Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • Vatandaşın rey hakkı MI—ir 1,J UBZOBBMH İl Seçim Kurulu dün bir tebliğ neşretti Vatandaşların oylarını nasıl j kullanacakları hakkında ortaya türlü rivayetler atılmakta,zihinler karıştırılmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • sfiei up ©eon adada bir peyk devlet kurmak istiyor la Kıbrıslı komünistler Ve kilise 1949 da tertipledikleri sözde plebisitte halkı avlamak için böyle eşebbüslere başvurmuşlardı,Foto:A;P.Lefkoge 4 AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • Celâl Bayar Erzurum'a gidiyor Ankara 4 Milliyet)Ankaraya dönmüş bulunan Celâl Bayar bir iki güne kadar uçakla Erzuruma gidecektir.Bayar,bu mıntakada bir kaç gün kaldıktan sonra İstanbul ve Bursa mmtak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • C.H.P.nin Izmir mitingi inönü ilk seçim söyledi Halk Partisi Genel Başkanı 27 yılda başarılan işleri partiye değil,millete mal eder şekilde bir konuşma yaptı İzmir,4 Hususî surette giden arkadaşımız M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • Millete sunulan parti listeleri Önümüzdeki parti listeleri,Lize,bazı manavların doldurdukları çilek sepetlerini hatırlatmaktadırlar.Bu sepetlerde iri taneler en üste,görünecek yerlere,az çok çürük ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • Prenses Fatmanm sevgilisi ile birlikte Parise ilk geldiği gün alınma,bir resmi.Fûtû:9A Iran Şahının kızkardesi inzivaya çeki Şah Pehlevi,Prenses Fatmanm kocası |jnan olunca nikâhın kıyılmasına müsaade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • Sunderland'ın ne vakit Fulhamın Türkiye seyahatinden vazgeçmesi Sunderland idarecilerini düşündürüyor Londra 4 Nafen)Türki-ı yeye hareket etmesi beklenen Sunderland futbol takımının vaziyeti henüz bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • lii.Bizini Eslıabıl Kelıf.İ I I tnönü söylüyor:9 İ Artık uyumak devri if geçmiştir.E Yaaa.Demek ki,böyle S i bir devir varmış ve şim-diye kadar uyunuyor-muş!Ne diyelim,sabah-3 11ar hayrolbun.Yemliha v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • Ingilterede sansür Bir kısım işçi Saylavlar bir takrir hazırladılar Londra 4 A.A.Reuter)Bir işçi saylavlar grupu dün,muhalefetin Avam Kamarasındaki hesaplı ve işçi hükümeti ni gülünç mevkie düşürmek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • Harp tehlikesi gittikçe azalıyor Truman,vaziyetin 946 dan da ümit verici olduğunu söyledi Washington 4 AP)Başkan I Truman bugün haftalık basın I konferansında yaptığı konuş-1 mada,soğuk harp durumunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • İnönünün nutkunun w i İ Celâl Bayar nutuk söylediği zaman 7-8 bin kişiden fazla almadığı iddia edilen meydan a köylerden ve fabrikalardan getirilenlerle beraber 20 bin kişi rahat rahat sığınıştı.İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • İstanbul radyosunda Demokrat Parti adına konuşan İl Başkanı Dün İstanbul radyosunda Millet Partisinin propagandasını yapan Enver Adakan avukat Ertuğrul Akça Radyolarda propaganda başladı ve gayrı muam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1950
  • Son dakika Washington 4 A.A,Visconsin Cumhuriyetçi Ayan üyesi Joseph Mc Carthy tarafından bugün basma ifşa edildiğine göre,Japonya Üzerine ilk atom bombası atılmadan takriben altı ay evvel,yani 1945 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • MAKALE 2000 yılında dünyada sanat ve medeniyet YAZAN Sedat Oksal Yirminci yüz yılın ilk günlerinde bir gazeteci çıkıp da o tarihte hayatta olan fikir adamlarına,şairlere,ediblere «Elli sene Sonra düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Dr.Hikmet Sezer iyileşti Bir müddetten beri hasta bulunan Milli Eğitim Müfettişlerinden Dr.Hikmet Sezer'in iyileştiğini memnuniyetle haber aldık.Kıymetli hekimimiz on günlük bir istirahatı müteakip te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Tekel maddilerine dışardan talepler Sigara ve skilerimiz yabancı memlek^üerde büyük rag bet görmekte v^ talepler alınmaktadır.Suriye vt Lübnan hükümeti ilgililere müracaat e derek bira Lhal etmek iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Seyrüsefer çalışmaları Son zamanlarda Karakoy-Tophane arasında görülen ssyrüösferdeki tıkanıklık gı&âyeti n.c:p olmakta idi.öu hususta yaptığımız tahkikata gere bu tıkanıklık lüksün Harbiye yolunun am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • t -Kısa Haberler Çekoslovak Ticaret ataşeliği dün 13.45 te ataşelik bürosunda 51 inci Prague enternasyonal fuarı hakkında bir toplantı tertip etmiştir.İtalyada,Ansaido tezgâhlarında inşa edilmekte olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • VERAMON SCHERİNG I 10 Tabletlik tüp 20 20 Çift kutu ımammmammm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • HALKINSESİ Sokak tamirhaneleri «Taksim Kocatepe mahallesi Canbazoğlu sokağında iki tane garaj vardır.Bu garajlarda bulunan tamire muhtaç arabalar,«y hemen Çaylak sokaktaki bos arsaya getiril-mekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Almanya tütün karcısında ilâç ve makine vermek isıiyor İstihsal bölgeleriikİci alman haberi er G göre bu yıhn tütün mahsulü müstahsilin yüzünü gül düroçek kalitede yetişmiştir,Rekoltenin geçen senekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • II 4.4 MM—«M KNOLL Müstahzarları t^ttttailMHMMIBHEHi' kAUjWfflSffififfia Cardiazol Liq.ve Amp.Cardiazol Dicodid liq Cardiazol Ephedrin liq.ve Amp.Cardiazol Chinin Dr.ve Amp.Veriazol Liq.ve Amp.Veritol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Hâlen Rusyada milyonlarca esir en gayri insanî şartlar içinde Çırpınmakta ve ölmektedir.Sovyet hükümeti,Sovyet kamplarında bulunanların sayıcına dair hiçbir resmî istatistik nefretmemiştir.Lakin Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • ŞEHİR NOTLARI arsoiılann hail R esneyen derdi Bütün ümitleri Valinin verdiği söze dayanıyor.Yabancı tâbiiyetteki garsonlar çalıgtırılınazsa işsizlik-ten kurtulacaklar Garsonların dertleri başından aşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Katil Necibin Duruşması Mahkeme dün 24 yıl hapsine karar verdi İki sene kadar ünce şehrimizde fecî bir cinayet işlenmiş,Sirkecideki otellerden birinde kâtip olarak çalışan Necip özdil ismin de biri 2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Terkos şebekesi iknrıi ediliyor Belediye Sular idaresi tara fından rJL\kosla Kâğıthane arasıncia inşasına başlanan 100ü milimetrelik borulardan müteşekkil 44 kilometre uzunluğun daki ikinci îsale hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Ucuz evîer için bir proje müsabakası açılu İstanbul Eeiediyasi tar;«i ndan ucuz evlerin inşası için mimar ve mühendisler aracında bir proje müsabakası açılmıştıri/Iimariar baliğinden bir mü messilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Denizyollarına Amerikalı mütehassıslar gelivor.Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesinde çalışacak AmsrlkaİJ mütehassıslar ay so nunda şehrimize gelecekler dir.Müşavir mühendislerden mü rekkep uzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Osman Nüıat Davası Bestekâr Osman Nihat ta rafından istanbul Jtİadyosu Mü duru Hasan Refik iv.ıu» aleyhinde açılmış utan hakaret ve tazminat dâvasuım duru^masına dün cByeğlu 1 inci Suih iıukuK Marti n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Kuyuda bir tasası iskeleti bulunçta Birkaç gün ones Davutpajanın Gümüşsüyü semtinde bu lunan metruk,bir kuyuyu temizlemek istiysn iki amele içerde bir insan iskeleti bulmuş ve durumu emn jete bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Anormal çocuklar İlk olarak Istanbulda bir okui açılıyor Anormal çocukları okutma esasları üzerinde konuşmak üzere Terbiyevî Danışma Bürosu dün Millî Eğitim Müdürlüğünde toplanarak bu iş üzerinde müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Valdcbağı Sanatory omu yeniden genişletiliyor.Valdebağ Sunutoryomunun bazı ihtiyaçlarını karşılamak Üzere yüz bin liralık bir ödenek gönderilmesine karar verilmiştiı\Bu para ile sanatoryom genişletile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Milli i'ürk Talebe BdİİkUv doki toplantı Milıi iui'K Taieoe Birliği Türklük mevzuuna aykırı li kirler komisyonu komünizm ve irticaa karşı flamalarına bağlamıştır,hmniLü.toplantıda azınlık,vatandaştavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • İngiliz kültür heyeti c'üı* pir sergi aciı İngiliz kullu;heyetinin tertiplediği çocuk tiyatrosu sergisi dün saat 17 &2 Millî Eğitim Bakanlığının Boyo^lundaki kız teknik okulları daimi sergisinde açılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1950
  • Belediye Kontrolleri Belediye murakıpları tarafından son 4H sacii zarfında ki;fırın,59 kasap,i'İÜ uınav,123 sebzeci,89 bakkal,13 muhallebici,122 kahvehane,14 tuhafiye,3 sinema,3 büfe,42 lokanta,9 berb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Siyasî Vaziyet Sulh ziyareti Birleşmiş Iillctler Genel Sekreteri Trygve nin 1q Mayısta Moskovaya yapacağı seyahat,dün de bildirdiğimiz gibi,dünyaıım her tarafındaki siyasi çevrelerde en büyük merakı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Hârika bir fotoğraf makinası Philadelphia 4 A.A.Hava ordusunun Ohio'daki merkezi Wright alanının araştırma direktörüne göre saatte 800 kilometre hızla uçan bir tepkili uçaktan yeni bir fotoğraf makine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • israil'in kararı Harp vukuunda israil kendini pahalıya satacak Kudüs 4 AP)İsrail Dışişleri Bakanı Moshe Sharret dün parlâmentoda «şayet Arap devletleri bir harbe sebebiyet verirlerse-İsrailin kendi ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Liyakat Ali Han WashingtoiiMu Washington 4 A.A.United Press)Dün akşam Liyakat Ali Han şerefine Blain House'da hususî bir ziyafet verilmiştir.İki saat kadar süren bu ziyafet esnasında Er-kan Truman ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Kışkırtıcı ve küstah bir teklif Tokyo 4 A.A.Afp)Japon üslerinin yeniden inşası hakkında izahat istiyen Sovyet talebini general Mac Arthur «kışkırtıcı bir küstahlık" olarak reddetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • italya Triyeste için üç büyüklere müracaat elti Roma 4 AP)İtalya,dün,üç Batılı büyüklere müracaatla,Yugoslavyanm Triyeste serbest bölgesini ilhak etmesine mâni olmalarım talep etmiştir.Başbakan Alcide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Hint donanması Singapura gidiyor Yeni Delhi 4 GHH)Resmî kaynaklardan alman haberlere göre,Hint donanmasına mensup bazı birlikler bir yaz gezisine çıkacaklardır.Bu gezi 29 Mayıs 1950 tarihinde Delhi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Rusyada yeni bir askerî değişiklik Bir kısım tanınmamış askerler 1 mayıs bayramında mühim vazifeler aldılar Londra 4 Nafen)Moskovada 1 Mayıs bayramı kutlandığı sırada Kızıl Meydanda toplanan komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Warren Austin Ku-yamıı Birleşmiş Milletlerden ihracına muhalif Washington 4 AP)Birledik Amerikanın Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisi Warren Austin,di:n Başkan Truman ile görüştükten sonra,Rusyanm «Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Atom kontrolüne Rusya mâni oluyor Washington 4 AP)Dışişleri Bakanlığı,dün atom kontrolü için milletlerarası bir anlaşmanın yapılmasına sadece «Rusyanm mâni olduğunu» ileri sürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Bir Rumen papazı afuroz edildi Vatikan 4 AP)Vatikamn Rumanvadaki kilise aleyhtarı harekete iştirak etmiş olan Rumen ruhanîsi Andreas Agotha'yı al'aroz etmiş olduğu bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • israil donanması Nanolide Napoli 4 A.A.United Press)Dört İsrail destroyeri Amiral Simon Mordechai'nin kumandası altında bir dostluk ziyareti için dün Napoliye gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Valinin gece arısı yaptığı teftişler Vali ve Belediye;ileisi Ord.Prof.Gökay dün gece yarısında Beyoğlundan başlayarak Unkapanı,Balat.Fener:Eyüp,Fatih karakol ve noktalarını teftiş etmiştir.Ayrıca Deft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Çıkan krsımiarın helûsaşı Ayşe,güzel ve zeki bir kızdır.Fakat otuzuna yaitlâşıfğı lıaldc bir kısmeti çıkıp da evlenememişlir.Bu yü/dcıı kendini son derece yalnız his seder.Bazan arkadaşları gibi,erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Pakistandan 25 gazeteci gciiyov Halen İranı riyareî ete;ekt0 olan yirmibeş kadar Pakistanlı gazetecinin,bu memleketten sonra Türkiyeli ziyaret etmeler» ı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Fuat Ar nar» m ^weattK&asi İbret GsuftJ**ü«}a j&Lilifö «Köpekler uluyor» başlıklı bie pazıdan dalaşa suçla fcsılunaa jannm mun^^r âk fİSM Aaı* ve gazetenin y*w hıuçiürü Za-fer Sülek dün inci sorgu yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • I Can havli ğ I He mi?E Seçim günü yaklaştıkça,s E yurdun dört tarafından ge-ğj len haberler kararmağa ve a sertleşmeğe başladı.Muh-|j ğ telif gazetelerimizden se-çim bölgelerine gönderilen E S arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Grev hevesi hastabakıcılara ila ge^-ti Santiago 4 AP)Silide çiçek hastalığının salgın halinde bulunmasına rağmen hastahaneler çalışamamaktadır.Çünkü hemşireler ve hastahane müntesipleri,grev halinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Turistlere kolaylık Paris 4 iNafcn)Turistlere kolaylık temini maksadiyle Fransız Demiryolları İdaresi,garlardaki büfelere "turist yemekleri» hazırlamalarını bildirmiştir.Bu turist yemekleri her bölgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Aıjaminde komünist casuslar Buenos Aires 4 A.A.Afp)Dokuz komünist liderin Bahia Blancada tevkif edildiği bildirilmiştir.Tebliğe göre bu şahıslar askerî haritaları elde etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Arsenal Portsmouth*!evvelki gün tekrar yendi Londra 4 AP)Cumartesi günü,Futbol Birliği Kupası maçlarının şampiyonluğunu almış olan Arsenal takımı,dün,lik maçlarında,bu şampiyonluğa namzet olan Portsmo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Kazanılan rekorun sonu Pearl Harbour 4 A.A.Afp)İçinde iki erkek bir kadın bulunan küçük bir yelkenli,Tahiti ile Pearl Harbour arasın da 4Û0 millik mesafeyi arızasız olarak aştıktan sonra liman açıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Almanya Hindistan ticaret anlaşması Frankfurt 4 A.A.United Press)Ekonomi Bakanlığından bildirildiğine göre Hindistunla Batı Almanya arasında yeni bir ticaret anlaşması için müzakereler başlamıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • ChurchilTİB kızı filim çeviriyor Hollywood 4 AP)Saralı Churchill/Metro Mayer şirketi tarafından çevrilecek olan "Ktralî Düğün isimli filimde,Fred A'staire'in yanında baş rolü oynayacaktır.Ayni filimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Feci bir uçak kazası Bir uçak planörle çarpıştı,altı kişi öldü La Rochelle 4 A.A.Afp)Charentc Maritime'de milletler arası sivil havacılık merkezi hava alanı üzerinde uçmakta olan bir planörle bir uçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • pğu Alınaııyada seferberlik Londra,4 Nafen)Ber ünden gelen haberlere göre,Doğu Almanyada Sovyet ve Alman askeri şefleri bir toplan ti yapmışlar ve bu toplantı sonunda Doğu Almanyada 18 32 yaş arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • M.'nt kabinesi değişiyor Yöâi Delhi,4 A.A.İyi haber alan kaynakların bil dirdiğine göre,Başbakan Pandit Nehru ile kabinesi,hükû mette tadilât yapmak üzere perşembe yahut cuma günü istifa edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • öteki dünyadan gelen bir haber 1807 yılında vukua gelen tüyler ürpertici bir vaka Göğsünde kama saplı olan hayalet,arkadaşına «Beni öldürdüler» diye fısıldadı.Kaatilim kara kaşlı,uzun siyah saç ve sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1950
  • Amerika silâhlanacak Çihikü Kremlin ekibinin yıkılacağı gün belli değildir Los Angeles 4 A.A.Afp)Bahriye Bakanlığı Müsteşarı Dan Kimball dün akşam Los Angelesde yaptığı beyanatta demiştir ki:v Eğer So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.05.1950
  • ımamiTf Al A^rr^lSllltail Prenses yumuşak elini Nedimesinin eli üzerine koydu:"Hemşirem imparatoriçeye tesadüfü söyliyecekmiyiz?Çıkan kıs3ml.ır:n hulasası Yağız yüzlü,çatık kaşlı gencin patikada giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1950
  • jı-1-ns-ınr-pt».WW lit W—IF—M—I—W t 1 CT^^xjbuci-"iriwwii Tıirnr ı Ş—WPW i Mil İlli I Çıkan kısımların hulâsası Callaghan gece »aat 8 de uyandı.Banyoya gülerken Et'fie Thomson telefon eae rek;48 saatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1950
  • Ankara Ticanî tarikatının şeyhi olan 30.0q0 den fazla milriıli bulunduğu söylenen Kemal Pilâvoğlu evvelki giin yapılan durulması sonunda tahliye edilmişti.Yukarıdaki resimde Pilâvoğlunu,Yanda da onunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.05.1950
  • Ağa Hanın Palestine adındaki safkan İngiliz atı,26 Nisanda New Market'te yapılan bir yarışta kendi sınıfının 37 senelik rekorunu kırmıştır,Resim yarıştan sonra atın cokeyini Ali Hanla konuşurken göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1950
  • Beşiktaşla birlikte Amerikaya gidecek olan Bülent Atinada yapılan milli maçta rakibini geçmeğe uğrşaıyor.Foto;Milliyet)iktaşın Amerikaya ötüreceği takım 22 kişilik kafilede onyedi ıcu# 5 de idareci va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1950
  • MMH Macar güreşçileri Istanbula geliyor Haber aldığımıza göre Macar Güreş Federasyonu Güreş İhtisas Kulübüne muhtelif karşılaşmalar yapmak istediklerini bildirmiştir.Macar ların teklifi incelenmektsdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1950
  • başıboşlu Yüzüstü bırakılmışolan bu iş ciddî bir organizasyonla i Bugün üniversite sporu;bütün intizamını kaybetmiş,başıboş bir haldedir.Tesadüfi bir iki hainle hariç şahsî arzu ve ihtirasların oyunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1950
  • Amerikanın yılın en iyi amatör basketbolcüleri Dünyanın en mükemmel atletlerini yetiştiren bu memleket en üstün basketbo'cülere de sahiptir.Bugün,bütün Amerika ko lej ve üniversitelerinde büyük rağbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1950
  • Sunderland maçlarında ingiliz oyuncularına başına prim verelim Bazı tutumlarımızın gürültücü,körü Körüne taraf tutan ve tarafdarlığını yaptığı takım sahada fena da hareket ctseî bunu en meşru ve masum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.05.1950
  • Beşiktaş'ılann iki toplantısı Beşiktaşlılar,kulüplerinin kurucusu merhum Abdülkadir Karamürsel in ikinci öJüm yılı münasebetime »u pazar günü saat 11 de merhumun medfûn bulunduğu Zıacirlikuyu mezarlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1950
  • Tarihten Yaprak Saadetlû Padişahımın Kara kara gözlerini gördüğüm gibi ödüm kopayazdı,Katırcıoğlu Mehmet,Osmanlı imparatorluğunun haksızlıkları karşısında dağa çıkmış,zayıf halkın hakkını korumayı şia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1950
  • Marshall plânı afiş müsabakası Jüri,Kenan Temiaan'ın eserini birinci ilân elti i Arîkar'a,Milliyeti Mars hail Plânı memleketlerinde yapılmakta olan afiş müsabakayı-n;n Türkiye'ce!i kısmı suna er-mijj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1950
  • Çeviren BURHAN GÜNGÖR NAPOLEON ve TERZİ Napoleon Rusyadan ricale mecbur kalarak kaçmakta olduğu sırada Rus Leh hududunda küçük ve fakir bir kasabaya geldi.Maiyeti kendisinden uzakta kalmıştı Napoleon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1950
  • Milliyet muhabirleri seçim m in ta kal arın da Demokrat Partinin İzmir İl Başkanı Ekrem Hayri Üstündağ Seçimden kazanç sağlayanlar Halk Partisi,İzmirde para vererek eğlence temin ediyor Urfada bucak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1950
  • Bir ecnebiye göre Balkanlarda bugünkü vazıyet Dün şehrimizden transit olarak geçen orta Avrupa devletlerinden birine mensup bir kuriye,kondisilc görüşen bir arkadaşımıza ğun lan söylemiştir:Vazife ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • KIBRIS komünistleri Baştarafı 1 inci sayfada)metidir.Yunan komünistleri Batılıların hatları haricine sıyrılarak Akdenizin bu küçük adasında yerleşmişlerdir.Adada komünist partisn'* merkezleri dört kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • I 9 0 sek seçim n [Baş tarafı birinci sahiîede] teşekkür borcumu ödemeliyim.Yazın,politikacılardan burada gördüğüm haksızlıkların tafsilâtına glrmiyeceğim.Yalnız,söyliyeceğim ki,felâkete uğramış vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • parti üsteleri [Başmakaleden DevamJ mış olmalarına neden hayret edilmeli?Millet islerinde kulluk,dalkavukluk mutlaka putların arzu ettikleri bir hal değildi.Bu,belki ho şa gidiyor,fakat emredilmiyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • Radyolarda neşriyat yasladı JBug 1"ruiı birinci s.uhiîede] oklu prensibin ou gün de ayak ta durduğunu Kaydetmiş ve j çcyıek asır «htic'tai'da kaian bix-partiye kusur bulmanın kolay olduğunu baiiriciek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • I an Şghıtıın kızkardeşi [I.îarafı birinci sahifedej rnıı Şahmın emi:ve arzusu üzevine bif imam tarafından yeniden nikâhları kıyılacaktır.Praenses ancak bu şartla kıral ailesi mensubu haklarını muhafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • inqiHerede sansür F^Hjâ tcraix Musiri sanifedej blf sansür vukrtn veren i sa.vJaviar Muhafazakârların ikli:ci deıecedeki meseleler:oya koydurma taktiklerini protesto etr-uşlerdir.Aralarında igç,i p-id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • Harp tehlikesi 'Baş aralı birinci bschifede] «vçrlik beslediğini kaydetmiştir.Başkanın ru mütalâası,ayan üyesi Mulard Tyriings'm dün Washingtonda Rotsry kulübünde verdiği demece bir nevi cevap teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • İnönanün nutkunun jn^yâ altığı hakikat t-kuıoa sauWeiMj ı.iûi H.Partisinle nazari ho^abtıa göçe raeydauâa top:a jıan nalka 6-7 oin iri^i demek lâiimsa da,normal bir oicü ile dü miktarın 15 i,0 bine çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • Sunderland geimiyecek mi?f£.c* tniuii b*jri»d s.ahif-ed'?dftB Lu sçyahulteb vazgeçen Ful'-ian:takımının bu sebepsiz hareketi de r izi öiişündürmektec:Kuji'un Ü»:«1ne 'Fulham ü.kırvurv.n sekrtteri lie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1950
  • urulu dün oır tebliğ neşretti âş reyim İstanbul 4 A.A.İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığından tebliğ edilmiştir:Kurulumuza gelen malûmata küre bazı çevrelerde seçmen kart larınm henüz dağıtılmadığı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • izmir İli Vergiler itiraz Komisyonu Başkanlığından:Dosya Mükellefin Vergi Ceca Vergi Tebliğ edilecek No.adı Miktarı Miktarı senesi evrak 050/2199 Osman Çolak ve Hasan Çetintas 5841,Ceza Vergi Tebliğ e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • Sayın Halka ve Tekel içki Bayilerine:S.950 tarihinden itibaren boş bira kasalarının fiatı 3 liradan 125 kuruşa indirilmiştir,5C33J İstanbul Tekel Başmüdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • I Tekel Genel Müdürlüğü Hântöifı 1 Deniz nakil vasıtalarımız için muhtelif renkte 3710 kilo aoya pazarlıkla satın alınacaktır.ı 2 Muhammen bedeli 8605 lira olup muvakkat teminatı lî!S 37 liradır.3 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği,As.Kıtaat ilânları 24 ton koyun eti kapalı zarfla 30 Mayıs 950 günü 11 de Hadım^ Jcöy 79 No.Iı.As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Kilosu 220 Jturuş.olup teminatı 3890 liradır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • Bahçıvan alınacak Samsun Belediyesi Başkanlığından Aşağıdaki şartları haiz bir bahçıvanbaşı alınacaktır.1 Belediye memur ve müstahdemleri nizamnamesinin gösterdiği evsafı haiz bulunmak,2 Askerliğini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • fcŞ'EK„ ÇIKTI Bu sabahtan itibaren şehrimizde «EŞ'EK» adlı siyasi bir mizah gazetesi,intişara başlamıştır.Okuyucularımıza tavsiye ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • ISTANBUL 5 Mayıs 1950 ÖĞLE PROGRAMI:12.57 Açılış ve program lar,13.00 Haberler,13.15 Orkestra eserleri,Pl.13.45 Şarkı ve Türküler,Okuyan:Süzan Güven,14.20 Serbest saat,konuşma veya müzik)14.30 Erkek e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • TAKVİM 5 Mayıs 1950 CUMA Rumî:Nisan 22 1366 Hicrî:Recep 17 1369 Vasat!Ezan!Gün 5.53 9.45 Ööle 13.11 5.03 İkindi 17.04 8.56 Akşam î 20.09 12.00 Yatsı 21.55 1.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • ABONE FIATLERI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FIATLERI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü ıı 4 4 üncü d 4 j İlân sayfalan santimi 2 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • H A K.IK A T Siyasî müstakil akşam gazetesi Günün en yeni haberleri,röportaj,fıkra ve makaielerile bugin çıkıyor ilk sayısından itibaren üstad AYHAN'ın tarihî tefrikası:DELİ İBRAHİM DEVRİ «Bedestenli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • r*4 fi ir;udi 1 Kasabamız su tesisatı ikinci kzaım inşaatı 2490 sayılı kanuı.un 51 inci maddesi mucibince 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur.2 Vahidi fiat üzerine hesaplanan muhammen kıymeti 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • îiııop Bayifiüüiık iûdiirlüjünden 1 Cidede bulunan 300» adet traversin Derinceye nakil işi '24'JÜ» sayılı kanunun 51)inci maddesi gereğince birinci müteahhit nam ve hesabına aynı şartlarla eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • HwUf.y;Dünyanın her yennde düzgün,arızalı ve yokuşlu yollarda elverişli en son teknik üstünlüğü haiz çift silindirli,çift eksozlu fevkalâde bir motosiklettir.Türkiye Umum Mümessili MEHMET KAVALft Sala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • GÖNCÜM L 111 U AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günde bir muntazam hattı YOLCU VE EŞYAYÎ TİCARfö iü MARİT MAERSK Vapuru:7 Mayısta gelecek ve 10 Mayıs Çarşamba;ı doğru PİRE NAPOLİ GENO-VA NEVYORK ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • Tahmin bedeli Teminatı Lira Kuruş Lira kuruş 7600 50 570 üt)Karaağaç Kurumlan buz fabrikası için satın alınacak bir adet yangın söndürme motopompu,1506 50 112 90 İtfaiye müdürlüğü için lüzurrty olan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • ¦&TOE%ffftl E Çocuğunuzu yalnız gıdalarla beslemek kâfi değildir.Çocukların kemiklerini kuvvetlegtiren ve diglerinin çabuk çıkmasına kolaylık veren KALSİYUM ve FOSFATLI TOZFATIN ZAMBO ^ocuk mamasını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • JCEl3F2M333&SEBj İngilizce bilen Mtthsndisi k&\wm ingilizce muhaberatı idareye muidedir ve ziraat âletleri traktörler üzerinde tecrübesi olan bir ziraat mühendisi merkezi îstanbulda olan bir Şirketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • D Mayıs 195P ÇERLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 281.25 100 Fransız frt 0.80 100 Liret 444.128 100 İsviçre fr.64.03 100 Belçika fr(5.60 100 Drahmi 01.376 100 Fscudos 8.7890 SERBEST PİYASADA DÖVİZLER Dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • 1 İktidarın güreş ettiği mânevi rarîtk.i Gayri faai feale aal;Karadenizli.3 Bir «ereste Bîr uzvumuz.C«r«- ta *v«r;bir edat,i Uiı ntUUJ&J âleti.6 Tır-4i-^ui İ'a/via.7 i*.**fe T lv r-iv «jVızett Buvuila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:E.Karacan Dizildiği yer:G:z 3 İsçilik Kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8