Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
Arama sonucunda bulunan 1477 adet kayıt listelenmektedir.
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

Sayfada gösterilecek sonuç:
Sıralama:
/ 30
  • 17.09.2006
  • Bekçi Murtaza müze nöbetinde Orhan Kemal'in uzun yıllar çalıştığı ve 'Bekçi Murtaza' romanıyla ölümsüzleştirdiği Milli Mensucat Fabrikası,'kültür varlığı' olarak tescillendi.Fabrikanın müze olması gün
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 17
  • 18.07.1954
  • Millî Gençlik Teşkilâtının yıllık kongresi dün yapıldı Kongrede Santral Fabrikasından çıkarılan 87 işçinin işlerine iadesi istendi ve W.A.Y.toplantısına gidecek delegeler seçildi Türkiye Millî Gençlik
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1963
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASI İSTANBUL MENKÛL KIYMETLER VE KAMBİYO BORSASI BÜLTENİNDEN ALINMIŞTI* Menkûl kıymetler ve kambiyo borsası komiserliği tarafından,Vergi Usul Kanunu' nun 263 inini maddesi gereği
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1982
  • ADANA,ÖZEL Adana'nın ilk tekstil fabrikası "Millî Mensucat"a,SSK'nın Adana Bölge Müdürlüğümde dün yapılan ikinci ihalesinde de alıcı çıkmamıştır.SSK tarafından prim borçlarına karşılık olarak 2 yıl ün
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.03.1954
  • ilia imizin ir?«usuııııııoım iimmiic Frar kfurtta yapılacak genç takımlar dünya şampiyonastıta iştirak edecek olan gençlerimiz kampa çekildiler Genç milli takım n amzetlerimiz yaptığı hazırlık maçları
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5 , Spor
  • 18.07.1954
  • Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı beyannamesi Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı yayınladığı bir beyannamede,Santral Mensucat Fabrikasından çıkarılan 87 genç işçinin uğradıkları madd!ve mânevi zararlar üze
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Türkiye Mülî Gençlik Teşkilâtı kongresi Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı büyük kongresi 17 temmuz cumartesi günü saat 10 da şehrimizde toplanacaktır.Kongreye,Türkiye Milli Talebe Federasyonu,Türk Kadın
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Milli Gençlik Teşkilâtı kongresi toplanıyor Bugün saat 14.30 da Federasyon merkezinde yapılacak olan kongre üç gün sürecek Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı kongresi bugün saat 14.30 da Federasyon merke
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1983
  • Millî Mensucat'ın fabrikaları satıldı ADANA,AKAJAN?i ÇİNE düştüğü krizden kurtulamayarak I SSK'ye devredilen Millî Mensucat Fabrikasının makineleri satıldı.Adana SSK Bölge Müdürlüğü'nün oluşturduğu bi
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4 , Ekonomi
  • 02.11.1955
  • Meclis dün Bayar'ın bir nutku ile açıldı ğ Baştarafı birincide borçluyuz.Aynı zamanda bu artışın memleketimizin,iktisadî,içtima!ve sıhhî sahalarda kaydetmekte olduğu gelişmelerin bir muhassalası olduğ
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1969
  • VEFAT Fabrikamız İdare Meclisi Reisi Sayın İsak Saban'ın refikalan Sultana Saban Hanımefendinin vefatı dolayısile kederli ailesine başsağlığı dileriz.KARTALTEPE MENSUCAT FABRİKASI T.A.Ş.Milliyet:7155
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.10.1970
  • SEKRETER Kartaltepe Mensucat Fabrikası FABRİKA MÜDÜRÜ SEKRETERİ anyor_Adayların seri daktilo yazabilmeleri,İngilizce veya Almanca bilmeleri şarttır.Tel:71 04 89.Milliyet 1G19S
