Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • Son dakika Konva 26 Milliyet)Konya gençleri komünist gair Nazım Hikmet'in af kanunundan istifade ettirilmemesi yolunda hazırladıkları bir dilekçeye imza toplamaya başlamışlardır.Bir gün içinde 5000 ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • ¦s Mİl QKUYUCt/LAltNA H&IYELSR VERfyOK Aziz okuyucularımıza MİLLİYET,okuyucularından gördüğü ğ alâka ve rağbete şükran karşılığı olmak üze-re büyük fedakârlıklar ihtiyar ederek bir müsabaka tertip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • C.H.P.Burslu talebelerinin ücretini kesti Haber aldığımıza göre C.H.P.Genel Sekreterliği burslu talebelerine ayrı ayrı birer mek tup göndererek,Parti iktidar mevkiinde iken yüksek okul ta lebclerine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • Kabinenin programı Dün Bayarın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı Ankara 26 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün Büyük Millet Meclisi içtimaından sonra Başbakanlıkta toplanmıştır.Cumhurbaşkanı Celâl Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • H 013ü feii eğil,siyasî partilerdir Totaliter rejimlerin tam aksine olarak bir demokrasiyi ayakta tutan temel direkler,hükümetler değil,siyasî partilerdir.Çünkü hükümetler değil,siyasî partilerdir ki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • 30 aylık erler terhis ediliyor Savunma Bakanlığı şubelere emir verdi izmir 26 Milliyet)Bilindiği gibi 24 mayıs çarşamba günü Millî Savunma Bakanlığında Cumhurbaşkanının da iştiraki ile bir top lantı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • 19 Mayıs Bayramı bugün kutlanıyor Seçimlerden evvel tehir edilmiş bulunan 19 Myıs şenlikleri bugün bütün yurdda yapılacaktır.Bu resim dün tnönü stadındaki son Drova esnasında alınmıştır,[Foto:Rüçhan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • v s/Bir Damla Kibrit suyu Sabık iktidar partici müthiş bir temizliğe girişti:Kiminde süpürge,ki minde bez haruıl harıl çalışıyorlar.Divanlar kuruluyor,müfettişler toplanıyor,muharrirler sıralanıyor.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • Hükümetin yeni deniz ulaştırma programı Armatörlere Denizyollarile aynı haklar tanınacak Ankara 26 Milliyet)Öğren,diğimize göre ulaştırma işleri,vatandaşların şimdiye kadar bu yüz den çektikleri sıkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • Türk-Sovyşt münasebetleri Rus Elçisi Stalinle görüşmek üzere Moskovaya gitti Ankara,26 Milliyet)inanılır kaynaklardan öğrendiğimi ze göre,Sovyet Rusyanın Ankara Büyük Elçisi Aleksi Aleksandro Lavriçef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • Truman Bayara hararetli bir tebrik mesajı gönderdi Dost ve komşu Devlet Başkanlarından seçimler hakkındaki resmî görüşleri belirten tebrik telgrafları gelmeğe başladı Ankara,26 Milliyet)Celâl Bayarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1950
  • edişin ikinci toplantısı inönü de dün and içti Ankara,26 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Başkan Vekillerinden İstanbul milletvekili Fuat Hulusi Demirelli'nin başkanlığında toplanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • İranlı futbolcular valiyi ziyaret ettiler Şehrimize iranlı futbolcuia» kafile reisleri Dr.Ali Ceninin başkanlığında Vali ve Belediye Reisini ziyaıet ederek kardeş Iran Hükümetinin selâmlar mı ga tirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Başşehirden noflar İktidar değiştikten sonra Ankara.Hemeu biilüıı gazeteciler merak irimle Ankara yollarımı düğmiiştü.Meclisin ilk toplantısında hayli eğlenceli safha' lar gördük* Demokrasi!Demokrasi!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Celâl Bcyar ve Galip hoca!Bir gazete soruyor:Dolmabahçe sarayını niçin müze yapmıyorsunuz?Doğru fıkır!Evet,kubbeleri,sultanların saadet ve felâket hikayeleriyle çın çın çın lamıs.olan bu koca,hantal,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • iki vapur çarpıştı Şahap ve Halâs gemileri hasara uğradılar Dün sabah saat ü sıralarında Ycniküy önlerinde bir deniz kazası olmuş ve Boğazdan gelen Şahap vapuru ile aksi istikamet ten gelen Halâs vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Bey kozdu ve Sarıyerde iki yaralama vakası oklu Beykozda Hanım sokakta oturan Kemai Atılmış isminde bir genç,çoktanberi takip etmekte olduğu Nigâr Gökçe ismindeki genç bir kadına beraberce gezip eğlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Kız kaçıran iki kişi Arapcamii semtinde oturan Halil Koksa] isminde biri aynı semtte oturan Sabahat Kuşçuoğlu ismindeki bir kızı evlenme vaidi ile kaçırmıştır.Kızın ailesinin şikâyeti üzerine Halil ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • ingiliz muhriplerinin Istaııljulıı ziyareti Üçüncü muhrip filotillası komutanı Komodor Durlacher komutasında bulunan Büyük Bri tanyanm Akdeniz donanmasına mensup iVgo-Saintes,armada ve Gravelınes muhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Fındık fiyatı arttıingiltere,Almanya ve italya memleketimizden bol miktarda I kabuklu fındık ithal etmek iste-I diklerini bildirmişlerdir.Bu taleplere kısmen cevap verilebilmiş ve ihracatçılarımız mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Yunanistan çiroz alıyor Yunanistan memleketimizden bol miktarda çiroz balığı iste inektedir.Talep bu işle uğraşanlar arasında memnunluk uyan dıvmıgttr.Halen toplan olarak çirozun beheri 50 60 paradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Sadeyağ ucuzluyor Son günlerde şehrimizde sadeyağ fiyatları hissedilir derecede düşmüştür.Bunun neticesi ola rak ticaret borsasında da sade yağ fiyatleri düşmeye başlamıştır.Borsada Urf'a yağı 470 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Okullarda yaz tatili bugün başladı Ortaokullar,Liseler ve Univer siteler bugünden itibaren yaz tatiline gireceklerdirimtihanlar 1 haziranda başlıya cak ve 3ü hazirana kadar devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Denize düşen bir yolcu kayboldu Evvelki gece saat 23.30 sıralarında Kadıköyüne gitmekte olarn Kalamış vapurunun güver tesinden denize bir adam düşmüş ve yapılan tahkikat sonunda bunun Gazi Bülbül ismi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Darülaceze günü Bugün Darülaceze günüdür.Isüyen vatandaşlar kendi vasi talarıylo veyahut saat 10 da Şişliden kalkacak otobüsle Darülacezede yatan kimsesiz çocuk ve yaşlıları ziyaret edecek gönüllerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • HALKIN SESİ Eyübpsultan Camii Eyüpsultan camisinin hâli içler acısıdır.Pislik içinde bulunan avluya adımımzı atar atmaz etrafınızı dilenciler ve satıcılar çevirmektedir.Hacet)penceresi önünde huzuru k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Sıcaklar birden başladı Dün hararet gölgede 28 dereceye yükseldi Devlet meteoroloji işlevi genel müdürlüğünden bildirildiği ne göre son 24 saat zarfında yurdumuzda hava Karadeniz kıyıları,Trakya ve Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • |Q TROCKIYI Ü^Böyle öldürdüler!J Tefrika No 7 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet.Amiri Gepeu ajanları ta Parise kadar gelmişti Alarm tertibatının tellerini yoklamak istediğini sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Bakırköy cinayetiuin duruşması başladı 14 şubat 950 tarihinde Bakırküyde bir cinayet işlenmiş ve Uzeyir Arıcı isminde bir genç,babasını döven amcasının oğlu Halili bıçakla öldürmüştü.Bu cinayetin duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Çalışma Bakanlığının Bakan,iş sahiplerine demokratik esaslara gore nruaıre e ya Çalışma Bakanı Hasan Polat kan Bakanlık teşkilâtına aşağıdaki tamımj göndermiştir:Sayın A.dann Menderes kabinesinde uhde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • Tali l)iı aksum Ankaraya gidiyor Istanbul Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay'ın bu akşam Ankaraya gideceğini bildirmiştik.Bu hususta gazetecilere izahatta bulunan Vali şunları soylemiştiı:«A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • KISA HABERLER Son zamanlarda şehrimize müteaddit yabancı turistler gel miye başlmıştır.Bu cümleden olarak 7 Filipinli turist hâlen Is tanbulu gezmektedir.•fa Ankara vapuru bugün saat 12 de Batı Akdeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1950
  • KONGRE Çocuk Yuvaları Derneğinin yıllık kongresi 30 mayıs 1950 salı günü saat 17 de Park Oteldfl yapılacaktır.Bağlarbaşı Gençlik Klübü nün yıllık kongresi yarınki pu^aı günü saat 10 da klüp merkezindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • ^VASÎ VAZİYET Berlin'e yuruyuş feâ atı devletlerinin güderi bugünlerde ta&.erün üzerine çevrilmiş bul ı."uyorj sovyetIer tarafından kışkırtı-11 komünist Alman gençlik fillerinin Hamsin yortusun.Berlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • xiii *ktA iratmanln kapısına itjj *Ufr zaman,saat tam altı ob ^linde bir demet karanfil u8u halde,bir müddet,dı-taşan kahkahaları dingjj üstünü başını son defa Un.v11 6°ejrdi ve zile dokun-1 de Pv'1 F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Haricî kıs if ÜRDÜN Irak İçişleri Bakanı ile Başbakan yardımcısının Ammana gelmeleri beklenilmektedir.Dışişleri Bakanlığı çevreleri Arap memleketleri "arasında iyi münasebetlere ait meselelerin görüşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Y az mevsimi coıayısı hakkında mühim Dün Vilâyet binasında Vali ve Belediye Reisi Prof.Gükayın başkanlığında vilâyet ve belediye reis muavinleriyle emniyet müdürü ve kaymakamların iştirak ettiği aylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • İnsanların zayıf tarafı w ildiren falcı kadın Şimdiye kadar yarım milyon kişinin falına bakan Madam Fraya,bunların ekserisi nin akıbetini yüzlerine karşı söylemişti.Mm Fray«.biraz da asrı imzin bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • İerlin'e yürüyüşe karşı Batı polisinin hazırlığı Hitler devrindenberi Almanyada en büyük nümayiş yapılacak Berlin,26 Nafen)Batı ke simlerinde olduğu gibi doğu ke simlerinde de hummalı bir faali,yet gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Çek Dış bakanı kayıp Londra,26 Nafen)Pragdan gelen raporlara göre,sabık Dışişleri Bakanı Clementis ile Slovak liderlerinden Dr.Hussak ve Dr.Novomesky'nin nerede oldukları bi linmemektedir.Bu üç şahsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • TJnesco'ııım Floransadaki toplantısı Floransa 26 A.A Afp:Unesco salâhiyetlerin tesbiti komisyonu dün toplanarak Çek ve Macar heyetlerinin muhalefetine sebebiyet vermiş olan Çin heyetinin yetkileri mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Loııdrada mevziî dizanteri vak'aları Londra 2ü A.A)Afp:Londra hava meydanına mensup birçok niemur 30 maymunun ölmesi neticesi karantine altına alınmıştır.Londra hayvanat bahçesinde yapılan otopsi,maym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Mrs.Ruzvelte tazminat Nevyork,26 Nafen)Frank lin Roosevelt'in sivil olarak mı,yoksa askerî bir şahıs olarak mı öldüğü meselesi bugün Amerikayı yakından ilgilendiren bir mesele olmuştur.Roosevelt sivil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • îngillerede uçakla suıı'î gübre alılıyor Londra 2G Nafen)Bristol Aeroplane Company uçak ile ziraat teeıübelerine muvaffakiyetli bir şekilde devam ettiğini bildirmektedir.Son yaRilan tecrübeler esnasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Amerikanın Vietnama yardımı Falat Çın Hindi 25 A.A)Rcuter:Vietnama iktisadî yardım prog ramı tatbik etme niyetini,Birleşik Amerika hükümeti,Vietnam devlet balkanı Bao Dai'ya dün resmen bildirmiştir.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Kızıl Berlinde hava münakalesi Berlin 20 A.A)United Press:Almanya Başbakan yardımcısı Walter Ulbricht'in dün bildirdiğine göre,komünist kontrolü altında Doğu Almanya hükümeti ile Sovyet kontrol komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Marshall yardımından tasarruf Bilhassa Ingiltereye yapılacak yardımda kısıntı var Vaşington,26 AP.İktisHdî İşbirliği idarecisi Paul Hoffman,dün,bu senenin Marshall plânı tahsisatından 277.000.000 dala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Foster Dulles Japonyaya mı gidecek?Vaşington 26 AP.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından dün bildirildiğine göre,Bakanın Cumhuriyetçi Partiye mensup siyasi müşaviri John Foster Dulles,yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Neriman Sadık Komada imiş!Roma 26 AP)Mısır Kralı Faruk ile evleneceğine dair söylenüıer aolaşan Neriman Sadık,Pazar günü öğleden sonra Ro maya gelmiştir.Bu haberi veren «Momenta S^ra-agzetesi Neriman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Kudiisün milletlerarası statüsü Lake Success 26 A.A.Afp Birleşmiş Milletlerdeki israil heyeti Kudüsün milletlerarası hâle getirilmesi karşısında Isarilin durumunu belirten muhtırayı vesayet konseyi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Hindi Çiniye verilecek olan malzeme Vaşingtun,26 A.A)United Press:Birleşik Amerika resmî kaynağından United Press'e bildirildiğine göre,Çin Hindine verile cek ola naskerî malzemenin büyük bir kısmı na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1950
  • Evvelâ haikağ huzur 1 Y.eni iktidarın,idare E mekanizmasında geniş 1 bir temizlemeyi kat'î E olarak reddetmesi,mııhak-E kak ki,alkışlanmağa değer,e i Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu-e İ.nun belirttiği gibi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.05.1950
  • Bir balık avı.Adcpte eden:Mazhar ÖNAD Mütareke yılları.Hava kan,duman,barut ve infilâk kokulariylc doiu.Sarıköy)de leylekler,daha güz gelmeden göç etmişler,şurada burada geveleyecek birşey bulamayan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1950
  • S TA NBUL 12.67 Açtfıs ve program 13.00 Haberler,13.15 Marş lar Pl.13.30 Oyun havaları çalan Emin Tanınmış;13.45 Saz eserleri Şarkı ve türküler,Okuyan:Semahat Ergökmen,14.30 Marglar,15.00 Atom ve hidr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1950
  • SOLDAN SAĞA;1 Büyük bir filozof,2 Fenerbahçe oyuncularından,demir sandık 3 Mevcut;Yakıcı bir rüzgâr.4 Saygı gösterme;bir harfin okunuşu.5 Argoda papeldir 6 Tersi zaman parçası,Argoda gösterişli 7 Faci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1950
  • Dün Ankarada iki kişinin ölümiyle neticelenen bir kaza olmuştur.Hisar yokuşundan çıkmakta olan bir kamyonun frenleri bozulmuş ve geri geri giderek Eti Müzesinin bahçe duvarına bindiımiştir.Resim bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1950
  • unu aldığımı söyle,yarışma doğru telefon edıp beni arayabilir.Binada olacağım,Callaghan biraz sonra Thuıles 8' numaranın önüncie iniyordu.Bu cephesi karanlıklara tfbmüLü,oldukça eski,uç katlı bir evdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1950
  • S FATİH ayhan SiUft^Sultan Mehmet Tefrika No.25 Cenevizli kumandan Jan Longüsü övmeğe başladı Papanın Istanbuldaki vekili Kardinal «lzidorun teveccüh ve sevgisini de kazanıdğını bildir diklerinden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Manilla cezaevinde hâdiseler Kaçmağa çalışan 50 mahkûmdan 16 smı gardiyanlar öldürdüler.Manilla,26 A.P.Manillftdaki Federal Muntinglupa hapishanesi bugün Filipinler tarihçesindeki en kalabalık toplu f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • I 3 O ay ilk erler terhis ediliyor i I Baş tarafı 1 incide j dün akşam şehrimiz asker-i;lik daire ve şubelerine Mil-lî Savunma Bakanlığından gelen bir telgrafta 30 ayı ik-mal eden bilumum erlerin V "B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Para ve pullara yalnız Atatürk resmi konacak Ankara 26 Türk Ajansı)D.P.hükümetinin aldığı yeni kararlar araaında posta pullarının de fcişmesi de vardır,Bundan sonra •basılacak posta pullarına,inönü,nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Hükümetin yeni deniz ulaştırma programı Baş tarafı 1 incide] olunacaktır.Bugün de 90 kadar vagonun yine Almanyadan getirilmesi için müzakereler yapılmıştır.Vapurlarla trenler arasında tam bir irtibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Arılar bir bal düşkününü öldürdü Balıkesir,26 Milliyet)Bugün şehrimizin Manyas ilçesinde ölümle neticelenen bir hâdise olmuştur.Kadri Avcı ve Ahmet Kalkan isminde iki arkadaş dağda gezer lerken bir ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Iraktaki Yahudiler Israile göç ediyor Paris 2ü AP)Irakta hâlen takriben 120.000 kişilik bir Yahudi azınlık mevcuttur.Bun lardan 60.000 ini Bağdattan Israile nakletmek üzere bilhassa Amerikalı Yahudile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Sisatı mesi hepsi sarfedümedi Kudret gazetesinin bir haberi Başbakanlıkça tekzip olundu Ankara 26 A.A)Başbakanlıktan tebliğ edilmiştir:Kudret Gazetesinin 24 mayıs 1950 tarihli sayısında Başbakan taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Hindiçinîye Amerikan yardımı Amerika Hükümeti İm hususta Fransayı yardıma çağırıyor Saygon,26 A.i\Birleşik Amerika dün,Hindi 'ini'ye iktisadî yardımda bulunmak maksadiyle bir program hazırlamış olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • "Türkiye i elilini ver Ankara 26 AA)Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar'a,Devlet Reisliğine seçilmeleri münasebetiyle,bir çok dost ve komşu memleketlerin devlet başkanla ri tarafından tebrik telgrafları gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Prenses Faika Ma tiride vardı Madrid,2ü A.A)Reuter:Mısır Prensesi Faika ile eşi Fuad Sadık dün Lizbondan hava yolu ile buraya varmışlar dır.Fuat Sadık iki üç gün sonra Kahireye müteveccihen seyahatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Takım idarecileri meraklı bir konuşma Misafir futbolcular içinde meşhurMannion'uu bile beğendiği beynelmilel kıymetler var Genç millî takımımızla karşı la ş m ak üzere şehrimize gelen 1ran millî takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.K,taatildnlarr 270 ton kuru ot kapalı zarfla 9 haziran 950 günü saat 17 de iskenderun As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Şartnamesi 1st.Lv.A.de görülür.Tutarı 22,950 Ura olup temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Türk Sovyet münasebetleri j i baş tarafı 1 incide fında vazıh bir malûmat vermeli ten çekinmektedir.Aleksandro Lavriçef takriben 2 sene önce,Vinogradei'.in yerine memleketimize tâyin edilmişti.37 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • At yarışlarında elektrikli footexaf Londra 2Q Nafen)At yarışlarıma finalinde kullanılan elektrikli foto âletlerinin bundan sonra yarış boyunca da kulla nılması ve her atın yarış mesafesini ne kadar za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Amerikan yedek birliklerine kredi Vuşington 26 A.A)Afp:Temsilciler meclisi silâhlı kuv vetler komisyonu dünkü toplan tısında yedek birliklerin talimi için 400 milyon dolarlık bir kredi açılmasını kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada Yazı islerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi:matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Bir kalpazan şebekesi tutuldu Emniyet memurları sahte on liralık basan ve bunları piyasaya sürmeye çalışan dört kişilik bir kalpazan şebekesini meydana çıkarmıştır.Kalpazanlardan ibrahim Yenibağlı ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • C.H.P.Divanı dün toplandı Ankara 2(î Milliyet)C.H.P.divanı bu sabah Hilmi Uranın başkanlığında toplanmıştır.Oğ leden sonraki oturuma da inönü başkanlık etmiştir.Divan evvelce mayıs sonunda toplantıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Meclisin ikinci toplantısı Baş tarafı 1 incide] rine dair önergeleri okunmuştur.Seçim tutanaklarının onanmasımüzakeresinde başkan Fuat Hu lûsi Demirelli,itiraz edilen bazı tutanaklar hakkında yüksek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1950
  • Mühim olan hükümetler değil siyasî partilerdir Başmakaleden devam] dır ki,son hâdisede herkesi hayretten biraz fazla bir hisse düşürmüştür.Demek,bir demokraside motörler,partiler ve hükümetler ise,anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • ı «etoeKernixdet »air ton»»" T *amln etm»»t,r' PV "Vtl İMİİ •LVO KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en rinl sayın müşterilerimize arzediyoruzelverişli tipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • Bir erkek:A I New York'a gelmişiz.Ne rahat ve mükemmel bir uçuş,değil mi Bir kadın ı Ben de şimdi neden herkesin Pan Amerikanla uçmağı tercih ettiğini anlıyorum.Hakikaten yolcular Atlantîği diğer hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • Devlet Denizyolları Hânları 1 6 Muhtelif grup ve eb'atta 3290 adet galvanize boru aksamı pazarlıkla »atın alınacaktır.2 Pazarlık fi/6/950 perşembe günü saat 15 te Tophanede Genel Müdürlük Alım Satım K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • Neşriyat NİLÜFER ALTI YAŞINDA Ankarada neşredilen Nilüfer mecmuası yeni çıkan 60 inci sa* yısıyla bes yasım doldurmuş,^J tıncı yasına basmıştır.Daima i/J ve faydalı şeylerden bahçeden bU mecmuanın yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • w rtm universal Jeep DİKKAT.MÜHİMDİR:1.Yeni Universal JEEP vasıtalarının Türkiyeye yegâne ithal seıanıyeti,Birleşik Amerikada WILLYS OVERLAND EXPORT CORPORATION fabrikaları tarafından,Türkiye umumî Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 282 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar takas 355 Ster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • TAKVİM 27 Mayıs 195Q CUMARTESİ Rumî:Mayıs Hicrî;Şaban Gün Öğle İkindi Aksan Yatsı 13 1366 10 1369 532 9.03 13.11 4.42 17.10 8.41 20.30 12.00 22.27 1.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • TÜRK TİCARET BANKASI SERMAYESİ T.L.4.400.000 İHTİYATLARI T.L,1,876,186 1950 ikramiye Plânımızn 2 ci çekiliş tarihi:10 HAZİRAN 950 Bu çekilişe iştirak edebilmek için MÜFTERİLERİMİZİN 31 MAYIS 950 AKŞAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • Beşiktaş Kadastro Müdürlüğün,den:Kadastrosu ikmal edilerek iki aylık askı cedvelleri asılı bulunan Ortaköy Mecidiye mahallesinin perakende evrakından olup bu kerre tekemmül ettirilen 198 ada 8 parsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • I l~.milliye ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FÎATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 îlân sayfalan suntim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • 15000 ton çimento alınacak bayındırlık Bakanlığından!29 Hazkan 1950 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te Ba yındrılık Hakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • 'AYDA ON LİRA TAKSİTLE Meıutus kumaşından ısmarlama elbise 135 liradır,Mahmutpaşa,Kapalıçarşı kapısı yanında No,18 SALAHADDİN KARAKAŞLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1950
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN ölen veya hibe edenin İkametgâh Vergi Dosya adı soyadı adresi Matrahı Nisbeti Vergisi F.zam.Zam ceza Sene İhbarname No:No;L İbrahim Akman V,1 Niyazi Akman Veledikarabaş Tars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6