Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • e uyu illet anlısına Cumhurbaşkanı ve bugünkü toplantıda Ankara 21 Milliyet)D.P.nin zaferi ile neticelenen seçimler,den sonra Dokuzuncu devre Büyük Miilet Meclisi ilk toplantısını yarın saat 15 de yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • r Vfcr t,V l'J' r;7-7-Z:Par" mil!etvekilleH Atatürkün anıt kabrine çelenk koymak üzere hep birlikte Etnografmüzesine doğru yürüyorlar.H Foto.H j.^1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • Türk milletinin itibarı dünya çapında yükselmiştir Milletin Halk Partisi iktidarını devirerek,işendi seçtiği vekillerini iş başına getirmesi yalnız Türk milletine değil,Türk milletine dost olan yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • Ankara Halkevinin dün sahnesi çöktü Prova yapan 12 talebe 7 metre yüksekten düşüp yaralandı Çöken asansörün kazadan son raki hali Ankara 21 Milliyet)Bugün öğle vakti saat 11,50 sıralarında Ankara Halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • İsveç Kıraliyet Teknoloji Enstitüsüne.mensup 4q kişilik bir talebe kafilesi dün şehrimize gelmiş,ve Türk Millî Talebe Federasyonunca Yeşilköy hava alanında karşılanmıştır.Misafirler sehrimzide bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • Bir Damla İnkılâpçıyız!Son seçimlerde meydana çıkan hakikatlerden:Şemseddin Günaltay'ın sayın refikaları,seçmen listesine,imza yerine parmak basmış!Meğer bayan Günaltay,yeni harfleri bilmiyor.Stop!Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • Sunderland Fenerbahçeyi 3-0 yendi v.Beşiktaş Amerikada 5 3 galip Dün İngiliz Sunderland takımı dördüncü maçını Fenerbahçe ile ycpmış ve üstün bir oyundan son.Tia o-O galip gelmiştir.Bu maça ait tcfsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • arın çoğu Ankaraya gidiyor!Ankara 21 Milliyet)D.P.J zikredilen valiler,kaymakamiar.nin iktidara gelişini müteakip ve nahiye müdürleri arasında bilhassa CHP.nin emrinde çe-1 büyük bir telâg bag gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • ft İngiltere sahillerinde Rus gemileri 30 balıkçı gemisine dair Londrada çeşitli tefsiıler Londra,21 A.A.Afp)Pazar basını,İngiltere sahilleri açıklarında demirleyen Sovyet gemilerine dair geniş tefsir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • 9 ınonu dun Çankayadan taşındı Ankara 21 Milliyet)Cumhurbaşkanı İnönü bugün öğleden sonra zâti eşyasının tamamını alarak Çankayadan Kayaklıderede İnönü ilkokulu yanındaki kendi evine taşınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • Yeni gelen oyulmuş AMERİKAN PAL TRAŞ BIÇAĞINI Her yerde arayınız.Oyulmuş U.S.A.Patent No.22(32588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • 9 uncu Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısına riyaset etmesi ihtimali bulunan Meclisin en yaşlı fezası ve C.H.P.nin başmuharriri Hüseyin Cahit Yalçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • inönü dün C.H.P.Meclis Grupuna Başkanlık etti Ankara 21 Milliyet)Ç.H.P.Meclis Grupu bugün sabah saat 11 den itibaren Parti Genel Baş kanı ismet înöniinün başkanlığında genel merkez binasında toplanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • Yeni af 1 kanunu 9 uncu meclisin ilk işi bu tasarının şümulünü artırmak olacak Ankara 21 Milliyet)şehrimiz D.P.çevrelerinde tekrar teyit edildiğine gore,ve bundan evvel de bildirdiğim gibi,D.P.kabines
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1950
  • Yeni kabine hakkında tahminler Adnan Menderes dün evinde istişarelerine devam eftti Kabineyi Adnan Menderesin kuracağı artık kat'iyetle anlaşılmıştır.Nitekim Menderes bu günden itibaren evinde yarı re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • SAĞLIK BAHİSLERİ Prostat ameliyatında ye bir usul tatbik ediliyor 45 yasından sonra erkeklerde rastların bn Lazlık l.iiy.ik tehlikeler yaratmaktadır.ftMillu»)usulü ilevıen yeni bir ameliyat şekli l»u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Türk Kültür Ocağının kongresi dün yapıldı Türk Kültür Ocağının yılliK umumî heyet toplantısı,dün saat 9 da Marmara lokalinde yapılmıştır.İdare heyeti faaliyet rapora ve ^murakabe heyeti raporu.Q-kundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Diiii dörl sokakta deneme sayımı yapıldı Genel nüfus sayımı için istatistik Genel Müdürlüğünce hasırlanan soruların tatoikatta aksıyacak tarafları olup olmadığını tetkik etmek üzere Ankarada olduğu gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Gül sergisi dün açıldı Kerami Parıldar isminde hlc genç tarafından dört yıldanüer»,Kadıköy,Küçükmodada açılmak ta olan İstanbul Gül Serpişi)dün saat 17 de İstanbul Valisi Dr.Fahrettin Kerim Gökay ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Coğrafî terimiyle Güney Doğu Asya adiyle anılan vâsi bölgede 500 milyon insan kararsızlık vo huzursuzluk iğinde yasamaktadır.Bu bölge yeni milliyetçilik mefhumundan doğan siyasî hassasiyetle kıkırdama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Kumanyadaki durum hakkında bir diplomatın söyledikleri Balkan devletlerinde son günlerde cereyan eden ve Kumanyada iki Bakanın halk mahkemesine verilmesiyle neticelenen olaylar okuyucularımızın malûmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Çiçek Bayramımla bir şahıs mahzene düşüp yaralandı Gülhane parkında yapılan Çiçek Bayramına gelen,Anadolu kavağ;Zincirlikuyu caddesinde 24 numarada oturan Faik Köklen adında bir şahıs,dolaşırken park
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Muhsin Ertuğrui isviçrede hastalandı Devlet Tiyatrosunun önümüzdeki mevsimde oynıyacağı eserleri seçmek ve bazı elemanlar aramak üzere 15 gün izinle Avrupaya gitmiş olan.Muhsin Ertuğrui,hâlâ vazifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Fransızlar bizden gülyağı almak istiyorlar Paris Ticaret Ataşeliğimizden gönderilen bir raporda,iyi kalite gülyağlarmnızın beğenildiği ve diğer memleketler mamullerine tercih edildiği belirtilerek «Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • İstanbulin fetih yıldönümü törenle kutlanacak 29 mayıs pazartesi günü istanbul un fethinin yıldönümüdür.Bu münasebetle Istanbulun Fetih Yıllarını Kutlama Derneği büyük bir kutlama programı hazırlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Kadınları rahatsız eden iki enç yakalandı Sokaklarda kadınlara lâf atmak ve elle tarruzda bulun mak suçu ile yakalanan Rahmi ve Tevfik isminde iki kişi savcıhğa teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • I.ir katlın komşusunu keserle yaraia\'ı Cibalide,Yeniyol sokağında oturan Şerife isminde bir kadın ayni sokakta oturan Hüseyin ismindeki komşusunu bir kavga sonunda başına keserle vurarak ağır surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Miliî Talebe Federasyonu Cezayire bir seyahat tertip ediyor Yapılan davet üzerine,Türkiye Millî Talebe Federasyonu Cezayire bir tetkik gezisi tertiplemiştir.Haziranda yapılacak olan gezinin kat'î tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Bugün 5 Amerikalı maliye mütehassısı geliyor Merkez Bankasının davetlisi olarak bugün şehrimize,hususî bir tıçakia beş Amerikan maliye mütehassısı gelecektir.Heyetin reisi,Amerikanın en büyük maliyeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Uskurlarda yeni bir kütüphane açılıyor Üsküdardaki Selimağa kütüphanesine ilâveten ikinci bir kütüphane daha açılmasına karar verilmiştir.Selimağa kütüphanesinin bir şubesi olacak olan bu kütüphaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Belediye sebze ve ıneyva fiatını düşürmeğe çalışıyor Belediye perakende meyva ve sebze fiyatlarını düşürebilmek ve bir nevi tanzim satışı yap inak gayesiyle Halde,diğer kabzımalların yanında-bizzat ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • İstanbul sergisi Pavyon ayırtan yabancı devletlerin sayısı 11 i buldu Bir temmuzda açılacak olan istanbul sergisine iştirake karar vermiş ve pavyon ayırtmış olan yabancı memleketlerin sayısı on biri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Tacirler ferdî teşebbüse imkân verilmesi iein bir toplantı yapıyorlar Tüccar ve sanayiciler yarın Ticaret ve Sanayi Odasında biı toplantı yapacaklardır.Bu toplantıda Tekel fabrikalarının ve devlet işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • HALKIN SESİ Kcsdıköyden şikâyetler «Kadıköy Hünkâr İmamı Acıbadem yolu Üzerindeki tren köprüsü etrafında son günlerde acaib kılıklı bir a dam dolaşmakta,gelip geçene çatmakta ve en mahrem yerlerini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Be'e.iye asker ailelerine yardım vergisi olarak alınan paranın yarısından fazlasını başka işlere harcıyor Şehrimizdeki asker ailelerinden bir kısmı belediyeye moracuat ederek müzayaka içinde bulundukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • İşçi Sendikaları Birliğinin kurduğu yapı kooperatifi İstanbul İğçi Sendikaları Birliğinin kurduğu yapı kooperatifinin ilk kongresi 26 mayıs cuma günü birlik merkezinde yapılacaktır.Bildirildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Lokantalarda tarifeler telkik ediliyor Gıda maddelerinin bariz bir şekilde düşmesi karşısında belediye iktisat müdürlüğü lokantaların yemek tarifelerinde bir indirme yapmayı lüzumlu bulmuş ve bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Almanyaya halı ihracı Alman Hükümeti bu iş için 25.000 dolar tahsis etti Eylül ayı içinde Almanyada açılaeak olan iki fuara memleketimiz de davet edilmiştir.Bu fuarlara bazı ihracatçı firmalarımız vd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1950
  • Tefrika No:2 [O TROCKIYI 1 *Böyle öldürdüler?Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri çok enerjik,karısı ise sakindi ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Eski Sovyet komiseri Troisky 20 ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Hayatta muvaffak olmanın şartları Dünyanın en mühim insanı olarak kendinizi kabul edin Kendi kendinizle meggul olmayı katiyen ihınal etmeyin.Kendinizi başkalarına sevdirmek,dost kazanmak,herkesin tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Dünyanın en popüler profesörü sınıfta hokkabazlık yapıyor New York 21 Nafen)New York City Kolejinin içtimaiyat va ruhiyat prolesörü Ğe~ raid Ehrîich,talebeler taralından «dünyanın en popüler profesörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Sovyet Rusyada açlık olması ihtimali var 5 senelik plân tehlikeli bir buhrana yol açıyor Londra,21 Nafen)Sovyet Rusyadan gelen raporlara göre,Beyaz Rusya,Ukrayna ve merkezî Asyanın bir çok Sovyet Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • n—SİYASİ VAZİYET Amerikada mecburî askerlik ünyanın dört çevresinde hemen her gün,yapılan toplantılarda,ikiye ayrılmış oJan dünya devletleri birbirlerini altedecek yeni tedbir,ler aramakla meşgul bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • MİLLÎ ROMAN TEFRİKA No.20 Ve Ayşe geldi.Ona çok yakışan siyah lutr mantosu içinde ve çenesinin altından sıktığı mavi bir kaşkolü çekip alarak Tarığa doğru koştu.Delikanlı damarlarında sanki cıva dever
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • CORE*j Demagojinin iflâsı Politikada küfrün ve demagojinin ne de.ğ rece müessir olduğu-E E nu görmek istiyor musunuz?E E Millet Partisinin hâline ba-E kınız!p Kurulduğu günden on dört E E mayısa kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • 100 bin kişiyi meskensiz bırakan sel Kanadadaki korkunç feyezan azalıyor Winnipeg 21 A.A)21 gündenberi ilk defa olarak kızıl nen rin taşan sularında hajiif alçalma,kaydedilmiştir.Filhakika 24 saattenb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Meğer sinemayı da Rus âlimleri icat etmiş!Londra 2i A.A.Tass ajarisının bildirdiğine'güre »Sanat" isimli Sovyet mecmuası,sinemayı Huşların icat ettiklerini iddia etmektedir.Mecmuaya göre 1893 te Mosko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Amerikalılar İranda bir radyo istasyonu kuruyorlar Tahran 21 A.A.Tahran radyosu M.OOO dolar kıymetindeki Amerikanın sesi malzemesinin Rusyayu haber göndermek ve Sovyetlerin mahallî isyasyon lar yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Mısır,komünist Çin'i tanmııyacak mı?Kahire 21 A.P.Dışişleri Bakanlığına mensup bir sözcü Misi rın komünist Çin hükümetini tanıması meselesinin henüz halle dilmediğini söylemiştir.Birleşmiş Milletler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Kıbrıs heyeti Atinaya vardı Atina,21 A.A.Reuter)Ada hakkında bazı taleplerde bulun mak üzere buraya gelmiş olan Kıbrıs heyetinin Kıral Pol tara fından kabul edilip edilmiyeceği malûm değildir.Hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • İtalyan sosyalistlerinin harp aleyhtarı kararı Venedik 21 A.A.Bugün burada bir demeçte bulunan Italyan Sosyalist Partisi sekreteri Pietro Nenni,italya tarafından bir harp ilân edilecek olursa,partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Dondurma fabrikasına hücum Sydney 21 Nafen)Mühim miktarda dondurma imal etmekte olan bir fabrika «imal edilen dondurmaların tadını tatmak ve fikir beyan etmek» için bir memura ihtiyaç duymuş ve gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Rusyada idam edilenler Roma 21 A.A.Collegamento mecmuası 1950 senesinin ilk üç ayı içinde Rusyada tahminen bin kişinin casusluk,ihanet ve sabotaj yapmakla itham edilerek idam edildiklerini dün yazmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Kısırlaştıra lan akı!hastaEarı Amerikada şimdiye knıîar 946 kiği kısırlaştırıldı Colombus 21 A.A.Amerikan akıl hastalıkları mütehassısları cemiyetine verdiği senelik ra porda Dr.Fred O.Butler,kısırlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Feci bV den kazası Almanyadaki ] ir maden ocağında 6^J ki^i öldü Gelsenkichen,21 A.A)Gelsenkirehen maden kuyusu kazasında ölenlerin sayısı 63 e çıkmıştır.Kuratrma ekipleri Hugo kuyusundan 58 ceset çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • JstciiiJen renkte tavuk yetiştiriliyor New York 21 Nafen)Ohio eyaletinde A.Y.Kiss isminde bir çiftçi kadın tavuklarına istediği rengi vermeğe muvaffak olmuştur.Bildirildiğine göre,bu çiftçi kuluçkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Norvcçle manevralar Oslo 21 A.A.Silâh ve üniformalarını saklamış olan 100.000 gönüllü yedek subay ve er,bütün Norveç'te yapılan manevralara iştirak etmişlerdir.Norveç askerî makamları bu manevralardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1950
  • Avusiuryadaki Sovyet uçaklarının faaliyeti Viyana 21 A.A.Avusturya içişleri Bakanının bildirdiğine güm,nıakmalı tüfeklerle mücehhez Sovyet uçakları,Avusturyada Sovyetlerin işgali altında bulunan yolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.05.1950
  • Radyo PAZARTESİ 22/5/950 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Tan golar Pl,13.20 Hafif öğle müziği,çalan:Samiramis orkestrası,14.00 Şarkı ve türküler Pl.14.30 Serbest saat;Konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir vilâyetimiz 2 Bir harf ilâvesiyle çalışma;tersi dinlenme 3 Ok 'eski terimde)yaması 4 Aşırı resmiyet;bir renk 5 Faydalı 6 İdare bölümünden;yeni bir tarikat 7 Tersi elde avıçta durmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1950
  • Dün Ankara Halkevinde fee!bir kaza vukua gelmiş,sahne nin asansörü koparak 7 metre aşağıdaki zemine düşmüştür,Osırada 20 talebeden müteşekkil bir grup mandolin müsameresi için prova yapmaktaydı.Talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1950
  • Rüyamdaki kadın Yazan:Oğuz ÖZDEŞ I Siz hiç,bir ay mütemadiyen ayni rüyayı gördünüz mü?Pak zannetmiyorum.Halbuki ben tam bir ay,her gece rüyamda ayni kadını gördüm.Evet,bir ay,hemen her gece ayni kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1950
  • Seyrüsefer kuzuları Ş Son yirmi gün içerisinde Is.tanbulda 68 seyrüsefer kazası olmuştur.Bunun 7 si ölümle ve 61 i de ağır ve hafif yaralamalarla sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1950
  • Tütün ihracatımız Türk Ajansı)tarafından bildirildiğine göre 950 yılının ilk üç ayı zarfında Ingiltereye 6,319,095 lira,Almanyaya 5 milyon,071,653 lira,Çekoslavakyaya 5.484.994 lira ve bundan başka da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1950
  • TAKVİM 22 Mayıs 1950 PAZARTESİ Rumi:Mayıs 9 1366 Hicrî:Saba» 4 1369 Gün 5.36 9.11 Öğle 13.11 4.46 İkindi 17.08 8.44 Aksam 20.2Ç 12.00 Yatsı 22.20 1.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1950
  • FATİH 'tmmfâa ^%SuEtan Mehm P 9 TEFRİKA No.20 Heybetli elçi,kendi yerinde im ş gibi teklifsizdi efendim,aradaki iiuanedenın şu andan itibaren feshedildiğini r iidırmeğe bu kullarını memur buyurdular.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1950
  • Eti;e genç adama hayran bakışlarla bakıp gitmekten ken-adi.Fakat,öbürü 1arkında değildi.Cebinden sigara p ocaktaki alevleri seyrederek Eh bakalım,sizin şu gaze,teier ne yazıyormuş,dedi.Fazla bir jey d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Mareşal W a veli ağır hasta Londra 21 A.A.Bu sabah neşredilen sağlık bültenine göre Mareşal Wavell'in sıhhî din umu tehlikelidir.Maregal,5 mayısta kanundan ameliyat oimus-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Hull C;ty Ankaradci gene ga o Ankara,21 A.A.L'tg&a Hull City takımı bugün ik nci maçını Gençleı birliği ile yap mıştır.Maç.n tafsilâtım seriyoruz.Oyuna ingilizler başladı.Rakıbinin ilk hücumlarını atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Atlantik Paktı ve Norveç Mr.Lange "ihtiyaçlarımızı Baîılı|ar çok iyi anladılar,diyor Oslo,21 Nafen)Oslo'ya hava yolu ile gelen Dışişleri Bakanı M.Lange Atlantik Paktına dahil memleketlerin son toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • İng illere sahillerinde Bus gemisi I Baş tarafı 1 inciüa de cereyan edeceğini hatırlatan Sunday Times gazetesi şunları yazmaktadır;Bu gemilerin takip ettikleri yol ile manevralara iştirak e den gemile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • ir.ö.ıü dm?C.H.Pieciîş gıupuna başkamı.etti Baş tarafı 1 inride sevgi gösterileri yapılmıştırinönü oğluna ait 2423 plâka numaralı hususî otomobille kendi köşküne gitmiştirinönü,Öğıeden sonra tekrar me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Dünyanın en büyük feyezanı Kanadada vukubulmus ve Winnipeg şehrindeki 100 000 kigi bu yüzden evsiz barksız kalmıştır.Bu resim,kurtarma işiyle vasifelendirUen birutjaklan aunnuttu ve su basan rmntakada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • SuntferlandlıSar ne dediler Fenerbahçe—Sunderland maçının bilmesini müteakip Sunderland lı futbolculara maç hakkındaki intibalarıni ve Türk futbolu hakkında ne düşündüklerini sorduk.İdareci ve oyuncul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Galatasaray KlübUne,Sunderland takımı tarafından gönderilen telgraf Galatasaraym cumartesi günkü güzel oyunundan çok memnun kalan Sunderland idarecileri,kulübe bir telgraf göndererek takım hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • D.P.MECLÎS BUGÜN DE TOPLANIYOL Ankara 21 Milliyet)D.P.Meclis Grupu Başkanlığından bil dirildiğine göre parti meclis grupu yarış sabah saat 10 da Büyük Millet Meclisinde toplanacaktır.Anî olarak verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Beşiktaş ı iik maçını 5 Nevyork 21 A.A.Beşiktaş futbol takımı bugün Amerikan League All Stars takımı ile yaptığı ilk maçı 5-3 kazanmıştır.Beşiktaş takımının teknik üstünlüğü,Amerikalıların galip gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Ruslar Almanyada iç harp çıkartacak Salı Almanyalı Sosyalistler,halk polisinin gizli faaliyetini açıkladılar Hamburg 21 A.P.Batı Almanyalı Sosyalistler Rusyanın Almanyada bir dahili harbi kun daklamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Isr aile uçakla muhaceret Bu senenin sonuna kadar Iraktan İsraile 60 bin muhacir uçakla gelecek Tel Aviv 21 A.P.Isuıil kurulduğundanberi bu memlekete uçakla yapılan muhaceret akın lannm en büyüğü yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • iddianamede Fransız komünistlerinin bana hücum etmek le Fransnya hizmet etmedik lerini,fakat Sovyet rejiminin CKmeğine yağ sürdüklerini isbata çalışmıştım.Ayrıca,bir takım teferruattan,dâvamı ilgilend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • n çene Hitierin ölümünü Ruslar bir tehdit unsuru olarak dünyadan gizlediler Pittburg,21 A.A)United Press:Milletlerarası şöhreti haiz bir hukukçu Sovyet Rusyayı,Adolf Hitierin ölümüne d?ir delilleri gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Kaymakamların ço£u Ankaraya gidiyor Baştarafı 1 nci sahîfede)Haber aldığıma göre hemen hemen bütün valiler mahrem şifre ile içişleri Bakanlığına müracaat etmekte ve «vaziyetimiz ne olacak?diye sormakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi Baştarafı 1 inci sayfada)yeti dünkü grup toplantısında parti »dayı seçilen'Celâl Bayar'ı Cumhurbaşkanı olarak kabul edeceği muhakkaktır.Bu vaziyete göre inönü Cumhurbaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Ankara Halkevi [Baş tarafı 1 incide] Yaptığımız tahkikata göre,bu Müessif kaza şöyle olmuştur:Muhtelif ilkokullara mensup 20ü kadar talebe bugün öğleden Sonra verilecek müzik konseri için prova yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • 4x1500 metre bayrak rekoru dün kırıldı 4 X 1500 Türkiye rekoru dün înönü stadında yapılan denemede kırılmıştır.Takım su elemanlardan müteşekkildi.Salih özgörün,Emin Doybak,Turhan Göker,Cahit önel.Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Yeni kabine hakkında tahminler Bas tarafı 1 incide Fahri Belen veya Ali Fuat Ce besoydan birine verilecektir.Korgeneral Fahri Belen bu uk şam vâki davet üzerine Celâl Bayarın evine gitmiş ve Cum hurba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Türk Milletinin itibarı dünya çapında yükselmiştir [Başmakaleden devam] iddia eden muhataplarının,milleti temsil kabiliyetleı i hakkında,herhangi bir riyazi mesnede sahip görünmüyorlardı.Hattâ gene mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1950
  • Japon harp esirleri memleketlerine iade edilecek Paris,21 A.A.Afp)Dün gece resmen bildirildiğine göre,hâlen Ilindiçinide bulunan Japon harp esirleri yakında memleketlerine iade edilecek ve Yakoho maya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.05.1950
  • Bir binanın umumî kalorifer nü saat 15 de İzmit Deniz As.Sanamesi 1st.Lv.Â.de görülür.Kesif 6143,23 liradır.Bu işe gireceklerin 70.000 lira gelerini tatil günleri hariç en az inşaat Ko.na ibraz ile ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1950
  • 15000 ton çımsitto alınacak Bayındırlık Bakanlığından:29 Haziran 1950 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te Ba yındnlık Hakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde top ki nacak Malzeme Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1950
  • r l Maçın tenkidi Yazan Nuri BOSUT Sunderland takımı dördüncü maçını da Fenerbahçe ile yaparak şehrimizdeki angajmanını bitirmiş oldu.İnsan,çok sürükleyici bir kitabın son sahifelerine geldiği vakit;z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1950
  • Sunderland de dün 3-0 mağlûp etti İngilizler,oyunun ilk devre futbolun ne olduğunu gösfe Cihadın plonjonuna rağmen Dün.Fenerbahçe ile son maçı:i oynaj'an Sunderland,bunu üstün ve güzel bir oyundan osn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1950
  • EŞ'EK EŞ'EK adlı siyasî,mizahî,içtimaî gazetenin üçüncü sayısı dolgun münderecatla çıkmıştır.Tavsiye ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1950
  • I' riPBI I—MMf—lllBMiraiiffffliilTB^rTT^ KAMYONLARiN.iM Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşterilerimize arzediyoruz.Model 249 1303/1304 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yeı:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahiliye Mütehassısı Pazardan bugka her gün.saat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1950
  • iHilmje ABONE FIATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FIATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 4 İlân sayfa!a:ı santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6