Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.05.1950
  • Mr.Truman'ın tebrik mesajı Hükümete düşen vazife,Amerikada hiidis olan bu çok lehimize havadan istifade ederek Türkiyeyi daha çok sevdirmek,daha çok saydırmak ve Amerikan yardımına ihtiyacı olan memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1950
  • Kabine programının esası Masrafları kısmak,hayatı ucuzlatmak Hükümetin hazırladığı sistem,bugün D.P.Meclis Grupunda münakaşa edilecek Ankara,27 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün de Başbakan Adnan Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1950
  • Bu tarihe DİKKAT ediniz Pazartesi AZIZ QKOYUCt/LAKINAl HEDİYELER VERİYOR* Hediyeler 1 Skoda marka otomobil 1 Jawa marka motosiklet 1 Frijider 2 Milâ marka dikiş makinesi fewi ayaklı)1 Orion marka rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1950
  • Yeni gelen oyulmuş TRAŞ BIÇAĞINI j arde arayınız.Oyulmuş P°HC A.Patent No.2262588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1950
  • 19 Mayıs Gençlik bayramı şenlikleri Pün înönü Stadında geçit resmine katılan kızlarımız şeref tribününün önünden geçiyorlar/Yazısı 7 inci sayfada)Foto:Rüçhan Ankan)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1950
  • "i Tasarruf tedbirleri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü lâğvediliyor Ankara 27 Milliyet)D.P.kabinesi büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu tasarruf tedbirleri meyanında milyonlara baliğ olan ve bitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1950
  • Muhalefet Liderinin ilk demeci İnönü dün Parti Divanında tutulacak yolu işaret etti Ankara 27 Milliyet)C.H.P.divanı bugün de toplanmış,son Milletvekilleri seçiminde fDevamı Sa:7 SU:4 toj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1950
  • Sir Damla Son fırsat!Brahmanlara göre;bir adam gençliğini tetebbu ile,orta yaşını eğlenerek ve nihayet ihtiyarlığını ise,hakikati aramakla geçirmelidir.Hüseyin Cahit üstadımıza dair yazılmış bir fıkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1950
  • Zehirlenelerden biri dün Cerrahpaşa Hastahanesinde midesinin yıkanmasını bekliyor Fot0:R.Ankan)Küçük bir ihmal yüzünden 2000 kişi zehirleniyordu Kızı'ay Aşevinden verilen kıymalı maka ilk parfi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Celâl Bayarın çekmecedeb-jicuğu kart dö vizit Atatürk,Celâl Bayar'ı severdi.Yalnız severdi değil,inanırdı,liyakatine inanırdı.Onun iğindir ki,memlekette sermayesi yüzdeyüz ük Türk bankasını kurma vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • KISA HABERLER 7^-Üniversite Senatosu yarın saat 11 de bir toplantı yapacaktır.Toplantıda yaz devi esi imtihanı lan ve sömestr tatili hakkında ko nugulacak ve bu hususta kararlat alınacaktır.Denizyolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Darülaceze günü Darülaceze günü olması dolayısiyle dün Vali ve Belediye Başkanı ile refikası bayan Gökay,Belediye Reis Muavinleri,Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,Şehir Meclisi üyeleri,Fransız Darülacez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • KONGRE ¦fc Karagümrük Gençlik Klü bünün senelik kongresi bugün saat 10 da Aysu sinemasında yapılacaktır.Bağlarbaşı Ge»ıçlik Klübü nün yıllık kongresi bugün saat ir da klüp merkezinde yapılacaktır.TOPL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Konservatuarın üvey evlâtları istanbul Konservatuarı alaturka musikiye lüzumlu değeriııi verirken,alafranga müzik sahasındaki faaliyetleri âdeta baltalamaktadır.Yurdumuzda alafranga musikiye önemli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • İki tecavüz hâdisesi Biri 19,diğeri de 10 yaşındaki kızlara tasallut etmek ist i yen iki kişi tevkif edildi Galatada,Küçük Handa yazıhanesi olan ve komisyonculuk yapan Sinan Ozkuran isminde bin,iğfale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Bir adana kavgayı yatıştırmak istiyen komşusunu vurdu Nişantaşında kanlı bir hâdise olmuş ve Şaziye isminde bir kadın ölüm halinde yaralanmıştır.Olay şudur:Nişantaşında Meşrutiyet mahallesinde İd numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • ^TROÇKİYİ |jjklftgie öldürdüler!Tefrika No 8 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Gepeu suikasîin siyasi safhasına önem veriyor «Herşey,suikast tertibatının elebaşılarının dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Bir katlın memurun cezası 4 yıldan 2 aya indi iki sene önrc Sümerbank Yerli Mallar Pazarında bir sahtekârlık hâdisesi olmuş ve tahrif edilmiş makbuzla vezneden 4 bin lira çeken Sabite Şen Birinci Ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Amerikanın sabık Başkonsolosu itli Birleşik Amerika Devleti sabık Başkonsolosu Baldvin ve sabık konsolos Ilaten ile refikası yeni vazifelerine gitmek üzere Ankara vapuru ile şehrimizden ayrılmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Denizyolları için yeni teşkilât kununu Devlet Denizyolları teşkilâtına verilmesi düşünülen yeni şekil hakkında hazırlanan rapor Genel Müdür tax alından Ulaştırma Bakanlığına tevdi edilmiştir.Genel Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Ankara vapuru Batı Afrdenize gitti Ankara vapuru dün saat 12 de 350 yolcu ve 50 ton yükle Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Gidenler aıasmda Ingilterenin istanbul konsolosu Cyril Grafton,Amenkan Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Milliyetçi gençlerin Ankaradaki temasları 20.000 imzalı dilekçe,iyi bir tesir uyandırdı Uç gün önce gençliği alâkadar eden muhtelif mevzular etrafında alâkadar makamlarla görüşmeler yapmak üzere Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • HALK Belediye Son günlerde sıcakların birden bire artması sarı otobüslerde seyahati son derece güçleştirmiştir.Arka sahanlıkta yolculuk etmek insana bir cehennern âzaLı vermektedir.İcabında bu yerde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Üsküdardaki aile faciası Bir genç,kentli arzusu hilâfına çocuğunu düşüren karısını savcılığa ihbar etti Usküdarda esine ender rastla nan bir aile faciası olmuş ve Savcılık bir çocuk düşürme hâdisesi,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Dânişmendgâzioğlu'nun 14 üncü konferansı Sait Sadi Dânişmendgâzioğlu,Büyük Türk Milletine seslenişler)umumî başlığı altında ayda bir defa vermekte olduğu seri konferanslarının 14 üncüsünü;497 yılda fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1950
  • Denizyollarına yeni krediler sağlanıyor Devlet Denizyolları iç hat servislerinde ihtiyaç duyulan gemilerin sipariş edilebilmesi için,idarenin Bakanlık nezdinde yaptığı kredi talebi müsait karşılanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • XIII Vapurun kalkmasına daha bir saat vardı.Tarık Sabriyeyi otomobille rıhtıma getirmiş ve kamarasına yerleştirmişti.Yolcu uğurlamaktan hiç hoşlanmadığı halde,genç kadının hizmetlerini seve seve görmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Erkeklerde de moda merakı fazlalaşpr Gösteriş)dünyanın her yerinde geçer akçe sayıldığı için moda mucitleri yeni yeni buluşlar ju cinde.Bu asır,etiket ve gösteriş asrıdır.Her yeni model ve moda ressam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Rus komünistlerile anlaşan din adamı Ingilterenin meşhur papazının marifetleri Canterbury kilisesinin Diyakos muavini Ingihcrenin başta gelen din adamlarıııdajf dır.Buna rağmen kendisi Ingilterenin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • st Çin askerleri lama başladı Harp esirleri ve halk kütle halinde öldürülüyor Hong Kong,27 AP)Milliyetçi Çinliler dün.Komünistlerin,Chusnan adasını tahliye etmeden evvel kütle halinde katliamlarda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Sulh yolunda Rus kösteği Avusturya sulhu için tek mâni Sovyetlerin inadıdır Washington 27 A.A.Dışişleri Bakan Yardımcısı James Webb'in dün bildirdiğine göre Avsturya sulh anlaşmasının imzalanmasına te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Atom harbi ve İngiltere Bir taarruz sonunda 50 milyonluk ada balkı mahvolabilir Londra 27 A.A.Dünyanın en ileri atom âlimlerinden biri olan P.Blackett'in dün bildirdiğine göre,bir atom harbi vukuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Macarisianın yeni Ticaret Bakanı Budapeşte 27 AP)Macaristanın Moskova büyük elcisi Andrasz Szobek,dün gece açıklanmış olduğuna göre,geri çağırılarak Ticaret Bakanlığına tayin edilmiştir.Bakanlık,8 May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Yeni Lir Asya Konferansı Baguio,27 AP)Yedi mem leket,burada bir Güney Doğu Asya konferansı açmışlar ve ga yelerinin siyasî ve iktisadî meselelerde işbirliğini teminden ı baret olduğunu belirtmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • SİYASÎ VAZİ Y ET Bizim seçimler Yurdumuzda yapılan ve D P.nin zaferi ile neticelenen seçimlerin dünya,da uyandırdığı akisler devam etmektedir.Amerika,İngiltere,Fransa,İtalya,Yunanistan,iran,Hindistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Japonyada bir otomobilin sebep olduğu muhalefet' Tokyo 27 AP)Japonyaran Liberal Başbakanı Shigeru Yoshi da,siyasî sebeplerden ötürü,yir mi senedir kullanmakta olduğu Rolls Royce marka otomobilini satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Amerikanın Çekoslovakyaya yeni notası Prag 27 A.A)Afp:Birleşik Amerikanın Prag büyük elçisi Ellis o Brigs tarafın dan Çekoslovak Dışişleri Bakanlığına bugün tevdi edilen bir notada Çekoslovakyanın Nev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Harici kışa heberler i-i-AMERİKADA Birleşik Amerika donanması kabili sevk füzeleri harp gemilerine karşı kullanarak tecrübe yapmak niyetindedir.Resmî çevreler tecrübenin zaman ve mekânını bildirmemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • ÎRTİHAL Arkadaşımız Abidin Dâver'in kayın pederi,istanbul Halk Bankası Müdürü Şakir Turalı ve Illıan Arakonun büyük kayın pederi,Natıka Ateş'in babası,Hüdadat Şakir Turalmın ve Muadelet Yatmanın büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • SAMİ NOYAN Allahın rahmetine kavuşmuştur;Cenaze namazı bugün,öğleyin Beyazit camiinde kılındıktan sonra,Edirnekapi'daki Şehitliğe defnedilecektir.Kederli ailesine taziyetlerimi sunarız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Bir izdivacın acı neticesi Mısır hanedanı biri birine giriyor San Fransisko 27 AP)Prenses Fethiye ve avamdan olan kocası Riad Ghali,Los Angeles'de bal aylarını yaşarlarken Valde Kraliçe Nazlı,rahatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Macaristan insan haklarına riayet etmiyor mu?Budapeşte 27 AP)Macaristan,dün,İngiltere ve Amerikanın,barış andlaşması komisyonuna,Macaristan barış muahedesinin ihlâl edilip edilmediğinin tayini zımnınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Sigara içme rekoru Amerika'da Vaşington 27 A.A)United Press:Tarım Bakanlığının dünkü tahminlerine göre,Amerikalılar haziran sonunda 355.milyar sigara içerek yeni bir.rekor kıracaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • Bilenler,i bilmiyenlere.Bir akşam gazetesi bildiriyor:Ankaraıuıı bir bucağında teftişe E çıkan orman memurları,kail çak kereste nakletmekte o-E lan köylülerin tecavüzüne S uğramışlar.Nacak ve sopalarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1950
  • ZEYNEP DERVİŞ Tam sıhhatte dünyaya gelmiştir 27 Mayıs 1950 ALMAN HASTAHANESt Gerti ve Riza Derviş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.05.1950
  • Bütün bunlar çok güzel.Fakat size her şeyi anlatmaktan hiç te memnun olmayacak kimseler bulunabileceğini de unutmayın.Callaghan:Bu mühim değil dedi.Cebin mangiz dolu olduktan sonra eşyalarını toplar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1950
  • FATİH •AYHAN "^Sultan Mehmet Tefrika No.26 Sultan Mehmedin Kostantaniye üzerine yürüyeceğine kimsenin şüphesi kalmamıştı c_Yazık!Küçük düşeceksiniz.Bahsi değiştirmek maksadüe:«Şarap isteği olup olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Yunanistanda bir şehir 2 Tersine bir harf ilâvesiyle bir hayvan eşyası olur;dolayı 3 Gözden yok olan;kıymetli bir kumaş 4 Emel;bir edat 5 Sonuna bir harf ilâvesiyle muharrir;inleme 6 Zir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1950
  • uC m r»ıı ı in irnnwM» Ttni mn-Tehir edilmiş olan 19 Mayıs şenlikleri dün yurdun her tarafında olduğu gibi şehrimizde de kutlanmıştır.Gençlerimizin İnönü,Fenerbahçe stadlarında yaptıkları gösteriler o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Salon orkestrasından melodiler Pl.13.30 Rumba,samba ve tangolar Pl.13.50 Serbest saat konuşma veya müzik)14.00 Saz eserleri şarkı ve türküler,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.05.1950
  • ollywood'da 1950 yılı güzeller resmi geçidi Sinema dünyasının gök yüzü pırıl pırıl yanıyor.Çünkü hiç bir sene bu kadar güzel yıldız bolluğu görülmemiştir 'amüel Goldv/vyn'in son senelerde anse ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1950
  • Dünyada sevişmeyen genç yoktur.Ama bu iş Hollywood'da olunca mesele,hattâ rezalet halini alıyor.Rita Hay worth,Injgfid Bergman hikâyeleri artık unutulup gitti.Şimdi Anna Gard her ile "Frank Sinatra' h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1950
  • Küçük Sinema Haberleri Hollywood'un tanınmış yıl* dızlaruıdan Kathryn Grayson on kadar küçük çocuğa bakmaktadır.Bunların süt ihtiyacı mühim miktarda bir masrafı itap ettirdiğinden,artist daha iktisadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1950
  • m YILDIZLAR NASIL GİYİNİRLER Yoan Fontaine'nin tam iki yüz ayakkabısı vardır,Louis Yourdan Hollywood'un en şık adamıdır.Çegit çeşit yün aUeterleri olan Ava Gardner Şu Amerikalı kadınlar,sinema yıldızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1950
  • Zamanımızın en büyük sinema kurucularının başında gelen adam Renkli filmler kiralı Samuel Goldwyn Amerikalılar için Samuel Goldwyn,«zamanımda en bü yük prodüktörü» yani başlıca film amillerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.05.1950
  • 33 dil bilen adam Londra 27 Nafen)Geçenlerde Times gazetesinde şöyle bir ilân görülmüştür;Oksford dan mezun artist ve ilim adamı,33 lisan bilir,resim yapar,bina inşaatı işlerinde çalışır,edebî veya il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1950
  • OLU SES E J.B.Rossi'den Çeviren:V.GÜNYOL Evans ise kabul edilince,birden inanmadı,filmlerdir bekli yordu.Şimdi,ise alındığını bildiren mektup önündeydi.Satırlarını defalarca okudu,sonra zarfı büküp ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1950
  • Bcrlinde sahte paralar Berlin 27 Nafen)Batı Almanya bölgesinde elden ele geç mekte olan paranın üçte birinin sahte olduğu hakkında haberler gelmektedir.İlgili çevreler bu hususu tahkik etmektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1950
  • İtalyada sokakta öpüşmek yasağı Roma 27 Nafen)İtalyada sokakta öpüşmek yasaktır.Bu husustaki ceza hakkında yeni bir karar alınmıştır.Harpten ev vel öpüşenlerden yalnız erkek cezalandırılırdı.Şimdi her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 282.52 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada dövizler Dolar takas 365 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1950
  • Ingilterenin Surrey eyaletindeki bir lâstik fabrikasında yangın •niştir.Bir hafta evvel de Hert Orshre'de bir başka lâstik fabrikası yanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1950
  • Kurtların Çocukları yanlarında beslediği insan yavruları Vahşi hayvanların yetiştirdiği insanlar hakkında zaman zanan birçok rivayetler ileri sürülmüştür.Bir aralık sadece bir hayal mahsulü oiuuğu idd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1950
  • Bir insan 50 yılda 15 sene uyuyor Nevyork 27 Nafen istatistiklere göre,25 ile 75 yaş ara,sında her insan 15 seneyi uyu* makla geçirmektedir.Ayrıca iyi uyuyan sıhhatli bir kimse de uykusu esnasında tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1950
  • Haikı korkutarak îyi etmenin yolu Binaları kadar moraii de harpte mahvolmuş olan Almanyanın bugünlerde en büyük derdi zührevî hastalıklardır.Alman doktorları bu hastalıklarla mücadele etmek ve haikı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Kütahyada uzuntum bir hâdise Hiikûınet erkânının Atatürk âbidesine gilıııeyişi teessür uyandırdı Kütahya 27 Milliyet)Bugün yapılan spor şenliklerinden sonra gemimiz gençliğini re hal ki teessüre gaıke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Bozguncu bir haber Demokrat Parti "Ulus„un bir yazısını yalanlıyor Ankara 27 A.A.Bugünkü Ulus gazetesinde Demokrat Parti Genel Merkezinin,teşkilâta,iş'arı âhire kadar yeni üye kaydedilmemesi ve partil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Sıcaklar gölgede 30 derece Son 24 saat içinde yurdumuzda hava Karadeniz kıyıları ile fiğe ve Doğu Anadoluda çok bulutlu ve yei yer yağışlı,diğer bölegelerde açık geçmiştir.Yağışlar yağmur şeklinde olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Memleketimize yeni bir kredi açıldı Vaşington 27 A.A)Afp;İktisadî işbirliği idaresi dün Tüıkiyeye deniz ulaştırmaları ihtiyacı karşılığı 1.200.000 dolar kredi açmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Amerikada sütçülere yükletilen işler Nevyork 27 Nafen)Birle,şik Amerikada sütçülük mesleğinin gayet ince tarafları olduğu açıklanmaktadır.Evlere sabahları süt dağıtmakta olan bu adamların sık sık karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • 16,666 ton muhtelif nakliyat işi kapak zarfla 7/Hazirau/95(günü saat 16 da Topkapı Davutpağa 135 No.lı As.Sa.AL Ko.dq eksiltmesi yapılacaktır.Tutarı 9998 Lira 60 kuruş olup tnm ıfi 750 Liradır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • DOĞUM Şehrimizin tanınmış ecza tacirlerinden Rıza Dervişin dün akşam bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.Nevzada sağlık ve uzun ömür diler,anne ve babasını da tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Bir troleybüs kazasında 32 kişi öldü Chicago 27 A-A)United Press:Dün Chicagoda bir troleybüs ile bir benzin kamyonu çarpış ması neticesi 32 kişi ölmüştür.Vakadan sonra kağan troleybüs şoförü bilâhare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Küçük bir ihmal yüzünden [Bas taralı 1 incide] hastahanesinde tedavi gören bir erkek çocukla 13 yaşında bir kızın durumu ağırdır.Cerrahpaşa hastahanesinde ayakta tedavi gören 14 vatandaşın isimleri şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Kabine programının esası Bag tarafı 1 incide] mak için derhal alınması mümkün görülen tedbirlerle,tesirleri daha sonra hissedilebilecek ted birler üzerinde durulacak ve Menderes hükümetinin gerek idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • gençlerin ülen Rus askerlerini anan gençler Hitler gençliği gibi hareket etti Berlin 27 A.P.Doğu Al manyanın komünistler tarafın dan sürüklenen gençliği bugün Hitler devrini hatırlatan mera sim göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Dışardaki ve içerdeki komünistlerin işbirliği ı\Ü 5ya da NaZim HlkmeHçîft vaklile boykot efıiği İnsan Hakları Komisyonuna başvurdu Lake Success,27 AP)Rusya,Birleşmiş Milletlerin İnsan Haklan Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Sadi Kavurun çalınan dosyası Ankara 27 Milliyet)Or I han Sadi Kavura ait dosyalar.I dan birinin kaybolduğunu evvelce bildirmiştim.Henüz esraruu muhafaza etmekte olan bu hâdise türlü tefsirlere yol açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • ilhakı için t Kıbrıs delegasyonu bu iş için Yunan Başbakanı ile görü Atina 27 AP)Yunanistanla birlik meselesini halletmeye memur edilmiş olan Kıbrıs de legasyonu,dün,Yunar.Başbakanı General Plasüras'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • 19 Mayıs şenlikleri Dün Aknarada heyecanlı bir tören yapıldı.Bayar kısa bir hitabede bulundu Seçim münasebetile tehir edilen Spor ve Gençlik Bayramı şenlikleri dün,yurdun her tarafında olduğu gibi şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Dünyanın en büyük at yarışı Birinci gelen atın sahibi 135 bin lira mükâfat aldı Epson İngiltere)27 A.P.Dünya atçılık tarihçesindeki en meşhur koşulardan Derby yarışını tanınmış Fransız atçıların dan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Mr.Truman in tebrik mesajı [Başmakaleden devam] karakteri ve bu karakterin büyük bir vakar içinde teceliisidir ki,Amerikalıları cidden heyecana getirmiş ve bu he yecan Trumanm resmî mesa jında en yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Muhalefet Liderinin demeci [Baş tarafı 1 incide] partinin durumu görüşülmüş,üyelerden bir kısmı seçimlerdeki müşahedelerini anlatmışlardır.Bundan sonra partinin bir muhalefet grupu olarak Meclisin içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • Tasarruf tedbiri [Br taralı 1 incide kadar 9 milyon lira sarfedilıniğ olmasına rağmen tamamlanabilmesi için daha asgari 14 milyon lira ayrdması lâzım geldiği.Halk Partisinin son hükümeti tarafından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • En şıkı ikiisadî ve siyasî münasebetlere girdiğimiz Birleşik Amerikada bizim için hâlâ bilgisizlikten doğan aleyhte propagandanın önlenemediğini esefle görüyoruz.Yukarıdaki resim «Extra» mecmuasında ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1950
  • TAKVİM 28 Mayıs 1950 PAZAB Rumî:Mayıs 15 1366 Hicri:Şaban 11 1369 Gün 5.32 9.02 Öğ.'e 13.11 4.41 İkindi 17.10 8.40 Akşam 20.31 12.00 Yatsı 22.28 1.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • 19 Mayıs genliklerinde Askeri liselerin bir gösterisi 'Foto;Rüçhaa Ankan*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • İŞ MECMUASI îş mecmuasının son 105.sayısı çıktı.İçinde su yazılar vardır:480 mebus yerine 63 olamaz mı?İsmail Şevket,Halk Bankası)Nusret Uzgören,*Amerikada grev ve muhtelif isçi meseleleri)Dr.Koyulhis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • Millî takımımızın 37 nci karşılaşması BUGÜFIRÂFİILLİ TAKIM1YLE OYNUYORUZ Maçın,takımımız lehine ve açık farkla kazanılması ihtimali kuvvetlidir.Oyunu beynelmilel hakem Muhammed Said idare edecek.Yan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • 500 M3.moloz ve 100 M3.Kırma taşı ile 82 M3.moloz taşı ayrı ayrı açık eksiltme ile ihalesi 22.6.950 günü saat 11 de Hadımköy 79 No.lı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Moloz taşı fiyatı 375,kırma taşın fiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • SATILIK ı ARSA Suadiyede güzel manzaralı bir dünüm arsa satılıktır.Telefon:24758
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • lUlCIÜlt Ul SUM DGAFUAWAC $SO cem 2SOccm 125 cem fcn Üstün Evsaflı En Mütekâmil E n U e uz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınıflarında dainıa birinciliği muhafaza etmektedir.Türkiyenin büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • ABONE FÎATLERt Senelik 28 Liradu 6 Aylık 15 3 8 1 3 ı Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FÎATLERt Baılık 20 lir* 2 nci sayfa fantimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü ı 2,5 İlân sayfaları santimi 2 s Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • İLA Ma Sa B.Kara Kuvvetleri Komufanlığmc'an 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini lülen idare eden:N,Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketimatbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası E—II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8