Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • İlli AÇIKLAMA «DURUM» sütununda 26 aralık 1972 tarihinde «BÎR BAŞIBOZUKLUK Kİ.başlıklı yazıya DHMİ Genel Müdürü Selâhattin Atay bir açıklama göndermiştir.Açıklama şöyledir:«Yeşilköy Beynelmilel Hava L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • 6.Filo İstanbul'a gelebilmek için davet bekliyor Amerika Birleşik Devletleri Altıncı TUo ve NATO Güney Bölgesi iteniz Kuvvetleri Komutanı 'l^imamiral Gerald Miller,res?nî görüşmeler yapmak üzere uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • Bağ Kura bugünden itibaren giren primini 10 cezalı ödeyecek ANKARA,AA BAĞ KUR uygulamasının dördüncü ayı dolarken,Kuruma cezasız girme süresi de dün sona ermiştir.Buna göre,ekim 1972 tarihinde kendi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • 4 KARDEŞ ve BİR BABANIN İDAMI İSTENDİ.İki yıl önce İzmit'in Sarıyer Köyünde 4 kişinin ölümüyle biten kavganın,4 kardeş sanığı ve kavgada iki oğlunu kaybeden Hasan Karslı'nın idam isteğiyle yargılanmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • SENATO,BÜTÇENİN TÜMÜNÜ KABUL Eni VE MADDELERE GEÇİLDİ SENATO'DA SUN AY'İN TUTUMU AP'li Akça,«Cumhurbaşkanı lütfettiler,tenakuza düşmemek için görev süresi konusunda beyanda bulunmaktan kaçındıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • MÜRACAAT SURESİ 20 ŞUBATA UZATILDI Okullarının şubat tatiline girmesi üzerine okullar sünenin uzatılmasını istedi.Şubat tatiline girilmesi nede-tılmıştır.Yarışmaya katılmak niyle yarışmaya müracaat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • Turhan Selçuk'u döven 3 polis hapse mahkûm oldu Karikatürist Turhan Selçuk'u bir yıl önce döven üç polis,dün 2 No.lu Sıkıyönetim Mahkemesince üçer ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • ÇETİN ALTAN'IN 4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDl Yazar Çetin Altan'ın Akşam Gazetesinde çıkan iki ayn fıkrası için açılan dâvalara,dün Sıkıyönetim ve Toplu Basın Mahkemelerinde devam edilmiştir.Sıkıyönetim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • İRAN BAŞBAKANININ MİLLİYETE ÖZEL DEMECİ Vietnam banşı Orta Doğuda anlaşmayı kolaylaştıracak Hüveyda,«İran 10 yıl sonra dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alacak» dedi TAHRANDAN DÖNEN SAMİ KOHE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • Komisyon,Eğitim Temel Kanun Tasarısını kabul etti ANKARA,ÖZEL Eğitim Temel Kanun Tasarısı Mehmet Yardımcı başkanlığında toplanan Millî Eğitim Komisyonunda dün kabul edilmiştir.Komisyon Başkanı Yardımc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • 4 DÖRTLER DERSRNESİ Tecrübeli 4 öğretmen yönetiminde ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ Fen sınıfları öğretime başlamıştır.Broşür isteyiniz.Katılmakta acele ediniz.Cağaloğlu İstanbul Reklâm karşısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • Santa Barbara Neva Preas gazetesinin muhabirlsrinden Keith Baltan İH konsolosumuzu öldüren Yanıkyan'ı önceden tanıyordu.Çünkü Yanıkyan bir kaç »y önce gazeteye giderek Dalton'a kendi fikirlerinden bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • Anayasa Komisyonu gözaltı süresinin 15 gün olmasında anlaştı Devlet Güvenlik Mahkemesi Siyasî haklar reddedilince,Gönenç AP'den ayrıldı Diyarbakır milletvekili Necmettin Gönenç,AP'nin siyasî haklar ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • ATEŞ—KES'ten SONRA Vietnam Savaşı İçin ateş kes anlaşması imzalandıktan sonra da.Kuzey Vietnam ve ABD birlikleri arasında küçük çapta çete çatışmaları olmuştu.Yukarıdaki re-I simde bu çatışmalar sıras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • METİN TOKERin yeni kitabı 8i» sir am kalanlar Lcilt 431 Sim 25 LİRİ.GENEL Dağıtım.Türkocağı Cad.Basın Sarayı No.1 DAĞITIM:MU» Cafialoolu İST.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • Kim kazandı?Vietnam savaşından kimin galip çıktığını söylemek için zaman erken.Yargıyı «siyasî savaş»tan sonra vermek doğru olur.VİETNAM savaşının «tırmanma»ya yüz «uttuğu 1965 yılında Saygon'dan «Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ iftiharla sunar DÜNYA VI ORHAN KEAAAL'in ölmez eseri 2 Baskı BÜTÜN KİTAPÇILARDA Adres:Altın Kitaplar Yayınevi Cağaloğlu/lstanbul Milliyet 1564
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • MEVLİD Aile büyüğümüz biricik varlığımız Eraincan tüccarlarından,M.Dursun Ma latya I loğlu'nun vefatının 40 inci günü mübarek ruhuna ithaf edilmek üzere 2.2.1973 cuma günü Erzincan,Yenişehir büyük cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • Oğlumuz ZEKİ RAŞAR'ın doğumunu dost vr akrabalara müjdeleriz TÜLİN ve PINAR KILIÇ 31.1.1973 Amerikan Hastahanesi Milliyet 1565
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • AYNUR TURŞOLUK İle Dr.ATA ERİM nlsanlundıklarıoı dost ve akrabalarına dUj delerler.28/1/1973 İstanbul Yeni Ajans:341 1571
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • VEFAT Merhum Hâkim Ali Rıza ve merhume Beyhan kızı,merhum Hâkim İsmail Ergüven'in eşi,Fahriye Ersoy,Avukat Nedim Ergüven,Yük.Mühendis Selim Ergüven'in sevgili anneleri,Hâle Ergüven,Yük.Mühendis Ekrem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • İLÂN Şirketimizin kuruluş mukavelesinin 9'uncu maddesi aşağıdaki şekilde tâdil edilmiştir.Keyfiyet ilân olunur.Tâdü edilen 9'uncu madde:Şirketin bilumum resmi ve hususi daire ve müesseseler,Milli ve E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • İMALAT MÜDÜRÜ Büyük bir plastik sanayi müessesesinin İmalât Müdürlüğünü deruhte etmek üzere Sanayide imalât sorumlusu olarak fiili tecrübeye sahip Makina veya Kimya Yük.Müh.veya Mühendisi Yabancı dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • TAKVİM "l-Vakit Güneş öfle 12 28 İkindi Aksam 17 25 Yatsı 18 59 134 İmsak Vasati 7 11 15 08 530 Ezani i 48 703 9 43 12 00 12 06 i I 1 Şubat 1973 Hicri 1392 ZİLHİCCE 27 Rumi 1389 Ocak İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • Sahibi:«m Genel Yayın Miııiy.t G.ut.ciı h ^g H|0| Müdürü:ERCÜMENT '"*2tf abdI KARACAN İPEKÇİ Müessese Müdürü NURETTİN DEMİRKOL Haber ve mdratotarden sorumlu müdür:HASAN PULUR Spor bölümünden sorumlu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • TEFEKKÜR Uzun süren hastalığı sonunda kaybettiğim çok sev-gili annem.VASFİYE AYTAÇ'm cenaze törenine katılan,çiçek gönderen,telgraf,telefon E ve mektupla veya evimize kadar gelmek suretiyle biz-leri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • Bilim ve Teknik'in 63.Şubat Sayısı Çıktı.Bütün Bayilerde bulunur.TBTAK Basın:10909)1541
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • aykırı olduğunu kabullenmek ve bunu ilân etmek demektir.Çünkü tazminat,ancak hukuka aykırı bir durumun sonucu ortaya çıkar ve bu aykırılık nedeni ile kişinin maddî ve manevi patrlmuanında beliren noks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ i Yargı denetiminin en belirgin niteliği,idareyi hukuka uygunluğa zorunlu tutması,yani aktif bir etki sağlamasıdır.Parlamenter sistemlerde bu aktif etki zayıfladığı oranda,sis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • »HÜRRİYET» ler BAHSİ A HASIRA bizde de «Hürriyet» âşıkları,hürriyet «susak»lan belirir.Bu «susak» sözü Kurum mamulâtından değildir.«Susamış» manasınadır.«Lehçe» lûgatında vardır.Hürriyet uluorta olurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • M ÜMİ üs JK X,v\J"5Wtoi«M(İCr^R;x:S l^^iy* vsa W;j*j^ FIŞKIRAN BUHAR İLE TURFANDA DOMATES YETİŞTİ Kuyucak ilçesinin Kızıldere köyü yakınlarında,yeraltı buharlarından yararlanılmak suretiyle,ilk kez tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • r-i DÜNYADA DÜN RUSYA'da muhalefet kaynaklarının açıkladıklarına göre,bir Kiev mahkemesi,sivil haklar savunucusu Leonid Plyushch'ın akıl hastası olduğuna karar vererek kendisini hir akıl hastanesine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • ELEMANLAR ARANIYOR Bir Batı Avrupa Firmasının lisansı ile elektronik cihazlar imâl edecek olan ciddî bir fabrikaya aşağıdaki elemanlar alınacaktır.1-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ 2-ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • AET'ye satış yapan fazla vergi vermeyecek ANKARA,ÖZEL Türkiye ile AET arasındaki anlaşmalar gereğince hazırlanan «özel İhracat Vergisi» Kanun Tasarısı,Meclis Başkanlığına gönderilmiştir,özel İhracat V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARI 6.DEVRE hergtm8ders 2 Şubat-14 Şubat 13 gün süreyle öğretim yapacak,ve FEN DERSLERİ toplu olarak verilecektir.KURS ÜCRETİ 500 LİRAdır.Peşinen gönderilmesi gerekir.Bu sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • «MARMARA» BAŞKA YERE ÇEKİLECEK On ay önce Haliç tersanesinde bir sabotaj sonucu yanarak batan Marmara yolcu gemisinin onarılmasının çok pahalıya mal olacağı anlaşılınca,satışa çıkarılması düşünülmuş,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • *XJ KANARYA ABALARI GEZİSİ İÇİN 3 SEL TURİZME TEŞEKKÜR EDERİZ Bugüne kadar yapttgımız benzeri gezilerin organizasyon bakımından en mükemmel örneğini vererek bizlere şahane bir tatil geçirtmiş olan SEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • M M M M ı SEL TURİZM Her Pazar KANARYA ADALARI 8 gün)6.000 TL.ve 125 Her Pazar BÜTÜN İSPANYA 15 gün)4Mİ TL.ve 250 Her Cumartesi NASSAU MİAMİ 10 RÛtı)3.15C TL.ve 250 Coronado vı B 747'lerle i;îdiş Dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • f EH3 CIJHAfTA TITANK Renkli posterini in parasız veriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • 2 Türk Atina'da uyuşturucu madde satarken yakalandı ATÎN A,AA Geçen balta Atina'da uyuşturucu madde kaçakçılığı iddlasiyle yakalanan 2 Türk yurttaşı ile İki Filistinli öğrenci,Atina Ağır Ceza Man keme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • Sıcaklık bütün yurtta azalacak Meteoroloji Genel Müdürü,«Özellikle iç kesimlerde ayaz nedeniyle kuru soğuklar başlayacak» dedi.ANKARA,AA IfEVLET Meteoroloji îş-II leri Genel Müdürü Prof.Ümran Emin Çöl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • Nixon ilkbaharda Güney Vietnam Başkanı ile görüşecek ABD Başkanı,Kissinger'i Hanoi'ye gönderiyor Amerikan halkının %411 Vietnam'da varılan anlaşmanın işe yaramayacağı kanısında.WASHİNGTON.AP Başkan Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • istanbul eledıyes;bütçes eleşt r İdi Encümen üyesi Emüler,sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin büyük kısmının Zeynep Kâmile verilmesini eleştirdi.Cuma günü Belediye Meclisine sunulacak 1973 İstanbul Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • YENİ GÜMRÜK KANUNU BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR ANKARA,ÖZEL Yeni Gümrük Kanunu bugün yürürlüğe girecek,gümrük İşlemlerinden bazüanm kolaylaştırıcı hükümler de bugünden İtibaren uygulanacaktır.Kanunun getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • Kamu iktisadî teşebbüsleri de petrol arayabilecek ANKARA,ÖZEL Petrol Reformunu görüşmekte olan Senato Geçici Komisyonu,devlet adına kamu iktisadi devlet teşebbüslerinin petrol arama ve isletme bakla s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1973
  • Silâh indirimi hazırlık görüşmesi Viyana'da başladı VİYANA,F e iı m 1 alagün büdiriyor NATO ve Varşova Paktı ülkeleri Avrupada Karşılıklı ve Dengeli Silah İndirimi hazırlık görüşmelerine dün Viyananın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • Clotilde,geldiğinden beri yüreğimi yepyeni bir his sardı.Birden onu korumak içgüdüsüne sahip oldum.Mutlu olmasını,beni babası yerine koymazsa bile,bir dayanak olarak görmesini istiyorum.Rita geldiğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • ^YOLDAKİ ADAM w Yazan:BEKİR BÜYÜK ARKIN umu İçeriden bağırtılarla,inlemelerin sıklaştığı bir sırada ellerinde tabancalanyla üç subay dışarı fırladı.Bir tanesi:Oldu,dedi.Harbiye Nâzın Nâzım Paşa öldü.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • Larousse 106sayı çıktı!112 sayfa,20 lira)DİKKAT:Bu sayıda renkli ilâve 4 yapraktır.Manajans:197 1557
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • Üniversite HAZIRLAMA-5subat BİLGİ DERSHANESİ CAĞALOĞl.i 27 7195 Milliyet:1551
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • SAKAT OLMAK SUÇ DEĞİL,SAKATI GÜÇSÜZ VE İŞSİZ BIRAKMAK SUÇTUR.TıtRk'İVC «SAKATI AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • SAKAT OLMAK SUÇ DEĞİL,SAKATI GÜÇSÜZ VE İŞSİZ BIRAKMAK SUÇTUR.TÜRKİYE SAKATLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • BULMACA 12 3 4 5 6 7 8 9 10 IH 6 II 7PC-8L_9İ I SOLDAN SA6A:I Balık avlamada i kullanılan,İnce dallardan örülmüş ka.l yıı;ülkemizde bir akarsu.2 TERSİ Aum,sinini aracı ve defter ölçüsü;TERSİ i Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • Z^frzı£*+çalıjmaktansg elbirliği ile daha iyi sonuçlar alabiliri!OĞLAK BURCU «Ag» J3g Yalnız lışmak niz.Ancak iş arkadaşlarının İyi seçiniz.KOVA BURCU «ıoc.k;gjL Sizi çok beğenen biri var.Her zaman iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • DOHHHY,AAR AJ.PHA GAI^İ SAHTE BİR AAİK-RpTiLAA STER.HAKİKİ-LERİhf' ELE SE-ÇT/REMEY/Z,AMA ^Ai-rrEStNi hA-Z/RLAZAB'LiRJZ.Z^rrEH STED/CS/AA SAHTE BİR BİR.ASOAAsARA-BULULAR/HAKİKİ-l-ERİYl-E AARŞi-LAŞT/R/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • oouLy 'tsiiı NUlsl ADİ ne ctSû r^BH.SlZJ lUCilLEN.BU KAKA O/fZEfrJ DE BU ZATEhJ-Baki* ÜSTEL.İK F/VUf.O^X Kot-jsjuAB'L-MEy İÇİM OKULU CUX ZAKT/BEN K\AASE E ZOe-ROL VBJ?A*HX tVV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.02.1973
  • KEMAL «Alınyazısının elinden kurtuluş var,benim elimden kurtuluş yok.D ERVlŞ Bey atını sürdü,bir üşüme sardı.Sudan uzaklaşıp bir karaçahlığa düştüler.Atlar balçık toprağa saplanan ayaklarını zor çekiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1973
  • İNSANLAR HASAN PULUR NÖBETÇİ DOKTOR VE TUTANAK CORUM'LU gazeteci Muzaffer Artuk gözlerinden rahatsızdı.Çorum'da göz doktoru olmadığı için kendisini yakın illerden birine gönderdiler.Devlet Hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1973
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV_ÎSTANBULDA İKİ BÜYÜK TARİHÎ SARNIÇ Yerebatan Sarayı Sarnıcı Ayasofya Müzesinin karşısındadır.İstanbul'un Bizanslılar devrinde yapılmış en büyük kapalı sarnıçlarından biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1973
  • Satmalına Müdürü Aranıyor BÜYÜK BİR SINAİ KURULUŞ;1.İktisat Fakültesi,ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi,I.T.İJV,Sosyal Bilgiler Fakültesi Mali Bölüm)veya eşitleri olan yabancı Fakülte veya yüksek okul mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1973
  • HOVARDA Dediğin böyle olmalı.Milliyet 1369 fC.S.FOUSTB Afrika Kraliçesi ÇIKTI Butun Kitaplarda.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ANKARA 641686)Kırmızı Mendil M.Ronet R.F.AS 47S315)İki Aşk Arasında M.Ronet,N.Amerle.R.F.ASLI 467091)1)Öldüren Seli F.Hakan,R.2)Cesurla Y.Koksal,F.Belgen R.ATA 642143)1)Yumurcak Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • TERCÜMAN ARANIYOR İstanbul'da faaliyette bulunan tanınmış bir anonim şirket,teknik ve ticari mevzularda Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya suratlı tercüme yapabilecek kadın veya erkek erkekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • BAYAN SEKRETER ALINACAKTA İyi İngilizce ve daktilo bilen hesap işlerinde tecrübeli sek:üter aranmaktadır.Şahsen müracaat:Tam Sigorta,Şişli,Bûyttkdere Caddesi Tam Han No.15 Yeni Ajans:337)1580
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • 3.şahıslara duyuru Şirketimizde İstanbul bölge müfettişi olarak çalışan Cahit TEZER in firmamızla hiçbir ilişiği kalmadığı,görülen lüzum üzerine 3.şahıslara önemle duyurulur.I KJLaJU MEYVE SUYU VE GID
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • ORTAOKUL ve LİSE OOREIMCİLERİIME n TAKVİYE KURSLARI OUO 3 ŞUBAT-3 MAYIS başak dersanesi-aksaray İst.tel 227496
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • Türkiye Zirai Donatım Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğü tarafından nakliye yaptırılacaktır Kütahya Azot İşletmesinden 78500 ton azotlu gübre muhtelif mahallere naklettirüecektir.Şartnamesi;Eskişehir,An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • DSi V.Bölge Müdürlüğüne Eleman Alınacaktır Bölgemize ait boru fabrikasında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki şartları taşr.yan ve durumlarına göre 11.10.ve 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • SEKRETER ARANIYOR Müessesemizin yazışmalarını yönetmek üzere;İyi derecede İngilizce yazıp,konuşan,Seri «İngilizce» daktilo kollanan,Dosyalama bilen,Turizm ve seyahat konularına ilgi duyan bir bayan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • AÇIK ARTTIRMA İLE SATILIK EY EŞYASI ve TELEFON Rahmetli Adviye Bülder'in terekesine dahil olup BüyUkada,Albayrak Sokak 2 kapı sayın binada bulunan yemek ve salon takamı,piyano,çini soba gibi çeşitli e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • ELEMAN ARANİYOR Bir ilâç şirketine Muhasebe Servis Şef Muavini Satmalına ve İthalât Memuru alınacaktıristeklilerin askerliklerini yapmış ve 30 yaşını geçmemiş olmaları lâzımdır,ingilizce bilgisi ve iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • Milliyet YAYINLARI Artık bütün yayınlarımızı taksitle satmalma imkânına sahipsiniz Talebinizin 15'i peşin ve geri kalanı 5 eşit taksitte Kitaplar nasıl alınacak?Aşağıdaki adreslerden taahhütname,yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • KENDİR ve KETEN SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNDAN 19042/2424 Yönetim Kurulunun 17 ocak 1973 tarihli oturumunda Şirketimiz Ortaklanan senelik genel kurulunun sureti âdiyede oturumu karar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • SEKRETERLER ARANİYOR istanbul Büromuzda ve Tarsus'daki Fabrikamızda çalıştırılmak üzere kalifiye sekreterler aranıyor.Aranılan vasıflar şunlardır Steno bilmek,iyi daktilo yazabilmek,ingilizceye vakıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • SCHOUM ALEJCHtM Damdaki Kemancı dan HkAYELH uuvkj I lıımdıkı Kaooacı |I İm ve UnuilUrİKİMtoklliUı lnaıkrlnlallflnv hlklrelerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.02.1973
  • Tarımsal yatırımın yüzde 43'ö toprak ve su için kullanılacak PLAN'DA TARIMSAL YATIRIM-LARIN %43,3' ÜNÜN ÖZEL KE-SİM TARAFINDAN MAKİNA VE DONANIM ALANINDA GERÇEK-LEŞTİRİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR İZMİR.AA Üçün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • ORTA DOĞU'da bir toplum 19601ı yıllardan bu yana sürekli gelişim göstermektedir.Anlamlı bir çelişkiyle,bölgenin bu en yüksek düzeyde gelişen toplumu küçük burjuva radikalizminin egemen olduğu Arap ülk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.Aşkale Fabrikası Müdürlüğünden 1 Trabzon Çimento Fabrikasından ve Batman Rafinerisinden fabrikamıza 24.000 ton fuel-oil şartnamesi esaslarına göre naklettirilecektir.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • İsparta çevresinde yağışlar başladı İsparta,t.h_a.İsparta'da son günlerde yağışların başlaması,bölge çiftçilerinin yüzünü güldürmüş ve kuraklık tehlikesi ortadan kalkmıştır.Üç aydan beri bölgeye hiç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Cumhuriyet lira 214.50 215.00 Reşat Ura 410.00 414.0C Aziz Ura 212.00 215.00 Hamlt Ura 235.00 240.00 Fransız Napolyon)190.00 195.00 İngiliz Kral)250.00 255.00 24 ayar killçe gr)32.13 32.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • PİYASADA BUGÜN Zty Ortalama arpa fiyatının artışı tepki ile karşılandı ESKİŞEHİR,THA Eitkişehlr Ziraat Odası Yönetim Kurulıf* arpa f.yatlan konusunda bir toplantı yaparak,«Fiyatların yükselmesini üzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Dövizli mevûuai için süre istendi Adana Sanayi Odası Başkanı,«mevduatı 3 nlsan'a kadar tasfiye imkânsız» diyor.ADANA,ÖZEL ADANA Sanayi Odası Başkanı Sakıp Sabancı,«Maliye Bakanlığının,dövize çevrilebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • SATILIK ÇİFTLİK İzmir'e 16 kilometre uzaklıkta,cadde üzerinde,içerisinde modern şekilde inşa edilmiş bir ev,ayrıca besi damı,bekçi evi ve Hoşteyn süt inekleri,elektrik ve suyu mavcut olup 2735 metreka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Sosyal Sigortalar Kurumu 1 Kurumumuz Süreyyapaşa Çiftliği etrafının galvanizli dikenli tel ile çevrilmesi işi teklif alma usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.2 İşin keşif bedeli 384.372,48 TL.ve geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Türkiye Emlak Kredi Bankasından bildirilmiştir Ankara—Gülveren Subay evlerinden daha evvelce kendilerine daire tahsis edilmiş bulunan tahsis sahiplerinden alman daireleri halihazır durumları ile almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Türkiye,AErden tarımsal elli urune tâviz istedi Türk delegasyonunun gerekçelerini açıkladığı istekler konusundac Ortak Pazar Komisyonu önümüzdeki hafta bir ön cevap hazırlayacak.D BRÜKSEL,M.Ali Birand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Devletçe sosyal durum ile ilgili yeni bir anket dizisi uygulanacak ANKARA,AYTEKtN YILDIZ,bildiriyor BEVLET İstatistik Enstitüsü 1973 yılında şimdiye kadar istatistiği yapılmamış ilgine konularda anket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Avrupa'da 70 kent oto trafiğine tahdit koyuyor OECD'nin bir raporuna göre,trafik kısıtlaması kentlerde karbon monoksit oranını %80 azaltacak TORONTO,ENGİN AŞKIN bildiriyor Avrupa kentinin Belediyesi,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • ECE AJANDASI 1973 Yıl başı HEDİYELERİNİ VERİYOR 7 nci noter huzurunda kazanan numaralar tcsbit 22 Ayar Altın Bilezik KAZANANLAR 6255 9414 17064 19312 27802 36217 39016 48315 56001 59019 66899 69999 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • HOVARDA Dediğin böyle olmalı.Milliyet 1559
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • SATIŞ ELEMANLARI ARANNOR tthal malı Elektronik HESAP MAKİNASI satışı için tecrübeli,gezici elemanlar aranıyor.Tel:47 35 07 Sonuç:101)1572
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden PRATİSYEN DOKTOR ALİNACAKTİR)Batman'da Bölge Müdürlüğümüzde İşyeri Hekimi olarak çalıştırılmak üzere PRATİSYEN DOKTOR alınacaktır Tatm\edici ücr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi'ne Memur Alınacaktır:1.Fakültemiz Genel tdare Hizmetlerinde görevlendirilmek üzere:1 Adet Büro Şefi Kadrosu 9.derece)1 Öğrenci İşleri Şefi 9.1 Levazım Şefi 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından Fakültemizde açık bulunan Uluslararası İlişkiler kürsüsü için asistanlık sınavı açılacaktır.Yabancı dil sınavı 15.2.1973 perşembe günü saat 14.00 de Fakültede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.02.1973
  • Tekel imal ettiği sigaranın kalitesini düzeltmeli ve halkın içim zevkinin değiştiğini gözönüne alarak üretimi filtreli sigara yapımına kaydırmalıdır.Ayrıca,Tekel'in kaliteli sigara yapması mümkün görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • ı.ııı ı m mı ı.ı.lllllllMllııııııııllllllll.ur TEŞEKKÜR I 1 İSABEL E.HORtİLUOĞLU'nun 1 Londra'da uğradığı müessif trafik kazası sebebiyle j orada bulunduğu hastanede kendisine ve burada bizî lere telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • VEFAT Bankamız emekli müdürlerinden HÜSNÜ MÜBAHAT ULUKAN 30.1.1973 tarihinde vefat etmiştir.Cenazesi 15.1973 Perşembe günü Bugün)Şişli Camiinden öğle namazım müteakip kaldırılarak Zincirlikuyu'daki eb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • ACI KAYBIMIZ Şirketimizin kurucusu ve İdare Meclisi Başkanı,sayın ve muhterem,ABDULLAH GÜCÜM 31.1.1973 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ailesi efradına ve dostlarına başsağlığı ve merhuma Allah'tan r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • ACI KAYBIMIZ Şirketimizin kurucusu ve İdare Meclisi Başkam sayın ve muhterem ABDULLAH GÜCÜM 31.1.1973 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ailesi efradına ve dostlarına başsağlığı ve merhuma Allahtan rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • ACI KAYBIMIZ Merhum Hacı Ali ve merhume Sıdıka Han oğlu,eşi Tasvire Gücüm,İrfan,Orhan,Turhan ve Kayhan Gücüm'ün b balan,Hayriye ve Erdal'ın kardeşi,İbrahim Yılmaz'ın eniştesi,Tamar,Meral ve GÜnaç'm ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • MEVLİT Kıymetli aile büyüğümüz SUAT KAR AOSMAN'ın vefatmm kırkmcı gününe müsadif 1 Şubat 1973 Perşembe günü bugün)yatsı namazından sonra Şişli Camii şerifi kütüphanesinde ruhuna ithafen Mevlidi Nebevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • İstanbul Mahalli Ligler Voleybol Panoraması İKl SALONDA 28 MAC YAPILDI Hazırlayan:H.HANÇER Altunizade Spor Salonunun da hizmete girmesiyle istanbul Mahalli Voleybol Ligleri hızlandı ve iki günde İki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • Birinci Küme PUAN CETVELİ TAKIMLAR O G MAS VSP B.DERE BOR.10 10 0 30 3 20 ALTINYURT 10 8 2 26 8 18 GAZSSPOR 10 8 2 26 12 18 I.T.Ü.10 6 4 19 16 16 BEYKOZ 10 6 4 23 14 16 Maltepe 10 5 S 19 18 15 DZ.H.OK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • Turgay Seren:«Kaleci yokluğu Mersin'i bu hale getirdi» ERGUN EMEK MERStN'den bildiriyor Mersin İdmanyurdu'nda son yılını geçirdiğini ifade eden antrenör Turgay Seren,«Bir «imanlar adım Berlin Panteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • Genç Karmalar Şampiyonası 6 şubatta Mersiîn'de başlıyor MERSİN,ÖZEL Türkiye Genç Karmalar Futbol Şampiyonası finalleri 6-10 şubat günleri Tevfik Sırrı OUr Stadında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • Aydın Begiter futbolculara veda yemeği verdi Eskisehirspor teknik direktörlüğünden ayrıldıktan sonra bir süre Avrupa gezisine çıkan Aydm Begiter,yolculuk dönüsü fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • Yalnız F.Bahçeyi t Baştarafı Onuncuda Almanya'da «ok zor zamanlarım,acı ve tatlı hatıralarım oldu.Bütün bu hatıraları geride bırakarak dönüyorum.Bilhassa buradaki vatandaşlarımın bana gösterdiği yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • Domenghini'nin Baştarafı Onuncuda Ünlü futbolcu iddiaları yalanlıyor,gerçek ile ilgisi olmadığını söylüyordu.Bu arada İki kez de sinir krizi geçirdi.Cagliari kulübllnUn büyük gayreti İle kefaletle ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • G.SARAY SPARTAK t Baştarafı Onuncuda sely altı pastan topu yükselterek bir gol kaçırdı.Nihayet ilk gol Galatasaray'dan geldi.Ahmet 20 pastan yerden düzgün bir autla golü kaydetti.Spartak kalecisi yanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • Amatör Ligde bugün iki maç var istanbul 1.Amatör ligine bugün oynanacak iki erteleme maçıyla devam edilecektir.Günün programı söyledin Şeref Stadı:14.00:Pasebançe GUzelhisar Eyüp Stadı:UM:Zeyrek Cibal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • SATILIK EMLAK TEŞVlKIYE'nin en iyi yerinde kaloriferli 5 oda,1 bol geniş müstakil kat,kelepir,boş teslim.200.000 TL.Sahibi eliyle satılıktır.Tel:45 59 74 BÜYÜKADA'da Villâ.Albert 49 05 79.H TAKStM'e y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • Spor Toto'nun otomobili Mersin'e çıktı Spor Toto'nun dördüncü otomobil çekilişi dun Genel Müdürlük binasında yapılmış ve Ana,dol marka otomobil.M 4sin'den 22 yaşındaki Hüseyin Sakallı'ya çıkmıştır.Not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • KADIKÖY KIZ ORTA t Baştaraft Onuncuda pılan karşılaşmalar sonunda fut bolda Sağmalcılar Lisesi,basketbolda Moran Lisesi ve voleybolda da Işık Lisesi grup birincisi olmuşlardır.Yapılan müsabakalarda al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • AVUSTURYALI Baştarafı Onuncuda Jean Claude Killy'nin henüz kınlamayan rekoruna 17 saniye yaklaşmaya muvaffak olmuştur.Collombin.Dünya Kupası klasmanında şu anda 131 puanla başta gitmektedir.Onun ardmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • 25.yılında Akbank'ın dostları Bugün,tasarruflarını Akbank'ta değerlendiren sayın mudilerin,Akbank'la çalışan iş adamlarımızın ve yurt dışında da Akbank'ı seçen işçilerimizin sayısı milyonu aşmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • SENATODA SUNAYTN t Baştarafı Birincide Hüseyin öztürk ise Cumhurbaşkanı Sunay'ın 12 Mart'tan önce yetkilerini tam kullanamadığım,öne sürmüş Anaya-^a değişiklikleri sırasında susmuş olmasım eleştirmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • N İ X O N t Baştaraft Birincide rica ederim.İki değerli Türk diplomatının ölümüyle sonuçlanmış olan bu feci olay için derin teessürlerimi ve içten taziyelerimi kabul etmenizi saygılarla dilerim» demiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • Milliyet Muhabiri Baştarafı Birincide davranışlara fanatik zümrelerden çok olumsuz tepkiler geldiğini bildirdiözellikle Lübnan asıllı Ermeniler Türk aleyhtarlığım çılgınlık derecesine vardırıyorlar.Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • Sakat olmak suç değil,sakatı güçsüz ve issiz bırakmak suçtur.TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • BAĞ KURA t Baştarajı Birincide «MEYAK» TASARISI KABUL EDİLDİ Memur Yardımlaşma Kurumu MEYAK)Kanun Tasarısının tümü Millet Meclisi'nde dün kabul edilerek maddelere geçilmiştir.Tasarıya göre,ordu mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • ETİN ALTAN t Baştarafı Birincide Savcısı yazarın altı aydan iki yıla kadar,Toplu Basın Mahkemesi Savcısı da bir yıldan 4,5 yıla kadar hapsini istemiş terdir.Toplu Basın Mahkemesinde Savcı,Çetin Altan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • TURHAN SELÇUKU Baştaraft Birincide hapse,üçer ay da memuriyet görevlerinden men cezasına mahkûm edilmiştir.Mahkeme,dört sanıktan Halil Namık Aksular'ın beraatına karar vermiş,Mehmet Tasar San,Cengiz İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • Siyasi haklar t Baştarafı Birincide tutumu nedeniyle partisinden istifa etmiştir.Gönenç,AP Genel Başkanlıgma yazdığı istifa mektubunda AP'nin siyasi haklann iadesi konusunda tutumuna değinmiş,Anayasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • Müracaat süresini t Baştaraft Birincide Türkiye Liselerarası Halk Oyunları ve Müzik Yarışmasının ilk elemeleri 15 mart günü başlayacaktır.13 ilde yapılacak ilk elemelerde finale kalmaya hak kazanan li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • Vietnam barışı;Orta Doğuda anlaşmayı t Baştarafı Birincide lerini Orta Doğu'ya çevireceğini ve Arap İsrail anlaşmazlığını çözümlemeye çalışacağını belirtmiş,İran'ın da,bu yolda elinden geleni yapacağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • DEVLET GÜVENLİK t Baştaraft Birincide Bu madde görüşülürken OHP'lilerin bir değişiklik teklifi kabul edilerek bu hükmün «Yalnızca savaş halinde» uygulanması öngörülmüştüröte yandan gözaltına alınma sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • İkinci "Şafak Dâvası" başladı ANKARA,AA Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye,sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya,memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • Komisyon;Eğitim Baştaraft Birincide Q öğrenciler kabiliyetleri ve istidatları ölçüsünde değerlendirileceklerdir.A Sınıf geçme sistemi yerine ders geçme sistemi getirilmektedir.A 8 yıllık temel eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • Yanıkyan:«Ben masumum» t Baştarafı Birincide saatten 35 dakika önce yapılmış,sabah 9'da adliyeye gelen gazetecilerin ve fotoğrafçıların büyük kısmı kaatilin,yargıcın huzuruna çıkmasını görememiş veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 01.02.1973
  • Kadıköy Kız Orta voley bolde İstanbul Şampiyonu oldu Sağmalcılar Lisesi futbolde,Moran Lisesi basketbolde,Işık Lrsesi de voleybolde grup birincisiit İstanbul Okul Spor Yurtlarında dün yapılan müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • Santos,12 maçlık dünya turuna çıktı SAO PAULO,A.A.Kral Pele'nin de yer aldığı Santos futbol takımı 12 maçlık bir dünya turu için Brezilya'dan Avustralya'ya gitmiştir.Santos,Avustralya,Orta Doğu ve Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • Bursa'dan ayrılmak isteyen Kaloperoviç,Osman'ı kumar oynattığı için oynatmamış Bursaspor antrenörü Torna Kaloperoviç,Yönetim Kuruluna,«Ben artık yıprandım.Beni bırakın» demiştir.Kaloperoviç,bu arada a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • Türkiye İtalya millî maçı İzmir'e alınmıyor ANKARA,ÖZEL 25 şubatta Mithatpaşa Stadında yapılacak Türkiye italya Dünya Kupası eleme maçının İzmir'e alınması yolunda bazı tekliflerle karşılaşan Futbol F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • ^jf».3 ENDER BUGÜN ARKADAŞLARİ İLE VEDALAŞIYOR.¦Kendimi bütün gücümle Fenerbahçe'ye bjunrlıyonnn» diyen Ender Konca,dün Fener,bahçe forması İle tek basına Elntraebt Frankfurt ¦¦hanında bu antrenman ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • 28 TÜRK ANTRENÖRÜ ARASINDA YAPILAN ANKETTE:Didi en başarılı yabancı hoca seçildi-I Ankara'da kondisyon kursuna katılan antrenörlerin bir kısmı yerli,bir kısmı yabancı hoca taraftarı.MURAT BEKÂR,ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • Biîtutbol,Yildızu»» sokusu.14 yaşındaki kızın karakola ihbarı neneyi altüst etti Domenghininin adı artık İtalya'da kötüye çıktı Derleyen:REHA ERUS Caglian'nin Santa Elena karakoluna yapılan ihbar,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • Alf Ramsey istifa etmeyeceğini açıkladı LONDRA,AA.İngiliz Milli Futbol Takımının meneceri Sir AU Samsey,bütün ağır tenkidlere rağmen görevinden ayrılmaya niyeti olmadığım açık.Isınıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • Güreşçiler dün Tiflis'e hareket etti 2.4 şubat günleri Tiflls'de yapılacak Uluslararası Serbest Güreş Turnuvasına katılacak güreş takımımız dün sabah Belgrad'a gitmiştir.Kafilemiz,Belgrad'dan Moskova'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • Futbol Federasyonu iki aylık maç saatlerini tesbit etti ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu,yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yapılacak Türkiye İlgi maçlarının şubat ve mart aylarına ait başlama saatlerini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • Montecarlo Rallysi sonuçlandı MONTECARLO,ÖZEL Montecarlo Rally'si sonuçlanmış ve 4.700 kilometrelik parkuru Ancftuet Biche ekibi Renault arabası İle birinci bitirmiştir.42.Montecarlo Rally'sinde diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • MİTHATPAJA STADINDA OYNANAN MAtfA Galatasaraylı B.Mehmet'in bir atağında Spartak defansı tehlikeyi uzaklaştırırken.G.Saray,Spartak ile berabere:1 1 [HÜSEYİN KIRCALI] 'M Karşılaşmanın gollerini Ahmet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.02.1973
  • ^r Ender'den Milliyete mektup var Yenitakımdadünyanın en büyük futbolcusu ve antrenörü Didiile çalışacağım ve modern futbolu öğrenmiş bir futbolcu olarak onun işini kolaylaştı racağımiçin çok memnunum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Romanfoto, Sayfa 1
  • 01.02.1973
  • Tt H %JL fliiliili I 3 S&HH Sevda her hali ile İlhan'ı kıskanıyordu.Hicran Gecesi'nden sayfa:2»de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 1
 • Romanfoto, Sayfa 2
  • 01.02.1973
  • ZIRLAYAN:Osman F.SEDEN,KAME RA:Cengiz TACER,OYNAYANLAR:Hül ya KOÇYİĞfT,Edİz HUN,Çolpan İLHAN,Sezer GÜVENİRGİL,MuzafferTEMA,Fe rudun CÖLGECEN.GUzide Sabri'nin HİCRAN ATEŞİ adlı romanı Kemal Film tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 2
 • Romanfoto, Sayfa 3
 • Romanfoto, Sayfa 4
  • 01.02.1973
  • O GECE GİDİLEN PAVYONDA SEVDA,BİR AN OL SUN CELAL'IN PEŞİNİ BIRAKMADI.Nasıl olur Doktor,e nisteme dansı bile ya sak etmedi BÜTÜN GECE SEVn DA'NIN ALEV GİBİ YAKICI BAKIŞLARINI ÜZERİMİZDE HlSET-TIK.BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 4
 • Romanfoto, Sayfa 5
  • 01.02.1973
  • SABAH EVE DÖNERKEN İÇİME CELAL'DEN AYRILMANIN ACISI ÇÖKMÜŞTÜ.t ym.Tanıştığımıza çok memnun oldum.mm 1 l i i rr4 iPğ ¦PP jfei sn 9 H ¦nfl f M^ İyi geceler.i y-X J&k Bundan sonra sızı aramızdagbreceğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 5
 • Romanfoto, Sayfa 6
  • 01.02.1973
  • M ¦p 'Jx\CELAL'İN ARABASI HAREKET ETTÎKTEN SONRA.Boşuna Ümitlenme kızım.onun gibi servet avcı lan seningibi meteliksiz kızlarla sadece gönLil eğ lendirirler.O GECEDEN SONRA CELAL SIK SIK İLHAN'I GÖRME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 6
 • Romanfoto, Sayfa 7
 • Romanfoto, Sayfa 8
  • 01.02.1973
  • SEVDA KISKANÇLIKTAN ClLülNA DÜNMÜbTÜ.Ilslerimi belli,memek gUclIrRl nasıl buluyordun» kendimde,ben de ani ı yamıyordu m I Onu İlk gördUglim 'andan beri hayatımda sevebile ceğim.BİRKAÇ ÜÜN SONRA CELAL'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 8
 • Romanfoto, Sayfa 9
  • 01.02.1973
  • m YUzyıl kadar önce Liverpool yakınlarındaki imiz bir bayırda tipiye yakalanan Lockwood,büyük bir eve sığınır.Evin üç sakini,nedense Lockvvood'u çok soğuk karşılarlar ve onun bîr gece kalabilmesini gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 9
 • Romanfoto, Sayfa 10
  • 01.02.1973
  • HER ŞEYE RAĞMEN KATHERİNE VE HEATHCLIFF'İN HAYATIN KÖTÜ YANLARINI UNUTABİLDİKLERİ BİR YERLERİ VARDI.RÜZGARLI BAYIRIN ENGÜZEL YE-Rî OLAN KIZIL KAYALARDA İKİ GENÇ BlRAZ SON RA KARŞILAŞTILAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 10
 • Romanfoto, Sayfa 11
  • 01.02.1973
  • mas* **en benim kraliçemsi^Kathferine,Başka bir yere gitmeliyiz.Kızıl kayalar artık bana yetmiyor."RUzgârlıb'c yıfda yeni birşey* var j m»?Kizkaj-T deifim 2aş\man mı yine r o çingene ile mi ge çiriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 11
 • Romanfoto, Sayfa 12
  • 01.02.1973
  • LINTON'LARDAKİ PARTİ ŞAHANEYDİ.GENÇ İSABEL İLE EDGAR LİNTON ARKADAŞLARINI AĞIRLIYOR LARDI.KATHERlNE^AVETLlLERlN ŞIKLIKLARI KAR-SISINDA BÜYÜLENMİŞTİ.OgUzelelbıseleri,o şa-hane pırlantaları sey retmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 12
 • Romanfoto, Sayfa 13
  • 01.02.1973
  • Ej KATHERİNE'İN ÇIĞLIĞINA UŞAKLARDAN BİRİ KO VE BÜYÜK BİR KÖPEK,KATHERÎNE'lN ÜZERİNE M ŞUP GELMİŞTİ.SALDIRARAK AYAĞINI ISIRMIŞTI.^3 Wtâ M 'O iânet ofaSf/ ay-WiT,van ı götürün bu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 13
 • Romanfoto, Sayfa 14
  • 01.02.1973
  • LİNTON'UN EVİNDE KATHERİNE BÜYÜK BİR İHTÎ MAMLA KARŞILAŞMIŞTI.BU ARADA HEATHCLIFF,BÎNBfR GÜÇLÜKLE U ŞA ĞIN ELİNDEN KURTULMAYI BAŞARMIŞTI.HEATHCL!FF,LINTON'UN EVİNE FIRTINAÜİBI DALDL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 14
 • Romanfoto, Sayfa 15
  • 01.02.1973
  • KATHERfNE'İN YUMUŞACIK SESİ,ŞİDDETE KAPILAN HEATHCLIFF'İN ÖFKESfNI SÖNDÜRDÜ.STOıllRI I.11T.I11I TU?İflçJley'CaftlaL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 15
 • Romanfoto, Sayfa 16
  • 01.02.1973
  • KATHERlNE,LINTONLARIN EVİNDE BEŞHAFTAKAL-DIKTAN SONRA TAMAMEN İYlLEŞEREKEVEDÖNDÜ.V Limonlarda hayat ne gUzeldi'.Bu ev bana "imdi çirking**^ HERŞEYE RAĞMEN HİNDLEY.KIZKARDEŞ'lNfOLDUK-ÇA SEVGİYLE KARŞIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Romanfoto
   Sayfa 16