Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • Yabancı Memleketlerde Seçimin Akisleri Nevyork Times diyorki:Halk Partisinin seçimlerde uğradığı yıkıcı ve hayret verici mağlûbiyet yalnız Türkiycuin değil,fakatt bütün batı demokrasisinin de iftihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • 19 Mayıs töreni tehir edildi Ankara,16 a.a.Millî Eği-Eğitim Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Büyük Atatürk'ün Anadolu toprağına ayak bastığı 19 Mayıs günü bu yıl seçim haftasına ve Dokuzuncu Türkiye Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • Son dakika Türk Hint ticaret andlaşması Yeni Delhi,16 AP)Türkiye büyük elçiliğiyle Hindistan Tloaret Bakanlığı arasında ticaret müzakereleri başlamıştır.Bir sözcü,görüşmelerin Türkiye Hindistan ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • Demokrat Partinin seçimleri kazanması Üzerine meclisin ilk toplantısında CumhurLaşkanlığına seçileceği ku.vetle muhtemel olan Yargıtay eski başkanı İstanbul Milletvekili Halil özyörük Halil özyörük Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • Demokrat Parti seçimleri kazanan Millet vekillerini toplantıya çaaırdı Yeni Meclis Pazartesi günü toplanıyor Cumartesi yapılacak D.P.grup toplantısında Cumhurbaşkanı,Meclis Başkanı,Meclii Başkan vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • Radyo gazetesi dilini değiştirdi Ankara 15 Milliyet)Bu akşamki radyo gazetesi mutat lisanını tamamiyle değiştirmiş ve alışılmamış tabirlerle Demokrat Partinin büyük ve parlak bir zafer kazandığını yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • Demokrat Partinin güdeceğijpolitika Köprülü diyor ki:Dış olitika değİ^miyecektir.ittifaklarımızı,dostluklarımızı kuvvetlendireceği!Devlet işletmelerini ıslak edeceğiz.Memlekete ecnebi sermayesi getire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • ayara Kabineyi kurması Bayar,Meclis toplanıncaya kadar hükümetin çekilmemesini istedi Cumhurbaşkanı,hükümetin çekilme arzusunu kabul etmiyerek yeni Meclisin toplanma gününe kadar vazifede kalmasını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • Halk Partisi,ektiğini biçmiştir 1946 seçimlerinden beri lıâdiseleri günü gününe takip eden balkın yüzde doksan nisbelinde bir nevi fikrî ve ruhî ayaklanma ile Halk Partisini topyekûn devirmesine biç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • if* III înönünün başkanlığında toplanarak seçimlerden donatı vaziyeti görüşen ve yeni meclise kadar vazifesine devam edeceği bildirilen Bakanlar Kurulu înönü ile beraberK».r Kurulu nonunnn kanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • n/n/VVVn/n/DUn İnönü stadında genç milli takım namxetlerino karsı ikind maçlarım oynayan ingiliz Sunaerıand takımı 2-1 galip gelmiştir.£Maçın tafsilâtı ve tenkidi son sayfamızdadır.Resimde genç milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1950
  • D.P.434 C.H.P.52 M.P.1 Yekun 487 Ankara,16 Milliyet)Seçimlerin katî neticesi artık belli olmuştur^ Demokrat Parti Mecliste 434,H.Partisi 52,Millet Partisi ise 1 sandalya kazanmışlardır.Yalnız Demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • İsveç'ten bir talebe gurupu geliyor îsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü inşaat kısmı son smıf doktora talebeleri dekanlarının başkanlığında,bugünlerde şehrimize geleceklerdirîsveçli talebeler şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Katil biletçi dün tevkif edildi Geçen hafta,Beşiktaş'ta Yıldız semtinde Fulya deresi denilen mevkide feci biı* cinayet işlenmiş ve bir kavgada kendiside başından yaralanan Halil Baş isminde bir tramva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Edebiyat Fakültesinde çalışmalar Edebiyat Fa.ı;n bütün öğretim üyaleı'inin iştirakiyle dün toplanan «Geael Kurul» un da iki ilmî arattırma t*,ritu.i„ nün tesisi kar.ulaştırılmış ve nizamnameleri let*i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Bir zehir kaçakçısı kadın mahkûm oldu Cezaevindeki tanıdıklarına gizlice ve muhtelif şekillerde uyuşturucu maddeler sokmak istiyen ve bu işin ticaretini yapan Şükriye Mengü ismindeki bir kadın,dün 5 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Çiçek Palas hadisesi Vakada adlî takibatı icap ettirecek bir hal görülmedi Yüksek Tahsil Gençlik Derneği tarafından Lâleli çiçek Palas salonunda Nâzım Hikmetin serbest bırakılması lehinde tertip edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • HALKIN SESİ Yıldız caddesi «Beşiktaş Yıldız Caddesi birkaç sen-önce yansına kadar asfalt yapıldığı halde kaldırımlarına el sürülmemiştir.Beşiktaş tramvay deposunun yan tarafı bu caddeye yüz elli metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • I KILIÇ ve YILAN jtfiaCt.i raıan V.KRAVCHENKO Tefrika No.9 Şoförüm Clavde isminde yaman bir adamdı Çıkan kısımların hülasası:«Kravchenko,daima öldürül mek korkusu ile yaşadığı New York'tan yeni bir va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Birçok bakımlardan.Japonya'nın bugün Asya'daki durumu Alman federal cumhuriyetinin Avrupa'daki durumuna müşabihtir.Her ikisi de Rusların genişleme ve müttefiklerin böyle bir genişlemeye karşı koyma pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • ÇAY:fc İstanbul Erkek Lisesini Bi tirenler Derneğinin senelik ding lı çayı 20 Mayıs 1950 Cumartesi günü saat 14-19 arasında 'lak sim Belediye Gazinosunda veri-lecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • fc Devlet Denizyollarının Tar sus vapuru dün.170 yolcu ile A* merika seferine çıkmıştırif Türkiye Millî Talebe Federasyonu Spor İhtisas Komisyonu senelik İlk toplantısını dün saat 15 de Teknik Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Bursada dün gece 3 ev yandı Bursa 15 Milliyet)Yeni hastanenin arkasındaki Fenerli sokakta bu gece saat 21 de bir yangın çıkmış,2 büyük ev tamamen yandıktan sonra su kifayetsizliği yüzünden ateş ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Denizyollarında yaz tarifesi 7 haziranda başlıyor Devlet Denizyolları tdaresl yaz tarifesinin Ht'oik'.ne 7 haziranda başlıyacaktır.Yaz tarîfe« sinde Pazar günleri,adalar ve Boğazlara ilâve seferler Ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Gençlik Dâvaları Bizde ilk ve orta tahsil parasızdır.Fakat yüksek tahsil için bir takım harçlar artıyor.Eu yazıda Laşka memleketlerde bilhaeeo Ingilterede hakikî istidat sahiplerine tahsil için göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Gayrimenkul sahipleri Danıştayın istimlâkleı hakkındaki bir kararı alâkalılara bildirildi Şehrimizin birçok semtlerinde arsa ve emlâki bulunanlar,imar plânları yüzünden bu arsa ve binalarından istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Fırıncılar ekmek fiyatlarını yeniden artırmak istiyorlar Ekmek fiatlannın arttırılması lıususunda bir müddet evvel fırıncılar taraflıdan belediyeye yapılan müracaata red cevabi verilmişti.Bu müracaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Yapağı vo tiftik itiyatları yükseliyor Memleketimizde *bu yıl keçi kılı ve yapağı rekolteleri çok verimli olmuştur.Bu seneki iiatlarda 20 seneden beri görülmemiş derecede tatmin edicidir.Son gelen rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • İki kişi birbirini vurdu Feriköy'de oturan Rıza ve kayınbiraderi Saim Erdem,syni semtte oturan komşuları Hasan ve Hüseyin Ennanla eski bir mesele yüzünden kavgaya tutui;muşlardır^ Mücadele sırasında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Mümtaz Faik Fenik'in yarın tahliye edilmesi bekleniyor Neşriyat suyundan dolayı Sultanahmet Cezaevinde mahkûm bulunan Zafer Gazetesi Başmuharriri Mümtaz Faik Fenik'in Milletvekili seçilmiş olması sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • 70 yaşında bir kadın merdivenden düşüp öldü Tarlabaşında,Turan caddesindeki bir evde oturan Raşel Eskenazi isminde 70 yaşlarında bir kadın,evin merdiveninden inerken düşmüş ve ağır surette yaralanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Bandırma vapurunun seyir tecrübeleri yapıldı Devlet Denizyollarının »Bandırma» vapuru dün Marmara'da bir seyir tecru'o?si y.ıpnııştn.Basın mensuplarının hazır bulunduğu tecrübe ıuvaüf illiyetle netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1950
  • Buigaristandan eden ırkdaşlarımız Zulme dayanamayan Türk'er her gün kafileler halinde anayurda sığınıyorlar Edirne'den cehrimize 42 mülteci ırktaşımız gelmiş ve bunlar Gülhane Parkı civarındaki Güçrne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Mısır Rus Paktı faydasızdır Kahire,16 AP)Mısır Dışişleri Bakanı Muhammet Salâhaddin Bey,Rusya ile bir ademi tecavüz paktı imzalanmasında veya Mısır'ın tarafsızlığını ilân' etmede,devletin bir «menfaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Almanyada "Halk polisleri,cezalandırılıyor Berlin,16 AP)Berlinde bulunan bir Amerikan mahkeme si dün.Rus bölgesinin «halk polisini» askerî bir teşkilât olarak vasıflandırmış ve mensuplarından altı gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Ürdün ve Arap Birliği Dünkü toplantıda Ürdünün Arap Birliğinden çıkarılması kararlaştırıldı Kahire,16 A.A.Arap Birliği siyasî komitesi toplantısı sonunda aşağıdaki tebliğ yayınlanmıştır:13 nisan 1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Kayseri de Demokrasi bayramı Kayseri,16 Türk Ajansı)Kayseri D.P.teşkilâtı bugün parti binasında toplanarak 18 mayıs perşembe gününü demokrasi bay ramı olarak ilân etmişlerdir.Bu münasebetle şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Rıısyaııuı ithamı Londra,16 AP)Moskova radyosu dün geceki bir yayınında İran'ı,Amerikan mütehassıslarından faydalanmak suretiyle Sovyet İran hududu üzerinden ve havadan fotoğraflar almakla itham etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Çin,Ti beti istilâ edecek Komünist Çin radyosu bu hususu dün akşam teyit etti Paris,16,A.A.Komünist Çin radyosu dün akşam yayınladığı bir tefsirde ezcümle şun lan söylemiştir:Amerikan emperyalistleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Yabancı gazetelerin bileri diyorlar ki:Dünyanın bu karışık devresinde bu kadar soğuk kanlılıkla hareket edilmesi takdire şayandır.14 mayıs seçimlerini takip için memleketimize gelen ecnebi gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • ISTANBUL Emniyet Sandığı EMİNÖNÜ ŞUBESİ Mısır Çarşısından,Yeni Postahane caddesinde satın aldığı binaya naklederek faaliyetine devam ettiğini sayın halkımıza bildirir.NOT;Sandığın merkez ve şubelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Amerikan kadını bedbaht mıdır?Amerikada ilk defa olarak kadın sayısı erkekleri geçti Asırlardan Leri Amerikada kadın azlığı bir nevi "Kadınlar hâkimiyeti,sağlamıştı.Fa» kat son senelerde bu üstünlük t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Hak,bir defa söylüyorum isme gelirse kabul et.is temezoen bırak yakamı,otuz vereceğim.Tarık,biçilen fiyatla eldeki malı ujçlu:«On misij enayisin babalık.Kadın düşünüyordu.Nihayet birdenbire kanını ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Arkadaşımız Bediî Faik rahatsız olduğu için bugün fıkrasını yazamamıştır.Kendisi okuyucularından özür dilemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Yabancı memleketlere yeni Amerika yardımı Karma Parlâmento komisyonu 3.121.450.000 dolar ayırdı Washington.16 A.A.Kar ma parlamento komisyonu,Birleşik Amerikanın yabancı memleketlere yapacağı yardım p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Kauadada bir hastalıane seller arasında Winnipeg 16 A.A.Kral George hastananesi Kızıl nehrin suları tarafından istilâ edilen bölgede boşaltı'mayan yegrX*»a Nna olar?k kalmıştır,4 mev;e yükselmiş oJan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Doğu Almanyada J^OO bin kişilik bir ordu kuruluyor Berlin,16 AP)Batı Alman yanın sosyalist lideri Dr.Kurt Schumacher,dün,Rus bölgesinin Avrupa barışını tehdid eden 400.000 kişilik bir ordu hazırla mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Amerikada komünistler New-York 16 A.A.Federal hâkim Henry Goddard,Amerikalı on komünist şefin «kuvvet kullanarak hükümeti devirmeğe teşebbüsle mahkûm bulundukları suçlara ait davaların temyiz masrafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Yugoslavya elçisi Nevyorkta New-York,16 A.A.Buraya dün gelen Yugoslavyanın Bir-leşık Amerika büyük elçisi Vladmir Popoviç Yugoslavya'nın kendi hâkimiyetine ve bağımsızlığına hürmet eden her milletle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Cezayirde Fransa aleyhtarlığı Cezayir 16 A.A.Yan askeri bir milliyetçi teşkilâtın başkanı olduğu söylenen Ben Hella Mohammed Ben Embarek'i polis dün burada tevkif etmiştir.Polis tarafından bildirildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • 4 bin Filistinli mültecinin protestosu Şam,16 AP)Paçavralara sarınmış alan kadın,çocuk ve er keklerden müteşekkil 4.000 Filistin mültecisi,dün,Arap ordularının,Filistin'i Yahudi istilasından kurtarmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Soğuk harb Tam beş yıldanberi Batı dünyasiyle Sovyetler arasında devam eden soğuk harb açıkça söylemek lâzımdır ki,Asyada komünizme yeni yayılma imkânları sağla mıştır.Avrupada çatışman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Triyestede Alka yapılan zulüm Roma,16 A.A.Triyeste belediye başkanı De Gasperi'ye gönderdiği telgrafta İtalya hükümetinin derhal Yugoslav hükû metine ve müttefik memleketlere müracaat ederek îstiryada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Rusların İrana notası Paris,16 A.A.Moskova radyosunun bildirdiğine göre,Tah randaki Sovyet büyük elçisi Iran hükümetine bir nota vererek yabancı ve bilhassa Amerikalılar tarafından Iran petrolleri kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1950
  • Rusyamnilk müzahareti Sovyetler,Almanyanm harp tazminatından tensikata karar verdi Londra,16 A.P.Resmî Sovyet Haberler Ajansı Tass tarafından dün Lımdrada bildirildiğine göre,Sovyet Cumhuri yeti,Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Trygve Lie dün Sfalinle görüştü Mülakat 90 dakika sürdh'i.Hiç bir açıklama yapılmıyor Moskova,16,a.a.Birleşmiş Milletler Gmcl Sekreteri Trgyve Lie,soğuk harbe girişen her iki tarafı uzlaştırmak için y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Uç Parti Başkanlarının seçimler hakkındaki sözleri Millet Partisi de Bkfîsddrssı değişmesinden memnun Seçim neticelerinin gelirimizdeki akisleri ve halkm büyük alâkusı devam etmektedir.Demokrat Partin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Pjiain'in affı meselesi Paris,lö AP)Eski Fransa Mareşali Philippe Petain'i temsil eden avukatlar bugün Adalet Bakanlığına yeni bir duruşma yapılmasını talep eden 250 sahifelik bir lâyiha sunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Cumhurbaşkanlığına müstakil Dzyöruğ.n seçileceği anlaşılıaor Eaştcırafı 1 inci sayfada)olmaktadır.Bilindiği gibi,daha seçimler başlamadan on gün evvel,Dcmokrat Parti iktidara geldiği takdirde Cumhurba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Kara liste rivayetleri Demokrat Parti basın bürosundan dün şu haber yayınlanmıştır:Demokrat Partinin seçimleri kazanması üzerine,Parti Genel Merkezi,idare amirleri ve umum müdürlüklere kendi adamların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • s.Kıtaat ilânları* Kapalı zarfla Ankara Ordonat ana tamirhanesi gedikli pavyonu inşası 31/5/950 günü saat 11 de Ankara M,S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Keşif bedeli 152.240,77 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • D.Partinin güdecej KOtitİAa Demokrat Partinin takip edeceği politika hakkında izahat veren Fuat Köprülü Baştarafı 1 inci sayfada)bir milJetm İktidar değişikliğini intaceden dürüst seçimlerde iradesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • 16 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 100 Dolar 100 Fransız Fr 100 Liret 100 İsviçre Fr.100 Belçika Fr.100 Drahmi Fr.100 Escudos 7.91 282.25 0.80 044.328 64.03 0.60 01.376 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Yabancı memleketlerde SEÇİMİN AKİSLERİ Baştcu-cfı 1 ne sayfada)tır.Demokratların iktidara geçmesini gittikçe artan hayat pahalılığına ve köylünün memnun olmamasına atfeden gamete,devlet kapitalizminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Kızıl Cinde tasfiyeler Bir çok bölgede 96 bin memurun işine son verildi Konkong,lö ^a.a.alp)Komünist Çın resmî makamları,Milliyetçi Çin hükümeti tarafından vazifelerinin başında bira kılan milliyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • İstanbulini katı neticesi belli oldu Demokratlar Halkçılardan »naz oy fazla aldılar istanbul seçimlerinin kat'î neticesi dün gece belli olmuştur,yapılan tasnife göre adayların aldıkları reyleri bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Radyoevi hâdisesi sanıklarından son üçü de tahliye edildi Mareşal Fevzi Çakmak'ın cenaze töreninden bir gün evvel Taksim'de ve Radyoevi önünde vukua gelen hâdiselerden sanık *İ2 gencin duruşmasına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Soğuk harbe karşı istbîrler Vaşington,16 A.P.Birledik Amerika Dışişleri Bakanlığı,Anglo Amerikalıların,bütün dünyada E ut' propagandası ile yapmakta oldukları mücadeleye diğer devletlerin de katılmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Bakanlar kurulu IBcştarah 1 inci sayfada)Iunmuştur.Bir saat devam öden müzakerelerden sonra sayın inönü ve bütün Bakanlar,Başbakan Şemseddin Günaltayın odasına çekilmişler ve bu hususî toplantıda da g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1950
  • Halk Parfisv ektiğini biçnrşfir [Başmakaleden devam] letleri verildi.İktidarı bırak mamak için basın kanunu de ğiştirilmedi,gazetecilerin te peşinde savcının her an harekete getirilebilir kılıcı salla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.05.1950
  • İngilizlerin ikinci maçı Sunderland namzetlerini dün 2 1 yendi Genç Millî Takım namzetleri canlı bir oyun çıkarmalarına rağmen kendilerinden daha iyi top kontrolü ve futbol bilgisi olan İngiliz profes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • Maçın tenkidi Dünkü 2-1 lik netice,maçın meden oynayan Sunderland hakiki değerini ifadeden çok takımı,burada yapacağı son iki maçını da bu şekilde de vam ettirirse;İngilizlerin meni ıraktır.Sunderland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden;N.lîaytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Egazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • «ü*gWg 111/111 Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her g,ün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Dlvanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • 17 Mayın 1950 ÇARŞAMBA Rumî;Mayıs 2 Hicri;Recey 27 Gün 5.4 öğle 13.10 İkindi 17.07 Aksam 20.21 Yatsı 22.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • Tekel üenel Müdürlüğü ilânları İALZEİt ALIM ŞUBESİNDEN Cins Muhtelif rulman Boş üzüm küfesi Muhtelif Freze bıçağı Muhtelif cins demir Bir sene zarfında yaptırılacak olan üstüvane klişe ışı Şişe kırıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • IBol Köpüklü Nefis Kokulu!O ıı m ıı mim.t iiimm^ ^tuvalet sabunu*/00 de 100 saftır.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • yol 9 ide,Gitt.KCO ge"fe"vVoA.ar.daha dlden reKaDî,israf.a daha CÜOKÜ.^ır,tr9!yaO».irS n.x.KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli rini sayın müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • Kİ Nu ve BALTIC Markalı İSVEÇ MAMULATI SÜT MAKİNELERİ Her cihetçe emsaline faiktir ve garantilidir.Her yerden arayınız.Türkiye Umumî Acentalıgı ve Daimî Satış Deposu:TÜRK AVRUPA Ltd.Şti.Galata,Voyvoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • milliğe ABONE FİATLERt Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FİATLERt Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 4 İlân sayfalan santimi 2 Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • Mardin Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş;Nusaybin ilçe merkezinde yapıla cak sağlık merkezi 2 inci kısım inşaatı,Doktorevi,garaj,binası,doktorevi ve garajın elektrik ve sıhhî tesisatı.Keşif tutan 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • İTÜRKİYE İMAR BANKASI Sermayesi 1.500.000 T.L.Kuruluşu 1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi Caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4,5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevdua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • il İSTANBUL SERGİSİ Bu senehi İstanbul Sergisine iştirak etmek isteyen müesseselerin,her gün saat 10 dan 17 ye İ,kadar serginin.Bahçekapı 4.cü Vakıf han 3/36 numarada daimî bürosuna müracaatları.6478)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1950
  • Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından!Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 511—2945 Kınalıada,Narçiçeği so.66 ada 7 parsel 203 M2 arsa.512—2099 Bakırköy,İncirli çiftliği)Kartaltepe malı,yeni 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor