Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • ı oyulmuş AMERİKAN PAL TRAŞ BIÇAĞINI Her yerde arayınız.Oyulmuş U.S.A.Patent No.2o2J3b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • meselesi ir müddettenberi memlekette General Sadık Aldoğan diye sanki zorla bir Tpüirriyet kahramanı,Sadık Aldoğan meselesi diye adeta korta bir mesele ihdas edilmek istenir gibi bir nava husule gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • Hint kabinesi KUrUiüU Başbakanlığa gena Pondit Nejhru getirildi Yeni Delhi,6 A.A.Pandit Nehru kabinesi bugün istifasını vermiştir.Yeni kabine yine Pan dit Nehru tarafından kurulmuş tur.Dün Yeni Delhi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • I Halk Partisi Genel Baş-1 s kanı,Izmirde,arkadaşla-e E rina soruyor:ğ Demokratların kaç ğ tane kadın adayı var?Bir tane.Ş;inönü'de geniş bir te-5 bessüm:g I Şu halde biz onlardan e tam altı defa daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • Radyoevi sanıkları tahliye edildi Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı üzerine radyoların müzik ve eğlence neşriyatına devam etmelerini protesto için Harbiyedeki Radyoevi önüne toplanan kalabalık arasında z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • Müthiş bir harp geliyor Yaşadığımız huzursuz hayat yeni harbi hazırlamaktadır La Haye 6 A.A.Dün gece Hollandamn kurtuluş günü münasebetiyle radyoda konuşan feld mareşal Montgomery şöyle demiştir:«Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • w Bugün 2 incide Kravchenko nun "Hürriyeti Seçtimn kitabından sonra yazdığı Kİ 1 v M YIL r A^j l^ i adlı yeni eserini tefrikaya başlıyoruz.Kravçeiıko bu eserinde Kızıllaıın ölüm tehditleri altında geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • iş^:General Sadıö Aldoğan dün sabah sorgu yarg^l-çında» çıktıktan sonra kapıda bekliyen bir kısın* halk arasında alınmış resmi Foto:Riiçhan Arıkan)Sorgu Yargıçlığı dün Sadi Aldoğanı bıraktı Bine yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • y Inonu "diktatör "fi" i diyor ı İnönü Bigada j dün yeni bir İ nutuk söyledi Biga 6,Hususi muhabirimiz Turgut Acar bildiriyor)Cumhurbaşkanı ismet İnönü,beraberinde Bayan İnönü ve Hilmi Uran olduğu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • ingiltere,Amerika Federal Araştırma Bürosuna,Sovyetlerin atom casusu olduğu tebeyyün ettikten sonra 14 sene hapse mahkûm edilmiş bulunan ve hâlen cezasını çeken Dr.Karl Fuchs' ile mahdud temas imkânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • ehlimizde seçim Dün akşam radyoda altı kişi konuştu.Demokrat Parti beyannamesinin yarın neşri bekleniyor Müstakil işçi adayı Şâmil tl Hâşim Ok Seçim günlerinin yaklaşması münasebetile C,H.P.ve müs m t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1950
  • Boyarın Diyarbakır ve Elâzığdgki nutukları Bugünkü gidişi beğenmiyorsanız biz;beğeniyorsanız iktidara oy variniz Evvelki gün Doğu illerini dolaşmak ve seçim nutukları söylemek üzere Ankaradan ayrılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • V_İLİÇ ve YILANA Yazan V.KRAVCHENKO Tefrika Jo.1 "Kızıl ajanlardan nasıl gizlendim?«Hürriyeti Seçtim» adlı kitabm meşhur yazan bugün Amerıkada gizli bir bayat sürmektedir.Müstear bir isim alımda durma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Belediye kontrolleri Belediye mürakipleri tarafından son 48 saat zarfında Istanbulun muhtelif yerlerinde 118 kasab,118 bakkal,138 manav,124 sebzeci,59 kahve,43 berber,32 i ftS* tacı,18 sakatçi,59 'iri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Meyve fiyattan uene yükseliyor Bu yıl meyva iıatları geçen senelere nisbeten çok pahalı olacağı,alâkalılar tarafından söy lenmekte,ve buna sebep olarak ta belediyenin kâr hadlerini tahdit etmesi göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Gelen ithal mallan Bu hafta içinde limanımıza 11 ecnebi gemisiyle külliyetli miktarda ithal malı gelmiştir.Bu meyan^ da:1&9 ton boru,1523 adet radyo,703 ton madenî yağ,104 ton kâğıt.326 ton çelik çubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Otelciler Cemiyetinin ıîîık Kongresi Otelciler Cemiyetinin senelik toplantısı dün Sirkecide Şahinpaşa otelinde,yapılmıştır.Kongre başkanlığına Saim Şahin ve kâtipliğe Lütfü Dodur ile Turan Yirmibeşoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • ^7VWV^/V^A/W^/V /V V7VNWWV^fV/V /'A-WW^ HALKIN SESİ Telefon derdi Bir okuyucumuz yazıyor:«2/11/949 tarihinde 16990 sayılı istida ile İstanbul telefon müdürlüğüne müracaat ederei s ikametgâh değiştird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • r-w «r«V J-r-W*I^V bayın Basoaûfcn son tor ocyanatinaa ı mKiyede tek bir adam açlıktan ölmez» dedi.Bu sözler ancak dıksiyoner mânasile bir hakikat ifade eier Fakat açlıktan ölmek her zaman bir insanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • TAKVİM Mayıs 1950 CUMARTESİ Rumî:Nisan 24 1366 Hicrî;Recep 19 1369 Vasati Ezan!Gün 5.51 9.41 Öğle 13.11 5.01 İkindi 17.04 8.54 Akşam 20.11 1200 Yatsı j 21.58 1.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Zonguldak limanının inşası ilerliyor» Zonguldakta inşa edilmekte olan yeni modern limana malzeme veren İsveç Coopers şirketinin teknik müşaviri General Brekon Somcıville alâkalı makamlarla temaslarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Mithatpaşa kız enstitüsünün çaylı toplantısı Üsküdar Mithatpaşa Kız Enstitüsü dün Park Otel salonlarında saat 15 ten 20 kadar devam eden bir çaylı toplantı yapmıştır.Bu arada güzel bir defile tertip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Alman iktisatlısının konferanslavı Şehrimize gelmiş olan tanın mış Alman ikîisadçılarmdan M.Kremor burada kaldığı müdHe* zarfında iki tane seri konferans verecek ve müteakiben Ankaraya gidecektir,Krem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Kızılay Beşiktaş şubesinin yıllık kongresi Kızılay Cemiyeti Beşiktaş şubesinin senelik kongresi dün saat 15 te Cemiyetin Beşiktaştaki merkezinde yapılmıştır.Kongre reisinin seçilmesini müteakip seneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Kısa Haberle» Yeniküyde,geçen sene kap* turnasına başlanan Çelebi dere* sinin mütebaki kısmının insaai on üç bin dört yüz liraya ek* siltmeye çıkarılmıştır.Bu yıl k patılacak olan yüz metrelik k* Sim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Mevsim doiayısiyie,işier artınca yevmiyeler de yükseliyor Ortalığı işçi komisyoncuları kap!adık Bir gürültü,bir patırtı.Kü fürün b;ni bir para.İki kişi yırt lak gırtlağa gelmiş,kavga ediyorlar.Yetişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • KONGRE;Teknik Okulu Talebe Def neğinin yıllık kongresi yarın 35» at 17.30 da okul binasında yapu lacaktır.TOPLANTI:if Avrupa v* r toı,pa Fa&rjM yonu Fikrini Yayma Cemiyetinin yıllık umumî heyet toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • İsîanbuiun liman derdi İki Amerikalı mütehassıs tetkiklerde bulunuyor Devlet Denizyoları ve Limanları İşletmesinde çalışmak üzere Amerikadan getirtilen iki uz man dün de beraber]erinde Mr.Russel Dorru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Bir işçi feci şekilde can verdi Evvelki gece,saat 22.30 sıralarında Kartaldaki Yunus Çimento fabrikasında fecî bir kaza olmuştur.Fabrikada boyacılık yapmakta olan Mustafa Özdemir,kazaen kendisini çark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • ı 30İSBSI O Mahkeme mevkuf bulunan 17 kişiden 24 tnü oeha serbest bırakh Mareşal Fevzi Çakmak'ın cenaze töreninden bir gün evvel Radyoevi önünde tezahürat yapmak ve hâdise çıkarmaktan sanı :72 gencin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • Frengi tedavisinde Penicilline'in rolü Türk Mıkıobioloji Cemiyeti ile deri ve zührevî hastalıklar cemiyeti i:ile yapılan tedavideki müşahedeler» hakkında dün JŞtibba Odasında müşterek bıı toplantı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1950