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1962
  • HURDA Çinko,Bakır,Varil,Demir v.s.hurdaları satılacak.Akfil Mensucat Fabrikası Osmaniye Bakırköy.MİLLİYET 10409
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1960
  • 280 Lâstik işçisinin işine son verildi Lâstik işçilerinin sezon tatili meselesi Milli Birlik Komitesine aksettirilecek «Sezon tatili» dolay isiyle Balina Lâstik İş Fabrikası 200,Vfcnüa Fabrikası da 80
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1963
  • Aydın Yün Mensucat Fabrikasından Pamuklu boyamak için J I G E R Boya teknesi aranıyor Müracaat Tel.21 48 79 27 S3 72 MİLLİYET 11491
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1964
  • Adana Millî Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden İşletmemiz elektrik servisine ehliyetli ve tecrübeli bir jef alınacaktır.Taliplerin mufassal hal tercümeleri ile müracaatları.REKLAMCILIK 2113 T653
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1964
  • Adana Millî Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden İsletmemiz elektrik servisine ehliyetli ve tecrübeli bir şef alınacaktır.Taliplerin mufassal hal tercümeleri ile müracaatları.REKLAMCILIK 2113 7810
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.07.1964
  • ACELE SATIU!1 Adet Levyatan yün yıkama makinesi 4 Adet Büküm makinesi 10 Adet Dokuma makinesi AYVANSARAY MENSUCAT FABRİKASI Ayvansaray Caddesi No.60 62 îstanbul MİLLİYET:9729
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1965
  • ABDURRAHMAN MACİT MISIRLI Mensucat Boya Fabrikasının Yeni Telefon Numaraları 471230 «e 471231 'dir MİLLİYET:1682
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Û° CÎ'n Un fiili t* IiimB RdÇaKC vakaları ar Kilis Milliyet)Kiliste Kaçakçılık vakaları son güni.bir hayli artmıştır.Son tiiarak Kili*;Gaziantep yolu üzerinde bir kaçakçı şebekesi el geçirilmiştir.V
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1966
  • NARİN MENSUCAT FABRİKASI A.Ştplik ve thsar Ustabaşılarv ile Boyahane Postabaşılan alacaktır.Müracaat:Bakırköy Koşuyolu Aksu Cadd.No.10 Milliyet 4808 1
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.03.1968
  • AÇİKLAMA Milliyet'in dünkü sayısında yayınlanan «İşçilere borçlu işveren lokavt yaptı» başlıklı haberde adı geçen Yedikule Mensucat Fabrikası sahibi Gabriyel Gavriyeloğlu dün bir açıklama yaparak işçi
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1985
  • Şevket Yılmaz'm sendikasına madik ENİ yasal düzenlemelerin gereği olarak,sendikalar arasında kıyasıya bir rekabet sürüyor.İzmir'de TARİŞ'in Çiğli İplik Fabrikası'nda Türk-İş'e bağlı ve genel başkanlığ
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.04.1966
  • NARİN MENSUCAT FABRİKASI A.f.İplik ve thsar Ustabaşılan ile Boyahane Postabaşılan alacaktır.Müracaat:Bakırköy Koşuyolu Aksu Cadd.No.10 Milliyet:4783
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6 , Sanat Eğlence
  • 25.06.1975
  • ENDÜSTRİ Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Türkiye'nin ekonomik tablosu genellikle,endüstri tablosu ise özellikle hazindi.Aşağıdaki istatistik bu tabloyu bir nebze yansıtıyor.Endüstri cinsi Müessese say
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet, 50 Yıllık Yaşantımız
   Sayfa 186
  • 28.02.1958
  • S/S Aydın 1/958 Seferinde Hamule ilgililerine 27 Şubat 1958 tarihinde,Cumhuriyet,Milliyet gazetelerinde intişar eden ilânımıza ektir.22 Şubat 1958 tarihinde RIVER'deoturtulduğu BATH mevkiinde batmış o
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1958
  • YILI eleri toplu olarak sunan bu yazı gazetemiz sekre-Dr.HALUK CILLOV tarafından hazırlanmıştır paralar,askerî kuvvetlere sarfedildiğinden,paranın iştira gücü devamlı olarak düşmüştür.Nitekim 1939 da
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1975
  • Yerlimalı kullanmalı.BİRİNCİ HEDEF AKDENİZ İDİ.İKİNCİ HEDEF İKTİSAT Ekonomik savaşm en önemli gereği,halkı tasarrufa alıştırmak ve millî endüstriyi kurmak ve güçlendirebilmek için yerli mallar kullanm
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet, 50 Yıllık Yaşantımız
   Sayfa 188
  • 25.06.1975
  • Yerlimalı kullanmalı.BİRİNCİ HEDEF AKDENİZ İDİ.İKİNCİ HEDEF İKTİSAT Ekonomik savaşm en önemli gereği,halkı tasarrufa alıştırmak ve millî endüstriyi kurmak ve güçlendirebilmek için yerli mallar kullanm
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet, 50 Yıllık Yaşantımız
   Sayfa 189
  • 26.10.1953
  • İktisadı durumumuz [Baş tarafı birincide'] g-etirdiginl görmekteyiz.Hal böyle iken,burada böyle bir ida reyi kurmak iç m gecesini gündüzünü harcayan hulûsu niyet sahibi bir iktidarı,vazifesini görmekt
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.06.1959
  • 118 bin işçiden ON BİNİ İŞSİZ t Baştarajt Birincide madiğim belirtmektedir.İstanbulda çalışan kayıtlı 118.826 işçiye mukabil işsiz adedinin 10 bin kadar olduğu kaydedilmektedir.Nisan ayında 3365 kişi
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1987
  • yıl önce atıldı.İş Bankası,başta temel sanayi rı üzere,bu 63 yıl boyunea ıgı ve su her işteki başarısını,yarattığı ine,ve Türk halkının sürekli büyüyen güvenine borçludur.Türk iye iş Bank as ı 63 yıld
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 15 , İlan
  • 23.08.1964
  • Türk Bankacılık tarihinde önemli bîr gün İS BANKASININ 40.YIL KUTLANIYO Memleketimizin en büyük malî ve ticarî müesseselerinden biri olan Türkiye İş Bankası,kırkıncı çalışma yılını tamamlamış bulunuyo
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet, Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 12
  • 28.10.1968
  • Türkiye Güzeli Mine Kürkçüoğlu ve üçüncü güzel Pınar Başar,Akfil Mensucat Fabrikasında kumaş seçerken,sinema objektifine poz veriyorlar.pardesülerden birinin provasını yaptırırken.KRALİÇE 5 KASIM'DA L
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1977
  • Çetiner:«Simav,iftira kampanyasına katılmıştır» izmir,özel Kısa adı MİSK olan Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu)Genel Sekreteri ve Türk Mensucat-lş Sendikası Genel Başkanı Hüsnü Çetiner,CHP İ
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14
  • 02.11.1973
  • 50.YILDA Millî Mensucat SANAYİ veTİCARET TA.Ş.ADANA Kuruluş tarihi 1909 yılına rastlayan MİLLİ MENSUCAT fabrikasının 1926 yılında Mustafa ÖZGÜR,Nuri HAS,Nuh Naci YAZGAN ve Seyit TEKİN tarafından satın
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet, Türk Ekonomisi
   Sayfa 8
  • 30.05.2004
  • V İÇİMİZDEN BİRİ SABRİ TIĞLI 1926 yılında Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğar.İlkokulu Abana'da bitirir.1938 yılında okumak üzere geldiği İstanbul'da çalışmak zorunda kalır.1943 yılında Tophane Sanat
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet, Pazar
   Sayfa 18 , Yasayan Tarih
  • 04.08.1958
  • SAYFA:2.milliyet 4 AĞUSTOS 1S58 MHMyei'&H MEKTUP Sevgili MİLLİYET Okuyucusu,Geçen hafta Adana Amerikalıların değildir!başlıklı bir yazı yazmıştık,incirlik hava meydanında üs kuran Amerikalıların aral
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2 , Şehir Haberleri
  • 16.08.1954
  • I İktisadî ve Ticarî j Bahisler i ğ Petrol Ofisin İktisadî devlet te-ğ s şekkülü olmasına karar verildiği E bildirilmektedir.Milli Korunma Ka-mimi hükümlerine uyularak kuru-ğ E lan müesseselerin muvak
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1962
  • SATILIK EMLAK APARTMAN Dairesi,Nlsantas Topatacında 7 oda 190 metre inşaat tam konfor bos teslim 170.000 tediyede kolaylık 48 €3 50.ACELI 2 oda 1 hol kArglr alt Kat 25.000,orta Kat 30.000 Mür:22 87 62
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1984
  • 11 MiBliyet SPOR 18 NİSAN 1984 Trabzonspor-Boluspor Galatasaray-Karşıyaka Beşiktaş-Ankaragücü F.Bahçe-Bursaspor Federasyon Kupası Çeyrek Final ilk maçları bugün Trabzon ve İstanbul'da yapılacak.Ligde
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11 , Spor
  • 25.08.1962
  • MAHDUT MESULIYETU KARTALTEPE MENSUCAT FABRİKASI SİGORTALI İSÇİLER ve HİZMETLİLER YAPI KOOPERATİFİ Kooperatifimize ait inşaatımız bitmek üzeredir.9 Eylül 1962 Pazar günü saat 10 da inşaat mahallinde No
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1962
  • FABRİKAMIZDA Son sistem tesislerle Çile ve Bobin halinde Trikotaj ve dokuma iplik lerl boyarnaja basladığımı/ı sayın müşterilerimize bildiririz.ŞARK MENSUCAT FABRİKASI Kâğıthane,İstanbul Telefon:Fabri
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • Mensucat Santral ve Yedikule İplik Fabrikaları İdare Meclisi âzası bay Ril'at Eclin'in eşi ve Mensucat Santral T.A.Ş.İdare Meclisi âzası bay Şeci Edin'in annesi:ikjy MEVIİ 8 Ocak 1962 tarihinde vefat
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • MENSUCAT SANTRAL VE YEDİKULE İPLİK FABRİKASI İŞÇİ VE HİZMETLİLERİ Biriktirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığından KONGREYE DAVET Derneğimizin senelik mûtad kongresi 22 Nisan 962 Pazar günü saat 9 da
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • İzmirde işsizlik Mensucat fabrikaları faaliyetlerini durduruyorlar İzmir 4 Milliyet)Satışların durması ve mevcut stoklarının oldukça kabarması üzerine İzmir Pamuk Mensucat Fabrikası,819 işçinin işleri
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Celâl Bayaı Cumhurbaşkanı Amerika kaniyle birlikte İzmiı,13 Milliyet)Bu-I gün Acar motörü ile Yalo I vadan Herekeye gelen Cum hurbaşkanı Celâl Bayar ya nında Amerikan yardım heyeti başkanı Dorr ve eşi
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1950
  • ep 0 inşa edilmekte olan Siimcrb yerin istimlâkine 2( 0 bin lir İzmir,13 Milliyet)Şehrimizde inşa ediimekto olan Sümerbank mensucat fabrikasının bulunduğu yerde istimlâk edilen arazi ve binaların fiat
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1964
  • SANAYİİN DESTEKLENMESİ Bellibaşlı sınai teşebbüslerin hemen hepsine kredi vererek destek olun Türkiye İŞ Bankası,ayrıca,memleketimizin kalkınmasına yararlı mühim yatırımlar da yapmıştır.İS Bankasının
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1964
  • VEFAT Merhum Süleyman Çolak ve Fatma Çolak'ın oğlu,Sait Çolak'ın yeğeni ve damadı,Leman Çolak'ın eşi,Zehra,Saliha,Hamdı ve Cahit Çolak'ın kardeşleri,Rahmi,Hikmet ve Erol Çolak'ınenişteleri,Süreyya Çol
  • Haberi Oku    Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7