Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
Milliyet Gazete Arşivi’nde 31 Aralık 2007’den sonrasına ait gazeteler neden yok?

Bu tarihten sonrasına ait Milliyet Gazetesi Arşivi, dijital ortamda iç kullanıma ayrılmış farklı bir arşiv sisteminde bulunmaktadır.

Bu proje kapsamında bu tarihten öncesine ait basılı arşiv dijital ortama alındı. Yakında, 2007 Aralık’undan bugüne kadar

olan arşiv de aynı şekilde internetten sunulacaktır.

Bazı sayfalar Arşiv’de neden yok?

Zaman içinde eskime veya başka nedenlerle yıpranmış bazı sayfalar, onarımları tamamlandıktan sonra Milliyet Gazete

Arşivi’nden sunulmaktadır. Bazı sayfalar için onarım işlemi devam etmektedir. Bu nedenle Milliyet Gazete Arşivi’nde

bulamadığınız sayfalar olabilir. Bulunamayan sayfaların bazılarının önemli siyasi gelişmelerin yaşandığı tarihlere denk gelmesi,

bu tarihlere ait basılı gazetelerin, diğer tarihlere ait gazetelere oranla çok daha fazla okunmuş, dolayısıyla yıpranmış

olmasından kaynaklanmaktadır. Yıpranmış sayfalar, onarımları tamamlandıkça, Milliyet Gazete Arşivi’nden sunulacaktır.

Milliyet’te çıktığını bildiğim/düşündüğüm bir haberi bulamıyorum; bu haberi bulmada bana yardımcı olabilir

misiniz?

Milliyet Gazete Arşivi’nde sunulan tüm sayfalara/kupürlere, tarih belirtilerek veya sözcük araması yapılarak ulaşılabilir.

Arama sonucunda çok fazla sayıda sonuç ile karşılaşılması durumunda, aramada kullanılan sözcüklere yeni sözcükler

eklenerek veya gelişmiş arama ile ek kriterler belirtilerek yeni aramalar yapılabilir. Kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuş olan

bu yöntemler dışında ilgili habere ulaşmak için ek bir yardımımız bulunmamaktadır.

Arşivdeki sayfaları/kupürleri yazdırmam veya bilgisayarıma kaydetmem mümkün mü?

Milliyet Gazete Arşivi’ndeki sayfalar/kupürler internet üzerinden okunabilmekte, fakat yazdırılamamakta ve bilgisayara

kaydedilememektedir.

İstediğim bir sayfanın/kupürün dijital veya basılı bir kopyasını bana gönderebilir misiniz?

Şu anda böyle bir hizmetimiz bulunmamaktadır.

Milliyet Gazetesi'nin basılı koleksiyonlarına nasıl ulaşabilirim?

Ülkemizde halka açık veya bulunduğu kurum bünyesinde hizmet veren bazı kütüphanelerde Milliyet koleksiyonları

bulunmaktadır. İstanbul'da Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı (Taksim), İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

ve Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi; Ankara'da Milli Kütüphane, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve T.B.M.M Kütüphanesi

ile İzmir'de Milli Kütüphane koleksiyonumuzun bulunduğu kütüphanelerden bazılarıdır.