Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Son dakika Seçimler radyo iie bildirilecek Ankara 12 Milliyet)Haber aldığımıza göre,pazar günü yapılacak beçimlerin sonucu Ingilteredeki seçimlerde olduğu gibi radyo ile kısa fasılalarla halka bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Bütün Yurtda hummalı faaliyet ©no Valilik,dün gazetecilere seçimin intizamla cereyanı için her türlü tedbirlerin alındığını söyledi Hiç bir uygunsuz hâdiseye meydan bırakılmıyacagı,ayni zamanda hiçbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Beylerimizi nasıl kuiianscaoız Seçim günü seçmenlere menfaat îekEif eden.erin uğrayacakları ceza hükümteri v/Vs/J VN'W Ayın onbirinci günü sabahından itibaren,seçimlere tesir edeceği nıüiâoaza siyle,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Prenses Fatma'nın Paris'teki nikâh töreni Iran Şahının kız kardeşi Prenses Fatma,malûmdur ki,Lee Hİllyer isminde bir Amerikalı İle evlendi.Yukanki resimde Prenses Fatma,Paristeki Iran Büyük Elçiliğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Yarın yapılacak millî seçimler Tam bir emniyet havası içinde geçeceklerine emin olmak istediğimiz yarınki seçimlerin en küçük bir huzursuzluğa bile sebebiyet vermiyeeekleriııden biç şüphe etmiyoruz.'^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Seçim suçu işliyen vatandaşlar Ankara da bir genç malık«]ie\e verildi,Bursa Valisi için de Yargıtaya şikâyette bulunuldu Ankara,12 Milî;Bu sabah saat 10 Akçil ismine?metpaga na avkiT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Ferahlık verecek bir beyanat Memleketimizde verem âfetinin üç yıl içinde yenilmesi imkanı belirmig bulu-Uluslararası Sağlık Teşkilâtı tarafından İstanbulda,OriaşarK memleketlerinden bir kısım doktorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Sunderland ilk maçım bugün Beşiktaşîa yapıyor v V:Svy':ŞS Sekiz ay boykot cezası almış olan Şükrü hususî bir müsaade ile bugünkü maçta takımındaki yer;m alacaktır.Cezalı olduğu müddet zarfında antrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Bir Damla N e ala merinle ket!Nâzını Hikmetin açlık grevine başladığını gören üç genç şair,karar vermişler:İki gün müddetle bir şey yemiyecekler!Ne güzel değil mi?E vet,evet,şaşmayınız.Hep beraber sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Demokratlar iktidara gelirse Meclis reisi kim olacak Ankara 12 ^Milliyet)Şehrimiz çevrelerinde ısrarla söy lendiğine göre önümüzdeki seçimler sonunda D.P.iktidara geldiği takdirde,Cumhurbaş kanlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Bakanı ı takbih etti Schumann evvelâ Sarre meselesinin görüşülmesini istiyor.Bevin de Uzâkşark işini ele almak taraftarı Ba resim evvelki gün Londra da,Dışişleri Bakanlığı binasında ilk resiniJerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Yeni bir rivayet ran in yerine Nihad Erimin de bu mevkie ta)ip oldupu ve Tevfik Fikret Sılayın da istifa edeceği söyleniyor.AiiKara 12 ivj.ılııyet,Seçimler arifesinde şehrimizde turlu rivayetler dolaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1950
  • Müthiş bir facia Güzel bir kızın yedinci kattan düşüp ölmesini caddeyi dolduran halk ancak seyretti Pittsburgh,12 ÂP;Bir Avukat ve diğer bazı kimselerin,kendisini hayatın yaşanmaya değer bir şey olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • KONGRE:*k Teknik Üniversite Talebe Birliğinin senelik kongresi 16 mayii 1950 sah günü saat 17 de Teknik Üniversite konferans salonunda yapılacaktır.TOPLANTI:¦fc Mültecilere Yardım Cemiyetinin ilk umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • KILIÇ ve YILHM Yoıan V.KRAVCHENKO Tefrika No.6 Hedefime varmak yaşamak istiyordu Çıkan kısımların hülâsası:«Kravchenko,daima öldürül mek korkusu il* yaşadığı New York tan yeni bir vazifeye başlamak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • esulü Ekrem'in askeri teşkilâtı islâm ordusunda askerî mükellefiyet usulü vardı ve bu ordu tamamen bugünkü icaplara göre teşkil edilmişti Yazan:K.SAMANCIGİL-Bu yazıda Resulü Ekremin harp usulünden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • Ekmekler esmeılöşiyor Bir müddettenberi beyanlaş mış bulunan elemeklerin yakında tekrar bozulacağı söylenmektedir.Belediyece'bu husus ietkik edilmekte fakat harekele geçmek için seçimlerin yapılması b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • Çay meselesi Rize Çay 'Fabrikasında bu yıl 200 ton gay istihsal edilecektir.Bu miktar 10 sene zarfında 700 tona çıkarılacak;ve randıman yükseltilerek fiyatlar indirilecektir.İrakta Kueyt şehrinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • Bu yıl tiftik fiyatlarında yükseklik görülüyor Tiftik kırkımı mevsimi,bu yıl geçen senelere nisbeten daha ve rimli olmuştur Talep çokluyu karşısında kaian müstahsil fiyat larda bir miktar kabartına ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • HALKIN SESİ &ılk/tuff Bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz;«Üniversitenin Bakırcılar caddesine bakan kısmın alt tarafında yıkık ve yanık sarayların bulunduğu yerde,Prost Plânına uygu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • KIZIL CEHENNEM mu azlıkları inletiyor Ukraynalı,Polonyalı,Volga Almanı,Talar,Gürcü ve Türk» ler toplama kamplarında feri bir havai sürüyorlarşekilde cezalandırılmaktadır,Sovyet hapishaneleri ve-toplam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • 19 M a y s hazırlıkları Bu seneki törenler İönnü ve Fener stadlarında yapılacak 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı bu sene şehrimizde diğer senelere nisbelen daha parlak bir şekilde kutlanacaktır.Kutlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • ¦Devlet,alacağı tedbirlerle hususi teşebbüs iyin yoLu açtıktan sonra,memleketin istediği ilk şeyi scrmay,değil,başlıca fabrikaları işletecek teknik ehliyeti olan bir idaredir,idaresiz sermaye verimsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • D.ş ticaret dairesi müşaviri Aimanyaya gidiyor.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı müşavirlerinden Mahmut ç?eyda dün scat İÜ da Ticaret ve Sanayi odasında tüccarla bir görüş me yapmıştır,Mahmut Şeyda,ticari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • Muallimler Birliğinin tertiplediği gezi İstanbul Muallimler Birliği Ba ti Akdenize bir Beyanat teıtip etmiştir.Bunun iyin kayıtlara 15 mayıs pazartesinden itibarca başlanacaktır,Istanbuldan 8'temmuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • Bir kadın doktor mahkemeye varildi Şehrimiz hasi a haneler inden birinde vazifeli bulunsa Türkân isminde bir Dayan doktor,ölü me sebebiyet verme suçu ile adliyeye verilmiş ve Asliye 1 fici Ceza Mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • Çekmecenin elektriği I Valr dün muhavvile mer-j kezinir* temel atma merasimini yapfs Vali ve Belediye reisi Prof.Gökay,dün sabah refakatinde E lektrik Umum Müdürü ile erkânı ve basın mümessilleri oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • Belediyo Fioryada h*:Ika çadır kiralayacak İstanbul B K^tiyesi,Florya Plajı tesisleri yatımda,otüudan temin edeceği çadırlarla dar gelirliler için Kanıp kurmağa ka rar vermiştir.Bu çadırlar arzu edenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • Belediye kontrolleri Belediye muvakıpliti,yeniden 67 kasap,33 manav,33 sebzeci,41 bakkal,67 lokanta,27 kahve 7 berber,9 sakalçı,27 tuhafiyeci,5 büi'e,ü kömürcü,1:5 sey.yar esnaf,2 pastahane,7 muhalleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • iyi en rıı ı Hüsmenin gazetelere demeci Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsmen dün bir basın toplantısı yapmış ve Karadeniz bölgesindeki tetkik seyahatinin intibalarıni gazetecilere anlatmıştır;Genel Müdür,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • Ankara vapuru bugün saat 12 de Batı Akdeniz seterine çıkacaktır,¦fc Denizyolları İşçileri Sendi kası;işçilerin ucuz gıda temin edebilmeleri için;Haliç fabrika ve havuzlarında satış pavyonları açacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1950
  • TAKVİ 13 Mayıs 1950 CUMARTESÎ Rurni:Nisan 30 13 IIicıi:Recep 25 n Gün 5.44 9.Öyle 13.1U 4.Aksa:î 20.17 12.Yatsı I 22.07 1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Maregal Rokosovski Polılbüroya seçildi Varşova 12 A.A.Polonya Basın Ajansının bildirdiğine göre Polonya işçi Partisi Merkez Komitesinin Varşovada yaptığı toplantılarda Mareşal Rokosovski ve Zonan Nova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • 12 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 282 100 Fransız F\0.80 100 Liret 04^.128 100 İsviçre Fr 64.03 100 Belçika Fi 0.60 100 Drahmi Fr 01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Loııdrada fuhuş artıyor Londra 12 AP)Amme ahlakı konseyi tarafından açıklandığına göre,alınan bütün ted birlere rağmen Londrada fuhuş bütün şiddetiyle devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Togliatıi'ye suikast hazırlayanlar mahkûm oldu Koma 12 A.A.Bundan iki sene evvel komünist lideri Togliattiyi öldürmek için yapılan suikast neticesinde çıkan kargaşalıklara iştiraklerinden dolayı dün 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Afyon istihsali Lake Success 12 A.A.Uyuştuıucu maddelerin milletlerarası kontrolü paktına istinaden Birleşmiş Milletler Tükriye,Yugoslavya ve Hindistan olmak üzere,afyon istihsal eden dört memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Lübnan Suriye münasebetleri karışıyor Beyrut 12 A.A.Lübnan hükümeti Suriye tebaasına ecnebi muamelesi yapmağa karar vermiştir.Karar,Suriyenin Lübnan tebaası hakkında,ayni şekilde bir beyanını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Arap Birliği toplantıları Filistin meselesi ehemmiyetini muhafaza ediyor Kahire 12 A.A.Arap Bir ligi siyasî komitesi dün akşam toplanarak üç saat müddetle Arap Filistinin Ürdün tarafından ilhak mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Frank Sinatra Ava Gardner'le buluştu Barselona 12 AP)Sinema artisti Frank Sinatra,buraya muvasalatından hemen sonra,artist Ava Gardner ile meçhul bir sayfiye mahalline gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Japonya olimpiyatlara girecek Copenhague 12 A.A.United Pıess)Finlandiya olimpiyat b?ş sözcüsü Erik Von Franchell,Japonyanin 1952 olimpiyatlarına iştirak edeceğine kani bulunduğunu ve Almanya ile Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • İngiltere belediye seçimleri Londra 12 A.A.Ingilterede belediye seçimlerinde 11 yerden henüz katî netice alınmamış olmakla beraber Muhafazakârlar 210 üyelik kazanmışlardırişçiler 81 üyeliği katî suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Bir kadına saldıran adam mahkûm oldu Bir müddet önce,Sultanah mette,medrese odasında oturan Şadiye isminde bir kadının,gece geç vakit odasına girerek kendisine tarruz etmek istiyen Ali Yeşiller ismind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • mımıı,i .E iı—*i)ir akşam gazetesi lıa-j E O ber veriyor:a «Bu yıl,ilk defa ola-S rak 19 mayıs spor ve genç-lik bayramında,Ankarada,E hiçbir spor gösterisi yapıl e E mıyacaktır.Sadece Hipod-e romda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Luarecn Bacall'm şirketinden alâkası kesikli Hollywood 12 AP)Warner Brothers sinema şirketi «Rocky Maountain» filminde Errol ile oynamak istemeyen Laureen Bacall'm şirketle alâkasının kesildiğini bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Çek-Amerika münasebeti Her iki devlet,temsilcilerinin üçte ikisini geri çekiyor Vaşington 12 A.A.Dışişleri Bakanlığına mensup yük sek memurların bildirdiğine göre,Çekoslovak hükümetinin Pragdaki Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Avusturya komünistleri Viyana 12 AP)Avusturya nm ehemmiyeti itibariyle üçüncü gelen siyasî partisi sağ cenah Bağımsızlar Birliğinin otuz âzası komünistlerle işbirliği ettikleri iddiasiyle partideki va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Liberal Partiden bir istifa Londra 12 AP)ingiliz Lordlar Kamarası Liberal azalarından biri daha dün gece partisinin saflarından ayrılarak Muhafazakâr partiye iltihak etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Bit talebenin başarısı Roma 12 A.A.Ancone'lu genç bir üniversite talebesi kendi kendine bir televizyon alıcı makinası yapmış ve bu makina ile Londra ve Paris televizyon yayınlarını zaptetmeğe muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Komünistler arasında temizlik Dusseldorf 12 A.A.Afp)Komünist partisi idare Komitesi din toplanarak Batı Almanya komünis1.partisi başkan yardımcısı Kurt Miller'i partiye ihanetle itham etmiş ve Muller'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Resulü Ekrem'in askerî teşkilâtı [Bas tarafı 2 inci sahifede] du.Bend)ise en büyük bayraktı.Liva,serdara verilirdi.Rayet maiyet kumandanlarına atti.Hazreti Muhammed'in rayeti yünden yapılmış,dört köşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Fransa bizden jOO milyon franklık incir alıyor Paris ticaret müşavirliğimiz den,Türkiye kuıiı mevva ihracatçıları birliğine fiilen bir ya zıdat Fransız maliye ve ekono mik işler bakanlığının resmi gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Bulgaristanda siyasî mücadeleler Son gelen haberlere göre Bulgar Komünist Partisi merkez heyetinin fevkalâde toplantısını tehir etmesi türlü tefsirlere yol açmıştır.Dün yapılacak olan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Mardin'de kış geldi Mardin 12 Miliyet)Bir haftadır fasılalarla yağan yağmur hızlanmış,her taraf kış manzarası almıştır.Her yıl bu zamanda damlarda,taraçalarda yatnnkta olan halk,şimdi soğuktan soba ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Dünya harbi tesadüfe bağlı L.Johnson Tanka karşı tank» hazırlığından bahsediyor Miy-ami Florida 12 A.A)Savunma Bakanı Louis Johnson dün yaptığı demeçte demiştir ki:«Harp tesadüfen zuhur ede bilir.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Amerikanın gizli silâh stokları arttırılıyor Yeni atom bombası,sinir sistemini tahrip eden gazlar imal ediliyor Vaşington 12 A.A.Afp:U.S.News dergisinin bildirdiğine göre,Amerika aşağıdaki gizli silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Almanya ve gemicilik Bonn 12 A.A.Dün akşam müttefik tebliğin bildirdiğine göre,Federal Alman Cumhuriyetinin «eşit haklarla» Ren Gemicilik Merkez Komisyonuna iştiraki kabul edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Rektör Amerika'da Washington «2 "A.A.Dış işleri Bakanlığından bildirildiğine göre istanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Celâl Sarç Washington'a gelmiştir.Rektör burada bir kaç gün kaldıktan sonra Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Nehru Endonezyaya gidiyor Yeni Delhi,İ2/5 GHH)Hindistan Başbakana Pandit Nehru önümüzdeki ay içinde En donezya Cumhurbaşkanı Soekarno'nun daveıi üzerine Endonezyaya gidecektir.Nehruyu,Hindistanın Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Radyoların ucuzlaması ihti-mali belirdi.İsveçin tanınmış saat firaıalarından biri,şehrimizde bir saat fabrikası kurmak için ilgili makamlara müracaatta bulunmuştur.Teklif incelenmektedir.Ayrıca bir ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • Bir harp sırrı daha açıklandı ngiliz donanmasına bağlı etli,kemikli denizaltılar Son harple İngiliz donanmasının emrine bağlı olan bu sualtı kahramanlarının hikâyesi bugüne kadar gizli tutulmuştu.Bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1950
  • MİLLÎ ROMAN TEFRİKA No.11 Öyle ise büsbütün âşi kâr.Siyasî tefrika okuyan ka din besbellidir.Peyami Sala Tarığa çok' defa yol göstermiş,onun rnesleğinde ilerlemesi için tavsi yelerde bulunmuştu.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.05.1950
  • FATİH »»¦AYHAN Sultan Mehmet TEFRİKA No.11 Şevketli yeğenim Mehmet Boğazkesen hisarı yaparken gidip yalvarmıştım Akl'mıza olmıyacak,Kor kulu şeyler geliyor.Haralam bos!Elini terleyen alnına gö türdü)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1950
  • Şu hale bak!dedi.Bu hafta içinde bana tam dört defa randevu verdin,dördüne de gel medin!Ne oluyor Allahaşkına!Yoksa birdenbire yüzüm gözüm mü değişti,çirkinleşiim mi?Çok meşguldüm.Karışık bir işin üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Ateğin kısımlarından;hâkim eskisi.2 Kesif kar;tutsak.3 Sağa sola akın;Karakter,4 Bir harfin okunuşu;tatlıyı ona teşbih ederiz;tersi bir edat.5 Gözden kayboluş.6 Ceza kanununun en ağır hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1950
  • 13 Mayıs 1950 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar;13.00 Haberler,1-3.15 Ka rışık şarkı ve türküler,Pl.13.3ü Dans müziği Pl.t 13.45 Saz eserleri şarkı ve türküler,14.30 Caz müziği Pl.15.00 Atom ve hidr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1950
  • Küçük Çekmeceye elektrik tesisatı yapılmasının başlaması münasebetiyle dün bir tören yapılmış ve muhavvile merkezinin iik harcı Vali tarafından konulmuştur.Resim bu tören sırasında alınmıştır.Futo:Rüç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • İsraile silâh yardımı Thomas Dewey,Ortadoğulum selâmeti içiıı Israiliıı silahlandırılmasını istiyor New York,12 A.P.New York devleti valisi Thomas Dewey dün akşam,«İsrail'in hudutlarını her hangi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • üç Dışişleri Bakanı [Bas tarafı 1 inci sayfada] Batı Almanya'nın soğuk harb devamınca katî bir surette Batı blokunda yer alması hususundaki müşahhas teklif,Fransa ve Almanyalım ıvümür ve çelik sana yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • 18 ton sadeyağ kapalı zarfla 30/Mayıs/950 günü saat 16 da İskenderun As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Tutarı 99000 lira olup teminatı 6200 lira dır.Şartnamesi 1st.Lv.A.de öğler den evvel görülür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Florya Asfaltı üzerinde Her türlü konforu haiz Bahçeli Evlerde Beş sene taksitle arsa satışı Arsaların kıymeti 1500 Hâ2500 lira arasındadır.Alıcılar bu meblâğın dörtte birini peşin verecek,geri kalanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Karabük Belediyesinden 1 Kasabamız,su tesisatı ikinci kısım inşaatı 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi mucibince 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur.2 Vahidi fiat üzerine hesaplanan muhammen kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • VOLVO KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayjn müşterilerimize arzediyoruz.Model 249-1303/130'.201/202 Fabrika tonajı n 6.5 2.5 Moto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Belediye başkanlarının muhfemel taarruz'ara karşı hazırlanmaları isteniyor New York 12 A.A.Sivil Seferberlik Direktörü Paul J.Marsen,Birleşik Amerika belediye başkanlarına hiçbir şehrin harbin felâket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Nazım Hikm Savcılık 30 kişi hakk Bunlardan bir kısmı Savcılık,«Nâzım Hikmeti kurtarınız!başlıklı bir beyanname dağıtan Yüksek Tahsil Talebe Derneği hakkında açmış olduğu tahkikatı derinleştirmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • iran Rusfaya bir nota verdi Iranın Sovyetler ve peyklerle alâkalını kesmesi muhtemel Tahran 12 A.A.«Tah ram Musavver» dergisi tarafından bugün bildirildiğine göre,merhum Şah Kıza Pjhl evinin cenazesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Müthiş bir facia [Baş tarafı 1 inci sayfada] bu kadını,pencerenin kenarına çıktığı zaman seyretmeye başlamışlardır.Seyirciler «atlama,atlama» diye bağırmışlardır.Bir büyük binanın gece asansörcüsü ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Yeni bir rivayet [Baş tarafı 1 inci sayfada] hiyette bir şayia daha katılmıştır.Buna göre de C.H.P.Genel Başkan Vekilliğine Başba kan Yardımcısı Nihat Erim Oe taliptir.Ve bu müşterek arzu için de Niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Reylerimizi nasıl anacağız [Baş tarafı 1 inci sayfada] mekıe idi.Bir kimsenin ey vermesi veya vermemesi için seçmene para,menfaat vesair kıymetlerle resmî,umumî vazifeler veya hususî hizmetler vaad ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Dünyanın en yaşlı ve en sevilen İngiltere Ana Kıraliçesi M?ry ömründe uçağa binmemiş-Ur.Radyoda da sadece bir kere 26 kelimelik bi» konuşma yapmıştır.Kendi kendilerine karşı itimatlarını kaybettikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • milliyet ABONE FİATLERl Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir,İLÂN FIATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 a 4 üncü 4 İlân sayfalan santimi 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • çflmnşiRiuBinııı HAR GİBİ i BEYAZLATIR 1 ıınu—ı um «ı«a—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Yarın yapılacak millî seçimler [Başmakaleden devam] lediğimiz gibi,Türk milletinin kanındaki asîl cevher,14 mayıs gününün bir çok milletlere bizi örnek gibi gösterecek bir millî vazife havası içinde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Ferahlık verecek bir beyanat [Baş tarafı 1 inci sayfada] günü merasimle başlanacaktır,Bu hususta gazetecilerle konu şan Dr.Athienne Berthet şunları söylemiştir:Gazetecilerle ara sıra konuşacağım.Bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Fransadan yeni gelen baş hemşirenin sözleri Dünya Sağlık Teşkilâtı iara fmdan şehrimizde açılacak olan Verem Tekâmül Kursu için Fransadan şehrimize gelen bî*ş hemşire Françolse kendisiyle konuşan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1950
  • Seçim suçu işliyen vatandaşlar TBaş tarafı 1 inci sayfada] sadıyla partisinin beyannamelerini dağıtırken yakalanmıştır.Yapılan ihbar üzerine Haydar Akçil elindeki beyannamelerle birlikte yakalanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.05.1950
  • Misafir takım oyuncuicrile blr konuşma Sı incindi 3nd irtarapilûri Türk f ııf hnliî hakkında bir şey bilmiyorlar Evvelki akşam saat 20,30 da,bir Pan Amerikan uçağı ile şehrimize gelen Sunderland takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Bugün Beşiktaş müdafaasını.Hayli yoracağı anlaşılan Sunder landıri hücum hattı oyuncuları Foto;Hüçhan Ankan)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Beşiktaş oyuncu ve idarecileri dün Patrik Athenagorası ziyaret ettiler Pazar günü uçakla Amerikaya gidecek olan Beşiktaş futbol takımı ve kulüp idare heyeti dün Arneıikada büyük bir şöhreti olan Patri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Dünya futbol şampiyonası Madrit A.A.ispanyol Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ricardo Cabot,France Presse ajansına verdiği beyanatta demiştir ki:«ispanyanın dünya futbol şampiyonasına iştirak etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Meşhur bir jokey denizde kayboldu İngilterenin tanınmış amaior jo keylerinden,kral ailesinin yakın dostu Lord Mildmay of Flete bu gün Plymouth civarında denize girmiş ve kaybolmuştur.4l yaşındaKi Lord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Sunderland maçlarının programı Bugün Beşiktaşla inönü stadında saat 17 de ilk maçım oynayacak olan Sunderland diğer karşılaşmalarım şu tarihlerde yapacaktır:16 Mayıs salı:Genç millî takım namzetleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Milletlerarası atletizm müsabakaları Yarışmalara 10 Türk atleti de davet edildi Londra 12 Türk Ajansı)12 Ağustosta Londranın White City stadında yapılacak olan milletlerarası atletizm müsabakalarına 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Hindistan dünya kupası müsabakalarına iştirak edeck Hindistan seçme futbol takımı E rıya kupası futbol maçlarına işetmek üzere 28 haziran tarihinde Hindistandan Brezilyaya hareket edecektir.Hindistand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Tüy siklet boks şampiyonu Avrupa tüy siklet boks şampi yonu Ray Famechon dün bir a pandisit ameliyatı geçirmiştir.Menareci Coletta,şampiyonun unvanını muhafaza etmek için iki aylık bir müddet taleb et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Hint takım:Yeni Delhi A.Hindistanın seçme futbol takımı dünya futbol kupası maçlarına iştirak etmek üzere 28 haziranda Brezilyaya hareket edecektir.Son zamanlarda Ingiltereden bir antrenör getirterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1950
  • Bugünkü büyük maç EPOÖjOOO'g'ti SC00009000COOC Bugün Sunderland ile eşikta inönü Stadında karşılaşıyorlar Beşiktaşm kuvvetli bir manzara arzetmesi,maçın her bakımdan güzel geçeceğine bir delil sayılab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor