Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • AVUKATLAR YARGIIAY'a İTİRAZ ETTİ B Üç idam mahkûmunun avukatları,Anayasa Mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar idamların durdurulmasını istediler.S ANKARA,AA.IKIYÖNETİM Bir Numaralı Mahkemesince ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • Raportörlerin CHP nin idamlarla ilgili kanunun iptal isteğini yerinde bulmadıkları ileri sürülüyor.ANKARA.ÖZEL DENİZ Gezmiş ve ıkı arkadaşının idamlarının iptali ile ilgili CHP itirazı hakkında konuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • Odalar Birliç "Hürriyetleri koruyanların yanındayız" ANKARA.AA.Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu'nun Raif Önarer başkanlığında yaptığı toplantısı sonunda yayınlanan bildiride «Hür teşebbüs her vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • öldürülen İngilizlerin ailelerine yardım Yapılması istendi ANKARA.ÖZEL Cumhuriyet Senatosunda dün gündem dışı bir konuşma yapan bağımsız Ankara Senatörü Turput Cebe,anarşistler tarafından öldürülen Uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • Botraz Köprüsünde bu ayın 12'sinden itibaren fırtına halatlarının ya pımına başlanacaktır.Bu vüzdcn boğazda deniz trafiği sınırlanacaktır.Resimde,köprü çalışmalarının bugünkü durumu görülüyor.[SELÂHAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • Erimr Başkan Sunay'ın partilere verdiği notun yanlış değerlendirildiğini söyledi Başbakan s Kanun gücünde kararname yefkisif Fransız ve İtalyan anayasalarında vardırn dedi Erim,kararname yetkisi yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • H D e mire I «Ne h erseyi toptan reddetmeli,ne de kabul etmeliyiz» dedi.İnönü,Suna/ın teklif ettiği tedbirleri vazıh bulmadı.ANKARA.ÖZEL SİYASÎ Partiler Cumhurbaşkanı Sunay'ın liderlere verdiği «ortak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • Kanun kuvvetinde kararname yetkisi veren bir tasari Komisyondan geçti ANKARA,AA Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonu,«Çay Kurumu» kurulmasını öngören 1497 sayılı kanunun uygulaması için alınacak tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • Demirel "NATO,hürriyet düşüncesinin zaferidir;dedi ANKARA,AA NATO'nun kuruluşunun 23yıldönümü nedeniyle bir demeç veren AP lideri Demirel,«NATO Andlaşması veya Teşkilât»,hüriyeti ve insan hak lanm top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • Toprak ve Tarım Reformu Tasarısı Mcclis'e sevketilliyor ANKARA,ÖZEL Toprak ve Tarım Reformu kanun tasansı önümüzdeki günlerde Parlâmentoya sevkedilecektir.Dün Başbakan Nihat Erim'in başkanlığında 4 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • Olağanüstü Kurultaya Antalya ve Çanakkale örgütleri karşı çıktı YURT HABERLERİ SERVİSİ Antalya ve Çanakkale CHP il yöneticileri,«Satır'm Olağanüstü Kurultay çağrısına katılmayacaklarını)açıklamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • DURUM CÜMLENİN MAKSUDU.PARTİLER için önemli olan,parlamenter düzenin korunması ve demokrasinin tüm koşulları ile işleyeceği olağan döneme bir an önce dönülebilmesidir.Kumandanlar ise bir dikta yönetim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • HER YERDE ARANIYOR.Buenoa Aires'teki «Del Plata» Radyosu,Arjantin'deki «Fiat» Şirketi Genel Müdürü Oherdan Sallustro'nun,kendisini kaçıran tedhişçiler tarafından Arjantin'den çıkarıldığını veya Urugua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • GR!VAS,MAWJOS'un ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ ATİNA,CEM BAŞAR bildiriyoı Makarios ile Grivas'ın gizli bir görüşme yaptıklarına daiı çıkan haberler,Kıbrıs Rum çevrelerine© yalanlanırken,Devamı Sa.11,Sû.1 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • Askerî mahkemede inzibatı bozan 'Hucre.ye konulacak Askerî mahkemelerin yargılama usulünü değiştiren tasarı Adalet Komisyonunda ka bul edildi.Tasarı Meclise sevkedüdi.ANKARA,AA İLLE!Meclisi Adalet Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1972
  • I YAKINDA Çocuk felci asısını bulan ünlü Amerikalı Dr.Albert Sabtn,pec irdi iri kalb ameliyatına rağmen,evlenmek niyetinde olduğunu bildirmiştir.Hfilen Florlda'da nekahet devresini peçirmekto olan Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • ŞEYLER F İNDİK fıstık yemek ayıp değil,herkes fındık fıstık yer.Hattâ kenar tiyatrolarımızda bile-Fındık fıstık-Eğlencelik!diye satarlardı.Ama mahkemede fındık fıstık yenmez.Gazoz da içilmez.Dans etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • VEFAT Ortaklığımız İşletme Müdürlüğü Harekât Kontrol Merkezi Dispeçerlerinden Ekip Şefi NURETTİN EttKSAL 4 Nisan 1972 Salı günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi 5 Nisan 1972 Çarşamba bugün)Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • nr.Twm.kj/wmi*!DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Günümüzde hastalığa yakalananlarda %20-30 arasında olan yüksek ölüm oranından anlaşılacağı gibi,çiçek hastalığının etkili bir tedavi ilâcı henüz elimizde yoktur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • VEFAT Mesudiye eşrafından merhum Üzeyir t» merhume Fadime Aliçavuşoğlu Karayaka)nın kışları;merhum Hamit Karayakanm eel,Cemil Karayaka,Türkan Bodur,Sedat Karayaka,Aysel Turhan,Göksel Bodur'un çok sevg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • IfafM Stctâındct,de â&UıUetfi*tff dönen ve dönmeyen tipi IIOV.ve220V.25UI.ITOOR GÜCÜ IT0Ove28OO DEVİR mUHTELİFCflZİPfiEnKLER J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • Milliqet Genel Yayın Müdürü:Sahibi:Milliyat Gaxettcilib A.»din» ERCÜMENT ~r ABDİ KARACAN İPEKÇİ Müessese Müdürü.NURETTİN DEMİRKOL Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN PULUR BU GAZETE BASIN AHLÂK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • TAKVİM Vakit Güne» öğle 12 17 540 fkindl Aksam 30 13 134 tmaak 856 Vasati Eza ol 530 15 54 18 38 1100 0 17 12 00 830 8 NİSAN 1872 it Hicri 1392 SEFER 20 it Rum!1388 MART 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • FULBRIGHT BURSLARI Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mü badele Komisyonunca,1973—74 ders yılında,Amerika'da Yüksek Lisans Graduate)ve Doktora Post Gradua te)çalışmaları yapmak isteyen öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • VEFAT Ortaklığımız İşletme Müdürlüğü Harekât Kontrol Merkezi Dispeçerlerüıden Ekip Şefl NURETTİN KOKSAL 4 Nisan 1972 Salı günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 5 Nisan 1972 Çarşamba bugün)Şişli C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • VEFAT Ortaklığımız İşletme Müdürlüğü Harekât Kontrol Merkezi Dispeçerlerinden Ekip Seli NURETTİN KOKSAL 4 Nisan 1972 Salı günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi 5 Nisan 1972 Çarşamba bugün)Şişli C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • VEFAT Fabrikamızın tdare Amiri,değerli mesai arkadaşımız,kamil İnsan ŞEREF TİNÇ Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 5 nisan 1972 çarşamba günü öğle namazım müteakip Kadıköy Os manağa Camiinden kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • TEŞEKKÜR Geçirmiş olduğum hastalığımı yerinde bir müdahale ile beni sıhhate kavuşturan Op.Dr.Vedat Teguvra Op.Dr.Doçent Kadri Kahraman,Dh.Mütehassısı Nevzat ile narkozitör Dr.Otirkan Ünlütürk ve bas h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • Ş JOAN COATER lie Dr.JAK DANON Nişanlandılar.New York U.S.A.Kıral Bek.268 5265
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • il.i TEŞEKKÜR j Eşim Nebahat Kuran'm konctrom ameliyatını basan ile ya ğ s pan,Hacettepe Üniversitesi Göğüs ve Kalb Cerrahisi Profesörü MN ÂYTÂCa I E Narkozitör Doç-Dr Muallfi Karamehmetoğlu.Başasista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • VEFAT Türk Hava Yollan İstanbul Dıspeçerlerinden 4 nisan 1972 salı günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 5 nisan 1972 çarşamba bugün)Şişli Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • VEFAT Adliye Müsteşarlarından,merhum Ferit Yasa'nın eşi,Salih Özer ve Naci Aynoyim'in kardeşleri,Şevkat Aydostlu,Suat Yasa,Feriha Kübalı,Meliha Aybar,Ayhan Yasa'nın anneleri,Remzet Yasa,Hüseyin Nail K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • VEFAT Fabrikamızın İdare Amiri,değerli mesai arkadaşımız ŞEREF TİMÇ'i ftnl olarak kaybetmenin derin teessürü İçindeyiz.Cenazesi 5 nisan 1972 çarşamba günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • BAŞSAĞLIĞI Uzun yıllardan beri kişisel ve ticarî ilişkiler içinde bulunduğumuz,Değerli ve eşsiz insan Sayın ALİ ERCAN'ın vefatı bizleri son derece üzmüştür.Merhumu saygı İle anar,ailesine başsağlığı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1972
  • R M-U EFORM konusunun Rn plâna geçmeye namzet gözüktüğü günümüzde,bir noktaya dikkatleri yeniden çekmekte yarar vardır:Reform ve reformculuk ümitlerinde zaman Kaman hayâl kırıklığına uğranılmasmın ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • Huri Bostan cinayet sanığı olarak da tutuklandı Cehrimizde bir süre önce meydana çıkartılan 108 kilo baz morfin kaçakçılığının sanığı olarak tutuklanan Nuri Bostan,ayrıca 4.Ağır Ceza Mahkemesinde görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • wimmDA KAHİRE'de bir gerillâ sözcüsünün bildirdiğine göre,bütün gerillâ grupları 11 ay içinde tek bir örgüt halinde birleştirilecek.Yarı resmî «El Ahram» gazetesine verdiği demeçte sözcü Kemal Nasır,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • Sfiidyo Mixer 12 kanallı stüdyo mixed,İngiliz «ASTRONİC» marka Telefon:26 36 99 22 36 20 Milliyet:522« ~J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • G.Vietnam ve kuvvetleri karşı saldırıda H Buna rağmen Kuzey Vietnamlılar,Güneye doğru ilerlemeğe devam ediyor SAYGON,AA Îf UZEY Vietnam birliklek rinin,Güney Vietnam'ın özellikle kuzey cephesine karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • AID Bangladeş!resmen tanıdı WASHINGTON,THA Birleşik Amerika Devletleri Dışişleri Bakanı William Rogers,Birleşik Amerika'nın Bangladeş devletini tanıdığını açıklamış ve Amerika'nın ülkenin kalkınması v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • Sakat olmak suç değil,sakatı pücsü?ve İşsiz bırakmak suçtur.Türkiye Sakatlar Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • masa takımları başarılı iş adamının yazısına ve yazıhanesine gösteriş katar.masa takımları üç ayrı modeli,kalitesi ve zarafetiyle bütün masa takımlarının ve bütün masaların başındadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • Dumlupınar {ehilleri dün anıldı Dumlupınar denizaltısı şehitleri dün Çanakkale,Gölcük İzmir ve öteki deniz üslerinde törenlerle anılmıştır.Akdeniz'deki bir tatbikattan dönerken 3/4 nisan 1953 gece si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • 50 bin öğrenci Türkiye'ye "Eğitici Turizm,icjn geliyor Amerika ve Avrupadan gelecek olan 12-18 yaşları arasındaki öğrenciler,hem gezecekler,hem pratik eğitim yapacaklar.n ATİNA,CEM BAŞAR bildiriyor Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • Yabancı dilde öğretim yapan okulların kayıt günleri belli oldu İstanbul'daki yabancı dilde öfret'm yapan okulların kayıt ve sınav günleri belli olmuş tur.Okullar ve günleri şöy ledir:Robert K.Orta Haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • Sahte belge ile isçi gönderen on kişi tutuklandı Yurt dışına sahte belge düzenleyerek yeteneksiz ve sakat işçi gönderen şebekenin Adliye'ye sevkedilen 10 elemanı tevkif edilmiştir.Aralarına Alman İrti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • Merkezi İzmir'de bulunan ve danışmanlığını yaptığımız bir sınaî kuruluş için aşağıdaki nitelikte yöneticiler aranmaktadır.GÖREVLER:GENEL MÜDÜR MUAVİNİ YARDİMCİSİ:Pazarlanan bütün mallarla ilgilenmek,Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.Kuruluşumuzun yeni yatırım projelerinin kısa bir sürede gerçekletmesi ve üretim kapasitesinin yükseltilmesf için gereken ilave fonun temini amacıyla,tuiarı 50,000,000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1972
  • ansiklopedisi Bugün çıkan 205.Fasükülle II ciltlik eser ÖNEMLİ NOT 1 Eksik fasiküllerinizi,eksik ciltlerinizi ve cilt kapaklarınızı Mayıs başına kadar tamamlamak için,kitapçınıza ya da Arkın Kitabevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.04.1972
  • SATILIK EMLÂK OTELE,pansiyona,yurda,çok müsait bina,Tepebaşı 'nda.44 31 75 AKSARAY'DA kaloriferli daire banka kredili 200.000.45 09 46 49 69 99 KULEDİBİNDE kelepir daire 5 oda 110.000.45 09 46 49 69 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 05.04.1972
  • ACI BİR KAYIP Merhum Askeri Kaymakam AH Lutfullah ve Zekiye hanımın oğulları,Kadıköy Kız Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nezihe Tinç'in sevgili eşi,Ali Tinç,Ahmet Tinç,Akgül Mutlu'nun sevgili babaları,Remz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 05.04.1972
  • VEFAT Denizcilik Bankası Gemi Kurtarma İşletme Müdürlüğü Doktoru Dr.SULHİ HÜRTÜRK V E Gemi Kurtarma işletmesinden emekli esi SELMA HÜRTÜRK 2 nisan 1972 pazar günü akşamı bir trafik kazası neticesi vef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 05.04.1972
  • VEFAT Şirketimizin kurucuları ORHAN TÜRKER ve TUR HAN TÜRKER ile hukuk müşaviri KAYA TÜRKER'in muhterem ağabeyleri,çok iyi bir dost ve mükemmel insan,Haydarpaşa Sanat Enstitüsü Muhasibi A.YAŞAR TÜRKER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 05.04.1972
  • 1972 DIS HATLAR YAZ TARİFESİ SUNAR:ANKARA İSTANBUL PARÎS LONDRA Pazartesi,Çarşamba,Cumartesi DC—9 İSTANBUL İZMİR FRANKFURT LONDRA Pazar B—707 ANKARA İSTANBUL ZÜRÎH CENEVRE Pazartesi,Çarşamba,Perşembe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.04.1972
  • MİLYONLUK 1971 YILININ SON ÇEKİLİŞi30 mart PERŞEMBE GÜNÜ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINDA HALK HUZURUNDA YAPILDI i JL& dairesi kazananlar NACİYE PAYLA Aksaray İstanbul)ORHAN OKUTMUŞ Çatalca)FATMA SİDİKA AKKAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • »mwx9 w "vt' LiMJ Stratman,arkadaşlarından çoğunun kendi yaşlarında ya da daha büyük genç erkekler olduklarım farketmişti.Emily,onların yanında sinirliydi.Gemideki erkekler hep onunla olmak istiyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • FIRTINALI GÜNLER Yizıtii:Lemia Balı LUL9J «Hayır hayır.Sizi çok İyi anlıyorum.Zamanla iyi arkadaş olacağız,ama bugün içim karanlık.Yemin ederim sizi tanıdığım için mutluyum.Bay Yavuz kayıkhaneye girdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI Seyir ve Hidrografi Daire Başkanlığından bildirilmiştir.Denizcilere 36 Sayılı Bildiri İSTANBUL BOĞAZI 1.İstanbul Boğazında,Beylerbeyi ve Ortaköy'de enlemi 41 derece 02 dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • ACI KAYBIMIZ Fabrikamızın değerli mesai arkadaşlarından,YEZDAN AKÇAY 2.4.1972 tarihinde elim bir trafik kazası sonucu ebediyen aramızdan ayrılmıştır.Merhuma Tanrı'dan rahmet,kederli ailesine başsağlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • TEŞEKKÜR M.3.1972 günü Hakkın rahmetine kavuşan,biricik annemiz Yanula Vlahakis'in hastalığı süresince nazik alâka ve ihtimamlarım esirgemeyen Dr.ERGUN DÎZDAROĞLU,Dr.OSMAN ÜÇKR'e,cenazesine İştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • SAİT MAMULLERİ TÖPtAN ve PERAKENDE ANADOLU" HIRDAVAT PAZARI Tünel Cad.No.26 Tel:44 64 69 İST.İlâncılık:7185 6348 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • Sakat olmak suç değil,sakatı güçsüz ve İssiz bırakmak suçtur.Türkiye Sakatlar Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • FEZA AAyASMAV» 3İB?KlZJ Mi'çsie SE^E-erET2A-j^ 'etmez Ayoi-LLy i^ Şu PİS K/Z 'A Ç/LD/ZM/Ş-2ÜZ.EL.BİIZ BANYO J S'N StM G/Ö/OLU/2 kTJ BAK-y-ikAN''fZ M' MADAN GEÇIİ-AYOL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • DO&'r x25,JOHN MY Vlfv Y^F^IOi y^ftigi CBL-L A/t CH^ LiCE 'IN HOPjA-Blf?AAIİ.VOSI KOJ?Şti-j 3/t*JD/V^F.R.il&-FrZf3.BU EM BlR.IS Bil?l_l-Ğİ Ot'.GÜLE Gül-E-ONL-AfZJ AhrrtkuX ÇALMAKL.A,SUÇ.j LAYAAAAfiA A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • 6ENİK4 SU PÜJ2©K»UN K-Ül_l_EeİMC?eW GlK CSARATİA Ct^V ORA.Cu\İÇ C?U«DNJU ^âfZTlK.AKTIK GERÇEKTEN SASRlAA KATUAAAPI. a SENİ TEİ^. İP GİDeCB.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 e 9 j i •OLDAN SAAAl I «1 rente Mr dm mürekkep balığı;Bora seal.1 K«-Md« kullanıla» fair cin» san renk» parlak kâğıt.S Istnnbul'an Mr eemti;Trajedi İle komedi arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1972
  • e OĞLAK BURCU 10 Ocak)ap-Bir hakikatla karsı karsıyasınıı amma bir türlü germek İstemiyorsunuz.Hit yasantınızdakl değişiklikler lehiniz* olacak.KOVA BURCU w» 19 Şubat)ğ udL Sevdiğini» İnsanın üstüne p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.04.1972
  • A.Ş.Yarımca Kompleksi Müdürlüğünden 1 1400 Adet A—B Tip)Fırmlanmış kayından palet imal ettirilecektir 2 Buna ait şartname Kemeraltı Cad.Varol Han 34/2 Karaköy İstanbul adresteki İrtibat Büro muzdan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1972
  • ı—Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV NEDİR Sürmenaj,hekimlerce ve hekim olmayanlarca,yeril yersiz pek sık kullanılan bir deyim;dilimizde en iyi bitkinlik sözcüğü ile karşılanabilir.Aslında sürmenaj,ne beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1972
  • OLAYLAR İNSANLAR HASAN PULUR Züğürt randevusu işte böyle olur.ATATÜRK Üniversitesi öğrencilerinden İsmet Urcan,kaldığı otele dönünce odasındaki masada bir pusula buldu.Arkadaşı Gürbüı Güven uğramış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1972
  • DİSCİ,ÜMİT-KOLTUK ve MTSEM Bol yedek parça Muntazam servis Ödemede kolaylık Tel.ist.44 75 05-44 75 02 Mesai saatlerinde)ilâncılık:7163 5281
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1972
  • SATILIK BHG Budapeşte menşeli 18 dahilî 3 haricî postası olan.çalışır durumda telefon santralı satılıktır.Müracat:Tel:49 79 28 Grafika:1823 5264
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1972
  • TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş SI Aralık 1971 Bilançosu AKTİP Türk Ltrası PASİF ÖDENMEMİŞ SERMAYE KASA Serbest 25.074.999.68 T.C.MERKEZ BANKASI KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI Munzam Karşılıklar Muk.Kıymetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1972
  • r ÇOCUKLAR,çocuklar,çocuklar.İçerisi çocuk dolu.Çocuk yuvası caminin yanıbaşında.«TANRI BABA»nın evinin hemen yanında.Tanrı Baba çocukları korusun diye belki.Belki onlara yakın,onlara yardımcı olsun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.04.1972
  • 12.5 L.12.5 L.12.5 L.12.5 L.DOĞAN KARDEŞ YAYINLARI GÜZEL KİTAPLAR SERİSÎ Lüks bez ciltli,birinci hamut kâğıda basılmış,çocuklar için en güzel,en faydalı kitaplar:YABANCI MEŞHUR ADAM LAR 20 L.MR TL ARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1972
  • Pfizep PFIZER İLÂÇLARI A.S.Telefon numaralanmaz 401082-IOHai olarak değişmiştir.İstanbul Rek.1729 5268
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1972
  • SATILIK KOMPRESÖRLER Revizyon görmüş,seyyar depolu,dakikada 1060 devirli,4 silindirli ATLAS OOPCO kompresörleri satılıktır.Müracaat Telefon:49 79 28 Grafika:1819 5263
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1972
  • Dünya Kitap Yılında İş Bankası Kültür Yayınlarının Kitapseverlere 10 Armağanı 1-XIX.ve XX.Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası önemli Meseleler Reşat Sagag 35 TL.2 Tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1972
  • SATILIK Aşağıda adetleri ve cinsleri belirtilen araçlar Aygaz A.Ş.tarafından satışa çıkarılmıştır:9 BİNEK OTO 7 PİKAP 2 MİNİBÜS 2 SEYYAR EV Römork)Araçlar çalışma saatleri dahilinde görülebilir.Satışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1972
  • SATILIK FABRİKA ARSASI Kartal Maltepe'sinde Bostanlar yolu üzerinde,Elmoı Sanayi Sitesi karşısında 3750 m2 arsa.Müracaat:Telefon:49 79 28.Orafka:ItM US8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1972
  • •t •S «E t ¦E ¦S ¦S K ¦S ¦S ¦S ¦E f İl ¦S ¦K ¦E ¦S ¦E ¦fi ¦E ¦E ¦E ¦E ¦K f ¦E SİNEMALAR İSTANBUL AKÜN FİLM Zaferin Bedeli S.Mc.Quenn R.O.S Kadıköy KENT OCAK Beşiktaş KEREM Slnemalarında gösterilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1972
  • I ISTANBUL 5,55 Açılış ve program 00 Günaydın 7,00 Köye haberler B 7,05 Türküler,oyun havaları S 7,30 Haberler 7,45 Bu sabahın melodileri E 8,10 Beraber ve solo şarkılar EE 8,30 Piyano soloları 8,45 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.04.1972
  • 'KM BiZiM TELEVİZYONUMUZ «TELEVİZYONA AÇILAN PENCERE» Mahmut Tali Öngören'in incelem» si.Ankara Gazeteciler Cemiyeti yayım,Ankara.Büyük boy,110 sayfa,fiyatı:10 lira.ERKES,televizyonu olan da,olma yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 05.04.1972
  • İZMİR,THA MALİYE Bakanlığı hesap uzmanı Turgut Aytekin,«Türkiye'de yabancı sermaye» konulu konferansta,yabancı sermayenin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini açıklamış,«Sağ ve sol çevrelerde mübalâğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 05.04.1972
  • ABD ve SSCB'de YEMİ GELİŞMELER BİRLEŞİK AMERİKA ve Sovyetler Birliği,çağdaş dünyanın en büyük iki ekonomisidir.Ne var ki,1970'ierin dünyasında biribirleri arasındaki dış ekonomik ilişkilerin en düşük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 05.04.1972
  • ibrahim Ethera'in konkordatosu tamamen kalktı 13 Hisselerinin yarısını DEVA'nın aldığı şirket,borçlarını ödedi.Türkiye'nin en eski ilaç fabrikalarından olan İbrahim Ethem Kimya Evi-T.A.Ş.«Yüzde 99 öde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 05.04.1972
  • E&na-Cumhuriyet Lira 154.00 155.00 Reçat Lira 370.00 375.00 Aziz Lira 168.00 170.00 Hamlt Lira 220.00 222.00 Fransız Napolyon)160.00 165.00 însriliz Krai)185.00 lflO.OO 24 ayar külçe gr.22.88 22.92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 05.04.1972
  • Petkim 1,5 milyar liralık yatırım yaptı Ax\KARA,ÖZEL ETKÎM Genel Müdürü Hamza Batuk,Petrokimya Anonim Şirketinin yedinci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada «Petkim'in yedi yılda 1,5 milyar liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 05.04.1972
  • TORONTO,ENGİN AŞKIN bildiriyor KANAlWda adamları» gibi,borçlarını ödeyemeyip «lfla«» durumuna düşen kişilere,bu konudaki yasal işlemlerin ve avukat masraflarının gerektirdiği harcamalar için,devletçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 05.04.1972
  • F.Almanya,aldığı Türk şaraplarını geri yolladı S3 560 hektolitrelik beyaz şaraptaki sülfür miktarının sağlığa zarar verecek kadar fazla olduğu öne sürülüyor.KÖLN,Orhan TÜREL bildiriyor FEDERAL Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 05.04.1972
  • emer I bu kâfi Hayır!Halınızın temizlenmesi için dövülüp süpürülme si de lâzımdır.Halınızın tam anlamıyla temizlenmesi için önce dövmek gerekir.Halının atkı ve çözgüsüne yerleşmiş olan toz toprak ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • Ksîoviçe'de yapılacak A vrupa Şampiyonası îçîn Güreş Millî Takımlarımızın son seçmeleri bugün yapılıyor fig Yaşar Doğu Salonundaki seçmelere seyirci alınmayacak.4—30 nisan günleri Katoviçe'de yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • Temsilî mada BastaraH Onikincîde met Özdenlz'l 3.raundda knoc-out Bttl.60 Wloi Vasile,Hayati Paylla'ya Bayı ile galip.83,5 kilo:Paul Dobrescu,Ömer Güldağ'a İttifakla galip.67 kilo:Victor Zilberman,İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • CHUVALO t Bastaraft Onîkinclde Karısının boksu bırakması İçin yıllardır İsrar ettiği bilinen Chuvalo.«Ali'yi yendikten sonraringlere veda etmeyi ciddi olarak düşünebilirim» demiştir.20 yıldır boks yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • Basketbol Mahal If fiğlerinde geçen hafta ÜÎ.Kümede Hava Harb Okulu şampiyon oldu YILMAZ NURŞEN Geçtiğimi* pazar sabahı Spor ve Sergi Sarayına gelen sporcular ve hakemler salonu çöplükten farksıs ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • HERKESİ TEDAVİ EDEN t Baştarafı Onikincide Up'in durumunu öğrenmek için muayene olmuş,hazır muayene olmuşken ayağındaki hafif ağrının nedenini de merak etmiş.Ve böylece de meniskus olduğu or'aya çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • GREAVES t Bastaraft Onikincide 1857 yılında profesyonel futbol bayatına atılan Greaves çimdi tam 31 yaşında aahneden geri çekilmektedir.Greaves'ın «Futbolu pok seviyorum,fakat artık ayrılma mm zaman t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • 18 yılda 4000 sayı t Bastarafı Onikincide ret Hüseyin en beğendİKİm basketbolculardı» diyor.Ya şimdiki,ler diyorum?cevabı «Kemal,İlker,Erdal,Zeki ve Barış» oluyor.Kendi devrini Türk basketbolünün en k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • «Güreşçiye İş Yerelim ve bulalım» kampanyasına Kartal Güreş îhtl.•as Kulübü açmıştır.Resimde davetliler ve güreşçiler toplu halde Kuruluyorlar.[KADİR AKAT] Kartal Güreş ihtisas Kulübünün orqanize ©ttl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • ESKİ BİR NESİL t Ba$tarafı Onikincide yor.Ama Tuncer'in yeri bence baş kadir.Tuncer,gerek tahsili ilegerek karakteri ile antrenörden çok bir yönetici olarak daha faydalı olacaktır.Tuncer yalnız ilerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • R.Dıblan ve Aydın i Bastarah Onikincide ref Aydın Genel Sekreterliğe,Recai Dıblan da üyeliğe getirilmiştir.Kulüp sözcüsü ve ikinci başkan Emin Cankurtaran,istifalar ile ilgili olarak şu açıklamayı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • BENFİCA i Bastaraft Onikincide He Glasgow Bangers karşı karşıya geleceklerdir.Bu dört maçın revanşı 19 nisanda oynanacak ve finalistler belU olacaktır.Kupa Galipleri finali 24 mavısda Barselona'da,Şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • EUSEBIO t Bastarafı Onikincide «Türk futbolu hakkında fazla bilgim yok.Sadece Fenerbahçe,bugün için Avrupa piyasasında çok tanınmıştır.Bir Can Bartu vardı ki,İtalya'da onunla birkaç defa karsı karsıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • FİZİK VE KONDİSYON KONFERANSI İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezon adayları Milli Spor Akademisi İnşaat i projesi üzerinde çalışmaya başlamışlardır.1454 de Fatllı Sultan Mehmet tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • MİLLÎ TAKIM t Bastaraft Onikincide burun milli takım kampına katı lacaktır.Aday kadro dün üç eksiği ile Mitfhatpasa Stadında özarı'nıo yönetiminde hafif çalışma yapmıştır.Sabrl'den başka dünkü antrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • Csfojiç,idareciler ile ihtilâfa i Bastarah Onikinctde sini istemekte ve ancak para probleminin halledilmesinden sonra moralinin düzelebileceğini belirtmiştir.Bu konuda sorulan sualleri cevapsız bıraka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • VEFAT Merhum Ali Rıza Türker ve İkbal Türker'in oğullan,Nevriye Türker'in eşi,Güngör Yavuz,Aydın Türker,Sena Türker,Rıza Türker'in babaları,merhum İffet Toksoy'un,Rukiye Tarcan'ın kardeşleri,İsmet Gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • 11 11 11 r i.ı ı)111111 i 1111111111 t 11.it.1111111111 111 rı 1111 111111 r.11 r a 1.11 11.ı TEŞEKKÜR İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği'nde çok mühim olan göz ameliyatımı büyük bir dira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • KILIÇ A BastaraH Onikincide na milli takım aday kadrosundaki futbolcular katılmamıştır.Çalışmayı Futbol Federasyonu Foto-Film Merkezi de filme almıştır.G.SARAY DA İLK ÇALIŞMAYI EKSİK YAPTI Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • TEŞEKKÜR Sevgili kızımız Ayla Berkay'ın rahatsızlığını isabetle teşhis ve kendisini muaffakiyetle ameliyat ederek sağlığına kavuşturan değerli hoca Prof.Dr.YUSUF KEÇECIOĞLU'na asistanı Dr.Emel Değere,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • TEŞEKKÜR Eşim Gülörea Köksal'ı ameliyat ve tedavisiyle sağlığa kavuşturan Prof.Dr.Rttknettin Tözüm Dr.İhsan Ünliler Dr.Metin Nurluofrta Dr.Hüner Palandöken Nark.Dr.Oya Kutlar Dr.Fusün Tümerkan İle has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • İ AVUKAT I Balıkesir ve çevresinde Avukatlar Bürosunda çalışmak üzere bir avukat aranmaktadır.Şartlar İyi olup İstenilen teminat verilecektir.Mür.1590 2808 Ev:3628 Balıkesir Milliyet:5250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • Yakın Başaran,Beşiktaş futbol yöneticiliğinden ayrıldı Beşiktaş futbol takımı yöneticiliği yapmakta olan Yalçın flaşa ran bu görevinden ayrılmıştır.Başaran ayrıca kulüpdekl muhasiplik görevini de bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • Türkiye Basketbol Ligi PUAN CETVELİ Takımlar O G İTÜ 20 18 G.Saray 22 17 Beşiktaş 21 17 Kolej 22 15 A.Gücü 22 11 P.Bahçe 20 12 Şekerspor 21 11 DSt Spor 22 9 M.Gücü 22 5 A.Ordu 20 4 PTT 22 3 Altay 20 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • Lig pazar günü sona eriyor Türkiye Basketbol Liginde ağırlık geçen hafta Ankara'daydı.Ve Fenerbahçe bir hafta önce olduğu gibi Ankara'da yine mağlûp oldu.Şekerspor'un 84—79 kazandığı maçtan sonra yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • İngiliz menşe'li ise.Vâsıtanızın elektrik servisi için merkez servisi Elmadağ vskuşu 54-İstanbul Kontrol,bakım ve onarım İçin Moran:673 5255
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 05.04.1972
  • milyonların sevgilisi BÎAStNDA İFTİHAR VERİCİ BİR BİLANÇO 12yılda 2milyarlira gelir j12yıl fc 850 milyon lira ikramiye dağıtımı Vvegeşe 12yılda spor tesisleri yapımı için yp 600 milyon liralık yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • ASKEHI MAHKEMEDE Baştarafı Birincide kabul etmiştir.Komisyon sözcüsü Sivas AP Milletvekili Tevfik Koraltan,tasarının Millet Meclisi Başkanlığı'na sevkedildiğini ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • Odalar Birliği t Baştaraft Birincide leri koruyanların yanındadır» demiştir.Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yönetim Kurulu'nun bildirisi aynen şöyledir:«Son aylarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • Büyük gemiler t Baştarafı Birincide direkli gemiler için 400 metrelik bir geçiş yeri ayrılacak,daha küçük gemiler bu geçitle sahil arasındaki taraftan geçebileceklerdir.Gemilerin geçiş yerleri,çelik t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • G R IV A S t Baştaraft Birincide Yunan basını Makarios ile Grivas'ın bugün ikinci defa görüşeceklerini yazmaktadır Gazetelere göre,Başpiskopos,Grivas'ın ileri sürdüğü şartlan kabul etmiştir.«Akropoüs»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • Toprak ve Tanm t Baştaraft Birincide formu kanun tasarısı üzerinde son çalışmalar yapılmış ve kesin şeklini alarak Parlamentoya sevkedllebilecek bir duruma getirilmiştir.Devlet Bakanı ve hükümet sözcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • VEFAT Değerli Umum Müdürümüz SUAT YASA'nın kıymetli anneleri ABİDE YASA'nın vefatını teessürle duyururuz.Ebedî istlrahatgâhına 5 Nisan 1972 Çarşamba günü öğle vaktini müteakip Kadıköy Osmanağa Camiind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • ÖLDÜRÜLEN İNGİLİZ Baştaraft Birincide nadalı olan yabancı teknisyenlerin kurtarılması İçin Türk milletinin,parlamento sunun ve hükümetinin gösterdiği manevî çabalan övmüş,«Ancak bunların ailelerinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • Kanun kuvvetinde t Baştarafı Birincide Kanun tasarısına göre,Çay Kurumunun fiilen faaliyete geçmesine kadar,çay işlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla Bakanlar Kurulu,kanun hükmünde kararname çıkara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • Demire!"NATO t Baştarafı Birincide demokratik nizamın,insan haklarının ve demokratik devlet düzeninin ayakta kalabilmesi için güçlerini bir araya getirmiş bulunan milletler büyük bir basan sağlamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • Olağanüstü Kurultaya t Baş taraf t Birincide Antalya İl Başkanı Türkân Gençer,basma verdiği demeçte,«Genel Başkanımızın yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisinin kararlarına her zaman sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • AVUKATLAR t Baştaraft Birincide h ve Mükerrem Erdoğan imzası İle Askerî Yargıtay Başkanlığına gönderilmek üzere Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Bir Numaralı Askerî Mahkeme Kıdemli Hâkimliğine verilen d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • PARTİLER,SUNAY'A CEVAP t Baştarafı Birincide AP Genel tdare Kurulu önceki gün yaptığı toplantıdan sonra yarın da toplanacak ve cevabını hazırlayacaktır.MGP Sunay'a verilecek cevabın ana hatlarını dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • Anayasa Mahkemesi t Baştaraft Birincide nun iptali İçin başvuran CHP nin müracaatının reddedilmesi görüşünde birleşmişlerdir.Raportörler kanun işleminin usulüne uygun olduğunu belirtmişlerdir.Anayasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • ZIMPARA MAMULLERİNDE EN Bü|üK^pi!l|AN llejnünıteâttE tl&ncılık:7185 5248
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • 4880 03 ¦UMARALI ratfONUMUZUll 8 NİSAN 1972 80NQNDEN ITİMHOI 406003 OlARM DEĞİŞTİĞİNİ I ANEMİ SAHIPIERİVTİŞLETME aOROlARlNA ONEMIE 4RİEÛER.Sonuç:313 5288
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • TEŞEKKÜR Değerli çalışmaları İle j bizleri bir evlada kavuştu-r E ran,mükemmel İnsan,çok E değerli hekim Hacettepe E Tıp Fakültesi Sltolojl Bö-ş E JUmü ttgretim görevlisij Jinekolog Operator Dr.Sevim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • PARLAMENTER t Baştarafı Birincide «Sözü edilen haberler yanlıştır.Gerçekle hiçbir ilerisi yoktur.Türkiye'de parlamenter demokrasi yaşıyor ve yaşayacaktır.Bu türlü ters yorumların sayın Cumhurbaşkanı C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • Şia'mın tadına doyamıyorum!O gün çok güzel bir hava vardı.Ne güzel eğlendiler.Vakit nasıl geçmiş,hiç sormayın_Tabii anneleri afacanlara hazırlıklarını yapmış_her zamanki gibi çıtır çıtır ekmeklerine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 05.04.1972
  • M.anadolll cam sanayii a.şare Meclisi Reislicünden Şirketimiz,28 Mart 1972 günü saat 14.30'da yaptığı fevkalâde Umumî Heyet toplantısında,esas sermayesini,30.000.000.TLarttırarak 150.000.000.TL.çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 05.04.1972
  • FUTBOLDA HERŞE-Yl.BİLMEK GEREK-MEZ.HERGÛH DE-ĞİŞEN TAKTİK VE OYUN ŞEKİLLERİ-NE GÖRE DEVAM-Ll ÇALIŞMAK VE TAKTİKLERİN YA-NINDA KONDİS-YON» YERİNDE TUTMAK GEREKİR.YAŞ İSE,BUTUN BUNLARDAN SON-RA GELİR.Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor