Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
Arama sonucunda bulunan 216 adet kayıt listelenmektedir.
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

Sayfada gösterilecek sonuç:
Sıralama:
/ 5
  • 09.10.1964
  • Suzan Sözen kocasından boşanmak için dâva açtı Suzan Sözen,kocası Ferit Sözen aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma dâvası açmıştır.Suzan Sözen dâva dilekçesinde boşanma sebebini «yüz kızartıcı d
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1964
  • Suzan Sözenf eşi aleyhine tahliye dâvası açtı Suzan Sözen,kocası eski Emniyet Müdür Muavinlerinden Ferit Sözen aleyhine 10 uncu Asliye Hukuk Mahkemesinde tahliye ve tazminat dâvası açmıştıriddiaya gör
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • »iiwiWOMOuOuujw^WWWWWWWMIPW evir "Türk Sağandı Bir Fransız şirketi tarafından çevrilecek filmde kendi hayat hikâyesini canlandıracak."1 i SUZAN SÖZEN Hayatının filmini çevirecek OĞUZ ONGEN ÜRK Sağan»
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1960
  • Suzan Sözen'in ifadesi alındı Suzan Sözen'in dün taban Vilayette İfadesi alınmıştır.Sabık Menderes'in metresi Suzan Sözen'in ifadesinin,Menderes'in kendisine verdiği 180 bin lira ile alâkalı olduğu sa
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1961
  • [ORDU FİLM MERKEZİİ Menderes,Suzan Sözen'le münasebetleri hakkındaki sualleri cevaplandırıyor.CYan tarafındaki,Suzan Sözen'in kocası eski Müdür muavini Ferit Sözen'dir.Dün 39 sanığın sorgusu yapıldı.M
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • Zorlu ve Sarol'un yüzde noter senetleriyle ortaya FATİN Rüştü Zorlu ve Mükerrem Sarol'un nüfuz ticareti yoluyla iş adamlarından yüzde aldıkları vesikalarla meydana çıkarılmıştır.Askerî Adlî tahkikat k
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1996
  • DOĞAN HEPER Uç kadın,bir adam NCEKİ akşam Yasemin Bozkurt'un TV programında Türkiye 40 yıl önceye döndü.Politika,macera,kin,sevgi,haksızlık,kıskançlık,mertlik hepsi birden gözümüzün önünden film şerid
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 18 , Politika Haber
  • 30.05.1953
  • Aziz okuyucularına aşk va heyecan romanlarının en güzelini veriyor Bu eseri SUZAN SÖZEN hazırladı MİLLİYET okuyucuları Sahibini Arayan Kadın» ve «SUZAN SÖZEN» isimlerini derhal hatırhyacaklardır.Bunda
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1953
  • Aziz okuyucularına aşk ve heyecan romanlarının en güzelini veriyor Bu eseri Suzan Sözen hazırladı demek iddiamızı isbata kâfidir MİLLİYET okuyncnları «Sahibini Arayan Kadın» ve «SUZAN SÖZEN» isimlerin
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.2004
  • a Üçü de evli Yılmaz Karakoyunlu "Yorgun Mayıs Kısrakları" adlı kitabında Yahya Kemal,Nazım Hikmet ve Adnan Menderes üzerinden Cumhuriyet'in kuruluşundan 1960'a kadar uzanan dönemi anlatıyor.Karakoyun
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet, Pazar
   Sayfa 8
  • 29.08.2004
  • a Üçü de evli Yılmaz Karakoyunlu "Yorgun Mayıs Kısrakları" adlı kitabında Yahya Kemal,Nazım Hikmet ve Adnan Menderes üzerinden Cumhuriyet'in kuruluşundan 1960'a kadar uzanan dönemi anlatıyor.Karakoyun
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet, Pazar
   Sayfa 9
  • 13.09.1960
  • Ermeni Patriği Karakin Haçaiuryan istifaya zorlandı.Ethem İzzet Benice bir tavzihte bulundu.Romancı Suzan Sözen ise konuşmadı AKİS dergisi son sayısında Ermeni Patriği Karakin Haçaduryan ile «Gece Po
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • Suzan Sözen dün 4.Ağır Ceza mahkemesinde irtikap suçundan yargılanan bir emniyet mensubunun duruşmasında tanıklık yapmıştır.Üzerinde siyah döpiyes bir elbise ve ello» rinde beyaz eldiven bulunan Sözen
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1952
  • Sahibini arayan kadın Yazan:Suzan Sözen EJebî romanımızın yazan Suzan Sözen Değerli ve genç romancı Suzan Sözen'in yeni eseri «Sahibini Arayan Kadın» ı bugün üçüncü sayfamızda neşre başlıyoruz.[Devamı
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • Siyasî olaylar dergisi SIR İÇİN HİÇBİR ŞEY SIR DEĞİLDİR Emin Kalafat'ın Sabahat ismindeki bir kadın vasıtasıyle çevirdiği işleri SIR'da bulacaksınız.Koraltan'ın Alman mürebbiyesi Barbara,«Koraltan'ın
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • SUZAN SÖZEN'in MENDERES'E İTHAFI ANKARA,HUSUSÎ Sakıt Başbakan Menderes'in Başbakanlıktaki çalışma odasında yapılan araştırma sırasında,meşhur kadın romancılarımızdan Suzan Sözen'in son romanı olan «Sa
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1966
  • «Avrupa'dan hediyelik eşya geldiğini» söyleyerek bâzı kimselere boş makbuz imzalatan ve daha sonra da bu makbuzları bono haline getiren İrados Tarabyanos ve Ahmet Tezel isimlerinde iki dolandırıcı yak
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1967
  • Bir Tefrika Münâsibeti İle KADIN romancılarımızdan Suzan Sözen Hanım bir mecmuada,tarihî bir roman tefrikasına haşladı.İlk tefrikayı dikkatle okudum,tarihî tefrikalarda kalem,hor şeyden evvel tarihi v
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2 , Görüşler
  • 28.05.1953
  • Azız okuyucularına aşk ve heyecan romanlarının en güzelini veriyor Bu eseri Suzan Sözen hazırladı ıj j IJVVVVVV~IJ"1/VV I MİLLİYET okuyucuları Sahibini Arayan Kadın ve SUZAN SÖZEN isimlerini derhal ha
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1953
  • Aziz okuyucularına aşk ve heyecan romanlarının en güzelini veriyor ana DÖNE Bu eseri Suzan Sözen hazırladı MİLLİYET okuyucuSarı Sahibini Arayan Kadın ve SUZAN SÖZEN isimlerini derhal hatırlıyacakiarda
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1960
  • Menderes'e gelen 3 mektubun açıklanması akisler yarattı t Ba$tarafı Birincide I PATRİK NE DİYOR?Ermeni Patriği,Menderese yazdığı mektup hakkında «Yanlış,telâkki edil* diğini görüyorum.Böyle olacağını
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1960
  • SUZAN SÖZEN'in Aşk Mektuplun,Kitap halinde çıktı.Fiafı 1 Lira Bayilerden isteyiniz.Yeni Çağlayan Yayınevi.
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1960
  • 1 SUZAN SÖZEN'in Aşk Mektupları,Kitap halinde çıktı.Fiatı 1 Lira I Bayilerden isteyiniz.Yeni Çağlayan Yayınevi.
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1953
  • n Gazetemizde tefrika olarak neşredilen ve fevkalâde beğenilen kıymetli kadın romancılarımızdan SUZAN SÖZENin eseri kitap kalinde çıktı.Fiatı 100 kuruş.İNKILÂP KİTABESVİ
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • İstanbul'da nezaret altına alınanların eşlerinin anlattıkları Suzan Sözen «Orduya babam gibi güvenirim» diyor.Sevinç Aygün'tin endişesi eşinin seker hastalığı LEYLA EBDUBAM ¦Babama nasıl güvenirsem,Tü
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.11.1960
  • V3vSayıiındâ 3.Meseleyi Açıklıyor Suzan Sözen Rus Casusu mu?$WIa$flye Menderes'e «öre üniversite Olaylım Bugün çıktı
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1952
  • Sahibini Arayan Kadın [Baş tarafı 1 incide] bağlıyacaktır.Bunu&iı evvel «Rahik-v» |j ve «Kil alık Ruh» adiyle iı i güzel t seri kitap halinde çıkan Suzan Sözen,bu yeni îvmaniyJe,Türle okuyucul ıra,İlk
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.02.1961
  • Zeki Şahin,"Polisle rüşvet âdetti,dedi t Bağtarafı Birincide ye eokup muhtariyeti evvelâ zedeleyen şahıs olduğunu iddia etti.Ba-jjcan Başol,kendisinin şahsiyat yapmamasını istediği zaman Şahin,dedi ki
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.2004
  • Romancı n Sözen I.S.Donemin başbakanı Adnan Menderes uı 71 I i* ı I,Opera sanatçısı Ayhan Aydan Karakoyunlu'ya gö Adnan Menderes,Ayhan Aydan'la "büyük aşk yaşadı" ı ama Suzan Sözen ile ilişkisine "cin
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet, Pazar
   Sayfa 1
  • 26.05.1953
  • MİLLİYET okuyucuları «Sahibini Arayan Kadın» ve «Sıızan Sözen» isimlerini derhal hatırlayacaklardır-Bundan bir müddet evvel gazetemizde tefrika edilen «Sahibini Arayan Kadın» çok geniş bir alâka topla
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • SUZAN SÖZEN'İN İFADESİ ALINDI Baştarafı Birincide hakkında Vilâyet tahkik komisyonundan Yüzbaşı Aydoğan Knrslıoğlu'nun hazırladığı dnsya merkez kurula gönderilmiştir.Dnsya talıkikal' aşağıdaki iddiala
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1952
  • Bugün iç sayfalarımızda 2 ncide İsmail Hami Danişmend'in makalesi Lâika Karabey'in musiki yazısı,Orhan Özkırım'm fıkrası.3 üncüde Siyasi İcmal,F.N evruzoğlu'nun fıkrası,Suzan Sözen'in edebi romanı* 4
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • ramdan itibaren «Sahibini Aravan Kad»n» adlı yeni ve çok piizel romanını tefrikaya bağlıyacağımız kıymetli muharrir S uzan Sözen Sahibini Arayan Kadın Yazan:Suzan Sözen Milliyet,3 Haziran Salı günür.c
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1962
  • En çok okunan Mizah gazetesi İSMET PAŞA'ya ZüteiilcAf¦K MEKTUP W06mk feMHIHOTB BP^HUBBiB ni Ya7an* Atİ7 Necin Bu sayısı mizah şaheseridir.Kahkahalarla gülerek okuyacağınız bir yazı:HER AİLE UCUZ TAKUN
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1967
  • Yarından İtibaren SUZAN SÖZEN'in Yeni Romanına Başlıyor t UNUTULAN YEMİN Sadrazamı severi genç ve güzel bir kadının ıstırapları.Ölüm kuşkuları içinde gizli buluşmalar.Cellât ile sevgili arasında.3000
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2 , Görüşler
  • 23.10.1999
  • VEFAT Merhum Müzeyyen ve Hüseyin Saraç'm kızları merhum Gülsüm ve Mehmet Delimollaoğlu'nun gelinleri,Mesut,Hasan Delimollaoğlu,İhya Feyzioğlu,Fatma Kuday'ın gelinleri,Kamuran,merhum İhsan Sarac'ın kız
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 27 , İlan
  • 13.01.1963
  • 1 Ürv-Bir yılda hazırlanan araştırma v»oö^»i-CİNSEL VE SOSYAL DAVRANIŞLARİYLE KADIN anketimizin sonuçlarını yayınlamadan önce,Milliyet yazarlarından dördü kadın konusundaki fikir ve görüşlerini açıkl
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1963
  • SİYAH ZA SUZAN SÖZEN Osmanlı sarayının o devre ait bin türlü entrikalarını,aşk ve heyecan dolu,çoğu gizli kalmış maceralarını,SU-ZAN SOZEN'in kalemi yaşatmaktadır.Nefis bir kuvertürle fevkalâde ciltli
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1962
  • SİYASETTE CEMİYETTE DÜNYADA Gizli olayların skand alların mecmuası Her satırı hâdise olacak mecmua BUGÜN ELİMİZDE!Senenin hâdisesi:SUZAN SÖZEN NİHAYET KONUŞTU En son fotoğrafları ile süslü senenin röp
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1952
  • Sahibini Arayan Kadın [Baş tarafı 1 incide] Suzan Sözen,size bu romanımla sahibini arayan bir kadının aşk ve heyecan dolu maceralarını anlatırken,akıcı ve çekici üslûbu ve renk dolu tasvirleriyle,eser
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.10.1959
  • GUNUN MEVZUU:^AAM RADAR V K t 1 0 Okumak istediğiniz Herşey YARİN ÇİKİYOR RADAR Sabırsızlıkla beklenilen «RADAR» daha ucuz fakat daha mükemmel ve daha güzel bir şekilde yeniden çıktı İa-Merakla,zevkle
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1953
  • Milliyetin neşredeceği yeni aşk ve heyecan romanı Süz an »özenin yeni bir eserini neşre başlıyoruz MÎLLİYET okuyucuları «Sahibini Arayan Kadın» ve' «Suzau Sözen» isimlerini derhal hatırlayacaklardır-B
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1993
  • Sarayda nişan Tanınmış işadamı ve Fenerbah çe Kulübü eski başkanlarındar Ali Şen'in kızı Suzan ile DYP İstanbul İl Başkanı Orhan Keçeli'-nin oğlu Nedim Keçeli Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenleev
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4 , Yaşam
  • 10.06.1981
  • Hülya Dursun,K.Temel Doyuk,Gökhan özbay,ömür Tezel,Taner Tekdemir,AylinCahtürk,Filiz Cebi,Nihan Erkan,Tanya Arslan,Emine Duran,Ahmet Sözen,Ayşe Elif Duran,Koksal Sezer,Tay lan Kadıoğlu.Ahmet Sözen,Ayş
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 03.07.1960
  • kasasında dosyaları çıktı Sabık Başvekilin kasasında çeşitli kadın eşyası ile müstehcen resini ve filmler de bulundu.Asıl ifşaat malı kemede yapılacak ANKARA,HUSUSÎ SABİK ve sakıt Başbakan Adnan Mende
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1960
  • m {BAŞA RENK V.v.'a v.vvvi^ L-î*ft fc*Mı f DİKTATÖRLER K&üJcatibı 00 YassıadaVa gitmeğe lüzum kalmadı.Bu eserde düşüklerin bütün içyüzlerini bâzan ibret,bâzan da kahkahalarla okuyup seyredeceksiniz.Tü
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • mâmsâm Bütün TUrkiycnin sabırsızlıkla beklediği aylık bu eser,Beş renkli nefis iki kapak içinde iç sayfaları bastan başa Renkli tablolar,ayrıca büyük renkli bir panorama ile politika mizahının şaheser
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1961
  • Menderes'in servetinin 53.9 u gayrimeşrû Ş Baştarafı Birincide tutarında döviz almış?ve bunların karşılısını ödememiştir.Düşük Başvekilin masraf hanesinde kadınlara ayırdığı paralar büyük yekûn tutmak
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1996
  • Güsar,Esma Güvcli,Anıl Güven» Cuma Güven,Çe Lütfi Kurban Hacıoglu,Ebru Hacıosmanuğltı,Tülir Hürzat,Fatma Hüsem,Recep Içkır,Bahar ildir,Ayn İkizoglu,Zafer llgez,Belkis İthan,Ercan ilhan,ismet YÖNETİM K
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 31 , İlan
  • 04.09.1989
  • "Sakili kavga etmeyin" Sabancı ailesinden Hacı Sabancı'nın kızı Demet Sabancı'nın nikâh şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Kenan Evren,Hilton Oteli'ne geldiğinde genç gelin ve damat tarafından karşılandı
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2