  • 19 Mayıs için hazırlıklar Program hazırlandı provalar 10 Mayısta başisyor 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramının bu sene geçen senelere nazaran daha pariak olarak kutlanması için hazırlıklara devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Gülhane parkı fanzim ediliyor Gulhane parkının muhtelif yerlerinde üç tane büfe inşasına karar verilmiş ve bu iş için on bin lira tahsisat ayrılmıştır.Diğer taraftan,parktaki helaların,yolların tamiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Yılanlarla yatan bir Hintli Lüle rı AP)Hâlen 51 yağında bulunan ve beş yaşmdanberi Fransada yaşıyan Djanah Murnıah isminde bir Hintli fakir,bir cam kavanoz ısnıarlamıştır.Fakir,bu kavanoz içinde,cam k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Yeni tip tepkili uçaklar Washington 6 A.A.Reuter)Buradaki umumiyetle güvenilir kaynaklara göre üsler genişletilip tekâmül ettirilir ettiril-mez uzun mesafe kateden tepkili avcı uçakları Ingilteredeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • AŞK ve KISKANÇLIK Haftanın en güzef filmi SUZAN PETERS ALEXANDER KNOX MELEK Sinemasında Seyredenleri memnun etmekte devam ediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • 78 yıl sonra ortaya çıkan bir hadise unan boş kefilinin esrarlı macerası Kaptanın karısına ait bir piyano bütün gemi halkını birbirine düşürmüştü,bir çok ölümlere sebep oldu.Aşağıda bu garip vakanın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Çıkan kısımların hulasası Ayşe,ı;J.zcl ve zeki bir kızdır,iraûu-oiuzuna yaklaştığı halde b.v kısmeti çıkıp da evlcnememiştir.Bu yüzden kentlini son derece yalnız his seder.Hazan arkadaşları gibi,erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Lcman Özgürür il s Fikret Dikle Evlendiler 6.Mayıs.1950 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Mısırda örfî idare kaldırıldı Kahire 6 AP)1948 senesinde İsrail ile harp esnasında vazedilmiş olan sıkı yönetimi Mısırın bazı bölgelerinden kaldıran 28 nisan tarihli kararname dün resmî gazete ile yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Çin harbinde yeni vaziyetler Hong Kong 6 AP)Basın haberlerine göre,Çin komünistleri,güney Çin sahilleri açıklarında bulunan Wanshen Ladrano adalarını istilâya hazırlanmaktadırlar.Bu adalar Milliyetçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Komünizm Afrikada da kanım dıgı ediliyor Nairobi 6 AP)İngiliz Doğu Afrikasj,komünizmi kanun dışı etmek üzere bulunmaktadır.Filhakika,idareyi ele geçirmek ve hükümeti devirmek maksadiyle vatandaşları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Bir Endonezya heyeti Moskovada Moskova 6 A.A.Afp)Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Vychinski dün,Paîarın başkanlığındaki Endonezya delegasyonu ile bir saat kadar görüşmüştür.Bu görüşmeden sonra Endonezya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Aim kaldırımlar!Angels Camp California)6 AP)1854 senesinde »kaldırımları altından;olarak tanınan Angels Camp şehrinin ana caddesine dün,şehrin bu vs-'nın bir hâtırası olmak üzere üç irme altından mamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Siyasî Vaziyet UzakŞark'ta Komünizm Sovyetlerin yardımile gittikçe kuvvetlenen Çin Komünistleri şimdi kıt'adaki bütün Çin topraklavını hâkimiyetleri altında bulunduruyorlar.Milliyetçilerin çekildiği F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • cirsıicUi yardımı 250 milyon dolar kısıldı Washington 6 A.A.Afp)12 si Birleşik Amerika güney devletleri temsilcisi olna ayandan 14 demokratla ayandan 33 cumhuriyetçinin teşkil ettikleri koalisyon Mars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Rusya 1,500,000 harp esirini elinde tutuyor Bunlar temerküz kampında ve fabrikalarda çalıştırılıyor Washington 6 AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı dün,Moskovanm bütün Alman esirlerinin memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Yeni harp uçakları Amerika,radarla idare edilen uçaklar imal edecek Vasington,6 A.A.Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri Bakanlığı,en sür'atli tepkili avcı uçak larını,düşmanı kesin olarak teşhis ve ona m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Milliyettçi Çin Amcrikadan yeni yardımlar isliyor Taipei Formoza)6 AP)Bir Milliyetçi Çin sözcüsü dün,âcil Amerikan yardımı talep etmiş ve Formozanın Asyada komünizmi durdurmak için en mükemmel bir üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Japon muharipleri Staline teşekkür ediyor Londra 6 AP)Moskova radyosu dün,eski Japon harp esirlerinin Mareşal Staline minnet mektupları göndermiş olduklarını bildirmiştir.Radyo,bu mektuplardan bir tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Beynelmilel ah müsabakayı İtalyanlar kazandı Roma 6 AP)Dün Romada nihayete eren 19 uncu milletlerarası atlı müsabakalarını Fransa ve Şili ile sıkı bir çekişmeden sonra İtalya kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • insanla maymun arası bir mahlûk üretilecek New York 6 Nafen)Virjinya Üniversitesi profesörlerinden biri insan ile maymun arasında bir yer işgal edecek canlı bîr mahlûk elde etmenin mümkün olduğunu kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Rusyada petrol kıtlığı var Baku petrol sahaları kurumağa başladı Londra,6 Nafen)Petrol kıt lığı ile karşılaşmış bulunan Sovyetler Birliği hükümetinin geniş ölçüde araştırma ekiplerini dün yola çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Norveç komünistlerinin marifeti Kopenhag 6 AP)Amirallik Birinci Lordu Fraser,dün kendisini Ncrveçten getiren İngiliz «NepaU destroyerinin güvertesinde görüldüğü zaman,genç komünistler "memleketine dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Ölüme mahkûm Nazi,gözlerini bir köre verdi Paris 6 A.A.Afp)İhanet suçundan ölüme mahkûm edilmiş olan Fransız gestaposuna mensup dört kişi şafak sökerken Chatillon istihkâmları hendeklerinde kurşuna di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Sovyetlerin harp hazjrlığı New York 6 Nafen)Sovyetlerin hem Baltık denizinde ve hem de Arktik denizinde askeri hazırlıklar yapmakta oldukları son hâdiseler ile teyid edilmiş bulunmaktadır.Bazı çevrele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • Mesut bir evlenme Bayan Ülker ile Deniz üsteğmeni Kenan Açıltanın 6.5.950 tarihinde Lâleli Çiçepkalas salonunda güzide misafirler huzurunda evlenme merasimleri icra kılınmıştır.Genç evlileri tebrik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1950
  • 'l!Bizim caddenin] I adayları E Her iki partinin adayları e ş arasında,bizim caddenin E E çocukları epeyi yekûn tutu-E E yor.Çocuk deyişime bakma-ş ym,bu bir meslek beraber* ğj E liginin ifadesidir.Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.05.1950
  • Yoxan:AYHAN FATİH ^Sultan Mehmet m.İmparatorun karısı kızkardeşlne "Onun beni ziyarete geleceğini bildiğin için ayazmayı bahane ettin?dedi Çıkan Kısımların hulâsası u Yağız yüzirı,çatık kaşlı gencin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1950
  • Çitfan kısanların hülasasıcallaghan gece 8 de uyandiğı zaman Eriie Thomson teleion ederek 48 saattir yazı haneye gelmediği için işlerin biriktiğini bildirdi,i allagiian banyo yapıp biraz viski içtikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1950
  • Otelciler cemiyefinîn yılhk kongresi dün Şahin F*şa oteiünde yapılmıştır.Beşimde topla»M» bulıınaııla,¦görülmektedir.Foto:Burhan Arıkan' Ankarada uört kişi banliyö treninde parasız gelirken kendilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.05.1950
  • GRİPİN BAŞ.DİŞ.NEZLE.ADALE.SİNİR ROMATİZMA ve bütünÎâqrıî3rcf karşı f.flMnfıı/crr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.05.1950
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin açık eksiltmeleri 18/May;s/950 günü hizalarında yazılı saatlerde Topkapı Davutpaşa 135 No.lı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Taliplerin belli vakitte komisyona mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.05.1950
  • Florya Asfaltı üzerinde Her türlü konforu haiz Bahçelievferde Beş Sene Taksitle Arsa Satışı Arsaların kıymeti 1500 ilâ 2500 lira arasındadır.Alıcılar bu meblâğın dörtte birini peşin verecek,geri kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.05.1950
  • İNGİLTERE-İSKOÇYA 6 günlük motosiklet yarışlarında,118 rakip arasınd o 350 beygir kuvvetinde ve daha yukarı olanlar içinde 125 cem CZ motosikletlerimiz EDIMBURG KUPASI birincilik,2 gümüş ma dalya ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.05.1950
  • m Ü f Kuvvetin sırrı yokturv libebi vardır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.05.1950
  • B I p" WVRI/lARIMZIN ÇAMAŞIRLARINI DAKİKADA TERTEMİZ SIKAR *m MATAŞ GALATA.Tahlr honTEL.4499 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.05.1950
  • Sinop Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Cidede bulunan 9000 adet traversin Derinceye nakil işi 2490)sayılı kanunun 51)inci maddesi gereğince b.ıinci müteahhit nam ve hesabına aynı şartlarla eksiltmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.05.1950
  • Erkeklerden fazla hoşlanan bir yıldız ARLENE DAHLE.V /VN/V\NrV Resimde görülen Aı"ene Dahle,Hollywood'un en güzel kadınları arasmda son zamanlar şöhret kazanan yeni ve genç yıldızlarından biridiı/Çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.05.1950
  • Devlet Denizyolları ilânları 1 Muhtelif volt ve amperde tın alınacaktır.2.Pazarlık 22/5/950 pazarte nel Müdürlük Alım Satım Komis 3.17 adet akümülâtörün ta güvenmesi de 382 lira 85 kuruşturdeğeri yokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yan islerini iiilen idare eden:N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • Menfi tesir yaratan C.H,Pafişleri Samsun,6 Türk Ajansı)Bu gün C.H,P,nin köylüye hitap eden afişleri asılmıştır.«Topraksıza Toprak:toprağına tapu» «mahsule iyi fiyat» gibi cümleleri havi altı ok halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • Helikopter tecrübesi bus;ün yapılıyor Öğrendiğimize göre Helikopter uçağının,tertip edilen gösterisi bugün saat 17 de Radyoevinin arkasındaki sahada yapılacaktı;Gösteriye şehrimiz resmî zevatı ve bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • Bahkesırde müstakiller Milliyetin Balıkesirdeki hususî muhabiri Ayhan Yetkiner bildiriyor 1946 seçimlerinde bir olup bit« ti karşısında kalan BalıkesiüJ 1950 seçimleri eşiğinde heyecanlı fakat azimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • fWM?Wwâ3^%$& teXW»*»M« 6 Mayıs 7950 6 Mayıs 3950 ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 80.25 100 Fransız îr.0.80 100 Liret 644.128 100 İsviçre iv.64.03 100 Belçika fr.5.60 100 Drahmi 01.376 100 Escudos 9.78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • ABONE FİATLERİ Senelik 28 Liradır ü Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mitlidir.İLAN FİATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü ıı ı 4 ü 4 üncü ıı 4 İlân sayfalan santimi 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • Paris yüksek mahkemesinde mayısın 2 sinde meraklı bir dâva görülmüştür,Lydie Bastion is minde bir kadın Kene Hardy Isimli bir albayı öldürmekten mu hakeme edilmiştir.Kadın sevdiği albayı öldürmesine «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • istanbul Asliye Altıncı Hukuk Yargıçlığından:949/1917 Davacı Artin Karagöz tarafından Küçük Langa Sepetçi Selim sokak 16 No da davalılardan Lıısik Karagöz aleyhine açılan nüfus kaydının terikini davas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • r Karsta 27 aday var Müstakillerin kazanma şansı zayıf görünüyor Milliyetin Kurstaki hususî muhabiri İbrahim Özakm bildiriyor Halk ve Demokrat Partinin,gö^ terdiği onar adaydan başka,yedisi de müstaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • 7 Mayıs 1950 İSTANBUL ÖĞLE PROGRAMI:12.57 Açıhş ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Ellington ve îilespie orkestralarından caz müziği Pl.13.30 Radyo tango orkestrası konseri,idare eden:Orhan Avsar,13.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • Yazan i TARIK BUĞRA Hiç bir şey bilmiyormuşum.Bu ağaç bütün kış penceremin önümle,reçine yeşili,etlice papraklanyla çırpınıp durmuştu.Şimdi de,baharın başladığı bu günlerde,yapraklanın dökincecik dall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • Sivasta Demokratlarla Halkçıların durumu Şehrin merkezinde muhalifler kuvvefii görünüyorlar,Halk Partililer de köylerde kazanacaklarını ileri sürüyorlar ap&£—Hararetli bir seçim Sivasta n bir Hararetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • Adanada partiler arasında mücadele Karaisalı yolunda bir C.H.P.D.P.yarışı ve neticesi Milliyetin Adanadaki hususî muhabiri Yusuf Kayıp bildiriyor:Adana,5 Hususî muhabirimiz Yusuf Ragıp bildiriyor)Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • SOLDAN SAGA:1 Noksanlasi Eski.2 Genişliğini kaybet;Telefon şifresi.3 Yed,Yasak etmeklik;Bir renk' 4 Sağlam.5 Fosforun hava ile temasa gelerek yanmasından hasıl olan 21ya.6 Lâkırdı söyleyen,7 Fırlat;Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • Adliye Sarayı İnşası Şehrimizde yapılacak olan Adliye Sarayı binasının inşasına başlanmak üzeredir,ilk iş olarak binanın yapılacağı yerin tesviye^ si iş.i iki yüz bin liraya eksiltmece çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1950
  • İki kız kaçırma vukjui Şehrimizde iki kız kağnına hâ^ disesi olmuştur.Bunlardan biri Sa** matyada vuku bulmuş ve Camim» ziye mahallesinde oturan Kemâl bir müddettenberi seviştiği Şt;h« remininde otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • Mü İ lef çilerin Ankaradaki mitingi Ankara 6 Türk Ajansı)M.P.nin bugün Cebeci meydanında tertiplediği seçim mitingine saat 15.15 de başlandı.Sabahtan beri inceden inceye devamlı olarak yağmurun yağmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • Necmeddin Sadak'ın Sivas nutku SivcS 6 Millivet)dışişleri Bakanı Necmeddin SadaK bugün sinemada halka bir nutuk söylemiştir.Amerika ile münasebet *lerıuıize geçen Sadak,silâh yar dimini ve Marshall ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • M fhiş bir harp geliyor 15aşta«:afı 1 ncide)birdir.Ve bu huzursuzluk yeni ve daha müthiş bir harbi hazırlamaktadır.Avrupa devletleri barışı idame ettirmek ümidiyle kalmayıp barı^ için mücadeleye hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • £e ınmizae seçim propagandaları Ba«tcuwiü 1 irict şayiada)rilmiş olacaıii-r.Eemokrat Par ti,aıaka ile beklenilmekte olan seçim oeyaniiames-aı radyoda tansis.edilen saatler içinde oku mak fiKri üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • Karabükte de fabrika işçileri zor duruma sokuSuyoriar.Bugün bir miting yapılacak Adana 6 Hususî muhabirimiz Yusuf Ragıp bildiriyor)Adanada partilerarası propaganda savaşı devanı etmektedir.Bugün her ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • Acheson'un soğuk iıarb hakkındaki beyanatı Beynelmilel komünizmin bertaraf edilmesi bir zarurettir Vaşington 6 A.8.Soğuk harp tabyası üzerinde cereyan edecek son derece ehemmiyeti haiz görüşmelere kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • İnönü,"diktatör Baş t ar ah 1 inci sayfada)Cimde mukayese etmek için selâhiyetli nıevkidesiriiz.Çanakkale vilâyetindeki Demok raflarla bu son sene zarfında go rüşmek nasip olmadı.Ancak,bunda benim hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • 3 Bakan ve 2 Mebu Ge'.ze hemşensi oldu Tuzla,6 A.A.Gebze belediyesi bugün yaptğı oiayan'usitt bir toplantıda Gebze'ye yj;nv 1an hizmetlerinden dolayı C3344UgU| Yardımcısı Devlet Bakanı K it&Ü Erim,Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • Atlantikte bulunan boş yelkenlinin esrarlı macerası [Bas tarafı 3 üncü sahifcde] denize!diye bağırıyordu.Koşup piyanoyu getirdiler ve denize fırlattılar.Venholt:«Kaatil o değil!diye bağırdı.Hullack yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • İKTİSADİ BAHİSLER Tanınmış iki Amerikalı mütehassısın memleketimizde yatıkları tetkiklerden sonra ne;raftikleri bir kirapîa.ı zaman zaman bahsedildi.Bu yazıda yurdumuzun Lir s-oî durumu hakkındaki müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • Âldoğan meselesi [Başmakaleden Devamj tili günü geldi re herkes dağılırken,Halk Partisi Meclis çoğunluğu Aldoğanm teşriî masuniyetini refetti.Bu,ikinci hatâ idi.Bu sefer,halk dilinde ve gazetelerde gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • Bayarın Diyarbakır V8 Elâzığdaki nutukları Elâzığ,6 Milliyetin hususî muhabiri Refik Eren bildiriyor)Bayarın Elâzığa gelişi hava meydanından bashyarak avdetine kadar tam bir bayram havası içinde geçti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1950
  • Acheson Avrupaya hareket etti Vaşington 6 A.Aj Başkan Truman bugün Avrupaya hareket eden dışişleri bakanı Achesonu hava alanında teşyi etmiş ve kendisine söyle demiştir «Size hayırlı yolculuk ve iyi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.05.1950
  • Galatasaray zayıf bir kadro ile çıkmıştı,Ordu karması da pek göz doyurmadı 21 Mayısta İtalyada oynanacak maça bir hazırlık olmak üzere,Galatasaray ve Beşiktaşla iki maç yapmak üzere şehrimize gelen Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.05.1950
  • Iranla yapacağımız milli maç Türk ve İran Futobl Federasyonları aratunda yapılan anlaşma gereğince 28 mayısta Istanbulda oynanacak olan Türkiye İran millî futbol maçının hazırlıkları tamamlanmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.05.1950
  • maçlarında Oyuncularımızın dikkat etmeleri Sazım gelen hususlar Gelecek hafta Istanbula gelerek dört müsabaka yapacak olan Sunderland maçlarında,İngilizlerin hakikî oyunlarını görebilmemiz için,organi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.05.1950
  • Milli Eğitim maçları sona ererken Fene Vefa Fenerbahçenin şampiyon olabilmesi için 0 Ngün Altayı 4 yenmesi E£maaaMif«rgnnr*fi«BmMi I—T-y.J i/mır,6 Türk Ajansı)Özel muhabirimiz Samim Var bildiriyor.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor