Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • Vİ:19 Mayıs şenlikleri için provalara başlanmıştır.Dün ilk 1 da çalışmağa başlamıştır.Resimde genç kızlarımızı geçit resiarak gelirimizdeki Kız Liseleri öğrencileri İnönü Stadyumun.I mi yaparken cörüv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • £lllllilfllillillll!llll!IİIH!ll Hl]!llllllilllllllllllilillllii."2 Kralın cücesi I ğ" Bugün propaganda ya-Eğ 1 sak.Tenkid etsem,muha-ş lefet hesabına propaganda I 5 derler;tasvip etsem,ikti g dar hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • Âşk cinayeti Bir ihtiyar jtatiljoj^ 17 yaşındaki evli kiracısına âşık olan emekli çavuş zavallı kadını mutfakta üç kurşunla bir anda öldürdü.Dün sabah saat 10 sıralarında Acıçeşme semtindeki Arpacı Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • oğazların savunması Londra'daki üçler konferasında bu meselenin de görüşüleceği bildiriliyor Acheson "Biz harp değil,sulh istiyoruz diyor Bugün Londra'da İJçler konferansına katılacak olan Acheson ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • itler'in ölümünden evvelki son resimleri bulundu Hitlerin ölümündenberi hakkın,da türlü efsâneler çıkarılmıştır.Bazan öldüğünden,bazan Ölmediğinden bahsedilerek şahsî bir efsane havası yaratılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • Yeni gelen oyulmuş AMERİKAN P A L TRAŞ BIÇAĞINI Her yerde arayınız,uyulmuş U.S.A.Patent No.2262588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • agondosi dün sona erdi istanbul Valiliğinin resmi tebliği Pazar günü oy verme ki içmek,Vatandaşların 14 Mayıs Pazar günü dikkat edecekleri kanuni hükümler nelerdir l Oyunu kullandıktan soma sand ık ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • Prenses Fatma imam nikâhını da kıydırdı Nikâh töreninde Ağa Han ve Rita Hay worth da bulundu Paris 10 AP;Iran Şahının kızkardeşi Prenses Fatma ile Amerikalı muharrir Vincent Hilliyerin nikâhları bu^ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • M İ İli İMTİHAN Hiç korkmayahm:Büyük Türk Milletinin,pazar günü* millî vazifesini bir çok milletle re örnek olacak bir başarı ve İntizam ile tamamlayacağına o nun damarlarındaki asil kan en büyük temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • Seçim günü Reyimizinasıl kullanacağız Vatandaşların seçim günü nelere dikkat etmeleri lâzım geldiği hususunu kendilerine bildiriyor u z 14 mayıs pazar günü,vatandaş lalımızın riayet etmeleri gereker Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • Nazım Hikmet meselesi Savcılık bir teşekkül ve bir mecmua hakkında takibata başladı Ankdrada üç şair 2 günlük açlık grevi yapıyorlar İstanbul Cumhuriyet Savcısı İhsan Köknel,dün saat 16 da bir basın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • Kral Faruk evleniyor Müstakbel eşlerin birbirini tanıması için nişanlılık devresi uzun sürecek Kahire İÜ i.A)Kral Faruk'un tahta çıkmasının yıldönümü 6 Mayısta bütün M'sırda kutlanmış ve bu münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1950
  • inönü dün Helikopterin tecrübesinde bulundu Helikopter yarın şehrimizden hareket ederek Eskişehire gidecek,orada da gösteriler yapacaktır Devıet Reisinin dün Dolmabahçe meydanına inen Helicopter'i tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Yazan V.KRAVCHENKO lahika No.4 Hmerika gizli ieşkiîâie hiç bir alâkam yoktur Çıkan kasımların hülâsası:«Kravchenko,daima öldürül mek korkusu "ile yaşadığı New York'tan yeni bir vazifeye başlamak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • İnkılâbımızın,medenî millet ler seviyesine varmak için en gelled devirip yoketme yolun da ileri sürdüğü esaslardan biri de lâiklik prensibi idi.üin,fert ile Allah arasındaki münasebetleri tanzim eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • K] S A_HABERLER fc Dün,Fatih tramvay civarında Aptullah 'Binatlıya ait makarna fabrikasındaki asma kat anî olarak çökmüştür.Biri ağır olmak üzere 2 yaralı vardır,ir gelirimizdeki ük oVwUw«4* dersler 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Ucuz ev inşaatı inşaat taahhüdüne yabancı firmalarında iştiraki kabul ediliyor Belediye taralından yaptırılacak ucuz meskenlerin inşa ha zıtlıkları devam etmektedir.Bu evler beşer,altışar binalık blok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Kan verme istasyonu iein Sağlık Müdürünün teklifi İstanbul Belediyesi kan verme istasyonu için elli bin lira tahsisat ayrılmıştır.Ancak bu para,inşası düşünülen tesisat 'için kâfi gelmemektedir.Bunu n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • D.Dz.yollarının yeni vapuru «Bandı-nıa ediyor.Devlet Denizyollarının Ansaldo fimıasma.yapt,ırdığ.ır Jvlarma;ra tipi Bandırma vapuru,Napoliden hareketle Pire f Umanına varmıştır.Geminin mazot ikmali ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Ziraat mahsulle-ini deuerlen diren tesisler Ziraat mahsûllerini kıymetlendirme gayesine matuf tesisler kurulması için Marshall yardımından muhtelif dünya memleketlerinden tiraj hakkı tehsisi takarı Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • İstanbul sev^i i haznlUdai'l Bu,sene 1 Temmuzda açılacak oları İstanbul Sergisinin hazırlık lan bir hayli hızlanmış bulunmaktadır.Üç yüz pavyondan 150 si daha şimdiden tutulmuş bulun maktadır.Bu yıl b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • f HALKIN SESİ Çöpçülerin dertleri Şehrimiz tanzifat ameleleri gece gündüz çalıştırıldıkları halde 47,5 lira aylık almaktadırlar.Koğuşları bakımsız olduğu gibi,yemekleri de kalori bakımından gayet zayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Necip Fazıl Kısakürek aya mahkûm oldu Melikeme Neflihttı Kısakürek isi bîrastine karar vardi i «Abdülhaniidm Ruhundan İs-sakürek'in beraetinc kabili,tem*,timdât» başlıklı bir yazıdan do-yiz-olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Şehrimi/deki Hür Romenler Millî bayramla ıını kutladılar Şehrimizdeki Hür Romenler en büyük milli bayramlarını dün saat 11,30 da Aya Triyadi kilisesinde dinî bir türenle kutlamışlardır.Türende Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Bir Mifiet Partili mahkûm oldu Bir müddei önce Millet Partisi nin Fatihte yaptığı bir toplantıda,Hükümeti tahkir ve tezyif edici mahiyette konuşan Mehmet isminde biri dün 2 nci Ağır Ceza Mahkjmesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • lq Amerikan muhribi limanımızda Amerikanın Akdeniz iilosuna mensup Wogclgesang ve Ellison muhripleri dün limanımıza gelmişlerdir.Gemiler 3 gün limanımızda kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Bir ihraç yolsuzluğu Fransaya kötü evsafta kendir gönderiİmiş olması rakiplerimizin işine yarıyor Paris Ticaret Ateşeliğimiz tarafından,Fransaya ihraç ettiği" miz kendirlerin evsafının bozuk olmasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Verem tekamül kursları Verem Tekâmül kursu için Anadoludan gelen doktorların pey derpey kabulüne başlanmıştır.Bu devrede,verem müesseselerinde çalışmış olup halen Anadoluda icrayı tababet edenlerden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Beyoglunda verem pav* yonu açddı Uzun zamahdanberi ikmaline Çalışkan JJcyoglundakj verem pavyonu,dün saat 16 da İstan-bul Sağlık Müdürü Faik Yargı-el taralından açılmıştır.Elli yataktan ibaret' olan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • İçimleri Bakanı Ankaraya döndü sBir müddotlenberi şohrirai^de 'rAılunan İçişle^'Bakini Emfri Erişirgü,dün akşam Ankaraya ha reket etmiştir.Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökayı,makamında ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • karadeniz ifave seferleri Cumartesi günleri Giresun'a ve postası,bu haftaya mahsus kadar devam eden Kaıadeniz ilâolmak üzere pazartesi aralık seferi ile birleştirilmiştir.Karadeniz iskelelerinde fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • TAKVİM 11 Mayıs 1950 PEBŞEMBE Vasat!Ezani Rumî:Nisan 28 1366 Hicrî:Recep 28 1369 Gün 5.46 9.32 öğle 13:10 4.56 Aksam 20.15 12.00 Yatsı s 22.04 1.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • ıVİTİlıyetm ü fikirler iktisadî dâvalarımızı halletmek iciıı ne ribi tedbirler alınması lâzım çeldiğini muhtelif tacirlerimizden öğrenmek istedik.Bueün tanınmış tütün taciri ve ithalâtçı Mehmet Kaval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • Sağlık işlevinde çalışmalar Geçen sene Şilede inşasma baş lanan umumi dispanserin ikmal edilerek bu sene faaliyete geçeceği ümit edilmektedir.Diğer taraftan Çatalcada yeni bir dispanser binasının inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1950
  • D.Dz.yollarının yeni siparişleri Devlet Denizyolları idaresi İMarshall yardımı plânından istifade ederek 2 milyon 40G bin dolar tutarında 5 şehir hattı gemisi,8 römorkör,2 vinç ve daha bazı malzeme sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Dr.Sander etıbba odasından tardedildi Milford New Hampshire)10 Hillsborough Kontluğu Etibba Odası,dün,«merhameten katil» den sanık olarak muhakemej'e sevk ve neticede beraat eden Dr.Sanderi,teşkilatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Türk Ocaklarının ikinci kuruluş yıldönümü 10 Mayıs olan bugün,Türk Ocaklarının ikinci kuruluş ta rihinin birinci yıl dönümüdür.Yurda büyük faydalar sağlamış bulunan bu Türk Kurulu,bundan 38)yıl ooce 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • 1 SAN ANTONt ASLANI Türkçe» LÂLE Sinemasınıa Bugün matinelerden itibaren ERROL ALEXIS 2 HAVANADA FESTİVAL Renkli)DORRİS DAY JAK CARSON A R Sinemasında 1 RİO YOLU ÎOB HOPE DOROTHt LAMOUR BlNG GRÖSBY)2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • KADIKÖY SÜREYYA sinemasında BUGÜN 1 BAHAR OLUNCA PAULETTE C0DDA3D)FRED Mc MURRAY)2-MACERA ADASI H—u)RHONDA FLEMING RORY CALHOEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Macar hükümeti İngiliz notasını reddetti Budapeşte 10 A.A)Macar hükümeti dün Budapeştedeki İngiliz elçiliğine gönderdiği notada 28/12 tarihinde İngiliz mallarının devletleştirilmesine daiı 23/3 tarihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • İngilterede güvenlik tedbirleri Londra 10 AP)Avam Kamarası dün 23 hükümet memurunun «güvenlik ile alâkalı sebepler yüzünden-işden çıkarılmış olduklarını açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • İngiltere Burmaya yaruım cdeceîs-Londra 10 AP;İşçi hür kametinin,yeni Burma devletine,komimizin ile mücadelesinde yardım etmek maksadıyla 3,750,000 İngiliz lirası tutarında bir nakdî yardımda bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Japon İmparatorunun kızı evleniyor okyo 10 AP.Japon hii kûmeti,bir ay onrat asil olma yan birisi ile evlenecek olan Prenses Takaya,şerefini koru yabilmesini temin maksadıyla,senelik* 4,800,000 yon tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Yugoslav İtalyan münasebetleri gergin Yugoslavya Triyeste ilhakında İsrar ederse netice şahini olabilir Roma 10 A.A.Aîp:İtalya Dışişleri Bakanı Kont Sforza,dün gece senatoda bir istizaha verdiği cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Almanya da komünizm mücadelesi Vaşington 10 AİJJ Birleşik Amenna Dış:Bakanlığı oun Batı Almanyanm komünizm:ka nun dışı etmek hususunda itti İıaz edebileceği herlıangi bir Kalara müdahale etmiyeceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Rangonda 50 komünist öldürüldü Rangoon lu x-j Hükümet tararından resmen bildirildiğine güıv,dün,demiryolu hattı üzel\uue bulunan lada kasabasına yapuan bir taarruz c-snasmda Kırmızı Bayrak komünistler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Prenses Elizabeth İngü tereye dönemedi Ns 10 A.A)Afp:Prenses Eiısabetni İngiltereye gö.üren uçak,havanın muhalefeti yüzünden geri d'inerek tekrar Nişe gelmiştir.Prenses üu geceyi Nisde ge çirmek mecbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Arjantin Ingüteıeden Kredi istiyor Londra 10 A.AJ Daily Graphic gazetesinin yayınladığına göre,Arjantin İn^ilteredcn kredi istemiştir.Bu teklif Dışişleri Bakanlığı ve hazine Bakanlığı tarafından redde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Errol Tlym 18 bin dolar nafaka ödüyor Los Angeles İÜ AP)Aslen İrlandalı olan sinema artisti Errol ki,yakında bir itonıen Prensesi ile evlenecektir.Eski karısı Liu Damıtaya ödemekte olduğu nafakanın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Kanadada sel felâketi Kızıl nehr suları 12 bin kişiyi evsiz bıraktı Winnipeg 10 A.Aj Afp;Kanadanın her tarafından uManitoba» felaketzedelerinin yardımına koşulmaktadır.Kabaran Kızıl nehrin» sula rını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Polonyada pasif sabotaj Birçok işçiler rapor alarak vazifelerine gelmiyorlar.Londra 10 A,A)Lps;Varşova radyosu taralından Polonya işçilerine hitaben yayın lanan bir demeçte spiker Polonya fabrikaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Yunanistanda bir uçak kazası Atina 10 A.A)Afp:Selânikten gelen bir İngiliz askerî uçağı orta Yunanistanda Volo civarında Pillon dağına düş müştür.Uçakta bulunan iki İngiliz subayı ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Tankın kâşifi öldü Sydney,10 A?Tankı keğ fetmiş olan Lancelot de Mole dua burada 70 yaşında vefat etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Haydi bakalım aşk ilâhı.Seni dinliyorum.'iarık gülerek:Vallahi dedi,bu sefer işim galiba tamam Ve Ayşeyi anlattı.Konu surken kendi kendine şayi yordu.Suadın evinde geçirdiği saatler,en ince noktaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Mühim bir Sarihi iddia Mısırda bir ingiliz subavınııı meşine sebeu oluyordu.Bun tırılmaktan mubafaza için U 1942 haziranında idi.ingiliz oıdu birlikleri El Alenıeyn'i terkediyorlardit İskenderiyedetop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • İnşaat güçlüğü] iğer vilâyetleri bil-s mem uma;bizim Is-jğ tanbulda şahsi inşa-e at,hâlâ müthiş bir dert ol-maktan çıkarılamamıştır.Sanki saltanat devrinin o,önüne geleni emlâk sahibi e ederek,şehri p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Japonya Sovyetleri itham ediyo" Tokyo 10 A.M Birleşik Amerika 300.U00 Japon harp esirinin memlekete iade etmeyen Sovyet Rusyayı devletler hukukunu ihlal etmekle itham etmek te ve bu meşinin eylül ayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Yeni bir kulüp seyahatine hazırlık Oslo 10 A.A)fngiliz,İsveç ve Norveç murahhasları İsveçin Arziyat enstitüsünde yaptıkları bir toplantıda güney kut buna gönderilecek heyet hazır lıklarını incelemişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • SİYASÎ VAZİ YET Dünya ihtilâfı merika Cumhur Başkanı Tru man,dünyanın iki bloka ayrılması etrafında yeni bir beyanatta bulunmuştur.Truman bu beyanatında şöyle demektedir:«Komünist olmayan milletler,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1950
  • Berlinde seçimler Sovyetler hürriyet içinde birleşmeye enjtel oluyorlar Bonn 10 A.A)Afp;Almanyadaki ingiliz yüksek komiserliği sözcüsü,bütün Ber linde serbest seçimlerin yapılma sini mümkün kılmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.05.1950
  • m:m s I M,1ı ı İ Ifl wm^ Kanadada Kızıl n«Uv inşmış 12000 kişi evsiz kalmıştır.Resim de suların bai ^ı hit hasluhaneyi görüyordu»cue J4'J hasta tam binalar çökerken mışlarda-Foto:A.P.6 ncı nişanlts'v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1950
  • SOLDAN fcSAUA 1 Seyret.2 Cefa,Vücuda getirdiği.3 Mübareze,Allah.4 Tahlil;Bir harfin okunuşu.5 Su,yemek,6 Tersi bir edat;bir ağaç;bir harfin okunuşu.7 Mayi haline gel;bir nota;biı gıda maddesi.8 Çiçeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1950
  • seli parçalar,'Pl.7.45 Haberler,8.00 Saz eserleri Pl.8.15 Hafif sololar Pl.8.25 Günün prgornmı ve hava raporu,8.30 Müzik,9.00 Kapanış.12.28 Açılış re program,12.3û M.S.Ayarı ve şarkılar,13.00 Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1950
  • FATİH Yazan s^Sultan Mehmet TEFRİKA No.9 Dev adam yaklaşarak göğsünü gerdi.Ötekiler gerîley nce bir adım daha attı Birbirlerine doğru ilerlediler.Hnsio:«Yine bâr beygir hırsızı mı?diye boynunu" uzattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1950
  • »gUiMIKInXMl-tlıH »li'.J Eli kapının topuzunda sordu:Fransız İhtilâlini okudunuz mu siz'* Orada biraz size benzeyen bir kadın vardır.Louvre'da otururdu bu kadın.Mâlik olmadığı şey yoktu.Kendisini düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Trygve Lie'niıı dünkü demeci Stalinle bir görüşme yapmak ümidindeyim Cenevre,10.a.a. AIp)Birleşmiş milletler genel sekreteri Trygve Lie milletlerarası basın temsilcilerini dün gece kabul etmiş ve son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • BOĞAZLARIN SAVUNMASI Konferansta bilhassa boğazlar ve Ortaşark meseleleri görüşülecek Londra,10 Nafen)Ache son "Schuman ve Aeheson Bevin ikili görülmelerinden sonra çimdi yarın Aeheson Bevin Schuman Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Seçim propagandası Baş taarfı 1 incide)de propaganda ve seçim propagandası için toplantı yapılması ve bu maksatlarla yayınlarda bu lunulması veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bo zabilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Seçim taarfı İ incide)Bilindiği gibi kanun seçimlerin idaresini doğrudan doğruya hâkimlere bıraktığına göre,idare âmir ve memurları yalnız em niyet ve inzibatı teminle mükelleftirler.Bu maksatladir ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Truman'ın beyanatı Amerika Cumhurbaşkanı komünizme karşı mücadelenin kazanılacağını söylüyor.Laramie wyoming)10 AP)Başkan Truman dün,şayet komünizm dünyasının geri kalan kısmını hâkimiyeti altına alır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Yeni bir aşk cinayeti Baş taarfı 1 incide)de bir cinayet işlenmiş ve Hamdı Omay isminde yaşlı bir adam,17 yaşlarında Mahber Aslan is minde evli,genç ve güzel bir kadını tabanca ile vurup öldürmüştür.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Prenses Fatma Baş tarafı 1 incide)zar islâm dinini kabul ettiğini söylemiştir.Nikâh,İran elçiliğin de kıyılmıştır.Gelin beyaz bir elbise giymekte idi.Nikâh kıyıldığı sırada,salonda gazetecilerin bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Sahibi:X N-KARACAN:Bu nüshada yazı islerini iiilen idare eden:N.Bav tek i Dizildiği yer;N,A,ve A.N.E,gazetecilik kollektii şirketi Basıldığı yer;Son Telgrai Matbaan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Majeste Faruk evleniyor Baş tarafı 1 incide)Şurası muhakkakta-ki,Kral Faruk tekrar evlenmek arzusun eladır,ve 19.11.943 de ilk karısından ayrıldıktan sonra bunu saklamaya lüzum görmemiştir.Kralın müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Edirne Sulh Hukuk.Yargıçlığından 950/9 Bursa İli nüfusunda kayıtlı olup Edirnede Ankara otelinde oturmakta iken 22.4.95Û tari hindo ölen ve terekesine vaziyet olunan Abdullah oğlu 1317 D.lu Emekli bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • MîSlî imtihan [Başmakaleden Devam] dan doğruya oylarımızı kullanarak millî hâkimiyeti kur mak yoluna yeni girmişizdir.Kimse,bu ilimde büyük tecrübe sahibi olduğumuzu iddia edemez.Yüzlerce yıllık İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Hikmet meselesi Baş taarfı 1 incide) c—Hükümlü Nâzım İlikmet'in sağlık kurulu raporuna rağmen serbest bırakılmadığı ve hastahaneye yatırılarak tedavi ettirilmediği yolunda umumî efkâra yanlış malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları 1000 ton muhtelif nakliyat,yükleme,indirme ve istif işi kapalı zarfla 2/haziran/950 günü saat 16 da Çankırı As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Tutarı 40.