Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • Kızıl tahrikat yapanlar yakalandı ehrimiz Ankara,Adana ve Erzurumda da tevkifler yanıldı Istanhulda tutulup Ankaraya gönderilen 6 kişiden 4 ü talebe,1 i memur,1 i de işçi tmnıyet teşkilâtı muhtelif il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • Ankarada dün yakalananlar Ankara,2 Hususî)İstanbul,Erzurum ve Adanada geniş faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan komünist şebekesi hakkındaki tahkikat oldukça ilerlemiş ve teşkilâtın bu şehirlerdeki iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • "Bizim şeyhin kerametti.'ıaleyran,meşhur bir nutkunda;«Hükümetler cinayet işleyebilirler;fakat hatâ işleyemezler!der.«Milliyet» i çıkarmağa hazırlandığımız aylar zarfında geçen hadiseler dikkatle ince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • Radyoevi önündeki hâdise uruşma t Sanıklardan ikisi daha tahSiye edildi.Emniyet Müdürü îie Jandarma Komutanı da dinleniEecek Mareşal Fevzi Çakmak'm cenaze merasiminden bir gün evvel Radyoevi önünde vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • Ozyörük'ün Adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tzmirden yapıSan müracaatı kabul etti İzmir 2 Hususî surette giden arkadaşımız gece yarısı M.Ali Yalçın bildiriyor Bazı kaynaklardan sızan haberlere göre istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • gUMl baskı iddiaları artıyor Haksiz nakiller Gazeteler kapanıyor ieydan dayağı Gülünç bir iddia!Okuması olmayan aday Dağıtılmayan seçim kartları Ankara,2 Milliyet)Seçimlerin yaklaştığı bugünlerde D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • Bugün Dördüncü sayfamızdaki Polis romanımızın muharriri Peter Cheyney ncide SEDAT OKSAL'm Bizim Köye ait düşünceler Halkın Sesi İşçilere tanınan haklar hakkında bir konuşma 3 üncüde.BEDİİ PAİK'in Demo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • Sanatkâr bıçakla kedi kovalama hikayesini tekzip ediyor.Fakat işin aslımda söylemiyor Kıymetli sahne ve perde san'atkâlarımızdaiı Nevin Se valin bundan tir kaç gün evvel gece yansı bir kaza geçirerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • Bayar'ın' Bir M [Demokrat Parti Başkanı Sayın Celâl Bayarm a Milliyet" in intişarı münasebetiyle dün gece Merzifonian göndermek nezaketinde bulunduğu telgrafı büyük memnunlukla neşrediyoruz Sayın Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • Istanbulda başlayan bir aşk macerasının sonu Meşhur şarkıcı Perez irede linç edildi İstanbul eğlence muhitlerinde büyük şöhret yapmış olan Perezin Mısırlı Prenses F.iie âşıkane münasebetlerinden dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • i Nezaket j I mektebi f H Fransız terbiyecileri on E beş gün müddetle,vatan-jğ daşlarım nazik olmaya dâ-ğ| S vet ediyorlar.Böylece Fran-g s^fla gittikçe yıkıldığını 5 gördükleri eski terbiyeyi S eanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1950
  • Doğanşehri sel bastı 13 kişi boğuldu 80 ev yıkıldı Doğanşehir,2 Milliyet)Bugün ilçemize bağlı 4000 nüfuslu Polat kasabası müthiş bir sel felâketine uğramıştır.Ani bastıran,sel,kasabanın 30 evini tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Köy r e "Bizi 18 milyonluk Türkiye nüfusunun en az on dört milyonu köylüdür;bunu coğrafya ¦kitaplarından öğreniyoruz.Köylü efendinuzdir;bunu vecize diye tekrarlaya tekrarlaya ezberlemiş bulunuyoruz.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Ucuz zeytin yağı Belediye tarafından imâl edilen halk tipi sadeyağının gördüğü rağbet üzerine,ucuz zeytin yağının da imâli için teşebbüse geçilmiştir.Zeytin,pamuk ve diğer nebatî yağların karışmasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Necip Fazıl bir suçtan beraat etti Sahibi bulunduğu Büyük Do ğu mecmuasında yazdığı Cihanın ideolocva manzumeleri başlıklı bir ^ti/iiAindan dolayı tevkif edilen Necip Fâzıl Kısakürek'in duruşmasına dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Mudanya seferberi Iludanya seferleri yaz tarifesi gerek Istanbuldan Eursaya,gidecek yolcuların,gerek Mudan ya,Gemlik,Armutludan Istanbula gelecek yolcuların her günkü ihtiyaçlarına cevap verecek şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • öğretmen Öğrenci sayısı Türkiyerîe mevcut okullar,buralarda ders okutan öğretmenlerle öğrencilerin sayısı tesbit edilmiştir.Buna göre memleketimizde muhtelif derecelerde 16048 okul vardır.Bunun 15310'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • KISA HABERLER if Şehrimize gelen Amerikalı müieşebbis Mr.Moore inşa etmeK arzusunda olduğu otel hakkında görüşmek üzere Vali ve Belediye Başkanı Fahreddin Kerim Gökayı makamında ziyaret etmiştirif Ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Coğrafya halfası Âliencı toplantı bugün törenle açılıyor Türk Coğrafya Kurumunun hazırladığı Coğrafya Meslek haftasının altıncısı,Fındıklıda Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsünde bugün saat 15 te a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • «'Milliyet» bu yeri her gün için okuyucularının serbest kürsüsü olarak a-V^^^0 W^/m;yırmıştır.Alâkalıların gözüne çarpmayan aksaklıklar,bozuk giden işler,haksızlıklar,birer fahrî müfettiş saydığımız v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • roın undu Polis,8 kişiyi yakaladı Emniyet İkinci Şube Kaçakçılık Bürosu memurları dün,sabahın erken saatlerinde Fatih,Fener ve Balatta 8 ev basmış ve ele 50 bin liraya yakın kıymette saf eroin ve esra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Öğretmenlerin terfii yeni Meclise kaldı Kanun kabul edilirse maaşlar iki derece artıyor İlk ve orta öğretim okullarında zam görecek öğretmenler hakkında müfettiş raporları alâkalı makamlara tevdi edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • cvTm VH-umaj MU I aMaıa«^ gıııiKgm,M.nr un Jtlıriit)ni|1aıl|tmı1,|lnt1f.^LJ.l^.s.^raı^ı.ı 3.Amerikanın harp zamanında kırdığı podarın üepsi siyasî hamlığımızın birer parçası idi.Biz zaman kazanmak j(i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • TA KVİM 3 Mayıs 1950 ÇARŞAMBA Rumî;Ni sarı 20 1366 Hicrî;Recep 15 1369 Vasati Ezani Gun 5.56 9.49 Öğle 13.11 0.03 İkindi 17.03 8.55 Akşam 20.07 12.00 Yatsı 20.52 1.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • KONGRE:7*r Turk kültür ocağının yıllık kongresi 5 mayıs cuma günü sat 14 de ocak merkebinde yapılacaktır.Sağlık memurları okullarını bitirenler derneğinin yıllık kongresi 6 mayıs cumartesi gü nü Etıbb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Nedim Güvenle bir konuşma İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Müdürü,kanunda yapılan değişiklikleri anlatıyor Yalnız İstanbu'.da 8 bin işçiyi aidkauar eden Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Cezalandırılan şoförler Altıncı Şube memurları tarafından yapılan taramaya hız verilmiştir.Alâkalı memurlar tarafından geçen mart ayında î 006,Nisan ayında 6105 motorlu vasıta kontrol edilmiş,bu kontr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Belediye kontroüarı D tin Belediye murakıpları 66 kasap,31 furun,30 lokanta,78 manav,77 sebzeci,18 tuhafiyeci,9 pastahane,6 sakatçı,8 sekerci,10 berber,15^ ltahve,4 muhallebici,7 balıkçı ve 28 bakkal,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Gecekondu yoSları Gecekondu mahallesinde yolların inşasına başlanmıştır.Ayrıca elektrik vermek üzere hazırlanan plânlar da bitmek üzeredir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Çiçek bayramı İstanbul Belediyesi tarafından 6 7 Mr.yısta Gülhane Parkında Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetile eğlenceler yapılacaktır.Duhuliye 25 kuruştur ve hiç bir mecburi masraf yoktur.Karadan oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Adalet sarayı yapılıyor Sultanahmette arsası istimlâk edilen Adalet Sarayının inşaasına Haziranda başlanacaktır.Hâlen üzerinde binalar bulunan İnşaat sahasının meydana çıkarılması için Bayındırlık Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1950
  • Ueyz evler yapılıyor İnşaata Haziran içinde başlanıyor Ucuz ev inşaatının geciktiğine dair bir sabah gazetesinde çıkan haber üzerine Vali ve Belediye Başkanı Fahreddin Kerim GÖkay şunları söylemiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Okuyucularımızdan aldığımu yüzlerce şikâyet mektuplannda Karolinanın son cildi ne zaman çıkacak di yo soruyordunuz,Cüvaıa:Rafet Zaim'er Yayınevi Ankara Cad.i(j 1st.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • «re" JIYASÎ MİZAHÎ İÇTİMAİ EŞ'EKC HAFfA'-IK GAZuTEl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Türk Anonim Ortaklığı Sermayesi;5.700.000 TL.Yakında Sayın istanbul halkının hizmetine girecektir.Yeni Postahane Caddesi No.47 AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Tahranda üniversiteliler Grev ilân elti Tahran,2 A.A.Tahran Üniversitesine mensup 4 bin talebe bugün grev ilân etmişler ve ünivcisire kapanmıştır.İki hafta e\el bin bcşyüz tıp talebesi daha fazla tibb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Honkonta sabotaj Hong Kong 2 A.A.Bu sabah müstakil Sing Tao Yok gazetesine atılan bir bomba yüzünden bir kişi ölmüş ve 4 kişi yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Sıırîyede kabine dununu nazik durumda Şam 2 Radyo)Ekrem Horanı kendisine yapılan bütün ımiracaatlere rağmen istifasını geri almadığından,kabinenin durumu henüz bir buhran mahiyetini almamakla beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Bevin hasta Londra 2 A.A.İngiliz resmî çevrelerinden bildirildiğine göre Nisandan beri Manor House'da yatan Bevin,bu hafta sonunda hastahaneden çıkacaktır.Fakat verilen haberlerde katî bir tarih tasri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Şefik Soyer,Bedii Faik aleyhindeki davasından vazgeçti Konya 2 Milliyet)Vali Şefik Reiik Soyer,bugün Konya asliye ceza mahkemesine gönderdiği bir dilekçede Bediî Faik aleyhine açmış olduğu neşren haka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Yeni harb yaklaşıyor Keımey'e göre,ilk taarruzu Ruslar yapacak Wichita Kansas 2 A.A.Reuter)Harp esnasında Pasifikteki müttefik hava kuvvetleri komutanı bulunan Amerikalı general George Kenney,dün aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • I Dört sen® 1 e Dört sene evvelin hava-e ğ7 siyle bugünü mukayese e-E e denler,demokrasimiz he-e E sabma,ferahlık duymadan E geçemiyeceklerdir.Artık E belli ki,bütün aksi cere-e S yanlara,bütün karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • iskenderun Istanbul hava seferleri başladı İskenderun,2 Milliyet)Devlet havayolları uçak seferlerinin yaz tarifesi,1 mayıstan itibaren tskenderuna,pazar dahil her gün,Arkara,İstanbul,izmir olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Amerikan yardımı Yardımın Sovyetlerin eline geçtiği iddia ediliyor Washington 2 A.A.Cumhuriyetçi ayan üyesi James Kem Ayan meclisinde yaptığı beyanatta bilhassa İngiltere,Belçika.Fransa gibi Marshall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • SAYIN DOKTORLARA Sclıering A.G.Berlin HORMON MÜSTAHZARLARI Anteron 1000 î.U.2 Amp.«Hypopyse öri fuss hormonu» A Faktörü Cortiron 5 mg.4 Amp.C.rtiron 10 mg.4 Amp.Progynon 30 Dragees Progynon Forte 15 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Arthıır'ım ithamı General,Komügnist Par!isini kanun dışı ilân ediyor Tokyo 2 AP)General Mc Arthur,bugün,on ay içinde 1kinci defa olarak Japon komünist partisinin kanun dışı edilebileceğini bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Atom casusluğunun Kanada Dışbakanı 400 kişilik bir listeden bahsediyor Ottawa 2 A.A.Lps)Kanada Dışişleri Bakam Parlâmentoda verdiği bir demeçte,memleketinin Dr.Fuchs hakkında Inglterenin nazarı dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Siyasî Vaziyet Ingi lîereeüdki buhran İngiliz işçi partisi,şubat sonunda yeniden fakat çok zaif bir ekseriyetlekazandığı iktidarı muhafaza için giriştiği yeni mücadelede Çok buhranlı devirler geçiri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • İNŞAAT LEVHALARI Pek yakında tekrar satışa arzedilecektir.Benzerlerine Kıyasen daha sert,daha kesif olup,suya,rutubete ve güneşe fevkalâde mukavim olan DURÜTEKS levhalarının yüksek meziyetlerini takdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • ÖN SÖZ Bu romandaki siyasî şahsiyetlerin isimlerini değiştirmedim.Gücenmezler sanıyorum.Çünkü nasıl olsa,bir gün geıec&k,benim hayatlarında yaptığımın başka türlüsünü ve belki de çok daha kötüsünü,öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • Bronco radyoları ve taşıdığı esrar İngiliz casuslarının Alman rina oynadığı oyun Alınanlar lıarptc Amerikada kurdukları bir fabrikadan dünyanın her tarafına ucuz radyolar günderiyoılardı.Fakat ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1950
  • j^jsiBai RAMİYELI AİLE CÜZDANI 2 Eylülde çekilecek 3 EVLİ Ve Para ilcramiyeli ye;girebilmek için cüzdanı olmıyanlar 6 Mayısa kadar bir cüzdan almalıdırlar.Cüzdanı olanlar birikmiş paralarım 6 Mayısa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.05.1950
  • Gemlik Aslijt Hukuk Yargıçlığından:950/10 Gemlikte oturaı aslen İznik yeni mahallesinden 56 sayılı evde nül'usa Ki itli Ali oğlu Idris Çavuş oğullarının açtığ* soyadı değiştirilmesi davasının yepıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1950
  • Saigonda tetlıiççüer 7 kişiyi öldürdıiler.Saigon 2 AP)Komünist tethişçiler dün Saigonun muhtelif kesimlerinde 24 el bombası atmışlar,bu yüzden 7 kişi ölmüş ve 70 kişi yaralanmış m tır.Hükümete ait bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1950
  • 1 Sağlamlık.2 Bayağıca.3 Yadetmek;mülk.4 Evliya mertebesine vâsıl olan;Çorba mahfazası.5 Kabul etmemeklik;Düşman.6 Asker;İngilterede bir bölge.7 Para ve mal mübadelesi sanatı 8 Tersi büyük birader Arg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1950
  • 'm Yukarıdaki resimde,hükümetin mönevî şahsiyetini tahkir ettiği iddiasiyle mahkemeye verilen ve dün beraet eden Necip Fâzılı görüyorsunuz.Solda Üstte Gazetacilcr Mektebi Cemiyetinden bir grupu kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1950
  • Gemlik Asliye Hukuk Yargıç hgından:demlik Hamıdıye mahallesi Or.ıangazı caddesi ti.No.lu evde oıuran Fatma Haktanır tarafından ko:ası Mehmet Haktanır aieynine açılan ihtar davasının yapılmakta olan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1950
  • Biga Asliye Hukuk Yargıçlığından:449/754 B:ga Türk Havi' Kurumuna izafetle şube idare kurulu başkanı Zekeriya Bener vekili ismail Canakay tarafından Biga İlçesinin Kemer köyü eski toprak mahsulleri of
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1950
  • ÖĞLE PROGRAMI:12.57 AçülS ve programlar,13,00 Haberler,13.15 Orkestra eserleri Pl.13.45 Şarkı ve türküler,okuyan;Nevzat Akay,14,20 Diş sağlığı mevzuunda konuşma;Prof.Ziya Cemal,14.30 Şarkı ve Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1950
  • Peter Cheyney'in Meraklı Hayatı Peter J Hey ney 1896 da Londrada doğmugtur;1915 de p.yade yüzbaşısı olmuştur.Harp hâtıraları arasında,vücudunun muhtelif yerlerinden aldığı i kurşun yarası vardır.Ayvıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1950
  • Yazan:Zeyyat SELiMOGLU!Bir seçim hikâyesi Adam söz söylüyor;adam boyuna söz söylüyor.Güneşin altında,meydanın bu yanındaki beton,parmaklıklı köşede,köşeye sırtını vermiş adam söz söylüyor.Çıkık,geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.05.1950
  • SİI^ 0ğ&m&\«L ft PŞ İlk maçını ayın 16 sınca "s-iktaşla yapaca:olan Sunderland takımı son r.adrosiyio Gün sonra İstanbula gelecek olan Hâlen İngiltere likinde üçüncü durumda bulunan «Sunderland" takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1950
  • ükrü ve Bülendin ı isteniyor Galatasaray ve Beşiktaş idarecileri,Genel iiüdürEiiğe 'müracaata karar verdiler Türkiye Yugoslavya maçındaki mahut hâdise yüzünden,hakem tarafın'an sahadan çıkarılan Şükrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1950
  • Türkiye kupası maçları yapılacak Futbol Federasyonunun hafta arasında yaptığı toplantıda,Tür I:iye Kupası adı altında,Millî küme ve Türkiye birincilikleri yerine kaim olmak üzere,elimi nasyon usulü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1950
  • j Biraz gayret Yirmi senedir mücade-1 leşini yaptığımız hakem dâi vasinin,ufak bir zümreye de inhisar etse,müsbet bir j safhaya girdiğini görmek I bu işi sevenleri fazlasiyle memnun etmektediri Hakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1950
  • Turnuvanın şampiyonu F.Bahçenin İzmi yapacağı maçlar sonunda belli olaca rde kfır Son hafta oynanan maçlar,Millî Eğitim şampiyonluğunun bu seneki karışık durumunu,biraz olsun değiştirmiş değildir.Zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1950
  • ümelerarası terfi maçlarında Galata gençlik başta gidiyor İkinci küme grup sonuncuları,Anadoluhisar,Beylerbeyi ile,üçüncü küme grup birincileri,Galatagençlik Alemdar arasında oynanan terfi maçlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.05.1950
  • Milliyet Muhabirleri Seçim Bölgelerinde C.Ercan Eskişehirden bildiriyor:Seçim v ücudelesi burada pek o kadar hararetli değil.Bunu D.P.Başkanı Muhtar Başkurt şöyle izah ediyor:Eskişehirin,taşı,toprağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1950
  • Sahibi:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare ed?n:E.Karacan Dizildiği yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN gezetecilik kollektif şirketi.Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1950
  • Şevketli Sultan Melırraeslerı atlarını u Bir kaç söz Faıih Sultan Mehmet ve İstanbul fethini büyük bir dikkat ve itina ile kendi gazetem olan «Yarın» için hazırlamıştım.Sonra,bir çok ilâve ve tashihle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • i\evm beval Bos iaralı birinci sahifedej yazılanlara çok.kjzmış:Nedir o eiinde bıçakla kedi kovalarken düyüp yara lanmak hikâyesi,böyle saçına şey olur mu?Peki işin aslı nedir?Sevimli hasta cevap verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Ankara 2 Milliyet)Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bugün saat 11,30 da beraberinde bayan İnönü ve C.H.P.başkan vekili Hilmi Uran olduğu halde özel trenle İzmiıc müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.Cumhurbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Genel Başkanı iş;i davası üzerinde durdu Samsun,2 Milliyet)D.P.Cenel Başkanı Celâl Bayar bugün şehrinize gelmiştir.Kendisini binlerce Demokrat Partili karşılamıştır.Genel Başkanın Samsuna gelişi şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Lünkj durulma l£a;tarafı tenra suarede] yeceklcrini ve hâdiseler sıra smda hifi kimsenin Emniyet memurlarına iiii bir taarruzda bulunmadığını ve küfür etmediğini söylemişlerdir.Oturum sırasında sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • 3 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 280.25 100 Fransız fr.0.Ü0 100 Liret 044.128 00 İsviçre fr.64.03 100 Belçika fr.5.60 100 Drahmi 01.376 00 Escudos 9.7890 SERBEST PİYASADA DÖVİZLER Dolar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Ankarada yakalananlar Bi':r,tarafı birinci sahifede] yap Lığımız tahkikata göre meselenin mahiyeti sudur;Bir kaç ay evvel Ankarada bazı duvarlara komünizm lehinde cümleler bulunan beyannameler yapıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • j^M-ua».Bit ABONE FİATLEEt Senelik 28 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler iyin iki mislidir.İLÂN FIATLERf Başlık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 L~ira 3 üncü n »4ı 4 üncü 4 İlân sayfalan santi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Florya Asfalfı üzerinde Her türlü konforu haiz Balıçef'evierde Beş Sene Taksitle Arsa Satıcı Arsaların kıymeti 1500 ilâ 2500 lira arasındadır.Alıcılar bu meblâğın dörtte birini peşin verecek,geri kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • ANNELER!Çocuğunuzu yalnız gıdalarla beslemek kâfi değildir.Çocukların kemiklerini kuvvctlegtiren ve dişlerinin çabuk çıkmasına kolaylık veren KALSİYUM ve FOSFATLI TOZFATİN ZAMBO Çocuk mamasını tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • 1st.Ly.Amirliği Aft K.tobt ilânlar.'$&$ti 1 Konya garnizon birlikleri için 500)ton buğday kapalı zarfla kırdırılacaktır.Muhammcntutarı 16000)lira,geçici teminatı 1200)liradır.2 Eksiltme 22.5.950 pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Kütahya J.Er Okulu Satmalına Komisyonu Başkanlığından Tasarlanan Miktarı Fiatı Tutarı Geçici Cinsf £üo Gr.Kr.Sn.Lira Kr.Teminat ihale g\iu Lira Kr.ve sac ti Sığır eti S000ÛÜÜ 120.00 löOOO.OO 2700.0» 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • "¦sizim şefhin keramatı.[iicçmci^aıecien ^e.umj dalarak insana Shekespeare'in dramlarını hatırlatan sahneler yaşatmış]arsa bu da ne sağcıların,ne solcuların,fakat onlardan evvel sağcılarla solculara f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Peres Bin [Baş tcrafı birinci sahifedej Kadın olsun ve sosyetede yeri bulunsun ö^ Perezi dinlemesin,Perczi yörmesin ve tanımasın.işte bu olmazdı.Gece eğlencesinin hazırlıklarında güçlük çekilmez,Nerey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • ğ Kızıl fchrikâf ya-paniar yaka!noı j^;ia^uh birinci snûi^od^j» ca harekete geçilerek bazı î kimselerin evlerinde araş-İl tırmalar yapılmıştır.Aldığımız malûmata göre ge!ın:u.e yakalanan 6 ko» munisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Çafalcada dünkü siyasî toplantı Dün Demokrat Parti müfettişi Hüsnü Yaman beraberle rinde Milletvekili adaylarından Mithat Söz-t ve Salih Keçeci olduğu halde Çatalcaya git misler Çatalca ve civar köyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Seçim günü Beş iarem bizLıd sahiiedcj mücadelesinin garip bir tecellisi olarak Konyuda bugün iki gazete birdon çıkamamıştır.Halk Partisinin neşretmekte olduğu Ekekon gazetesi sahipleri rakipleri bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • İngiliz C [Baş tarafı 3 üncü sahifedej da elli kadar talebe varmış.Bunların 34 ü muvaffak olmuş.Belçika işgal edildikten sonra,onu bu memlekete gön dermişler.Sonra bir motor hır sizliği tertiplemeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • özyörük'tn adaylığı »Uf tarafı birinci sahifede Hali] Özyörük'ün yüksek seçim kuruluna İzmir adaylığı için yaptığı müracaat da kabul edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Bahçıvan alınacak Samsun Belediye Başkanlığından" Aşağıdaki şartlan haiz bir bahçıvanbaşı alınacaktır.1 Belediye memur ve müstahdemleri nizamnamesinin göster difii evsafı haiz bulunmak,2 Askerliğini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1950
  • Samsun Sulh Hukuk Mahkemesinden".Davalı:îstanbulda Taksim Talimhane Aydece caddesi Koray apartımunında Mösyö Fritz Verner Tekel idaresi Samsun şubesi müdürlüğü ile aranızdaki tazminat dâvasının duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.05.1950
  • HİÇ BÎR BAKIMDAN TENKİT EDİLEMİYEI ÖNEMLİ VASIFLARI 1 F A BRİ K A TONAJI 2 M O T Ö R 3-D İ N G İL MESAFESİ 4 ŞASİ UZUNLUĞU 5 LÂSTİK ADEDİ ve EB'ADI 6.MA KASLA R 3 ton asgari.Benzin 6 silindir 72 beygi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1950
  • KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşterilerimize arzediyoruz.Model 249 1303/1304 201/202 Fabrika tonajı 7 6,2.5 Motor cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1950
  • 19 Haziran 1950 farihinde yapılacak çekilişe ait tasarruf hesapları ikramiye plânı 1 Ade* 10.000 1 I 2.500 4 500 5 0Û 20 1 100 70 50 Liralık 10.000 2.500 2.000 1.000 •UtC 3 000 105 Adı 5.00ü lira 18 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1950
  • £23" GRİP İN BAŞ.DİŞ.NEZLE.ADALE.SİNİR ROMATİZMA ve bütün darılara karşı GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Mısır Çarşısında Kiralık dükkânlar Yıllık kira ilk bedeli teminatı Lira Kurul ı Lira Kr.19ÛÛ.00 148 50 Eminönünde Hoca Alâettin mar hailesinin Mısırgarşısında kâin 83 No:l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan