Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • İ i '4-M-W I ti İMtii 1 mı î 'PV ^Hajk ¦m 51* İr.af M m;f ffijm imi i*m*i9' ^Ti i MM)Dün Taksimde inönü'nün,ne sbyliyecc&ini merak ederek toplanan îstanbuîlııT;ir Foto:R,Ârıkarı?Cumhurbaşkanı:"C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • Biraz da Demokratları tecrübe edelim!emokrat Parti beyannamesini neşretti.Seçim lere üç gün kala,Demokrat Parti,millete,hulâsa tan diyor ki:1 «İktidara geçersek bu hâdise memlekette maddî ve ruhî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • Demokrat Partinin Fatih mitingi Bugün Fatihte büyük bir toplantı yapılıyor Bugün Fatih mitinginde konu ğacâk olan General Ali Fuad Cebesoy Demokrat Parti cehrimiz teşkilâtı bugün Fatih camii meydanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • Demokrat Parti Izmirde bugün muazzam bir miting yapıyor Halk otobüs ve otomobille rle,bulamıyanlar da yaya olarak Izmire toplanıyor İzmir 9 Seçimleri takip içm hususî surette gideri arkadaşımız M.Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • ill:1.11)1111 sunda seçim nutku veriyor:Bana komünist dam-gası vuruyorlar.Ben nasıl komünist olurum?Se^i ğ kesseler kanımın her zer-I ğ resinden milliyetçilik fış-S kirir.a e İlâhi üstad.İhtimal hak-l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • S.Aldoğan tahliyesini taleb etti EvveİKi gece tevkif edilmiş olan Emekli General Sadık Aldoğan,dün ilgili makamlara mü* racaatta bulunarak.kefaletli tahliye edilmesini ıstemışur.Sadık Alduğamn talebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • Dr.Rüştü Aras'ın makalesi Eski Dışişleri Bakanımız Doktor Tevfik Rüştü Araç.bugünkü dünya siyaseti hakkındaki görüşlerini bir makale halinde Milliyet'e vermiştir.Bu dikkat;değer yazıyı bugün ikinci sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • Sön dakika Ankara 9 Milliyet)Konyadan bildirildiğine köre günlerdenberi devam eden yağmurlar neticesinde Ereğli ilçesinin Aziziye köyünü dün su basmıştır.Yüz ev tamamen yıkılmış olup diğer bir çok evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • D.P.nin Bursa mitingi Bayar Inönüye cevap ver ''Sivil işlerdeki masrafl Milli Savunmanın 2 mislid Bursa,9 Hususi muhabirimiz Lûtfi Can bildiriyor)Bugün buraya gelen D.başkanı Celâl Bayar muazzam bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • Nazım Hikmet'in annesi şehrin caddelerini dolaşarak imza topluyor Nâzım Hikmet'in açlık grevine başlaması üzerine 2 gündür oruç tutmakta olan annesi ressam Celile dün saat 15,30 da elinde:«Haksız yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • Seçimleri takip için 7 yabancı gazeteci geldi 14 Mayıs seçimlerini takip etmek üzere hemen her gün memleketimize bir ecnebi gazeteci gelmektedir.Muhtelif Avrupa devletleriyle Amerika Birleşik Devletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • Yeni baskı iddiaları Sivasta askeri birliklerin gösteri yaptığı ileri sürülüyor Ankara 9 Milliyet)Sivas Demokrat Parti İl Başkanı Ötenin telgrafla bildirdiğine göre,Genelkurmay ve Millî Savunmanın emr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1950
  • Amerikan yardımının propagandası ""MHfıl" C*C* il I I Russel Dorr,İlhami Sancar'ın iddiasına karşı yardimın Halk partisine değiT,Türk Milletine yapıldığını ileri sürdü Ankara 9 Milliyet)İstanbul,radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Yazan V.KRAVCHENKO Tefrika No.4 Hayatım ve emniyetimle ilgili olanlarla konuştum Çıkan kısımların hülâsası:«Kravchenko,daima öldürül nıek korkusu ile yaşadığı New York'tan yeni bir vazifeye başlamak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Napolyon harplerinin bitmesıle bir barış devri olarak Viyana konferansında açılan on dokuzuncu yüz yıl birinci cihan har bile sona ermiş sayılabilir.Bu yüz yıl içinde harp olmadı değil.Fakat bu devird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • TAKVİM 10 May:s 1950 ÇARŞAMBA Rumî:Nisan 20 1366 Hicrî:Recep 27 1369 Vasal!Ezani Gün Öğle Akşam Yatsı 5.48 9.34 13.10 4.57 ı 20.14 12.00 22.02 1.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Şehir Notları karşılıklı konuşuyor Partilerin ve müstakil adayların seçim afişleri âdeta birbirine cevap veriyor.Taksimde,hani bayramdan bayrama Sular İdaresinin ışık ve renk oyunlariyle suları fışkır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Eminönü rıhtımı gene tamir edilecek Eminönünde müteaddit defalar tamire rağmen yeniden çöken rıhtımın inşasına on beş güne kadar başlanacaktır.Yüz kırk bin lira masrafla yeni baştan sağlam bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Bevüül undaki veııi verem bavvonıı busun acılıvor Eski Beyoğlu haetahanesinin arka kısmında inşa olunan elli yataklı verem pavyonu bugün saat 16 da İstanbul Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcı tarafından aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Seçimlerin piyasa üzerindeki tesiri Altın düşüyor.Tacirler Seçim dolayısiyle piyasada umumî iş durumu vahim bir hale gelmiştir.Yeni gelecek hükümet programının ne olacağı merakla beklenmektedir.Tacirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • HALKIN SESİ Beşiktaş bekçileri Bir okuyucumuz yazıyor:Beşiktaş bekçi komisyonu kendisine bağlı elemanların ihtiyaçlarını hiç bir zaman düşünmemektedir.Gayet kötü bir kumaştan yaptırılan bekçi elbisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Bugün 2 Amerikan muhribi îrelivor Bugün limanımıza iki Amerikan muhribi gelecektir.Gemiler burada 2 gün kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • İş Bankası soygunu Çetenin elebaşısı bankada gece bekçisi olan kardeşinin evinde tutuldu İş Bankasının ±Jeyazıttaki şubesini soymak istiyen bir çetenin ele geçirildiğini ve suçlulardan Yakup Gürayın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Türk Millî Talebe Federasyon mümessilleri Cezayir'e gidecek Tilkiye Millî Talebe Federasyonu İdare Heyeti ikinci toplantısını 19 Mayısta açılmak üzere Zonguldakta yapacaktır.İki veya üç gün devam edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Ticaret Odaları Kanunu için yapılan hazırlık Ticaret Odaları ve Borsalar Nizamnamesinin,yeni Odalar ve Borsalar Kınunu mucibince hazırlanması hususunda İstanbul Tüccar Derneği ile temasta bulunmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Avrupa ve Dünya Federasyonu Fikrini Yayma Cemiyetinin yıllık umumî heyet toplantısı cuma günü saat 17,30 da Cemiyet merkezinde yapılacaktır,KONGRE:it Türk Kültür Ocağının senelik kongresi cumartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Ankara vapuru ile bir ticaret lıeveti sreldi Ankara vapuru dün saat 14 te 220 yolcu ve 37 ton yük ile Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Gemi ile beraber gelenler arasında İsveçli kimya profesörü M.Cas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Amerikalı kadın srazetecî Tane Morgan eeldi Memlekitimize gelmiş olan Amerikalı gazeteci Mrs.Jane Morgan Bradford dün kendisiyle görüşen arkadaşımıza şunları söylemiştir:Bütün Ortaşarkı gezdim.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Bir Bulgar mültecisi Türkiveve iade edildi Bir müddet önce Bulgaristandan memleketimize iltica eden Vakof isminde biri Alfonsi isimli İtalyan vapuru ile kaçak olarak İtalyaya gitmiş,fakat kendisi orad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Yeni kavun ve karpuz serilileri kuruluvor Haldeki kavun karpuz sergilerinin bulunduğu mahal Belediye tarafından istimlâk edilerek yıkılmıştır.Açıkta kalan esnaf için Hal binası ile Atatürk köprüsü ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Tüccar Derneği avansların tediyesi için Ankaraya bir heyet gönderdi İşgalden evvel,Almanyaya sipariş edilmşi olan malların bedellerine mahsuben yüzde 25 avans ödeyen tüccarın alacak durumu yeni bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1950
  • Karaköyde yeni tümel Yolun tıkanmasını önlemek için bir proje hazırlanıyor Dün İstanbul Belediyesinde,Belediye Reis Muavini Necati Çiller,Şehircilik Mütehassısı Prost,İmar Müdürü Akif,Fen Müşaviri Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Harb esirleri usy-ıdaki bütün Alman harp esirlerinin yurtlarına iade edildiği yolundaki Sovyet iddiası,her seferinde olduğu gibi gene de İngilterenin itirazını mucip olmuştur.İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Filistin mültecilerine vardım teşebbüsü Lake Success,y A,A.Aıp;Birleşmiş Milletler Filistin mültecilerine yardım teşkilâtı genel sekreter yardımcısı Byron Price vasıtasıyla üye memleketler hükümetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Vecilıi Ertürk'ün mahkûmiyet kararı bozuldu jüciırne y Milliyet;Bun dan bir müddet önce şehrimizin Kıyık M.P.semt ocağında bir konuşma yapan M.P.Ii Yürüt me Kurulu üyelerinden Vecihı Ertüsk din propag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • MİLLÎ ROMAN TEFRİKA No.7 III O hafta içinde Tarık,bir de fa daha geldi.Suat hafif bir gripten yatıyordu.Telefonla arkadaşının hatırını soran gazeteci,ateşi olduğunu öğrenin ce ziyareti için müsaade is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Basit fakat çok meraklı bir mevzu Herkesin ne konuştuğuna hiç dikkat ettiniz mi Yanınızdaki masalarda oturanların ııe konuştuklarını hic merak etliniz mi?Her sun 1001 çeşidine rastlanan bu konuşmalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Rusyada merhametsiz temizleme hareketleri Hoffman "çalışma kamplarında 15 milyon kişi bulunuyor,dedi Washington 9 AP)ECA,İktisadî İşbirliği Teşkilâtı İdarecisi Paul Hoffman dün,Rusyanın peyk memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Müthiş bir tren kazası Pencab uostasmııı devrilmesi vüzüııden 91 kişi öldü Kalkütta 9 A?Pencap postasının kazası neticesinde dün gece,91 kişinin öldüğü ve 150 den fazla da yaralı olduğu resmen bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Suriyede iç durum Eski Cumhurbaşkanı memleketine dönüvor Kahire 9 A.A.Dün Ka~ hirede inanılır kaynaklardan öğ renildiğine göre eski Suriye Cum hurbaşkam Şükrü El Kuvvetli yakında Suriyeye dönecektir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Ucan meçhul cisimler Lyon 9 A.A.Bron hava meydanı civarında bulunan biı gümrük memuru pazartesi günü öğleyin Grenoble istikametinde sür'atle hareket eden yuvarlak bir cisim gördüğünü söylemiştir.Memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Alman Hint ticaret anlaşması Bonn 9 AP)Batı Alman ya İktisat Bakanlığı tarafından dün bildirildiğine fiöre,Hindistan ile Batı Almanya Cumhuriyeti arasında 26,000,000 dolar değerinde emtia mübadelesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Filistin sulh volımda Tel Aviv,9 AP)İsrail dün akşam,barışa giden bütün yolları gözden geçirmek maksadıyla,Filistin Uzlaştırma Komisyonu ile işbirliği yapmaya amade olduğunu bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Livakat Ali Han'ın teşebbüsleri Vaşington 9 A.A.Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han memleketinin bir ticaret ve dostluk antlaşması imza etmek için Amerikan hükümeti ile mü zakerelerde bulunduğunu söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Almanvanm silâhlanmasına mâni olacak tedbirler Bonn 9 A.A.Batılı devletler,Almanyanın silâhsız kalmasını ve endüstrisinin sulh per ver gayelere hizmet etmesini temin için,dün 21 sahifelik bir ka nun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Açlık samuivonu Frankfurt 9 A.A.Dünya açlık grevi şampiyonu Willy grevine 12 gündenberi devam ettiği halde,kendisini ga yet zinde hissettiğini söylemiş,tirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Cinde zivafet vaşak!Hongkong,i)A.A.Şanghaydan gelen haberlere göre,sivil komünist makamları yemeğe iki kişiden fazla misafir kabul eden kimselerin polise müracaat etmesini talep etmektedir,çünkü iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Mustafa Çakmak Amerikanın Sesi» nde konuşacak Nevyork 9 A.A.Eski Olimpiyat Şampiyonu Mustafa Çakmak 11 Mayıs perşembe akşamı Amerikanın sesi radyosunun Türkçe neşriyatında konu saçaktır.Mustafa Çakmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Bu akşam saat 9,15 de TV~T t~ t" İZ* Sinemasında zevkle seyredilecek bir film:KALBSİZ KADIN Her oynadığı eserde ayrı bir şahsiyet yaratan yüksek artist GLENN FORD ve sevimli yıldız EVELYN KEY ES taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Siiiarava bovkot!Roma 9 A.A)Triyeste komünistleri bundan,böyle artık Yugoslav sigarası içemeyecekler dir.Filhakika gazeteler Triyeste komünist partisinin bir emrin)neşretmektedir.Bu emre göre parti üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Eski Haremi Serif Müdürünün kızı bir Amerikalı ile evlendi Haremi Şerif Müdürü Merhum Ahmet Hulusi beyin küçük kjzı Rakibe Tangris ile Amerikan Yardım Heyeti Ordu Donatım Başkanı Yarbay Robert Meals 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • 5.500 kişinin ölümünden mesul olan adam Nuremberg 9 A.A)Hersbrueck toplama kampı direktörünün muhakemesine bugün Nu remberg mahkemesinde başlanmıştır.İthamnamede direktör,tabi oldukları fena şartlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Atom silâhlarının men'i isteniyor Paris 9 A.A.«Barış muharipleri» dün Acheson'a bir mektup göndererek milletlerin kütle halinde imhasına yara yan atom silâhının mutlak suret te men'ini talep eden Stoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Truman'm beyanatı Devamlı barış için dünya mücadelesine girmiş bulunuyoruz Casper Vyaming 9 A.A.Bugün Casperden geçen Başkan Truman dünyaya devamlı bir barış getirmek için bir dünya mücadelesine giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • e Birkaç haftadanberi,mey-E danlardan radyo binasına,s kahvelerden çocuk bahçele-rine kadar,vatandasın ku-i lak kesileceği nekadar me ğ H kân varsa,hepsinde sesi du-g yulan partilerimiz,bu ak-şamdan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1950
  • Ortasarkla ticaretimiz İstanbul Tüccar Derneği,Yakınşark memleketleriyle ticarî münasebetlerimizin inkişafını sağlamak gayesiyle ödeme meseseleleıine ve dış ticaret rejimimize ait güçlüklerin nasıl or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.05.1950
  • Callaghan madam Riverton'un kendisini dikkatle dinlediğine emin olmak ister gibi bir an dur duktan sonra tekrar söze başladı:Nazarınızda pek kıymetli bir matah olan şu üvey oğlunuzun paralarını bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1950
  • Paris moda desinatörleri ortaya her gün yeni bir model atı-Birledik Amtrikada bulunan Pakistan Başbakanı L'yaka* yorlar.Shah-Beyaz pamuklu kumaştan yapılmış olan bu Ali Han askerî yard-m temini hin gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1950
  • FATİH AYHAN Sultan Mehmet TEFRİKA No.8 Sana böyle yerlerde biziTiryandafüos,diye çağırmanı kaç defa tenbih ettik Parlak miğferleri,kasaturaya benzeyen kısa,enli kılıçları vardı Toplanan ahaliyi dağıtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1950
  • Radyo İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Orkestra eserleri,'Pl.13.45 Şarkı ve türküler,14.20 Serbest saat,14.30 Karıcık şarkı ve türküler,Pl.14.50 Havay adalarından Melodiler,Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1950
  • 1 İsı.2 Encümeni dâniş.3 Kendimize has vücut hareketlerimiz;yükselme.4 Saha;alâyişten azade.5 Zannet;kaçma.6 Buudlardan;arzu.7 Endişeyi gidermeklik.8 Sonuna bir harf gelirse şiir vezni olur;barsak.9 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Attlee dinlenme seyahatine cıkıvor Londra 9 AP)Başbakan Atlee ve eşi,Parlâmentonun tatili sırasında,Fransada otomo WJJe."dokuz cüı.lttk bir seyahat tasavy»j*'U"w.M u^at^ian imüiril-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • BAŞ.DİŞ NEZLE.ADALE.SİNİR ROMATİZMA ve bütün donlara karşı GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR.SSİSffiB&gÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Yabancı gazeteciler Eaş taarfv 1 incide)te olarak değil.Basil Nachrichten,Neve Berner Zeitung,Stockholm Tidningen,Alman Die Neue Zeitung,Parisin L'Aurore ve Zürich ile Lausanne radyolarının muhabiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FIATLERt Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü »»4ı İlân sayfalan santimi 2 Doğum,Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • ykr Türk Sahne Sanatkârları Derneği Devlet Denizyollarının sanatkârlara yaptığı tenzilât münasebetiyle idareye teşekkür etmiştir.İt Kocaeli tankeri Bahreynden akaryakıt yükliyerek İsken deruna hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN] Bu nüshada yan islerini lülen idare eden:N.Baytck I Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Nazım Hikmetin annesi Baş taarfı 1 incide)se teşvik etmedi.Vicdanımın sesini dinliyerek buna karar verdim.Merhamet sahiplerinin vicdanına güveniyorum.2 gün şehirde dolaşacağım 20 30 bin imza tophya ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • wm* ı Bas taarfı 1 incide Burada bir secim nutku söylemeyi İstanbullulara kargı bir va-ZÜe saydım.Buraya,memleketin büyük bir parçasını bucak bucak dolaştıktan sonra geliyorum.Her ferde,dirlik düzenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Mitingkte Baştarafı 1 inci sayfada)kitlesi tarafından takip edilmiştir.C.H.P.teşkilâtı,bir hafta danberi hazırlamakta olduğu bu toplantı iğin gösterdiği faaliyeti dün azamî hadde vardırmış bulunuyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Amerikan yartiımı Baş taarfı 1 incide)Russel Dorr bu müracaatla müşkül duruma düştüğünü ima ederek sadece şu malûmatın verilmesini temin etmiştir.«Marshall Yardımı Birleşik Amerika Hükümeti ile Türk H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Kütahya J.Er Okulu Satmaîma Komisyonu Başkanlığından Tasarlanan Miktarı Fiatı Tutarı Geçici Cinsi Kilo Gr.Kr.Sri,Lira Kr.Teminat îhale gün Lira Kr.ve saati Sığır eti 30000.000 120.00 36000.00 2700.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Demokrat partinin mitingi Baş taarfı 1 incide)Son seçim toplantısı olan bu mitingte Demokrat Partililer dün şehrimize gelmiş bulunan Fuad Köprülü ve Adnan Menderes vasıtasüe İnönü'nün konuşmasına ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Boyar Inönüye cevap verdi Bag taarfı 1 incide)tinin ordusuna en büyük fedakârlığı yaptığını ve yapacağını an lattıktan sonra dedi ki:Sivil masraflar daha fazladır Bize söylenenlen ne dereceye kadar ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Basketbolcular II mayısta gidiyorlar Kadroyu teşkil eden bazı elemanlara izin alınamaması sebebi ile geri kalan Lübnan seyahati bu oyuncuların haricindeki bir kadro ile 11 Mayıs Cuma günü yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Ordulararasi Boks müsabakası 28 Mayısta Romada yapılacak olan Ordularası spor karşılaşmalarına boks ekibimibin de götürülmesi kararlaştırılmıştır.İçlerinde,Halit Ergönül,Adnan İnan,Yorgo Stavridis,Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • 9 Mayıs 1950 ÇERLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 280 100 Fransız fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre fr.64.03 100 Belçika fr.5.60 100 Drahmi 01.376 100 Escudos 9.7890 SERBEST PİYASADA DÖVİZLER Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • Sinek sıklet boks sanıoivonı Nevyork 9 A.A)Amerikı millî boks federasyonu,icra ko mitesinin Londralı Terry Allen'i sinek siklet dünya şampiyonu olarak tanımağa karar verdiğini açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1950
  • iraz da Demokratları tecrübe edelim![Başmakaleden DevamJ des gayemizdir.İşte,Halk Partisi ileri ge lenlerinin günlerdenberi sabırsızlıkla bekledikleri halde bir türlü gelmediğinden şikâyet ettikleri D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânî HOI û 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Azı Çoğu Muhammen Geçici teminatı Kilo Kilo tutarı Lr.Kr.Lira Kr.65.000 81.250 89375 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1950
  • Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü İlânları Cinsi Yıllık kirası İlk teminatt Lr.Kr.Lr.Kr Beykoz Paşabahçe Sultaniye ça-125.00 v 18 75 yırı karşısında arsa Yukarda yazılı gayrimenkul 28.2.952 sonuna kadar kira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1950
  • Yine hakem meselesi on zamanlarda futbol maçlarını idare eden hakemlerimizde müşahede ettiğimiz ilerlemenin sevinci İçinde iken,Pazar günü Izmlrde oynanan Millî Eğitim Mükâfatı futbol maçında yine bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1950
  • 'Tm''1 WlWWi VOLVO KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiple* rini sayın müşterilerimize arze'diyoruz.Model 24» 1303/1304 201/202 Fabrika tonaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1950
  • Diyaribakir il Jandarma Komutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığından Kırdırma Miktarı Kilo Fi.Muhammen tutarı Cinsi Ton Kr.Sn.Lira Kr.Buğday kırdırması 1205 3 50 42175.1 Doğu jandarma birliklerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1950
  • istanbul Vali ve 1 Aşağıdaki cedvele göre 22/5/950 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde kayıtlı bilûmum motorlu taşıtların 1950 yılı fennî muayeneleri yapılacaktır.2 Muayene yeri îstanbulda Sulta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1950
  • ikinci ve üçüncü küme takımları terfi maçları Anadoluhisar,Alemdar ve Galata gençlerden birinin ikinci kümeye yükselmesi muhtemel ikinci ve üçüncü küme takım-için de son derecede mühim lan arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1950
  • Kırkpınar Edirne 9 Milliyet)Memlekette derin bir alâka uyandıran ve her sene yapılması bir gele-nek haline gelen tarihî Kırkpınar güreşleri 14 mayısta yapılacak olan milletvekilliği seçimi münasebetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1950
  • Fenerbahçe Altay maçının dedikodusu Maç hakemi Reşat Önen iddialara cevap veriyor Irmiıdeki son maçını 4 0 kazanaıak Millî Eğitim Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe takımı Ankara 9 Milliyet)Pazai günü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6