Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • Bütün demokrat memleketler Silâhlanma ^SU.SSU;syorılâr mm wx.rsi&s.frs'i Üİx 'K Amerikanın Şimalî Karolinn mıntakasmdrt geniş arada 10.5 luk Howitzer topları da atılmıştır.Diçapta asker!tatbikat yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • Berlinde 1 Mayjg günU 2 milyon kişi nümayişlere iştirak etmiştir,lnattü,Amerikan ve Fremsıs bölgelerinde herhangi bir hâdiseye meydan vermemek için sıkı tedbirler alınmış ve motorlu birlikler her tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • adliyesi de dün st tevkif kaçmak isteyen sanıkCarm 1 s ta afişler astıkları tespit edildi Ankara 3 Mniiy*t)Bundan bir koç gün evvej komünizm propagandası yapıp,duvarjâra aiiş yapıştırmak isterken yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • Son dakika Izmir 3 Milliyet)Bugön saat 10.14 de burada şiddetli bir zelzele olmuştur.Halk telâg içinde sokaklara dökülmüştür.Mülhakattan gelen haberlere göre zelzele Menemende bir hayli hasar yapmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • Cumhurbaşkanının beyanatı Cumhurbaşkanı icabında muhalefete geçip mücadeleye devam edeceğim dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • Istanbulda sahte listeler hazırlanıyor Dün Demokrat Parti 11 İdare Kurulu Başkanlığından aldığımız mektubu aynen aşağıya dercediyoruz.Demokrat Parti İstanbul İl İdare Kurulu Başkanlığından Tebliğ edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • d Bayar Iskilipte D.P.Genel Başkanı Ankaraya dönüyor İskilip,3 Türk Ajansı)Bayar dün akşam saat 18 de Samsundan hareket ederek Kavaklı ve Havzaya uğradıktan sonra Merzifona vasıl olmuştur.Merzifona ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • Amerikayı kemiren 500 bin komünist taraftarı Bunlar Amerika için en büyük tehlike addediliyor Amerikada tevkif eûilen iki lüyor.Nevyork 3 A.A.Afp:Dün Nevyorkta bir konuş,ma yapan BiricşİK Amerika fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • Bugün 2 ncide:FAHRİ NEVRUZOĞ-LU'nun «Boğazlar üzerindeki Rus talebi" FAİK TÜRK-MEN'in dedikodu ve politikacılar yazısı 3 Üncüde:BEDİİ FAİK'in «Demokrasi gülleri» adlı romanı ve fıkrası Meraklı iktibas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • Tîcan i ğ€ tahliye Ankara 3 Milliyet)Ticanî tarikatı şeyhi olduğu iddia gedilen ve gene bu sultan yargılanan Kemal Pilâvoğlu ve ar-kadaşlarımn duruşmasına oğ-leden sonra Üçüncü Asliye Ceİa Mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • eçım Kampanyası mı,küfürcurcunası mı?Adaylar,hiç merak buyıırnlasmlar,millet herkesin numarasını vermiştir ve kimin doğru,kimin eğri yürüdüğünü ve herkesin ne idiiğünü bildiğini:anlatacak dereee siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • "Milliyet" in uyandırdoği geniş alâka Milliyet» n üeşir hayatla atılması her tarutta geniş bir alâka uyandırmış bulunmaktadır,ilk defa olarak Merzif ondan yıldırım teigrafile bizi tebrik eden Celâl B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • f m m mn' Dün Vali ile görüş 3n şoförlerden bir kısmı Foto;Rüçhan Ankan)ıof örler memnun Azamî cezanın 20 liraya indirilmesi üzerine bir heyet Valiyi ziyaret etti Şoförlerden yirmi liradan fazla ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • Siiin için surfed ilen gayretler Trygve Lie ayın onunda Moskovaya gidiyor Paw's,3 A.Pi* Birle şmij Milletler Genel sekreteri Trygve Lie bugün bir basın konferansın-da verdiği demeçte,10 mayısta,Moskov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1950
  • w poz!1 Cebesoy,Halk Parti-i İ sinde kalsaydı,iyi adam-E di.Muhteremdi.1 Halil Ozyörük,D.P.I E listesine girmeseydi,bü-J E yük hâkimdi,kıymetliy-S di.j Rahmetli Mareşal,hâ-1 ff ke?Celâl Bgyar ma-B,Jüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • ŞEHİR NOTLARİ ısenın ıçyu a a a 3 Herkes kendi bağlı olduğu tarafı haklı görüyor.Bu iği bir tatlıya bağlamak lâzım.Şoförler cemiyetinin EminÖnü Halkevindeki gürültülü toplantısı henüz tamamiyle unutul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Dün 3 ırz düşmanı mahkûm Jdu On beş yaşlarında Hatice isminde bir kızın zorla namusunu kirletmekten sanık olarak muhakeme edilen Şaban ve Salih isminde iki kişinin duruşması dün İkinci Ağırceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • 'hALKINSESİ* Lokantalar Lokantalarda karnını doyurmak mecburiyetinde o* lan vatandaşların hâli yürekler acısıdır.ÇUnkii Be-azlttaki 2 inci sınıf bir lokanta ile Beyoğlundaki 2 inci sınıf lokantalar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Yeni bir tiyatro gurupu teşekkül ediyor Şehir Tiyatrosundan ayrılmış bulunan değerli sahne sanatkârlarımızdan Cahide Sonku,Mümtaz Ener,ihni Rona,Cahit Irgat'ın müştereken bir tiyatro kuracağı şayi olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Kısa Haberler ^•Istanbul Belediyesi tarafından hazırlanan bütçe Bakanlar Kurulu tarafından tasdik edilmiş tir.¦fc Küçük Saray meydanındaki çeşmeye belediye tarafından 800 lira masraf ile su getirtilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Tib sitesi bu yıl da yapıla,mıyor.Cerrahpaşa,Guraba,Haseki hastahanelerinin arasında bulunan Çukur Hoşlan sahui.ı da tesisi kararlaştırılan Tıb sitesi inşaatına ait ihsari proje hazırlıkları tamamlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Genç bir kadın kocasını yaraladı Şehrimizde kanlı ve oldukça enteresan bir hâdise olmuş ve Taksimde oturan Aleksandra isminde bir kadın metresiyle birlikte yakaladığı kocası Yavuzu tabanca ile yaralam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Hukuk talebesinden 70 kişi îmrahya gidiyor.Hukuk Fakültesi talebelerinden 70 kişilik bir gurup,bugün Doç.Dr.Sahir Erman'ın başkanlığında İmralı Adası cezaevine giderek tetkiklerde bulunacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Bir Rumen gemisi ağ feneri* ni parçaladı Boğazlardan transit geçmekte olan Romanya bandıralı Frederik Engels şilepi,Boğaz methalinde bulunan ağların başındaki kırmızı feneri parçalamıştır.Fenerin tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Beyoğlu hastahımesi yeniden genişletiliyor Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Belediyesinden 300.000 liraya satın alman eski Beyoğlu hastahanesinin arka kısmındaki müstakil bina,taşradan gelen hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • N.A.Fazıl dmuşması dün yapılamadı Büyük Doğu mecmuasında yazdığı «Abdülhamidin ruhundan istimdat" başlıklı bir yazıdan dolayı suçlu bulunan Necip Fâzıl Kısakürek ve eşi,dün 1 ci Ağırceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Yeni kibritler Tekel İdaresi piyasaya yeni kibrit nevileri çıkarmağa karar vermiş ve Paşabahçedeki fabrikada bu hususta hazırlıklara başlanmıştır.Aldığımız malûmata göre piyasaya çıkarılması tasarlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Coğrafya haftası Üniversitede açıldı Türk coğrafya kurumunun hazırladığı coğrafya meslek haftasının altıncısı dün saat 15 te Edebiyat 'Fakültesi coğrafya enstitüsü salonlarında açılmıştır.Şehrimiz coğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • MAKALE Dedikodu ve Politikacılar YAZAN F.Türkmen D e d i k o dunun psikolojik mânası,antipatide iştiraktir.Bir kimse hakkında dedikodu yapacağın zaman onu sevmiyen birini ararsın,ancak bu adam çekişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Yumurta ucuzluyor İtalya,Yunanistan ve Filistin Ticaret Bakanlığına müracaat ederek memleketimizden mühim miktarda yumurta almak istediklerini bildirmiş ve bu arada bu memleketlerdeki ticarî firmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • İlkbahar eğlenceleri Vali yapılacak işler hakkında izahat verdi Altı ve yedi mayısta,Gülhane parkında yapılacak eğlenceler için Vali ve Belediye Başkam Fahrettin Gökay gazetecilere Şunları söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Soğuk harp Boğazlardaki Rus Soğuk harp lordaki Rus Boğazların müstakbel rejimi hakkında ilk ve son söz,onun sahibi Türk milletinindir.Sözümüzden dönmez insanlar olduğumuzu da komşularımız çok iyi bili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Türkçülük toplantısı İçişleri Bakanlığı buna izin vermedi Türk Kültür Ocağı dün 16 da Beyazitta Talebe Birliği lokalinde «Türkçülük Günü» adlı bir toplantı tertip etmek için vilâyete müracaat etmişse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Toplantı:it Bugün saat 18.30 da Etıbba odasında Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile Deri ve Zührevî hastalıklar cemiyeti müşterek bir toplantı yapacaklardır.Kongre:•fc Türk Kültür ocağının senelik kongres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Alacak yüzünden yaralama Kadıköyde Kuşdilinde oturan Mehmet Ali ile ayni semtte oturan Şükrü eski bir alacak meselesinden dolayı münakafazla hiddetlenen Şükrü,üz saya tutuşmuş ve neticede fazla hiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Karadeniz için yeni seferler Yaz tarifesi yarından itibaren tatbik ediliyor Devlet Denizyolları Karadeniz hattı yaz tarifesinin tatbikine ya rından itibaren başlanacaktır.Yeni tarifeye göre,her hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1950
  • Savcılık iki Avukat için Bakanlığa başvurdu Burhan Apaydın ve Necdet Çobanlının mahkemeye verilmeleri için müsaade istendi Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölü-lisanla tenkit ve kendisini vlcda mü günü İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Doğudan gelen barbar Harrimaıı,Berlinlileriıı bu tazyik karşısındaki mukavemetini övüyor Berlin 3 A.A.Marshall Plânı fevkalâde büyük elçisi Avcrell Harviman,Avrupa İktisadi İşbirliği Mahallî İstişare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Siyasî Vaziyet Harp telılikesij Beş yıldaııberi sürüp 43den harp ve sulh tahminleri elan hızını kaybetmedi.Kahvede oturan işsizden en büyük devlet adamına kadar herkesi meşgul eden bu mesele,muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Menemende zelzele Hükümet konağı kısmen harap oldu İzmir 3 Milliyet)Bugün saat 10,20 de İzmir ve Menemende hükümet konağı kısmen zelzele kaydedilmiştir.Menede hükümet konağı kısmen harap olmuş,kaymaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Mısırlı havacılar rekor kırdılar Kahire 3 AP)Mısır Kiralı Havacılık Kulübü,tarafından dün bildirildiğine göre,Mısır hava kuvvetleri albaylarından Hasan Akif,Londradan Hartuma kadar hiç.durmadan uçmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Rıza Pehlevî'nin ıuisı Kaiıireuc Kahire 3 A.A.Eski İran Sahi Rıza Pehlevî'nin naşı bu sabah Kahire Hava Alanına götürülerek Tahrana nakledilmek üzere uçağa tevdi edilmiştir.Mısır ordusuna mensup bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Kanserin yeni bir ilâcı bulundu Atlantic City 3 A.A.Birleşik Amerika Doktorları Birliğinde yaptığı bir beyanatta kanser ve kanserli hastalıklar merkezi direktörü Dr.Thoads bir nevi lenfa guddeleri kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Italy ada ingiliz «lü^ııumîığ* Roma 3 AP)İtalyamı:Birinci Cihan Harbindeki Başbakanlarından Vittori Emmanuele Orlando,dün,İtalyan meclisinde,şiddetli bir lisanla İngiJterenin,İtalyanın «Jbir numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Koıııüııifel Cinde kadın salığı yasak!San Francisko 3 A.P.Pekin radyosu bugünkü bir yayınında,Komünist Çin hükümetinin taaddüdü zevcalla kadınların satışını yasak eden yeni bir evlenme kanunu kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • eiHMİikte goııdolcular da grev yaptılar Venedik,3 CA.PJ Venedik gondoiculun dön,şehrin kanallarında imleyen motörlerin rekabetinden kurtulmak maksadıyla grev yapmaya başlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Mısırda Sovyetlere karşı temayül Kahire,3 A.A.Afp)Mjsır Milliyetti Partisi bugün Mısırla Sovyet Rusya arasında bir saldırmazlık antlaşmasının aktedilmesi lehinde olduğunu bildirmişi ir.Parti genel sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Rus donanması kuvvetli değil Oslo,3 A.P.İngiliz Deniz Birinci Lordu Fraser dün burada Nepal» destroyerinde,"bu gün,artık Sovyet deniz kuvvetlerinde bizi koıkuta cak hiç bir şey yoktur.demiştir.Fakat L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Pakistaııdan 90(H)ton luiitlay get i yor Kıtri'Şİİ 3 A.PJ,Tü.k'ycnin Pakistan'dan satın aldığı y.000 ton buğday Nisan ayı son larmda Karaşi limanında bir şilebe yükletilmiştir.Bu,Türkiyenin ikinci par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • israil filosu balyada Napoli,3 AP)Dört muhripten müteşekkil bir İsrail filosu bwgün Napoli'ye gelmiştir.Filoya amiral Limon Mordohay kumanda etmektedir.Ge milerden biri tamir edilmek için havuza girmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Uyüneü Ticaret Sergisi Nevyork,3,A.A.United Press' Tîerald Tribune gazetesi,Kanadada 26 mayısta açılacak milletlerarası üçüncü tica ret sergisi dolayısiyle şunları yazmaktadır."Bu sergi,Marshall plânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Vali Safra köyünde İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Fahroddin Kerim Gökry dün 850 nüfuslu Safra köyüne giderek halkın dertlerini dinlemiş ve köylünün ihtiyacı oian meranın temini için gereken tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Prof.Laltiuıorc'nin durumu Vasington,3 A.P.Prof.Owen Lattimore dün,Ayan Dış Münasebetler Talî Tahkik Komisyonu huzurunda yemin allında yapmış olduğu şahadetinde,kendisine isnad olunan komünizme hizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Modele 1 göre*.Ulus gazetesinden üğ-e rendiğimûe göre,Bursa e E köylerinden bir genç,De-E mokrat Parti iktidara ge« S lirse,hükümeti kimlerden E kuracağım düşünerek par-E E mak hesabına girişmiş.Fa-e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Peyklerdeki Stil CO C cokuııtu Hoffman,bunun anî olarak bash)a cağını söylüyor Washington 3 AP)Marshall Yardım Plânı İdarecisi Paul Hoffman,dün.Rusyanın kurmuş olduğu peyk sisteminin,bunlar arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • ÇIKAN KISMW HÜLASASI Ayşe,güzel ve zeki bir kızdır.Fakat oturana yaklaştığı halde bir kısmeti çıkıp da evlenemernistiv.ISu yüzden kendini son devece yalnız îıis setler.Bazan arkadaşları £İbi,erkeklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • işidümemiş bir hâdise Ömründe bir defa inek sağmış olan delikanlı bu iği başarınca ihtiyar adam Kızını vermekten başka a çare bulamadı.Terbiye edilmiş cuslanlar bile sirklerde bu kadar vahşidirler.Aşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • İlk defa Aıııerikaya gireli Japonlar Portland Oregon)3 AP)Harptenberi Amerikaya giren ilk Japonları,teşkil eden on kişilik bir ticaret heyeti Amerika ile Japonya arasındaki ticaret bağlarını kurmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Graziaııi mahkûm oklu Marcfialio 19 yıllık mahkûmiyeti 14 aya inecek Roma 3 AP)Harpteki hareketlerinden dolayı muhakeme edilen son ehemmiyetli Faşist Mareşal Graziani,dün suçlu görülerek 19 sene îıaps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1950
  • Dünyadan Kısa Haberler İıiRÜterede İngiliz,Liberal Partisi dün,Muhafazakâr Parti taralından,İşçi Partisini bertaraf etmek maksadiyle yeni bir secime gidilmesi için yapılmış elan birleşme teklifini red
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.05.1950
  • Ankara samanpazarında Hüseyin Avni isminde bir halıcının inşaatında ameleler bir küp bulmuşlar,kırınca içinin gümüş ve altınla dolu olduğunu görüp paylaşmışlardır.Bunu duyan inşaat sahibi işi polise h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1950
  • r—P.I.imm 1 ÜT 'f ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Callaghan uyandığı zaman saat gecenin 8 i idi.Karyoladan kalkıp banyoya gitmeye hazırlanırken telefon çalmaya başladı.Telefon eden YAfie Thomsondu.Effie ise 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1950
  • NiiV^-^âi Keşişin yarı aralsk bırak!şakrak kadın sesferine ı dar ıca başEarmı döndürdüler ÇİKAN KISMIN HULASASI ağız yüzlü,çatık ka^lı genç başını döndürdü,aşağıdaki ağaçlar arasında kaybolan patikayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.05.1950
  • '12 rs Vi'iwW v Soo enel?rd J iy.f bir varlık haline gelon Basketbol Millî Takımıma,eyrut 'vunculara izin alınamadı.Uçaktada yar ı Bugün fceyruta 4 maç yapmak ûzcrc hareket etmesi icap eden Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1950
  • S u_S p or1 an_me vs ı rnj g e iyor Bu rienc su sporlarının her kolunda şimdiye kadar alış madiğimiz bir faaliyet göze ça'pmsktadır.Bunların en mü himnıl önümüzdeki Ağustos sonunda Avusturyada yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1950
  • Beşikfaşın Amerika seyahati 13 Mayıs tauJiaıdo,Sunderland ile oynayacağı maÇî müteakip,Amerikaya müteveccihen yola çıkacak oıan Beşiktaş takımı,bu seyahate diğer kulüp lerden alacağı bazı oyuncularla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1950
  • Millî Eğitim Maçları bu hafta sona eriyor Mvlli Eğilim futbol mükâfatı İzmiıuı Allav ve Göztepe tanrıaçiarına bu hafi a İzmirdo devam edilecek,İstanbul ve İzmir takımlaımın birbirleriyle yapacakları m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1950
  • jıhtilâilar halledildi.Takım jll Mayısta hareket ediyor Dört maç yapmak üzere Suriyeye davet edilen Istanbulsporluların,bir türlü* yola çıkamamaları bazı tefsirlere sebep olmuştu.Takımın evvelce karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1950
  • Voleybol birinciliği başlıyor 195U seüi'Sl Türkiye voleybol birinciliğine bugün Ankaracia bağlanacaktır.4 5-6 ve 7 mayıs tarihlerinde Yüksek ligden Eğitimi Enstitüsü salonunda ilk mir sabaka sat 17 ue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1950
  • ©rumuz Buoünkü şartlar altında Milli takımımızı teş ihtimali k Niyetli unsurları nra kaybetmek şısındayu A—n i Emre Güreş federasyonu reisi Dört sonelik bingosunda bu sporun en yüksek derecesine ulaşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1950
  • Sunderland Isfanbulcla Hu!l Cify i e de karşılaşacak Sunderland'ı müteakip şehrimize gelecek olan,ingiltere ikinci kümesine mensup Hull City takımı,İ;ianoulda yapacağı iki maçtan birini,muhtemel olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1950
  • B.T.1st.Eölgosi Müdürlüğ'indeu:1 İlkbahar yarışmaları,7.5.950 Pazar günü saat 15,3ü da inönü stadında yapılacaktır.2 Kayıt 5.5.950 cuma ğiînü saat 17 ye kadardır.3 Bütün kulvarlı koşular,atma ve atlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.05.1950
  • TAKVİM •1 Mayıs 1950 PERŞEMBE Rumî:Nisan 10 1366 Hicri Sec i lü ı 1369 Vasatı Ezanî Gün l 5.55 9.48 Öûle ı 13.11 5.04 İkindi ı 17.04 8.56 Akşam 20.04 12.00 Yatsı ı 20.53 1.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1950
  • •i Mayıs 1950 İSTANBUL I ÖĞLE PROGRAMI:12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13 i5 Dans müziği Pl.13.45 Şarkı ve iürküler,14.20 Ev Kadını Ordövrler ve salatalar,konuşma,Selma Coner,14.30 Şarkı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1950
  • Fransız Komünist Partisi lideri Thorez'in 5Q inci doğum yıldönümü münasebetiyle Parste yapılan tezahürata Belçika komünistleri de iştirak etmişlerdi.Besimde Belçikalılarla öpüşen Thorez'i görüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1950
  • Elden gelen I gayret gösteriliyor I-7 Urfa Belediye l S Reisinin faaliyeti S A.Ozbay Urfac/an biçtiriyor A.Ozbay Urfadan bildiriyor:Şu arida Türkiyeyi baştanbaşa kaplayan seçime hazırlık faaliyeti Uri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1950
  • Güze.r haziran güneşinin kırlarda,milyonlarca insana birden randevu verdiği bir pa zar günü idi:Bahtsız veya hoş tesadüf ikisi de denebilir—Resai Dangıl ailesi ile Poligam Kızıl ibik ailesini Mecidıye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1950
  • SOLDAN SAĞA Tahtı temellttkte bulunan arazi.2 Eski rütbelerden!Avut.3 Yok yere giden:Üstad.4 Amerikada bir nehir;Su 5 Bu da öyle;Lâmba kiri,6 Hane,Bir musikî âleti;îşarel zamiri;7 Ser:Alkış;Erkek,8 Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1950
  • mokratların kalesi örfîye kay Mehmet Ali Yalçın Balıkesirden bildiriyor İşte Demokratların kalesi dedikleri yer:Balıkesir.Bursa ve kazalarını dolaştıktan sonra geldiğim Balıke-Sİri çok heyecanlı bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • Yurdun her tarafında seçim faaliyeti arttı C.H.P.memurları toplantılara götürüyor.Bir köylünün adaylara verdiği ders İzmir,3 M.Ali.Yalçın bildijfjyor)D.P.Yarın,Manisada Saat 14 te bir açık hava toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • Cumhurbaşkanının Izmirdeki Beyanatı İzmir 3 Hususî surette gi den muhabirimiz M.Ali Yal çın bildiriyor)susî trenle beraberlerinde Mevhibe İnönü,kızı ve C.H.P.Genel Başkan Vekili Hilmi Uran olduğu hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • "Milliyet,in uyandırdığı geniş alâka [Baş tarafı birinci sahifede] rimi sunarım.C.H.P.İl idare Kurulu Başkanı,Avukat Illjami SANÇAR Diğer tarafta;İstanbul Ü niversitesi Talebfc Biıiiği Baş kam Babür A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • Görülmemiş bir celse Amerikan Ayan Meclisi Lir tek âza ile celse yaptı Vaşington,3 A.A.Başkan Truman'ın Avrupanm kalkınması için 3,100.000.000 dolar,tahsis edilmesi hususundaki teklifini müzakere edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • İki komünist tevkif edildi IBgş tarafı birinci sahifedej ğını söylediği holde bundan da bir şey çıkmamıştır.Şevket Erzurumdan ayrılarak doğruca Istanbula gitmiş,burada da uzun müddet iş aramış,yine bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • Şoförler kmemnun Baş tarafı birinci sahifedej kürlerini bildirmişlerdir.Şoförlere kısa bir hitabede bulunan Vali ve Belediye Başkanı ezcümle şunları söylemiştir:Bazı cezaların affından dolayı bana gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • Aldoğan'ın itirazları reddedildi Emekli general Sadık Aldoğan,teşrii masuniyetinin kaldırılması ve hakkında ilk tahkikat açılması münasebetiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine itirazda bulunmuştu.Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • muuııct ABONE FtATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir,İLÂN FJATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayla santimi 4 Lira 3 üncü.ıı 4 4 üncü 4 İlân sayfalan santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • Seçim Kampanyası mı,küfür curcunası mı?Başmakaleden DevamJ kanlığına gelebilecek derece,hayat ve mesleğinde fazilet ve adalet hissi göstermiş bir adam,idarî cihazlarının en mühimlerinden birine hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • 4 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 282.25 100 Fransız fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre fr.64.03 100 Belçika fr.5.60 100 Drahmi 01.376 100 Escudos 9.7890 SERBEST PİYASADA DÖVİZLER Dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • 18 ton sadeyağ kapalı zarfla 30/Mayıs/950 günü saat 16 da İskenderun As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Tutarı 99000 olup teminatı 6200 liradır.Şartnamesi 1st.Lv.A.de öğleden evvel görülür;Talipli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • HAKİKAT Siyasî müstakil akşam gazetesi Günün en yeni haberleri,röportaj,fıkra ve makalelerile yarın çıkıyor İlk sayısından itibaren üstad AYHAN'ın tarihî tefrikası:DELÎ İBRAHİM DEVRİ «Bedesteni!Ali» S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • C.Bayar İşkil ipte [Baş tarafı birinci sahilde] girmek isteyen bu büyük kalabalığı çok güllükle zabtedebilmiştir.Celâl Bayar bu kn nuşmasında D.P.nin gayelerinden bahsetmiş ve çeşitli memleket meselel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • Sulh için sarfedilen gayretler [Baş tarafı birinci sahifede] bi toplantılar yapılmasının el zem olduğunu zira bu yıl,1945 tenberi görülmemiş derecede vahim bir durumun meydana çıktığını ve bunun yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • Ticanî şeyği di [Baş tarafı birinci sahifedej Sanık bundan sonra haftada iki defa Çubuk köyüne gittiğini,orada bu kitapları sattığını ve kitapları okuyanların çok memnun kaldıkları için eserin sahibin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • Elizabeth Taylor nihayet evlenebildi 18 yaşındaki artist evvelce altı defa nişanlanmıştı Santa Monıca:3 AP)Tanınmış sinema yıldızı Eliza beth Taylor ile,bir otelcinin oğlu olan nişanlısı Conrad Hilton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • D.P.yi baltalama gayretleri [Bas tarafı birinci sahiiedej Faruk Nafiz Çamlıbel.Enver Adakan.Hüsnü Yaman.Prof.Dr.Sani Yaver.Celâl Fuat Türkgeldi.Dr.Mukerrsni Saroi.Salamon Adato.Senini Yürüten.Mithat B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1950
  • D.P.adaylarının radyo konuşmaları Demokrat Par.inin İstanbul Radyosile yapacağı konuşma lara bugünden itibaren başlanacaktır.Bugün 18,20 den 18.30 za kadar İl İdare Kurulu Başkanı Enver Adakan,20,20 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.05.1950
  • İmtihan ile memur alınacaktır Istanbul E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden!Uniumi müdürlüğümüz ticaret kısmında münhal bulunan 175 lâ 250 lira kadro ücretli barem içi 4 göreve askerlik ve tahsil mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • I GRİP.NEZLE,ve SOĞUK ALGINLIKLARINA KARŞI KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • Ziraat Mühendisi Aranıyor LıgAbtce muhabeıku idareye muktedir ve ziraat Aletleri,traktörler üzerinde tecrübesi olan bir ziraat mühehndisi mer kezi İstanbulda olan bir Şirketin ziraat makineleri şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • Sayın Halka ve Tekel içki Bayilerine 1.5.950 tarihinden itioaren boş bira kasalarının fiatı 3 liradan 125 kuruşa indirilmiştir.5633)istanbul Tekel Baş Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • A?1.5000 kilo kırmızı faca boyası Pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 11/5/1)50 Perşembe günü saat 15 de Tophanede Genel Müdürlük Alım Sat;r.ı Komsyonunda yapılacaktır.3 Tasarlanmış değeri 10750.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • OTOMATİK TENCERELERİ «Prestige» otomatik tencereleri,yemekleri birkaç dakikada en mükemmel şekilde pişirir.'Harareti bünyesinde" saklamakla,diğer vasi-talann muhtaç olduğu pişirme müddetiniı dakikalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • 4P/T 8/TRAKTÖR SAHİBf UMANIN ZAMANİ '''•Sil ft 4£Af4AT «Af TRAKTÖRLERİ GELMİŞTİR Çiftçimizin yegâna tercih edeceği,basit kullanışlı ve iktisadi 25 Beygir Dik Çift Silindirli traktörlerimizi görmeden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • U ^P fffk B «HÜMKHMBMa G/VVÛK$6K MUTSY/S/V SMSW MTl4A f/gg P/R€/i/SMSÂL&/Z OR/OA/R/Wy UARf Yalnız 20 veya 30 lira peşin ödeyerek fevkalâde bir ORİON radyosu alabilirsiniz.Ufak bir masrafla siz de müke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • ^uvtninyjitltJ}}!mİm mmm Galata Tahir Han-Tel.44996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada ı yazı işlerini iiilen idare eden:E.Karacan Dizildiği yer:Gazetecilik K-ollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1950
  • Neşriyat İller Bankasının yurdumuzda belediye teşkilâtı olan bütün Şehir ve kasabalarımızın tabiî,içtimaî,idarî ve iktisadî durumlariyle çeşitli belediye hizmetlerine ait çalışmaları tanıtmak maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan