Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.05.1950
  • Yeni gelen oyulmuş AMERİKAN PAL TRAŞ BIÇAĞINI Her yerds rayınız.Oyulmuş U.S.A.Patent No.2262588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1950
  • JRkoda otomobilleri Avrupanm en »arif re en sağlam arabalarıdır.Hediyelerimiz içinde yukcrcda resmini göıdüğünüz bu otomobillerden'de hir tane Yardır,d Haziran V.t ivv^^.m I A& Pazartesi V" Kuponları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1950
  • Programın ten ça Ankara,29 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Refik Koraltanm başkanlığında toplandı.Celse açılınca D.P.li milletvekillerinin şiddetli alkışlan arasında kürsüye gelen Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1950
  • Menderes,Kabinenin programın aşbakan,dolu bir bütçe Marshall Plânına güvenilerek açık bırakılan 155 milyon lira-Satılamıyan istikraz tahvilleri Hususî teşebbüse imkan veriliyor Tekel idaresi daha rasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1950
  • Programı Görülüyor ki,tâ içimizden duyduğumuz kâbus,gerçekten kalkmıştır ve yaşadığımız demokratik idare bir rüya,bir hayal olmak merhalesini aşmışür.Adnan Menderes,teşkil ettiği ilk Demokrat Parti hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1950
  • enses etrınye n.n tmam ni fl Mısır Kiralı Faruk'un kizkard gl Prenses Fethiyenin 31 yasında Riad Gali ile evlendiklerini yazmıştık.Yukarıdaki resim genç evlileri jan Francisco'daki Hopkins Otelde İmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1950
  • Valiler arasında yapılacak değişiklik Fazlı Güleçten sonra,Bingöl valisi de istifa etti.Hükümetin resen değişiklik yapmaması iyi karşılandı Ankara,29 Milliyet)Son günlerde bazı gazetelerde bu kısım vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1950
  • Bir Damla Yumurta küfelÜer Şaka maka derken,meğer bizim Üniversite,Millet Meclisinin binek taşı olmuş da,haberimiz yok.Şimdi seçilemiyen bütün hocalarımız,kürsülerine ilânı aşk ediyorlar.Nihat Erim,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1950
  • Boyarın Amerika seyahati Amerikan Devlet adamları Cumhurbaşkanımızın çok iyi karşılanacağını söylüyorlar Vaşington,29 A.P.Birleşik.Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından dün Vaşinglonda,şayet Türkiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • TROÇKIYI e üler!J T^rika No:10 Yazan:General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Nihayet elime ucu getirebilmiştim Binbaşı Galindo» yargıcı bulmaya gitti.Dostunu birçok yerde aradıktan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Nihat Erim Büyük Elçi!Aziz Nihat Erim,vancıyie ızmitten Halk Partisine karşı tek başına adaylığını koyarak müstakil mebus çıkan Nihat Erim,14 Mayıs seçimlerinde,en güvendiği yerde Demokratlar tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • İki ceset bulundu Dün sabah,İtalyan Hastahanesi karşısındaki arsada,çalı ve otlar arasında bir"erkek cesedi bulunmuş ve bunun Çeşme Hiçyûanında,Makaı acılar şokağmdâ oturan 50 yaslarında Abduhah Güldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • KISA HABERLER Bir müddet evvel tetkiklerde bulunmak üzere Amerikaya giden İstanbul Üniversitesi rektörü Ord.Prof.Ömer Calâl Saıç;Amerikadaki tetkiklerine devam etmektedir.Rektörün 17 haziranda uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • ¦jAr Çocuk Yuvaları Derne.^Uv.n.yıllık kongresi bugün saat 17 de Park Otelde yapılacaktır.Kızılay Derneği Adalar'şü'-besinin yıllık kongresi 3 1950 cumartesi günü saAt £5 tc 13ü* yükadadaki şube merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • ANKARA NOTLARI Başşehir boğaz 'an Bir Karamanlının Meclis kapısında Konya milletvekiline söyledikleri;İçeri gir de belediye kanununu çıkar,bu akşam götüreceğim!Başşehrin her tarafında büyük bir faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Bosphorusu soyanlar Kumkapili iki arkadaş 8000 parça giyim eşyasiyle birlikte yakalandı Emniyet memurları bir müddet önce,içinde çıkan yargın sonunda Haydarpaşa açıklarında kısmen batmış olan Norveç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Öğretmenleri miiteesir eden bir yazı Dün bir sabah gazetesinde,istanbul Muallimler Cemiyetinin Fransaya yapacağı seyahat hakkında bazı sıkı tahditlerin konulduğu ve Seyahate iştirak edenlerin çoğunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Almanya dan aldığımız ve sattığımız mallar 1 Ekim 1949 tarihinden 30 Mart 1950 tarihine kadar Federal Alman Cumhuriyeti 45.300.000 dolarlı1.Türk malı ithal etmiştir.Türkiye de aynı müddet içinde 11.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Ekmek ucuzluyor Günlerden beri ekmek fiyatlarında bir indirme yapılacağı söylenmektedir.İyi bir kaynaktan öğrendiğimize göre 15 haziranda yeni buğday fiyatlarının tesbiti ile birlikte ekmek fiyatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Belediye cezaları Son üç gün zarfında Belediye murakıpları tarafından 173 kasap,241 manav,249 sebzeci,134 sakatçı,85 manav,85 bakkal,99 lokanta,71 fırın,64 mahallebici,121 kahvehane,18 berber,71 tuhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Hademei hayrat maaşları T haziran tarihinden itibaren hademi hayratın maaş ye ücretlerini badema' Müftülük' makamından alacakları alakadarla ra bildirilmiştir.Ayin' zamanda camilerin" bütün ihtiyaçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • İngiltere elçisi dün sabah Londraya gitti Ingilterenin Ankara Büyük Elçisi mezunen dün sabah uçakla Lundraya gitmiştir.Siı Noel Charles bir müddet soiV.ı vazifesi başına dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Sıcıı'Jiîi'Ia lu'nıher su sıkiD»ist ]a bağladı 'Bunaltıcı sıcakların başlamasiyle birlikte şehirde sular kesilmiştir.Sular idaresi buna karşılık gazetelere şu haberleri göndermiştir:"Şehri bol suya ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • îBBî.Tdlehe Fedarasyonu Türkiye Milli Talebe Federasyoriu Merkez İcra Komitesi aşağıdaki prolestoyü nesret'mış/ır:«Şimdiye kadar devlet heSaoj narÜni\^teite-ve yüksek'' tffcul^ lar ?a tahsil 'gören ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • HALKIN SESİ Sevim sokağı İstanbul'un merkez kazalannâan biri olan Kadıköyün Sevim sokağı halkı yirminci asırda ilk çağ devrini yaşamaktadır.Burada ne düzgün bir yol,ne su ve ne de elektrik vardır.Halb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Manifatura ucuzluyor Almanya ve Çekoslovakyadan çok ucuz teklifler yapıldı Son bir hafta iğinde gelirimizdeki ithalâtçılar Batı Almanya ve Çekoslovakyaya mühim miktarda manifatura eşyası sipariş etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Marshall idaresi de İstanbul ve İzmir sergilerine katılıyor Marshall idaresi,"TTVkiye basın temsilcisi Mr.Leo Hochstelter dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza E.C.A.nın istanbul sergisiyle^ İzmir E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Atim fiyatlarındaki düşüklük durdu Altın fiyatlarındaki düşüklük durmuştur.Uç gün evvel gramı 430 kuruş okm külçe altın 450 kuruşu kadar yükselmiştir.Altın fiyatlarındaki düşüklüğü bir borsa acentası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1950
  • Ölümle biten iki vaka Aksarayda oturan Emine isminde genç bir kadın ilâç yerine yanlışiıkla kezzap içmiş ve derhal Haseki Hastahanesine kaldırılmışla da kurtarılamıyarak ölmüştür.Ayrıca dün de Eyüpte,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Kızıl tedhiş devam ediyor oskovadan gelen haber,lerden anlaşıldığına göre büyük mevki sahibi yaşlı komünistler arasında muazzam bir temizlik yapılmaktadır.Rus radyo servisleri,Kus matbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Cumhurbaşkanına ve Iı siloı mele hakaret eden bir adam kaçarken vuruldu Koeamustafapaşada oturan ve Pehlivan namiyle anılan Ibraiıim isminde biri Cumhurbaşkanına ve hükümete alenen küfür ettiğinden ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Evlere mektup bırakan bir gece hırsızı Emniyet memurları Ortaköy jemtinde müteaddit ev soyan 18 yaşlarında Hicabı isminde bir gece hırsızını yakalamışlardır.Bir müddet önce Ortaköyde aynı gecede iki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Evet küçük bey,son günlerde içinizi başkalarına yıkmağa alıştınız.Ve eliyle bitişik patronun odasmı göstererek,sahte bir asah!içinde:Karışmam,artık söylerim ha.cl^di.Tarık,ne onun ne de diğer arkadaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Misli görülmemiş bir orman yangını Allendville,Kanada 29 A.A.United Press)Ormanlarla örtülü olan bu vilâyetin tarihindeki en büyük yangılardan birinde dün binlerce dönüm balta girmemiş orman yanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Berlin nümayişine dair filimler Londra 29 A.A. Afp)Lon dra gazetelerinin ilk sahifelerinde Hamsin yortusunu iki seki'de geçirmeyi gösteren iki resim ytn yana yer almıştır:İngiliz scl.ı.kları boyunca u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Harici kısa heberler ALMANYADA Evvelki gün öğleden sonra Berlin Kreuzberg mahallesinin Ameri kan kesiminde,Sovyet bölgesi hududunda bir hâdise olmuştur.AMERİKADA Hamsin yortusu münasebeti ile yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Kızıllar arka kapıyı çalıyor r ııı 3 üncü dünya harbi tehlikesi karşısında yeni hazırlıklar Daily Mail gazetesinin başmııhabiri olan Word Price bütün dünyada tanınmış bir gazetecidir.Bu yazıda kızılla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Kominform üyeleri Varşovada toplanıyor Muhtelif memleketlerde komünist partilerin hakikî durumları Roma,29 Nafen)Itaıyan gazetelerinden İl Nomento'nun bildirdiğine göre,İtalyan komünist lideri Togliat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Birleşmiş Avrupa Londra 29 W af en)Şimdiki halde komünist işgali altında bulunan Bulgaristan,Çekoslovakya,Polonya,Kumanya ve Yugoslavya gibi memleketlerin mülteci temsilcileri Birleşmiş Avrupa hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Judilh Coplon avukatı ile evlendi New York,29 A.A.Afp)Sovyet Rusya lehine casusluk yapmak suçu ile iki kere mahkûm edilmiş ve şimdi kefalete rapten serbest bırakılan Adalet Bakanlığı eski memurlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • intiharlar gitgide urtıyc-'jnug.Roma,29 Nafen)İtalyan istatistik bürosunun bildirdiğine göre,intiharlar artmaktadır.1949 senesinin ilk on ayında 674 intihar hâdisesi kaydedilmiştir halbuki bu rakam ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Filistin mültecileri meselesi Bağdat,29 A.A.Afp)Birleşmiş milletler Filistin mültecileri teşkilâtı direktörü Kanadalı general dün Beyruttan Bağdada gelmiştir.Kendisine büyük elçi Tarbe de Hardenio,gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Acheson çalışıyor Nevyoık 29 Nafen Üçler konferansından dönen Dışişleri Bakanı Acheson şimdi sayfiyedeki evinde Çarşamba günü kongreye vereceği raporu hazırlamakla meşguldür.Dışişleri Bakanı aynı zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Batı Birliği manevraları yapılıyor Baltıkta İsveç donanmasının yardımı bekleniyor Hong Kong 29 A.A.Afp)Bugün Hong Kong'da yayınlanan Milliyetçi Çin kuvvetleri tebliği,Ladroııes adalarından bir kısmını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Sforzamn nutku ve Belgrad radyosu Belgrat,29 A.A.A£p)Kont Sforzamn nutkuna karşı ilk Yugoslav aksül'amelini teşkil eden tefsirinde Yugoslav radyosu demiştir ki:«Kont Sforzamn İtalyan Ayan Meclisinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • SAYIN DOKTO?vs ECZACILARA DiCOOiD Tabi.0,01 g Ö,UQ5 g DiLAUüiD 0,0o2dg Toprak Mahsûlleri Ofisine yeniden kâfi miktarda teslim edilmis^r.Knoll Müessesesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • l| I Yıldız çinisi 1 ğ i E lldız Çini fabrikası g i lı yeniden ihya edile,g çekmiş!İnsanın ak-İma hemen çörekleniyor:Niçin kapatılmıştı?E Sanırım ki,makul bir se-E 1 bebi yoktur.Belki adı Yıldız ğ E o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Kudüs plânını İsrail reddetti Telâviv,29.Nafen)Kudüs şehrinin beynelmilelleştirilmesi hususunda Birleşmiş Milletler ta rafından tasdik edilmiş olan plânı İsrail hükümeti reddetmiş ve mukabil" teklifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • İsraile verilen silâhlar Kahire,29 A.A.Afp)Suriye hükümetinin Çekoslovakyanın İsraile hafif ve ağır silâhlar verdiğini tesbit eden raporu Arab Birliğine verildkten sonra Arab Birliğinin gelecek toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1950
  • Jieşizler J6 yaşına bastılar!Callonbell On Tario A.A.United Press)Meşhur beşiz Dionne kardeşler 16 inci doğum yıldönümlerini kutlamışlardır.Beşizlerin babası Oliva Dionne,Yvonne'u kendisine hususî kât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.05.1950
  • SOLDAN SAĞA;1 Göz «eski dilde;geni;2 Irak;hayvan kışlası 3 Kus kırah;iyi 4 Bir nida;Ne onun şekerini ne de Arabın yüzünü görmeli;zaman parçalarından 5 Ulusun eski baş yazarlarından birinin ilk adı j S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1950
  • Radyo İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13,15 Dans müziği PI.13.45 Şarkı ve tür killer,14.20 Ev kadını şekerlemeler konuşan;Selma Coner)14.30 Saz eserleri şarkı ve türküler Pl.14.50 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1950
  • msy 4 1 1 ğ 1*1*11 Birleşik Amerikaya giden Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han eşi.Millî Hava alanında Başkan Harry S.Truman,Dışişleri Bakan» Dean Acheson tarafından karşıla «Foto* Usii.Amerikan ajans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1950
  • Beklenen torun Oğuz Özdeş Ona saati ben vereceğim.Verirken de diyeceğim ki:«Bülend,bu saat sana büyük annenle benim hediyemizdir.Sen artık büyüdün,on dört yaşına girdin.Onun için sana oyuncak değil,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1950
  • Fakat ona niçin bunu tavsiye etmiş olduğunuzu bir türlü anlıyamadım.Halbuki bugün öğle Jcn sonraki görüşmemizde vaziyeti gayet açık anlamış olduğunuzu sanıyorum.Hem sonra ben başıma yeni dertler açmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1950
  • mftı.Mmâ&âm j& fatih V\Sultan Mehmet Tefrika No.28 Uluabatlı sevinçten ürperdL Fakat endişe de ed yordu Kalen'.n riza ile teslimini istedi?Yerlerinden sıçrayıp «Kostan taniyenin^ diye bağırdılar.Deh.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.05.1950
  • Adnan Menderes dün Mecliste hükümetin programını an Başbakan iktidarın bıraktığı işlerin aksaklığından ve mali durumun karışık halinden bahsetti Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında Başbakan Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1950
  • Programın tenkidi Çarşamba günü [Boş aralı 1 incide sözlerden sonra Başkan Kefik Koraltan,Başbakanın da bu husustaki muvafakatini bildirmiş ve Samet Ağaoğlu,Mükerrem Sarol ve Ekrem Hayri Üstündağ tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1950
  • Valiler arasında Bag taraii 1 incide] Bunların dışında hiçbir vah hakkında alınmış herhangi bir karar ve yapılmış bir muamele yoktur.YENİ ŞAYİALAR Ankara,2D Milliyet)Demokrat Partinin iktidara geçtikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1950
  • Bayarın Amerika seyahati fBaj tarcıi)1 incide] ve ziyaret yapacak olursa,bunun büyük bir ehemmiyeti olacaktır.Kendisi,Başkan ve Bakanları tarafınd»n karşılanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1950
  • Mecliste Komisyon seçimleri Ankara,29 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında yapılan seçimleıle Adalet,Anayasa,Bütçe,Çalışma Dışişleri,Dilekçe,Ekonomi,Güm rük ve Tekel,İçişleri,Maliye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1950
  • Amerikada geniş tevkifat bekleniyor Londra,29 AP.Reynold News,isimli haftalık ingiliz meı muası dün,«Rusyaya gizli malûmat vermekten sanık olarak hükümetin atom enerjisi araştır-I malarında yüksek mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1950
  • Menderes'in programı [Başmakaleden devam] binesini,ömrümüzde ilk defa olarak,karşımızda bir medenî hükümet çehresiyle görmek bahtiyarlığına eriyoruz.Okuduğu programın içinde yalancı vâidlere,aldatmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1950
  • Iran sporcuları şerefine ziyafet Türkiye Iran millî maçı münasebetiyle memleketimize gelmiş bulunan Iranh sporcular şerefine Iran Ilstanbul Başkonsolosu tarafından bir kokteyl parti verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • Q En*matekâmir âletlerle Hava tazyik tertibattı ka-O Uçak Sahibesi,yiyecek m Yemekten sonra İster iki Sıcak nefı'a yemeklerle mücehhez bu dev uçağıfnıtyontarco Km.lik tecrübeye sahip.2 pilot.1 yçuş mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • IRJAWA-CZ 3SO cem Z50ccm^l25ccm En Üstün Evsaftı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınırlarında dainıa birinciliği muhafaza etmekledir.Türkiyenin büyük vilâyetlerindeki acen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • CONCORDIA LIME AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günda bir muntazam hattı YOLCU VE EŞYAYI TÎCARİYF Nyhaug vapuru 2 haziranda limanımıza gelecek ve 3 haziranda İPire,Napoli,Cenova,New York ve Filadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yan islerini iiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektil «irketiı matbaası Basıldığı yer;Sor Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • TAKVİM 30 Mayıs 1950 SALI Rumî;Mayıa 17 1366 Hicrî;Şaban 11 1369 Gün 5.31 8.59 öğle Î3.11 4.40 İkindi 17.11 8.39 Akganı 20.33 12.00 Yatsı 22.31 1.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • İCRATIA-PR8M-WiKOV" En yeni model ve en hafif işleyen UraK Makması Çelik bilya rulimanlıdu.Fennin son tekemmulâ tını Wkizdir 5 ayak,yani 20 bıçaklıdır.Çarklar daima yağ içimle döner.$11^^ îlk taleple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • ÇEKLEB Sterlin Dolar Fransız Fr.Liret İsviçre Fr.İUU Belçika Fr,100 Drahmi Fr.100 Escudos 1 100 100 100 100 791 282 0.80 044.128 64.03 Ü.ÖÜ 01.376 9.7890 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas Sterlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • U„nr.p—r|T|,T Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan bugka her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Di v any olu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • TURK TİCÂRET bANAA-'SI Sermayesi t T.L.4.400.000 îhtiyatlan T.L.1.876.186 1950 ikramiye plânımızın 2 nci çekiliş tarihi Bu çekiliğe iştirak edebilmek için MÜŞTERİLERİMİZİN 31 Mayıs 950 akşamına kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • Saıe yağ alınacak İstanbul Darülaceze Müesses esesinin 1950 yılı sonuna kadar muhtaç olduğu 9000 kilo sade yağ satın alınmak üzere kapalı zari usulü ile eksiltmeye konulmuştur Beher kilosu 648 kuruşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1950
  • 16.666 ton muhtelif nakliyat işi kapalı zarfla 7/Haziran/950 günü saat 16 da Topkapı Davutpaşa 135 No lı As.Sa.Al.Ko;da eksiltmesi yapılacaktır.Tutarı 9999 lira 60 kuruş olup teminatı 750 liradır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6