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Üardin Valiliğinden 1_Eksiltmeye konulan iş:Nusaybin ilçe merkezinde yapılacak sağlık merkezi 2 inci kısım inşaatı,doktor evi,garaj,binası;doktor evi ve garajın elektrik ve sıhhî tesisatı.Keşif tutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Biga Asliye Hukuk Yargıçi* ğından:950/G'i Biganın Çeşme altı köyünde» Mehmet Ali kızı ve Ömer karısı Banime Bozkurt vekili ivluam.iner Ozaydm tarafından Ip^-a» İlçesi îbriktepe Humidıye ma hailesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Türk Ocaklarının ikinci kuruluj yıldönümü [Bas taralı inci sahifede] ret ettikten,her din ve seviyeden olan ve muhtelif siyasî partilere mensup bulunan her 'I ufkun yuvası olduğunu bilduJık ten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • 10 Mayıs 1950 ÇERLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 281 100 Fransız fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre fr.64.03 100 Belçika fr.5.60 100 Drahmi 01.37ü 100 Escudos 9.7890 SERBEST PİYASADA DÖVİZLER Dolar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • öğretmenine silâh çeken talebe Ankara,10 Milliyet)Bir kaç gün evvel kırık not aldığı için İngilizce öğretmeni İbrahim Yaso'vu tabanca ile tehdit eden Gazi lisesi son sınıf talebelerinden Emin Çöker al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1950
  • Sadık Aldoğan dün kefaletle tahliye edildi İki fiün önce tevkif edilmiş olan Emekli General Sadık Aldoğan'ın kefaletle tahliyesini istediğini bildirmiştik.Talebi mevzuata uygun görülen Sadık Aldo ğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • Her sene.gayet çekişmeli ve i.ecanlı maçlara sahne olduktan sonra nihayetle nen İngiltere birinci küme lik maçları,muhakkak ki,kümeyi teşkil eden takımların birbirine denk bir manzara arzetmesi sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • Biga,Asliye Hukuk Yargıçlığından;950/lb7 Biganın Türk Bakacak köyümden Kadir kızı Hatice Yiiisaji tarafından ayna köyden Musa oğlu Mustafa Yüksel aley hine açtığı ihtar dâvasıma yapılmakta olan yargıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.İli Mi TUVALET SABUNU Cildinizin Arzuladığı Sabunduı HUS inixin toxeV 9'-PURO^VALET SABUNU ederpURO nWAlET SABUNU **pURO ^VALET SABUN gj^„.ıır,t,ı besler-Tuvalet Sabunu too de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • I eüsdfflıfiüj.I.V »IB 11 tl#\4JAIM MAT P/Z£Z TkAKTÖRmİ GELMİŞTİR Çiftçimizin yegâne tercih edeceği,basit kullanışlı ve iktisadi 25 Beygir Dik Çift Silindirli traktörlerimizi görmeden karar vermeyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • mnihtef" m?ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FIATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 4 İlân sayfalan santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • İstanbul Sergisi I Bu seneki İstanbul ^JV Sergisine iştirak etyL inek isteyen mües-^T seselerin her gün ffr saat 10 dan 17 ye kadar serginin,Bah-^tej^^ ekapı 4 üncü Vakıf han 3/36 numarada daimî büros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • Karabük Belediyesinden 1 Kasabamız su tesisatı ikinci kısım inşaatı 2490 sayılı kanu nun 51 inci maddesi mucibince 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur.i 2 Vahidi fiat üzerine hesaplanan muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • Sinop Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Cidede bulunan 9000)adet traversin Derinceye nakil isi 24Ü0 sayılı kanunun 51)inci maddesi gereğince birinci müteahhit nam ve hesabına aynı şartlarla eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • boks maçlarında Türk takımı Kıymetli elemanları ihtiva eden takımımız İngilizlerden sonra en iyi başarıyı kazanma şansına sahiptirler Mayıs ayının sonlarına doğru,Romada yapılacak olan Ordular arası s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1950
  • 932-933 senesinde İzmir Sanat Enstitüsünden almış olduğum diplomamı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Küçük Ayasofya Cinci No.28 Şükrü Oğux
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6