Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • Halk Partisi mağlubiyeti efendice kabul etti Cumhuriyet Halk Fartisl bölge Müfettişi Sadi Irmak,seçimle rin sona ermesi münasebetiyle dün kendisinden intibalarıni soran bir arkadaşımıza aşağıdaki beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • «çim neticelerinden alınacak dersler İster Demokratlar mımalcfeUe,Halk Particiler iktidarda.İsterse Demokratlar iklidarda,Halk Partisi muhalefette ol-«un,ana dâva,memleketin iyiliği ve bu iyiliğin el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • İstanbullular kendi şehirlerinden uyu merak ediyorlar Büfün şehirde seçim lâkırdısı ediliyor.Alınan neticeler hem heyecan,hem de hayret uyandırdı Dün sabah istanbul halkı seçim neticeleri hakkında yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • Yeni gelen oyulmuş AMERİKAN PAL TRAŞ BIÇAĞINI Her yeru».arayınız.Oyulmuş U.S.A.Patent No.2262588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • İzmire gönderdiğimiz arkadaşımız Mehmet Ali Yalçın bildiriyor İzmir'de halk sevinç içinde bayram yapıyor Demokratlar iki tren tutup Ankara yâ CelâlBayarı tebrike gitmeye karar verdiler izmir,15 Arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • Seçimlerin Amerikada akisleri Marshall yardımının devam edeceği bir kere daha resmen teyit edil!Washington,15 AP)Türkiye'deki genel seçimlerin neticeleri,bugün Birleşik Amedika Dışişleri Bakanlığı res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Reisliği Ali Fuad Cebesoy Ankara,15 Milliyet)Ankara'da D P.nin Cumhurbaşkanlığına,Meclis Başkanlığına ve Başbakanlığa kimleri getireceği de günün münakaşa konusu halindedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • En heyecanlı tasnif Malatyada yapılıyor İsmet İnönü kazanıyor Ankara,15 Milliyet)Bütün yurtta en mücadeleli en heyecanlı ve en uzun süren rey tasnifi Ankarada ve Malatyada vuku bulmuştur,Inönünün Halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • D.Pmebusluk yarısı 370 i aldı Demokrat Partinin kazandığı yerler 41 Vilâyeti tam listesi Ankara,15 Milliyet)Bu gece yarısına kadar buraya Reden malûmata göre Demokrat Parti şu illerde tam ekseriyeti s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • ve Dicleliden başka bütün alan seçimi kaybettiler Pazar günkü seçimlerde kazanamayan kabinenin ve Halk Partisinin en gözde altı azası C.Barlas N.Erim B.Aksal K.Satır f.Biirge C.Oral Ankara,15 Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1950
  • Dün Lâlelide solcularla milliyetçi gençler arasında bir hâdise çıktı Nazım Hikmet lehinde tezahürat yapan Yüksek Tahsil Gençlik Derneğinden 99 kişinin ifadelerine müracaat edildi PUtt Lâlelide Çiçekpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Tarsus Amerika seferine çıkıyor Dün saat LU da Tarsus vapurunda bir b?sm toplantısı tertip edilerek,yazeteeitere gemi de ağılan sergi gezdirilmiştır.Türk işlemeleıiyle yurdumuzun muhtelif fotoğrafları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Bir çocuk otomobil altında yaralandı Dün sabah Şehzadebaşmda bir otomobil kazası olmuştur,joför Sami Meydan'ın idaresindeki 153 plâka sayılı kamyon süratle giderken 16 yaşında Metin adında bir çocuğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Veremtekâmül kursu dün açıldı Ayazpaşada beş katlı bir binanın da inşasına başlandı Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından İstanbul'da tesisine karar verilen Verem Tekâmül Kuraları,dün Saat 15 te merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • KISA HABERLER Avrupa Konsey:bayındırlık ve ulaştırma komitesini ilgi lendiren hususlarda hükümetimizin görüşünü bildirmek üzere bir rapor hazırlanmaktadır.Denizyol'ın İdaresi bu raporun ae niz ulaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • gaym Doktorlar!SCHERING müstahzarı NEUTRALON BELLADONNA NEUTRALON 2 gr.X 25 zarfhk kutularda Eczanelere dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Bir Amerikan Generali şehrimize geldi Japonyadaki Amerikan şy&] kuvvetleri kumandanlarından general Edgar Hume iki gün kalmak üzere memleketimize gelmiştir.Amerikadan gelmiş olan general Tokyoya gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Doçent Nurettin Şazi'ııin keman konseri Dün saat i8.ol)da Ünyon Fran sez salonlarında çok muvaffak bir konser vov'.lroiştiıv Sosyoloji Cemiyeti tavafından ve fcu ce miyet menfaatine tertiplenen ve Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Şehitler için ihtifal Hava şehitlerimiz dün Fatihte bir törenle anıldı Türk havacılarından çörev vğ runda şehit düşenier:n hatıralarını anmak iyin,dün saat 11 do Fatih'teki Tayyare Abidesinde bir töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • 1 KILIÇ ve YİLAN 5 1 Yazan t V.KRAVCHENKO Tefrika No.8 Odalardan birinde ben,diğerinde polis vardı Çıkan kısımların hülasan:«Kravchenko,daima öldürül mek korkusu ile yaşadığı New Yon;tan yeni biz vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Memleketimizde yabancı sermaye celbinde karşılıklı vecibeler ve riskler hakkında Ameri kah mütehassıs Thornburg,raporunda şunları yazıyor:"Eğer Amerikan sermaye ve işletmeciliği Türkiyede müştereken ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • TAKVİM l'i Mayıs 1950 Rumî;Mayıs 2 1366 Hicri;Recep 27 1369 Gün 5.42 9.24 Öğle ı 13.10 4.52 Akşam p 20.19 12.00 Yatsı 22.10 1.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • İt Teknik Üniversite Talebe Eirliğinin ekseriyet olmadığı için 9 Mayıs 3950 günü yapılamayan yıllık kongresi bugün saat 17 de Teknik Üniversite konferans salonunda yapılacaktır.TOPLANTI:İt Opolid Dern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Amerikaya giden denizciler yeni bir gemi getirecek Gelecek olan denizaltı kurtarma gemisi son model teçhizatı havidir Türk donanmasına katılmak üz^re Amerika'dan alınan Bluebird denizaltı kurtarma gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Şehirden notlar Seçimgününü çilekeşleri J'w^-Xu-WN-^V Sandık kurulu üyeleri,emniyet memurları,savcdar,parti müşahitleri ve gazelecilcr pazar günkü seçimin hakikaten çilesini çektiler.Senelerden beri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Kabataşlıîar tünü Kabataşh uıe/un,mensup,idareci ve öğretmenlerin iştirakiyle 28 Mayıs Pazar saat 12 de okulda bir eğlence lortibedümiştir.Mezunlar derneği ayrıca misafirlere yemek ve yaşlı öğretmenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Basphorus şilebi dün gene yanmağa başladı Bir müddet önce Haydarpaşa önünde yanaraK sığlığa oturan Norveç bandıraJı Bosphorus va puru dün sabah U den itibaren kıç ambarı civarında ani bir parlamayla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Bir hafta içinde geh?n ithâl malları Son hafta içinde limanımıza 10 yabancı gemisiyle küiijyet li miktarda ithal malı gelmiştir.Bu mcyanda;70 ton köşebent,4,5 ton oto lâst'gi,140 ton çelik çember,699
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Helikopter dün trenle Ankara'ya gönderildi Bir haftadanbeıi şehrimizde gösteri uçuşları yapmakta olan Helikopter,aynı faaliyetine devam etmek üzere dün akşt m trenle Ankaraya gitmiştir.Şirketin mümess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • Particilik kavgası Pendikte bir Halk Partili bir Demokrat komşusunu vurdu Dün sabaha karşı Pendicle Parti münakagası yüzünden bir yaralama hâdisesi olmuştur.Pendik'te,Dere sokağı denilen semtte oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1950
  • HALKIN SESİ Camisiz köy İstanbul'un en büyük kazalarından biri olan Çatalca'nın Oklalı köyünde 25 seneden beri ca-mi yoktur.Köylünün nafakasından keserek aylığını verdiği Hoca,bir kaya parçasının üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Atlantik konseyi toplantısı l^jflfi ayısın ilk günleri âdeta bir siyasî toplantılar haftası oldu.Üçlerden sonra Atlantik Konseyi de dün ilk toplantısını Londrada yapmıştır.12 memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • VI O günden sonra,aynı yer de muntazaman buluştular.Artık Tarık,işini randevuları tıa göre ayarlıyordu.Ayşe ise,çatmayla beraber,her gün apartımaridan çıkıyor,sonra Taksimde her ikisi de aynı istikame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Mc.Clay Frankfurt a dümiü Londra,15 a.a.Afp)i'.irleşik Amerika'nın Almanya'deki yüksek komiseri Mc Cloy,bugün öğleden sonra uyakla Frankfurt'a hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Kahirede Komünist yuvası Kahire,15 AP)Kahir* polisi dün gece,bir komünist yuvasına yaptığı ani bir baskül neticesinde onaltı kişi tevkii etmiştir.Keyfiyet içişleri bakruhğından açıklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Türk incirlerine rağbet Londra,ij Naten)Tanınmış Percu Dalton firmasının müdürü.Rutland,Türk incirlerinin fiyatlarında az bir indirme yapıldığı takdirde buniarın satış sahasının gayet gcnişliyeceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • 100000 sene evve' yaşayan insanlar Bunlar şimdikine nazaran yaşıyorlarmış çok daha az Londra,15 Nafen)Bundan 100.000 sene evvel yaşadığı zaıınolunan Neanderthal insan lan üzerindeki tetkikler ilerleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Afrikada bir ar kaynağı Yerliler Timsah avcılığında yeni bir usul keşfettiler Londra 15 Nafen)Af likanın Uganda idarecileri yeni bir dolar kaynağı bulmuşlardır.Bu dolar kaynağını Uganda da mevcut tims
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Rus aleyhtarı hareketleı Polonya'da Sovyetlere kafa çoğalmaya başladı Rus Mareşali Rokossovski şimdi Polonyanm hâkimi mullrfeıdıı.Devlet adamları o ne derse yapmağa mecburdurlar.Fakat muhalifler Hitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Sovyetler soğuk harpte hakiki harpten daha çok kazançlıdır Washington,15 a.a.Radyoda yaptığı bir konuşmada Dışişleri Bakanı Acheson'un özel müşaviri John Foster Dulles,Birleşik Amerika'nın hadiselerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Kudüsfeki kaynaşma Kudüs Müftüsü Filistinde tedhiş hareketleri hazırlıyor Telaviv,15 a.aj Dün öğleden sonra neşredilen resmî tebliğde yayınlandığına göre,Kudüs î/^ki Filistin Müftüsünüz taraftarları S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Kıbrıstd yeni bir tahrik Bir heyet ilhak için teşebbüslere geçiyor Lefkoşa,15 AP)Başların da Piskopos Kyprounos bulunan bir heyet,dün vapurla Limasoldan Atina'ya müteveccihen hare ket etmiştir.Heyet,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Çin Hindinde hava alanı yapırıl-cr.k Saigon,15 a.a.Çin Hindi İmparatoru Bae Dai,milliyetçi Çinlilerin komünistlerle savaşlarına yardım için Çin Hindine üsler kurmasına hükümetinin müsaade etmiyeceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Almanlar Üçlerin kararından menimin Bonn,15 AP)Balı Almanya liderleri dün,Londra'daki Dışişleri Bakanlaıı konferansının neticelerinden memnunluk beyan etmişlerdir.Başbakan Konrad Adenauer,«her bakımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Kızıl nehrin sel felâketi Vinnipeg,15 a.a.Kızıl Nehrin kabaran suları bütün Manitoba eyaletinde mühim ıararlara sebep verdiğinden yardım ekipleri resmi makamları,dün Saint Bonj face şehrinin boşaltılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Büyük yangın Tokyo,15 AP)Nagoyanın 60 mil kadar kuzey dokusunda bulunan Agenv.lsu şebrinde çıkan bir yangın neticesinde 150 kişi yarlanmış ve 1000 ev tamamen harap olmuştur.Liverpool,15 AP)Mareşal Mon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Atom iyin yeni müracaat Nevyork,15 AL')Kongrenin atom enerjisi komisyonu başkanı senatör Brien Mc Mahon,dün,«küUe halinde imha eden silâhların» kanun dışı edilmesini talep etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Kız Kolejinin yeni müdürü Beloit Wisconsin)15 AP)Beloit Kız Kolejinin düdürü Bayan Elisabeth B.Stanton,İstanbul Amerikan Kız Kolejinin müdüriyeti vazifesini alın.ık için,vazifesinden istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Suriye Rusya ticaret anlaşması Londra,15» a.a.«Times gazetesinin Karnre'deki muhabirinin bildirdiğine göre,Suriye ve Rusya arasındaki licarî müzakereler hakkında çıkan haberler^ Suriye ekonomi baknı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Uzak Coğuda manevralar işgalden beri en büyük askerî tatbikata bugün başlandı Mogill Kampı,Japonya)15 a.a.Birleşik Amerikanın Uzak Doğu savunma hattını tutan birlikler üç aylık manevra,lara bugün başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Beşiktaşlılar Londrada Lodnra,15 a.a.Beşiktaş klübü oyuncuları bu sabah uçakla Londra'ya varmışlardır.Futbolcular yarın Newyork'a hareket edeceklerdir.Beşiktaş klübü Birleşik Amerika'da Amerikan,Çekos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Ukraynada Paımık Bakanlijri kurulacak Moskova,15 a.a.Pravda Oukraini» gazetesinin yayınladığı Sovyet Yüksek Şûrası kararnamesinde Ukraynada yeni bir pamuk bakanlığı ihdas ve Eugene Alexeyviski'nin bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Aıiıcj ikanın nüfusu Newyork,15 a.a Yarı resmî haberlere göre,Birledik Amerika'da yapılan nüfus sayımı neticesi Amerikanın nüfusu 1950 de 151,5 milyona varmıştır.Bu rakam 1940 senesine nazaran 20 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Mak Ar türün gizli raporu Newyork,15 a.a.Amerikan radyo tefsircisi Drew Pearson'a göre,General Mac Arthur,gizli bir raporda,Pasifikte bazı Sovyet denizalnlarınm mevcudiyetine işaret etmektedir.7 nci v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Bitişik kardeşler öldü Londra,15 a.a.Exchange Telegraph» ajansının bildirdiğine göre,bitişik doğar,iki kız kerdeşi ayırmak içm K^nada'da girişilen teşebbüsler akim kalmış ve yapılan ameliyat neticesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Cinde 30 bin milliyetçi asker oldu Paris,15 a.a.Pekin radyosunun komünist Çin dördüncü ordusu tarafından vayılanan tebliğe atfen bildirdiğine göre,1 ilâ 330 Nisan'da Hainan adasında cereyan eden savaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • İzmir Aydın arasında ikinci telefon hattı Aydın,Milliyet)İzmir'le Nazilli arasında çekilen ikinci telefon devresi ikmal edilmiş olduğundan dün konuşmıya açılmıştır.Bu suretle İzmir'den Denizliye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Seçim arefesinde suç işleyen adaylar Seçimden evv-2İ bazı bağımsız milletvekili adaylarının dağıttıkları beyannamelerin muhtevi,yatı suç mahiyetinde görülmüş,fakat ilgili makamlar seçim enfesinde bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • Olimpiyat komitesi Kopenhag,15 AP)Danimarka Kralı Frederik,dün,44 üncü Olimpiyat Komitesinin Kopenhag'da açılmış olduğunu bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1950
  • I "Radyoya inanma/I Pazar günkü seçimin» baş E E tan aşağı efendilikle do!u| |j havasına hiç de uygun düş-E miyen bir taraf vardı:e E Radyo neşriyatı!E Kuruldukları günden be-j| ri,nedense,bir türlü «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.05.1950
  • Peiruquie'nin dudaklanndaki te besilim hemen genişleyivermiş ti.Münakaşadan,kavgadan hoş lanmam mösyö Callaghan dedi.Fakat siz iyi müşterilerimizden birisiniz,onun için hadiseyi unuttuk gitti.Callagha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1950
  • FATİH Sultan Mehmet TEFRİKA No.14 Hancı Hristo pazardan gelen köylüleri karşılamaya çıktı Acele etmeyiniz efendim.Despina-Marya Ayadimitri vadisine cumartesi ve salı günleri gidiyor.Yarın perşembe old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1950
  • Fransız bale artistlerinden Leslie Caron son samanlarda en gözde sanatkarlar sıracına girmiştir.Bu resimde onu evinin penceresinde çalışırken görüyorsunuz.Dün Lâlelide Çiçekpalas salonunda «Yüksek Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1950
  • ANKARA 7.30 M.S.ayan 7.31 Vals festival orkestrası çalıyor Pl.7.45 Haberler 8.00 Saz eserleri Pl.8.15 Hafif sololar Pl.8.25 Günün programı ve hava raporu 8.39 Sab;h müzikleri Pl.9.00 Kapanış 12 28 Açi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1950
  • İspanyada feci bir tren kazası Madrid,15 a.a.Endülüs posta trenine bağlı yolcu vagcnu Madrid'e 27 kilometre mesafede bulunan Valderrıero vakitlinde yoldan çıkmıştır.Şimdiye kadar enka narasından 9 ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Bay tok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1950
  • SOLDAN SAGA:1 Ruhi tarafımız.2 Aruzda yapılan vezin hatalarından.3 Cümlenin mürekkebatmdan,Su.4 Tazenin yarısı;Yeddi.5 Soru eki;sakat.6 Napolyonun Türklere yenildiği mahale mensup.7 Hint prensi;Elimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1950
  • Y O L C i Yazan ı Ersldne Caidv/ell Çeviren:Fiiiz Karabey i Güneş daha renklenmemişti.Ağır ağır yürüyorlar,geceden arta kalmış gölgeler gibi sessiz ve yavaş ilerliyorlardı.Sanki hiç kıpırdamıyorlar eh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • ANKARADAKÎ RİVAYETLER Bu arada biraz da fazla heyecandan mütevellit bir tehalükle Ankarada ağızdan ağıza bir tekim rivayetler de yayılmıştır.Bu rivayetler meyanında bugün geç vakit seçimlerin tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • İsmet inönü kazanıyor Baştaraîı 1 İncide)mm gefi saatlerine kadar Malatyadan haber alınamamıştır.Bu •vaziyet üzerine Malatyad.a C.H.P.nin kazanmış olduğuna kanaat getiren vatandaşların adedi de bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • Seçimlerin Amerikada akisleri Baştarafı 1 incide)zetmediğıni ve bütün mille,tin Batıya kargı dostluk ve komünizme kargı şiddetli bir muhalefet hissetmekte müttefik olduğunu belirtmişlerdir.Hâdiselerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • Yüksek seçim kurulu başkanı gazetecilere izahat veriyor.Foto:H.Ezer Ankara)I A iyi ıı^â ı q ııraj i Seçimi Millet Bedii Ömer Baş tarafı 1 incide)re kazananlar şunlardır;Remzi Oğuz Arık,Zeki Akçalı,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • izmirds halk sevinç içinde Bitarafı 1 incide)mek için âdeta çırpınıyor.Gazetede partinin 350 kadar Milletvekilliği aki.ğı haberini okuyanlar birbirlerini tebrik etmekte dir.Sokaklarda sevinçten göz ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • Seçim neticelerinden alınacak dersler [Başmakaleden devamj gözle görülerek elle tutulacak surette maddeleştirilebilmesi dir.Böyle bir yüksek şuur derecesine varmış bir millet,dost için de,düşman için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • Dünya futbol kupası maşlar,yaklaşıyor Buna rağmen turnuvaya katılacak devletlerin kat'î listesi belli değil Düi' a Futbol Kupası maçlarının başlamasına,kısa bir za man kaldığı şu sıralarda bile,turnuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • Hum Ortodoks Patriği Athenagoras Pazar günkü seçimlerde reyini kullanırken «Foto:R.ArıkcMK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • Kr\ırköy Kaymakamlığından:1.Ankara ili Çankaya Maliye şubesine Kazanç vergisinden borçlu Behçet Eryaşanın Safra köyünde kâin ve aşağıda mevki,cins ve mesahası yazılı beş parça gayri menkulü tahsili em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • Halk Parfisi mağlubiyeti efene ice kabul eifi.[Baş tarafı 1 inci şayiada] nunun devam edeceğine kaniiz.Yeni iktidar memlekette hayırlı eserler başarırsa tasvip ve teşci edeceğiz.Hatâlar görürsek yapıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • Dün Lâlelide çıkan hâdise istanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği adındaki bir teşekkül tavafından dün saat 16 da,Lâleli'de Çiçek Palas salonunda bir «Nâzım Hikmet» toplantısı tertip edilmiştir Bu topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1950
  • IstarbuLuiar kendi şehirlerinden çok Âııadöiufu merak ediyorlar I Baş tarafı 1 inci savlada 1 hırsızlık göstererek gazete idare hanelerine sı'»:ufc telefon e.îlp son vaziyetleri öğrenmek iste mislerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • Oiyaı ıbakır il Jandarma Komutanlm Satınalma Komisyonu başkanlığından Kırdırma Miktarı Kilo Fi.Muhammen tutarı Cinsi Ton Kr,Sn.Lira Kr.Buğday kırdırması 1205 3 50 42175.1 Doğu jandarma birliklerinin u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • Karabük Belediyesinden 1.Belediyemiz,Fen şubesi için açık eksiltme sureti ile bir adet Willd marka ve İsviçre malı Nivo alınacaktır,2.Muhammen kıymeti 1100 lira ve buna göre muvakkat teminatı' 82.50 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • Bulancak Belediye Başkanlığından 1.Kapalı zari usulile eksiltmeye konulan iş:Bulancak Belediye Binası İnşaatına aittir.Keşif bedeli 49858,60^ liradır.2.Eksiltme 7/6/950 Çarşamba günü saat 16 da Bulanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Kapalı zarfla Ankara ana tamirhanesi yanında Erat *nutfflfrı,yemekhane ile duş ve hela inşaatı 30/5/950 günü saat M.S.B.4 No.lı Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Keşif l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • CONCORDIA Lh\«E AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günde' bir muntazam hattı YOLCU VE EŞYAYI TİCARİYE BÖREALİS vapuru 17 Mayısta ISKENDERUN'dan ve 19 Mayısta ISTANBUL*dan doğru Pire,Cenova,New York v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • istanbul Belediyesi ilâmın Keşif veya ilk temi-Şartna tahmin bedeli natı me bedeli Lr.Kuruş Lr.Kr.Lr.Kr.38416 W 4170 Sû 1 4(i Istanbulda Ortaköy Kuruçeşme yolu birinci kısım inşaatında mevcut tramvay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • NEW-YORK'a Pan Amerikan Ucaklarile Gidinii Bir Yolcu Ben daima Pan Ame-'ilcan'ı tercih ederimuiqer Yolcu Ben de öyle,Par.Amerikan dünyanın en çok tecrübe görmüş havayollarıdır.Aşağıdaki uçak seferleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • £2e?3!*gBK5 gaasgıuaftjgafis:Sayın Doktorlarımızın v e D i g Tabiblerimizin NAZARI DİKKATİNE Evsaf ve teknik üstünlükleri dolayısile,az zamanda gördükleri büyük rağbet ve yakm alâkadan dolayı;her türl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • Genç Millî takım Sunderlandla karşılaşıyor Genç takımın kuvvetli bir manzara göstermesi oyunun zevkli geçeceğine işaret sayılabilir Cumartesi günü yapılan maçta,güzel bir oyundan sonra Beşik lası 3-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • P—A120NE FÎATLERİ I Senelik 2U Liradır j O Aylık 1 j 3 8 i j 1 3 Yabancı înemieketler için iki mislidir.İLAN FIATLLıÛ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 a 4 üncü 4 ilân sayfalan santim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • as* CONCORDIA AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günde bir muntazam hattı VOLCU VE EŞYAYÎ TİCARİYE BOREALİS vapuru 18 Mayısta limanımıza gelecek doğru Pire,Cenova,New York ve Filadelfiya için eşyayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • L GRİPİN BAŞ.Dİ5.NEZLE.ADALE SİNİR ROMATİZMA ve bütün ağrılara karşı mmm* ^GÛNDELa KASE ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1950
  • 15 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 91 100 Dolar 282.25 10U Fransız Fr.Ü.80 100 Liret 044.528 100 isviçre Fr.64.03 joo Belçika Fr.O.GO 10ü Drahmi Fr.01.376 İUÜ LLscudos 9.7390 Serbest Piyas 2da DÖVİZLER Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6