'uz.Model 249 1303/1304 201/202 Fabrika tonajı T 6.5 2 Motor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • DEVLET DENİZYOLLARI ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden Türkiye ile Batı Avrupa Limanları arasında muntazam yük postaları başlıyor Her üç haftada bir yapılacak bu seferlere toplu yük temin edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • ABONE FİATLERt Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FIATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfaları santimi 2 Doğum,Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • SATILIK ARSA Suadiyede jüzel manzaralı bir dönüm" arsa satılıktır.Telefon:24753
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • i.1 BA5.Dİ5.NEZLE.ADALE.SİNİR ROMATİZMA ve bütün aqnlara karşı GÜNDE ^cr Al İN AB İI lr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • 2775 metre muhtelif kuturda demir boru satın alınacak I.E.To T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 5362,50 lira tutarında olan yukarıda cins ve miktarı yazıü malzeme 2.6.350 cuma günü saat 10 da pazarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • İLÂ M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimlen ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • Dev.et Denizyolları ve Limanları Iş-etüie Uenel Lü-üriügünden:1 Muhtelif volt ve amperde 199 adet akümülâtör pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 12/6/1950 pazartesi günü saat 15 te Tophanede Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1950
  • Bakırköy Kaymakamlığından 1 Ankara ili Çankaya Maliye şubesine kazanç vergisinden borftu Behçet Eryaşanm Safraköyünde kâin ve aşağıda mevkii,cins ve mesahası yazılı bes parça gayri menkûlü tahsili emv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6