Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • 9 O ü y^ 9 ayarın yi ağır vazife Bayar ve arkadaşlarının yalnız vatanperverlikleri değil,geçmiş vaziyet ve hâdiselerden alabilecekleri dersler ile sağ duyuları,bilhassa çalışma ınetodları,muvaffakiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • Celâl Bayarın Başbakan Ankara 17 Milliyet)Seçimler neticesinde iktidarın kazanıldığı gün fevkalâde toplantıya davet edilen D.P.Gnel idare Kurulu bugün saat 14 te Celâl Bayarın evinde ve Bayarın başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • Yeni gelen oyulmuş AMERİKAN PAL TRAŞ BIÇAĞINI Her yerde arayınız.Oyulmuş U.S.A.Patent No.2262588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • Celâl Bayar kara liste aberini yalanladı Demokrat Parti Genel Başkanı:"Bu bir provokasyondan başka bir şey değildir.Ben bu mevzuda müteaddit nutuklarımda açıkça teminat vermişimdir.Biz sözünü tutan ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • Yeni af kanunu Şimdiden hazırlıklar yapılıyor Ankara 17 Milliyet)D.Pçevrelerinden sızan haberlere göre yeni kabinenin partinin seçim beyannamesinde belirti len esaslar dâiresinde çalışmaya başhyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • kta aıan Bakanlar Münir Birsel İzmirde,Cemil Sait Ankarada avukatlık yapacaklar,Cavit Oral,gazeteciliğe avdet ediyor Ankara 17 Milliyet)Şemsettin Günaltay kabinesinden hii,bir Bakanın Milletvekili Seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • şkanlığıve eclis Reisliği Halil Özyörükle Ali Fuat Cebesoyun isimleri üzerinde İsrar ediliyor Ankara 17 Milliyet)Seçim lerin kat'î neticesi tamamiyle belli olduktan sonra bütün me rak ve alâka Cumhurb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • H.P.Kuruitayı 29 mayısta toplanacak Halkevlerinin durumu bir kere daha gözden geçirilecek Ankara n Milliyet)Ög rendıgıme göre C.H.P.kurultayının 29 mayısta toplanacağı kat'ileşmiş gibidir.Bu kurultayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • Adana Demokratları seçimi kazandıktan sonra Refik Korallan'a yarım metre büyüklüğünde bir anahtar hediye etmişlerdi.Bu anahtar,C.H.P.nin bu kalesi sayılan Seyhanm Demokratlar tarafından fethedildigini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • Mümtaz Faik tahliye edildi Bir basın suçundan dolayı Sultanahmet cezaevinde bulunan ve Ankaradan Milletvekili seçilen Zafer Gazetesi başyazan Mümtaz Faik Fenik dün sabah saat 9 da tahliye edilmiştir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • Boyarın teşekkürü Ankara 17 Türk Ajansı)D.P.Başkanı Celâl Bayar Türk Ajansı muhabirine aşağıdaki beyanatı vermiştir:D.Partinin milletvekili seçimlerinde elde ettiği büyük muvaffakiyeti temin etmek içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • Moskovadaki müzakereler Ingiiterede Rusların bir anlaşma teşebbüsüne karşı Loı.dra 17 A.A.Reuter)Dün akşam öğrenildiğine göre Bakanlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Lie'nin Moskova seyahatini dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • İstanbulda tasnif resmen sona erdi Hazırlanan tutanaklar dün Milletvekillerine tevdi edildi İstanbul'da yapılan seçimin tasnifi işi dört gün,dört gece devam eden fasılasız bir çalışma sonunda dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1950
  • Mısır Kralı da kız kardeşini reddetti İ na Kraliçe bu hâdiseyi bir faht ©nlrikası olarak vasıflandırıyor i 8 i I 1 i i Kıral Faruğun aile haklarından mahrum etliği Hz kardeşi prenses Fethiye bu işe se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • 1 Mayıs bahar bayramı.19 Mayıs Gençlik Bayramı.25-30 mayıs liselerle üniversite ve yüksek mekteplerde derslerin kesilişi ve imtihanların başlangıcı.Bütün bu vesileler bizi,gençlik mevzuu üzerinde duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • ¦fc öğretmenler Yardım Cemiyetinin yıllık kongresi 24 mayıs 1950 çarşamba günü saat 15 te Mahmutpaşa ilkokulunda yapılacakta-1t Çocuk Yuvaları Derneğinin yıllık kongresi 30 mayıs 1950 sair günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • KISA HABERLER ¦fc New York Haberler Bürosu «Tarsus» için bir toplantı tertip edecektir.Toplantıda Türkiyenin turistik kıymetleri hakkında izahat verilecektir.Haberler Bürosu,Türkiyenin turistik kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Bir kiiabin jjfeg^ygfe Anadolu,'İzi Niğde'de bir köy okulu öğretmeni olan Mahmut MakaTınkitabı «Bizim Köy»,İter çeşit tenkide ve takdire uğradı.Fakat burada okuyaoa&iKiz kısa yazılar size Anadoluda ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Nazıııı Hikmet inat ediyor Şairin sıhhî durumu &ihı geçtikçe fenalaşıyor 17 gündür açlık grevine girmiş olan Nâzım Hikmetin sağlık durumu tehlikeli bir şekil almış ve tedavisiyle meşgul olan doktorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Valinin dun şehirde yaptığı tetkikler istanbul Vali ve Beledyie Reisi Fahreddir Kerim Gökay dün sabah Çarşamba pazarını gezmiş,patates ve sebze Hatlarında görülen düşüklük hususunda memnuniyetini teba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Belçikalı telefon teknisyenleri Bursaya gittiler P.T.T idaresi tarafından davet edilmiş olan Belçikalı telefon teknisyenleri Deceunynak ve Harsaert,iki gün evvel.tetkikte bulunmak için Bursaya gitmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Komünizmi tel'in toplantısı tehir edildi Türkiye Millî Talebe Federasyonunun komünizmi tel'in için tertip etmiş olduğu toplantı kanunî ihbar müddeti dolmadığından 19 Mayıs günü saat 15 te talebe lokal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Tekel hhııe.ine 95 ton çay geldi Yurttaki cay stoklarını devamlı surette muhafaza eden Tekel İdaresi hesabına şehrimize yeniden 95 ton gay gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Yeniden yaptırılacak tohum dağıtma hangarları Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü,tohum dağıtma deposu olarak kullanılmak-üzere 25 hangar yaptırmağa karar vermiştir.Batı Almanya *hn:nşe-li ve po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Pendikte iki taksi çarpıştı Kartalla Pendik arasında bir otomobil kazası olmuş ve birbirlerini geçmek istiyen iki taksi bir virajı dönerken çarpışıp ikisi de bir hendeğe yuvarlanmışlardır.Arabalarda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Uludağ apurii da ayın sonunda geliyor Italyada Ansaldo tezgâhlarında inşa edilen Marmara tipi gemilerden ikincisi olan «Uludağ» mayıs sonlarına doğru Istanbula gelecektir.Uludağ,Bandırma vapurunun eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Türkyeye Amerikan yardımı Mr.Hochsetter katî neticenin bundan sonra alınacağını söyliyor Marshall yardım plânı idaresi tarafından tertip edilmiş olan afiş müsabakası toplantılarına iştirak etmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • «Edirne» mürettebatına tazminat verilecek Atlantik denizinde batan JEdirne şilebinin mürettebatından suçsuz görülenlere;zayi olan eşyalarına mukabil tazminat ödenmesine Denizyolları idaresince karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Yeniden 110 ton teneke itlial edildi Ticaret Ofisinin bir aralık kendi başına yaptığı teneke tevziatı kaldırılıp bu iş serbest bırakıldıktan sonra,şehrimize tüccar eliyle devamlı surette teneke ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Russell Dorr bugün geliyor Marshall yardım plânı Türkiye idarecisi,Orta Elçi Mr.Russell Dorr,bu sabah trenle Ankaradan şehrimize gelecek ve diğer memleketlerdeki Marshall plânı temsilcilerinin Pariste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • D.P.nin hususî teşebbüs ere fazla yer vermesi ihtimali bazı prop eri curdurdu Türk Ajansı taralından bildi rildiğine güre,piyasada mevcül olan durgunluk,iktidarın parti değiştirmesi sebebiyle büsbütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Allı ve serbest ılovız 1ya arı mütemadi veıı düşüyor Seçim neticesinin iktisadî sahada yapacağı değişiklik piyasada merakla beklenmekte ve muhtelif yorumlarda bulunulmaktadır.Bütçedeki sivil masraflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • HALKIN SESİ Kırtasiyecilik Aşağıda anlatacağımız hâdise devlet kırtasiyeciliğinin vatandaşı ne derece mutazarrır ettiğini göstermek bakımından gayet enteresandır:Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Motosikife kazası Motosikleti kullanan Alâr ddin dün öldü Dün Dolmabahçede feci bir motosiklet kazası olmuş ve bir kişi ölmüş,biı kişi de ağır surette yaralanmıştır.Alâeddin AJpaltay isminde bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Bir çukur içinde bulunan t'-sil yüzük Şehremininde tramvay yolu inşaatında çalışan ameleler,kazdıkları bir çukur içinde insan kemikleri ve ayrıca altın bir yüzük bulara!vaziyetten ilgili makamları hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Karadeniz piyasasında tütün satışi devanı ediyor Karadeniz tütün piyasalarında satışlar devanı etmektedir.Bugüne kadar 9 milyon 400 bin kilo tütün satılmıştır.Du malların 3 milyon 9İ;0 bin kilosunun T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Bahar Bayramı önümüzdeki cumartesi e pazar günleri sapılıyor 20-21 Mayısta Gülhane parkında yapılacak olan bahar bayramı için bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir.Bu bayram münasebetiyle-eğlence program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • Sunî tohumlama istasyonları kın uluyor Amerika,İtalya ve Yunanistanda tatbikine başlanılan suni tohumlama istasyonları son zamanlarda memleketimizde de Kurulmuştur.Geçen yıl işletmeye açılan Manisa,Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1950
  • KILIÇ ve YILAMİİP^ Yazan V.KRAVCHENKO Tefrika No.10 Kamplardan şahitler çağırmamı istemiyorlar "Kesmiş olabilirsiniz.Ama,kral,milyoner olmaları sizi,şu türlü kes',bü türlü kes demelerine bilmem engel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Bir Çek diplomalı Amerikaya sığındı Lake Success,17 AP)Birleşmiş Milletlerdeki Çek temsilcilerinden Vladimir HouUekdün komünist rejimi ile alâka sini kesmiş ve vazifesinden istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Eatı Birliğinin deniz manevraları Londra,17 Nafen)Yakında Batı Birliği deniz kuvvetlerinin iştiraki iie yapılacak manev ralara bir Hollanda amiralinin komuta edeceği bildirilmektedir.Gaskonya körfezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Deniz dibinde define arayan maceracılar ispanyollar araştırmaların neticesiz kalacağı kanaatinde Londra 17 Nafen)İskoç yada Tobermory körfezi dibindeki araştırmalar hararetle de vam etmektedir.Eksperl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Yunanistan,Yugoslavyaya Selâniktc mahreç veriyor Belgrad,17 AP)Yugqs lavya Dışişleri Bakanı Edvord Kardelj,dün,Yugoslavyanin,Yu nanistan ile diplomatik münase betlerini yeniden tesis etmesine mukabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Bir papasın evlilere yaptığı nasihatler Londra,17 Nafen)Lon dralı bir rahip 40 ile 50 yaşındaki evliler için mesut olarak hayatlarına devam etmeleri için bir tavsiye listesi hazırlamıştır.Bu listeye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Avıiâtralyada komünizm k.ıniın dışı ediliyor Kanbcrra,17 A.A)Exchange Telegraph Ajansının bildirdiğine göre,parlâmento,komünist Partisinin kanun dışı edilmesine dair kanun projesini ikinci müzakeresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Amerîk&da yeni bir grev lıareketi Vaşington 17 A.A.Gündeliklerin arttırılması için yaptıkları talebi desteklemek üzere iki taraftan biri grev yapan A merikan United Press Ajansı telsizcileri beyaz sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Çekoslovak yaya verilen Yugoslav notası Belgrad,17 A.A)Tanjug Ajansı dün akşam Yugoslav büyük elçisnin Çek D:şişleri Cakanına verdiği notan.n metnini yayınlamıştır.Yugoslav notası,Çekoslovakyadaki Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • «Türk Lamamı» ismindeki elbiseler New York,17 Nafen)Amerikada zayıflamak istiyenler «Türk hamamı» elbiseleri denilen yeni tip bir kostüm kulanmaktadmar Amerikada Türk tipi hamamlar moda haline gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • rmıza dikkat edin Genç kalmanın ve dazlak Eobdî gençlik,asırlmdanberi peşinde koşulan bir hülyadır,hâlâ bu işi gerçekleştirmeğe çalışıyorlar.Alimler Tanınmış âlimlerin yaptığı tecrübeler müspet netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Genç adam,hepsinin manzarası fevkalâde güzel olan bu salaş' lokantalarda,birdenbire neş'elenir ve kolunu sevgilisinin beline dolayarak:«Oh!derdi;yaşamak güzel şey».O zaman Ayşe,gözlerinin içinde yanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Atlantik Paktı Londra'da toplantılar yapmakta olan Atlantik Taktı Konseyinde dün,âza devletlerin İlenişinin üstünde otoritesi bulunacak bir Yükselt Sivil Müdafaa Şefliğinin ihdası görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Ir'ik,Ürdünü destekliyor Bağdat,17 A.A)Propaganda Bakanı Halil Kenna Arap Filistinin Ürdün tarafından il hakini,Irakın desteklemesi ihtimali old.ğunu salı günü bildirmiştir.Halil Kenna,Mısırın iddia e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Rus delegesi Asya Ekonomik Konferansını terketti Bangkok,17 AP)Milliyetçi Çin delegesinin ihracı hakkındaki teklifi kabul etmeyen Rus delegesi,Birleşmiş Milleti t rin Asya Ekonomik Konferansının oturu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Şnhulta yıldırım 3 kişrçi öliürtiü Şuhut,17 A.A.Dün akşama doğru yağan şiddetli yağmurlar esnasında düşen yıldırım ilçe civarında çapa tarlasında çalışan işçilerden iki kadın,bir erkek çocuğu öldürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Irana verilen Sovyet notasının akisleri Iran kabinesi bunu soğuk harbin yeni bir şekli olarak kabul ediyor Tahran 17 A.A.Sovyet Rusyanın verdiği notayı muza kere etmek üzere İran kabinesi dün gece fev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • İngilizlerin endişeleri Alman mallarının Türkiyede rekabete başlaması telâş uyandırdı Londra 17 A.A)Yakm-Doğu'da bir seyahatten dönen İngiliz sanayiciler federasyonu dış ticaret servisi direktö'.ü Ram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Bağdatta 5000 kişi evsiz kaldı Bağdat,17 AP)Yüzlerce polis ve sulama işçisi,Dicle nehrinin taşması ile hasıl olan bil yıkıntıyı tamir etmek için geceli gündüzlü uğraşmaktadırlar.Şimdiye kadar seller y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Go!%p bir nüfus sayamı i7eni Delhi'de arslan sayımı yapıldı,212 arslan bulundu xem Delhi,lı uıiiij ııındisıandakı arslan cinsinin gıt'ıkçe azaldığı hakKinua geçenlerde ortaya atılan nazanyemn lama men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Mekcûkada grev Meksiko 17 A.A)Dün Meksikoda umumî bir elektrik grevi başlamış ve hükümet mur-keziyjc sekiz eyaleti cereyan.«an mahrum bırakmıştır.Gece ve sabah devam eden görüşmeler bitmemiş ve şimdiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Sulh için tedbirler Teşebbüsü Rusların elindeı almak için yeni teklifler ileri sürülüyor Nevyork 17 A.A.Dün gece söylediği bir nutukta Dışişleri Bakanlığı Cumhuriyetçi mü şaviri John Foster Dulles,bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1950
  • Bir milleti kızdıran hırsızlık Kostarika'da mukaddes sayılan bir heykelin mücevherleri aşırıldı Panama 17 A.A)Kostari kada hakiki bir sıkıyönetim havası hüküm sürmektedir.Söylen diğine göre resmî maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.05.1950
  • r M—1 Effie,dedi.Ben Rivertonlarm köşküne gidiyorum.On dakika,sonra madam Riverton'a telefon «din,yazıhaneye dönme diğimi fakat telefon ettiğimi Vealtı,altı buçuk sularında kendisini' ziyaret edeceğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1950
  • Azrail peşimde.Yaian:Ali CANMAN Eyvah!İşte o da Karşımdaki masaya oturdu.Demek hâlâ peşimde.Ne de dik bakışları var herifin.Tamam,işte o.Evet hiç şüphem yok,beni Öldürecek adam o.Acaba ne yapsam?Bu mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1950
  • FATİH n%w« Sultan Mehmet TEFRİKA No.16 Damar,ağaç altında at tutan Hasanı görünce sarardı.Ayazma çevresinde tabiî bir kuytuluk vardı.Gün işlemiyen ulu ağaçlardan birinin gölgesine vanilyan kilise hade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1950
  • Danimarkada herkesin bir bisikleti vardır.Bu memlekette yaya yürüyen yoktur dense yeridir.Hele harpten sonra bu basit nakil vasıtası büsbütün taammüm etmiş bulunmaktadır.Bunda,bisikletlerin çok ucuz o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Dans müziği Pl.13.45 Şarkı ve türküler# 14.20 Ev kadını Yemek çeşitleri dördüncü konuşma)Konuşan:Leman Eydor,14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.50 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1950
  • SOLDAN SAGA:1 Lâtife;temerrüt.2 Adlar.3 Bir nota;bir edat;su.4 Tavır;bir renk.5 Yamat.6 Verme;argoda sus mânasına gelir.7 Bir nota;yükseltme;tersi bir silâh.8 Bir başkan müennes)9 Bir kitabevi;malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Mısır Kralı Baştaroiı 1 inci sayfada)Ana Kraliçenin iddiası Sanfransisko 17 AP)Mı sır Ana Kraliçesi Nazlı bugün bir gazeteciye verdiği deıveçte kızı Prenses Fethiye'yi Prens »lik ünvaniyle emlâkinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • 17 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 2»!75 100 Fransız Fr,0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7800 Serbest Piyasada DÖVLZLEB Dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Liyakat Âli Han San Fransiskoda batıya seslendi „İ!eri devletlerin tecrübe ve* bilgilerini geri memleketlerle paylaşmalıdırlar,San Francisko 17 AP)Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han,bugün verdiği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • TÜRK TİCARET BANKASI SERMAYESİ T.L.4.400.000 İHTİYATLARI T.L,1,876,186 BANKAMIZIN 100,000 LİRALIK 950 yılı ikramiye plânının 2 nci çekiliş tarihi:10 HAZİRAN 950 Bu çekilişe iştirak edebilmek için:MÜŞT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • jUfımırniM ıı.m.L ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 la t Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN Fİ ATLİ Kİ Başhk 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 ür.cu 4 4 üncü 4 8 İlân say lal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Kadınlararası basketbol şampiyonası Budapeşte 17 A.A)Dün yapılan kadınlararası Avrupa ve dünya basketbol şampiyona sında İtalya İsviçreyi 61 18,Sovyet Rusya Kumanyayı 36 16,Polonya İsrail'i 44 19,Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • i ilk maç 21 mayısta yapılıyor Nevyork 17 A.A)Be-şiktaş takımı dün uçakla Nevyorka gelmiştir.Takım j ilk maçını 21 mayısta Nev yorkta Randells island stall;dında yapacaktır,j!Diğer maçlar 24 mayısla İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Hindistandan Jüt Kotası alacağız Türk Ajansının bildirdiğine gfl re Hindistan hükümeti 195U ara lık ayına kadar mutebt ve Türkiye de dahil olmak ü/e re muhtelif memleketlere jü kotası tahsis etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • 12 Devlet Dış Bakanları Atlantik Paktının daimî teşkilâtı başına bir sivil getirilecek Londra 17 A.A)Reuter;12 devlet Dışişleri Bakanlarının bu sabah Kuzey Atlantik Andlaşması akitlerinin daimi teş ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • AEmanyaya tayin edilen ilk Fransız konsolosu Dr.Wilhelm Hausenstein,Adenauer tarafından nemzet gösterildi Paris 17 AP)Batı Alm|nya hükümeti,harptenberi ilk Uefa olarak Fransaya bir Alman konsolosu tây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Yemen'in kuzsy sınırını tavin için Londrada ^haziranda görüşmeler yapılacak Londra 17 A.A.Reuter)İngiltere Yemen hükümetine Yemenin güney sınırının tâyini ve diplomatik münasebetler meselesini nhalli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Moskoveadaki müzakereler Baştarufı 1 in t-sayfada)ra yapılacak basın konferansında sansasyonel haberler beklevnûmeleri için basın muhabirlerini ikaz etmiş ve «böyle bir haber veremiyeceğim,çünkü böyie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Açıkta kalan bakanlar Bagtarafı 1 int-sa/fada)sel Izmircıe,Devlet Bakanı Ce mil Sait Barlas bir arkadaşı irbirlikte Ankarada avukatLk ya pacaklardır.Cemil Sait Barlas 2 gündür Ankarada münasip bü büro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Merilıc seyahat hazırlığı yapılıyor New-York 17 Nafen)Bir New York seyahat ecentası tarafından tertip edilmiş olan Merih yıldızına seyahat için şimdiden 200 yer tutulmuştur.1975 de pazardan mada hergü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Adauada Ziya Paşa ihtifali Adana,17 Milliyet)Eüyük hürriyet şairi Ziya Paşanın 75 inci ölüm yıldönümü bugün merasimle anılmıştır.Merasime büyük bir Demokrat kütlesi iştirak etmiş ve şairin mesai arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • li*50 nüfus sayımı 'yu hazırlıklar Bu yıl yurtta yapılacak olan •ıüfus sayımı hazırlıklarına başhnmıgtır.Bu iş iyin şehrimizde Harita işleri Müdürü Galip Bilgin,Nüfuâ işleri müdürü Z?ki ve Zühtü Çubuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Aîîanatia seçim tezahürleri Adana 17 Milliyet)Seçimteri kazanan Adana D.P.MU letvekilleri,Ankaraya hareketleri sırasında büyük bir merasimle uğurlanacaklardır.Bu merasim için şehrimiz Demokratları şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Havranda fsci bir kamyon kazası Havran 17 Milliyet)Edre-Blitten Bandırmaya gitmekte olan 76 plâka numaralı ve şoför Kemal Aydoğdunun idaresnideki yük kamyonu Havran mezarlığı duvarına süratle çarparak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Hull City takımı Aııkarada Ankara 17 A.A.ingiliz üçüncü ligine mensup Hul City futbol takımı,cumartesi ve pazar günleri Gençlerbirliği ve Demirspor takımları ile birer maç yap mak üzere bugün saat 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Seçimlere dair ya basında çıkan tefsiri İngiliz ve Amerikan gazeteleri demokrasimizi hararetle övüyorlar Londra;17 A.A.Afp)Türkiye'de yapılmış olan son seçimler neticelerini yorumlayan Daily Mail bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Isfanbulda tasnif resmen sona erdi r.aşlu:cf» 1 ne soy fadax rina basmanın manevi hazzı içersindedir.En derin saygılarımızla.İstanbul Üniversitesi Tal îbe Birliği Başkan Babur Arun Sayın Celâl Bayar D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • D.P.Genel kurutu Baştarafı 1 inci sayfada)lenmektedır.Bu takdirde Adnan Menderesin Başbakan yardımcısı,Fuat Köprülünün Dışişicu i Bd kanı,Fevzi Lütfü Karaosmanoğlunun Tarım,Kâzını Taşkentin Maliye,vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • BAYARIN yük Sendiği ağır vazife [Başmakaleden devam] eşiğine ayak basan ve yann devlet çarhlarının kumanda yerlerine geçecek olan kadronun tecrübesizliğini yüksek bir çalışma,sonsuz bir iyi niyetle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Beşiktaşlılar bu akşam "Amerikanın sesi,nde konuşacaklar Nevyork 17.A.P.Usis)Altı maç mapmak üzere buraya gelmiş olan Beşiktaş takımı futbOİCUİarından bazıları yarın akşam Tür kiye yaz saatiyle 20.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Su sporlarında yeni bir yıldız doğuyor Bir Amerikan üniversitelisi bütün rekorları kırıyor New Haven 17 A.A)Yal:J Üniversitesi talebelerinden 20 yaşındaki John Marshall Üuı versitenin meşhur yüzme ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • Yeni Af kanunu Rastarafı 1 Uici sayfada)belirtilmektedir.Bu hususta şitn diden hazırlık yapıldığı söylen mektedir.Yeni kabine devlet içlerindi tasarruf teminine bilhassa gayret edecek,lüzumsuz veya lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1950
  • 1,5 santimlik gemi Londra,17 Nai'en)Yarım inch bir buçuk santimetre)uzunluğunda bir gemi modeli Prensses Ebzabeth'in oğlu pren:Şaıi'e hediye edilmiştir.Bu hediyeyi 23 yaşında Raymond ismindeki bir den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.05.1950
  • miK BİR TRAKTÖR SAHİBİ OLMANIN ZAMANI MİMİ';»iî:dlMArY W/M P/Z« TRAKTORt£RI GELMİŞTİR Çiftçimizin yegâne tercih edeceği,basit kullanışlı ve iktisadî 25 Beygir Dik Çift Silindirli traktörlerimizi görme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • I i Cildiniz^ fi f|eydzk sabun yerine 1.B^ 1 1^ 1 Tuvc i K ^B 5^ 1W i fe 1 "V İvil 1 fi J ı_IV Kullanınız!a\e* o Sabunu cvt4'tn't«» co dtf« Cl\ok\vet»T-V es\e'aenc ve kins* ks»* çıo sten*« Ö a\n'»xe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • Bulancak Belediye Başkanlığından 1.Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş;Bulancak inşaatına aittir.Keşif bedeli 49858,60^ liradır.2.7/li/Jr)0 Çarşamba eünü saat 16 da Bulancak tice yapılacak*ir.3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOXMAN HEKlM Dahiliye Mütehassısı Pazardan bu^ka her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Bay tok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • Tekel İstanbul Başmüdürlüğünden Kasımpaşa tuz deposunun çatı ve pencerelerinin tamir iği pazarlık suretiyle eksiltmeye konmuştur.Pazarlık 7.6.950 Çarşamba günü saat 15 de Tekel İstanbul Başmüdüriyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • TAKVİM 18 Mayıs 1950 PERŞEMBE Rumî:Mayıs 2 1366 Hicrî;Şaban ı 1369 Gün 5.39 Öğle 13.10 ikindi 17.07 Akşan 20.22 Yatsı 22.14 9.18 4.49 8.46 12.00 1.5ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • İflÂLZEit ALlıvl ŞlMESLMlEri Güvenme İHALE Cinsi Miktarı Parası Tarihi Günü Saati Lâstik çizme imâli 400 adet 375 lir» 2.6.950 Cuma 10 Çelik halat 2000 metre 375 2.6.950 Cuma 10,15 Çelik saç levha 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • GRîPı BAŞ.DIŞ.NEZLE.ADALE.SINIR ROMATİZMA ve bütün ağrılara karşı mu GÜNDE 3 KASE ALINABİLİR.samsL-13!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • Kütahya J.Er Okulu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Miktarı Tasarlanan fiat* Tutarı Geçici teminat İhale gün Cinsi Kilo Gr.Kr.Sn.Lira Kr.Lira Kr.ve saati' Sığır eli 30.000 00 120 00 36000 00 2700 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • CRHAtf vamarsss/yj wmtMAt VEKAMlfrlf y SAĞLAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • 246 adet giyim muşambası satın alınacaktır I.E.T.T.İsletmelerinden 1 Muhammen bedeli 11.3 00 lira tutarında olan yukarda cins ve mikdarı yazılı giyim eşyası müteahhit nam ve hesabına 22.5.950 pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.05.1950
  • Kapalı zarfla Ordonat Ana tamirhanesi MAKADAM yolları yaptırılması eksiltmesi 29/5/950 günü saat 15.30 da Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Keşif bedeli 40294,05 lira olup teminatı 3022,05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan