Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • anlığına ihtimali kuvvetleniyor Partinin teşkilât kademeleri Bayarın Devlet reisi istiyorlar Ankara,18 Milliyet)Demokrat Partide Cumhurbaşkan lığına Celâl Bayar'ın gelmesi için beliren temayül gittikç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • Demokrat Parti dün bir beyanname neşretti İktidar değişmesinin vatandaşlarda huzursuzluk doğurmamasını istiyoruz Ankara 18 A.A.Demok-rat Partinin beyannamesi aşağı-dadır:Milletvekilliği seçimleri neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • Atlantik Paktının stratejisi Kurulan yüksek komuta heyetinde 12 devletin Dış Bakan Muavinleri de vazife alacaklar Londra 18 A.P.Jİ Atlantik Paktı devletleri Dışişleri Bakan,lan bugün daimî bir yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • 'Türkiye istihale geçiriyor,Dünya basınında son seçimlere dair tefsirler devam ediyor Vaşıngton 18 AP)Türk genel seçimlerine «ge cici bir alâkadan» fazlasını göstermiş olan Wasington Post gazetesi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • Yeni Kabineye kimler girecek?Başbakan olarak Köprülüden,Millî Savunma için General Fahri Belen,Maliye için de Kâzım Taşkent'den bahsediliyor Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • Vali Gökay Bayan tebrik etti İstanbul Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay,D.P.Genel Başkanı Celâl Bayara bifl telgraf çekerek Istanbuldaki seçimin neticesini bildirmiş ve kea dilerini tebrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • Taks»m gazinosundaki moda geçidi Milli Eğtim Bakanlığı Teknik öğretim Olgunlaşma Enstitüsü dün saat 16 da Taksim Belediye Gazinosu salonlarında çok muvaffak bir moda geçidi yapmıştır.Şehrimizin güzide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • Bayar,cumhurreisi olmamalıdır Meşhur atalar sözüdür:«Herkes kaşık yapar ama,sapını ortaya getiremez!derler.Halkta Demokrat Partinin muvaffakiyetini memleketin muvaffakiyeti sayan bir haleti ruhiye hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • I Ankara;18 Milliyet)Dinar Ziraat Bankasının Kaş Ziraat Bankasına posta vasıtasiyle gönderdiği 10 bin lirlık posta paketi müh üründe görülen şüphe üzerine bugün vilâyet idare heyeti huzurunda acılmıg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • Russell Dorr "Marshall yardımı eskisi gibi devam edecek,dedi 'Türkiye,İngiltereden sonra en çok yardım gören memlekettir,Pariste toplanacak olan Marshall Plânı idarecileri konferansına katılmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1950
  • Cemil Sait Barlas da yardım plânının kendine göre bir muhasebesini yaptı Cemil Barlas dün gazetecilere izahat verirken Ankara 18 Milliyet)Devlet Bakanı Cemil Baıias bugün bir Basın toplantısı ter tip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • TOPLANTI ¦fc Üpalid Derneği Genci Kurulu bugün saat 15 te Taksim Kristal gazinosunda olağanüstü bir toplantı yapacaktır.KONFERANS fc 19 Mayıs Bahar bayramı münasebetiyle bugün saat 18 de Beyoğlu halke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • KISA HABERLER Uluslararası İçki Düşmanı Kadınlar Birliği üç haziranda yapacakları toplantı için Türkiyeden de mümessil istemişlerdir.Hollanda sefiri ve Hollanda konsolosu dün Vali ve Belediye Keisi Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Buğday sıkıntısı önleniyor Bu yü memleketimizde topralmahsullerinin verimi çok iyidir Buğday,çavdar,arpa,yulaf,mısır vesair maddelerin istihsal seviyeleri köylüyü sevindirecek durumda bulunmaktadırgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Seçim sonunda istanbul Pazar gününün akisleri â devam Her yerde,dairede,sinc^nada,tramvayda,otobüste,yolda,pastacıda,alış verişte 1/ep ayın mevzu:Seçim,seçim,serim.Bütün yurtta olduğu gibi şehrimiz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Seçimden dört gün önce neşredilen bir makalemde,yine bu başlık altında hulasaten demiştim ki,Kehanette bulunuyorum,fakat mukadder olan netice Demokrat Partinin zaferidir.Eğer iktidarın manevî mesuliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • 350 Turist geliyor Amerikalı seyyahlar memleketimizde 15 gün kadar kalacaklar New Yorktaki Türk Yunan Cemiyetinden alâkalılara bildi rildiğine göre hazrian ayı iğinde Istanbula 350 kişilik bir turist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Yeni Amerikan Başkonsolosu aliyi ziyaret etli Birleşik Amerika Devletinin yeni Başkonsolosu Mr.Lewis ile Bremen şehrine tâyin edilen eski Başkonsolos Baldwin dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Belediyenin kontrol ekipleri çalışıyor Son 24 saat zarfında Belediye mürakıpleri tarafından 63 manav,74 sebzeci,35 fırın,22 pastacı,10 muhallebici.23 berber,34 bakk^ı,9 kunduracı,6 helvacı,3 tavukçu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Bulgaristaııdan 11 kişilik bir mülteci kafilesi geldi Bulgaı istandan kaçmağa muvaffak olabilen ırkadaşlarimızdan 11 kişilik bir mülteci kafilesi a'ütı sabah Edirneden şehrimize gelmiş ve bunlar Sirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Yaıan:V.KRAVCHENKO Tefrika No.11 Amerikalıların yardım etmesine muhtaçtım Kendi dâvamı destekleyecek şahit bulmakta güçlük çekiyordum,ıJarıa nırleşık Amerıkada iken bu işe başlamıştım.O zamanki güçlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Nuh'un gemisini bu sene de arıyacaklar Geçen yaz Ağrı dağına çıkıp Nubun gemisini ariyan Amer kah Dr.Oran Smith,haziranın ortalarına doğru Istanbula gelecektir.Amerikalı,temmuz ayı içinde Nuhun gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Şehir Meclisi ay bacında toplantılarına başlıyacak Şehir Meclisi bir haziranda toplanacaktır.Bu devrede gündeme alınacak en mühim mevzu w uz evlerin inşasına dan-meselelerdir.Meclisin bu toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Kontroldün geçirilen nakil vasıtaları Son 24 saat zarfında,istanbul Emniyet Müdürlüğü Altıncı Şube memurları tarafından 412 nakil vasıtası kontrol edilmiştir.Bu kontrcllar neticesinde muhtelif suçlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Üzüm iiatının düşmesi muhtemel Tecrübeli bağcıların ifade ettiklerine güre bağlarımızın bugünkü durumuna göre 1950 yılı üzüm rekoltesinin 75-80 bin ton [maktadır.Diğer taraftan mahsulün fazla olması y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Filistîne fındık,ceviz ve keçiboynuzu satacağız Filistin hükümeti memleketimizden mühim miktarda incir,üzüm ve ayrıca fındık,ceviz ve keçiboynuzu gibi kuru meyvalar satın alm«k istemektedir.Mubayaalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • BedriGöknüileMaradiBaşar Tüccar Derneğinden çekildi Eu istifalar,Derneğin tarafsız istanbul milletvekilliğine seçilen,istanbul Tüccar Derneği ikinci başkanı bedri Güknil ve genel sekreter Ahmet Hamdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Hayvan mahsûllerinin hu yıl pek bereketli olmasına rağmen şehrimizde beyaz ve kaşar peynir fiatları çok pıhalıdır.Bu vaziyet karşısında da peynir is tihlâkinde bir artış olmamakta dırilgili makamların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • HALKIN SESİ Moda burnu «Kadıköy Moda burnunda otomobillerin dolaşması uygunsuz görülerek;bundan bir müddet önce bu semle otomobillerin girmesi yasak ediimişti.Bu yasağa riayet edilmediği görüldüğünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Vali.Beynelmilel İeki Dügmanlârı Kongresine çağırıldı Şikagoda toplanacak olan Milletlerarası İçki Düşmanları Kongresine,İstanbul Vali ve Belediye Reisi Fahreddin Kerim Gökay da davet edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Enteresan bir hırsızlık Cür'etkâr hırsız soyduğu eve bir de alaylı mektup bıraktı İstanbul' zabıtası enteresan ve cüretkerâne bir hırsızlık hâdisesine el koymuştur.Meçhul bir hırsız gece geç,'akit Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Buhar Bayramının son hazırlıkları tamamlandı önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri Gülhane parkında kutlanacak olan Bahar ve Çiçek bayramı için son hazırlıklar tamamlanmıştır.Bayramda çiçek alayları;m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Bandırma'ııııı ilk seferi Bandırma vapuru ilk seferini Pazartesi günü yapacaktır,istanbul Bandırma ekspres seferini yapacak olan gemi pazartesi sabah] Ikındırmaya gidecek;aksama Istanbula dönecektir.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Balık günden güne bollanıyor Son günlerde pek fazla balık tutulmaktadır.Bilhassa' Kalkan balığı her yıldan fazla çıkmakta ve kilosu 60 kuruştan satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Köprü dubaları tamir ediliyor Galata küplüsünün Eminönü tarafındaki dubalarından karaya oturanların tamirine salı günün den itibaren başlanacaktır.Tamiratın,seyrüsefere mani olmaması için gereken tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Beledivede dün yapılan bir toplantı Galata köprüsünün Karaköy kısmındaki tıkanıklığı gidermek için alınacak tedbirleri görüş mek üzere;dün Istanbul Beledi yesinde bir toplantı yapılmıştır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1950
  • Bu yıl pamuk mahsulü iyi Yabancı firmalar memleketimizden pamuk ithal etmek için talepte bulunmuş ve bilhassa akala cinsi pamuğu tercih ettiklerini bildirmişlerdir.Aldığımız malûmata güre bu yılın pam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • SİYASÎ VAZi YET Balkaniarda huzursuzluk alkan yarım adası,Os-|l—jl manii İmparatorluğunun çöküş devresindenbcri esash bir huzura kavuşamamıştır.93 muharebesinden sonra ise muhtelif dış tahriklerin tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Bir Amerikan dergisi daha Mısır'ın hışmına uğradı Kahire 18 AP)«Saturday Evening Post» Amerikan mecmuasının Mısırda satılması Bakanlar Kurulunun karariyle yasak edilmiştir.Bu kararın sebepleri açıklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Emin ol seni düşünüyo mm.Peki neyimi düşünüyor Sun bakalım?Bundan sonra bütün teklifleri sen yapacağına göre,acaba bir daha ne zaman görebileceğimi.Genç kız,gözlerini delikanlıya dikti.Yüzü ateş içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Liyakat Ali Han Sanfransisko seyahatini tamamladı Sanfransisko 18 A.A.United Press)Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Hanın Sanfranşişkodaki üç günlük ziyareti •Dünya Meseleleri Konseyi» tarafından gar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Yeni bir Berlin ablukasına doğru Berlin 18 A.A.United Press)Doğu Almanya haberler ajansı Berlin ile Batı Almanya arasında her türlü seyrüsefer vasu tası için yeni kontrol nokta lü rının ihdas edileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • İnsanlardan kaçmayınız Bir işde muvaffak olmanın sırrı sadece girgin olmaktır Arkadaşlık muhitinizi genişletmenin hattâ sağlıyacağınız bütün muvaffakiyetlerin temel taşı olduğunu aklınızdan çıkarmamal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Dünya sulhu için yeni nır illini n^7if^iiiMûr Ul Silo ICİ£İI Sy Ififl Her devlet kuvvetli olduğu sahada ordu yetiştirecek Londra;18 A.A.Atlantik Paktı devletleri Dışişleri Bakanları çarşamba günkü top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Sırrı çözülen uçan daireler Bir yüzbaşı,bunların menşeinin Amerika olduğunu söylüyor Colombus,Georgie)18 A.A.«Afp» Birinci Dünya Harbinde Amerikan ordusunda hava yüzba şısı olarak bulunan Eddie Tic ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Avusturyadaki Rus kuvvetleri Viyana 18 AP)Dün burada verilen malûmata göre,Rusya,Avusturyadaki işgal kuvvetlerini azaltmak istemediği gibi,Avusturya işgal statüsünde de herhangi bir değişiklik yapmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Urdüne taarruz eden Yahudi uçakları Amman 18 A.A.Ürdün savunma bakanı Fevzi Mülki paşa,Yahudi uçaklarının 2 mayısta yaptıkları bir hücum üzerine Urdünün hudut kıtalarını kuvvetlendirdiğini söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Polonyalım Ingiltereye bir şikâyeti Londra 13 AP)Dün gece bildirildiğine göre,Polonya hükümeti,Varşovadaki ingiliz Büyük Elçiliği üçüncü kâtiplerinden olan K.H.Ones'in bir afişi yırttığı sebebiyle ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Komünistlerin Cinde yeni bir muvaffakiyeti Paris 18 A.A.Komünist Çin radyosu tarafından yayınlanan bir tebliğe göre Üçüncü Çin ordusuna mensup ehemmiyetli kuvvetler Chou San adasına çıkarak Ting Hai'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Acaip bir hırsızlık Elbiseleri çalınan çiftlerin üzerine zift sürüp tüy diktiler Houston Missouri)18 A.A.Afp)Salı gecesi maskeli 12 kişi;Houstonlu bir kadın ve erkeğin yolunu kesmişler;elbiselerini çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Atom Jâboratuvarmu ait bir otomobil çalındı New York 18 A.A.Dün öğleden sonra kaybolan Long Island'daki Brookhaven atom lâboratuvarlarma ait otomobil bir kaç saat sonra Brooklyn polisi tarafından şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Rumanya ile Amerika arasındaki siyasî gerginlik Bükreş 18 A.A.Bugün bildirildiğine göre Rumanya Birleşik Amerikadan Bükreşteki elçiliğini 10 kişiye indirmesini istemiştir.Rumanya elçilik erkânından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Japon J »arış a ııd I aşinası için yapılan toplantı sona erdi Londra 18 A.A.ingiliz milletler topluluğuna mensup devletlerin Japon barış andlaşması hakkında yaptıkları toplantının 17 nci günü olan çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Mrl.Stalin hasta değil T.Lie,Staiinin 946 daki kadar sıhhatli olduğunu söylüyor Moskova,18 A.A.Afp)Basın konferansında Stalin'in kendisi üzerinde hasıl' ettiği tesir ve Mareşalin sıhhati etrafında dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Avusturya işçi sendikalarının protestosu Melbouın 18 A.A.Avustralya işçi sendikaları konseyi hükümetin komünist partisinin lağvı hakkındaki kanun tasarı,sının adalet anlayışına aykırı olduğu için parl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Bağdat seller altında Bağdat 18 A.A.Reuter)Tarihî Bağdat şehri dün sabah tamamiyle sellerin istilâsına uğramıştır.Selleıin istilâsına uğramış olan civardaki arazi 18 kilometre kare olarak tahmin edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Uı büyükler,Rusyayı protesto ediyor Washington 18 A.A.Afp)inanılır Amerikan kaynaklarından öğrenildiğine göre,doğu Almayadaki polis kuvvetlerinin Rusya tarafından askerî mahiyete irca edilmesini,Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Saar meselesinde İngiliz Muhafazakârlarının fikri Londra İH A.A.United Press)Avrupa demir,çelik ve kömür sanayiinin müştereken işletilmesi yolunda Fransız Dış işleri Bakanı Robert Schuman'ın geçen hai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Bir uçak kazasında 16 kişi öldü Shreveport Louisiana)18 A.A.Afp)Dün gece Açores adalarında vukubulan uçak kazasında 16 kişinin öldüğü bildirilmektedir.Verilen rapora göre kazaya kurban giden uçak,Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Üniversitede dersler 27 mayısta kesiliyor Univeristede dersler 27 Mayıs cumartesi günü kesilecektir.Lisans imtihanları 1 Haziranda baş lıyacak ve 30 Hazirana kadar devam edecektir,imtihan günleri,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • Sandal Bedesteninde açılan eşya teğhir salonu Belediyenin ehemmiyetli gelir kaynaklarından birini teşkil eden Sandal Bedesteni son günlerde tamir edilmiş ve halkm istifadesi iyin yeni bir' eşya teşhir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1950
  • FalihRıfkı ve Şükrü Sökmeıısüerle bir konuşma Erzurum Milliyet)Erzurumda Demokrat Parti tam liste halinde ve %90 fazlalıkla seçimi kazandı.Şehrimize gelen C.H.P.Gümüşhane milletvekili adayları Falih R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.05.1950
  • Sevgiliye elveda Yazan Turhan ERDİL Akşam üzeri,sararan günegin altında gölgeleri uzamış toprak damlı,alçak kerpiç evlerin;yol boyunca sıralı olup,bir iskelet sessizliği ile sallanan cı lız kavak ağaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1950
  • ğ FATİH "5«1İ3 ÜSultan Mehmet TEFRİKA No.17 Karacabeyin 500 süvarisi arkadan geliyordu iki sene evvel.Heınş.ıem imparator Kostantinin ikinci eşidir.Birinci zevcesi Morada vefat etmiş!Yaa.Bakınız bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1950
  • Ne fecî şey!Sonra başını kaldırarak genç adama doğru döndü.Mösyö Caliaghan,dedi,niçin bir kaç haftadan bahsediyorsunuz anlayamadım?Yâni işi bu kadar uzatmadan olmuyor mu,yoksa haftadan haftaya aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1950
  • H Dünyanın hertaralında bulu nan Amerikalılar 20 mayxs cu martesi gününü Amerikan Kara;Deniz ve Hava kuvvetlerinin bir Milli Savunma Bakanlığı altında birleştirilmesini «Silâhlı Kuvvetler Günü» olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1950
  • 19 Mayıs FJ50 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Uvertürler Pl.13.45 Şarkı ve türküler okuyan:Rikkat;Çalanlar;Sadi Işılay,İzzettin ökte,Yorgo Bacanos;14.20 Serbest saat.konuşma v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1950
  • 1 g S 4 7 »III ı 1 M It SOLDAN SAĞA:1 Paşa.2 Afkirada bir şehir;demir levha.3 Belli;bir Peygamber.4 Fransızca beraber;vazife 5 Arma;tersi bir emir.6 Yunanistanda meşhur bir tepe;bir nota.7 Bir içki.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • Yüksek Sovyet Şûrası acele içtimaa çağırıldı Pravda.Kus Tarım Bakanına devamlı hücumlarda bulunuyor Londra,18 Nai'en)Moskovadan gelen haberlere göre,Sovyet Politbürosu nihayet Yüksek Sovyet Şûrasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • Yeni kailin eye kbier g^recex?Ankara 15 Milliyet)İJe mokrat Parti Meclis Grupu ill» toplantısını cumartesi günü.saut 15 te yapacaktır.Toplantı münasebetiyle acele davet edilen Demokrat Parti Milletvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • ir miting y Milletvekilleri azamî gayretle çalışacaklarına yemin ettiler Adana;18 Hususî muhabiri miz Yusuf Ragıp bildiriyor)Demokrat Parti tarafından bugün tertip edilen miting Adanaya cidden müstesn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • Üniversite gençliği miting yapamıyacak Siyasî vaziyet yüzünden vilâyet toplantı izni vermedi İstanbul;18 A.A.İstanbul Valiliğinden;Türkiye Millî Talebe Federasyonu ve ona bağlı İstanbul Üniversitesi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • 0.P.oün bir beyanname neşretti Bastazaiı 1 inci şayiada)kılmak suretiyle hakikî millî birliği bir hürriyet nizamı içinde tahakkak ettirmeği memleketi idare mesuliyetinin ilk ve en 2arurî şartı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • ZAYİ 1D5Ü yılına ait Denizyollarından aldığım personel vapur pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktui".Denizyolları atelyesınde 2183 Fethi Ünlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • Sahibi:A.N.KABACAN Bu nüshada yazı islerini iiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif sirkeii Matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • 18 May.s 1950 ÇEKLEB 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 28075 100 Fransız Pr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr,0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • HİKAYE:Sevgiliye elveda |Baş tarafı 4 üncü sayfada] sonra da kurtulup kaçan,sevimli bir ev kedisi hırçınlığı ile:Evlenince de mı böyle yapa çaksın?Yaramaz çocuk.Diye rek karşımda gülen sen,nasıl oluyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • Haşim İşcan meselesi Bursadaki hâdiseler Yargıtayca mahallinde tahkik ediliyor Bursa;18 Milliyet)C.H.P.ye nafi olmak için seçim günlerinde maiyeti ila birlikte ilç« ve bucaklara gidip propaganda yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • Türkiye d eki İngiliz Alman tş rekabeti Frankfurltaki Ticaret Atagemi:Ekrem Geriş'iıı United Press» ajansına mühim beyanatı Frankfurt;19 A.A.United Press)Türkiye de Almanyanın müthiş bir rakip olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • Türkiye istihale geçiriyor Bcrştcrrafı 1 mci sayfada)Washington 18 A.A.Bugün öğleden sonra çıkan Washington Star gazetesi başmakalesinde hulasaten şunları yazmaktadıı «Bugünkü serbest şeyimde büyük hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • BAYAR cumhurre.si olmamalıdır fBaşmakaıeden devam j bugünkü şartlar içinde geıçekieştirilmesinin,hele nıcm leketin hayrı bakımından hiç de doğru olmayacağını ga.v et açık söylemek isteriz.Celâl Bayar'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • Baştarafı 1 inci sayfada' Saniyen,pek yakında Kurulacak olan yeni hükümet,bir çok defalar basına tekrarladığım gibi,Marshall yardımının şimdiye kadar olduğu gibi devam edeceği hususunda tatmin edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • c iâl Bayarın Cumhurbaşkanlığına gelmesi ihtimali kuvvetleniyor Ba.tarafı 1 nci sahifede)hurbaşkanı seçildiği takdirde partiden istifa etmesi icap edecektir.Böyle bir hal vukuunda ise ortaya partiye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1950
  • Cemil Sait Barias Baştarafı 1 nci sahifede)Biliyorsunuz ki,Marshall yaidimi kanaliyle Avrupa ve Amenkadan 118 milyon dolar aim-tık.Bunun 50 milyon doları iktisadî işlerin iç finansman karşılığı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.05.1950
  • İstanbul Valiliğinden 5545 sayılı Milletvekilleri S«çimi Kanunu gereğince ilimizde 14/5/950 pazar günü yapılan set çime ait il Seçim Kurulu Başkan,lığından verilen tutanaklara na zaran İstanbul mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • Hull City Ankarada lngilterenin ikinci küme takımlarından Hull City tsraildeki maçlarmdan sonra Ankaraya gelmiş bulunmaktadır.Resim,Hull City oyuncuları Ankarada iken alınmıştırfFoto:H.Ezer Ankara)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu münhal Yeni şampiyon Londradaki maçta belli olaeak.Şampiyonluk tacına üç namzet var:Walcoott,Woodcock ve Savold Üç ay müddetle maç yapmaktan riinüş.Bu maçı;Ezzard J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • Tcmn ve öbür gün maçlarda oynıyacak olan gol kiralı Dcvies Sunderland yarın G.Saray ile oynuyor Sunderland takımının santrforu alan Dick Davies,sakat ol ması sebebiyle,bugüne vadar yapılan iki maçta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • Akdeniz atletizm şampiyonası Müsabakalar 12-24 Eylül arasınde yapılacak Kopenhang,18 AP)Beynelmilel Olimpiyat Komitesi tarafından dün bikVrildiğine göre,1951 senesinin IfylOl ayının 12 si ile 24 arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • TASHİH İstanbul Defterdarlığından 17.5.950 tarihinde Milliye)gazetesinde çıkan «Satılık Emlâk» başlıklı ilânda satışı 26.5.050 tarihinde yapılacak 518 10801 dosya numaralı gayrimenkule ait sokak ismi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • IJUUİICIUI TEL »M S50 cem Z5 a ccmit25 cem En Üstün Evsaflı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri j dünyada kendi sınıflarmda daima birinciliği muhafaza etmektedir.Türkiyenin büyük vilâyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • İşçi Alınacak LETT.Umum Müdürlüğünden İdaremizin Şişli Tramvay Atölyesinde çalıştırılmak üzere bir Boya Yazıcısına ihtiyaç vardır.Kendisine göstereceği ehliyete gö« re;Prim,Kıdem ve aile zammı hariç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Keşif veya tahmin ilk bedeli teminat!Lr.Kr.Lr.Kr.13473 59 1010 52 Yeniköyde Çelebi deresi sokağında ikinci kısım kollektör inşaatı,11555 34 866 65 Harbiyede inşa edilen Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • 6 adet motorlu ve iki adet el hesap makinesi ile 16 adet yazı makinesi alınacaktır I.E.T.T.işletmelerinden 1 Yukarıda cins ve mikdarı yazılı ceman 33 adet hesap Vt el makinesi mektupla fiyat ve teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • TAKVİM 19 Mayıs 1950 CUMA *«rumî:Mayıs 6 1366 Hicrî:Şaban 2 1369 Gün 3.39 9.16 öğle ikindi Aksam Yatsı 13.10 17.08 20.23 22.1« 4.49 8.46 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • 15090 ton çimento alınacak Bayındırlık Bakanlığından:29 Haziran 1S50 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 te Bayındrılık Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • 1 idaremize ait bulunan Gülcemal,Hora,Şule,Sebat,Doğan.Akbaş ve Kemal gemileriyle Söğütlü yatı,bulundukları yerlerde ve heyeti hazırasiyle toplu bir halde veya teker teker veya parti halinde satılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.05.1950
  • 1st Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları 24 ton koyun eti kapalı zarfla 30nıayıs 950 günü saat 11 de Hadım köy 79 No.lı.As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Kilosu 220 kuruş olup teminatı 3890 liradır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor